Ubezpieczenie w pracy  można zakupić zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Minimalna wysokość składki wynosi około 30-50 złotych. Podpowiadamy, jakie są wady i zalety obu rozwiązań i które z nich wybrać.

Ubezpieczenie w pracy można wykupić indywidualnie lub za pośrednictwem pracodawcy. Firma zazwyczaj proponuje pracownikowi gotowy produkt z określonym zakresem ochrony, a składka miesięczna jest potrącana z wynagrodzenia. 

Co oznacza ubezpieczenie w pracy?

Na rynku są dostępne dwa rodzaje polis ubezpieczenia w pracy – grupowe i indywidualne. Ubezpieczenie grupowe w pracy to polisa, która została stworzona z myślą o pracownikach różnych firm. Tego typu produkty są zazwyczaj dopasowane do potrzeb różnych osób, zarówno młodszych, jak i starszych. 

Zakup polisy w pracy jest możliwy pod warunkiem, że pracownik nie przebywa na zwolnieniu lekarskim ani też nie pobiera świadczenia rehabilitacyjnego.

Polisa grupowa w pracy zapewnia wsparcie finansowe w przypadku śmierci pracownika. W wersji rozszerzonej ubezpieczony może liczyć na odszkodowanie za wypadek, złamanie ręki czy zdiagnozowanie choroby i pobyt w szpitalu oraz usługi medyczne w postaci sfinansowania domowej wizyty lekarza bądź transportu leków. 

Ubezpieczenie grupowe i indywidualne w pracy – które wybrać?

Grupowe ubezpieczenie w pracy może się wydawać bardzo komfortowym rozwiązaniem, ponieważ pracownik nie musi szukać polisy na własną rękę. W odróżnieniu od indywidualnej polisy w pracy to pracodawca wybiera towarzystwo ubezpieczeniowe i następnie proponuje gotowy produkt o określonym zakresie ochrony. Płatności są ściągane z wynagrodzenia.

Inną zaletą grupowej polisy jest brak szczegółowej ankiety medycznej, a co za tym idzie, minimum formalności.

A jakie są wady ubezpieczeń grupowych? Paradoksalnie największą z nich jest gotowy pakiet usług. Tymczasem indywidualna polisa w pracy wyróżnia się możliwością wyboru najlepszej oferty spośród różnych produktów ubezpieczeniowych, większą elastycznością oraz szerszym zakresem ochrony. Wadą ubezpieczeń grupowych w pracy jest również jednakowa suma ubezpieczenia dla każdego pracownika. Mniejsza suma ubezpieczenia wpływa co prawda na niską cenę polisy, ale za to skutkuje mniejszą kwotą świadczenia, jeśli dojdzie do zdarzenia objętego ochroną. 

Minusem przy zakupie indywidualnej polisy, jest samodzielne poszukiwanie ubezpieczenia. Natomiast zaletą jest duża możliwość wyboru zakresu ochrony. Osoba zainteresowana ubezpieczeniem może porównać ceny i wybrać spośród dostępnych produktów ubezpieczeniowych korzystniejszą opcję. 

W przypadku polis grupowych w pracy, jeśli dojdzie do rozwiązania umowy z pracodawcą, towarzystwo ubezpieczeniowe może zaoferować kontynuację polisy na zmienionych, nierzadko mniej korzystnych zasadach. Natomiast zasady polisy indywidualnej zmieniają się tylko na wniosek samego ubezpieczonego, jeśli chce on zmodyfikować umowę.

Ubezpieczenie w pracy  – wady i zalety polis grupowych i indywidualnych

Polisa grupowaPolisa indywidualna

ZALETY

 • pracownik nie musi szukać polisy na własną rękę
 • niższa składka miesięczna
 • płatności są ściągane z wynagrodzenia
 • brak szczegółowej ankiety medycznej
 • możliwość wykupienia polisy dla bliskich
 • większa elastyczność w zakresie wyboru warunków ubezpieczenia
 • szerszy zakres ochrony
 • możliwość rozszerzenie o ubezpieczenie zdrowotne lub ochronno-inwestycyjne
 • wysoka suma ubezpieczenia
 • możliwość porównania wielu ofert i wykupienia najkorzystniejszą z nich
 • zasady polisy można zmienić na wniosek ubezpieczonego
 • możliwość wykupienia polisy dla bliskich

WADY

 • ograniczony zakres ochrony
 • taka sama suma ubezpieczenia dla każdego pracownika
 • jeśli dojdzie do rozwiązania umowy z pracodawcą, towarzystwo ubezpieczeniowe może zaoferować kontynuację polisy mniej korzystnych zasadach
 • szczegółowa ankieta medyczna
 • pracownik musi wykupić ubezpieczenie na własną rękę
 • wyższa składka miesięczna

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie oferty wybranych towarzystw ubezpieczeniowych z 30.03.2021 r.

Kto może skorzystać z ubezpieczenia w pracy?

Grupowe ubezpieczenie w pracy jest skierowane do osób pełnoletnich zatrudnionych w danej firmie. Natomiast indywidualna polisa w pracy to produkt ubezpieczeniowy, z którego może skorzystać każdy pracownik. Podczas podpisywania umowy grupowej ubezpieczyciele zwykle nie dokonują medycznej oceny ryzyka wobec osób przystępujących do ubezpieczenia, natomiast ubezpieczenie indywidualne wymaga wypełnienia odpowiedniego formularza.

WAŻNE!
Poza głównym ubezpieczonym do polisy grupowej oraz indywidualnej mogą przystąpić również bliskie osoby z rodziny pracownika, np. współmałżonek, dzieci, rodzice lub dziadkowie.

Jeśli chodzi o widełki wiekowe, z polisy grupowej mogą zazwyczaj skorzystać osoby pełnoletnie poniżej 60. lub 65. roku życia. Tymczasem w ubezpieczeniu indywidualnym górna granica wiekowa jest przesunięta. Mogą je wykupić zarówno 65-latkowe, jak i 70-latkowie, w zależności od warunków konkretnego produktu ubezpieczeniowego.

Kiedy ubezpieczenie w pracy zapewnia ochronę?

Grupowe ubezpieczenie w pracy posiada gotowy, narzucony z góry pakiet ryzyk. Większość polis obejmuje śmierć pracownika, zdarzają się jednak także takie, które dotyczą kilku różnych zdarzeń. Zakres polisy zależy od tego, z jakim ubezpieczycielem podejmie współpracę pracodawca. Pracownik nie ma na to wpływu ani przed podpisaniem umowy, ani w trakcie jej trwania.

Przykładowy zakres polisy na życie w pracy obejmuje nawet ponad 20 zdarzeń. To m.in.:

 • śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym w czasie pracy; 
 • śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym;
 • śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem przy pracy; 
 • śmierć ubezpieczonego spowodowana  NW;
 • śmierć ubezpieczonego spowodowana  zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym;
 • trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem   - 1%;
 • trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem   - 100%; 
 • śmierć  małżonka;
 • śmierć  małżonka w skutek nieszczęśliwego wypadku;
 • śmierć dziecka do 25 roku życia;
 • urodzenie martwego noworodka;
 • śmierć rodziców ubezpieczonego (również ojczyma lub macochy);
 • śmierć rodziców współmałżonka (również ojczyma lub macochy);
 • urodzenie się dziecka ubezpieczonemu;
 • osierocenie dziecka;
 • wykonanie u ubezpieczonego operacji chirurgicznej;
 • leczenie szpitalne;
 • pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem;
 • pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem;
 • pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem przy pracy;
 • pobyt w szpitalu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym;
 • pobyt w szpitalu spowodowany chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem;
 • świadczenie z tytułu pobytu na OIOM;
 • rekonwalescencja;
 • bezgotówkowe prawo do odbioru produktów dostępnych w aptece.

Ubezpieczenie indywidualne jest bardziej elastyczne. Można je rozszerzyć o ubezpieczenie zdrowotne, a także uwzględnić w polisie dodatkowe usługi, takie jak np. druga opinia medyczna czy też transport medyczny.

Dostępne są nawet polisy chroniące przed konsekwencjami zachorowania na raka.

A dla osób, które chcą chronić swoje życie i zdrowie, a jednocześnie pragną oszczędzać pieniądze na przyszłość, jest dostępna odpowiednia opcja w postaci ubezpieczenia ochronno-inwestycyjnego.

Jakie są ograniczenia w ubezpieczeniu w pracy?

W OWU każdego produktu ubezpieczeniowego można znaleźć listy wyłączeń z odpowiedzialności ubezpieczyciela. Świadczenie może nie przysługiwać, gdy do nieszczęśliwego wypadku doszło w wyniku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ubezpieczonego. 

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania także wtedy, gdy zdarzenie objęte polisą wynika z działania pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

Ile kosztuje ubezpieczenie w pracy?

Grupowe ubezpieczenie w pracy charakteryzuje zwykle niższa stawka miesięczna niż w przypadku polisy indywidualnej. Środki są potrącane z wynagrodzenia pracownika. Wysokość składki minimalnej może wynieść od 30 do 50 złotych w górę, w zależności od wariantu ubezpieczenia. Tymczasem minimalna składka miesięczna w ubezpieczeniu indywidualnym waha się od około 20 do 100-200 złotych, na cenę wpływa suma ubezpieczenia oraz zakres ochrony.

Ubezpieczenie w pracy – przegląd wybranych ofert TU

Towarzystwo ubezpieczeniowe

Nazwa oferty

Minimalna wysokość składki miesięcznej

AXA/Uniqa

Plan elastyczny
Plan ochronny

120 zł
90 zł

Allianz

Plan na dziś i jutro
Plan na Start
Plan Pełnej Ochrony

50 zł
10 zł
50 zł

Nationale-Nederlanden

Ochrona Jutra
Ochrona PLUS

39 zł
40 zł

Pru

Komfort Życia40 zł

Nationale-Nederlanden

Na Życie
Każdy Ważny
Gwarancja Jutra


 od 25 zł
 

Generali

Profamilia
Generali, z myślą o życiu

70 zł
20 zł

PZU

Spokój na Każdy dzień30 zł

Tabela 2. Opracowanie na podstawie rankingu polis na życie rankomat.pl

Grupowa polisa w pracy stanowi dobry wybór dla osób, którym zależy na oszczędności czasu i chcą otrzymać gotowy produkt ubezpieczeniowy. Cena takiej polisy w wariancie podstawowym może się wahać od 30 do 50 złotych miesięcznie, zazwyczaj składka jest odciągana z wynagrodzenia pracownika. Jeśli jednak zależy nam na szerszym zakresie ochrony oraz wyższym odszkodowaniu w sytuacji wystąpienia zdarzenia objętego polisą, o wiele korzystniejszą opcją jest ubezpieczenie indywidualne. Klienci, którzy posiadają wykupioną polisę indywidualną, doceniają przede wszystkim elastyczność polisy – podczas jej zakupu mogli bowiem wybrać zarówno sumę ubezpieczenia, jak i rozszerzenia zgodnie z potrzebami i możliwościami

– mówi Michał Ratajczak, ekspert ubezpieczeń nieruchomości w Rankomat.

Czy można mieć w pracy ubezpieczenie grupowe i indywidualne?

Jeśli grupowe ubezpieczenie nie spełnia potrzeb pracownika, warto dokupić dodatkowo także indywidualną polisę na życie. Produkt ubezpieczeniowy można dopasować do stylu życia oraz potrzeb i w ten sposób jeszcze lepiej zabezpieczyć swoje zdrowie i życie, a także przyszłość bliskich.

W sytuacji, gdy dojdzie do zdarzenia objętego ochroną, przysługujące świadczenia kumulują się – ubezpieczony otrzyma wypłatę świadczenia ze wszystkich posiadanych polis.

Ważne informacje

1. Pracownik, który jest zainteresowany ochroną zdrowia i życia, może wykupić indywidualne ubezpieczenie lub zgłosić się do polisy grupowej w pracy

2. Polisa grupowa jest kierowana do konkretnej grupy pracowników, wiąże się z niższą składką miesięczną, ale i mniejszą elastyczną oraz zakresem ochrony

3. Polisę indywidualną może wykupić każdy – produkt ubezpieczeniowy wyróżnia wysoka elastyczność w zakresie wyboru warunków oraz sumy ubezpieczenia

4. Pracownik może wykupić naraz obie polisy – indywidualną oraz grupową. Wtedy w sytuacji wystąpienia zdarzenia objętego polisą, świadczenia kumulują się

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie w pracy

 1. Jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie w pracy?

  W wyborze odpowiedniej polisy najważniejsze jest sprawdzenie adekwatności ceny do zakresu ochrony oraz sumy ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczeń grupowych niska cena idzie w parze z niską sumą ubezpieczenia. Wysokość składek, a także listę ryzyk można szybko ze sobą porównać, korzystając ze specjalnych kalkulatorów ubezpieczeń. Dzięki nim łatwiej podjąć decyzję odnośnie do tego, czy wybrać ubezpieczenie grupowe, czy indywidualne.

 2. Czy ubezpieczeniem w pracy można objąć także konkubenta?

  Tak, niektóre produkty ubezpieczeniowe pozwalają objąć ochroną osoby spoza rodziny, np. konkubenta. Pracownik, który chce nabyć ochronę dla bliskich, powinien sprawdzić dokładnie OWU polisy i zgłosić taką chęć u pracodawcy.

 3. Ile wynosi czas karencji w ubezpieczeniu grupowym i prywatnym?

  Czas karencji zależy od ustaleń z ubezpieczycielem. Ponieważ ubezpieczenie grupowe w pracy dotyczy większej liczby osób, z reguły ma ono krótszą karencję.

 4. Jak długo trwa ochrona w ubezpieczeniu grupowym w pracy?

  Ochrona obowiązuje przez 12 miesięcy od momentu zawarcia umowy do chwili odejścia z firmy lub zwolnienia.