Przeanalizowaliśmy szczegółowo polisę PZU Dom i zestawiliśmy ją z ofertami konkurencyjnych towarzystw. Sprawdź, czy faktycznie jest to wartościowa propozycja i czy warto się nią zainteresować.

Oferta PZU jest skierowana do właścicieli domów, mieszkań lub tzw. domów w budowie, czyli inwestycji budowlanych. Jej podstawowa wersja kosztuje 182,50 zł w skali roku, co daje 50 gr za jeden dzień. Oczywiście, można ją modyfikować dobierając interesujące nas rozszerzenia i odpowiednie sumy ubezpieczenia, co ma bezpośrednie przełożenie na ostateczną wysokość składki. Sprawdźmy, na ile jest to atrakcyjny produkt i jak prezentuje się w zestawieniu z konkurencyjnymi ofertami. 

Co można ubezpieczyć w PZU Dom?

Podstawowymi przedmiotami ubezpieczenia z polisy PZU Dom mogą być: mieszkanie, dom (jednorodzinny bądź wielorodzinny) oraz budynek mieszkalny w stanie budowy (przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu generalnego). Oczywiście, polisa może obejmować również elementy stałe i ruchomości domowe znajdujące się na obszarze wymienionych nieruchomości, również na posesji.

Wśród innych nieruchomości, jakie mogą być chronione z polisy PZU, trzeba wymienić:

 • dom letniskowy (poza posesją);
 • nagrobek;
 • garaż;
 • budynki niemieszkalne na posesji;
 • budowle;
 • obiekty specjalistyczne;
 • nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Warto także wspomnieć o specyficznych rodzajach mienia, które znajdują się w ofercie PZU, a które nie są standardowo ubezpieczane przez inne towarzystwa. Chodzi tutaj o przedmioty znajdujące się w ogrodzie lub na tarasie, czyli: meble ogrodowe, wózki dziecięce, rowery, narzędzia ogrodnicze, rośliny doniczkowe, wolnostojące huśtawki, baseny i grille. Co ciekawe, PZU stwarza również możliwość objęcia ochroną mienia należącego do dziecka ubezpieczonego, jeśli jest ono uczniem bądź studentem i nie skończyło jeszcze 25 roku życia – chodzi o przedmioty znajdujące się w jego tymczasowym miejscu zamieszkania, np. w akademiku lub na stancji. 

Od jakich ryzyk chroni nieruchomość PZU Dom?

Polisę PZU można wykupić w podstawowym wariancie, ale można też poszerzyć jej zakres ochrony o jeden lub kilka spośród 7 dostępnych dodatków:

1. Stłuczenie przedmiotów szklanych – odnosi się do przypadkowych uszkodzeń takich elementów, jak: szyby w drzwiach i oknach, płyty indukcyjne, kabiny prysznicowe, umywalki, szklane meble, akwaria, szyby kominkowe, kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne, żyrandole czy lampy.

2. Ubezpieczenie wyposażenia posesji – to właściwie pakiet dodatków, który pozwala objąć ochroną mienie znajdujące się poza budynkiem mieszkalnym i zabezpieczyć je na wypadek 18 zdarzeń losowych, dewastacji czy kradzieży. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być niemal wszystkie możliwe budowle na posesji (o ile są na stałe przytwierdzone do gruntu) oraz roślinność ogrodowa.

3. OC w życiu prywatnym – dodatek chroniący nas przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim, np. sąsiadom czy przechodniom. Standardowy pakiet OC można dodatkowo poszerzyć, np. o nieumyślne zniszczenia w pokoju hotelowym, pogryzienie przez psa czy uszkodzenie wypożyczonego sprzętu sportowego.

4. Ubezpieczenie ochrony prawnej– czyli wsparcie prawnicze w zwykłych codziennych problemach natury prawnej, jak np. kwestie spadkowe. Dodatek dostępny w dwóch opcjach: Komfort i Super, które różnią się co do zakresu spraw, przy jakich można uzyskać pomoc.

5. Ubezpieczenie Asystent Medyczny – zapewnia wsparcie w przypadku doznania urazu ortopedycznego (konsultacje, badania, rehabilitacja).

6. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – pokrycie kosztów leczenie lub wypłata odszkodowania na wypadek nieszczęśliwego wypadku, ataku epilepsji, omdlenia bądź śmierci ubezpieczonego.

7. Ubezpieczenie nagrobka – od 16 zdarzeń losowych, dewastacji, akcji ratowniczej, kradzieży z włamaniem elementów stałych. W wariancie All Risks nagrobek będzie również chroniony przez zniszczenia powstałymi w skutek działania firmy kamieniarskiej lub kiedy uszkodzą go dzikie zwierzęta.

Jakie ograniczenia w polisie mieszkaniowej PZU Dom?

W ubezpieczeniu PZU Dom, jak zresztą w każdej polisie mieszkaniowej, występują limity i wyłączenia odpowiedzialności (ogólne i szczegółowe).

Lista wyłączeń odpowiedzialności w polisie PZU jest bardzo obszerna, co jest standardem wśród ubezpieczycieli. Znajdziemy na niej m. in.:

 • szkody wynikłe z rażącego niedbalstwa lub celowego działania ubezpieczonego;
 • samowolę budowlaną i niedopatrzenie obowiązkowych przeglądów technicznych;
 • zalanie w skutek opadów, jeśli pozostawiono otwarte okna bądź drzwi;
 • niewłaściwe użytkowanie posiadanych sprzętów i urządzeń;
 • szkody objęte ubezpieczeniem obowiązkowym (dotyczy OC w życiu prywatnym);
 • pęknięcie elementów szklanych w przedmiotach takich, jak: telefony, konsole do gier, sprzęt audiowizualny, sprzęt komputerowy, tablety, sprzęt fotograficzny, broń i optyka do broni (dotyczy stłuczenia przedmiotów szklanych).

Limity w polisie PZU Dom dotyczą m. in. sum ubezpieczenia dla konkretnych przedmiotów, czyli maksymalnych kwot, jakie można uzyskać za szkody na nich. Przykładowo, w wariancie All Risks możemy znaleźć następujące ograniczenia:

 • przedmioty ze srebra, złota, platyny lub palladu, monety, biżuteria – maksymalnie 40% SU ruchomości domowych, nie więcej niż 50 000 zł;
 • gotówka – maksymalnie 10% SU ruchomości, nie więcej niż 10 000 zł;
 • zwierzęta domowe – maksymalnie 5000 zł.

Limitowane są również usługi w ramach pakietu Home Assistance, który w polisie PZU nosi nazwę „Pomoc w domu”. W każdym z trzech wariantów ubezpieczenia limity ustalono na nieco innym pułapie. Przykładowo, posiadacze pakietów Super i Super Plus w skali roku mogą liczyć na 4 darmowe interwencje specjalistów (ślusarza, hydraulika, elektryka, itd.), gdzie jedna wizyta może kosztować maksymalnie 500 zł, podczas gdy posiadaczom pakietu komfort przysługują tylko 2 takie interwencje, do 400 zł każda.

Wszystkie ograniczenia odpowiedzialności są szczegółowo opisane w OWU polisy i koniecznie trzeba się z nimi zapoznać jeszcze przed podpisaniem umowy z towarzystwem. 

Ile kosztuje ubezpieczenie domu w PZU?

Na stronie PZU dostępny jest kalkulator ubezpieczeń, za pomocą którego obliczyliśmy przykładową składkę. Kalkulacji dokonaliśmy dla wybudowanego w 2015 roku domu w Krakowie, którego wartość rynkowa wynosi 700 000 zł. 

Podstawowa polisa PZU Dom obejmująca ochronę murów i elementów stałych przed zdarzeniami losowymi dla takiej nieruchomości kosztuje w skali roku 651 zł (stan na: 1.09.2021 r.). W ramach ceny uwzględniony jest również pakiet „Pomoc w domu” (wariant Komfort).

Dla porównania najtańszą ofertę dla domu wartego 700 000 zł ma Europa Ubezpieczenia – 257 zł. Najdroższa jest z kolei propozycja mtu24.pl, która wynosi 529 zł.

Jak widać, każde towarzystwo niemal identyczny produkt wycenia nieco inaczej. W tym konkretnym przypadku najdroższa jest oferta PZU.

Przykładowe ubezpieczenie domu w PZU i innych TU – porównanie ofert

TowarzystwoDodatkowa ochronaRoczna składka

PZU

home assistance651 zł

Europa

home assistance257 zł

Link4

home assistance267 zł
Proama-

308 zł

Inter Polskahome assistance, wandalizm

400 zł

Generalihome assistance, pakiet medyczny

421 zł

mtu24.pl

powódź529 zł

Tabela 1. Kalkulacja dla domu o wartości 700 000 zł w Krakowie na rankomat.pl i pzu.pl 01.09.2021 r.

Oczywiście, poszczególne oferty nie są identyczne, a dla drobiazgowego ich porównania konieczna jest szczegółowa analiza OWU. Cena nie powinna być również jedynym wyznacznikiem podczas wyboru polisy – bardzo ważne są również indywidualne preferencje, czyli np. chęć posiadania jak najlepszych rozszerzeń dla lokatorów czy maksymalnego zabezpieczenia się przed konkretnymi zdarzeniami. Podobnie jak inne towarzystwa, PZU przewiduje również zniżki dla osób posiadających inne produkty firmy lub też określone zabezpieczenia własne (systemy antywłamaniowe).

Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania w PZU?

Za pomocą kalkulatora ze strony PZU obliczyliśmy również roczną składkę, jaką trzeba zapłacić za podstawowe ubezpieczenie (mury i elementy stałe od zdarzeń losowych) mieszkania w Krakowie znajdującego się na piętrze pośrednim i wartego 400 000 zł.  

Dla takich parametrów nieruchomości i polisy roczna składka w PZU wynosi 202 zł. W cenę wliczony jest również pakiet „Pomoc w domu” (wariant Komfort). 

W kalkulacji przeprowadzonej na rankomat.pl najtańsza okazała się propozycja mtu24.pl (153 zł), a najdroższa Inter Polska (242 zł).

W tym zestawieniu oferta PZU okazała się dużo bardziej konkurencyjna finansowo, niż w poprzednim, plasując się mniej więcej w połowie stawki. Oczywiście, wybierając ubezpieczenie nie powinniśmy kierować się wyłącznie kwestiami ceny, bo istotny jest także zakres ochrony czy też wliczone w cenę dodatki. Niemniej jednak zawsze warto sprawdzić, ile za podobny produkt życzą sobie konkurencyjne towarzystwa. Powyższe kalkulacje pokazują, że identyczna polisa w jednym towarzystwie może być ponad dwukrotnie droższa, niż w u konkurencji

Michał Ratajczak, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w RankomatMichał Ratajczak, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w Rankomat

Przykładowe ubezpieczenie mieszkania w PZU i innych TU – porównanie ofert

TowarzystwoDodatkowa ochronaRoczna składka

PZU

home assistance202 zł

mtu24.pl

powódź153 zł

Proama

-161 zł
Link4home assistance

203 zł

Generalihome assistance, pakiet medyczny

221 zł

Inter Polskahome assistance, dewastacja

242 zł

Tabela 2. Kalkulacja dla mieszkania o wartości 400 000 zł w Krakowie na rankomat.pl i pzu.pl 01.09.2021 r.

Czym wyróżnia się polisa PZU Dom?

Nieruchomość w PZU można ubezpieczyć w dwóch wariantach: uniwersalnym oraz od ryzyk wszystkich. Ten pierwszy odnosi się do:

 • zdarzeń losowych (18 nazwanych ryzyk),
 • przepięcia,
 • dewastacji,
 • rabunku,
 • kradzieży z włamaniem,
 • akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wypadkiem ubezpieczeniowym.

Wariant od ryzyk wszystkich jest droższy i daje nieco szerszą ochronę, na którą składają się wymienione wyżej zdarzenia oraz:

 • dewastacja budynków znajdujących się na działce rekreacyjnej,
 • akty terroryzmu,
 • kradzież z włamaniem elementów zewnętrznych,
 • kradzież z włamaniem elementów innych budowli,
 • inne mniej typowe zdarzenia, które nie są uwzględnione w wyłączeniach odpowiedzialności.  

Dla obu wariantów wspólny jest katalog zdarzeń losowych: ogień, uderzenie pioruna, dym i sadza, opad deszczu i gradu, powódź i zalanie, śnieg i lód, huragan, osuwanie i zapadanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, upadek drzew i masztów, eksplozja, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy, upadek statku powietrznego. 

Wariant uniwersalny, który należy rozumieć jako podstawową wersję polisy, zawiera dużą liczbę zdarzeń, które rzadko kiedy występują w podstawie. Chodzi o: kradzież z włamaniem, rabunek, powódź, dewastację i przepięcie. Na uwagę zasługują również inne opcje, dostępne w wariancie od ryzyk wszystkich, a przede wszystkim wyłudzenie gotówki lub biżuterii. Jako ciekawostkę dodajmy, że w ramach polisy PZU Dom można również chronić nagrobek cmentarny i – wbrew pozorom – jest to wartościowy dodatek, biorąc pod uwagę to, jak często na terenie nekropolii dochodzi do dewastacji i kradzieży. 

Ważne informacje

1. Polisa PZU Dom dostępna jest w dwóch wariantach: uniwersalnym i od ryzyk wszystkich

2. Podstawowy katalog ryzyk polisy zawiera 18 zdarzeń losowych, w tym powódź

3. Ubezpieczenie można poszerzyć m. in. o assistance w trzech różnych wariantach: Super, Super Plus i Komfort

4. Dla wybranych profili nieruchomości dostępne są oferty nawet dwukrotnie tańsze od polisy PZU Dom

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie PZU Dom

 1. Na jaki okres wykupić polisę PZU Dom?

  Polisy mieszkaniowe najczęściej wykupuje się na rok, a później przedłuża lub zmienia ubezpieczyciela, jeśli konkurencyjne oferty są bardziej korzystne. Ubezpieczyć można się jednak na dwa albo i trzy lata – zależy to już od indywidualnych ustaleń pomiędzy towarzystwem a klientem. Problematyczne są tylko ubezpieczenia krótkoterminowe, czyli na kilka miesięcy.

 2. Czy polisa PZU Dom ma jakieś unikalne rozwiązania?

  Z pewnością swoistym novum jest ubezpieczenie rzeczy dziecka do 25 roku życia, które są przechowywane w tymczasowym miejscu zamieszkania, czyli poza miejscem ubezpieczenia. PZU posiada również szeroką i rozbudowaną ofertę ubezpieczenia przedmiotów i zabudowań znajdujących na posesji (poza budynkiem mieszkalnym).

 3. Co wpływa na cenę polisy PZU Dom?

  Głównymi czynnikami kształtującymi ceny wszystkich polis mieszkaniowych są wartość ubezpieczonej nieruchomości oraz zakres ochrony. Im droższe mienie chcemy objąć ochroną i im szersza ma być ta ochrona, tym więcej zapłacimy. Oczywiście, na wysokość składki wpływają również inne czynniki, jak polityka towarzystwa, lokalizacja nieruchomości, palność konstrukcji, liczba i wiek lokatorów czy status prawno-formalny nieruchomości (własność, wynajem, działalność gospodarcza).

 4. Który wariant polisy PZU Dom jest najlepszy?

  Wszystko zależy od specyfiki nieruchomości, którą chcemy ubezpieczyć oraz naszych możliwości finansowych. Szeroka ochrona jest droższa, ale zapewnia większe bezpieczeństwo i daje poczucie spokoju. Za ograniczony zakres ochrony zapłacimy z kolei mniej i w niektórych przypadkach będzie to najlepsze rozwiązanie. Inne polisy wykupuje się też dla wynajmowanych mieszkań, a inne dla nieruchomości, których jesteśmy właścicielami. Wybór ubezpieczenia to bardzo indywidualna kwestia.