Masz ubezpieczenie w pracy, ale z wąskim zakresem ochrony? Czy można mieć ubezpieczenie na życie w dwóch towarzystwach? Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokupić polisę. Podpowiadamy, na jakie warianty warto zwrócić uwagę i co zyskasz dzięki posiadaniu przynajmniej dwóch ubezpieczeń na życie.

Wielokrotne ubezpieczenie na życie to z jednej strony kompleksowa ochrona, a z drugiej większe wydatki. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość jednoczesnej ochrony z gromadzeniem oszczędności lub pomnażaniem kapitału pochodzącego z wpłacanych składek. Poniżej analizujemy przykładowe połączenia dwóch polis na życie

TU SPRAWDZISZ CENY UBEZPIECZENIA

 • ochronnej indywidualnej polisy na życie i polisy grupowej, 
 • polisy ochronnej w pracy i polisy dla dziecka NNW,
 • polisy ochronnej w pracy i polisy oszczędnościowej indywidualnej,
 • polisy NNW dla dziecka i polisy posagowej.

Ile ubezpieczeń na życie możesz posiadać?

Ubezpieczenie na życie jest produktem, który możesz nabyć wielokrotnie. Co to oznacza? Możesz posiadać dwie lub więcej polis na życie i czerpać z tego więcej korzyści, niż w przypadku pojedynczego ubezpieczenia. 

Drugie lub kolejne ubezpieczenie może być uzupełnieniem pierwszego lub skupiać się na innym celu. Przykładowo: zakupiłeś ubezpieczenie grupowe w miejscu pracy, ale zależy ci na gromadzeniu oszczędności na przyszłość, więc możesz zdecydować się na indywidualną polisę na życie i dożycie. 

Możesz łączyć ze sobą różne polisy i wybrać ubezpieczenie grupowe oraz ubezpieczenie oszczędnościowe, polisę indywidualną i ubezpieczenie NNW. W każdej umowie ubezpieczenia możesz wybrać ochronę z inną sumą ubezpieczenia. Dotyczyć to może również Twoich bliskich, jeśli ważne jest dla Ciebie gromadzenie oszczędności i interesuje Cię ubezpieczenie posagowe dla dziecka, to warto wybrać również ubezpieczenia ochronne, by zapewnić dziecku korzyści z dodatkowej ochrony. Wpłynie to na wysokość składki, ale każde towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje inne możliwości - warto więc poszukać, porównać oferty i wybrać takie, które będą finansowo korzystne. Jeśli więc interesuje Cię, czy można ubezpieczyć się na życie wielokrotnie, to musisz wiedzieć, że masz taką możliwość.

Możesz posiadać dwa różne ubezpieczenia w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym, ale i w różnych firmach. Jeśli jesteś zatrudniony w dwóch miejscach pracy, w każdym z nich możesz nabyć polisę grupową, jeśli pracodawca stwarza takie warunki. Posiadanie jednego ubezpieczenia na życie nie wyklucza możliwości zakupu drugiej polisy. 
 

Ochrona indywidualna i grupowa

Indywidualna ochronna polisa na życie charakteryzuje się szerokim zakresem ochrony i wysokimi kwotami odszkodowania. Do wyboru mamy kilkanaście umów dodatkowych, które można łączyć w dowolnej konfiguracji, ale i sumie ubezpieczenia. Przykładowo, do podstawy (zgon ubezpieczonego) dokupujemy wypadek komunikacyjny, nieszczęśliwy wypadek i zdiagnozowanie poważnej choroby. Podstawa, jak i rozszerzenie może opiewać na sumę od 10 000 zł w górę. Koszt takiej polisy zależy od kilku czynników i zaczyna się od 30 złotych miesięcznie.

Grupowa ochronna polisa na życie to przeciwieństwo indywidualnej. Dostajemy gotowy pakiet na z góry ustalone sumy ubezpieczenia. Możemy wybrać jedynie wariant – tańszy lub droższy. Warianty różnią się wysokościami odszkodowania za dane zdarzenie. Miesięczny koszt to z reguły 30-50 zł. Jednak to, ile zapłacimy za polisę zależy od pracodawcy. Niektórzy z nich pokrywają koszty ubezpieczenia, w wyniku czego pracownik nie płaci składki z własnej wypłaty. 

Ubezpieczenie ochronne indywidualne i grupowe

Wariant ubezpieczenia

INDYWIDUALNYGRUPOWY

Nazwa polisy

Nationale-NederlandenPZU Ja Plus

Składka

od 50 zł miesięcznieok. 50 zł miesięcznie
Zakres ochrony

Podstawa (zgon ubezpieczonego) i dodatkowo:

 • Pobyt w Szpitalu,
 • Wsparcie w Chorobie,
 • Diagnoza Nowotworu,
 • Konsultacja Medyczna,
 • Ochrona bez Zmian,
 • Uszkodzenie Ciała po Wypadku,
 • Ochrona na Wszelki Wypadek,
 • Ochrona bez Barier,
 • Renta dla Bliskich,
 • Bezpieczne Dziecko Premium,
 • Ochrona Życia,
 • Podwojona Ochrona,
 • Dopasowana Ochrona Życia,
 • Rachunek dodatkowy

Brak podziału na podstawę i rozszerzenia:

 • Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym w czasie pracy 
 • Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym
 • Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem przy pracy  
 • Śmierć ubezpieczonego spowodowana  NW – świadczenie podano w łącznej wysokości
 • Śmierć ubezpieczonego spowodowana  zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
 • Śmierć ubezpieczonego 
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem   - 1%
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem   - 100 % 
 • Śmierć  małżonka 
 • Śmierć  małżonka w skutek nieszczęśliwego wypadku
 • Śmierć  dziecka do 25 r.ż
 • Urodzenie martwego noworodka
 • Śmierć rodziców ubezpieczonego (również ojczyma lub macochy
 • Śmierć  rodziców  współmałżonka (również ojczyma lub macochy)
 • Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu
 • Osierocenie dziecka
 • Wykonanie u ubezpieczonego operacji chirurgicznej 
 • Leczenie szpitalne
 • Pobyt spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (przez pierwsze 14 dni)
 • Pobyt spowodowany wypadkiem komunikacyjnym (przez pierwsze 14 dni)
 • Pobyt spowodowany wypadkiem przy pracy (przez pierwsze 14 dni)
 • Pobyt spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (pierwsze 14 dni
 • Pobyt spowodowany chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem (powyżej 14 dnia pobytu)
 • Jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na OIOM
 • Rekonwalescencja
 • Karta Apteczna
Suma ubezpieczeniaDo ustalenia

Stała dla każdego zdarzenia

Tabela 1. Opracowanie własne.

Połączenie dwóch polis, jaką jest ubezpieczenie ochronne i grupowe ubezpieczenie daje więc wiele korzyści. Chroni w następstwie nieszczęśliwego wypadku, na wypadek śmierci ubezpieczonego czy innych zdarzeń. Może zapewnić podstawę do tego, by otrzymać podwójne odszkodowanie. Możesz też zdecydować się na węższy zakres ochrony w polisie indywidualnej, by uniknąć przepłacenia, a ochroną cieszyć się z tego, co zapewniają ubezpieczenia grupowe.

Przykład

Pani Ilona posiadała ubezpieczenie grupowe w miejscu pracy, które zapewniało jej szeroki zakres ochrony. Oprócz tego zdecydowała się na indywidualną polisę na życie, która obejmowała ochroną poważne zachorowanie. Gdy rok później u pani Ilony zdiagnozowano nowotwór złośliwy, otrzymała ona podwójne odszkodowanie, mogła również skorzystać z pakietu medycznego assistance, który oferowała jej polisa grupowa.

Sprawdź: Assistance medyczny - na czym polega?

Indywidualne oszczędzanie i grupowa ochrona

Kolejną opcją, w jakiej jedno ubezpieczenie może uzupełnić drugie, jest połączenie polisy indywidualnej oszczędnościowej oraz grupowej.

Ubezpieczenie oszczędnościowe ma na celu zgromadzenie oszczędności na twoim rachunku ubezpieczeniowym. Podstawowa ochrona dotyczy twojej śmierci. Oprócz tego, w wyznaczonym zakresie, może zapewniać ochronę, np. na wypadek urazów ciała lub poważnego zachorowania. Polisa oszczędnościowa ułatwia ci zgromadzenie określonej sumy oszczędności, które mogą zostać wypłacone w ustalonym momencie, np. po przejściu na emeryturę. Środki możesz wykorzystać na dowolnie wybrany cel. 

W tym przypadku ochrona dodatkowa wymaga zakupu umów dodatkowych, a to może znacznie zwiększyć kwotę twojej składki. Alternatywą zatem będzie zakup polisy grupowej, która zagwarantuje ci szeroki zakres ochrony w przystępnej cenie. Dzięki temu zyskasz kompleksowe wsparcie finansowe w różnych sytuacjach, indywidualna polisa z kolei pomoże zgromadzić ci oszczędności.

Ubezpieczenie grupowe w miejscu pracy może być zatem uzupełnieniem posiadanej już przez ciebie polisy pod względem szerokiego zakresu ochrony (urodzenie dziecka, śmierć bliskiej osoby, urazy ciała, poważna choroba, pobyt w szpitalu).
 

Polisa szkolna i pracownicza dla dziecka

W ramach ubezpieczenia grupowego, które nabywamy w miejscu pracy, możemy ochroną objąć również swoich bliskich, np. dzieci. W ten sposób mogą one zyskać ochronę od nieszczęśliwych wypadków, kontuzji, pobytu w szpitalu czy poważnych problemów zdrowotnych.

Jednak posiadanie polisy grupowej nie musi być jedynym rozwiązaniem ochronnym dla naszej pociechy. Możemy też wykupić jedno z najtańszych ubezpieczeń na rynku, czyli polisę NNW dla dziecka. To koszt od 30-40 zł rocznie. 

Takie rozwiązanie będzie uzupełnieniem polisy grupowej rodzica w miejscu pracy. Przykładowo, NNW dla dziecka w Generali oznacza 7 zdarzeń, w tym uraz ciała, pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby czy zwrot kosztów za potrzebne do rehabilitacji środki pomocnicze. Wysokość odszkodowania zależy od wybranej składki.

CO OFERUJE POLISA NNW DLA DZIECKA

TU

SU

Uszczerbek na zdrowiu

Pobyt w szpitalu (za każdy dzień)

Cena składki

TUZ Ubezpieczenia

10 000 – 100 000 zł

100 – 1 000 zł

20 – 100 zł

28 – 237 zł

UNIQA

20 000 – 100 000 zł

120 – 700 zł

20 – 130 zł

38 – 279 zł

Wiener

10 000 – 100 000 zł

100 – 1 000 zł

40 – 100 zł

37 – 368 zł

Signal Iduna

12 000 – 75 000 zł

240 – 1 500 zł

60 – 100 zł

38 – 166 zł

Generali

15 000 – 55 000 zł

100 – 500 zł

40 – 100 zł

39 – 250 zł

Allianz

15 000 – 100 000 zł

150 – 1 000 zł

0 – 100 zł

41 – 295 zł

PZU

15 000 – 80 000 zł

150 – 800 zł

0 zł

48 – 190 zł

Beesafe

25 000 – 50 000 zł

150 – 420 zł

30 zł

49 – 76 zł

Compensa

50 000 – 100 000 zł

400 – 1 000 zł

20 – 100 zł

69 – 189 zł

Tabela 2. Opracowanie własne na podstawie danych z kalkulacji ofert dnia 02.04.2024 r.

Oszczędzaj na start w dorosłe życie i chroń w trudnych chwilach

Dla dzieci również istnieje kilka możliwości ubezpieczenia. Jednym z nich jest wspomniane już wcześniej ubezpieczenie szkolne NNW, które chroni od następstw nieszczęśliwych wypadków, inną możliwością jest polisa posagowa.

Jest to rozwiązanie dla rodziców, którzy chcą odłożyć środki na start w dorosłość swojego dziecka. Umowa ubezpieczeniowa zawierana jest na okres od 5 do 25 lat, kiedy to na rachunek polisowy wpływają regularne składki. Dziecko zyskuje również zabezpieczenie na wypadek nagłej utraty rodzica. W przypadku, gdy rodzic umrze – dziecko otrzyma regularną rentę od ubezpieczyciela. 

W przypadku polisy oferowanej przez Wartę – produkt Posag zapewnia nawet 3000 zł regularnej renty z tytułu utraty rodzica. Polisę można nabyć tuż po urodzeniu dziecka. Ponadto polisa zabezpiecza dziecko na wypadek uszczerbku na zdrowiu.

W tym przypadku dwie polisy mogą przynieść w przyszłości dwa odszkodowania, a dodatkowo polisa posagowa zapewni finansowo pierwsze poważne decyzje naszego dziecka. 

Poznaj zalety kilku ubezpieczeń na życie

Jeśli zastanawiasz się nad tym, czy kupić drugie ubezpieczenie na życie, to zastanów się dobrze i przeanalizuj plusy takiego rozwiązania.

Z takiego kroku możesz uzyskać wiele korzyści. Do plusów należy zaliczyć:

 • większy zakres ochrony – dwie polisy to znacznie większa ochrona,
 • uzupełnienie posiadanej ochrony – jeśli posiadasz już określoną ochronę, możesz drugim ubezpieczeniem celowo rozszerzyć ją w konkretnym zakresie,
 • podwójne świadczenie – gdy dojdzie do urazu ciała lub hospitalizacji i oba ubezpieczenia uwzględniają takie zdarzenie, możesz liczyć na dwa odszkodowania,
 • większa szansa na odszkodowanie – jeśli zwiększysz zakres ochrony przez zakup kolejnego ubezpieczenia to wzrosną twoje szanse na otrzymanie świadczenia,
 • włączenie bliskich w zakres ochrony – wiele ofert umożliwia objęciem ochrony również najbliższe osoby: partnera lub dzieci. 

Czy wielokrotne ubezpieczenie niesie za sobą jakieś minusy?

Zakup kolejnego ubezpieczenia oznacza również pewne minusy, głównie finansowe. Zanim zdecydujesz się na taki krok, pamiętaj o tym, jakie są słabsze strony takiego rozwiązania.

Są to przede wszystkim:

 • większe koszty – za dwa lub trzy ubezpieczenia zapłacisz więcej niż za jedno, możesz zatem rozważyć rozszerzenie ochrony w posiadanej już ofercie,
 • większe formalności – zakup kolejnego ubezpieczenia wymaga zawarcia kolejnej umowy, pilnowania terminów płatności, przedłużenia umowy, gdy będzie zbliżał się jej koniec oraz zapoznania się z nowymi warunkami umowy. 

Z całą pewnością skorzystać na podwójnym ubezpieczeniu na życie. Możesz wiele zyskać, jednak zapłacisz więcej. Taka decyzja powinna być zatem dobrze przemyślana i warto, żebyś przeanalizował dobrze swój budżet, jaki chciałbyś przeznaczyć na ten cel. 

Wypowiedź eksperta

Pamiętaj również, że kupując drugie ubezpieczenie, musisz dokładnie zapoznać się z treścią nowej umowy: sprawdzić, czy suma ubezpieczenia się zgadza, czy zakres ochrony odpowiada temu, na czym ci zależało, ile stanowi karencja czy wyłączenia odpowiedzialności. W dokumencie OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje o polisie.
Michał Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń nieruchomościMichał Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń nieruchomości

Zobacz, gdzie szukać najlepszych rozwiązań!

Jeśli zastanawiasz się nad tym, czy można ubezpieczyć się na życie wielokrotnie lub jak dopasować zakres ochrony i wysokość sumy ubezpieczenia, ważne jest, abyś ustalił budżet, jakim dysponujesz oraz własne preferencje względem ochrony na przyszłość.

W przypadku ubezpieczeń osobowych masz bardzo duży wybór. Ubezpieczenie na życie może więc dla każdego oznaczać nieco inną ochronę czy czas trwania umowy. Pamiętaj, że im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższą składkę zapłacisz, bez względu na to, czy wybierzesz podwójne ubezpieczenie czy wyłącznie ubezpieczenie NNW lub będzie to tylko polisa grupowa. Kluczowe jest porównanie dostępnych ofert. Jeśli chcesz uniknąć przepłacenia, skorzystaj z porównywarki ubezpieczeniowej. Dzięki niej dowiesz się, jakie sumy ubezpieczenia są w Twoim zasięgu możliwości, czy ubezpieczenie na życie, o którym myślałeś oferuje wystarczającą ochronę czy będzie potrzebna Ci inna niż dotychczas polisa ochronna. Zwróć uwagę na to, przy jakim zakresie ochrony będziesz czuć się komfortowo i czy w przyszłości możesz spodziewać się podwójnego świadczenia, jeśli jesteś w posiadaniu już ubezpieczenia grupowego.

TU SPRAWDZISZ CENY UBEZPIECZENIA

Ważne informacje

1. Możemy posiadać zarówno jedno, jak i kilka różnych ubezpieczeń

2. Dwa ubezpieczenia to podwójny zysk z powodu dwóch świadczeń po wystąpieniu zdarzenia polisowego

3. Kilka ubezpieczeń może zabezpieczyć nas na różnych płaszczyznach

4. Decyzja o kilku ubezpieczeniach na życie to inwestycja w swoją przyszłość, ale również większy koszt spowodowany kilkoma składkami

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o wielokrotne ubezpieczenie na życie

 1. Dla kogo kilka ubezpieczeń na życie to dobry pomysł?

  Posiadanie kilku ubezpieczeń na życie może być dobre dla każdego. To zależy oczywiście od tego, jakim budżetem dysponujesz, jaka ochrona jest ci potrzebna oraz jaki masz cel względem polisy na życie. Możesz zdecydować się na dwie ochronne polisy, gdzie druga będzie gwarantować lepszy zakres ochrony, ale i dobrym krokiem będzie połączenie dwóch różnych ubezpieczeń, np. ochronnej i oszczędnościowej. 

 2. Czy mogę posiadać dwa ubezpieczenia na życie w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym?

  Tak, nic nie stoi na przeszkodzie, by posiadać dwa ubezpieczenia w tej samej firmie ubezpieczeniowej. Można zatem kupić dwie różne polisy u tego samego ubezpieczyciela.

 3. Czy można mieć dwie polisy NNW?

  Tak, można posiadać dwa ubezpieczenia NNW. Jedno może rozszerzać posiadany zakres ochrony w drugim. Mogą również oferować podobny zakres, ale dzięki posiadaniu dwóch produktów będziesz mógł liczyć na podwójne odszkodowanie, gdy dojdzie do szkody.

 4. Czy dziecko może mieć dwa ubezpieczenia?

  Tak, dziecko może posiadać dwa ubezpieczenia. Dzieje się tak np. wtedy, gdy rodzic zakupi polisę NNW w szkole, a następnie indywidualnie nabędzie drugą ofertę NNW. Może to być również sytuacja, gdy dziecko posiada dwa różne ubezpieczenia: NNW i posagowe.