Masz ubezpieczenie w pracy, ale z wąskim zakresem ochrony? Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokupić polisę. Podpowiadamy, na jakie warianty warto zwrócić uwagę i co zyskasz dzięki posiadaniu przynajmniej dwóch ubezpieczeń na życie.

Wielokrotne ubezpieczenie na życie to z jednej strony kompleksowa ochrona, a z drugiej większe wydatki. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość jednoczesnej ochrony z gromadzeniem oszczędności lub pomnażaniem kapitału pochodzącego z wpłacanych składek. Poniżej analizujemy przykładowe połączenia dwóch polis na życie

 • ochronnej indywidualnej polisy na życie i polisy grupowej, 
 • polisy ochronnej w pracy i polisy dla dziecka NNW,
 • polisy ochronnej w pracy i polisy oszczędnościowej indywidualnej,
 • polisy NNW dla dziecka i polisy posagowej.

Dwie polisy na życie to dwa odszkodowania

Decydując się na zakup jednego ubezpieczenia, zyskujemy określony zakres ochrony na wybraną sumę ubezpieczenia. Możemy zdecydować się na podstawową ochronę lub rozszerzyć ją w odpowiednim kierunku np. kupując umowę dodatkową zabezpieczającą nas od wypadków lub poważnego zachorowania. Nasze potrzeby z czasem mogą ulegać zmianie, jak również – z czasem możemy spotkać się z atrakcyjną ofertą ubezpieczeniową. To może wpłynąć na decyzję o zakupie drugiej polisy.

Łączenie dwóch ubezpieczeń może zapewnić nam wiele korzyści, jak otrzymanie dwóch odszkodowań za to samo zdarzenie (np. wypadek, złamanie ręki, rehabilitacja, operacja, zdiagnozowanie poważnej choroby i inne). Inną zaletą jest uzupełnianie zakresu ochrony o zdarzenia, które w jednej z polis są nieobecne. Dzięki temu zwiększamy szanse otrzymania świadczenia za wypadek czy inne nieszczęśliwe zdarzenie.

Dwie polisy to również dwie składki, czyli większe obciążenie finansowe. Nie zawsze jednak ubezpieczenia stanowią spory wydatek. Jeśli jesteśmy w wieku 30-40 lat i cieszymy się dobrym zdrowiem, składki nie są wygórowane. Więcej zapłacimy w wieku 60 i więcej lat.

Ubezpieczenie ochronne indywidualne + grupowe

Indywidualna ochronna polisa na życie charakteryzuje się szerokim zakresem ochrony i wysokimi kwotami odszkodowania. Do wyboru mamy kilkanaście umów dodatkowych, które można łączyć w dowolnej konfiguracji, ale i sumie ubezpieczenia. Przykładowo, do podstawy (zgon ubezpieczonego) dokupujemy wypadek komunikacyjny, nieszczęśliwy wypadek i zdiagnozowanie poważnej choroby. Podstawa, jak i rozszerzenie może opiewać na sumę od 10 000 zł w górę. Koszt takiej polisy zależy od kilku czynników i zaczyna się od 30 złotych miesięcznie.

Grupowa ochronna polisa na życie to przeciwieństwo indywidualnej. Dostajemy gotowy pakiet na z góry ustalone sumy ubezpieczenia. Możemy wybrać jedynie wariant – tańszy lub droższy. Warianty różnią się wysokościami odszkodowania za dane zdarzenie. Miesięczny koszt to z reguły 30-50 zł. Jednak to, ile zapłacimy za polisę zależy od pracodawcy. Niektórzy z nich pokrywają koszty ubezpieczenia, w wyniku czego pracownik nie płaci składki z własnej wypłaty. 

Ubezpieczenie ochronne indywidualne i grupowe

Wariant ubezpieczenia

INDYWIDUALNYGRUPOWY

Nazwa polisy

NNLife TUnŻiR S.A. Na ŻyciePZU Ja Plus

Składka

od 50 zł miesięcznieok. 50 zł miesięcznie
Zakres ochrony

Podstawa (zgon ubezpieczonego) i dodatkowo:

 • Pobyt w Szpitalu,
 • Wsparcie w Chorobie,
 • Diagnoza Nowotworu,
 • Konsultacja Medyczna,
 • Ochrona bez Zmian,
 • Uszkodzenie Ciała po Wypadku,
 • Ochrona na Wszelki Wypadek,
 • Ochrona bez Barier,
 • Renta dla Bliskich,
 • Bezpieczne Dziecko Premium,
 • Ochrona Życia,
 • Podwojona Ochrona,
 • Dopasowana Ochrona Życia,
 • Rachunek dodatkowy

Brak podziału na podstawę i rozszerzenia:

 • Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym w czasie pracy 
 • Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym
 • Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem przy pracy  
 • Śmierć ubezpieczonego spowodowana  NW – świadczenie podano w łącznej wysokości
 • Śmierć ubezpieczonego spowodowana  zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
 • Śmierć ubezpieczonego 
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem   - 1%
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem   - 100 % 
 • Śmierć  małżonka 
 • Śmierć  małżonka w skutek nieszczęśliwego wypadku
 • Śmierć  dziecka do 25 r.ż
 • Urodzenie martwego noworodka
 • Śmierć rodziców ubezpieczonego (również ojczyma lub macochy
 • Śmierć  rodziców  współmałżonka (również ojczyma lub macochy)
 • Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu
 • Osierocenie dziecka
 • Wykonanie u ubezpieczonego operacji chirurgicznej 
 • Leczenie szpitalne
 • Pobyt spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (przez pierwsze 14 dni)
 • Pobyt spowodowany wypadkiem komunikacyjnym (przez pierwsze 14 dni)
 • Pobyt spowodowany wypadkiem przy pracy (przez pierwsze 14 dni)
 • Pobyt spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (pierwsze 14 dni
 • Pobyt spowodowany chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem (powyżej 14 dnia pobytu)
 • Jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na OIOM
 • Rekonwalescencja
 • Karta Apteczna
Suma ubezpieczeniaDo ustalenia

Stała dla każdego zdarzenia

Tabela 1. Opracowanie własne.

Polisa grupowa rodzica w pracy + indywidualna polisa NNW dla dziecka

W ramach ubezpieczenia grupowego, które nabywamy w miejscu pracy, możemy ochroną objąć również swoich bliskich, np. dzieci. W ten sposób mogą one zyskać ochronę od nieszczęśliwych wypadków, kontuzji, pobytu w szpitalu czy poważnych problemów zdrowotnych.

Jednak posiadanie polisy grupowej nie musi być jedynym rozwiązaniem ochronnym dla naszej pociechy. Możemy też wykupić jedno z najtańszych ubezpieczeń na rynku, czyli polisę NNW dla dziecka. To koszt od 30-40 zł rocznie. 

Takie rozwiązanie będzie uzupełnieniem polisy grupowej rodzica w miejscu pracy. Przykładowo, NNW dla dziecka w Generali oznacza 7 zdarzeń, w tym uraz ciała, pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby czy zwrot kosztów za potrzebne do rehabilitacji środki pomocnicze. Wysokość odszkodowania zależy od wybranej składki.

Indywidualna polisa NNW dla dziecka

Zdarzenie

Maksymalne odszkodowanie

Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego

21 000 zł35 000 zł80 000 zł

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu

12 000 zł25 000 zł50 000 zł

Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku
100% SU
1% SU

12 000 zł
120 zł

25 000 zł
250 zł
50 000 zł
500 zł

Pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku*

3 600 zł
20 zł/dzień

5 400 zł
30 zł/dzień
18 000 zł
100 zł/dzień

Pobyt w szpitalu wskutek choroby**

200 zł300 zł500 zł

Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków pomocniczych – następstwa nieszczęśliwego wypadku

1 200 zł3 000 zł10 000 zł

Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków pomocniczych – następstwa nieszczęśliwego wypadku

1 200 zł3 000 zł7 500 zł

Roczna składka

38 zł73 zł155 zł

*maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu
**jednorazowa wypłata świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu trwającego minimum 5 dni, maksymalnie 2 świadczenia rocznie

Tabela 2. Na przykładzie Generali bezpieczny.pl.

Polisa grupowa w pracy + polisa oszczędnościowa

Innym rodzajem ochrony jest ubezpieczenie oszczędnościowe, którego celem jest uzbieranie określonej sumy pieniędzy przez określony czas. Samodzielne oszczędzanie jest znacznie trudniejsze, ponieważ w każdej chwili – przy pierwszym większym wydatku w codziennym życiu, łatwo o zrezygnowanie z odkładania środków. Ubezpieczenie oszczędnościowe jest zatem zobowiązaniem, które ułatwia nam oszczędzanie, a przy tym zapewnia również ochronę na wypadek nagłej śmierci. W takiej sytuacji nasi bliscy otrzymują zgromadzone na polisie pieniądze.

Posiadanie polisy grupowej oraz oszczędnościowej również przynosi korzyści. Grupówka zapewni nam maksymalną ochronę zarówno życia, jak i zdrowia w najbliższej perspektywie czasu. Natomiast polisa oszczędnościowa zgromadzi nam środki na przyszłość, które będziemy mogli przeznaczyć na dowolny cel.

Nationale-Nederlanden w ofercie ubezpieczenia oszczędnościowego posiada produkt Ochrona Jutra, który może zapewnić wsparcie dla nas oraz naszych najbliższych. Ochronę uzyskać może aż 10 osób. Możemy również rozszerzyć ochronę w wybranym kierunku poprzez zakup umów dodatkowych, co zwiększy naszą szansę na odszkodowanie. Część składki może również zostać skierowana na fundusze kapitałowe, które dodatkowo zwiększą nasz zysk. Zasady są proste:

 • jeśli zdecydujemy się na oszczędzanie środków finansowych, wtedy co miesiąc (lub do wyboru co kwartał, pół roku czy 12 miesięcy) część składki trafi na specjalne konto polisowe. Środki zgromadzone na koncie zostaną wypłacone na koniec umowy;
   
 • jeśli zdecydujemy się na pomnażanie środków finansowych, wtedy składka zostanie podzielona, ale tym razem jej część trafi do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK);
   
 • w obu przypadkach jesteśmy chronieni z polisy w ramach wybranych rozszerzeń i otrzymujemy gwarancję świadczenia na wypadek różnych nieoczekiwanych zdarzeń dotyczących życia i zdrowia.

Polisa NNW dla dziecka + polisa posagowa

Dla dzieci również istnieje kilka możliwości ubezpieczenia. Jednym z nich jest wspomniane już wcześniej ubezpieczenie szkolne NNW, które chroni od następstw nieszczęśliwych wypadków, inną możliwością jest polisa posagowa.

Jest to rozwiązanie dla rodziców, którzy chcą odłożyć środki na start w dorosłość swojego dziecka. Umowa ubezpieczeniowa zawierana jest na okres od 5 do 25 lat, kiedy to na rachunek polisowy wpływają regularne składki. Dziecko zyskuje również zabezpieczenie na wypadek nagłej utraty rodzica. W przypadku, gdy rodzic umrze – dziecko otrzyma regularną rentę od ubezpieczyciela. 

W przypadku polisy oferowanej przez Wartę – produkt Posag zapewnia nawet 3000 zł regularnej renty z tytułu utraty rodzica. Polisę można nabyć tuż po urodzeniu dziecka. Ponadto polisa zabezpiecza dziecko na wypadek uszczerbku na zdrowiu.

W tym przypadku dwie polisy mogą przynieść w przyszłości dwa odszkodowania, a dodatkowo polisa posagowa zapewni finansowo pierwsze poważne decyzje naszego dziecka. 

Jakie zalety kilku ubezpieczeń na życie?

Zalety wynikające z posiadania kilku polis są znaczące. Przede wszystkim możemy otrzymać znacznie większe świadczenie z tytułu zdarzenia polisowego. Większe odszkodowanie może być przeznaczone na dowolny cel – zarówno na rehabilitację, kosztowne leczenie, jak i zagraniczne wczasy czy zakup sprzętu.

Dodatkowo łączenie dwóch różnych ubezpieczeń przynosi korzyści w postaci dodatkowych form zabezpieczenia – np. poprzez oszczędności, inny pakiet assistance czy włączenie w zakres ochrony swoich bliskich.

Posiadanie dwóch ubezpieczeń zwiększa prawdopodobieństwo otrzymania odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej. Możemy posiadać np. ubezpieczenie indywidualne o podstawowym zakresie ochrony oraz polisę grupową, a w przypadku złamania ręki, świadczenie otrzymamy wyłącznie z jednego produktu.

Jakie wady kilku ubezpieczeń na życie?

Należy wspomnieć również o wadach posiadania kilku ubezpieczeń na życie, ponieważ jest to powód, dla którego część osób ostatecznie nie zdecyduje się na dodatkową polisę.
Przede wszystkim minusem takiego rozwiązania jest większy koszt, ponieważ płacimy kilka składek. Oczywiście zakupione produkty ubezpieczeniowe mogą być niedrogie, jednak ich suma może już znacząco wpływać na nasz budżet miesięczny. Nie zawsze dotyczy to polisy grupowej, ponieważ niektóre zakłady pracy same opłacają pracownikom ubezpieczenie grupowe.

Kolejną wadą takiego rozwiązania jest również dodatkowy obowiązek. Mając jedno ubezpieczenie, decydujemy się na określony czas umowy, termin płatności składek oraz ich częstotliwość. W przypadku kilku ubezpieczeń oprócz większej ochrony i wielu korzyści – zyskujemy także dodatkowe terminy płatności, różne zakresy ochrony, różne okresy umowy. To może rodzić trudności związane z płatnościami na czas lub dopilnowaniem przedłużenia umowy. Nie jest to oczywiście problem, z którym nie da się uporać i przy dobrej organizacji może nie stanowić żadnego kłopotu.

Ważne informacje

1. Możemy posiadać zarówno jedno, jak i kilka różnych ubezpieczeń

2. Dwa ubezpieczenia to podwójny zysk z powodu dwóch świadczeń po wystąpieniu zdarzenia polisowego

3. Kilka ubezpieczeń może zabezpieczyć nas na różnych płaszczyznach

4. Decyzja o kilku ubezpieczeniach na życie to inwestycja w swoją przyszłość, ale również większy koszt spowodowany kilkoma składkami