Domek letniskowy łatwiej ubezpieczyć na posesji, niż na terenie ogródków działkowych. Przy tego rodzaju nieruchomości znaczenie ma rodzaj konstrukcji, bo za drewnianą zapłacimy wyższą składkę ubezpieczenia. Ceny polis zaczynają się od 76 zł rocznie.

Dom letniskowy to jedna z tych nieruchomości, którą zawsze warto ubezpieczyć. Zarówno murowany, jak i drewniany. Przeanalizowaliśmy, w jaki sposób można to zrobić i na jakie kwestie zwrócić uwagę podczas wybierania polisy. 

Co oznacza domek letniskowy? 

Formalnie domek letniskowy to nieruchomość przeznaczoną do czasowego zamieszkania (okresowego, letniego itp.) trwale związana z gruntem. 

Takie zabudowania określa się mianem budynków rekreacji indywidualnej. Aby uznać (i ubezpieczyć) nieruchomość jako domek letniskowy, musi on spełniać kilka kryteriów:

 • 1 – dopuszczalna liczba poziomów,
 • wolnostojący,
 • 35 m2 – maksymalna łączna powierzchnia użytkowa,
 • bez poddasza, 
 • 500 m2 – na działce o takiej powierzchni może znajdować się tylko 1 domek letniskowy.

Żeby postawić taki budynek, nie trzeba starać się o zgodę na budowę, ale kiedy już zostanie ukończony, prawo nakłada na nas obowiązek zgłoszenia tego faktu. Z perspektywy nazewnictwa lokalizacja domu letniskowego nie jest istotna – może on znajdować się w ogródku działkowym, w lesie, nad jeziorem itd. Położenie działki może jednak mieć znaczenie w kontekście polisy. 

Budynek mieszkalny wraz z pomieszczeniami przynależnymi, ruchomościami domowymi, budynkiem gospodarczym, garażem wolnostojącym, budowlami i ogrodzeniem wraz z jego elementami zainstalowanymi w sposób trwały (bramami, furtkami, skrzynką na listy, urządzeniami instalacji domofonowej, wideodomofonowej, siłownikami i napędem bram), przeznaczony do sezonowego wykorzystywania w celach rekreacyjnych, przy czym domem letniskowym nie jest altana

- to przykładowa definicja domku letniskowego z OWU (Generali).

Jak ubezpieczyć dom letniskowy?

Ubezpieczenie domu letniskowego znajdziemy w ofercie większości towarzystw działających na rynku. Najczęściej taki produkt dostępny jest jako rozszerzenie podstawowej polisy mieszkaniowej (poniżej analizujemy oferty m.in. Allianz, Link4 i Generali).

Polisa trwa 12 miesięcy łącznie z ubezpieczeniem domu lub mieszkania.

WAŻNE!
Polisę dla domku letniskowego kupimy u tego samego ubezpieczyciela, w którym mamy już ważną umowę. Lub wybierając jedną z ofert z porównywarki, dokupując później takie rozszerzenie.

Co chroni polisa w domku letniskowym?

Ubezpieczenie domku letniskowego działa w przypadku określonych zdarzeń, np. pożaru, powodzi, huraganu czy upadku drzew i masztów. 

Zakres ochrony można dodatkowo zwiększyć, a wśród kluczowych rozszerzeń trzeba wymienić, przede wszystkim, kradzież z włamaniem oraz wandalizm. Żeby móc skorzystać z tej opcji, trzeba spełnić wymagania, jakie stawia ubezpieczyciel. Towarzystwa zazwyczaj precyzują dość jasno, jakie rodzaje zamków powinny znajdować się w drzwiach (wielozastawkowy, wielopunktowy, mechaniczno-elektroniczny) lub jakie kłódki. Czasami konieczne jest również zabezpieczenie okien kratami, okiennicami lub żaluzjami antywłamaniowymi. Nieruchomość warto również ubezpieczyć od dewastacji (wandalizmu). 

Polisa mieszkaniowa z rozszerzeniem o ochronę domku letniskowego przyda się także w razie rozszczelnienia rury, cieknącego dachu czy przemarzających ścian. To przykładowe sytuacje, które przy braku nadzoru mogą spowodować kosztowne uszkodzenia. 

Odszkodowanie z polisy otrzymamy za uszkodzone w domku letniskowym:

 • fundamenty,
 • dach, 
 • ściany działowe, 
 • parapety,
 • izolacje, np. cieplną, odgromową, gazową, wodociągową, grzewczą, kanalizacyjną,
 • podłogi, 
 • armaturę sanitarną,
 • urządzenia techniczne zamontowane na stałe wewnątrz domku, czyli takie, których nie można odłączyć bez użycia narzędzi, 
 • kotły, kominki, piece, 
 • zakończenia instalacji (np. kontakty, włączniki).

Gdzie ubezpieczyć domek letniskowy?

Domek letniskowy to dość częsta pozycja w ofercie towarzyst ubezpieczeniowych. Poniżej przyglądamy się warunkowm ochrony w TU Uniqa, Link4 i Generali. We wszystkich przypadkach ubezpieczenie domu letniskowego jest dodatkiem do polisy dla domu lub mieszkania. To znaczy, że nie ma możliwości ubezpieczenia samego domu letniskowego. 

Ubezpieczenie domku letniskowego w Uniqa

TU Uniqa proponuje ochronę ruchomości w domku letniskowym, a dokładnie urządzenia domowe, meble, sprzęt elektroniczny, komputerowy, fotograficzny, ogrodniczy, turystyczny czy sportowy. Ochrona dotyczy zdarzeń losowych (pożar, zalanie), jak i kradzieży z włamaniem czy dewastacji.

Z polisy można otrzymać odszkodowanie za uszkodzone zabezpieczenia (zamek w drzwiach, wybite okno itp.).

Ubezpieczenie domku letniskowego w Link4

W Link4 domek letniskowy jest chroniony na wypadek zdarzeń losowych, jak:

 • pożar
 • uderzenie lub upadek statku powietrznego
 • silny wiatr
 • zalanie
 • deszcz nawalny
 • dym i sadza
 • upadek drzew i masztów

Polisa Link4 Dom pokrywa też koszty akcji ratowniczej i uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Ubezpieczenie domku letniskowego w Generali

W Generali znajdziemy standardowy zakres ochrony, czyli w razie wystąpienia pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, implozji czy upadku statku powietrznego na domek letniskowy.

Ubezpieczyciel nie wymaga przeglądów technicznych dla domku letniskowego, ale stawia warunek – taka konstrukcja nie może mieć więcej niż 50 lat.

Jeżeli stopień zużycia technicznego domku przekracza 50%, to odszkodowanie jest równe wartości rzeczywistej. W przypadku zużycia mniejszego niż 50% - obowiązuje wartość odtworzeniowa przy wypłacie świadczenia z polisy.

Ile kosztuje ubezpieczenie domku letniskowego?

Ubezpieczenie domku letniskowego można kupić w ramach rozszerzenia podstawowej polisy. Niektóre towarzystwa, jak Generali, umożliwiają wyliczenie dodatkowej składki za domek letniskowy w zależności od rodzaju konstrukcji i sumy ubezpieczenia (maksymalnego odszkodowania). I tak, mamy do wyboru domek letniskowy murowany lub drewniany w 6 wariantach SU: 20 000 zł, 30 000 zł, 50 000 zł. 70 000 zł, 100 000 zł i 150 000 zł.

Za najtańszy domek letniskowy murowany (20 000 zł) zapłacimy dodatkowo 76 zł rocznie. Taki sam, ale drewniany, to już koszt 110 zł za 12 miesięcy ochrony. Maksymalne ceny sięgają 570 zł za konstrukcję murowaną i aż 824 zł za konstrukcję drewnianą rocznie - przy wartości domku na poziomie 150 000 zł.

Roczny koszt dodatkowego ubezpieczenia za domek letniskowy

Wartość domku letniskowegoSkładka dla domku murowanegoSkładka dla domku drewnianego
20 000 zł76 zł110 zł
30 000 zł114 zł165 zł
50 000 zł190 zł275 zł
70 000 zł266 zł384 zł
100 000 zł380 zł549 zł
150 000 zł570 zł824 zł

Tabela. 1. Na podstawie kalkulatora Generali w dniu 18.07.2021 r.

Jakie odszkodowanie za domek letniskowy?

Celem przyznania odszkodowania jest wyrównanie straty, a nie wzbogacenie się poszkodowanego. Jego wysokość zależna jest od sumy ubezpieczenia, jaka wpisana jest w umowie oraz skali zniszczeń. Tę oblicza się w oparciu o kosztorys prac budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych, a także o wartość rzeczywistą i odtworzeniową. 

Wartość rzeczywista to koszt przywrócenia budynku do stanu nowegopomniejszona o zużycie techniczne.

Wartość odtworzeniowa to wydatek, jaki trzeba ponieść, żeby przywrócić dom do stanu nowego, czyli takiego, jaki był przed zaistnieniem szkody. Część towarzystw odszkodowanie wylicza na podstawie wartości rzeczywistej, a część odtworzeniowej. Zawsze jest to jednoznacznie podane w umowie ubezpieczeniowej.

W jakich sytuacjach ubezpieczenie domu letniskowego nie działa?

Część towarzystw nie wypłaci odszkodowania za szkody powstałe w domu letniskowym, jeśli ten nie był zamieszkany dłużej niż przez kolejne 180 dni. Ubezpieczyciele z reguły wyłączają również kosztowności przechowywane w domku. 

Z reguły właściciele domków letniskowych nie dostaną odszkodowania, jeśli zdarzenie miało związek którymś z czynników:

 • zły stan techniczny,
 • prace budowlane,
 • pozostawienie otwartych okien,
 • brak prac konserwatorskich i przeglądów,
 • samowola budowlana,
 • długa nieobecność właścicieli,
 • pękanie mrozowe.

Oprócz wyłączeń odpowiedzialności trzeba liczyć się także z limitami. Przykładowo, TU InterRisk za zniszczone lub skradzione ruchomości z domku letniskowego wypłaci nie więcej niż 5000 zł.

Wyłączenia odpowiedzialności w domku letniskowym w Allianz

W polisie TU Allianz Bezpieczny Dom ochrona nie działa, jeśli dom letniskowy znajduje się na terenie ogródków działkowych.

Ponadto ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody lub kradzież niektórych ruchomości. Chodzi o:

 • przedmioty wartościowe
 • pieniądze
 • sprzęt audiowizualny, komputerowy, fotograficzny, optyczny, telefoniczny
 • nośniki danych
 • urządzenia do nawigacji GPS
 • instrumenty muzyczne
 • dokumenty

Wyłączenia odpowiedzialności w domku letniskowym w Link4

Także w polisie TU Link4 Dom nie maco liczyć na świadczeniem jeśli domek letniskowy znajduje się na terenie ogródków działkowych.

Ponadto ubezpieczyciel nie zapłaci na straty powstałe w czasie, gdy taka nieruchomość była niezamieszkały przez okres dłuższy niż 180 dni w roku.

Wyłączenia odpowiedzialności w domku letniskowym w Generali

Ubezpieczenie Generali, z myślą o domu nie chroni domku lotniskowego na terenie ogródków działkowych, a także w trakcie budowy.

Z ochrony wyłączone są niektóre ruchomości, jak sprzęt muzyczny, fotograficzny i telefony komórkowe, przedmioty wartościowe, pieniądze i biżuteria, przedmioty do prowadzenia działalności gospodarczej, a także zwierzęta domowe i rośliny doniczkowe.

Czy ubezpieczenie domku letniskowego zimą też działa?

Standardowo każda polisa mieszkaniowa jest ważna minimum 12 miesięcy (są też umowy dłuższe, np. 3-letnie). Jednak ubezpieczyciele stosują też dodatkowo wyłaczenie odpowiedzialności, jeśli lokatorzy nie przebywają w nieruchomości dłużej niż 30, 90 czy 180 dni postaci dłuższej nieobecności lokatorów.

W Polsce domki letniskowe są zazwyczaj opuszczone w sezonie zimowym, a przez to narażone na włamania, dewastacje czy rozprzestrzeniamnie się skutków zjawisk atmosferycznych. W regulaminie OWU warto sprawdzić limity dotyczące niezamieszkania w domku letniskowych.

Ważne informacje

1. Dom letniskowy można ubezpieczyć z polisy mieszkaniowej w ramach rozszerzenia

2. Niektóre towarzystwa oferują polisy specjalnie dedykowane domkom letniskowy

3. Trudniej ubezpieczyć dom bez fundamentów oraz znajdujący się na terenie ogrodów działkowych

4. Wysokość składki zależy od wartości domku letniskowego

Ubezpieczenie domku letniskowego – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy muszę precyzyjnie określić wartość domku letniskowego?

  Warto to zrobić, aby uniknąć przepłacania za składkę albo otrzymania zbyt niskiego odszkodowania. Oba zjawiska występują pod pojęciem nadubezpieczenia i niedoubezpieczenia.

 2. Czy mogę ubezpieczyć domek letniskowym w innym towarzystwie niż główną nieruchomość?

  To możliwe, ale niezbyt opłacalne, bo trzeba będzie zakupić dwie wersje podstawowe, które w polisach mieszkaniowych, inaczej niż w osobowych, wykluczają się.

 3. Dlaczego ubezpieczenie drewnianego domku letniskowego kosztuje więcej?

  Ubezpieczyciele biorą pod uwagę ryzyko związane m.in. z pożarem. Drewniana konstrukcja jest bardziej podatna na spłonięcie w wyniku zaniedbania czy celowego podłożenia ognia.

 4. Co, jeśli chcę włączyć ochronę domku letniskowego do już zawartej polisy?

  Tu decyduje ubezpieczyciel, który może poprosić o dopłatę do składki albo zaproponować nowe ubezpieczenie z anulowaniem poprzedniego.

 5. Czy ubezpieczenie chroni domek letniskowy na działce?

  Aby dom letniskowy mógł zostać objęty polisą, musi spełniać określone kryteria. Niektóre towarzystwa nie chcą np. ubezpieczać budynków znajdujących się w ogródkach działkowych oraz takich domków, które nie posiadają fundamentów. Wyjątkiem jest tu np. oferta PZU. Ubezpieczyciel chroni domek letniskowy, jak również garaż i inne budynki niemieszkalne oraz elementy posesji, np. altanę, basen ogrodowy, ogrodzenie, instalacje.