Domek holenderski, czyli niewielki budynek na kołach o stalowym szkielecie i z drewnianym wypełnieniem również można ubezpieczyć. Sprawdzamy, jak wygląda ubezpieczenie domku holenderskiego i do jakiej kategorii zaliczyć konstrukcję, którą można przestawić na działce bez użycia dźwigu.

Ubezpieczenie nieruchomości może dotyczyć nie tylko domu i mieszkania, ale też licznych zabudowań znajdujących się na przydomowej posesji oraz wiele kilometrów od niej. W tej drugiej grupie mieszczą się nagrobki oraz domy letniskowego, do których można zaliczyć domy holenderskie. Ubezpieczenie tych obiektów nie jest jednak takie oczywiste i nie w każdym towarzystwie jest to możliwe.

Co oznacza domek holenderski?

Domy holenderskie, czasami nazywane również domami mobilnymi, z zasady nie posiadają fundamentów, co oznacza, że nie są na trwałe związane z gruntem. Mają one jednak koła, co pozwala w prosty sposób przenosić je z miejsca na miejsce, również na duże odległości.

Powierzchnia przeciętnego domu holenderskiego to około 30 mkw., a jego konstrukcja oparta jest o zabezpieczoną przed korozją stalową ramę. Zamontowane na niej ściany zewnętrzne mogą być zbudowane z blachy lub paneli sidingu z PCV. Czasami pokrywa się je również drewnem dla uzyskania lepszego efektu wizualnego. W otworach okiennych umieszcza się klasyczne szklane szyby, czasami tafle plastiku. Pokrycie dachowe stanowi blacha lub papa. Domki holenderskie wyposażone są w przyłącza kanalizacyjne, wodne, elektryczne i gazowe. Na rynku dostępne są domy mobilne całoroczne, które wyróżnia dodatkowe ocieplenie.

Jak ubezpieczyć domek holenderski?

Podstawowym przedmiotem ubezpieczenia z polisy mieszkaniowej jest dom, mieszkanie lub budynek w budowie. Domki holenderskie można włączyć w taką polisę, ale nie jako podstawową nieruchomość. Traktuje się je jako mienie dodatkowe, a ich ubezpieczenie nie występuje jako samodzielny produkt – zawsze jest rozszerzeniem polisy.

Podstawa standardowej polisy mieszkaniowej to ochrona murów i ewentualnie elementów stałych nieruchomości zamieszkanej na stałe. Każdą polisę można jednak poszerzyć, a wśród dostępnych rozszerzeń znajdują się domy letniskowe. Włączenie takiego budynku do ubezpieczenia zwiększa wysokość składki.

WAŻNE!
Dla towarzystw ubezpieczeniowych problematyczne są obiekty, które nie posiadają fundamentów, jak np. szklarnie, namioty foliowe czy właśnie domy holenderskie. Wielu ubezpieczycieli wyłącza takie zabudowania, czyli po prostu ich nie ubezpiecza. Nie jest to jednak żelazna zasada, tak więc istnieje możliwość ubezpieczenia domku holenderskiego z polisy mieszkaniowej.

Co obejmuje ubezpieczenie domku holenderskiego?

Ochrona domu letniskowego z polisy mieszkaniowej najczęściej jest ograniczona w porównaniu do ochrony, jaką towarzystwa zapewniają domom i mieszkaniom. 

W domku holenderskim możemy zabezpieczyć finansowo jego główną konstrukcję, czyli tzw. mury oraz elementy stałe, wśród których wyróżniamy m. in.: dach, parapety, ściany działowe, podłogi, izolacje i wszystkie elementy poszczególnych instalacji.

Część ubezpieczycieli umożliwia włączenie w ubezpieczenie również mienia ruchomego znajdującego się na obszarze domku. W niektórych towarzystwach takie mienie można chronić tylko przed zdarzeniami losowymi, a w innych również przed dewastacją, wandalizmem czy kradzieżą z włamaniem.

Mienie ruchome na obszarze domu letniskowego praktycznie zawsze jest słabiej chronione, niż mienie na obszarze podstawowej nieruchomości. Dodatkowe wyłączenia mogą obejmować np. przedmioty wartościowe. Wszelkie ograniczenia polisy można łatwo sprawdzić podczas lektury jej OWU.

Na wypadek jakich zdarzeń można ubezpieczyć domek holenderski?

Jak w przypadku ubezpieczenia domu lub mieszkania, podstawowy zakres ochrony domku letniskowego obejmuje pakiet zdarzeń losowych. Ich liczba bywa różna, np. określona liczba (implozja, wybuch, pożar, uderzenie pioruna, upadek samolotu). U innych ubezpieczycieli na tej liście mogą znajdować się również pozostałe typowe ryzyka, jak porywisty wiatr, uderzenie samochodu, osuwanie się ziemi, przepięcie czy huragan.

Zakres ochrony domu holenderskiego można poszerzyć o takie zdarzenia, jak powódź, zniszczenia w trakcie akcji ratowniczej, kradzież z włamaniem, wandalizm, stłuczenie przedmiotów szklanych czy dewastacja.

Każde towarzystwo ma nieco inną listę zdarzeń dostępnych w podstawie i rozszerzeń, co warto sprawdzić podczas porównywania OWU.

Ile kosztuje ubezpieczenie domku holenderskiego?

Samodzielne wyliczenie składki za ubezpieczenie tak specyficznego obiektu, jak domek holenderski, jest dość trudne, ponieważ TU nie udostępniają cen za tego typu obiekt budowlany. Szczegółową wycenę najlepiej jest uzyskać poprzez bezpośredni kontakt z towarzystwem, które posiada polisy uwzględniające domy mobilne.

Domy holenderskie traktowane są przez towarzystwa jak domy letniskowe, więc taka kalkulacja powinna dać ogólny obraz kosztów, jakie wiążą się z zakupem polisy. W kalkulacji należy uwzględnić dom letniskowy o konstrukcji niepalnej (murowany), ponieważ domy holenderskie również zalicza się do tej kategorii. Palność materiałów budowlanych jest bardzo istotna przy polisach mieszkaniowych – podatne na ogień obiekty są dużo droższe w ubezpieczeniu.

Jeśli przyjmiemy, że ochrona dotyczy murów i elementów stałych od zdarzeń losowych w domku o wartości 20 000 zł kosztuje, koszt najtańszej rocznej polisy nie powinien przekroczyć 100 zł. 

PAMIĘTAJ!
Składka wzrasta wraz z wartością obiektu. Za ubezpieczenie domku letniskowego wartego 100 000 zł zapłacimy ok. 400 zł rocznie w zależności od zakresu ochrony. Za to razem z całą nieruchomością główną, ponieważ domek jest tylko dodatkiem w polisie.

Co wpływa na cenę polisy dla domku holenderskiego?

Wysokość składki zależy głównie od dwóch czynników: wartości mienia i wybranego zakresu ochrony. W tym konkretnym przypadku kluczowa jest wartość podstawowej nieruchomości – jej ubezpieczenie będzie kosztowało kilkaset złotych, podczas gdy dopłata za domek wynieść może kilkadziesiąt złotych. 

Składka zwiększy się dodatkowo w momencie, w którym zdecydujemy się na zakup rozszerzeń, czyli np. włączenie w ochronę mienia ruchomego na obszarze domku czy wykupienie ochrony przed kradzieżą z włamaniem.

Czy ubezpieczenie domku holenderskiego działa w zimie?

Nieruchomości ubezpiecza się z reguły na rok, czasem na 2-3 lata, rzadziej na kilka miesięcy. Długość okresu ochrony może być praktycznie dowolna, ponieważ jest to kwestia indywidualnych ustaleń między towarzystwem a klientem. Zasadniczo nie ma więc przeszkód, aby domek holenderski był chroniony również poza sezonem letnim.

Warto dodać, że niektóre towarzystwa wyłączają z zakresu ochrony pękania mrozowe, co może sprawić, że za szkody powstałe w nieogrzewanym domku letniskowym nie otrzymamy odszkodowania. Warto więc sprawdzić zawczasu, jak ta kwestia jest uregulowana w OWU polisy, którą chcemy nabyć.

Czy można ubezpieczyć domek holenderski na działce ROD?

Domków letniskowych i innych obiektów znajdujących się na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) z reguły nie można ubezpieczyć w ramach polisy mieszkaniowej – większość towarzystw wyłącza je z ochrony. Są jednak wyjątki od tej reguły, czego przykładem jest polisa PZU. W tym przypadku ubezpieczyciel dopuszcza możliwość włączenia w polisę nie tylko domku letniskowego, ale też altany znajdującej się na obszarze ROD.

Kiedy nie dostaniemy odszkodowania za szkody w domku holenderskim?

Wszystkie polisy mieszkaniowe posiadają ograniczenia, wśród których kluczowe są tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Każde towarzystwo nieco inaczej je formułuje, jednak, w kontekście domku holenderskiego, najczęściej możemy spotkać się z następującymi wyłączeniami, gdy taki budynek:

 • powstał wbrew przepisom budowlanym;
 • nie posiada wymaganych prawem przeglądów technicznych;
 • nie był zamieszkany w dłuższym okresie, np. 180 dni ciągiem;
 • doznał szkód wynikłych z rażącego niedbalstwa lub celowego działania domowników;
 • nie miał przeprowadzanych konserwacji;
 • doznał szkody na skutek nieprawidłowego użytkowania sprzętów domowych;
 • jest w trakcie generalnego remontu lub budowy;
 • doznał szkód spowodowanych przez dzikie zwierzęta.

Domki holenderskie – formalności

Status prawny domków holenderskich nie jest oczywisty. Chociaż posiadają one koła, nie podlegają pod te same przepisy, co np. przyczepy kempingowe. Przekłada się to chociażby na brak obowiązku rejestrowania ich czy poddawania przeglądom technicznym, jak ma to miejsce w przypadku przyczep.

Domy mobilne w pewien sposób podlegają pod prawo budowlane, które traktuje je jako obiekty tymczasowe. Jeśli domek holenderski ma jedną kondygnację i powierzchnie nie przekraczającą 35 mkw., można go bez problemów postawić na działce, bez względu na to, czy jesteśmy jej właścicielami, czy tez nie. Wystarczy wówczas tylko zgłoszenie i nie ma konieczności ubiegania się o pozwolenie na budowę. Takie rozwiązanie ma jednak termin ważności – po 120 dniach obiekt trzeba postawić w innym miejscu. Przepisy przewidują, że przekroczenie tego terminu może poskutkować nakazem rozbiórki.

Nieustanne przestawianie domku z miejsca na miejsce jest uciążliwe. Alternatywnym rozwiązaniem jest przekwalifikowanie go na budynek rekreacyjny oraz uzyskanie zgody na budowę. Taki wariant dostępny jest dla wszystkich domków, bez względu na ich metraż. Żeby dopełnić formalności konieczny będzie dokument, który poświadcza, że posiadamy prawo do dysponowania daną działką w celach budowlanych. Do tego trzeba dodać projekt budowalny – możemy go uzyskać od firmy, od której kupiliśmy domek.

Gdzie kupić ubezpieczenie domku holenderskiego?

Większość towarzystw nie ubezpiecza domków holenderskich, ponieważ nie są one na trwale związane z gruntem lub znajdują się na obszarze ROD. Można się też spotkać z niejasnymi sytuacjami, w których ubezpieczyciele nie deklarują wprost wyłączenia domów mobilnych, ale też nie stosują zapisów, które jednoznacznie uniemożliwiałyby włączenie ich w polisę mieszkaniową. Na uwagę zasługuje oferta PZU. Towarzystwo wprost deklaruje, że ubezpiecza domy holenderskie. Mało tego, nie wyłącza też domków letniskowych znajdujących się na obszarze ROD.

PORÓWNAJ CENY

Pozostałe obiekty budowlane, domy, mieszkania i budynki w budowie, łatwo sprawdzić przez porównywarkę, w której wystarczy wypełnić krótki formularz potrzebny do wygenerowania nawet ponad 50 ofert ubezpieczenia. Kalkulator polis mieszkaniowych online pozwoli poznać ceny w kilka minut.

Ważne informacje

1. Domy holenderskie można włączyć w polisę mieszkaniową jako domy letniskowe, ale tylko w wybranych towarzystwach

2. Większość ubezpieczycieli wyłącza obiekty znajdujące się na obszarze ROD oraz nie posiadające fundamentów

3. Ubezpieczenie domów letniskowych jest dodatkiem do ubezpieczenia podstawowej nieruchomości

4. Z polisy mieszkaniowej można chronić mury, elementy stałe oraz częściowo ruchomości znajdujące się na obszarze domów letniskowych.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie domku holenderskiego

 1. Czy mogę ubezpieczyć domek holenderski w innym TU niż główną nieruchomość?

  Na chwilę obecną nie ma takiej możliwości. Ubezpieczenie domku mobilnego jest tylko dodatkiem do klasycznej polisy mieszkaniowej i nie istnieje jako samodzielny produkt.

 2. Czy trzeba mieć pozwolenie na budowę domku holenderskiego?

  Domki holenderskie najczęściej traktowane są przez prawo jako budowle tymczasowe. W związku z tym mogą one znajdować się w jednym miejscu tylko w ściśle określonym czasie, a później trzeba je przestawić. Istnieje także możliwość przekwalifikowania takich domków na budynki rekreacyjne i wówczas konieczne jest już uzyskanie zgody na budowę.

 3. Jak długo domek holenderski może być niezamieszkały, aby ubezpieczenie działało?

  Domy letniskowe, do których zalicza się domki holenderskie, to w zdecydowanej większości obiekty zamieszkane czasowo. Ubezpieczyciele najczęściej podają konkretną liczbę dni, podczas której budowla może być pusta – przekroczenie tego terminu skutkuje brakiem odszkodowania.

 4. Kiedy uzyskam odszkodowanie za szkodę w domku holenderskim?

  Szkodę powinno się zgłosić w terminie 3-7 dni (w zależności od towarzystwa), a pieniądze powinny trafić na nasze konto po 30 dniach. W przypadku spornej części odszkodowania, czyli wymagającej dodatkowych ustaleń, termin ten jest dłuższy o 14 dni.

 5. Czy mogę ubezpieczyć domek holenderski w budowie?

  W większości przypadków domy letniskowe (w tym domy holenderskie) w budowie są wyłączone z ochrony. Co ważne, w pojęciu „budowy” mieści się również przebudowa, rozbudowa, a nawet większy remont. Właściwie tylko drobne prace remontowe, nie naruszające konstrukcji i instalacji, nie są wyłączone z ochrony.

 6. Ile kosztuje domek holenderski?

  Domy mobilne najczęściej kupuje się od firm zajmujących się ich produkcją lub na rynku wtórnym. Ceny za używany domek rozpoczynają się od 10 000 zł. Za nowy zapłacimy od 30 000 zł do nawet 100 000 zł. Zróżnicowanie cenowe jest więc całkiem spore.