Przy udzielaniu kredytu hipotecznego bank wymaga wykupienia polisy i scedowania jej na kredytodawcę. To, jaki produkt wybierzesz, zależy już jednak od ciebie. Wyjaśniamy, ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania z cesją, ile odszkodowania przechodzi na bank, a ile na właściciela mieszkania. I jak ustanowić cesję praw.

Zabezpieczenie kredytu hipotecznego na wypadek różnych zdarzeń losowych leży po stronie banku, dlatego będzie on wymagał od ciebie posiadania polisy mieszkaniowej. Polisa stanowi gwarancję pokrycia kosztów kredytu. Wystarczy już podstawowa polisa, ale też wkład własny czy wskazanie źródła dochodu - chodzi o pewność, że nie tylko spłacisz kredyt hipoteczny, ale zabezpieczysz się w razie szkody całkowitej, np. pożaru mieszkania na kredyt.

WAŻNE!
Cesję praw do odszkodowania przenosi właściciel domu czy mieszkania na kredyt. Do właściciela nieruchomości należy też decyzja o zakresie ochrony. Dodatkowym zabezpieczeniem będzie zakup ubezpieczenia ponad to, czego wymaga bank.

Co oznacza cesja w polisie mieszkaniowej?

Cesja w polisie mieszkaniowej występuje w sytuacji, gdy bank pożyczający pieniądze na zakup nieruchomości chce tym samym maksymalnie zabezpieczyć swój kapitał, czyli zminimalizować podejmowane ryzyko. Dlatego też wymaga od swoich klientów ubezpieczenia nieruchomości, do której odnosi się kredyt, a następnie scedowania jej na siebie.

Cesja polisy mieszkaniowej to nic innego, jak przekazanie praw do odszkodowania z polisy na bank. Wtedy odszkodowanie przechodzi na bank, ale nie w każdej sytuacji. Prawa do odszkodowania przelewa cedent, czyli klient/kredytobiorca. Podmiotem, na który przelewane są prawa, jest z kolei bank/kredytodawca – jego w tej procedurze nazywa się cesjonariuszem.

Polisa z cesją na bank powinna zawierać następujące informacje:

 • co jest przedmiotem cesji – wyraźne wskazanie nieruchomości, która jest ubezpieczana;
 • kto jest cesjonariuszem – pełne dane banku;
 • wysokość kwoty pieniężnej, której dotyczy cesja i która jednocześnie jest równa wysokości udzielonej pożyczki.

Cesja praw do polisy to standardowa procedura bankowa, którą w Polsce stosują wszystkie podmioty udzielające kredytów hipotecznych.

PAMIĘTAJ!
Cesja ubezpieczenia na bank dotyczy jedynie ubezpieczenia murów. W razie szkody całkowitej bank otrzyma odszkodowanie do wysokości udzielonego kredytu. W innych sytuacjach, np. kradzieży roweru z ubezpieczonego mieszkania odszkodowanie przechodzi na ciebie.

Czy ubezpieczenie z cesją na bank jest obowiązkowe?

Jeśli chcesz ubezpieczyć mieszkanie, które już masz albo kupujesz za gotówkę, wtedy jako właściciel mieszkania nie masz obowiązku posiadania polisy. Przy kredycie hipotecznym sytuacja wygląda nieco inaczej:

Teoretycznie - nie trzeba mieć umowy ubezpieczenia. Polisa mieszkaniowa jest w Polsce dobrowolna, w przeciwieństwie np. do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej u kierowców. Od tej reguły jest jeden wyjątek, czyli obowiązkowa polisa dla gospodarstw rolnych powyżej 1 hektara powierzchni.

Praktycznie – musisz mieć ubezpieczenie nieruchomości do kredytu hipotecznego. Bez ubezpieczenia mieszkania czy dom bank może odmówić udzielenia kredytu. Ale to jeszcze nie wszystko, bo jeśli wykonasz dobrowolne przeniesienie praw na kredytodawcę, to bank otrzyma część odszkodowania.

Bank stawiając nam wymóg zakupienia polisy mieszkaniowej z cesją wyznacza jednocześnie ramy produktu, który musisz nabyć, czyli zakres i przedmiot ochrony ubezpieczeniowej. Kredytodawcy wymagają najczęściej podstawowego ubezpieczenia, które jest relatywnie tanie. Zapłacisz za nie jednak z własnej kieszeni, mimo iż prawa do odszkodowania przekazujemy bankowi.

Od jakich zdarzeń chroni polisa mieszkaniowa z cesją na bank? 

W standardowej polisie mieszkaniowej z cesją na bank przedmiotem ochrony są tylko mury, czyli nośna część nieruchomości oraz ewentualnie jej elementy stałe. Umowa ubezpieczenia dla banku musi zawierać co najmniej podstawowy katalog zdarzeń losowych, w którym znajdziemy takie ryzyka, jak:

 • pożar,

 • zalanie,

 • upadek statku powietrznego,

 • upadek drzew i masztów,

 • uderzenie pojazdu mechanicznego,

 • huragan,

 • uderzenie pioruna. 

Polisa spełniająca tylko minimalny zakres ubezpieczenia wymagany przez bank nie zawiera dodatków dedykowanych lokatorom, takich jak OC w życiu prywatnym czy home assistance. Nie muszą się w niej znajdować również inne popularne rozszerzenia, jak kradzież z włamaniem czy stłuczenie przedmiotów szklanych. Ich włączenie do zakresu ochrony, a także uwzględnienie w polisie mienia ruchomego, to już decyzja kredytobiorcy, który ma do tego pełne prawo, ale też musi wtedy ponieść dodatkowe koszty związane ze wzrostem składki – im więcej dodatków do polis, tym wyższa składka.

Ile kosztuje ubezpieczenie nieruchomości z cesją na bank?

Sprawdziliśmy, ile kosztuje ubezpieczenie nieruchomości z cesją na bank. Na potrzeby kalkulacji wybraliśmy konkretną nieruchomość: 60-metrowe mieszkanie, którego wartość rynkową szacuje się na 300 000 zł. Przeprowadziliśmy dwie kalkulacje, żeby sprawdzić, jaka jest różnica w cenie podstawowej i rozszerzonej polisy:

1. ubezpieczenie murów i elementów stałych przed zdarzeniami losowymi,
2. ubezpieczenie murów, elementów stałych i ruchomości (SU: 30 000 zł) przed zdarzeniami losowymi, powodzią, kradzieżą z włamaniem + OC w życiu prywatnym.

Żeby ubezpieczyć opisane wyżej mieszkanie w zakresie, jakiego wymaga bank, wystarczy wydać 135 zł, bo tyle kosztuje najtańsza z przedstawionych w porównywarce polis. Średni koszt podstawowej polisy do kredytu to z kolei 185 zł. Za wariant rozszerzony zapłacimy z kolei minimum 365 zł, średnio 437 zł.

Różnica pomiędzy średnim podstawowym i rozszerzonym ubezpieczeniem mieszkania wynosi w tym przypadku 252 zł. Na tę kwotę warto jednak spojrzeć w nieco szerszym kontekście, bo pamiętajmy, że dzięki niej zabezpieczamy finansowo już nie interes banku, a nasz majątek, czyli niemal wszystkie przechowywane w domu przedmioty. Gwarantujemy sobie również pokrycie szkód powstałych na elementach stałych mieszkania oraz mieniu osób trzecich, co przyda się np. przy zalaniu mieszkania sąsiada

Michał Ratajczak, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w RankomatMichał Ratajczak, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w Rankomat

Ubezpieczenie nieruchomości z cesją na bank – porównanie ofert

TUPodstawowa polisa

Rozszerzona polisa

mtu24.pl

135 zł365 zł

Benefia

150 zł553 zł

Proama

186 zł307 zł

Inter Polska

196 zł622 zł

Generali

257 zł338 zł

Średnio za 12 miesięcy ochrony

185 zł437 zł

Źródło: rankomat.pl (stan na: 19.03.2023 r.). Najtańsze oferty cenowe dla każdego z towarzystw.

PORÓWNAJ CENY

Co z cesją na bank w razie remontu domu i mieszkania?

Kiedy kupujesz mieszkanie za pośrednictwem banku, najczęściej musisz je jeszcze wyremontować czy wykończyć, a do tego urządzić. Ponosisz wówczas koszty rzędu minimum kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych. Pieniądze wydane na remont zwiększają łączną wartość nieruchomości i warto uwzględnić to również w polisie mieszkaniowej. 

Nakłady inwestycyjne, elementy stałe, a także meble, rzeczy osobiste, komputery i niemal całe mienie ruchome, jakie wprowadziliśmy do nowego mieszkania, możemy ubezpieczyć z tej samej polisy, którą scedowaliśmy na bank. Wystarczy tylko wykupić odpowiednie rozszerzenia, co oczywiście będzie się wiązało z podwyższeniem składki. 

Jeśli dojdzie do szkody na tym mieniu (ruchomości, elementy stałe, nakłady inwestycyjne), jako że jest twoją własnością i nie było finansowane z kredytu, wypłata odszkodowania będzie przysługiwała już nie bankowi, tylko tobie. Zapłacenie nieco wyższej składki pozwoli więc kompleksowo zabezpieczyć majątek, a polisa nie będzie już ograniczała się tylko do ochrony środków zainwestowanych przez bank.

Gdzie kupić ubezpieczenie domu i mieszkania z cesją na bank?

Polisę mieszkaniową do kredytu hipotecznego kupisz w banku albo przez porównywarkę

Banki często oferują klientom polisę w pakiecie z kredytem, co może okazać się atrakcyjną propozycją, ale nie musi. Korzystając z tego wariantu oszczędzasz trochę czasu i unikasz dodatkowych formalności. Zawsze jednak warto przynajmniej sprawdzić, czy na rynku nie ma lepszych alternatyw.

PORÓWNAJ CENY

Przykładowo, w kalkulatorze ubezpieczeń nieruchomości online wystarczy tylko doprecyzować, o jaki produkt nam konkretnie chodzi (zakres ochrony) i jaką nieruchomość chcemy ubezpieczyć (jej parametry, czyli metraż, wartość, lokalizacja, itd.), a później zaznaczyć odpowiednie pola w porównywarce. Wówczas na ekranie ujrzymy przejrzystą tabelę z cenami i szczegółami poszczególnych ofert. Jeśli znajdziemy tam propozycję atrakcyjniejszą od polisy sugerowanej przez bank, możemy od razu przejść do zakupów i sfinalizować transakcję bez wychodzenia z domu.

Ważne informacje

1. Cesja polisy mieszkaniowej polega na przeniesieniu praw do odszkodowania na bank

2. Wymagane przez banki polisy do kredytu hipotecznego chronią mury i ewentualnie elementy stałe przed zdarzeniami losowymi

3. Podstawową polisę do kredytu można poszerzyć o mienie i ryzyka, które zapewnią lepszą ochronę majątku

4. Ubezpieczenie do kredytu można kupić w banku i w porównywarce, która pozwala sprawdzić kilkanaście ofert w konkurencyjnych cenach

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie mieszkania z cesją na bank

 1. Czy bank sprzedaje swoje polisy ubezpieczeniowe?

  Banki przy sprzedaży kredytów hipotecznych najczęściej współpracują z towarzystwami ubezpieczeniowymi na zasadzie bancassurance. Kredytodawca oferuje wówczas osobie biorącej pożyczkę możliwość nabycia dwóch produktów w pakiecie – polisy i kredytu.

 2. Komu zgłosić szkodę w ubezpieczonej nieruchomości z cesją na bank?

  Szkodę zawsze zgłasza się towarzystwu ubezpieczeniowemu. Można to zrobić w wybrany sposób – telefonicznie, mailem, w placówce ubezpieczyciela czy za pomocą oficjalnego formularza online. Ważne jest, żeby zgłoszenie odbyło się w terminie zapisanym w umowie polisowej – najczęściej jest to od 3 do 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego.

 3. Czy mogę zrezygnować z ubezpieczenia przed spłatą kredytu hipotecznego?

  Dopóki jesteśmy dłużnikami banku, nie możemy zrezygnować z polisy mieszkaniowej. Pamiętajmy jednak, że zawsze możemy zmienić ubezpieczyciela, jeśli uznamy, że któreś z konkurencyjnych towarzystw ma ciekawszą czy tańszą ofertę. Po takiej zmianie każdorazowo musimy dokonać cesji na rzecz banku.

 4. Ile wynosi odszkodowanie dla banku z polisy mieszkaniowej z cesją?

  Maksymalna wysokość odszkodowania, na jakie może liczyć bank przy szkodzie całkowitej (np. całkowite spalenie się nieruchomości) jest zapisana w polisie – pierwotnie jest to równowartość udzielonej pożyczki. W miarę, jak kredyt będzie spłacany, wysokość maksymalnego odszkodowania dla banku zmniejsza się, ponieważ towarzystwo może mu wypłacić tylko tę część pożyczki, która nie została jeszcze spłacona.

 5. Na jaki okres wykupuje się ubezpieczenie mieszkania z cesją na bank?

  Nieruchomość kupiona w oparciu o kredyt hipoteczny musi być ubezpieczona do momentu, w którym kredyt zostanie całkowicie spłacony. Ciągłość ubezpieczenia powinna być zachowana, jednak podczas spłacania pożyczki możemy zmieniać ubezpieczycieli, jeśli uznamy, że jest to dla nas korzystne, a za każdym razem nieruchomość będzie chroniona w wymaganym przez bank zakresie.

 6. Kiedy uzyskam odszkodowanie z polisy dla mieszkania z cesją?

  Procedura i termin uzyskania odszkodowania dla polisy z cesją są takie same, jak dla polisy bez cesji. Na zgłoszenie szkody mamy, w zależności od towarzystwa, od 3 do 7 dni, a ubezpieczyciel powinien przelać nam odszkodowanie w terminie 30 dni od zdarzenia. Jeśli pojawiają się jakieś komplikacje i potrzebny będzie czas na dodatkowe ustalenia okoliczności szkody, towarzystwa ma dodatkowe 14 dni na zamknięcie postępowania i przelanie pieniędzy.