Zobacz, gdzie aktualnie występują podtopienia w Polsce 2024. Czy polisa zadziała w razie wylania rzeki i podtopienia domu? Odpowiedzi na pytania związane z podtopieniami znajdziesz w naszym poradniku. Pamiętaj, że podtopienie, zalanie i powódź mogą być różnie traktowane przez ubezpieczyciela.

Podtopienia są niebezpieczne wszędzie tam, gdzie w pobliżu znajdują się naturalne lub sztuczne zbiorniki wodne i związana z nimi infrastruktura. To jeziora, stawy, rzeki, zbiorniki retencyjne, zapory wodne.

Statystyki straży pożarnej w 2023 r. obejmowały również podtopienia i zjawisk towarzyszących:

 • 64 376 – skutki silnego wiatru,
 • 12 209 – skutki gwałtownych opadów śniegu, 
 • 12 016 – skutki intensywnych opadów deszczu,
 • 4 074 – interwencje przy wzbierających rzekach.

Aktualną sytuację na rzekach w Polsce możesz śledzić na mapie IMGW.

Gdzie są podtopienia w Polsce?

Podtopienia domów, ulic, zalane pola i łąki, przeciekające wały i przekroczone stany alarmowe występują lokalnie. W 2024 r. podtopienia pojawiły się niemal w całym kraju.

Poniżej sprawdzisz, gdzie doszło do podtopień w 2024 roku:

 • Gostyń - plac budowy obwodnicy drogi krajowej numer 12, alert trzeciego stopnia w związku z podtopieniami w kilku gminach podgostyńskich, stany alarmowe przekroczyła rzeka Orla, zalane pola;
 • Toruń - stan pogotowia przeciwpowodziowego dla terenu Gminy Miasta Toruń, wysoki stan wody w Wiśle,
 • Wrocław - rzeka Widawa wylała zalewając podwrocławskie Wilczyce, wójt gminy Długołęka powołuje sztab kryzysowy;
 • Poznań - Warta wystąpiła z koryta i zalała drogę pieszo-rowerową, tzw. Wartostradę;
 • Kalisz - w podkaliskiej wsi Dębe ogłoszono zagrożenie powodziowe;
 • Białogard - alarm przeciwpowodziowy w powiecie białogardzkim, wylewa rzeka Parsęta, w okolicach miejscowości Łazy koło Mielna przelewa się jezioro Jamno, podobnie jezioro Bukowo w gminie Darłowo.

W zawiązku z roztopami przybywa wody w głównych rzekach, jak Wisła (na wysokości miejscowości Wyszogród, Bodzanów i Gąbin), ale też mniejszych typu Prosna, Pilica, Barycz, Obra, Widawa i Bzura.

Mapę z podtopieniami można śledzić na bieżąco w serwisie IMGW.

Podtopienie a powódź – jaka różnica?

Podtopienie i powódź to dwa różne zjawiska, które mogą mieć wpływ na nieruchomości i teren. Oba zjawiska różnią się przyczynami i skutkami.

Podtopienie zazwyczaj odnosi się do sytuacji, gdy woda zalewa teren w wyniku podniesienia się poziomu wód podziemnych. Może to być spowodowane długotrwałymi opadami deszczu, które powodują nasycenie gleby i w konsekwencji podniesienie się wód gruntowych. Podtopienie ma charakter lokalny i często dotyczy konkretnych obszarów, gdzie woda powoli wsiąka lub pozostaje na powierzchni bez szybkiego odpływu.

Powódź ma związek z dużą ilością wody spływającej do rzek, jezior lub innych cieków wodnych, co prowadzi do ich przepełnienia i zalania obszarów, które zwykle są suche. Powodzie mogą być wywołane przez nadmierne opady deszczu, topnienie śniegu, przelanie się wody przez wały przeciwpowodziowe lub inne zdarzenia, które powodują gwałtowny wzrost poziomu wody w naturalnych ciekach wodnych. Skutki powodzi są odczuwalne na znacznie większym obszarze i mogą prowadzić do poważnych szkód w infrastrukturze i budynkach.

Oba zjawiska mogą mieć poważne konsekwencje dla osób i mienia znajdującego się na zagrożonych terenach. W przeciwdziałaniu skutkom podtopień i powodzi przyda się odpowiednie ubezpieczenie nieruchomości i lokatorów. Odszkodowanie z polisy pozwoli odbudować dom czy finansowo zapewnić schronienie dla domowników i ocalałego mienia, jeśli okaże się, że budynek po zalaniu nie nadaje się już do użytkowania. 

PORÓWNAJ CENY

Podtopienie a zalanie – jaka różnica?

Różnica między podtopieniem a zalaniem dotyczy głównie przyczyny i skali zjawiska. 

Podtopienie zazwyczaj wynika z podniesienia się poziomu wód podziemnych, co prowadzi do częściowego zalania obszaru lub zabudowań. Jest to często zjawisko bardziej lokalne i może być spowodowane np. długotrwałymi opadami deszczu, które powodują nasycenie wód gruntowych.

Zalanie odnosi się do sytuacji, kiedy woda, inne ciecze lub para wodna wydostają się w sposób niezamierzony i niekontrolowany, np. z uszkodzonych urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej lub domowych urządzeń takich jak pralki. Może to również wynikać z cofnięcia się wody lub ścieków z publicznej sieci kanalizacyjnej.

PAMIĘTAJ!
W ubezpieczeniu nieruchomości spotkasz się z pojęciem powodzi i zalania. Podtopienie to raczej efekt nadmiaru wody w rzece czy jeziorze. Za każde z tych zdarzeń możesz liczyć na odszkodowanie z polisy, jednak kluczowe jest wybranie odpowiedniego zakresu ochrony.
 

Ubezpieczenie od podtopienia – co wybrać?

Ubezpieczenie od podtopienia, często obejmowane w ramach ubezpieczenia od powodzi, jest dostępne w ofercie większości polskich ubezpieczycieli. Zakres polisy i możliwość jej zawarcia mogą jednak zależeć od lokalizacji nieruchomości i jej położenia względem obszarów zagrożonych powodzią, takich jak tereny zalewowe, rejony blisko rzek bez wałów przeciwpowodziowych lub bezpośrednio przy linii brzegowej.

Podczas wyboru ubezpieczenia warto zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów, takich jak suma ubezpieczenia, zakres ochrony (czy obejmuje mury, stałe elementy oraz ruchomości domowe), oraz obecność okresu karencji, który może wynosić od 1 do 3 miesięcy. Niektóre towarzystwa mogą nie stosować karencji, co jest korzystne dla ubezpieczonego.

Koszty ubezpieczenia od powodzi są różne w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego i mogą zależeć od wielu czynników, w tym wartości ubezpieczonego mienia i zakresu polisy. Roczne składki mogą zaczynać się od około 200 zł, co jest stosunkowo niską ceną w porównaniu do potencjalnych kosztów remontu po powodzi.

W przypadku wystąpienia szkody, odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia majątkowego nie może przekroczyć wartości poniesionych strat, a w przypadku niedoubezpieczenia, otrzymane odszkodowanie może pokryć tylko część zniszczeń. Ważne jest, aby sumy ubezpieczenia odzwierciedlały faktyczną wartość mienia.
Dodatkowo, warto pomyśleć o zabezpieczeniu nieruchomości przed powodzią już na etapie wyboru działki budowlanej i projektowania budynku, stosując rozwiązania takie jak przegrody ziemne, ciężkie materiały budowlane, wysoki parter oraz odpowiednie uszczelnienie murów

Leszek Drozdalski, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w Rankomat

Ubezpieczenie nieruchomości od powodzi
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Proama
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Wandalizm  
Generali
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Wandalizm   Home Assistance   Pakiet medyczny  
INTER Polska
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Wandalizm   Home Assistance   All Risk  
Link4
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Wandalizm   Home Assistance   OC w życiu prywatnym: 75 000 zł    
mtu24.pl
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   OC w życiu prywatnym: 100 000 zł  
Europa Ubezpieczenia
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja  
Benefia
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance  
Wiener
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja  
Ubezpieczenie nieruchomości od powodzi
Proama
Cena roczna
388,00 zł
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Wandalizm
Generali
Cena roczna
421,00 zł
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Wandalizm Home Assistance Pakiet medyczny
INTER Polska
Cena roczna
531,00 zł
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Wandalizm Home Assistance All Risk
Link4
Cena roczna
558,25 zł
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Wandalizm Home Assistance OC w życiu prywatnym: 75 000 zł
mtu24.pl
Cena roczna
636,00 zł
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance OC w życiu prywatnym: 100 000 zł
Europa Ubezpieczenia
Cena roczna
461,00 zł
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja
Benefia
Cena roczna
484,00 zł
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance
Wiener
Cena roczna
861,00 zł
Nieruchomość
545 000 zł
Wyposażenie
70 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja

Oferty ubezpieczenia nieruchomości wyliczone w kalkulatorze rankomat.pl dla domu 100 m2 zamieszkanego przez 3 osoby w miejscowości Racibórz (47-400)

Co robić po zalaniu domu i mieszkania?

W przypadku zalania, powodzi czy podtopienia warto wiedzieć, co należy zrobić, gdy dom lub mieszkanie zostaną zniszczone na skutek działania wody.

Pamiętaj o tych czynnościach:

1. ZATRZYMAJ WODĘ
W miarę możliwości powstrzymanie wycieku wody lub zmniejszenie jej rozmiarów.

2. ZADZWOŃ PO STRAŻ POŻARNĄ
Najlepiej zgłaszać wcześniej, nawet podniesione stany rzeki i inne niepokojące zjawiska. A po wystąpieniu zalania notatka służbowa od straży będzie podstawą do wypłaty odszkodowania z polisy

3. POWIADOM ZARZĄDCĘ BUDYNKU
Dotyczy lokatorów mieszkań. Trzeba to zrobić najpóźniej w ciągu 2 dni od momentu zdarzenia.

4. SKONTAKTUJ SIĘ Z UBEZPIECZYCIELEM
Telefonicznie, mailowo lub przez e-formularz poinformuj o zaistniałej szkodzie towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym masz polisę.

5. UZYSKAJ PROTOKÓŁ
Jeśli skala zalania wiązała się z interwencją straży pożarnej, policji czy innej jednostki, należy uzyskać protokół (raport zniszczeń), który ubezpieczyciel weźmie pod uwagę przy ustalaniu rozmiarów szkód i wypłacie świadczenia. 

6. PRZEŚLIJ DOKUMENTY DO TU
Przesłanie zgłoszenia szkody, zgodnie ze wskazówkami ubezpieczyciela. Najlepszym sposobem jest e-formularz na stronie TU.

7. OSZACUJ STRATY
Chodzi o wykaz zniszczonych lub uszkodzonych przedmiotów. W takim spisie należy określić liczbę przedmiotów, wartość, rok nabycia, nazwę producenta, inne cechy.

8. CZEKAJ NA RZECZOZNAWCĘ
Do czasu przybycia rzeczoznawcy z towarzystwa ubezpieczeniowego lepiej nie dokonywać żadnych zmian w uszkodzonym domu czy mieszkaniu – wyjątkiem są sytuacje, w których zmiany są niezbędne w celu zabezpieczenia mienia. Rzeczoznawca powinien zjawić się do 7 dni od chwili zgłoszenia.

Poza tym śledź na bieżąco alert RCB. Możesz też samemu zgłosić podtopienie, powódź czy stan alarmowy dla innego zjawiska pogodowego pisząc na adres alert.rcb@rcb.gov.pl.

Jakie informacje przekazać do ubezpieczyciela po zalaniu nieruchomości?

Rzeczoznawca wyznaczony przez towarzystwo może poprosić nas o podanie wartości zniszczonego mienia. Wówczas najlepiej będzie przedłożyć mu posiadane rachunki i faktury, a także zdjęcia lokalu wykonane przed szkodą. Tego typu dowody przydadzą nam się również w sytuacji, w której uznamy wycenę za zaniżoną i zechcemy ubiegać się o wyższe odszkodowanie.

Do 7 dni od oględzin TU powinno poinformować, czy istnieje konieczność przekazania mu brakującej dokumentacji i o jakie konkretnie dokumenty chodzi.

Tych dokumentów po zalaniu nieruchomości może wymagać ubezpieczyciel do ustalenia kwoty odszkodowania.

 • zdjęcia pomieszczeń, w których doszło do szkody;
 • opcjonalnie zdjęcia pomieszczeń przed szkodą;
 • szczegółowe zdjęcia samych uszkodzeń;
 • rachunki/faktury potwierdzające wartość zniszczonego mienia;
 • rachunki/faktury za naprawę uszkodzeń, jeśli ubezpieczony sam usunął szkodę.

PORÓWNAJ CENY

Ważne telefony alarmowe w razie podtopienia

Poniżej znajdziesz najważniejsze telefony alarmowe do służb ratunkowych. Pamiętaj, aby kontaktować się tylko w uzasadnionych przypadkach.

 • 112 - Europejski numer służb ratowniczych
 • 999 - Pogotowie Ratunkowe
 • 998 - Straż Pożarna
 • 997 - Policja
 • 991 - Pogotowie Energetyczne
 • 992 - Pogotowie Gazowe
 • 993 - Pogotowie Ciepłownicze
 • 994 - Pogotowie Wodociągowo Kanalizacyjne

W razie potrzeby zawiadom Centrum Zarządzania Kryzysowego najbliższe miejscu zdarzenia.

Telefony do poszczególnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Polsce znajdziesz w serwisie czk.pl. Sprawami na poziomie krajowym zajmuje się RCB - dyżur całodobowy pod numerem 22 601 58 35.

Ważne informacje

1. Podtopienie i powódź to dwa różne zjawiska, które mogą mieć wpływ na nieruchomości i teren

2. Ubezpieczenie od podtopienia, często obejmowane w ramach ubezpieczenia od powodzi, jest dostępne w ofercie większości polskich ubezpieczycieli

3. W przypadku zalania, powodzi czy podtopienia warto wiedzieć, co należy zrobić, gdy dom lub mieszkanie zostaną zniszczone na skutek działania wody

4. Pamiętaj, że ryzyko powodzi zawiera karencję, więc ochrona z polisy kupionej w ostatniej chwili może jeszcze nie działać