Budowa domu to proces, który warto precyzyjnie zaplanować – powinien składać się z kilku konkretnych etapów. Podpowiadamy, od czego zacząć budowę domu, aby całość przebiegała systematycznie i sprawnie. I jak dobrać ubezpieczenie domu w budowie, aby nie zostać z niczym w razie wystąpienia szkody.

Budowa domu musi być zgodna z regułami Prawa budowlanego oraz z kilkoma innymi aktami normatywnymi, m.in. z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. To tam zawarte są przepisy, wymogi i obowiązki, którym podlega inwestor budujący dom.

Ubezpieczenie domu w budowie
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Proama
Nieruchomość
300 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home assistance   Dewastacja  
Generali
Nieruchomość
300 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home assistance   Dewastacja   Pakiet medyczny  
Proama
Nieruchomość
300 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home assistance   OC w życiu prywatnym 60 000 zł   Przedmioty szklane   Dewastacja   All Risk  
Generali
Nieruchomość
300 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home assistance   OC w życiu prywatnym 100 000 zł   Przedmioty szklane   Dewastacja   Pakiet medyczny   All Risk  
Benefia
Nieruchomość
300 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Dewastacja   OC w życiu prywatnym 50 000 zł  
Benefia
Nieruchomość
300 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Dewastacja   OC w życiu prywatnym 100 000 zł  
Ubezpieczenie domu w budowie
Proama
Cena roczna
270,00 zł
Nieruchomość
300 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home assistance Dewastacja
Generali
Cena roczna
342,00 zł
Nieruchomość
300 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home assistance Dewastacja Pakiet medyczny
Proama
Cena roczna
506,00 zł
Nieruchomość
300 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home assistance OC w życiu prywatnym 60 000 zł Przedmioty szklane Dewastacja All Risk
Generali
Cena roczna
551,00 zł
Nieruchomość
300 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home assistance OC w życiu prywatnym 100 000 zł Przedmioty szklane Dewastacja Pakiet medyczny All Risk
Benefia
Cena roczna
764,00 zł
Nieruchomość
300 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Dewastacja OC w życiu prywatnym 50 000 zł
Benefia
Cena roczna
783,00 zł
Nieruchomość
300 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Dewastacja OC w życiu prywatnym 100 000 zł

Oferty ubezpieczenia domu w budowie na rankomat.pl.
Nieruchomość w Krotoszynie warta 300 000 zł, 80 mkw., budowa rozpoczęta w 2021 r.

Co oznacza dom w budowie?

Dom w budowie to dom w trakcie budowy – zarówno wnoszony od podstaw, jak i w trakcie dużej przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy prowadzonej zgodnie z ustawą zawartą w Prawie budowlanym. Tak właśnie definiują sformułowanie „dom w budowie” praktycznie wszystkie towarzystw ubezpieczeniowe. Warto to wiedzieć, jeśli chcesz ubezpieczyć dom w budowie.

Od czego zacząć budowę domu w 2023 roku? 

Od czego zacząć budowę domu – to pytanie, które powinien sobie zadać każdy, kto planuje wybudować dom. Precyzyjne zaplanowanie procesu budowy domu ułatwi całe przedsięwzięcie.

Budowę domu, zgodnie z Prawem budowlanym, można podzielić na 6 etapów.

I etap budowy domu

Formalności

Jeśli masz już działkę, na której chcesz rozpocząć budowę domu, pierwszy krok procesu budowy to formalności. Ważne jest aby, zanim zaczną się jeszcze jakiekolwiek prace zgromadzić wszelkie wymagane dokumenty, zgody oraz pozwolenia na budowę. Na tym etapie należy także przygotować specyfikację budynku oraz opracować projekt budowlany. 

II etap budowy domu

Przygotowanie działki do budowy domu

Kolejny krok w procesie budowy domu, to ogrodzenie działki, na której ma stanąć dom, wytyczenie nieruchomości oraz wyrównanie powierzchni. Kiedy to zostanie już zrobione, można przygotować fundamenty i piwnicę domu.

III etap budowy domu

Budowa podstawowych elementów domu

Kolejne kroki przy budowie domu to postawienie ścian zewnętrznych, stropów, schodów oraz elementów dachu: komina, więźby dachowej, pokrycia dachu, a także okien dachowych.

IV etap budowy domu

Instalacje oraz zamknięcie budynku

Na tym etapie budowy domu można już zająć się wykonaniem instalacji elektrycznej, instalacji gazowej oraz wodno-kanalizacyjnej w domu. Można także wstawić już drzwi oraz okna w budynku.

V etap budowy domu

Wykończenie nieruchomości

To przedostatni etap budowy domu. W tym momencie procesu montuje się urządzenia grzewcze oraz wykonuje wszelkie prace wykończeniowe w budynku, tj. położenie tynków, kafli, paneli czy postawienie ścian działowych.

VI etap budowy domu

To ostatni etap wieńczący budowę domu –  to moment, w którym należy dopełnić ostatnich formalności związanych z budową.

Jakie formalności budowy domu?

Zanim rozpoczniesz proces budowy domu, warto też sprawdzić, jakie formalności wymagane są przy budowie domu. Poniżej, krok po kroku, opisujemy wymogi formalne.

Krok 1.

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzeni

Jeśli masz już działkę pod budowę domu, jeszcze zanim rozpoczniesz prace budowlane, udaj się do Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta (do którego przynależy działka), aby pobrać wpis i wyrys Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzeni lub decyzja o warunkach zabudowy.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni zawiera informacje dotyczące rodzaju nieruchomości, jakie można stawiać na działce, a także wymogi, co do stawianych budynków, tj. maksymalną wielkość nieruchomości, sposób usytuowania na działce, maksymalną liczbę budynków czy zasady dotyczące dróg prowadzących do budowanego domu.

Cały proces budowy domu będzie mógł przebiegać zgodnie z planem, jeśli plan budowy nieruchomości będzie zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzeni.

Krok 2.

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Budowany domu może, lecz nie musi zostać uwzględniony w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzeni. Aby domu nie uwzględniać w tym dokumencie, należy jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Taki wniosek składa się w siedzibie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy powinien zawierać zarówno podstawowe dane (tj. adres, numer działki, powierzchnia domu itp.), jak i szczegółowe informacje (tj. sposób odprowadzania ścieków i odpadów, uzbrojenie działki w media itp.) dotyczące budowanego domu. 

Do wniosku trzeba też dołączyć kilka załączników:

 • opis i rysunek inwestycji,
 • wyrys z mapy ewidencji gruntów, który ukazuje położenie działki oraz działek sąsiednich,
 • kopię mapy zasadniczej lub mapy katastralnej,
 • oświadczenie dostawców mediów, tj. prąd/gaz/woda, o możliwości dostawy tych mediów do budowanego domu,
 • pełnomocnictwo (jeśli korzystasz z usług pełnomocnika).

Krok 3.

Mapa zasadnicza do celów projektowych i projekt budowlany

Przygotowanie mapy zasadniczej trzeba zlecić geodecie. Jeśli chodzi o projekt budowy domu możesz kupić już gotowy lub zlecić jego przygotowanie architekcie – architekt zaplanuje dom pod Twoje indywidualne potrzeby, oczywiście przy uwzględnieniu wymogów zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzeni.

Krok 4.

Pozwolenie na budowę

Zanim zaczniesz budowę domu, konieczne będzie pozwolenie na budowę. W tym celu trzeba złożyć wniosek o pozwolenie na budowę domu w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta (w urzędzie właściwym ze względu na lokalizację nieruchomości).

Do wniosku o pozwolenie na budowę domu trzeba dołączyć:

 • oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania działką na cele budowlane,
 • projekt budowy domu w 4 egzemplarzach,
 • potwierdzenie uprawnień projektantów,
 • decyzję o warunkach zabudowy (jeśli nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzeni).

Oczekiwanie na pozwolenie na budowę domu trwa zwykle do 1 do 3 miesięcy. Pozwolenie na budowę to dokument, który ważny jest przez 3 lata od momentu wystawienia – ważne więc, aby w tym czasie rozpocząć budowę domu.

Krok 5.

Zgłoszenie rozpoczęcia prac budowlanych i Dziennik Budowy

Jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych należy budowę domu w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Zgłoszenie rozpoczęcia budowy domu powinno zawierać:

 • szacowaną datę rozpoczęcia oraz zakończenia budowy domu,
 • oświadczenie inwestora,
 • zaświadczenie kierownika budowy o objęciu stanowiska oraz informacje o posiadanych niezbędnych uprawnieniach.

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, proces budowy domu powinien być zapisywany w dzienniku budowy. Dokument ten ma obowiązek prowadzić kierownik budowy. W dzienniku budowy zapisywane są etapy prac, krok po kroku oraz wszelkie zdarzenia zaistniałe w trakcie budowy domu. Dziennik budowy powinien być w dwóch kopiach – jedną z nich należy złożyć w starostwie powiatowym.

Krok 6.

Zakończenie budowy

Jeśli budowa domu jest już zakończona, konieczne jest jeszcze złożenie dwóch dokumentów: zawiadomienia o zakończeniu budowy domu oraz wniosek o pozwolenie na użytkowanie nieruchomości. Dokumenty składa się w Powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego.

Dodatkowo trzeba dołączyć:

 • kopie rysunków z projektu budowlanego,
 • dziennik budowy,
 • oświadczenie kierownika budowy, że wykonane prace są zgodne z planem,
 • protokoły od osób uprawnionych potwierdzające prawidłowe funkcjonowanie wszelkich instalacji w domu,
 • oświadczenie geodety, że usytuowanie domu zadadza się z projektem zagospodarowania gruntu,
 • potwierdzenie odbioru przyłączy od firm zarządzających sieciami przesyłowymi.

Wszystkie powyższe formalności niezbędne przy budowie domu skrótowo zamieściliśmy w poniższej tabeli.

Formalności przy budowie domu – 6 kroków

Krok 1.

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzeni

Krok 2.

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Krok 3.

Mapa zasadnicza do celów projektowych i projekt budowlany

Krok 4.

Pozwolenie na budowę

Krok 5.

Zgłoszenie rozpoczęcia prac budowlanych i Dziennik Budowy

Krok 6.

Zakończenie budowy

Oprac. na podstawie homebook.pl

Dokumenty potrzebne do budowy domu

Lista dokumentów potrzebnych do budowy wygląda następująco:

 • wypis i wyrys z Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzeni lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • mapa zasadnicza do celów projektowych,
 • oświadczenie o możliwości przyłączenia do sieci,
 • projekt budowlany,
 • pozwolenie na budowę,
 • Dziennik Budowy,
 • oświadczenie kierownika budowy,
 • zawiadomienie o rozpoczęciu budowy,
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Kompletowanie dokumentów do budowy domu dobrze jest rozpocząć w takiej kolejności, w jakiej zostały podane powyżej.

Ile kosztuje budowa domu w Polsce?

Jak podaje portal muratordom.pl, koszty budowy domu w Polsce w 2023 roku kształtują się następująco:

postawienie nieruchomości – bez uwzględnienia wewnętrznych prac instalacyjnych do

- stanu zero w I kwartale 2022 – 53 665 zł,

- stanu zero w I kwartale 2023 – 60 691 zł. 

Koszty budowy domu wzrosły w 2023 roku o 7026 zł, czyli o 13,09%.

Są to kwoty netto za dom jednorodzinny o wielkości 151 m2, z garażem jednostanowiskowym, wzniesiony w technologii bloczków silikatowych, zlokalizowany w województwie zachodniopomorskim (w tym województwie wzrost kosztów był najniższy w skali roku).

O czym pamiętać przed budową domu?

Przed budową domu, koniecznie sprawdź, od czego zacząć budowę domu i jakie są etapy budowy domu – jeśli uwzględnisz je w planie prac budowlanych, proces będzie przebiegać zgodnie z prawem. 

Przed budową domu wykonaj tych kilka konkretnych czynności:

 • wybierz projekt domu,
 • znajdź i kup odpowiednią działkę pod budowę domu,
 • załatw formalności związane z budową domu,
 • wybierz sposób prowadzenia budowy,
 • zaplanuj prace budowlane (harmonogram budowy domu i kosztorys),
 • zatrudnij wykonawców oraz kierownika budowy.

Przy budowie domu nie można pomijać żadnego etapu ani żadnych wymaganych dokumentów – w tym procesie nie ma drogi na skróty. 

Jak ubezpieczyć dom w budowie?

Jeśli budujesz dom, warto rozważyć też ubezpieczenie domu. Dom możesz ubezpieczyć nie tylko jako nieruchomość już użytkowaną, na rynku są także ubezpieczenia dla domu w budowie.

Możesz ubezpieczyć zarówno dom murowany, jak i drewniany, lecz dom drewniany ze względu na palną konstrukcję nie w każdym TU (większe ryzyko pożaru).

Ubezpieczyciele oferują polisy mieszkaniowe zarówno dla domów wolnostojących, domów bliźniaczych, jak i szeregowych. 

Najłatwiej jest kupić ubezpieczenie domu przez Internet. W kalkulatorze polis mieszkaniowych można szybko porównać dużo ofert różnych TU i bezpośrednio kupić wybraną polisę mieszkaniową.

Zakup ubezpieczenia domu w kalkulatorze ubezpieczeń to tylko kilka prostych kroków.

1. Podaj dane dotyczące nieruchomości, tj. metraż, lokalizacja, wartość itp.

2. Wybierz zakres ochrony ubezpieczenia domu.

3. Porównaj oferty różnych TU z listy i wybierz najlepsze ubezpieczenie domu dla siebie – kliknij „Kup online”.

4. Uzupełnij dane potrzebne do umowy na polisę mieszkaniową.

5. Zapłać za składkę wybraną metodą płatności online.

PORÓWNAJ CENY

Gotowe! Twoje ubezpieczenie domu w budowie powinno zacząć działać już od następnego dnia – po zaksięgowaniu wpłaty za składkę, chyba, że wybierzesz inny termin rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Ile kosztuje ubezpieczenie domu w budowie?

W kalkulatorze polis mieszkaniowych sprawdziliśmy, ile kosztuje ubezpieczenie domu w budowie.

Założyliśmy, że do ubezpieczenia jest dom w budowie:

 • o powierzchni 150 m2,
 • o wartości 450 000 zł,
 • ulokowany w województwie zachodniopomorskim,
 • o konstrukcji niepalnej.

Najtańsze ubezpieczenie domu w budowie dla tej nieruchomości można nabyć w cenie 183 zł za rok ochrony – oferta Wiener. W tej cenie dodatkowo ubezpieczenie na wypadek dewastacji, które może okazać się przydatne dla domu w budowie, w którym jeszcze nikt nie mieszka.

Kolejne oferty są już coraz droższe i wyraźnie widać, że im większy zakres ochrony ubezpieczeniowej, tym cena ubezpieczenia domu w budowie jest wyższa. Warto jednak zwrócić uwagę nie tylko na zakres ubezpieczenia, ale także na zasady jego działania – w tym celu należy przeczytać dokument OWU.

Jeśli zdecydujesz się na zakup ubezpieczenia domu w budowie, po zakończeniu prac budowlanych, kiedy dom będzie już gotowy do wprowadzenia, nadal może być ubezpieczony, musisz tylko zgłosić ten fakt do TU i zwiększyć sumę ubezpieczenia – zgodnie z rzeczywistą wartością nieruchomości

Leszek Drozdalski, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości rankomat.pl

PORÓWNAJ CENY

Ile kosztuje ubezpieczenie domu w budowie – porównanie ofert

TU

Cena za rok

Dodatkowo w zakresie ochrony (w cenie)

Wiener

183 zł

Dewastacja

Wiener

269 zł

Powódź

Dewastacja

Benefia

476 zł

-

Generali

499 zł

Home Assistance

Dewastacja

Pakiet medyczny

Proama

517 zł

Home Assistance Dewastacja

Generali

835 zł

Home Assistance

Przedmioty szklane

Dewastacja

Pakiet medyczny

Proama

853 zł

Home Assistance

Przedmioty szklane

Dewastacja

Opracowanie na podst. rankomat.pl Dane z dnia: 13.06.2023 r.

Gdzie ubezpieczę dom w budowie?

Ubezpieczenie domu w budowie możesz kupić w wielu TU, a w szczególności w tych najpopularniejszych, tj. Generali, Proama, Benefia czy Wiener.

PORÓWNAJ CENY

Pamiętaj, że nie wszystkie TU ubezpieczają domy w budowie, ze względu na większe ryzyko wystąpienia szkód w takiej nieruchomości, zatem najłatwiej jest poszukać ubezpieczenia dla domu w budowie w kalkulatorze polis mieszkaniowych online. Bezpośrednio w tym internetowym narzędziu możesz też kupić polisę dla domu w budowie – bez stania w kolejkach.

Podsumowanie

1. Jeśli masz już działkę, na której chcesz rozpocząć budowę domu, pierwszy krok procesu budowy to formalności

2. Proces budowy domu powinien być zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzeni

3. Kiedy budowa domu będzie już zakończona, należy jeszcze złożyć dwa dokumenty: zawiadomienia o zakończeniu budowy domu oraz wniosek o pozwolenie na użytkowanie nieruchomości w Powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego

4. Dom w budowie można ubezpieczyć, a jeśli budowa się skończy wystarczy zgłosić ten fakt TU i zwiększyć sumę ubezpieczenia, aby nieruchomość nadal była zabezpieczona

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o budowę domu

 1. Ile trzeba mieć pieniędzy na rozpoczęcie budowy domu?

  Aby rozpocząć budowę domu o wielkości 140m2 i doprowadzić nieruchomość do stanu surowego zamkniętego trzeba mieć około 260 tysięcy złotych – ta kwota nie uwzględnia kosztów zakupu działki pod budowę domu.

 2. Ile trwają poszczególne etapy budowy domu?

  Wykonanie prac budowlanych do stanu zerowego domu trwa od 2 do 4 tygodni, wykonanie prac do stanu surowego otwartego trwa do 6 miesięcy, wykonanie prac do stanu surowego zamkniętego trwa około 2 miesięcy, prace wykończeniowe mogą potrwać od 2 tygodni do 2 miesięcy.

 3. Od czego zacząć budowę domu 2023?

  Budowę domu rozpocznij od precyzyjnego zaplanowania procesu budowy domu, to ułatwi całe przedsięwzięcie. Skompletuj też wszystkie dokumenty i załatw wszelkie formalności, które pozwolą na rozpoczęcie procesu budowy domu zgodnie z Prawem budowlanym.

 4. Czy opłaca się budować dom w 2023?

  Jak wyliczają specjaliści z rzeczpospolita.pl, koszt budowy domu za metr kwadratowy w 2023 roku (stan deweloperski i działka) wynosi ok. 6000 zł. Jeszcze taniej jest, jeśli posiadasz  działkę – średnio metr kwadratowy kosztuje wówczas 4700 zł.  Tymczasem za metr kwadratowy mieszkania w bloku to koszt (w zależności od lokalizacji) od 6000 do nawet 20–30 tys. zł.

 5. Co należy zrobić przed rozpoczęciem budowy domu?

  Przed rozpoczęciem budowy domu ważnych jest tych kilka kroków: analiza planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, zakup działki pod budowę domu, przygotowanie kosztorysu budowy, wybór projektu domu oraz zgłoszenie zamiaru budowy domu do stosownego urzędu.

 6. Do czego potrzebny geodeta przy budowie domu?

  Geodeta opowiada m.in. za wytyczenie granic działki oraz wyznaczenie miejsc przyłączy. Geodeta powinien  uczestniczyć w całym procesie budowy domu – począwszy od wyboru działki,  aż po zakończenie prac budowlanych i oddanie domu do użytku.