Porównaj oferty i kup polisę taniej przez Internet

Wolisz porozmawiać? Skorzystaj z pomocy jednego z naszych 200 agentów

#zostańwdomu

Polisa mieszkaniowa może chronić nie tylko dom i mieszkanie, ale również inne budowle, w tym nagrobek. Sprawdziliśmy, jak konkretnie wygląda takie ubezpieczenie, ile kosztuje i które towarzystwa chronią nagrobek w razie nieprzewidzianych zdarzeń.

płyta nagrobna z napisem rip
Porównaj ceny

Polisy mieszkaniowe chronią nie tylko dom lub mieszkanie, ale również wiele innych obiektów znajdujących się na posesji i poza nią. Do tej drugiej grupy można zaliczyć garaże wolnostojące, domy letniskowe i właśnie nagrobki. Poniżej analizujemy warunki ochrony nagrobka w PZU, Warta, Allianz, Wiener, HDI, Inter Polska, Uniqa i TUW.

Jak ubezpieczyć nagrobek?

Wystarczy mieć wykupioną polisę mieszkaniową, która uwzględnia ochronę nagrobka. Taka ochrona jest najczęściej dodatkowa, więc do podstawy trzeba dokupić odpowiednie rozszerzenie.

Przypomnijmy, podstawa w ubezpieczeniu nieruchomości to ochrona murów i stałych elementów (np. wmurowanych instalacji) na wypadek ognia, zalania czy upadku drzewa. Dodatki to wyposażenie z ochroną także w razie kradzieży z włamaniem, stłuczenie przedmiotów szklanych i kilkanaście innych rozszerzeń, łącznie z nagrobkiem.

PAMIĘTAJ!
Ochrona nagrobka zazwyczaj nie występuje jako samodzielny produkt ubezpieczeniowy.

Od jakich zdarzeń ubezpieczenie chroni nagrobek?

Wszystkie budowle, których dotyczy polisa, są chronione w takim samym zakresie. Przykładowo, jeśli ubezpieczenie nieruchomości uwzględnia 10 zdarzeń losowych oraz kradzież z włamaniem, to odnosi się to zarówno do samego mieszkania, jak i do uwzględnionego w polisie nagrobka. Od tej reguły są pewne wyjątki, opisane niżej w wyłączeniach odpowiedzialności.

polisa mieszkaniowa chroni finansowo nagrobek od kilku zdarzeń, :

 • kradzież z włamaniem (a teren cmentarza) i kradzież zwykła,
 • wandalizm i dewastacja,
 • uderzenie pojazdu mechanicznego,
 • upadek statku powietrznego,
 • upadek drzew i masztów,
 • uderzenie pioruna,
 • powódź,
 • porywisty wiatr.
WAŻNE!
Każda polisa może zawierać inny zestaw ryzyk, co przekłada się również na zakres ochrony. Wszystkie tego typu szczegóły są zawsze opisane w OWU polisy, które należy traktować jak lekturę obowiązkową.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie nagrobka?

Sytuacje, w których towarzystwo ma prawo nie wypłacić nam odszkodowania z polisy, to wyłączenia odpowiedzialności. Tutaj również można dostrzec pewne różnice pomiędzy poszczególnymi ubezpieczycielami. W większości polis wyłączenia jednak powtarzają się i dotyczą:

 • elementów dekoracyjnych, które nie są na trwałe przymocowane do nagrobka (np. wieńców, wazonów, zniczy, roślin doniczkowych);
 • „starzenia się” materiału, czyli skutków naturalnego niszczenia;
 • osuwania i zapadanie się ziemi;
 • zabrudzenia, m. in. woskiem;
 • działania dymu i sadzy;
 • szkód spowodowanych przez kamieniarzy, 
 • szkód spowodowanych przez zarząd cmentarza, 
 • szkód spowodowanych przez firmy pogrzebowe.

W przypadku kamieniarzy, zarządu cmentarza i firm pogrzebowych te podmioty ponoszą finansową odpowiedzialność za ewentualne straty. W pozostałych przypadkach wniosek o odszkodowanie należy kierować do ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie nagrobka w PZU

PZU oferuje dwa warianty ubezpieczenia nagrobka: uniwersalny i od ryzyk wszystkich. Pierwszy z nich uwzględnia:

 • 15 zdarzeń losowych,
 • dewastację,
 • akcję ratowniczą,
 • kradzież elementów przymocowanych na stałe.

Wariant od ryzyk wszystkich, oprócz wymienionych już zdarzeń, chroni nagrobek przed bardziej nietypowymi sytuacjami, czyli np. uszkodzeniem spowodowanym przez firmę kamieniarską pracującą przy sąsiednim grobie czy szkodami wywołanymi przez dzikie zwierzęta, jeśli cmentarz nie jest ogrodzony.

Ubezpieczenie nagrobka w Warta

Ochrona nagrobka w ramach polisy mieszkaniowej w TU Warta obejmuje:

 • dewastację,
 • powódź,
 • pożar,
 • silny wiatr,
 • trzęsienie ziemi,
 • uderzenie pojazdu mechanicznego,
 • upadek drzew i masztów,
 • upadek pojazdu powietrznego,
 • kradzież z włamaniem.

Warta w odniesieniu do nagrobków stosuje limit w wysokości 20 000 zł, co oznacza, że pokrywa straty tylko do takiej kwoty.

Ubezpieczenie nagrobka w Allianz

Allianz ubezpiecza nagrobki na wypadek:

 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,
 • eksplozji
 • upadku statku powietrznego,
 • silnego wiatru,
 • gradu i deszczu,
 • śniegu i lodu,
 • uderzeniu pojazdu mechanicznego,
 • powodzi (jeśli podstawowa nieruchomość również jest od niej ubezpieczona).

Nie ma na tej liście kradzieży z włamaniem. Nagrobek w Allianz można ubezpieczyć na maksymalnie 20 000 zł, a wysokość odszkodowania ustala się na podstawie wartości rzeczywistej. 

Ubezpieczenie nagrobka w Wiener

Nagrobek ubezpieczony w Wiener jest chroniony przed tymi samymi zdarzeniami, co podstawowa nieruchomość. Za dopłatą można go również ubezpieczyć od powodzi. 

Towarzystwo uwzględnia w polisie franszyzę redukcyjną na poziomie 150 zł. 

Wiener nie ubezpiecza zabytkowych nagrobków, nie pokrywa zniszczeń o charakterze wyłącznie estetycznym, a także szkód wywołanych upadkiem chorego lub martwego drzewa, jeśli to ubezpieczony jest zobowiązany do dbania o to drzewo.

Ubezpieczenie nagrobka w HDI

Zakres ochrony nagrobka ubezpieczonego przez HDI obejmuje:

 • huragan,
 • powódź,
 • upadek drzew i masztów,
 • uderzenie pojazdu mechanicznego, 
 • trzęsienie ziemi,
 • dewastacja,
 • kradzież zwykła.

Suma ubezpieczenia, czyli górna granica odpowiedzialności towarzystwa, to w tym przypadku 20 000 zł. Polisa nie uwzględnia jednorazowych szkód, których wartość nie przekroczyła 100 zł.

Ubezpieczenie nagrobka w Inter Polska

Inter Polska zabezpiecza finansowo nagrobki przed szkodami będącymi skutkiem:

 • pożaru,
 • huraganu,
 • deszczu nawalnego,
 • uderzenia pojazdu lądowego,
 • trzęsienia ziemi,
 • uderzenia pioruna,
 • upadku statku powietrznego,
 • fali uderzeniowej,
 • dewastacji,
 • kradzieży zwykłej,
 • upadku drzew i masztów.

Ubezpieczyciel stosuje franszyzę redukcyjną (150 zł),nie ubezpiecza zabytkowych nagrobków, a także nie wypłaca rekompensaty za zniszczenia w postaci graffiti. 

Ubezpieczenie nagrobka w Uniqa

Uniqa w ramach polisy mieszkaniowej może zabezpieczyć nagrobek przed 16 ryzykami:

 • pożar,
 • uderzenie pioruna,
 • wybuch,
 • upadek statku powietrznego,
 • huragan,
 • grad, 
 • deszcz nawalny,
 • trzęsienie ziemi,
 • lawina,
 • śnieg,
 • huk ponaddźwiękowy,
 • powódź,
 • uderzenie pojazdu mechanicznego,
 • osuwanie się ziemi,
 • upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie,
 • wandalizm.

Chociaż katalog zdarzeń jest w tym przypadku dość obszerny, to jednak ubezpieczyciel nie uwzględnił w nim kradzieży.

Ubezpieczenie nagrobka w TUW

W TUW możemy ubezpieczyć nagrobek na maksymalnie 15 000 zł od następujących zdarzeń:

 • deszczu nawalnego, 
 • dewastacji, 
 • fali ponaddźwiękowej, 
 • gradu,  
 • lawiny,  
 • powodzi,  
 • pożaru,  
 • silnego wiatru,  
 • śniegu i lodu, 
 • trzęsienia ziemi, 
 • uderzenia pioruna, 
 • uderzenia pojazdu mechanicznego, 
 • upadku drzew lub masztów, 
 • upadku statku powietrznego, 
 • wybuchu, 
 • zalania.

Ubezpieczyciel zobowiązuje się także do pokrycia kosztów ewentualnej akcji ratowniczej.

Ile kosztuje ubezpieczenie nagrobka?

Ubezpieczenie nagrobka jest ważne tak długo, jak ważna je polisa mieszkaniowa, której jest elementem, czyli przeważnie 12 miesięcy. W skali roku koszt ubezpieczenia nagrobka i całej nieruchomości to wydatek od 100 zł do ponad 500 zł. Koszt polisy zależy od wartości domu i mieszkania, w mniejszym stopniu od wartości nagrobka, a także wybranej sumy ubezpieczenia i liczby umów dodatkowych.

Za zwykły granitowy nagrobek trzeba zapłacić minimum 2000-3000 złotych. Pomniki zbudowane z bardziej wyszukanych materiałów są dużo droższe, podobnie jak zabytkowe czy ozdobione wyszukanymi rzeźbami. 

Kiedy przeznaczymy na pomnik większą kwotę, to chcielibyśmy mieć pewność, że przez wiele lat nie będziemy musieli wydawać na ten cel kolejnych pieniędzy. Upadek drzewa, powódź czy akty wandalizmu to tylko część zdarzeń mogących narazić nas na dodatkowe koszty. Warto więc pomyśleć nad znalezieniem polisy, która zabezpieczy nas finansowo na wypadek zaistnienia takich sytuacji.  

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie nagrobka jest dodatkiem do polisy mieszkaniowej

2. Nagrobek można ubezpieczyć zarówno przed zdarzeniami losowymi, jak i działalnością osób trzecich

3. Polisa z reguły nie obejmuje zniszczeń wywołanych przez zapadanie i osuwanie się ziemi

4. Za szkody wywołane przez kamieniarzy, firmy pogrzebowe i zarząd cmentarza odpowiadają te podmioty, a nie ubezpieczyciel