Dom letniskowy to jedna z tych nieruchomości, którą zawsze warto ubezpieczyć. Przeanalizowaliśmy, w jaki sposób można to zrobić i na jakie kwestie zwrócić uwagę podczas wybierania polisy. Taką ofertę mają trzy popularne towarzystwa ubezpieczeniowe. 

domek letniskowy
Porównaj ceny

Rozszczelnienie rury, cieknący dach, przemarzające ściany – to przykładowe sytuacje, które przy braku nadzoru mogą spowodować kosztowne uszkodzenia. Dlatego dobrze się przed nimi zabezpieczyć finansowo za pomocą odpowiedniej polisy mieszkaniowej

Z zasady dom letniskowy jest budynkiem, który przez większość roku nie jest zamieszkany. Zwiększa to ryzyko powstania szkód wynikłych z działania osób trzecich (kradzież z włamaniem, wandalizm) oraz zdarzeń losowych. 

Domek letniskowy, czyli co właściwie? 

W prawie budowlanym nie znajdziemy wprost sformułowanej definicji domu letniskowego. Z poszczególnych zapisów możemy jednak wywnioskować, że chodzi o nieruchomość przeznaczoną do czasowego zamieszkania (okresowego, letniego itp.) trwale związaną z gruntem

Takie zabudowania określa się mianem budynków rekreacji indywidualnej. Aby uznać (i ubezpieczyć) nieruchomość jako domek letniskowy, musi on spełniać kilka kryteriów:

 • 1 – dopuszczalna liczba poziomów,
 • wolnostojący,
 • 35 m2 – maksymalna łączna powierzchnia użytkowa,
 • bez poddasza, 
 • 500 m2 – na działce o takiej powierzchni może znajdować się tylko 1 domek letniskowy.

Żeby postawić taki budynek, nie trzeba starać się o zgodę na budowę, ale kiedy już zostanie ukończony, prawo nakłada na nas obowiązek zgłoszenia tego faktu. Z perspektywy nazewnictwa lokalizacja domu letniskowego nie jest istotna – może on znajdować się w ogródku działkowym, w lesie, nad jeziorem itd. Położenie działki może jednak mieć znaczenie w kontekście polisy. 

PAMIĘTAJ!
Towarzystwa ubezpieczeniowe tworzą własne definicje domków letniskowych. Szukać należy ich na pierwszych stronach OWU, tam, gdzie znajduje się spis całej używanej w umowach nomenklatury.

Jak ubezpieczyć dom letniskowy?

ubezpieczenie domu letniskowego znajdziemy w ofercie większości towarzystw działających na rynku. Najczęściej taki produkt dostępny jest jako rozszerzenie podstawowej polisy mieszkaniowej (poniżej analizujemy oferty Allianz, Link4 i Generali). Polisa trwa 12 miesięcy łącznie z ubezpieczeniem domu lub mieszkania.

Inne towarzystwa proponują własne rozwiązania w stosunku do domku letniskowego, np.:

 • PZU – osobna polisa dla domku letniskowego, także na etapie budowy;
 • Uniqa – ochrona dodatkowa dla domku letniskowego na 36 miesięcy z góry;
 • Inter Polska – domek letniskowy łącznie z oc w życiu prywatnym.

Polisę dla domku letniskowego kupimy u tego samego ubezpieczyciela, w którym mamy już ważną umowę. Lub wybierając jedną z ofert z porównywarki, dokupując później takie rozszerzenie.

Kiedy polisa chroni dom letniskowy, a kiedy nie?

Podstawowe ubezpieczenie chroni dom letniskowy w razie zdarzeń losowych, czyli np. pożaru, powodzi, huraganu czy upadku drzew i masztów. Zakres ochrony można dodatkowo zwiększyć, a wśród kluczowych rozszerzeń trzeba wymienić, przede wszystkim, kradzież z włamaniem oraz wandalizm.  

Żeby dom letniskowy mógł zostać objęty polisą, musi spełniać określone kryteria. Niektóre towarzystwa nie chcą np. ubezpieczać budynków znajdujących się w ogródkach działkowych oraz takich domków, które nie posiadają fundamentów. Problematyczne może być więc wykupienie polisy dla domu postawionego na palach. Konieczne jest także zabezpieczenie wszystkich otworów, czyli drzwi, okien czy balkonów. 

Jeśli dom letniskowy jest już objęty polisą, to musimy zadbać o to, żeby spełniał wszystkie obowiązujące normy prawa budowlanego oraz miał obowiązkowe przeglądy. Trzeba również zadbać o pełną sprawność instalacji oraz przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych. 

Część towarzystw nie wypłaci odszkodowania za szkody powstałe w domu letniskowym, jeśli ten nie był zamieszkany dłużej niż przez kolejne 180 dni. Ubezpieczyciele z reguły wyłączają również kosztowności przechowywane w domku. Wśród innych przykładowych wyłączeń i ograniczeń warto wymienić:

 • 5000 zł – tyle maksymalnie można dostać w interrisk za ruchomości znajdujące się w domku letniskowym,
 • ruchomości – w Allianz chronione z polisy są tylko ściany/mury domku i staełe elementy,
 • zamarzanie wody – wyłączenie w TU Warta dotyczące domku letniskowego,
 • straty spowodowane przez zwierzęta domowe – wyłączenie w polisie Uniqa.

Jak zabezpieczyć się przed kradzieżą?

Rozszerzeniem, którym warto się zainteresować jest ochrona przed kradzieżą z włamaniem. Żeby móc skorzystać z tej opcji, trzeba spełnić wymagania, jakie stawia ubezpieczyciel. Towarzystwa zazwyczaj precyzują dość jasno, jakie rodzaje zamków powinny znajdować się w drzwiach (wielozastawkowy, wielopunktowy, mechaniczno-elektroniczny) lub jakie kłódki. 

Czasami konieczne jest również zabezpieczenie okien kratami, okiennicami lub żaluzjami antywłamaniowymi. Nieruchomość warto również ubezpieczyć od dewastacji (wandalizmu). 

Przykładowe polisy – zakres ochrony i wyłączenia

Przyjrzeliśmy się 3 wybranym polisom mieszkaniowym i zestawiliśmy je ze sobą. We wszystkich przypadkach ubezpieczenie domu letniskowego jest dodatkiem do polisy dla domu lub mieszkania (nie ma możliwości ubezpieczenia samego domu letniskowego). 
 

Dom letniskowy – przykładowe polisy

Allianz 
Bezpieczny Dom

Zakres ochronyWybrane wyłączenia odpowiedzialności
indywidualnie wybrane zdarzenia losowe
 • dom letniskowy na terenie ogrodu działkowego
 • ruchomości
  - przedmioty wartościowe
  - pieniądze
  - sprzęt audiowizualny, komputerowy, fotograficzny, optyczny, telefoniczny
  - nośniki danych
  - urządzenia do nawigacji GPS
  - instrumenty muzyczne
  - dokumenty

Link4
Dom

Zakres ochronyWybrane wyłączenia odpowiedzialności

Zdarzenia losowe:

 • pożar
 • uderzenie lub upadek statku powietrznego
 • silny wiatr
 • zalanie
 • deszcz nawalny
 • dym i sadza
 • upadek drzew i masztów

Koszty akcji ratowniczej i uprzątnięcia pozostałości po szkodzie

 • dom letniskowy na terenie ogrodu działkowego
 • straty powstałe w czasie, gdy dom był niezamieszkały
  przez okres dłuższy niż 180 dni

Generali
Generali z myślą o domu

Zakres ochronyWybrane wyłączenia odpowiedzialności

Zdarzenia losowe:

 • pożar
 • uderzenie pioruna
 • wybuch
 • implozja
 • upadek statku powietrznego
 • dom letniskowy na terenie ogrodu działkowego
 • dom letniskowy w budowie i ruchomości
 • sprzęt muzyczny, fotograficzny i telefony komórkowe
 • przedmioty wartościowe, pieniądze i biżuteria
 • przedmioty do prowadzenia działalności gospodarczej
 • zwierzęta domowe i rośliny doniczkowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

Jak widać, zakres ochrony dla domu letniskowego może być różny u różnych ubezpieczycieli. Lista wyłączeń odpowiedzialności też nie jest tworzona według jednego schematu i dlatego zawsze warto drobiazgowo przeanalizować OWU polisy. 

Zasady przyznawania odszkodowania

Celem przyznania odszkodowania jest wyrównanie straty, a nie wzbogacenie się poszkodowanego. Jego wysokość zależna jest od sumy ubezpieczenia, jaka wpisana jest w umowie oraz skali zniszczeń. Tę oblicza się w oparciu o kosztorys prac budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych, a także o wartość rzeczywistą i odtworzeniową. 

Wartość rzeczywista to koszt przywrócenia budynku do stanu nowegopomniejszona o zużycie techniczne.

Wartość odtworzeniowa to wydatek, jaki trzeba ponieść, żeby przywrócić dom do stanu nowego, czyli takiego, jaki był przed zaistnieniem szkody. Część towarzystw odszkodowanie wylicza na podstawie wartości rzeczywistej, a część odtworzeniowej. Zawsze jest to jednoznacznie podane w umowie ubezpieczeniowej
 

Ważne informacje

1. Dom letniskowy można ubezpieczyć z polisy mieszkaniowej w ramach rozszerzenia

2. Niektóre towarzystwa oferują polisy specjalnie dedykowane domom letniskowy

3. Trudno ubezpieczyć dom bez fundamentów oraz znajdujący się na terenie ogrodów działkowych

4. Żeby ubezpieczyć dom od kradzieży z włamaniem, trzeba zabezpieczyć drzwi i okna