Ubezpieczenie nieruchomości od powodzi powinni wykupić szczególnie właściciele domów, ale podtopienia dotykają także bloków mieszkalnych – nawet do drugiego piętra. Podpowiadamy jak znaleźć odpowiednie ubezpieczenie domu i mieszkania od powodzi oraz ile kosztuje przykładowa składka.

Ubezpieczenie nieruchomości od powodzi
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Proama
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Wandalizm  
Generali
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Wandalizm   Home Assistance   Pakiet medyczny  
INTER Polska
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Wandalizm   Home Assistance   All Risk  
Link4
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Wandalizm   Home Assistance   OC w życiu prywatnym: 75 000 zł    
mtu24.pl
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   OC w życiu prywatnym: 100 000 zł  
Europa Ubezpieczenia
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja  
Benefia
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance  
Wiener
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja  
Ubezpieczenie nieruchomości od powodzi
Proama
Cena roczna
388,00 zł
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Wandalizm
Generali
Cena roczna
421,00 zł
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Wandalizm Home Assistance Pakiet medyczny
INTER Polska
Cena roczna
531,00 zł
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Wandalizm Home Assistance All Risk
Link4
Cena roczna
558,25 zł
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Wandalizm Home Assistance OC w życiu prywatnym: 75 000 zł
mtu24.pl
Cena roczna
636,00 zł
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance OC w życiu prywatnym: 100 000 zł
Europa Ubezpieczenia
Cena roczna
461,00 zł
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja
Benefia
Cena roczna
484,00 zł
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance
Wiener
Cena roczna
861,00 zł
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja

Oferty ubezpieczenia nieruchomości wyliczone w kalkulatorze rankomat.pl dla domu 100 m2 zamieszkanego przez 3 osoby w miejscowości Racibórz (47-400)

  Jak dużym zagrożeniem jest powódź w Polsce?

  Powodzie w Polsce występują nieregularnie, bo czasem przerwa trwa kilkadziesiąt lat, a nieraz zdarzają się rok po roku. Ostatnia miała miejsce w czerwcu 2020 roku na południu Polski. IMGW notowała przekroczenie stanów ostrzegawczych i alarmowych na obszarze od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Górny Śląsk po Małopolskę i Podkarpacie. Wcześniej powódź z przełomu maja i czerwca 2010 roku spowodowała straty o wartości co najmniej 10 mld zł.

  W okresie 1960-2010 wystąpiło w Polsce 11 powodzi. Ostatnia powódź na szeroką skalę miała miejsce w 1997 r. 13 lat później w wyniku obfitych opadów deszczu podniósł się poziom wody w Wiśle, przerywając wał powodziowy w Nowej Hucie, także część Śląska znalazła się pod wodą. Fala powodziowa dotarła do Sandomierza, a w wyniku przerwania wałów zostały zalane liczne wsie nad Wisłą.

  Tym samym zagrożenie w wyniku powodzi nie maleje, zwłaszcza w dobie coraz częstszych anomalii pogodowych - po fali upałów i suszy może przyjść odwrotność tych zjawisk ze zdwojoną siłą.

  Powódź i straty, które spowodowała

  Co oznacza powódź w polisie mieszkaniowej?

  Ochronę na wypadek powodzi znajdziesz w prawie każdej polisie. I prawie zawsze to ryzyko będzie dostępne w formie umowy dodatkowej. Nie należy zapominać też o karencji i wyłączeniach odpowiedzialności, w wyniku których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za podtopienie nieruchomości.

  Pamiętaj, żeby nie mylić ryzyka powodzi z zalaniem. Różnica polega na przyczynach powstania szkody i ceny za dane zdarzenie losowe. W przypadku powodzi wspomniane przyczyny to m.in.:

  • nadmierne opady atmosferyczne,
  • topnienie lodu i śniegu,
  • topnienie kry lodowej,
  • tworzenie się zatorów lodowych,
  • spływ wody po zboczach lub stokach (tereny górskie i pofałdowane),
  • podwyższenie lustra wody – rzeki, jeziora, sztuczne zbiorniki.
  • sztorm i wzrost poziomu wód morskich (cofka).

  Jak się okazuje, powódź wcale nie jest zagrożeniem sezonowym. Ryzyko podtopienia nieruchomości (i uszkodzenia konstrukcji) występuje przez cały rok – od marca do października zdarzają się powodzie roztopowe, roztopowo-opadowe i zatorowe. W grudniu i styczniu notowane są przypadki powodzi opadowych, a od października do marca powodzie sztormowe. W konsekwencji oznacza to kosztowne szkody na posiadanym mieniu.

  jakie są przyczyny powodzi

  Co można chronić w ubezpieczeniu nieruchomości od powodzi?

  Aby chronić dom czy mieszkanie na wypadek powodzi, musisz to ryzyko wykupić dodatkowo. Nawet jeśli podstawowa polisa mieszkaniowa zawiera powódź, to i tak zakres ochrony dotyczy murów i ewentualnie stałych elementów konstrukcji.

  Gdy jednak chcesz chronić również wyposażenie domu czy mieszkania, koniecznie rozszerz zakres o ruchomości domowe na wypadek zdarzenia losowego. Wtedy szkody spowodowane powodzią obejmą także meble, sprzęt RTV i AGD, książki, ubrania, sprzęt sportowy i inne przedmioty - do kwoty nawet 500 000 zł.

  Od powodzi możesz chronić także:

  • dom w budowie,
  • domek letniskowy,
  • nagrobek,
  • rośliny ozdobne (w pomieszczeniu),
  • drzewa i krzywy (roślinność ogrodowa),
  • dzieła sztuki i zbiory kolekcjonerskie,
  • przenośny sprzęt elektroniczny,
  • przedmioty do prowadzenia działalności gospodarczej.

  Spośród zdarzeń spowodowanych przez powódź ochrona dotyczy także przesiąkania wód gruntowych, zawilgocenia oraz zagrzybienia. Za te szkody również możesz ubiegać się o rekompensatę finansową. Kompleksowe ubezpieczenie zapewni ci wykupienie ochrony od wszystkich ryzyk na całą nieruchomość (tzw. polisa All Risk).

  WAŻNE!
  Każde towarzystwo, które oferuje ochronę od powodzi, posiada inny zakres, dlatego przed zakupem polisy sprawdź w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) kiedy możesz liczyć na odszkodowanie, a kiedy nie.

  Jak ubezpieczyciel ocenia ryzyko wystąpienia powodzi?

  Firmy ubezpieczeniowe, które oferują ochronę mienia od powodzi, precyzują zakres udzielanej ochrony i wskazują na sytuacje, w przypadku których nie wypłacą odszkodowania (karencja, limity i wyłączenia odpowiedzialności). TU starają się też zminimalizować ryzyko wypłaty odszkodowania, dlatego w warunkach polisy znajdziesz często szczegółowe wytyczne dotyczące lokalizacji twojego domu czy mieszkania. Oznacza to, że jeśli mimo wszystko twoja nieruchomość znajduje się na terenie zalewowym lub takim, gdzie w przeszłości regularnie występowały podtopienia, możesz spotkać się z odmową ubezpieczenia.

  Porównaliśmy, jak w praktyce wygląda ocena ryzyka 2 towarzystw ubezpieczeniowych - Generali i Uniqa.

  TU Generali bazuje na czterech strefach powodziowych – 0, 1, 2 oraz X. Ryzyko powodzi dostępne jest, gdy miejsce ubezpieczenia znajduje się w strefie 0 lub w strefie 1 i w strefie 2, ale pod warunkiem wypłaty pomniejszonego odszkodowania (tzw. franszyza redukcyjna, którą można wykupić jako kolejny dodatek). Mieszkanie wraz z ruchomościami domowymi znajdujące się powyżej parteru zostaje uznane za położone w strefie 0. Z kolei mienie znajdujące się w strefie X nie może zostać objęte ubezpieczeniem od ryzyka powodzi.

  TU Uniqa stosuje strefę zagrożenia powodziowego, czyli obszar na podstawie map zagrożenia i ryzyka powodziowego opracowanych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, uwzględniających duże powodzie oraz te, które mogą wystąpić w przyszłości, tak zwane powodzie prawdopodobne, o niskim (raz na 500 lat), średnim (raz na 100 lat) i wysokim (raz na 10 lat) prawdopodobieństwie ich wystąpienia:

  • strefa I - znikome zagrożenie wystąpienia ryzyka powodzi,
  • strefa II - małe prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka powodzi,
  • strefa III - zagrożenie wystąpienia ryzyka powodzi,
  • strefa IV - szczególne zagrożenie wystąpienia ryzyka powodzi.

  W kalkulatorze ubezpieczeń pojawia się inne „zabezpieczenie”. Jednym z pytań do wyliczenia składki jest to o liczbę powodzi na ubezpieczanym obszarze po 1997 roku. W zależności od odpowiedzi zmienia się wysokość składki.

  Obszary szczególnego zagrożenia powodzią nie muszą jednak pokrywać się ze strefami powodziowymi przyjmowanymi przez poszczególne towarzystwa. Ubezpieczyciele mają prawo samodzielnie oceniać ryzyko wystąpienia podtopień w danym terenie, a robią to często w oparciu o straty powodziowe z ostatnich lat czy też mapy zagrożenia powodziowego publikowane przez Zarząd Gospodarki Wodnej.

   Jak sprawdzić czy nieruchomość znajduje się w strefie powodziowej?

   Powszechnie dostępne są dwa narzędzia, które umożliwiają sprawdzenie, czy dana lokalizacja przynależy do strefy powodziowej. Pierwszym jest rządowa strona wody.isok.gov.pl, gdzie możesz znaleźć wspomniane mapy zagrożenia powodziowego.

   Drugim, już mniej oficjalnym, narzędziem jest portal ongeo.pl, gdzie wygenerujesz raport o terenie, który cię interesuje. 

   Zawsze też możesz zgłosić się do towarzystwa z zapytaniem, czy lokalizacja twojej nieruchomości uniemożliwia objęcie jej ochroną na wypadek powodzi.

   Ile kosztuje ubezpieczenie nieruchomości od powodzi?

   Sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić za ubezpieczenie od powodzi domu wolnostojącego o powierzchni 120 mkw. i wartości rynkowej 700 000 zł. Kalkulację przeprowadziliśmy dla polisy uwzględniającej ochronę murów, elementów stałych i ruchomości domowych (SU: 50 000 zł) przed zdarzeniami losowymi oraz powodzią. Założyliśmy, że nieruchomość nie ucierpiała w przeszłości z powodu szkód powodziowych.

   Ubezpieczenie domu od powodzi według najniższych stawek każdego z porównywanych TU możliwe jest już od 430 zł w skali roku, a spośród rozpatrywanych ofert najdroższa opiewa na 653 zł. Ostateczna cena będzie zależała przede wszystkim od wartości domu i mieszkania oraz wybranego zakresu ochrony.

   Ubezpieczenie od powodzi to bardzo cenne rozszerzenie, bo też sama powódź jest niebezpiecznym kataklizmem mogącym przynieść straty rzędu kilkudziesięciu czy nawet kilkuset tysięcy złotych. Mimo tego polisa uwzględniająca to ryzyko nie jest przesadnie droga, jeśli podzieli się jej koszt przez liczbę miesięcy obowiązywania umowy z towarzystwem. Zestawianie ze sobą konkurencyjnych ofert może obniżyć koszty ubezpieczenia nawet o kilkaset złotych rocznie

   Małgorzata Przybyszewska, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości rankomat.pl

   Ubezpieczenie domu od powodzi – porównanie ofert

   Towarzystwo ubezpieczeń

   Roczna składkaDodatkowa ochrona oprócz powodzi
   Benefia

   499 zł

   Home Assistance

   Europa

   430 zł

   Home Assistance, dewastacja

   Inter Ubezpieczenia

   510 zł

   Home Assistance, dewastacja

   UNIQA

   549 złHome Assistance, dewastacja

   Link4

   502 złHome Assistance, dewastacja

   Wiener

   794 złHome Assistance, dewastacja

   mtu24.pl

   543 złHome Assistance

   Kalkulacja na rankomat.pl z dnia 08.02.2024 r. dotyczy domu wolnostojącego o powierzchni 120 mkw. i wartości rynkowej 700 000 zł.

   PORÓWNAJ CENY

   Czym jest karencja w ubezpieczeniu od powodzi?

   Powszechną procedurą przy ubezpieczeniach nieruchomości na wypadek powodzi jest stosowanie karencji. Karencja to czasowe wstrzymanie odszkodowania. Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują różne okresy, np. Concordia nie wypłaci środków z polisy, jeśli do powodzi doszło w ciągu pierwszych 15 dni od zawarcia umowy, a ponadto w:

   • HDI – pakiet assistance nie dotyczy szkód spowodowanych przez powódź, która jest traktowana jako siła wyższa;
     
   • Allianz – gdy w przeciągu 10 lat w miejscu ubezpieczenia zjawisko powodzi wystąpiło co najmniej 2 razy, zawarcie polisy nie jest możliwe;
     
   • Wiener – ochroną od powodzi nie są objęte przedmioty w pomieszczeniach przynależnych, garażu, budowli lub budynku gospodarczym, przechowywanych niżej niż 14 cm nad podłogą znajdującą się poniżej poziomu gruntu;
     
   • Link4 – fakt wystąpienia powodzi ustala się w oparciu o informacje uzyskane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości uzyskania odpowiednich informacji, bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia.

   Jak długo ubezpieczyciel nie odpowiada za finansowe skutki powodzi?

   TU

   Karencja od podpisania umowy

   Inter Polska Inter Lokum

   14 dni*

   Concordia Dom

   15 dni*

   Allianz Bezpieczny Dom

   30 dni

   Generali Generali, z myślą o domu

   30 dni

   Compensa Rodzina

   30 dni*

   Wiener Pakiet 4 kąty

   30 dni*

   *dotyczy tylko nowej umowy

   Oprac. własne na podstawie OWU (08.02.2024 r.).

   Zdarza się, że z pojęciem powodzi w ubezpieczeniach wiąże sięudział własny. Jest to kwota, o którą pomniejsza się wysokość odszkodowania z tytułu szkody powodziowej. Suma ta, naliczana procentowo, jest ustalona w dokumencie OWU.

   Najczęściej wysokość odszkodowania zmniejsza się o udział własny w wysokości 30% w przypadku umowy wznowionej albo 50% w przypadku umowy nowej.

   PAMIĘTAJ!
   • liczba powodzi w danej lokalizacji wpływa na wysokość składki za ubezpieczenie - im mniej ich było, tym polisa jest tańsza
   • nieruchomość należy ubezpieczyć z wyprzedzeniem - zakup polisy tuż przed szkodą nie zapewni odszkodowania
   • ubezpieczyciele stosują okres karencji (np. 30 dni), po której powstaje ich odpowiedzialność za szkodę
   • karencja nie obowiązuje w przypadku przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej na kolejny okres

   Jak zabezpieczyć dom i mieszkanie przed powodzią?

   Dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów budowlanych w nieruchomości możemy zminimalizować ryzyko wystąpienia szkód powodziowych, jednak nigdy nie zredukujemy ich do zera. Niektóre z zabezpieczeń wymagają wdrożenia już na etapie budowania domu. Oto kilka z nich.

   Przegroda ziemna
   W najbliższych okolicach domu budujemy wały uniemożliwiające dotarcie wody. Wał ten może być przegrodą ziemną lub betonową. Najczęściej przybiera wysokość do 1 m. Taka zapora skutecznie ochroni budynek przed powodzią.

   Konstrukcja domu
   W praktyce oznacza to:

   • użycie ciężkich materiałów (beton, cegła, pustak), aby dom podczas powodzi nie został porwany przez wodę,
   • podniesienie poziomu parteru, a przede wszystkim progów wejściowych,
   • zastosowanie materiałów, które ochronią mury przed szkodliwym działaniem wody,
   • odpowiednie rozplanowanie pomieszczeń - przemyślany rozkład, w razie zagrożenia, powinien umożliwić nam szybkie przeniesienie dobytku na wyższe piętra, a fali powodziowej ułatwić przepływ przez parter.

   Rowy i kanały
   Ważna jest odpowiednia drożność rowów odwadniających i kanałów przeciwpowodziowych, które w razie pojawienia się wody skutecznie odprowadzą ją z naszej posesji. 

   Kotłownia na podwyższeniu
   Aby uchronić system grzewczy przed wodą, dobrze jest ulokować kotłownię nie w piwnicy czy na parterze, ale na wyższej kondygnacji, a jeśli o niemożliwe – na podeście.

   Ochrona kanalizacji 
   Podczas powodzi w domach często dochodzi do cofania się ścieków, bardzo ważne jest więc odpowiednie zabezpieczenie kanalizacji. Nawet najlepsze przegrody ziemne, rowy i drożne kanały nie uchronią nas przed zalaniem, jeśli na wypadek powodzi nie przygotujemy również systemu kanalizacji.

   Zabezpieczenie innych budynków
   Budynki znajdujące się na posesji, takie jak garaż czy warsztat, podczas napływu wody, często są najbardziej uszkodzone. Dobrym pomysłem jest wybudowanie ich na terenie usytuowanym wyżej niż poziom domu. 

   Okna i drzwi piwniczne 
   Dobrze jest przygotować wcześniej osłony na okna i drzwi piwniczne. Odpowiednie materiały (np. specjalne panele) ochronią je przed pęknięciem pod naporem wody, nie wleje się więc do środka i nie zaleje pomieszczeń piwnicznych. To samo dotyczy sieci kanalizacyjnych oraz wlotów do nich.

   Gdzie kupisz ubezpieczenie nieruchomości od powodzi?

   Polisa mieszkaniowa obejmująca ryzyko powodzi jest dostępna w większości TU obecnych na rynku ubezpieczeniowym. Wybranie najlepszej oferty zajmie ci kilka chwil, jeśli wykorzystasz porównywarkę, dzięki której znajdziesz najkorzystniejszą ofertę. 

   PORÓWNAJ CENY

   W załączonym formularzu wystarczy, że określisz, jakie ryzyka cię interesują. Oprócz powodzi są tam m.in. stłuczenie szklanych przedmiotów, OC w życiu prywatnym, kradzież z włamaniem, dewastacja i pakiet pomocowy Home Assistance na wypadek awarii w domu i mieszkaniu. Sprawdź wysokość składki przez kalkulator online dla twojej nieruchomości, a jeśli potrzebujesz pomocy, konsultant rankomat.pl jest do twojej dyspozycji.

   Ważne informacje

   1. Powódź jest dostępna w polisie najczęściej jako umowa rozszerzona

   2. Zakres ochrony może obejmować wszystkie elementy nieruchomości oraz mienie poza posesją

   3. Ryzyko wystąpienia powodzi określają twarzystwa ubezpieczeniowe

   4. Ubezpieczenie tej samej nieruchomość znajdującej się na terenie zagrożonym powodzią może kosztować nawet 100% więcej

   FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie nieruchomości od powodzi

   1. Czy można ubezpieczyć nieruchomość tylko od powodzi?

    Ubezpieczenie od powodzi nie występuje jako samodzielny produkt. Dostępne jest tylko jako element polisy mieszkaniowej zawierającej również inne ryzyka.

   2. Czy można dokupić ubezpieczenie od powodzi w trakcie trwania polisy?

    Jest to możliwe i bardzo łatwe do zrealizowania, o ile nieruchomość nie znajduje się w strefie szczególnie zagrożonej podtopieniami. Żeby poszerzyć ochronę o powódź, wystarczy tylko zgłosić taki zamiar do TU, a także dopłacić różnicę w składce.

   3. Czy za podtopienie piwnicy w bloku również przysługuje odszkodowanie?

    Jeśli posiadasz polisę chroniącą nas przed powodzią, a piwnica traktowana jest przez towarzystwo jako pomieszczenie przynależne (zazwyczaj tak właśnie jest), to przysługuje ci odszkodowanie.

   4. Dlaczego przy ubezpieczeniu od powodzi obowiązuje karencja?

    Powódź jest zdarzeniem, którego nadejście jest monitorowane i często zapowiadane z pewnym wyprzedzeniem. Towarzystwa chcą więc uniknąć sytuacji, w których klienci wykupują polisę w momencie, w którym są już przekonani, że za chwilę poniosą szkodę powodziową.

   5. Jakie duże odszkodowanie otrzymam, kiedy po powodzi dom będzie nadawał się do rozbiórki?

    Powódź jest zdarzeniem mogącym wywołać stratę całkowitą, a jeśli do niej dojdzie, ubezpieczyciel powinien ją w pełni zrekompensować. Warunkami uzyskania pełnego odszkodowania są: ubezpieczenie nieruchomości na kwotę odzwierciedlającą jej realną wartości oraz nie zaistnienie sytuacji wyłączającej odpowiedzialność towarzystwa.

   6. Co to jest strefa powodziowa?

    W prawie wodnym używa się terminu „obszary szczególnego zagrożenia powodzią”. Do tej kategorii zaliczane są obszary, gdzie ryzyko wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%, gdzie ryzyko jest wysokie i wynosi 10%, obszary między linią brzegową a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i przymuliska oraz pasy techniczne.