Polisę powodziową powinni wykupić szczególnie właściciele domów wolnostojących, ale podtopienia dotykają także bloków mieszkalnych – nawet do drugiego piętra. Podpowiadamy jak znaleźć odpowiednie ubezpieczenie oraz ile kosztuje składka.

Ubezpieczenie nieruchomości od powodzi
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Proama
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Wandalizm  
Generali
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Wandalizm   Home Assistance   Pakiet medyczny  
INTER Polska
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Wandalizm   Home Assistance   All Risk  
Link4
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Wandalizm   Home Assistance   OC w życiu prywatnym: 75 000 zł    
mtu24.pl
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   OC w życiu prywatnym: 100 000 zł  
Generali
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Wandalizm   Home Assistance   Pakiet medyczny   Przedmioty szklane   OC w życiu prywatnym: 200 000 zł   NNW psa i kota   All Risk  
Ubezpieczenie nieruchomości od powodzi
Proama
Cena roczna
388,00 zł
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Wandalizm
Generali
Cena roczna
421,00 zł
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Wandalizm Home Assistance Pakiet medyczny
INTER Polska
Cena roczna
531,00 zł
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Wandalizm Home Assistance All Risk
Link4
Cena roczna
558,25 zł
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Wandalizm Home Assistance OC w życiu prywatnym: 75 000 zł
mtu24.pl
Cena roczna
636,00 zł
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance OC w życiu prywatnym: 100 000 zł
Generali
Cena roczna
719,00 zł
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Wandalizm Home Assistance Pakiet medyczny Przedmioty szklane OC w życiu prywatnym: 200 000 zł NNW psa i kota All Risk

Oferty ubezpieczenia nieruchomości wyliczone w kalkulatorze rankomat.pl dla domu 100 m2 zamieszkanego przez 3 osoby w miejscowości Racibórz (47-400)

Powódź jest groźna zimą i latem. Wystarczą intensywne opady deszczu czy szybkie topnienie śniegu, by doprowadzić do zalania i podtopień. W konsekwencji oznacza to kosztowne szkody na posiadanym mieniu. Radzimy, jak uchronić przed nimi dom, mieszkanie czy budynek w budowie.

  Jak dużym zagrożeniem jest powódź w Polsce?

  Powodzie w Polsce występują nieregularnie, bo czasem przerwa trwa kilkadziesiąt lat, a nieraz zdarzają się rok po roku. Ostatnia miała miejsce w czerwcu 2020 roku na południu Polski. IMGW notowała przekroczenie stanów ostrzegawczych i alarmowych na obszarze od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Górny Śląsk po Małopolskę i Podkarpacie. Wcześniej powódź z przełomu maja i czerwca 2010 roku spowodowała straty o wartości co najmniej 10 mld zł.

  W okresie 1960-2010 wystąpiło w Polsce 11 powodzi. Ostatnia powódź na szeroką skalę miała miejsce w 1997 r. 13 lat później w wyniku obfitych opadów deszczu podniósł się poziom wody w Wiśle, przerywając wał powodziowy w Nowej Hucie, także część Śląska znalazła się pod wodą. Fala powodziowa dotarła do Sandomierza, a w wyniku przerwania wałów zostały zalane liczne wsie nad Wisłą.

  Tym samym zagrożenie powodzią nie maleje, zwłaszcza w dobie coraz częstszych anomalii pogodwych - po fali upałów i suszy może przyjść odwrotność tych zjawisk ze zdwojoną siłą.

  Powódź i straty, które spowodowała

  Czym jest powódź w polisie mieszkaniowej?

  Ochronę na wypadek powodzi znajdziemy w prawie każdej polisie. I prawie zawsze to ryzyko będzie dostępne w formie umowy dodatkowej. Nie należy zapominać też o karencji i wyłączeniach odpowiedzialności, w wyniku których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za podtopienie nieruchomości.

  Powodzi nie należy mylić z zalaniem. To dwa oddzielne zdarzenia losowe. Różnica polega na przyczynach powstania szkody, a w przypadku powodzi chodzi głównie o:

  • nadmierne opady atmosferyczne,
  • topnienie lodu i śniegu,
  • topnienie kry lodowej,
  • tworzenie się zatorów lodowych,
  • spływ wody po zboczach lub stokach (tereny górskie i pofałdowane),
  • podwyższenie lustra wody – rzeki, jeziora, sztuczne zbiorniki.
  • sztorm i wzrost poziomu wód morskich (cofka).

  Jak się okazuje, powódź wcale nie jest zagrożeniem sezonowym. Ryzyko podtopienia nieruchomości (i uszkodzenia konstrukcji) występuje przez cały rok – od marca do października zdarzają się powodzie roztopowe, roztopowo-opadowe i zatorowe. W grudniu i styczniu notowane są przypadki powodzi opadowych, a od października do marca sztormowych.

  jakie są przyczyny powodzi

  Odszkodowanie za powódź – co można chronić?

  W samej polisie ryzyko powodzi trzeba wykupić dodatkowo. Nawet jeśli powódź występuje w podstawie (np. Concordia, HDI, Compensa, Link4), to zakres ochrony dotyczy murów i ewentualnie stałych elementów konstrukcji.

  Gdy jednak chronione ma być również wyposażenie domu czy mieszkania, koniecznym będzie rozszerzenie o mienie ruchome na wypadek zdarzenia losowego (m.in. powodzi.)

  Od powodzi możemy chronić także:

  • dom w budowie,
  • domek letniskowy,
  • nagrobek,
  • rośliny ozdobne (w pomieszczeniu),
  • drzewa i krzywy (roślinność ogrodowa),
  • dzieła sztuki i zbiory kolekcjonerskie,
  • przenośny sprzęt elektroniczny,
  • przedmioty do prowadzenia działalności gospodarczej.

  Spośród zdarzeń spowodowanych przez powódź ochrona dotyczy także przesiąkania wód gruntowych, zawilgocenia oraz zagrzybienia. Za te szkody również możemy ubiegać się o rekompensatę finansową.

  WAŻNE!
  Każde towarzystwo, które oferuje ochronę od powodzi, posiada inny zakres, dlatego przed zakupem polisy należy sprawdzić szczegóły dokumentu OWU.

  Jak ubezpieczyciele oceniają ryzyko wystąpienia powodzi?

  TU Generali bazuje na czterech strefach powodziowych – 0, 1, 2 oraz X. Ryzyko powodzi dostępne jest, gdy miejsce ubezpieczenia znajduje się w strefie 0 lub w strefie 1 i w strefie 2, ale pod warunkiem wypłaty pomniejszonego odszkodowania (tzw. franszyza redukcyjna, którą można wykupić jako kolejny dodatek). Mieszkanie wraz z ruchomościami domowymi znajdujące się powyżej parteru zostaje uznane za położone w strefie 0. Z kolei mienie znajdujące się w strefie X nie może zostać objęte ubezpieczeniem od ryzyka powodzi.

  TU Uniqa stosuje strefę zagrożenia powodziowego, czyli obszar na podstawie map zagrożenia i ryzyka powodziowego opracowanych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, uwzględniających duże powodzie oraz te, które mogą wystąpić w przyszłości, tak zwane powodzie prawdopodobne, o niskim (raz na 500 lat), średnim (raz na 100 lat) i wysokim (raz na 10 lat) prawdopodobieństwie ich wystąpienia:

  • strefa I - znikome zagrożenie wystąpienia ryzyka powodzi,
  • strefa II - małe prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka powodzi,
  • strefa III - zagrożenie wystąpienia ryzyka powodzi,
  • strefa IV - szczególne zagrożenie wystąpienia ryzyka powodzi.

  W kalkulatorze ubezpieczeń pojawia się inne „zabezpieczenie”. Jednym z pytań do wyliczenia składki jest to o liczbę powodzi na ubezpieczanym obszarze po 1997 roku. W zależności od odpowiedzi zmienia się wysokość składki.

  Co to jest strefa powodziowa?

  W prawie wodnym używa się terminu „obszary szczególnego zagrożenia powodzią”. Do tej kategorii zaliczane są:

  • obszary, gdzie ryzyko wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%;
  • obszary, gdzie ryzyko jest wysokie i wynosi 10%;
  • obszary między linią brzegową, a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy;
  • wyspy i przymuliska;
  • pasy techniczne.

  Obszary szczególnego zagrożenia powodzią nie muszą jednak pokrywać się ze strefami powodziowymi przyjmowanymi przez poszczególne towarzystwa. Ubezpieczyciele mają prawo samodzielnie oceniać ryzyko wystąpienia podtopień w danym terenie, a robią to często w oparciu o straty powodziowe z ostatnich lat czy też mapy zagrożenia powodziowego publikowane przez Zarząd Gospodarki Wodnej.

  Jak sprawdzić czy nieruchomość znajduje się w strefie powodziowej?

  Powszechnie dostępne są dwa narzędzia, które umożliwiają sprawdzenie, czy dana lokalizacja przynależy do strefy powodziowej. Pierwszym jest rządowa strona wody.isok.gov.pl, gdzie znaleźć można wspomniane już mapy zagrożenia powodziowego.

  Drugim, już nie oficjalnym, narzędziem jest portal ongeo.pl, gdzie można wygenerować raport o terenie, który nas interesuje. 

  Zawsze też możemy zgłosić się do towarzystwa z zapytaniem, czy lokalizacja naszej nieruchomości uniemożliwia objęcie jej ochroną przed powodzią czy może sprawia, że ubezpieczenie to będzie droższe.

  Ile kosztuje ubezpieczenie nieruchomości od powodzi?

  Sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić za ubezpieczenie od powodzi domu wolnostojącego położonego w podwarszawskim Piasecznie, o powierzchni 120 mkw i wartości rynkowej 700 000 zł. Kalkulację przeprowadziliśmy dla polisy uwzględniającej ochronę murów, elementów stałych (SU: 50 000 zł) i ruchomości domowych (SU: 50 000 zł) przed zdarzeniami losowymi oraz powodzią. Założyliśmy, że w latach minionych nie wystąpiły tam żadne szkody powodziowe.

  Ubezpieczenie opisanego domu możliwe jest już od 337 zł w skali roku, a spośród rozpatrywanych ofert najdroższa opiewa na 642 zł. Średnio taka polisa kosztuje 473 zł.

  Ubezpieczenie od powodzi to bardzo cenne rozszerzenie, bo też sama powódź jest niebezpiecznym kataklizmem mogącym przynieść straty rzędu kilkudziesięciu czy nawet kilkuset tysięcy złotych. Mimo tego polisa uwzględniająca to ryzyko nie jest przesadnie droga, jeśli podzieli się jej koszt przez liczbę miesięcy obowiązywania umowy z towarzystwem. Zestawianie ze sobą konkurencyjnych ofert może obniżyć koszty ubezpieczenia, co obrazuje przeprowadzona kalkulacja

  – tłumaczy Małgorzata Przybyszewska, ekspert Rankomatu. 

  Ubezpieczenie domu od powodzi – porównanie ofert

  Towarzystwo ubezpieczeń

  Roczna składkaDodatkowa ochrona
  Link4

  337 zł

  Home Assistance, wandalizm

  Proama

  407 zł

  wandalizm

  Generali

  460 zł

  Home Assistance, wandalizm, pakiet medyczny

  Inter Polska

  517 zł

  Home Assistance, wandalizm

  Mtu24.pl

  642 zł

  Tabela 1. Kalkulacja z dnia 05.07.2021 r. na rankomat.pl.

  Czym jest karencja w ubezpieczeniu od powodzi?

  Powszechną procedurą przy ubezpieczeniach na wypadek powodzi jest stosowanie karencji. Karencja to czasowe wstrzymanie odszkodowania. Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują różne okresy, np. Concordia nie wypłaci środków z polisy, jeśli do powodzi doszło w ciągu pierwszych 15 dni od zawarcia umowy, a ponadto w:

  • HDI – pakiet assistance nie dotyczy szkód spowodowanych przez powódź, która jest traktowana jako siła wyższa;
    
  • Allianz – gdy w przeciągu 10 lat w miejscu ubezpieczenia zjawisko powodzi wystąpiło co najmniej 2 razy, zawarcie polisy nie jest możliwe;
    
  • Wiener – ochroną od powodzi nie są objęte przedmioty w pomieszczeniach przynależnych, garażu, budowli lub budynku gospodarczym, przechowywanych niżej niż 14 cm nad podłogą znajdującą się poniżej poziomu gruntu;
    
  • Link4 – fakt wystąpienia powodzi ustala się w oparciu o informacje uzyskane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). W przypadku braku możliwości uzyskania odpowiednich informacji, bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia.

  Jak długo ubezpieczyciel nie odpowiada za finansowe skutki powodzi?

  TU

  Karencja od podpisania umowy

  Inter Polska Inter Lokum

  14 dni*

  Concordia Dom

  15 dni*

  Allianz Bezpieczny Dom

  30 dni

  Generali Generali, z myślą o domu

  30 dni

  Compensa Rodzina

  30 dni*

  Wiener Cztery kąty

  30 dni*

  Aviva W domu

  31 dni

  *dotyczy tylko nowej umowy

  Oprac. własne na podstawie OWU (27.06.2021 r.).

  Zdarza się, że z pojęciem powodzi w ubezpieczeniach wiąże sięudział własny. Jest to kwota, o którą pomniejsza się wysokość odszkodowania z tytułu szkody powodziowej. Suma ta, naliczana procentowo, jest ustalona w dokumencie OWU.

  Najczęściej wysokość odszkodowania zmniejsza się o udział własny w wysokości 30% w przypadku umowy wznowionej albo 50% w przypadku umowy nowej.

  PAMIĘTAJ!
  • liczba powodzi w danej lokalizacji wpływa na wysokość składki za ubezpieczenie - im mniej ich było, tym polisa jest tańsza
  • nieruchomość należy ubezpieczyć z wyprzedzeniem - zakup polisy tuż przed szkodą nie zapewni odszkodowania
  • ubezpieczyciele stosują okres karencji (np. 30 dni), po której powstaje ich odpowiedzialność za szkodę
  • karencja nie obowiązuje w przypadku przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej na kolejny okres

  Jak zabezpieczyć dom przed powodzią?

  Dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów budowlanych w nieruchomości możemy zminimalizować ryzyko wystąpienia szkód powodziowych, jednak nigdy nie zredukujemy ich do zera. Niektóre z zabezpieczeń wymagają wdrożenia już na etapie budowania domu. Oto kilka z nich.

  Przegroda ziemna
  W najbliższych okolicach domu budujemy wały uniemożliwiające dotarcie wody. Wał ten może być przegrodą ziemną lub betonową. Najczęściej przybiera wysokość do 1 m. Taka zapora skutecznie ochroni budynek przed powodzią.

  Konstrukcja domu
  W praktyce oznacza to:

  • użycie ciężkich materiałów (beton, cegła, pustak), aby dom podczas powodzi nie został porwany przez wodę,
  • podniesienie poziomu parteru, a przede wszystkim progów wejściowych,
  • zastosowanie materiałów, które ochronią mury przed szkodliwym działaniem wody,
  • odpowiednie rozplanowanie pomieszczeń - przemyślany rozkład, w razie zagrożenia, powinien umożliwić nam szybkie przeniesienie dobytku na wyższe piętra, a fali powodziowej ułatwić przepływ przez parter.

  Rowy i kanały
  Ważna jest odpowiednia drożność rowów odwadniających i kanałów przeciwpowodziowych, które w razie pojawienia się wody skutecznie odprowadzą ją z naszej posesji. 

  Kotłownia na podwyższeniu
  Aby uchronić system grzewczy przed wodą, dobrze jest ulokować kotłownię nie w piwnicy czy na parterze, ale na wyższej kondygnacji, a jeśli o niemożliwe – na podeście.

  Ochrona kanalizacji 
  Podczas powodzi w domach często dochodzi do cofania się ścieków, bardzo ważne jest więc odpowiednie zabezpieczenie kanalizacji. Nawet najlepsze przegrody ziemne, rowy i drożne kanały nie uchronią nas przed zalaniem, jeśli na wypadek powodzi nie przygotujemy również systemu kanalizacji.

  Zabezpieczenie innych budynków
  Budynki znajdujące się na posesji, takie jak garaż czy warsztat, podczas napływu wody, często są najbardziej uszkodzone. Dobrym pomysłem jest wybudowanie ich na terenie usytuowanym wyżej niż poziom domu. 

  Okna i drzwi piwniczne 
  Dobrze jest przygotować wcześniej osłony na okna i drzwi piwniczne. Odpowiednie materiały (np. specjalne panele) ochronią je przed pęknięciem pod naporem wody, nie wleje się więc do środka i nie zaleje pomieszczeń piwnicznych. To samo dotyczy sieci kanalizacyjnych oraz wlotów do nich. 

  Ważne informacje

  1. Powódź jest dostępna w polisie najczęściej jako umowa rozszerzona

  2. Zakres ochrony może obejmować wszystkie elementy nieruchomości oraz mienie poza posesją

  3. Ryzyko wystąpienia powodzi określają twarzystwa ubezpieczeniowe

  4. Ubezpieczenie tej samej nieruchomość znajdującej się na terenie zagrożonym powodzią może kosztować nawet 100% więcej

  FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie nieruchomości od powodzi

  1. Czy można ubezpieczyć nieruchomość tylko od powodzi?

   Ubezpieczenie od powodzi nie występuje jako samodzielny produkt. Dostępne jest tylko jako element polisy mieszkaniowej zawierającej również inne ryzyka.
  2. Czy możemy dokupić ubezpieczenie od powodzi w trakcie trwania polisy?

   Jest to możliwe i bardzo łatwe do zrealizowania, o ile nieruchomość nie znajduje się w strefie szczególnie zagrożonej podtopieniami. Żeby poszerzyć ochronę o powódź, wystarczy tylko zgłosić taką chęć w towarzystwie, a także dopłacić różnicę w składce.
  3. Czy za podtopienie piwnicy w bloku również przysługuje odszkodowanie?

   Jeśli posiadamy polisę chroniącą nas przed powodzią, a piwnica traktowana jest przez towarzystwo jako pomieszczenie przynależne (zazwyczaj tak właśnie jest), to przysługuje nam odszkodowanie.
  4. Dlaczego przy ubezpieczeniu od powodzi obowiązuje karencja?

   Powódź jest zdarzeniem, którego nadejście jest monitorowane i często zapowiadane z pewnym wyprzedzeniem. Towarzystwa chcą więc uniknąć sytuacji, w których klienci wykupują polisę w momencie, w którym są już przekonani, że za chwilę poniosą szkodę powodziową. Z perspektywy ubezpieczyciela jest to nieopłacalne.
  5. Jakie odszkodowanie otrzymamy, kiedy po powodzi dom będzie nadawał się do rozbiórki?

   Powódź jest zdarzeniem mogącym wywołać stratę całkowitą, a jeśli do niej dojdzie, ubezpieczyciel powinien nam ją w pełni zrekompensować. Warunkami uzyskania pełnego odszkodowania są: ubezpieczenie nieruchomości na kwotę odzwierciedlającą jej realną wartości oraz nie zaistnienie sytuacji wyłączającej odpowiedzialność towarzystwa.