Porównaj oferty i kup polisę taniej przez Internet

Wolisz porozmawiać? Skorzystaj z pomocy jednego z naszych 200 agentów

#zostańwdomu

Polisę powodziową powinni wykupić szczególnie właściciele domów wolnostojących, ale podtopienia dotykają także bloków mieszkalnych – nawet do drugiego piętra. Podpowiadamy jak znaleźć odpowiednie ubezpieczenie oraz ile kosztuje składka.

ubezpieczenie od powodzi
Porównaj ceny
CUR_URL:https://rankomat.pl/nieruchomosci/ubezpieczenie-nieruchomosci-od-powodzi-na-czym-polega

Ochronę na wypadek powodzi znajdziemy w prawie każdej polisie. I prawie zawsze to ryzyko będzie dostępne w formie umowy dodatkowej. Nie należy zapominać też o karencji i wyłączeniach odpowiedzialności, w wyniku których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za podtopienie nieruchomości.

Powódź wciąż dużym zagrożeniem

Powódź jako zjawisko nie występuje regularnie. Może występować nawet raz na dekadę, ale to wystarczy, żeby spowodowane straty liczone były w milionach złotych. Rachunek strat dotyczy zniszczonego mienia (nieruchomości, dróg, mostów),  życia ludzi i zwierząt oraz degradacji upraw rolnych.

Ostatnia powódź na szeroką skalę miała miejsce w 1997 r. 13 lat później w wyniku obfitych opadów deszczu podniósł się poziom wody w Wiśle, przerywając wał powodziowy w Nowej Hucie, także część Śląska znalazła się pod wodą. Fala powodziowa dotarła do Sandomierza, a w wyniku przerwania wałów zostały zalane liczne wsie nad Wisłą.

Tym samym zagrożenie powodzią nie maleje, zwłaszcza w dobie coraz częstszych anomalii pogodwych - po fali upałów i suszy może przyjść odwrotność tych zjawisk ze zdwojoną siłą.

Czym jest powódź w polisie mieszkaniowej?

Powodzi nie należy mylić z zalaniem. To dwa oddzielne zdarzenia losowe. Różnica polega na przyczynach powstania szkody, a w przypadku powodzi chodzi głównie o:

 • nadmierne opady atmosferyczne,
 • topnienie lodu i śniegu,
 • topnienie kry lodowej,
 • tworzenie się zatorów lodowych,
 • spływ wody po zboczach lub stokach (tereny górskie i pofałdowane),
 • podwyższenie lustra wody – rzeki, jeziora, sztuczne zbiorniki.
 • sztorm i wzrost poziomu wód morskich (cofka).

Jak się okazuje, powódź wcale nie jest zagrożeniem sezonowym. Ryzyko podtopienia nieruchomości (i uszkodzenia konstrukcji) występuje przez cały rok – od marca do października zdarzają się powodzie roztopowe, roztopowo-opadowe i zatorowe. W grudniu i styczniu notowane są przypadki powodzi opadowych, a od października do marca sztormowych.

Odszkodowanie za powódź – co można chronić?

W samej polisie ryzyko powodzi trzeba wykupić dodatkowo. Nawet jeśli powódź występuje w podstawie (np. Concordia, HDI, Compensa, Link4),to zakres ochrony dotyczy murów i ewentualnie stałych elementów konstrukcji.

Gdy jednak chronione ma być również wyposażenie domu czy mieszkania, koniecznym będzie rozszerzenie o mienie ruchome na wypadek zdarzenia losowego (m.in. powodzi.)

Od powodzi możemy chronić także:

 • dom w budowie,
 • domek letniskowy,
 • nagrobek,
 • rośliny ozdobne (w pomieszczeniu),
 • drzewa i krzywy (roślinność ogrodowa),
 • dzieła sztuki i zbiory kolekcjonerskie,
 • przenośny sprzęt elektroniczny,
 • przedmioty do prowadzenia działalności gospodarczej.

Spośród zdarzeń spowodowanych przez powódź ochrona dotyczy także przesiąkania wód gruntowych, zawilgocenia oraz zagrzybienia. Za te szkody również możemy ubiegać się o rekompensatę finansową.

WAŻNE!
Każde towarzystwo, które oferuje ochronę od powodzi, posiada inny zakres, dlatego przed zakupem polisy należy sprawdzić szczegóły dokumentu OWU.

Jak ubezpieczyciele oceniają ryzyko wystąpienia powodzi?

TU Generali bazuje na czterech strefach powodziowych – 0, 1, 2 oraz X. Ryzyko powodzi dostępne jest, gdy miejsce ubezpieczenia znajduje się w strefie 0 lub w strefie 1 i w strefie 2, ale pod warunkiem wypłaty pomniejszonego odszkodowania (tzw. franszyza redukcyjna, którą można wykupić jako kolejny dodatek). Mieszkanie wraz z ruchomościami domowymi znajdujące się powyżej parteru zostaje uznane za położone w strefie 0. Z kolei mienie znajdujące się w strefie X nie może zostać objęte ubezpieczeniem od ryzyka powodzi.

TU Uniqa stosuje strefę zagrożenia powodziowego, czyli obszar na podstawie map zagrożenia i ryzyka powodziowego opracowanych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, uwzględniających duże powodzie oraz te, które mogą wystąpić w przyszłości, tak zwane powodzie prawdopodobne, o niskim (raz na 500 lat),średnim (raz na 100 lat) i wysokim (raz na 10 lat) prawdopodobieństwie ich wystąpienia:

 • strefa I - znikome zagrożenie wystąpienia ryzyka powodzi,
 • strefa II - małe prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka powodzi,
 • strefa III - zagrożenie wystąpienia ryzyka powodzi,
 • strefa IV - szczególne zagrożenie wystąpienia ryzyka powodzi.

W kalkulatorze ubezpieczeń online stosowane jest inne „zabezpieczenie”. Jednym z pytań do wyliczenia składki jest to o liczbę powodzi na ubezpieczanym obszarze po 1997 roku. W zależności od odpowiedzi zmienia się wysokość składki.

Ile kosztuje ubezpieczenie od powodzi?

Jeśli chcemy ubezpieczyć mury domu, stałe elementy czy ruchomości od powodzi, trzeba liczyć się z wyższą składką. Ale najpierw taką składkę trzeba wyliczyć.

Przykładowa polisa opiera się na dwóch wariantach ochrony: L (ruchomości domowych zniszczone przez zdarzenia losowe, w tym powódź) oraz XL (ten sam zakres na wyższe sumy ubezpieczenia).

Składkę porównaliśmy dla tej samej nieruchomości:

 • dom wolnostojący o pow. 120 m2,
 • niepalny, dach blacha dachówka
 • wybudowany w 2018 r.,
 • 2 lokatorów dorosłych,
 • znajdujący się we Wrocławiu, ul. Kozanowska (gdzie wystąpiła powódź)
 • zakres ochrony: mury i wyposażenie od zdarzeń losowych kradziezy i powodzi
 • 1 zamek wielozastawkowy i 1 zamek atestowany
 • alarm
 • o wartości 420 000 zł.
 • SU elementy stałe: 30 000 zł
 • SU wyposażenie: 30 000 zł.

Okazuje się, że wyraźna różnica w cenie polisy pojawia się w momencie gdy zanznaczymy, że w okolicy nieruchomości w przeciągu ostatnich 20 lat co najmniej 1 raz wystąpiła powódź. Wtedy rozpiętość cenowa jest bardzo duża i wynosi kilkaset procent.

Jak ryzyko powodzi wpływa na wysokość składki?

Liczba powodzi w przeciągu ostatnich 20 lat

Najtańsza oferta TU w kalkulatorze

0

438 zł
PROAMA

491 zł
GENERALI
508 zł
INTER POLSKA
1-3 i więcej

438 zł
PROAMA

491 zł
GENERALI
1103 zł
INTER POLSKA

Tabela 1. Ceny ubezpieczeń na dzień 27.08.2019 r.

Powódź w OWU – uwaga na karencję

Chociaż powszechnym ograniczeniem w przypadku powodzi jest stosowanie karencji, towarzystwa ubezpieczeń stosują różne wybiegi, które ograniczają przyznanie świadczenia lub nawet zawarcie umowy:

 • HDI – pakiet assistance nie dotyczy szkód spowodowanych przez powódź, która jest traktowana jako siła wyższa;
   
 • Allianz – gdy w przeciągu 10 lat w miejscu ubezpieczenia zjawisko powodzi wystąpiło co najmniej 2 razy, zawarcie polisy nie jest możliwe;
   
 • Wiener – ochroną od powodzi nie są objęte przedmioty w pomieszczeniach przynależnych, garażu, budowli lub budynku gospodarczym, przechowywanych niżej niż 14 cm nad podłogą znajdującą się poniżej poziomu gruntu;
   
 • Link4 – fakt wystąpienia powodzi ustala się w oparciu o informacje uzyskane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). W przypadku braku możliwości uzyskania odpowiednich informacji, bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia.

Jak długo ubezpieczyciel nie odpowiada za powódź?

TU

Karencja od podpisania umowy
Inter Polska
Inter Lokum
14 dni*
Concordia
Dom
15 dni*
Allianz
Bezpieczny Dom
30 dni
Generali
Generali, z myślą o domu
30 dni
Compensa
Rodzina
30 dni*
Wiener
Cztery kąty
30 dni*
Aviva
W domu
31 dni

*dotyczy tylko nowej umowy

Oprac. własne na podstawie OWU (27.08.2019 r.).

Zdarza się, że z pojęciem powodzi w ubezpieczeniach wiąże sięudział własny. Jest to kwota, o którą pomniejsza się wysokość odszkodowania z tytułu szkody powodziowej. Suma ta, naliczana procentowo, jest ustalona w dokumencie OWU.

Najczęściej wysokość odszkodowania zmniejsza się o udział własny w wysokości 30% w przypadku umowy wznowionej albo 50% w przypadku umowy nowej.

Ważne informacje

1. Powódź jest dostępna w polisie najczęściej jako umowa rozszerzona

2. Zakres ochrony może obejmować wszystkie elementy nieruchomości oraz mienie poza posesją

3. Ryzyko wystąpienia powodzi określają twarzystwa ubezpieczeniowe

4. Ubezpieczenie tej samej nieruchomość znajdującej się na terenie zagrożonym powodzią może kosztować nawet 100% więcej