Zaciągnięcie kredytu hipotecznego równa się wykupieniu polisy mieszkaniowej. Bank wymaga tylko podstawowej ochrony, która może jednak pokryć tylko część strat. Sprawdzamy ceny ubezpieczenia do kredytu w wersji obowiązkowej i rozszerzonej w kilku towarzystwach.

Szacuje się, że w aż 35% mieszkań jest w Polsce kupowanych na kredyt. Rekordowy pod tym względem był rok 2018. Jak podaje portal money.pl, w tym okresie Polacy inwestujący w nieruchomości zaciągnęli pożyczki na łączną kwotę 5,5 mld zł, czyli aż o 15,2% więcej niż w roku poprzednim. Średnia wartość kredytu pod hipotekę w 2018 roku to blisko ćwierć miliona złotych.

Ubezpieczenie mieszkania pod kredyt
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Link4
Nieruchomość
370 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Powódź  
mtu24.pl
Nieruchomość
370 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Powódź  
Inter Polska
Nieruchomość
370 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance  
Proama
Nieruchomość
370 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Powódź  
Generali
Nieruchomość
370 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Powódź  
Ubezpieczenie mieszkania pod kredyt
Link4
Cena roczna
133,99 zł
Nieruchomość
370 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Powódź
mtu24.pl
Cena roczna
147,00 zł
Nieruchomość
370 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Powódź
Inter Polska
Cena roczna
198,00 zł
Nieruchomość
370 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance
Proama
Cena roczna
244,00 zł
Nieruchomość
370 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Powódź
Generali
Cena roczna
306,00 zł
Nieruchomość
370 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Powódź

Oferty ubezpieczenia nieruchomości wyliczone w kalkulatorze rankomat.pl dla mieszkania z 2009 roku, o powierzchni 60 m2, znajdującego się w Szczecinie, zamieszkanego przez 2 dorosłych lokatorów

Na czym polega ubezpieczenie kredytu hipotecznego?

Dla banku polisa mieszkaniowa jest dodatkowym zabezpieczeniem – w ten sposób minimalizuje on ryzyko utraty pożyczonych pieniędzy. 

W przypadku zaistnienia szkody całkowitej, której najlepszym przykładem jest pożar niszczący całą nieruchomość, kredytodawca uzyska od towarzystwa zwrot swojego kapitału. Jest to możliwe dzięki obowiązkowemu przepisaniu ubezpieczenia, czyli tak zwanej cesji, która również, podobnie jak wykupienie polisy, stanowi warunek konieczny udzielenia pożyczki.

O TYM PAMIĘTAJ!

cesja - zobowiązuje ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania (całego lub częściowego) na rzecz banku udzielającego kredytu hipotecznego
cedent - przepisujący swoje prawa na towarzystwo ubezpieczeniowe przy wykupywaniu ubezpieczenia dla kredytu hipotecznego
cesjonariusz - towarzystwo ubezpieczeniowe przejmujące od cedenta uprawnienia wynikające z przepisania na nie praw
 

Dlaczego polisa mieszkaniowa do kredytu za mieszkanie jest obowiązkowa?

W świetle prawa bank nie może na nas wymóc nabycia polisy, jednak w praktyce instytucje finansowe stawiają przed swoimi klientami takie wymogi. Jeśli ich nie spełnimy, to albo uzyskamy pożyczkę na dużo gorszych warunkach, albo nie otrzymamy jej wcale. 

Polisa mieszkaniowa nie jest jedynym wymogiem, jaki może postawić przed nami bank. Kredytodawca uzależnia przyznanie pożyczki także od:

 • wpłacenia określonej sumy wkładu własnego,
 • potwierdzenia płynności finansowej, czyli udokumentowania faktu zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • posiadania polisy na życie z rozszerzeniami (na wypadek choroby i trwałego inwalidztwa, od utraty pracy)
 • ubezpieczenia pomostowego,
 • ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Czy polisę do kredytu musimy kupić w banku?

Kredytodawca często oferuje nam polisę mieszkaniową w pakiecie z pożyczką hipoteczną, jednak nie musimy korzystać z takiej propozycji. Jej plusem jest uniknięcie dodatkowych formalności, ponieważ i umowę kredytową, i ubezpieczeniową podpisuje się w jednym miejscu. Bank zawsze przedstawia nam konkretne wymogi dotyczące polisy, a my możemy wybrać dowolny produkt ubezpieczeniowy, który je spełnia.

Bank zainteresowany jest ochroną murów i elementów stałych przed poważnymi zniszczeniami, ale w jego interesie nie leży zadbanie np. o nasze mienie ruchome, które często warte jest kilkadziesiąt tysięcy złotych. Sugerowana przez kredytodawcę polisa nie musi też być najtańszą z dostępnych i najczęściej nie jest. Alternatywnych ofert warto więc poszukać po to, żeby dobrze zabezpieczyć swój majątek oraz zminimalizować wysokość składki. W tym celu warto skorzystać z kalkulatora ubezpieczeń, np. na rankomat.pl, gdzie sprawnie i przejrzyście zestawimy ze sobą propozycje wielu towarzystw.

Część osób w ciemno przyjmuje propozycję banku, chcąc zaoszczędzić czas, jaki musiałyby poświęcić na zapoznanie się propozycjami innych towarzystw oraz dopełnienie formalności. Dzięki nowoczesnym narzędziom internetowym atrakcyjniejszą polisę znajdziemy jednak bardzo szybko, kupimy ją online, a bankowi będziemy musieli tylko dostarczyć podpisaną umowę i  dokonać cesji, co również nie jest skomplikowane.

Czy bank może być też ubezpieczycielem? 

Z reguły banki współpracują z towarzystwami ubezpieczeniowymi, a od każdej sprzedanej polisy mieszkaniowej pobierają prowizję. Jak widać w poniższym zestawieniu, właściwie tylko PKO BP – chociaż pod szyldem innej spółki – jest jednocześnie kredytodawcą i ubezpieczycielem. 

Towarzystwa ubezpieczeniowe udzielające ochrony do kredytów hipotecznych w banku

bank

towarzystwo ubezpieczeń

PKO Bank Polski

PKO Ubezpieczenia
Santander

Aviva

mBank

Uniqa

BGŻ BNP Paribas

Cardif Polska

ING Bank Śląski

Nationale‑Nederlanden
PZU

Bank Millennium

PZU

Alior Bank

PZU

Getin NobleBank

ProEkspert

Opracowanie własne (stan na 09.07.2021 r.).

Na jaką kwotę ubezpieczyć nieruchomość przy kredycie?

Sumy ubezpieczenia (SU) to kwoty, do których ubezpieczyciel pokryje nasze straty w przypadku całkowitych zniszczeń. Ustala się je oddzielnie do poszczególnych części składowych polisy, czyli do murów, elementów stałych i ruchomości domowych. 

Również w przypadku ubezpieczenia do kredytu hipotecznego, powinny one odzwierciedlać realną wartość przedmiotu, jakie chcemy objąć ochroną. Jeśli nie zastosujemy się do tej zasady, możemy być stratni na dwa sposoby, przez:

 • niedoubezpieczenie – czyli świadome lub nieświadome zaniżenie realnej wartości mienia. Składka jest wówczas trochę niższa, jednak jeśli dojdzie do dużych lub maksymalnych zniszczeń, to pieniądze z polisy nie wystarczą na pokrycie całości strat,
   
 • nadubezpieczenie – czyli przeszacowanie wartości mienia. W takiej sytuacji będziemy płacili wyższą składkę, a w przy dużych lub maksymalnych stratach otrzymamy tylko tyle, ile straciliśmy, a nie tyle, ile zadeklarowaliśmy, że posiadamy.

Co powinna zawierać polisa mieszkaniowa do kredytu?

Banki są zainteresowane ochroną murów i elementów stałych przed dużymi zniszczeniami. Dlatego też polisy mieszkaniowe, jakich wymagają, powinny chronić te dwa elementy przed podstawowymi zdarzeniami losowymi. Taki pakiet najczęściej zawiera tylko kilka ryzyk: pożar, zalanie, uderzenie pioruna, huragan czy upadek statków powietrznych.

Warto pomyśleć nad rozszerzeniem polisy do kredytu o kilka wartościowych dodatków:

 • ruchomości domowe – czyli wszystko to, co możemy swobodnie (bez demontażu za pomocą narzędzi) wynieść z mieszkania. Są to m. in.: gotówka, kosztowności, sprzęt RTV/AGD, komputery, smartfony czy telewizory,
   
 • kradzież z włamaniem – chroni zarówno ruchomości, jak i elementy stałe, które mogą paść łupem złodzieja,
   
 • powódź – nie zawsze dostępna w podstawowej wersji polisy, a przecież bardzo niebezpieczna i mogąca wyrządzić nawet maksymalne straty,
   
 • domowy assistance – takie zestawy mogą być różnie komponowane. Najbardziej przydatną usługą, standardowo obecną w assistance, jest darmowe wsparcie specjalistów, np. elektryka, hydraulika, szklarza czy informatyka,
   
 • OC w życiu prywatnym – poszerza zakres ochrony o szkody wyrządzone osobom trzecim. Najczęściej ma zastosowanie w odniesieniu do zalania mieszkania sąsiadów.

Ile zapłacisz za ubezpieczenie mieszkania pod kredyt?

Polisa mieszkaniowa w wersji podstawowej - tego wymaga bank, który udziela hipoteki. Kredytodawca zabezpiecza się na wypadek szkody całkowitej, np. zalania czy pożaru. Jesli natomiast w domu czy mieszkaniu dojdzie do kradzieży albo zalania i uszkodzenia mebli, taką szkodę trzeba będzie pokryć z własnej kieszeni, bo polisa podstawowa nie obejmuje wymienionego zakresu.

Czy zatem warto oszczędzac na ubezpieczeniu nieruchomośic do kredytu i brać samą podstawę? Sprawdziliśmy to na przydkładzie domu w Bydgoszczy 100 m2 wartego 510 000 zł. W pierwszym przypadku polisa jest typowo "bankowa", a więc zawiera ochronę dla murów i stałych elemntów na wypadek zdarzeń losowych. W drugiej wersji rozszerzamy zakres podstawowy o wyposażenie (kradzież i zdarzenia losowe) i kilka innych ryzyk, np. przepięcie, wandalizm, stłuczenie szklanych przedmiotów, home assistance czy OC w życiu prywatnym.

W obu przypadkach podajemy najtańsze oferty danego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Polisa mieszkaniowa wymagana przez bank. Tu składka roczna zaczyna się od 233 zł w TU Link4, a kończy na prawie 500 zł w Generali. W wariancie podstawowym możemy liczyć na góra 2 dodatki, tylko oferta Proma nie posiada żandnych dodatkowych ryzyk.

W polisie mieszkaniowej rozszerzonej stawki są nieco wyższe przez obecność w zakresie km.in. wyposażenia od kradzieży i skutków zdarzeń losowych. Dodatkowo w ofrtach pojawia się nawet 6 innych ryzyk. Wszystkie składki to przedział 600-700 zł za 12 miesięcy ochrony.

- Kiedy spojrzymy na różnice między wersją ubezpieczenia wymaganą przez bank i polisą kompleksową, okazuje się, że to tylko od 172 zł więcej dla domu wartego 510 000 zł. Każda oferta rozszerzona daje nieporównanie więcej profitów od wersji podstawowej. Oszczędność rzędu 200-300 zł na rocznej składce może okazać się pozorna przy szkodzie w nieruchomości na kilkadziesiąt tysięcy złotych.

- podkreśla Małgorzata Przybyszewska, ekspert Rankomat.

Różnica między ubezpieczeniem nieruchomości do kredytu podstawowym i rozszerzonym

Zakres podstawowy

Dodatkowo Zakres rozszerzonyDodatkowo Różnica 
Link4
233 zł

+
home assistance
powódź

Link4
626 zł

+
wandalizm
home assistance
OC w życiu prywatnym 50 000 zł
powódź
przedmioty szklane

393 zł

Proama
370 zł

Proama
624 zł

+
wandalizm
OC w życiu prywatnym 60 000 zł
powódź
przedmioty szklane

254 zł

Generali
494 zł

+
home assistance
pakiet medyczny

Generali
666 zł

+
home assistance
pakiet medyczny
OC w życiu prywatnym 50 000 zł
powódź
przedmioty szklane
wandalizm

172 zł

Oprac. własne rankomat.pl 23.07.2021 r. Dla wariantu rozszerzonego SU stałych elementów to 85 000 zł, a wyposażenia 50 000 zł.

Ważne informacje

1. Udzielenie kredytu hipotecznego pod warunkiem wykupienia polisy mieszkaniowej jest standardową procedurą bankową

2. Bank ustala minimalny zakres polisy mieszkaniowej, a klient może samodzielnie wybrać ubezpieczyciela i rozszerzyć zakres polisy

3. Banki współpracują z towarzystwami i pobierają prowizję od sprzedanej polisy mieszkaniowej

4. Nieruchomość zawsze powinno się ubezpieczyć na kwotę odzwierciedlającą jej realną wartość