Polisę powodziową powinni wykupić szczególnie właściciele domów wolnostojących, ale podtopienia dotykają także bloków mieszkalnych – nawet do drugiego piętra. Podpowiadamy jak znaleźć odpowiednie ubezpieczenie oraz ile kosztuje składka.

Powódź jest groźna zimą i latem. Wystarczą intensywne opady deszczu czy szybkie topnienie śniegu, by doprowadzić do zalania i podtopień. W konsekwencji oznacza to kosztowne szkody na posiadanym mieniu. Radzimy, jak uchronić przed nimi dom, mieszkanie czy budynek w budowie.

Ubezpieczając dom od powodzi warto pamiętać, że:

 • liczba powodzi w danej lokalizacji wpływa na wysokość składki za ubezpieczenie - im mniej ich było, tym polisa jest tańsza,
 • nieruchomość należy ubezpieczyć z wyprzedzeniem - zakup polisy tuż przed szkodą nie zapewni odszkodowania,
 • ubezpieczyciele stosują okres karencji (np. 30 dni),po której powstaje ich odpowiedzialność za szkodę,
 • karencja nie obowiązuje w przypadku przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej na kolejny okres.

Jak dużym zagrożeniem jest powódź w Polsce?

Powodzie w Polsce występują nieregularnie, bo czasem przerwa trwa kilkadziesiąt lat, a nieraz zdarzają się rok po roku. Ostatnia miała miejsce w czerwcu 2020 roku na południu Polski. IMGW notowała przekroczenie stanów ostrzegawczych i alarmowych na obszarze od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Górny Śląsk po Małopolskę i Podkarpacie. Wcześniej powódź z przełomu maja i czerwca 2010 roku spowodowała straty o wartości co najmniej 10 mld zł.

W okresie 1960-2010 wystąpiło w Polsce 11 powodzi. Ostatnia powódź na szeroką skalę miała miejsce w 1997 r. 13 lat później w wyniku obfitych opadów deszczu podniósł się poziom wody w Wiśle, przerywając wał powodziowy w Nowej Hucie, także część Śląska znalazła się pod wodą. Fala powodziowa dotarła do Sandomierza, a w wyniku przerwania wałów zostały zalane liczne wsie nad Wisłą.

Tym samym zagrożenie powodzią nie maleje, zwłaszcza w dobie coraz częstszych anomalii pogodwych - po fali upałów i suszy może przyjść odwrotność tych zjawisk ze zdwojoną siłą.

Powódź i straty, które spowodowała

Czym jest powódź w polisie mieszkaniowej?

Ochronę na wypadek powodzi znajdziemy w prawie każdej polisie. I prawie zawsze to ryzyko będzie dostępne w formie umowy dodatkowej. Nie należy zapominać też o karencji i wyłączeniach odpowiedzialności, w wyniku których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za podtopienie nieruchomości.

Powodzi nie należy mylić z zalaniem. To dwa oddzielne zdarzenia losowe. Różnica polega na przyczynach powstania szkody, a w przypadku powodzi chodzi głównie o:

 • nadmierne opady atmosferyczne,
 • topnienie lodu i śniegu,
 • topnienie kry lodowej,
 • tworzenie się zatorów lodowych,
 • spływ wody po zboczach lub stokach (tereny górskie i pofałdowane),
 • podwyższenie lustra wody – rzeki, jeziora, sztuczne zbiorniki.
 • sztorm i wzrost poziomu wód morskich (cofka).

Jak się okazuje, powódź wcale nie jest zagrożeniem sezonowym. Ryzyko podtopienia nieruchomości (i uszkodzenia konstrukcji) występuje przez cały rok – od marca do października zdarzają się powodzie roztopowe, roztopowo-opadowe i zatorowe. W grudniu i styczniu notowane są przypadki powodzi opadowych, a od października do marca sztormowych.

jakie są przyczyny powodzi

Odszkodowanie za powódź – co można chronić?

W samej polisie ryzyko powodzi trzeba wykupić dodatkowo. Nawet jeśli powódź występuje w podstawie (np. Concordia, HDI, Compensa, Link4),to zakres ochrony dotyczy murów i ewentualnie stałych elementów konstrukcji.

Gdy jednak chronione ma być również wyposażenie domu czy mieszkania, koniecznym będzie rozszerzenie o mienie ruchome na wypadek zdarzenia losowego (m.in. powodzi.)

Od powodzi możemy chronić także:

 • dom w budowie,
 • domek letniskowy,
 • nagrobek,
 • rośliny ozdobne (w pomieszczeniu),
 • drzewa i krzywy (roślinność ogrodowa),
 • dzieła sztuki i zbiory kolekcjonerskie,
 • przenośny sprzęt elektroniczny,
 • przedmioty do prowadzenia działalności gospodarczej.

Spośród zdarzeń spowodowanych przez powódź ochrona dotyczy także przesiąkania wód gruntowych, zawilgocenia oraz zagrzybienia. Za te szkody również możemy ubiegać się o rekompensatę finansową.

WAŻNE!
Każde towarzystwo, które oferuje ochronę od powodzi, posiada inny zakres, dlatego przed zakupem polisy należy sprawdzić szczegóły dokumentu OWU.

Jak ubezpieczyciele oceniają ryzyko wystąpienia powodzi?

TU Generali bazuje na czterech strefach powodziowych – 0, 1, 2 oraz X. Ryzyko powodzi dostępne jest, gdy miejsce ubezpieczenia znajduje się w strefie 0 lub w strefie 1 i w strefie 2, ale pod warunkiem wypłaty pomniejszonego odszkodowania (tzw. franszyza redukcyjna, którą można wykupić jako kolejny dodatek). Mieszkanie wraz z ruchomościami domowymi znajdujące się powyżej parteru zostaje uznane za położone w strefie 0. Z kolei mienie znajdujące się w strefie X nie może zostać objęte ubezpieczeniem od ryzyka powodzi.

TU Uniqa stosuje strefę zagrożenia powodziowego, czyli obszar na podstawie map zagrożenia i ryzyka powodziowego opracowanych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, uwzględniających duże powodzie oraz te, które mogą wystąpić w przyszłości, tak zwane powodzie prawdopodobne, o niskim (raz na 500 lat),średnim (raz na 100 lat) i wysokim (raz na 10 lat) prawdopodobieństwie ich wystąpienia:

 • strefa I - znikome zagrożenie wystąpienia ryzyka powodzi,
 • strefa II - małe prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka powodzi,
 • strefa III - zagrożenie wystąpienia ryzyka powodzi,
 • strefa IV - szczególne zagrożenie wystąpienia ryzyka powodzi.

W kalkulatorze ubezpieczeń pojawia się inne „zabezpieczenie”. Jednym z pytań do wyliczenia składki jest to o liczbę powodzi na ubezpieczanym obszarze po 1997 roku. W zależności od odpowiedzi zmienia się wysokość składki.

Ile kosztuje ubezpieczenie od powodzi?

To, ile zapłacimy za ubezpieczenie nieruchomości na wypadek powodzi, zależy od lokalizacji naszego domu czy mieszkania. Jeżeli nieruchomość ulokowana jest na terenie, gdzie podtopienie i ryzyko powodzi jest duże, cena polisy będzie wyższa.

Za pomocą porównywarki Rankomat sprawdziliśmy, ile wynosi roczna, przykładowa składka dla ubezpieczenia domu od powodzi:

 • we Wrocławiu,
 • o powierzchni 100 m²,
 • o łącznej wartości 600 000 zł,
 • z SU na stałe elementy 60 000 zł,
 • z SU na wyposażenie 55 000 zł.
 • bez deklaracji o powodzi w przeszłości.

Najtańsza w takiej konfiguracji jest oferta Link4. Jeżeli przeanalizujemy, jak wielkie mogą być straty, gdy powódź zniszczy nasz dom, okazuje się, że wydatek kilkuset złotych za roczną polisę to nieduży koszt. Zwłaszcza że nie ubezpieczamy nieruchomości od samej powodzi, ale kilkunastu innych ryzyk.

Roczny koszt ubezpieczenia nieruchomości od powodzi

Polisa

Roczna składkaDodatkowa ochrona
Link4

od 513 zł

dewastacja, wandalizm, rzepięcia, piwnica, garaż

Proama

od 543 zł

upadek drzew i budowli, katastrofa budowlana, pękanie mrozowe,
lawina, implozja, dewastacja, wandalizm

Generali

od 598 zł

zakres Proama

Uniqa

od 862 zł

oc w życiu prywatnym 50 000 zł

PZU

od 1068 zł

szczegóły w TU

Tabela 1. Kalkulacja z dnia 20.06.2020 r. na rankomat.pl.

Czym jest karencja w ubezpieczeniu od powodzi?

Powszechną procedurą przy ubezpieczeniach na wypadek powodzi jest stosowanie karencji. Karencja to czasowe wstrzymanie odszkodowania. Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują różne okresy, np. Concordia nie wypłaci środków z polisy, jeśli do powodzi doszło w ciągu pierwszych 15 dni od zawarcia umowy, a ponadto w:

 • HDI – pakiet assistance nie dotyczy szkód spowodowanych przez powódź, która jest traktowana jako siła wyższa;
   
 • Allianz – gdy w przeciągu 10 lat w miejscu ubezpieczenia zjawisko powodzi wystąpiło co najmniej 2 razy, zawarcie polisy nie jest możliwe;
   
 • Wiener – ochroną od powodzi nie są objęte przedmioty w pomieszczeniach przynależnych, garażu, budowli lub budynku gospodarczym, przechowywanych niżej niż 14 cm nad podłogą znajdującą się poniżej poziomu gruntu;
   
 • Link4 – fakt wystąpienia powodzi ustala się w oparciu o informacje uzyskane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). W przypadku braku możliwości uzyskania odpowiednich informacji, bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia.

Jak długo ubezpieczyciel nie odpowiada za finansowe skutki powodzi?

TU

Karencja od podpisania umowy

Inter Polska Inter Lokum

14 dni*

Concordia Dom

15 dni*

Allianz Bezpieczny Dom

30 dni

Generali Generali, z myślą o domu

30 dni

Compensa Rodzina

30 dni*

Wiener Cztery kąty

30 dni*

Aviva W domu

31 dni

*dotyczy tylko nowej umowy

Oprac. własne na podstawie OWU (27.08.2019 r.).

Zdarza się, że z pojęciem powodzi w ubezpieczeniach wiąże sięudział własny. Jest to kwota, o którą pomniejsza się wysokość odszkodowania z tytułu szkody powodziowej. Suma ta, naliczana procentowo, jest ustalona w dokumencie OWU.

Najczęściej wysokość odszkodowania zmniejsza się o udział własny w wysokości 30% w przypadku umowy wznowionej albo 50% w przypadku umowy nowej.

Jak zabezpieczyć dom przed powodzią?

Dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów budowlanych w nieruchomości możemy zminimalizować ryzyko wystąpienia szkód powodziowych, jednak nigdy nie zredukujemy ich do zera. Niektóre z zabezpieczeń wymagają wdrożenia już na etapie budowania domu. Oto kilka z nich.

Przegroda ziemna
W najbliższych okolicach domu budujemy wały uniemożliwiające dotarcie wody. Wał ten może być przegrodą ziemną lub betonową. Najczęściej przybiera wysokość do 1 m. Taka zapora skutecznie ochroni budynek przed powodzią.

Konstrukcja domu
W praktyce oznacza to:

 • użycie ciężkich materiałów (beton, cegła, pustak),aby dom podczas powodzi nie został porwany przez wodę,
 • podniesienie poziomu parteru, a przede wszystkim progów wejściowych,
 • zastosowanie materiałów, które ochronią mury przed szkodliwym działaniem wody,
 • odpowiednie rozplanowanie pomieszczeń - przemyślany rozkład, w razie zagrożenia, powinien umożliwić nam szybkie przeniesienie dobytku na wyższe piętra, a fali powodziowej ułatwić przepływ przez parter.

Rowy i kanały
Ważna jest odpowiednia drożność rowów odwadniających i kanałów przeciwpowodziowych, które w razie pojawienia się wody skutecznie odprowadzą ją z naszej posesji. 

Kotłownia na podwyższeniu
Aby uchronić system grzewczy przed wodą, dobrze jest ulokować kotłownię nie w piwnicy czy na parterze, ale na wyższej kondygnacji, a jeśli o niemożliwe – na podeście.

Ochrona kanalizacji 
Podczas powodzi w domach często dochodzi do cofania się ścieków, bardzo ważne jest więc odpowiednie zabezpieczenie kanalizacji. Nawet najlepsze przegrody ziemne, rowy i drożne kanały nie uchronią nas przed zalaniem, jeśli na wypadek powodzi nie przygotujemy również systemu kanalizacji.

Zabezpieczenie innych budynków
Budynki znajdujące się na posesji, takie jak garaż czy warsztat, podczas napływu wody, często są najbardziej uszkodzone. Dobrym pomysłem jest wybudowanie ich na terenie usytuowanym wyżej niż poziom domu. 

Okna i drzwi piwniczne 
Dobrze jest przygotować wcześniej osłony na okna i drzwi piwniczne. Odpowiednie materiały (np. specjalne panele) ochronią je przed pęknięciem pod naporem wody, nie wleje się więc do środka i nie zaleje pomieszczeń piwnicznych. To samo dotyczy sieci kanalizacyjnych oraz wlotów do nich. 

Ważne informacje

1. Powódź jest dostępna w polisie najczęściej jako umowa rozszerzona

2. Zakres ochrony może obejmować wszystkie elementy nieruchomości oraz mienie poza posesją

3. Ryzyko wystąpienia powodzi określają twarzystwa ubezpieczeniowe

4. Ubezpieczenie tej samej nieruchomość znajdującej się na terenie zagrożonym powodzią może kosztować nawet 100% więcej