Podczas wizyty w salonie Orange, np. podczas przedłużania umowy abonamentu, możemy otrzymać propozycję zakupu polisy na życie. Sprawdzamy, na czym polega polisa na życie u operatora oraz ile kosztuje. 

Z pewnością ubezpieczenie w Orange nie będzie stanowiło dla nas dużego wydatku, a operator oferuje również minimum formalności. Przyjrzyjmy się bliżej ofercie Orange i zastanówmy się czy jest to rozwiązanie właśnie dla nas.

Kto ubezpiecza w Orange?

Na samym początku warto zaznaczyć, że ubezpieczenie w Orange nie oznacza, że to właśnie operator staje się naszym ubezpieczycielem. Firma telekomunikacyjna oferuje nam usługi w ramach współpracy z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym jako produkt dodatkowy.

W przypadku Orange, ubezpieczycielem jest towarzystwo NNLife TUnŻiR S.A.. Warto wiedzieć, że ta firma ubezpieczeniowa działa już od 1868 roku i prowadzi swoją działalność w ponad 40 różnych państwach. W Polsce działa od ponad 30 lat.

Co oferuje ubezpieczenie na życie w Orange?

Klienci sieci Orange mogą wybrać jedno z kilku rozwiązań ubezpieczeniowych. Oferta jest dopasowana do różnych potrzeb.
Orange oferuje ubezpieczenia:

 • Pakiet Aktywni na co dzień,
 • Pakiet Razem w chorobie,
 • Pakiet Pomoc po wypadku.

Sprawdźmy, co oferuje każdy z tych produktów. Dzięki temu łatwiej będzie podjąć decyzję o tym, czy warto zainteresować się tą ofertą.

Aktywni na co dzień

Pakiet skierowany jest do osób między 18 a 65 rokiem życia. Zapewnia ochronę finansową na okoliczność:

 • trwałego uszczerbku na zdrowiu (min. 10%) spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, 
 • złamania i oparzenia spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,
 • śmierci ubezpieczonego.

Polisa jest dostępna w dwóch wariantach – Standard oraz Plus. Sieć Orange zapewnia minimum formalności, umowę można nabyć podczas wizyty w salonie operatora, a składka ubezpieczeniowa jest doliczana do rachunku telefonicznego, dzięki czemu nie musimy pamiętać o dodatkowej płatności.

Razem w chorobie

Polisa Razem w chorobie zapewnia ochronę na wypadek zdiagnozowania zawału serca, udaru lub nowotworu złośliwego. Ubezpieczenie jest dostępne w pakiecie dla jednej osoby, ale może również objąć ochroną naszego współmałżonka lub partnera i zapewnić mu taki sam zakres ochrony.

Ubezpieczenie jest dostępne dla osób między 18 a 51 rokiem życia. Z kolei małżonek lub partner osoby ubezpieczonej powinien być między 18 a 56 rokiem życia. 

Pomoc po wypadku

W przypadku tej polisy, Orange zapewnia ochronę na wypadek uszkodzenia ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Polisa jest dostępna w trzech wariantach – ochronie indywidualnej, ochronie dla nas oraz współmałżonka/partnera, a także w wariancie rodzinnym, gdzie dodatkowo polisa obejmuje również nasze dzieci.

Suma ubezpieczenia w przypadku tej polisy to 30 000 zł i na jej podstawie obliczana jest wysokość świadczenia.

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby mające między 18 a 61 lat. Z kolei partner lub małżonek musi mieć więcej niż 18, a mniej niż 66 lat.Dzieci, które chcemy objąć ochroną powinny mieć minimum 6 miesięcy życia oraz mniej niż 21 lat.

Ile kosztuje ubezpieczenie w Orange?

Koszt ubezpieczenia na życie w Orange nie jest wygórowany - składki wynoszą od 18 zł do 56 zł miesięcznie. Oferta jest zatem konkurencyjna i stąd łatwo do podjęcia decyzji o zakupie polisy.

Zdarzenie

Pakiet Standard

Pakiet Plus

Trwałe min. 10% inwalidztwo wskutek NW

50 000 zł100 000 zł

Złamanie lub oparzenie

5 000 zł10 000 zł

Śmierć

216 zł312 zł

Składka miesięczna

18 zł26 zł

Tab. 1. Opracowanie własne na podstawie danych zawartych na orange.pl

Powyższe ubezpieczenie może kosztować 18 zł miesięcznie, co nie stanowi dużego obciążenia dla domowego budżetu. Maksymalny koszt wynosi 26 zł miesięcznie, a maksymalna kwota, jaką oferuje ubezpieczyciel to 100 000 zł. Przy tak niskiej składce jest to korzystne rozwiązanie.

Zdarzenie

Świadczenie

Pakiet Solo

Pakiet Duet

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego nowotworu złośliwego, udaru lub zawału mięśnia sercowego

Przez pierwsze 90 dni ochrony: ubezpieczony otrzymuje 110% składek zapłaconych od daty rozpoczęcia ochrony do dnia zdiagnozowania choroby. Od 91. dnia ochrony: wypłacana jest suma ubezpieczenia (nie więcej niż 100%).SU

Zdiagnozowanie u Małżonka lub Partnera nowotworu złośliwego, udaru lub zawału mięśnia sercowego

20 000 zł20 000 zł

Składka miesięczna

29 zł39 zł

Tab. 2. Opracowanie własne na podstawie danych zawartych na orange.pl

Polisa jest dostępna w dwóch wariantach - ochrony dla siebie oraz siebie wraz z bliską nam osobą. Ochrona dla jednej osoby kosztuje 29 zł miesięcznie, a pakiet dla dwojga jest droższy jedynie o 10 zł, przy czym zapewnia taki sam zakres ochrony.

Zdarzenie

Świadczenie

Pakiet Solo

Pakiet Duet

Pakiet Rodzina

Uszkodzenie ciała wskutek NW

Wypłacany jest % sumy ubezpieczenia w zależności od stopnia uszkodzenia ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku; nie więcej niż 100%.30 000 zł30 000 zł30 000 zł

Uszkodzenie ciała małżonka lub partnera wskutek NW

-30 000 zł30 000 zł

Uszkodzenie ciała dziecka wskutek NW

--15 000 zł

Składka miesięczna

28 zł42 zł56 zł

Tab. 3. Opracowanie własne na podstawie danych zawartych na orange.pl

Maksymalny koszt ubezpieczenia dla rodziny wynosi 56 zł miesięcznie. Jest to atrakcyjna cena, dzięki której możemy ubezpieczyć kilka najbliższych nam osób. 

Jak przystąpić do polisy na życie w Orange?

Ubezpieczenie dostępne u operatora sieci to produkt, który jest skierowany wyłącznie do klientów tej firmy telekomunikacyjnej. Aby nabyć polisę, należy być abonentem mobilnej lub stacjonarnej sieci Orange.

Zgłoszenie roszczenia nie jest trudne. Grupa ubezpieczeniowa NNLife TUnŻiR S.A. oferuje trzy możliwości:

 • telefoniczną – pod numerem infolinii NNLife TUnŻiR S.A.,
 • pocztą tradycyjną – pod adresem, który można znaleźć na stronie ubezpieczyciela,
 • online – za pomocą formularza na stronie ubezpieczyciela.

Warto pamiętać o tym, by przesłać ubezpieczycielowi komplet dokumentów, które udało nam się zebrać w związku ze zdarzeniem polisowym. Potrzebne mogą być np. wypis ze szpitala, notatka policyjna, zaświadczenie lekarskie. 

Kiedy nie działa ubezpieczenie na życie w Orange?

W polisie na życie istnieje taki zapis w umowie, o którym należy pamiętać. Jest to punkt, który określa wyłączenia odpowiedzialności. Są to zebrane okoliczności zdarzenia, które dają ubezpieczycielowi prawo do odstąpienia od warunków umowy, a co za tym idzie – do nie wypłacenia odszkodowania. 

Wyłączenia odpowiedzialności dotyczą najczęściej zachowań nierozważnych, ryzykownych lub decyzji podjętych wbrew zaleceniom lekarskim. 

W przypadku polisy w Orange wyłączenia odpowiedzialności dotyczą m.in. uszczerbku na zdrowiu powstałego wskutek:

 • choroby, niepełnosprawności fizycznej, zaburzeń psychicznych lub zaburzeń zachowania, 
 • wypadku wynikłego z faktu pozostawania przez ubezpieczonego w stanie po spożyciu alkoholu, leków, z wyjątkiem zażywanych zgodnie z zaleceniem lekarza, narkotyków lub innych substancji toksycznych, 
 • samookaleczenia lub okaleczenia na prośbę ubezpieczonego, niezależnie od stanu jego poczytalności albo jako skutek celowego działania osób trzecich, 
 • zdarzenia związanego z  masowym skażeniem chemicznym, biologicznym lub  radioaktywnym spowodowanym działaniem broni lub urządzenia wykorzystującego energię rozszczepienia jądrowego lub promieniotwórczość, 
 • działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych albo w  wyniku obrażeń odniesionych na skutek usiłowania popełnienia lub popełnienia przestępstwa, umyślnego udziału w innym czynie zabronionym lub stawiania oporu podczas aresztowania lub zatrzymania,
 • zawodowego i wyczynowego uprawiania sportu, 
 • podróży jakimkolwiek statkiem powietrznym w charakterze pasażera lub innym, z wyjątkiem lotu w charakterze pasażera samolotem pasażerskich licencjonowanych linii lotniczych.

Dla kogo polisa na życie w Orange będzie dobrym pomysłem?

Musimy pamiętać o tym, że ubezpieczenie na życie w Orange ma charakter polisy grupowej. To oznacza, że polisa jest dostępna w przystępnej dla nas cenie, ale nie mamy wpływu na kształt naszej ochrony. Możemy zdecydować się na gotowy produkt i np. nie zwiększymy sumy ubezpieczenia zgodnie z naszymi potrzebami. 

Taki rodzaj ubezpieczenia oferuje dość wąski zakres ochrony i niezbyt wysokie odszkodowania z tytułu wystąpienia zdarzenia polisowego. Zaletą polisy jest jednak niska składka i minimalne formalności związane z zawarciem umowy.

Ubezpieczenie w Orange z całą pewnością może być korzystne dla tych osób, które nie posiadają żadnej innej polisy na życie. Może to być również dobry pomysł w sytuacji, gdy posiadamy już ubezpieczenie na życie ale chcemy zwiększyć zakres ochrony lub zapewnić sobie dodatkowe świadczenie w trudnej życiowej sytuacji.

Gdzie znaleźć dobre ubezpieczenie na życie?

Zanim zdecydujemy się na zakup polisy, warto się zastanowić czego dokładnie oczekujemy względem ubezpieczenia na życie. Jak wysoka suma ubezpieczenia byłaby dla nas satysfakcjonująca, jakiego zakresu ochrony oczekujemy oraz na jak długo chcielibyśmy zawrzeć umowę.

Jeśli okaże się, że polisa w Orange nie jest dla nas rozwiązaniem wystarczającym – możemy samodzielnie poszukać odpowiedniej oferty ochrony na życie. Niezbędne będzie porównanie dostępnych propozycji, by móc wybrać dla siebie tę najbardziej korzystną.

W tym celu możemy skorzystać z pomocy narzędzia, jakim jest porównywarka ubezpieczeniowa. Wymaga ona zaznaczenia kilku punktów określających, jakiego produktu szukamy oraz uzupełnieniu kilku informacji o nas, dzięki czemu zostanie stworzona oferta dopasowana do naszych sugestii. Porównywarka pozwala skrócić poszukiwania oraz sporo zaoszczędzić – dzięki niej możemy dotrzeć do najbardziej korzystnych ofert.
 

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie w Orange jest dostępne wyłącznie dla abonentów sieci 

2. Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby pełnoletnie

3. Klient Orange ma do wyboru trzy pakiety ochronne dostępne w kilku wariantach

4. Umowy ubezpieczenia w sieci Orange nie można modyfikować 

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie w Orange

 1. W jakim wieku można przystąpić do zakupu polisy w Orange?

  Aby nabyć polisę w Orange należy mieć ukończone 18 lat. Pakiet Aktywni na co dzień jest dostępny dla osób przed 65 rokiem życia, Pakiet Razem w chorobie jest skierowany do klientów przed 51 rokiem życia, z kolei polisa Pomoc po wypadku to produkt dla osób przed 61 rokiem życia.

 2. Czy polisa jest dostępna wyłącznie dla abonentów Orange?

  Tak, z oferty skorzystać mogą wyłącznie klienci Orange, zarówno sieci mobilnej, jak i stacjonarnej.

 3. Czy zakres ochrony polisy w Orange można zmodyfikować?

  Nie, nie możemy rozbudować zakresu ochrony w takim stopniu, jak możemy tego dokonać w indywidualnej polisie na życie. Możemy wybrać jeden z dwóch lub trzech wariantów cenowych, jednak umowy dodatkowe nie są oferowane.

 4. Jak opłacana jest składka ubezpieczeniowa w Orange?

  Składka za polisę w sieci Orange jest doliczana do rachunku za usługi telekomunikacyjne. Dzięki temu zyskujemy mniej formalności i nie musimy pamiętać o wykonaniu przelewu na czas – robi to za nas operator.