Polisa z sumą ubezpieczenia do 300 000 zł i nawet 150 000 zł za zdiagnozowanie nowotworu złośliwego, a dodatkowo zabezpieczenie w ramach polisy NNW swojego partnera oraz dzieci. Tak w skrócie wygląda propozycja ubezpieczenia na życia w mBanku. Sprawdzamy, co kryje się za ofertą polisy w banku.

W trakcie wizyty w banku przy wpłacie gotówki czy zakładaniu karty kredytowej bank może zaoferować nam ubezpieczenie na życie. Oferta zazwyczaj jest nieskomplikowana, ma jasne zasady, a cena jest na tyle atrakcyjna, by decyzja o podpisaniu umowy nie należała do trudnych. 

W przypadku mBanku, obsługującego ponad 4,5 mln klientów, grupa docelowa jest na tyle duża, że oferta ubezpieczenia do różnych produktów bankowych jest kwestią oczywistą, ale czy opłacalną dla klienta?

Czy zakup ubezpieczenia na życie w banku to dobry pomysł?

Oferta polisy na życie to coraz częściej spotykany produkt w sektorze bankowym. Sprzedaż nie ogranicza się już wyłącznie do produktów finansowych, jak kredyt, rachunek bankowy czy lokata. Coraz więcej banków zaczyna współpracować z wybranymi towarzystwami ubezpieczeniowymi i w ramach tej współpracy oferuje swoim klientom produkty ubezpieczeniowe. Mogą to być zarówno ubezpieczenia na życie, ochrona karty kredytowej, jak i polisa mieszkaniowa

Ubezpieczyciel w ramach współpracy z bankiem może pozyskać szerokie grono klientów. Z tego powodu jest w stanie obniżyć cenę składki, bardziej dopasować zakres ochrony do oczekiwań klientów, zaoferować inne możliwości niż w przypadku polisy indywidualnej.

Z drugiej strony klient banku ma do wyboru tylko jeden produkt czy też różne produkty tego samego ubezpieczyciela. W obu sytuacjach oznacza to brak możliwości porównania i ryzyko zapłacenia wyższej składki niż u konkurencji. Innym mankamentem „ubezpieczenia bankowego” jest ograniczony i sztywny zakres ochrony takiego produktu. To nic innego jak polisa grupowa, gdzie nie mamy możliwości zmiany rozszerzeń czy wysokości sum ubezpieczenia.

PAMIĘTAJ!
Polisa na życie sprzedawana przez bank to w rzeczywistości ubezpieczenie grupowe ze stałym zakresem ochrony i wysokością odszkodowania.

Co mBank oferuje w ramach polisy na życie?

Zakup polisy w mBank nie dotyczy wyłącznie ochrony życia. Możemy zakupić również ubezpieczenie samochodu, mieszkaniowe i na podróż. Podczas wizyty w banku możemy zatem spotkać się z różnymi ofertami:

 • mBank Ubezpieczenie na życie, 
 • mBank Ubezpieczenie na wypadek nowotworu,
 • mBank Ubezpieczenie NNW dla Ciebie i Partnera, 
 • mBank Ubezpieczenie NNW dla dziecka.

W każdym z wymienionych przykładów mBank nie jest ubezpieczycielem, a jedynie pośredniczy między firmą ubezpieczeniową a klientem. Właściwym ubezpieczycielem w polisach na życie jest TU AXA

Umowa podstawowa z gwarantowanym 300 000 zł

W polisie mBank Ubezpieczenie na życie mamy do wyboru 3 warianty, które określają wysokość sumy ubezpieczenia, co ma oczywiście wpływ na wysokość płaconej składki:

 • wariant podstawowy – suma ubezpieczenia 100 000 zł,
 • wariant optymalny – suma ubezpieczenia 200 000 zł,
 • wariant premium – suma ubezpieczenia 300 000 zł.

Podane kwoty dotyczą świadczenia z tytułu zgonu osoby ubezpieczonej, ponieważ tego wyłącznie dotyczy umowa. Czas trwania umowy obejmuje 5 lat. Aby rozszerzyć swoją ochronę – możemy nabyć dodatkową umowę dotyczącą następstw nieszczęśliwych wypadków dla siebie, partnera i dziecka oraz umowę chroniącą na wypadek zdiagnozowania nowotworu.
Ubezpieczenie dotyczy wyłącznie osób, które skończyły 18 lat a nie ukończyły 65 roku życia.

Jak każda polisa, również ten produkt posiada ściśle określone wyłączenia odpowiedzialności. Są to sytuacje, a konkretnie ich okoliczności, które zwalniają ubezpieczyciela od obowiązku wypłaty należnego świadczenia. W przypadku oferty mBanku są to m.in.:

 • zgon lub uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku działań wojennych, działań zbrojnych, uczestnictwo w aktach przemocy lub terroru,
 • samobójstwo w czasie 1 roku od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Środki na leczenie nowotworu – do 150 000 zł

W polisie mBank Ubezpieczenie na wypadek nowotworu dostajemy gwarancję wsparcia finansowego na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego lub nowotworu w stanie przedinwazyjnym. Oferta skierowana jest do osób między 18 a 65 rokiem życia. Otrzymane świadczenie można wykorzystać na szybkie i niezbędne leczenie.

Co oferuje  polisa na wypadek nowotworu w mBank?

Rodzaj nowotworu

Wariant PodstawowyWariant OptymalnyWariant Premium

Nowotwór złośliwy typu I

50 000 zł100 000 zł150 000 zł

Nowotwór złośliwy typu II

5 000 zł10 000 zł15 000 zł

Nowotwór przedinwazyjny

5 000 zł10 000 zł15 000 zł

Tabela 1. Opracowanie na podstawie informacji zawartych na stronie www.mbank.pl.

Ubezpieczyciel oferuje oprócz świadczenia pomoc w zorganizowaniu leczenia oraz do 10 wizyt u onkologa. Dodatkowo możesz skorzystać z pomocy psychologicznej na łączną kwotę 800 zł. W ramach polisy można również skorzystać z dodatkowej opinii medycznej na terenie Europy, co może pomóc w postawieniu prawidłowej diagnozy oraz sposobu leczenia.

Polisa wypadkowa dla dorosłych w 3 wariantach

Ochrona ubezpieczeniu mBank Ubezpieczenie NNW dla Ciebie i Partnera skierowana jest do pojedynczej osoby, jak i par. Polisa dotyczy jednak wyłącznie osób w przedziale wiekowym 18-65 lat. W tym przypadku do wyboru mamy trzy warianty. Możemy  otrzymać odszkodowanie za oparzenie, złamanie, uraz czy śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku. 

Co oferuje  polisa NNW dla dorosłych w mBank?

Zdarzenie

Wariant PodstawowyWariant OptymalnyWariant Premium

Śmierć wskutek NW

50 000 zł100 000 zł150 000 zł

Złamanie kości wskutek NW

1 800 zł2 700 zł3 600 zł

Urazy wskutek NW

1 800 zł2 700 zł3 600 zł
Oparzenie wskutek NW

1 800 zł

2 700 zł3 600 zł

Tabela 2. Opracowanie na podstawie informacji zawartych na stronie www.mbank.pl.

Nawet 9000 zł za oparzenie dziecka 

Z kolei mBank Ubezpieczenie NNW dla dziecka jest dla osób, które zainteresowane są ochroną dla dzieci. Polisa dotyczy wyłącznie dzieci pomiędzy 1 a 20 rokiem życia.

Mamy do wyboru ponownie 3 warianty, które dotyczą ochrony tych samych zdarzeń, co w NNW dla dorosłych, jednak gwarantują inne kwoty świadczeń.

Ubezpieczyciel oferuje oprócz świadczenia i assistance zwrot kosztów leczenia oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz dostęp do lekarzy i badań w razie choroby dziecka. 

Co oferuje polisa NNW dla dzieci w mBank?

Zdarzenie

Wariant PodstawowyWariant OptymalnyWariant Premium

Pobyt w szptalu wskutek NW

9 000 zł18 000 zł27 000 zł

Pobyt w szptalu w następstwie choroby

4 500 zł9 000 zł13 500 zł

Złamanie lub uraz

1 800 zł2 700 zł3 600 zł
Oparzenie

3 000 zł

6 000 zł9 000 zł
Assistance medycznyTakTak

Tak

Tabela 3. Opracowanie na podstawie informacji zawartych na stronie www.mbank.pl.

Za co nie dostaniemy świadczenia z polisy na życie w mBank?

Ubezpieczenie AXA oferowane przez mBank posiada także ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności. To znaczy, że w niektórych sytuacjach nie możemy liczyć na odszkodowanie. Sprawdziliśmy, jak to wygląda w polisie podstawowej (mBank Ubezpieczenie na życie) i chorobowej (mBank Ubezpieczenie na wypadek nowotworu).

W polisie podstawowej pierwszym ograniczeniem jest tzw. karencja, która trwa 90 dni od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Jeśli poniesiemy śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku w pierwszych 3 miesiącach trwania polisy, to mBank za pośrednictwem AXA wypłaci uposażonym tylko 1% sumy ubezpieczenia. Więc zamiast 50 000, 100 000 czy 150 000 zł, świadczenie wyniesie zaledwie. 500, 1000 lub 1500 zł w zależności od wykupionego wariantu.

Inne ograniczenia odpowiedzialności finansowej towarzystwa to m.in.:

 • zatajenie choroby lub niepełnosprawności, o które ubezpieczyciel pytał w ankiecie medycznej, a które okazały się przyczyną śmierci w okresie 36 miesięcy od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej,
 • wypadek na skutek spożycia alkoholu (co najmniej 0,2‰ w wydychanym powietrzu),
 • wypadek (także śmiertelny) na skutek udziału w sportach wysokiego ryzyka, np.: schodzenie pod wodę na głębokość większą niż 10 m, przebywanie w terenie górskim poza wytyczonymi trasami lub szlakami, sporty powietrzne, speleologia, skoki narciarskie, skoki akrobatyczne na nartach, skoki z wysokich budynków lub skał,
 • wypadek (także śmiertelny) na skutek udziału w wyprawach do miejsc, które charakteryzują się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi: pustynia, wysokie góry (pow. 4000 m n.p.m.), busz, bieguny, dżungla, tereny lodowcowe.

W polisie chorobowej wyłączenia dotyczą stricte nowotworu. Tu kluczowy jest termin 60 dni – jeśli nowotwór, co wynika z dokumentacji medycznej, rozpoznano lub leczono na 2 miesiące przed zawarciem umowy, świadczenie nie zostanie wypłacone. 60 dni dotyczy także skierowania na testy lub badania w celu potwierdzenia obecności nowotworu oraz oczekiwania na wyniki testów i badań.

AXA nie wypłaci świadczenia, jeżeli nowotwór jest następstwem zmian, które:

 • zostały zdefiniowane pod względem histopatologicznym lub zdiagnozowane jako zmiany przednowotworowe, nowotwory przedinwazyjne (carcinoma in situ) oraz dysplazje w okresie 24 miesięcy przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej,
 • stały się przyczyną wystąpienia nowotworu w ciągu 12 pierwszych miesięcy od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Ponadto znaczenie ma również skutek poprzedzający zachorowanie na nowotwór: uzależnienie od alkoholu, infekcja HIV, skażenie chemiczne, radioaktywne lub biologiczne na masową skalę, działanie energii jądrowej oraz zatajenie choroby lub niepełnosprawności (do 36 miesięcy przed zawarciem umowy). W każdym z tych przypadków uzyskanie świadczenia również nie będzie możliwe. 

Jak kupić polisę w mBanku?

Zakup ubezpieczenia na życie w mBanku dotyczy wyłącznie klientów banku. Jeżeli jednak któraś z powyżej wymienionych opcji nas zainteresowała, wystarczy, że założymy rachunek bankowy lub zdecydujemy się na posiadanie karty kredytowej, by móc nabyć polisę. 

Dużym ułatwieniem ubezpieczenia w banku jest fakt, że nie musimy pamiętać o płaceniu składek, ponieważ bank zleca na naszym rachunku stały przelew na konto ubezpieczyciela. 

Ważne informacje

1. Zakupu ubezpieczenia na życie w mBanku może dokonać wyłącznie klient tego banku

2. Klient mBanku ma do wyboru 4 różne polisy na życie

3. Maksymalna kwota sumy ubezpieczenia, jaką oferuje mBank to 300 000 zł

4. Brak porównania może doprowadzić do przepłacenia za ubezpieczenie