Porównaj oferty i kup polisę taniej przez Internet

Wolisz porozmawiać? Skorzystaj z pomocy jednego z naszych 200 agentów

#zostańwdomu

Ubezpieczenia dołączane do telefonu nikogo już nie dziwią, ale operatorzy idą o krok dalej i oferują także polisy innego rodzaju. T-Mobile za nieco ponad 12 zł ma w ofercie ubezpieczenie życia i zdrowia. Sprawdzamy, czy wystarczy tylko być abonentem sieci, aby kupić polisę i co właściwie zyskuje ubezpieczony. 

t-mobile polisa na życie
PORÓWNAJ OFERTY
CUR_URL:https://rankomat.pl/zycie/t-mobile-ubezpieczenie-na-zycie

T-Mobile na stronie internetowej szczególnie nie chwali się ubezpieczeniem. Tego typu produkty znajdziemy dopiero w zakładce Obługa Klienta i w podzakładce Usługi i pakiety. Tam na czele 2 polisy od MetLife: Ochrona na wypadek i Ochrona Zdrowia. Każde ubezpieczenia od 12,50 zł miesięcznie. 

T-Mobile Ochrona na Wypadek – bez badań medycznych

Oferta ubezpieczeniowa Ochrona na Wypadek to zabezpieczenie dla klientów sieci T-Mobile pomiędzy 18. a 65. rokiem życia. Mogą oni dzięki polisie liczyć na wsparcie finansowe dla siebie oraz najbliższych w razie różnych trudności życiowych. Te trudności to:

 • pobyt w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku;
 • zgon wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • zgon wskutek wypadku komunikacyjnego.
WAŻNE!
Ochrona na Wypadek w T-Mobile nie wymaga wykonywania badań medycznych czy wypełniania ankiety medycznej. Ochrona trwa całą dobę na całym świecie.

Składka jest doliczana do faktury za usługi telekomunikacyjne.

Czas trwania ubezpieczenia to okres zawieranej umowy, jeśli zatem decydujemy się na 24-miesięczny abonament – w tym czasie zapewnioną mamy ochronę.

Ochrona na Wypadek w T-Mobile – sumy i składki

Zdarzenie

STANDARD

KOMFORT

PREMIUM

PREMIUM+

Zgon

150 zł204 zł300 zł360 zł

Zgon
nieszczęśliwy wypadek

45 000 zł70 000 zł110 000 zł140 000 zł

Zgon
wypadek komunikacyjny

15 000 zł25 000 zł50 000 zł60 000 zł

Pobyt w szpitalu
nieszczęśliwy wypadek

250 zł
za dzień
300 zł
za dzien
400 zł
za dzień
450 zł
za dzień
Składka
miesięczna

12, 50 zł

17 zł

25 zł

30 zł

Tabela 1. Opracowanie na podstawie strony T-Mobile.

KOMENTARZ: Ceny za polisę do abonamentu T-Mobile nie są wygórowane i zależą od wybranego wariantu. Warto zwrócić uwagę na maksymalne odszkodowanie w przypadku zgonu. Jeśli przyczyną śmierci ubezpieczonego nie jest ani nieszczęśliwy wypadek, ani wypadek komunikacyjny, to uposażeni otrzymają tylko równowartość 12 składek w zależności od wariantu polisy.

Zakres ochrony to właściwie tylko 4 zdarzenia – śmierć z powodu nieszczęśliwego wypadku, wypadku komunikacyjnego oraz z przyczyn innych niż nieszczęśliwy wypadek, jak również dotyczy ochrony na wypadek pobytu w szpitalu – jednak musi być spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem. 

A czym jest dokładnie nieszczęśliwy wypadek. OWU MetLife precyzuje to zdarzenia jako niezależne od woli ubezpieczonego, gwałtowne i nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną. Zdarzenie nie może być związane z istniejącym stanem chorobowym.

Dla jasności przypomnijmy też, czym jest według ubezpieczyciela nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny. To 2 sytuacje, w których ubezpieczony podróżuje jako kierowca lub pasażer w pojeździe lub środku transportu publicznego. Druga sytuacja to taka, w której ubezpieczony porusza się jako pieszy lub rowerzysta i zostaje uderzony przez pojazd lub środek transportu publicznego będący w ruchu.

T-Mobile Ochrona na Wypadek – kiedy nie będzie odszkodowania? 

Zanim zdecydujemy się na polisę życiową w abonamencie T-Mobile, zajrzyjmy jeszcze do OWU na dział wyłączenia odpowiedzialności. Znając je, z góry wiadomo, kiedy nie otrzymamy świadczenia. 

TU MetLife, które dostarcza polisę Ochrona na Wypadek, unika odpowiedzialności finansowej, gdy do śmierci ubezpieczonego lub jego pobytu w szpitalu doszło w wyniku:

 • choroby, 
 • niepełnosprawności fizycznej, 
 • zaburzeń psychicznych; 
 • wypadku spowodowanego w stanie po spożyciu alkoholu, leków, z wyjątkiem zażywanych zgodnie z zaleceniem lekarza, narkotyków lub innych substancji toksycznych;
 • samookaleczenia lub okaleczenia na prośbę ubezpieczonego, niezależnie od stanu jego poczytalności; 
 • masowego skażenia chemicznego, biologicznego lub radioaktywnego,działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych; 
 • usiłowania popełnienia lub popełnienia przestępstwa, 
 • stawiania oporu podczas aresztowania lub zatrzymania; 
 • pełnienia służby policyjnej lub wojskowej, 
 • w wyniku wykonywania pracy strażaka, strażnika miejskiego, funkcjonariusza Straży Granicznej lub pełnienia służby w Ochotniczej Straży Pożarnej;
 • zawodowego i wyczynowego uprawiania sportu; 
 • uczestnictwa w zawodach, np. z użyciem łodzi, nart wodnych, konnych; 

Umowa nie obejmuje też ochrony z tytułu śmierci czy pobytu w szpitalu na skutek uprawiania ryzykownych sportów. MetLife wymienia je w OWU dość precyzyjnie. Chodzi m.in. o:

 • wspinaczkę, 
 • skoki ze spadochronem, 
 • lot szybowcem, 
 • paralotniarstwo, 
 • nurkowanie, 
 • speleologię, 
 • boks i inne sporty walki, 
 • sporty motorowe i motorowodne, 
 • rajdy samochodowe i motocyklowe.

T-Mobile Ochrona Zdrowia – pieniądze za zawał serca

Polisa T-Mobile Ochrona zdrowia gwarantuje wsparcie finansowe na walkę ze zdiagnozowaną chorobą. Cena, podobnie jak w poprzednim produkcie, nie jest wysoka i zaczyna się od 12,50 zł miesięcznie. 

Ta polisa z kolei wymaga wykonania badań lekarskich, w celu ustalenia stanu zdrowia. Z ochrony zdrowotnej może skorzystać każdy abonent sieci T-Mobile, który mieści się w przedziale wiekowym 18-65 lat. Tu również nie jest wymagana ankieta medyczna, mimo że polisa dotyczy zdrowia ubezpieczonego.

Czas trwania ochrony to czas umowy z operatorem w zakresie usług telekomunikacyjnych.

Czas trwania ubezpieczenia to okres zawieranej umowy, jeśli zatem decydujemy się na 24-miesięczny abonament – w tym czasie zapewnioną mamy ochronę.

Ochrona Zdrowia w T-Mobile – sumy i składki

Zdarzenie

STANDARD

KOMFORT

PREMIUM

PREMIUM+

Zgon

150 zł204 zł300 zł360 zł

Nowotwór złośliwy, udar mózgu lub zawał serca
diagnoza

45 000 zł70 000 zł110 000 zł140 000 zł
Składka
miesięczna

12, 50 zł

17 zł

25 zł

30 zł

Tabela 2. Opracowanie na podstawie strony T-Mobile.

KOMENTARZ: Świadczenie za zdiagnozowanie nowotworu, udaru lub zawału jest wypłacane w 2 różnych sumach. Jeśli taki przypadek zaistnieje w ciągu pierwszych 90 dni ochrony, wtedy ubezpieczonemu przysługuje 110% zapłaconych składek (za 3 miesiące ochrony to kwoty od 40 zł do 100 zł). Po 91 dniu ochrony maksymalne świadczenie wynosi tyle, ile suma ubezpieczenia podana w tabeli.

T-Mobile Ochrona Zdrowia – liczy się tylko nowa choroba

Polisa od MetLife Ochrona Zdrowia to standardowo również wyłączenia odpowiedzialności. Sprawdziliśmy w OWU te wyłączenia, które dotyczą śmierci i chorób ubezpieczonego. W poniższych sytuacjach nie ma co liczyć na odszkodowanie. Chodzi m.in. o:

 • choroby wcześniej rozpoznane i leczone w ciągu 24 miesięcy przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej; 
 • Zespół Nabytego Niedoboru Odporności (AIDS), 
 • zakażenia wirusem ludzkiego niedoboru odporności (HIV) lub chorobami współistniejącymi z wirusem HIV;
 • zdarzenia związane z masowym skażeniem chemicznym, biologicznym lub radioaktywnym;
 • spożywanie przez ubezpieczonego alkoholu, leków, z wyjątkiem zażywanych zgodnie z zaleceniem lekarza, 
 • zażywanie narkotyków lub innych substancji toksycznych; 
 • działania wojenne, 
 • czynny udział w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych;
 • obrażenia odniesione na skutek usiłowania popełnienia lub popełnienia przestępstwa.

Do wyłączeń można też zaliczyć 90-dniową karencję na zdiagnozowanie poważnej choroby, która oznacza symboliczne świadczenie nieprzekraczające 100 zł.

Polisa na życie w abonamencie z telefonem – ile to kosztuje?

Policzyliśmy, ile zapłaci abonent sieci T-Mobile rocznie za polisę na życie do telefonu. Symulacja została wykonana z uwzględnieniem aktualnych stawek na stronie operatora.

150 zł miesięcznie – telefon, abonament i ubezpieczenie

telefon

Huawei P20 lite

rodzaj umowy

nowa

czas trwania umowy

24 miesiące

taryfa

T-Mobile Bez Limitu
rozmowy komórki i stacjonarne
SMS-y, MMS-y
internet

cena za telefon

1 zł

abonament

90 zł

opłata aktywacyjna

20 zł (jednorazowo)

ubezpieczenie na życie
MetLife Ochrona na Wypadek
wariant PREMIUM

25 zł

ubezpieczenie zdrowotne
MetLife Ochrona Zdrowia
wariant PREMIUM

25 zł
ubezpieczenie telefonu

9,50 zł

miesięcznie
za 24 miesiące umowy

149,50 zł
3609 zł

Tabela 3. Symulacja w dniu 25.03.2019 r. na stronie T-Mobile.

KOMENTARZ: Na etapie zakupu telefonu ze strony operatora możemy dokupić ubezpieczenie telefenu. Polisę MetLife Ochrona Wypadkowa i Ochrona na Zdrowie dokupimy dopiero po zawarciu umowy z operatorem. 

Koszt polisy T-Mobile Urządzeni Basic to stała wartość 9,5 zł miesięcznie, które doliczane jest do miesięcznej faktury. Ubezpieczenie telefonu (ale i tabletu) dotyczy:

 • uszkodzenia szybki telefonu i tabletu,
 • zalania wodą,
 • zatopienia sprzętu.

W ramach gwaranci abonenci mogą liczyć m.in. na naprawę uszkodzeń mechanicznych nieobjętych gwarancją producenta do kwoty 1000 zł na rok, darmowy transport urządzenia na terenie Polski, naprawę urządzenia w ciągu 5 dni roboczych, bezpłatną aplikację diagnostyczną T-Mobile Doctor, ochronę ubezpieczeniową na całym świecie, otrzymanie urządzenia zastępczego na czas naprawy.

Ważne informacje

1. Ubezpieczenia T-Mobile są możliwe tylko dla klientów sieci

2. W T-Mobile możemy ubezpieczyć nie tylko zakupiony sprzęt, ale również życie oraz zdrowi

3. Ubezpieczycielem w T-Mobile jest grupa ubezpieczeniowa MetLife

4. Polisa na życie w T-Mobile to wydatek nie większy niż 30 zł miesięcznie