Możliwość zakupu ubezpieczenia na życie w salonie operatora sieci komórkowej nie jest żadną nowością. Abonenci w T-Mobile ubezpieczenie na życie mogą nabyć za nieco ponad 12 zł. Sprawdźmy, co w tej cenie oferuje operator i czy warto zdecydować się na takie ubezpieczenie?

Dla wielu osób zakup ubezpieczenia na życie w salonie operatora może być sporym zaskoczeniem. Ubezpieczenie telefonu przed kradzieżą czy uszkodzeniem wydaje się uzasadnione, ale czy polisa na życie w takim miejscu to dobre rozwiązanie? Produkt może kosztować naprawdę niewiele – 12 zł miesięcznie, co zdecydowanie działa na korzyść oferty. Przyjrzyjmy się tej ofercie i oceńmy sami.

Jak działa ubezpieczenie na życie w T-Mobile?

Polisa na życie, jaką oferuje nam operator T-Mobile, to produkt dodatkowy, jaki mogą nabyć klienci tejże sieci. Warunkiem jest posiadanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. T-Mobile oferuje dwa produkty w zakresie ochrony życia oraz zdrowia. Jest to Ochrona na wypadek oraz Ochrona Zdrowia. 

Ochrona, jaką oferuje nam T-Mobile jest formą ubezpieczenia grupowego. Oznacza to, że możemy liczyć na niewysoką składkę oraz określony zakres ochrony. Jednak w przypadku polisy grupowej nie mamy możliwości zwiększenia lub zmniejszenia zakresu ochrony, o czym warto pamiętać. Takie rozwiązanie umożliwia realizowanie płatności, która łączy składkę ubezpieczenia oraz opłatę za wykonane połączenia. Dzięki temu możemy zyskać ochronę, która wymaga od nas minimum formalności i nie musimy myśleć o dodatkowych opłatach. 

Jak przystąpić do ubezpieczenie na życie w T-Mobile?

Zakup ubezpieczenia w T-Mobile jest możliwy wyłącznie dla klientów, którzy zawarli umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Z takiej możliwości nie skorzystają zatem te osoby, które posiadają abonament w innej sieci. Mogą jednak zdecydować się na przeniesienie numeru telefonu do T-Mobile.
Osoby, które posiadają umowę w T-Mobile mogą skontaktować się z operatorem lub wybrać się do dowolnego salonu.

Kto jest ubezpieczycielem na życie w T-Mobile?

Polisa na życie lub zdrowie, jaką oferuje operator, nie jest produktem stworzonym przez T-Mobile. Firma współpracuje z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym, a w tym przypadku jest to grupa NNLife TUnŻiR S.A.. Dzięki temu, że T-Mobile może dotrzeć do szerszej grupy klientów, NNLife TUnŻiR S.A. może zaoferować ubezpieczenie grupowe

Co zawiera ubezpieczenie na życie w T-Mobile?

Ubezpieczenie w T-Mobile jest dostępne jest w dwóch osobnych produktach – Ochrona na wypadek oraz Ochrona Zdrowia. 
Pierwszy produkt dotyczy ochrony życia ubezpieczonego. Ta polisa zapewnia świadczenie w sytuacji, gdy dojdzie do:

 • zgonu ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • zgonu ubezpieczonego wskutek NW komunikacyjnego,
 • pobytu w szpitalu wskutek NW.

Polisa jest dostępna w kilku pakietach: Indywidualnym, Duet, Rodzicielskim oraz Rodzinnym. Oznacza to, że oprócz ochrony dla siebie – można uzyskać również zabezpieczenie dla partnera lub partnerki oraz dzieci. Ponadto, klient T-Mobile może również wybrać jeden z czterech wariantów cenowych – do wyboru ma warianty: Standard, Komfort, Premium oraz Premium+. Suma ubezpieczenia może wynosić od 45 000 zł do 140 000 zł.  

Innym rozwiązaniem jest z kolei Ochrona Zdrowia. Zapewnia ona świadczenie finansowe w sytuacji zdiagnozowania:

 • nowotworu złośliwego,
 • zawału mięśnia sercowego,
 • udaru mózgu. 

Ubezpieczenie dostępne jest w czterech wariantach cenowych: Standard, Komfort, Premium oraz Premium+. Za rozpoznanie jednej z powyższych chorób, ubezpieczony może otrzymać zatem od 8000 zł do 24000 zł. Ubezpieczenie jest dostępne w dwóch pakietach: Indywidualnym oraz Duet, gdzie ochroną zostaje objęta najbliższa osoba – partner lub partnerka.

Co zawiera ubezpieczenie na życie w T-Mobile?

Oferta ubezpieczeniowa Ochrona na Wypadek to zabezpieczenie dla klientów sieci T-Mobile pomiędzy 18. a 65. rokiem życia. Mogą oni dzięki polisie liczyć na wsparcie finansowe dla siebie oraz najbliższych w razie różnych trudności życiowych. Te trudności to:
•    pobyt w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku;
•    zgon wskutek nieszczęśliwego wypadku;
•    zgon wskutek wypadku komunikacyjnego.

Składka jest doliczana do faktury za usługi telekomunikacyjne.
Czas trwania ubezpieczenia to okres zawieranej umowy, jeśli zatem decydujemy się na 24-miesięczny abonament – w tym czasie zapewnioną mamy ochronę.

T-Mobile Ochrona na wypadek

Zakres ochrony

Wariant StandardWariant KomfortWariant PremiumWariant Premium+

Zgon wskutek NW

45 000 zł70 000 zł110 000 zł140 000 zł

Zgon wskutek NW komunikacyjnego

15 000 zł25 000 zł50 000 zł60 000 zł

Pobyt w szpitalu wskutek NW (dziennie świadczenie)

250 zł300 zł400  zł450 zł

Składka miesięczna

12,50 zł17,00 zł25,00 zł30,00 zł

Tabela 1. Opracowanie na podstawie strony T-Mobile.

KOMENTARZ: Koszt za polisę do abonamentu T-Mobile nie jest wysoki, ponieważ maksymalna składka wynosi 30 zł. Jest to zatem jedno z najtańszych ubezpieczeń na życie. Należy jednak zwrócić uwagę na listę zdarzeń objętych ochroną i zastanowić się czy jest to rozwiązanie dla nas. W przypadku zgonu w wyniku NW świadczenie  od 45 000 zł do 140 000 zł, z kolei jeśli do zgonu dojdzie w innych okolicznościach – odszkodowanie będzie wynosiło równowartość 12 składek.

Zakres ochrony to właściwie tylko 4 zdarzenia – śmierć z powodu nieszczęśliwego wypadku, wypadku komunikacyjnego oraz z przyczyn innych niż nieszczęśliwy wypadek, jak również dotyczy ochrony na wypadek pobytu w szpitalu – jednak musi być spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem. 

A czym jest dokładnie nieszczęśliwy wypadek. OWU NNLife TUnŻiR S.A. precyzuje to zdarzenia jako niezależne od woli ubezpieczonego, gwałtowne i nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną. Zdarzenie nie może być związane z istniejącym stanem chorobowym.

Dla jasności przypomnijmy też, czym jest według ubezpieczyciela nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny. To 2 sytuacje, w których ubezpieczony podróżuje jako kierowca lub pasażer w pojeździe lub środku transportu publicznego. Druga sytuacja to taka, w której ubezpieczony porusza się jako pieszy lub rowerzysta i zostaje uderzony przez pojazd lub środek transportu publicznego będący w ruchu.

Polisa T-Mobile Ochrona zdrowia gwarantuje wsparcie finansowe na walkę ze zdiagnozowaną chorobą. Cena, podobnie jak w poprzednim produkcie, nie jest wysoka i zaczyna się od 12,50 zł miesięcznie. 

Ta polisa z kolei wymaga wykonania badań lekarskich, w celu ustalenia stanu zdrowia. Z ochrony zdrowotnej może skorzystać każdy abonent sieci T-Mobile, który mieści się w przedziale wiekowym 18-65 lat. Tu również nie jest wymagana ankieta medyczna, mimo że polisa dotyczy zdrowia ubezpieczonego.

Czas trwania ochrony to czas umowy z operatorem w zakresie usług telekomunikacyjnych.

Czas trwania ubezpieczenia to okres zawieranej umowy, jeśli zatem decydujemy się na 24-miesięczny abonament – w tym czasie zapewnioną mamy ochronę.

Ochrona Zdrowia w T-Mobile - sumy i składki

Zdarzenie

StandardKomfortPremiumPremium+

Zgon

150 zł204 zł300 zł360 zł

Nowotwór złośliwy, udar mózgu lub zawał serca - diagnoza

45 000 zł70 000 zł110 000 zł140 000 zł

Składka miesięczna

12,50 zł17,00 zł25,00 zł30,00 zł

Tabela 2. Opracowanie na podstawie strony T-Mobile.

T-Mobile Ochrona na Wypadek – bez badań medycznych

Oferta ubezpieczeniowa Ochrona na Wypadek to zabezpieczenie dla klientów sieci T-Mobile pomiędzy 18. a 65. rokiem życia. Mogą oni dzięki polisie liczyć na wsparcie finansowe dla siebie oraz najbliższych w razie różnych trudności życiowych. Te trudności to:

 • pobyt w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku;
 • zgon wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • zgon wskutek wypadku komunikacyjnego.
WAŻNE!
Ochrona na Wypadek w T-Mobile nie wymaga wykonywania badań medycznych czy wypełniania ankiety medycznej. Ochrona trwa całą dobę na całym świecie.

Składka jest doliczana do faktury za usługi telekomunikacyjne.

Czas trwania ubezpieczenia to okres zawieranej umowy, jeśli zatem decydujemy się na 24-miesięczny abonament – w tym czasie zapewnioną mamy ochronę.

Ochrona na Wypadek w T-Mobile – sumy i składki

Zdarzenie

STANDARD

KOMFORT

PREMIUM

PREMIUM+

Zgon

150 zł204 zł300 zł360 zł

Zgon
nieszczęśliwy wypadek

45 000 zł70 000 zł110 000 zł140 000 zł

Zgon
wypadek komunikacyjny

15 000 zł25 000 zł50 000 zł60 000 zł

Pobyt w szpitalu
nieszczęśliwy wypadek

250 zł
za dzień
300 zł
za dzien
400 zł
za dzień
450 zł
za dzień
Składka
miesięczna

12,50 zł

17,00 zł

25,00 zł

30,00 zł

Tabela 3. Opracowanie na podstawie strony T-Mobile.

KOMENTARZ: Ceny za polisę do abonamentu T-Mobile nie są wygórowane i zależą od wybranego wariantu. Warto zwrócić uwagę na maksymalne odszkodowanie w przypadku zgonu. Jeśli przyczyną śmierci ubezpieczonego nie jest ani nieszczęśliwy wypadek, ani wypadek komunikacyjny, to uposażeni otrzymają tylko równowartość 12 składek w zależności od wariantu polisy.

Zakres ochrony to właściwie tylko 4 zdarzenia – śmierć z powodu nieszczęśliwego wypadku, wypadku komunikacyjnego oraz z przyczyn innych niż nieszczęśliwy wypadek, jak również dotyczy ochrony na wypadek pobytu w szpitalu – jednak musi być spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem. 

A czym jest dokładnie nieszczęśliwy wypadek. OWU NNLife TUnŻiR S.A. precyzuje to zdarzenia jako niezależne od woli ubezpieczonego, gwałtowne i nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną. Zdarzenie nie może być związane z istniejącym stanem chorobowym.

Dla jasności przypomnijmy też, czym jest według ubezpieczyciela nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny. To 2 sytuacje, w których ubezpieczony podróżuje jako kierowca lub pasażer w pojeździe lub środku transportu publicznego. Druga sytuacja to taka, w której ubezpieczony porusza się jako pieszy lub rowerzysta i zostaje uderzony przez pojazd lub środek transportu publicznego będący w ruchu.

Kiedy nie działa ubezpieczenie na życie z T-Mobile?

Polisa NNLife TUnŻiR S.A. Ochrona Zdrowia to standardowo również wyłączenia odpowiedzialności. Warto zwrócić uwagę na ten zapis przed zakupem polisy. W dokumencie OWU są wskazane te wyłączenia, które dotyczą śmierci i chorób ubezpieczonego. W poniższych sytuacjach nie ma co liczyć na odszkodowanie. Chodzi m.in. o:

 • choroby wcześniej rozpoznane i leczone w ciągu 24 miesięcy przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej; 
 • Zespół Nabytego Niedoboru Odporności (AIDS), 
 • zakażenia wirusem ludzkiego niedoboru odporności (HIV) lub chorobami współistniejącymi z wirusem HIV;
 • zdarzenia związane z masowym skażeniem chemicznym, biologicznym lub radioaktywnym;
 • spożywanie przez ubezpieczonego alkoholu, leków, z wyjątkiem zażywanych zgodnie z zaleceniem lekarza, 
 • zażywanie narkotyków lub innych substancji toksycznych; 
 • działania wojenne, 
 • czynny udział w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych;
 • obrażenia odniesione na skutek usiłowania popełnienia lub popełnienia przestępstwa.

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie w T-Mobile?    

Koszt ubezpieczenia jest zależny wyłącznie od wybranego pakietu i wariantu. Polisa Ochrona na wypadek jest dostępna w pakietach, które zabezpieczą również naszych bliskich, ponadto do wyboru są cztery warianty cenowe.

W przypadku polisy Ochrona Zdrowia jest możliwość ubezpieczenie siebie oraz partnera, za to również dostępne są cztery warianty cenowe.

Wcześniej sprawdziliśmy już ile kosztuje ubezpieczenie jednej osoby, teraz zobaczmy jaki będzie koszt ubezpieczenia w T-Mobile dla kilku osób.
 

T-Mobile polisa Ochrona na wypadek – Pakiet Duet

Zakres świadczeń

Wariant PremiumWariant Premium+

Zgon ubezpieczonego wskutek NW

110 000 zł140 000 zł

Zgon ubezpieczonego wskutek NW komunikacyjnego 

50 000 zł60 000 zł

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW

400 zł dziennie450 zł dziennie

Zgon małżonka lub partnera wskutek NW

110 000 zł140 000 zł

Zgon małżonka lub partnera wskutek NW komunikacyjnego

50 000 zł60 000 zł

Pobyt małżonka lub partnera w szpitalu wskutek NW

400 zł dziennie450 zł dziennie

Składka miesięczna

40,00 zł48,00 zł

Tabela 4. Opracowanie na podstawie strony T-Mobile.

Powyższe rozwiązanie jest zatem bardziej korzystne cenowo, niż oferta dla jednej osoby, gdzie Wariant Premium kosztuje 25,00 zł. Świadczenia dla bliskiej osoby wynosić będą dokładnie tyle samo, co dla ubezpieczonego.
Sprawdźmy zatem, jak wygląda cena składki w pakiecie Rodzicielskim.
 

T-Mobile polisa Ochrona na wypadek – Pakiet Rodzicielski

Zakres świadczeń

Wariant PremiumWariant Premium+

Zgon ubezpieczonego wskutek NW

110 000 zł140 000 zł

Zgon ubezpieczonego wskutek NW komunikacyjnego 

50 000 zł60 000 zł

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW

400 zł dziennie450 zł dziennie

Pobyt dziecka w szpitalu wskutek NW

200 zł dziennie225 zł dziennie

Składka miesięczna

34,00 zł40,00 zł

Tabela 5. Opracowanie na podstawie strony T-Mobile.

Pakiet Rodzicielski zapewnia ochronę dla dziecka wyłącznie na wypadek pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku. Należy podkreślić, że pobyt w szpitalu spowodowany chorobą lub planowanym zabiegiem nie jest uwzględniony, czyli nie zapewni świadczenia.

T-Mobile polisa Ochrona na wypadek – Pakiet Rodzinny

Zakres świadczeń

Wariant PremiumWariant Premium+

Zgon ubezpieczonego wskutek NW

110 000 zł140 000 zł

Zgon ubezpieczonego wskutek NW komunikacyjnego 

50 000 zł60 000 zł

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW

400 zł dziennie450 zł dziennie

Zgon małżonka lub partnera wskutek NW

110 000 zł140 000 zł

Zgon małżonka lub partnera wskutek NW komunikacyjnego

50 000 zł60 000 zł

Pobyt małżonka lub partnera w szpitalu wskutek NW

400 zł dziennie450 zł dziennie
Pobyt dziecka w szpitalu wskutek NW200 zł dziennie225 zł dziennie

Składka miesięczna

49,00 zł58,00 zł

Tabela 6. Opracowanie na podstawie strony T-Mobile.

Pakiet rodzinny zapewni ochronę dla partnera lub małżonka oraz dziecka. Dziecko może liczyć na ochronę w sytuacji pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku, natomiast partner lub małżonek otrzymuje taki sam zakres ochrony, jak my. Ubezpieczenie dla trzech osób w maksymalnym wariancie kosztuje 58 zł, co jest ceną konkurencyjną. Należy jednak pamiętać o tym, że zakres ochrony jest dość wąski i takie rozwiązanie nie jest korzystne dla każdego.

Polisa na życie w abonamencie z telefonem – ile to kosztuje?

Policzyliśmy, ile zapłaci abonent sieci T-Mobile rocznie za polisę na życie do telefonu. Symulacja została wykonana z uwzględnieniem aktualnych stawek na stronie operatora.

Koszt ubezpieczenia i abonamentu w T-Mobile 155 zł + 89 zł na start

Telefon

Xiaomi Redmi Note 10S

Cena za telefon

89 zł

Rodzaj umowy

Nowa

Ubezpieczenie na życie NNLife TUnŻiR S.A. Ochrona na wypadek wariant Premium

25 zł

Ubezpieczenie na życie NNLife TUnŻiR S.A. Ochrona zdrowia wariant Premium

25 zł

Koszt 24-miesięcznej umowy

3809 zł

Tabela 7. Opracowanie na podstawie strony T-Mobile.

Koszt abonamentu wraz z podwójnym ubezpieczeniem życia oraz zdrowia nie jest wysoki – miesięcznie wynosić to będzie 155 zł. Warto dodać, że w tej cenie wielu klientów innych sieci posiada wyłącznie abonament i telefon.

Jednak zanim zdecydujemy się na zakup ubezpieczenia w T-Mobile, należy się zastanowić czy oferowany zakres ochrony jest dla nas w porządku i nie jest zbyt wąski. W niedużej cenie możemy znaleźć ofertę ubezpieczenia, które zapewni nam na przyszłość znacznie więcej.
 

Ważne informacje

1. Ubezpieczenia T-Mobile są możliwe tylko dla klientów sieci

2. W T-Mobile możemy ubezpieczyć nie tylko zakupiony sprzęt, ale również życie oraz zdrowie

3. Ubezpieczycielem w T-Mobile jest grupa ubezpieczeniowa NNLife TUnŻiR S.A.

4. Minimalny koszt ubezpieczenia na życie w T-Mobile to wydatek nie większy niż 30 zł miesięcznie
 

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie w T-Mobile

 1. Czy polisa T-Mobile zapewni świadczenie z tytułu operacji w szpitalu?

  Nie, ochrona ubezpieczenia nie obejmuje osobnego świadczenia z tytułu zabiegu chirurgicznego. Jeśli jednak zabieg został spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, a pobyt w szpitalu trwał kilka dni – można wówczas ubiegać się o odszkodowanie z tytułu pobytu w szpitalu, ponieważ polisa T-Mobile Ochrona na Wypadek uwzględnia takie zdarzenie.

 2. Czy bliska mi osoba, którą chcę ubezpieczyć, musi mieć ze mną ślub?

  Nie, towarzystwo ubezpieczeniowe NNLife TUnŻiR S.A. uwzględnia również związki nieformalne, zatem dzięki polisie T-Mobile ubezpieczyć możemy zarówno współmałżonka, jak i życiowego partnera.

 3. Czy mogę się ubezpieczyć, jeśli mam telefon w T-Mobile na kartę?

  Nie, ubezpieczenie T-Mobile jest skierowane wyłącznie do tych klientów, którzy posiadają umowę z operatorem sieci o świadczenie usług telekomunikacyjnych. W takim przypadku zaleca się przejście z karty na abonament.