Czy pozostawienie otwartego okna w przypadku włamania oznacza wyłączenie odpowiedzialności? Albo czy za zalanie mieszkania z dołu ubezpieczyciel zawsze wypłaci odszkodowanie? Sprawdź, kiedy nie dostaniesz pieniędzy z polisy mieszkaniowej i o czym warto pamiętać zawierając umowę z TU.

Polisę mieszkaniową kupujesz po to, aby w razie przykrego zdarzenia mieć gwarancję pomocy finansowej ze strony ubezpieczyciela. Jednak nie zawsze tak będzie ze względu na wyłączenia odpowiedzialności, które są integralną częścią każdego ubezpieczenia, nie tylko nieruchomości.

PORÓWNAJ CENY

Czym są wyłączenia odpowiedzialności?

Wyłączenia odpowiedzialności to wykaz sytuacji i ryzyk, za które nie otrzymasz świadczenia. Ich liczba uzależniona jest od wybranego zakresu ochrony. Pamiętaj, że wyłączenia odpowiedzialności dotyczą umowy podstawowej, a także każdej umowy dodatkowej.

Możesz wybrać ubezpieczenie od ryzyk wszystkich. Tyle że polisa w formule All Risk nie oznacza uniknięcia wyłączeń odpowiedzialności. To właśnie wyłączenia w OWU są tymi wyjątkami, za które towarzystwo nie wypłaci pieniędzy z polisy.

W innej wersji polisy – od ryzyk nazwanych – wyłączeń jest znacznie więcej. Ich liczba zależy od wybranej oferty ubezpieczenia, a łącznie to nawet kilkadziesiąt sytuacji zajścia szkody.

Ubezpieczenie nieruchomości za 300 000 zł
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
INTER Polska
Nieruchomość
300 000 zł
Wyposażenie
20 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance  
Link4
Nieruchomość
300 000 zł
Wyposażenie
20 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance  
mtu24.pl
Nieruchomość
300 000 zł
Wyposażenie
20 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Powódź  
Proama
Nieruchomość
300 000 zł
Wyposażenie
20 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Powódź  
Generali
Nieruchomość
300 000 zł
Wyposażenie
20 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Powódź  
Ubezpieczenie nieruchomości za 300 000 zł
INTER Polska
Cena roczna
204,00 zł
Nieruchomość
300 000 zł
Wyposażenie
20 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance
Link4
Cena roczna
206,00 zł
Nieruchomość
300 000 zł
Wyposażenie
20 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance
mtu24.pl
Cena roczna
306,00 zł
Nieruchomość
300 000 zł
Wyposażenie
20 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Powódź
Proama
Cena roczna
310,00 zł
Nieruchomość
300 000 zł
Wyposażenie
20 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Powódź
Generali
Cena roczna
343,00 zł
Nieruchomość
300 000 zł
Wyposażenie
20 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Powódź

Oferty ubezpieczenia nieruchomości wyliczone w kalkulatorze rankomat.pl dla domu z 2009 roku, o powierzchni 100 m2, znajdującego się w Będzinie, zamieszkanego przez 50-letniego lokatora

Kiedy nie dostaniesz odszkodowania?

Brak odszkodowania wynika z kilku przyczyn. To m.in.

 • rodzaj mienia, np. sztabka złota,
 • karencja,
 • limity,
 • stan nietrzeźwości lokatora w momencie zdarzenia,
 • zły stan nieruchomości, w której doszło do szkody.

Odszkodowania z polisy mieszkaniowej nie dostaniesz w wielu różnych sytuacjach wymienionych w OWU. Co ważne, wyłączenia odpowiedzialności dotyczą zarówno zdarzeń losowych w podstawie, jak i każdego z rozszerzeń.

W przypadku zdarzeń losowych na odszkodowanie nie masz co liczyć, gdy:

 • zalanie domu miało miejsce na terenie zalewowym (powódź),
 • ogień został podłożony przez jednego z lokatorów (pożar),
 • lokator zniszczył ogrodzenie (uderzenie samochodu),
 • sadza z komina zabrudziła elewację po sezonie grzewczym (dym i sadza),
 • lokator samodzielnie naprawiał kuchenkę gazową (wybuch),
 • szkoda miała miejsce w nieruchomości bez lokatorów (ponad 90 dni).

szkoda bez odszkodowania z polisy mieszkaniowej

Jakich przedmiotów nie chroni polisa mieszkaniowa?

Brak odszkodowania dotyczy nie tylko zdarzeń, ale też konkretnych przedmiotów, które w wyniku szkody uległy zniszczeniu lub kradzieży. Nawet jeśli wykupisz odpowiedni zakres ochrony, np. kradzież z włamaniem.

Z ochrony ubezpieczeniowej mogą być wyłączone karty płatnicze, papiery wartościowe, bilety komunikacji miejskiej, rękopisy, trofea myśliwskie, zwierzęta egzotyczne, dane cyfrowe, antyki, wybrane rasy psów, dzikie zwierzęta, złoto w sztabach.

Znaczenie ma również miejsce przechowywania przedmiotów. Zwykle z ochrony wyłączone są niektóre przedmioty trzymane na otwartym balkonie, tarasie lub loggi, garażu, piwnicy, budynku gospodarczym, altanie czy domku letniskowym.

Polisa mieszkaniowa chroni nieruchomość, jednak do wyjątków należą niektóre konstrukcje. Najczęściej poza ochroną są budynki typu garaż blaszany, namiot, szklarnia i wszystkie budowle, które nie posiadają fundamentów lub trwałego przymocowania do podłoża.

przedmioty nie chronione w polisie mieszkaniowej

Za co brak odszkodowania? Porównanie firm ubezpieczeniowych

Każda polisa mieszkaniowa zawiera co najmniej kilkadziesiąt wyłączeń odpowiedzialności, więc nie sposób wymienić je wszystkie. Dlatego odsyłamy do poniżej tabeli, w której zebraliśmy te najciekawsze. Wszystkie znajdują się z kolei w dokumencie OWU polisy.

Wyłączenia odpowiedzialności w polisach mieszkaniowych

TU

wybrane wyłączenia odpowiedzialności

PZU
 • karty płatnicze, papiery wartościowe, bilety komunikacji miejskiej, rękopisy, trofea myśliwskie, przenośny sprzęt medyczny, sprzęt biurowy, przedmioty ze srebra, złota, platyny lub palladu (także na skutek akcji ratowniczej),
 • szyby - przy wymianie lub wymontowywaniu, w elementach szklanych dzieł sztuki,
 • OC w życiu prywatnym - szkody wyrządzone osobie bliskiej

Allianz

 • materiały opałowe i paliwa,
 • przedmioty wartościowe w budynkach gospodarczych i domkach letniskowych,
 • pojazdy mechaniczne (w tym przyczepy),
 • straty finansowe na skutek utraty haseł,
 • straty niematerialne (zysk, woda, gaz, prąd)

Compensa

 • zwierzęta egzotyczne, konie, pszczoły,
 • kradzież zwykła i waluta obca (rozbój poza miejscem zamieszkania),
 • graffiti (wandalizm),
 • zasięg OC w życiu prywatnym - Australia, USA, Kanada i Japonia,
 • polowanie

Concordia

 • rodzaje nieruchomości (budynek przemysłowy, domek letniskowy, z pow. mieszkalną poniżej 50%),
 • uderzenie pojazdu podczas inwestycji,
 • długotrwałe działanie dymu,
 • ruchomości (pojazd mechaniczny, zwierzęta, rośliny, kradzież przedmiot z budynku w budowie)

Generali

 • wirusy komputerowe,
 • oszustwa (z wyłączeniem rabunku), szantaż, wymuszenia, sprzeniewierzenia, defraudacji lub zaginięcia mienia;
 • śmierć, koszty leczenia i zabiegów medycznych zwierząt domowych wynikających z zachorowania lub przyczyn naturalnych,
 • nieruchomości z ponad 50% przeznaczeniem powierzchni na działalność gospodarczą, papiery wartościowe, dane cyfrowe, quady

Wiener

 • powódź na terenie zalewowym,
 • awaria z winy ubezpieczonego

Inter Polska

 • pojazdy nie wymagające rejestracji,
 • taras/balkon/loggia niezabudowane,
 • osmolenie/opalenia (poza pożarem),
 • OC w życiu prywatnym - koń, broń palna, pieniądze, wybrane rasy psów, dzikie zwierzęta, dron do 5kg, żaglówka/jacht o pow. żagla do 10 m2, rower wodny, kajak,
 • NNW - epidemia, rajd, wyścig, azbest, zaburzenia nerwowe, udar słoneczny, sport wyczynowy/zawodowy/ekstremalny, cierpienie fizyczne i moralne

InterRisk

 • zakłócenia lub przerwy w dostawie wody/gazu/energii,
 • szkody graffiti, które nie ograniczają funkcjonalności mienia,
 • OC w życiu prywatnym - naruszenie dóbr osobistych, praw własności intelektualnej,
 • szyby - zadrapanie, porysowanie, pomalowanie/graffiti, zmiana barwy oraz odpryśnięcia kawałków powierzchni,
 • NNW - zmiana płci

Link4

 • grunt i roślinność,
 • obiekty tymczasowe (namiot, szklarnia, kontener, garaż metalowy),
 • zabytki, obiekty do rozbiórki, domy z więcej niż 50% pow. przeznaczoną na działalność gospodarczą,
 • nieszczelność instalacji lub urządzeń,
 • gwałtowne zmiany wilgotności (gnicie, pleśnienie, zagrzybienie),
 • roboty ziemne,
 • czynności własne (dym i sadza, uderzenie pojazdu),
 • powyżej 90 dni niezamieszkiwania budynku mieszkalnego,
 • kradzież anten na zewn. budynku,
 • rękopisy, dane komputerowe,
 • stłuczenie - witraż, kominek, płyta szklana, lustro w szafie,
 • OC w życiu prywatnym - szkody na domownikach i bliskich, pracownicy, bójka, części wspólne majątku, kosztowności, sport wyczynowy,
 • ruchomości na balkonie, loggi, tarasie

Proama

 • indywidualne źródła ciepła i energii elektrycznej,
 • przedmioty do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • sprzęt RTV AGD w piwnicy, garażu,
 • OC w życiu prywatnym - szkoda wyrządzona osobie bliskiej, podczas uprawiania sportu wyczynowego i polowania,
 • NNW - choroba zawodowa i wypadek komunikacyjny,
 • Home Assistance - działalność gospodarcza, kurier rowerowy

Warta

 • szkody wyrządzone przez zwierzęta należące do ubezpieczonego,
 • zwierzęta domowe (śmierć, zachorowanie, ucieczka),
 • powódź przewidywalna,
 • zawilgocenie (oprócz powodzi i zalania),
 • przemarzanie ścian,
 • zamarznięcie wody w domku letniskowym,
 • źródła światła (żarówki, halogeny),
 • Home Assistance - koszty zakupu leków,
 • budynek w budowie - kradzież z włamaniem/rabunek/dewastacja,
 • NNW - choroba zawodowa, choroby przewlekłe i psychiczne,
Benefia
 • wybuch - wywołany w innym celu niż kradzież z włamaniem lub wandalizm,
 • wandalizm - osoba trzecia, która za zgodą ubezpieczonego przebywała w nieruchomości,
 • wartość mienia - naukowa, kolekcjonerska, artystyczna, zabytkowa, numizmatyczna, amatorskia lub pamiątkowa,
 • odkażenie pozostałości po szkodzie,
 • NNW - zatrucie pokarmowe, zawał serca, udar mózgu

Uniqa

 • utrata korzyści,
 • działanie pól magnetycznych i promieni laserowych,
 • defraudacja,
 • powolne i ciągłe oddziaływanie czynników zewnętrznych,
 • nienaprawienie wcześniejszej szkody,
 • miejsce postojowe - zalanie i dewastacja,
 • garaż - pękanie mrozowe,
 • zwierzęta - dom w budowie, domek letniskowy,
 • śnieg lód i grad - oszklone tarasy, balkony i loggie

Opracowanie własne na podstawie OWU.

PORÓWNAJ CENY

Jakie inne ograniczenia w polisie mieszkaniowej?

Wyłączenia odpowiedzialności to tylko jedne z ograniczeń w polisie mieszkaniowej. Do pozostałych należą opisane niżej karencje, czyli czasowe wyłączenia odpowiedzialności i limity.

Ubezpieczyciele stosują też różnego rodzaju zapisy, przez które możemy dostać niższe odszkodowanie lub brak. To np.

 • franszyza redukcyjna – oznacza kwotę wskazaną w umowie polisy, o którą TU każdorazowo pomniejszy naliczone odszkodowanie,
 • franszyza integralna – to brak pieniędzy za szkodę o małej wartości (100-200 zł). Właściwą kwotę TU wskazuje w umowie polisowej.

Karencja a brak odszkodowania z polisy - kiedy obowiązuje?

Jeśli do szkody doszło zbyt wcześnie po zawarciu umowy, ubezpieczyciel odmówi ci wypłaty pieniędzy. Stanie się tak za sprawą karencji. Dotyczy ona jednak tylko niektórych zdarzeń w polisie mieszkaniowej.

Najczęściej karencją objęta jest powódź – jeśli wydarzy się w ciągu pierwszych 30 dni od zawarcia umowy polisowej, towarzystwo nie wypłaci świadczenia. Karencja na powódź może być zniesiona, jeśli kontynuujesz umowę w tej samej firmie.

Innym zdarzeniem losowym z karencją jest poważne zachorowanie w ramach pakietu NNW lokatora. Tu brak odpowiedzialności towarzystwa może wynosić aż 60 dni. Krótsza karencja, bo 15-dniowa, stosowana jest też w przypadku szkód spowodowanych spływem wód po zboczach, naporem śniegu czy zalaniem nieruchomości osoby trzeciej (OC w życiu prywatnym).

Alkohol a brak odszkodowania z polis - na co uważać?

Stan nietrzeźwości w wyniku spożycia alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających ma wpływ na przyznanie odszkodowania. Oczywiście, pod warunkiem, że wymienione używki miały związek z zaistnieniem szkody.

Alkohol czy narkotyki odnoszą się do tych szkód, które możliwe są do wyrządzenia przez lokatorów ubezpieczonej nieruchomości. Nie dotyczą natomiast szkód wyrządzonych przez tzw. osoby trzecie (sąsiadów, przechodniów itp.).

WAŻNE!
Ubezpieczyciele mogą różnie definiować stan nietrzeźwości. Np. Generali precyzuje, że chodzi o stężenie we krwi powyżej 0,5 promila.

Zły stan nieruchomości a brak odszkodowania z polisy

Brak odszkodowania jest możliwy również za zły stan techniczny budynku, w  którym doszło do szkody. Z ubezpieczenia automatycznie są wyłączone budynki przeznaczone do rozbiórki.

Podstawą do niewypłacenia środków z polisy będzie również nieobecność lokatorów w domu czy mieszkaniu podczas zdarzenia – np. powyżej 90 dni.

Kolejny powód to brak regularnych przeglądów technicznych. Szczególnie właściciele domów powinni pamiętać o zlecaniu przeglądów:

 • przewody kominowe – raz na 12 miesięcy,
 • instalacja gazowa i wentylacyjna – raz na 12 miesięcy,
 • stan techniczny domu i poszczególnych instalacji – raz na 5 lat,
 • instalacja elektryczna z piorunochronami – raz na 5 lat,
 • kotły grzewcze – raz na 2 lub 4 lata.

Przykładowo, jeśli zapomnisz o przeglądzie kominiarskim, a w kominie zapalą się sadze, to żaden ubezpieczyciel nie zapłaci nam za straty wywołane przez pożar.

Kiedy bez odszkodowania z polisy za pożar?

Pożar to jedna z głównych przyczyn szkód w nieruchomości, a tym samym częsty powód do wypłaty odszkodowania. Jednak w kilku sytuacjach ubezpieczyciel może nie wypłacić ani złotówki.

Stanie się tak, jeśli:

 • ubezpieczony lub inni lokatorzy celowo podłożyli ogień,
 • doszło do spięcie urządzenia elektrycznego użytkowanego niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 • zapaliła się sadza w kominie, który nie miał wymaganego przeglądu.

Kiedy bez odszkodowania z polisy za włamanie?

Innym ważnym powodem do wypłaty odszkodowania jest kradzież. I tu trzeba od razu wyróżnić dwa zdarzenia – kradzież zwykłą i kradzież ze śladami włamania. Większość TU ma w ofercie kradzież z włamaniem, co oznacza, że do wypłaty odszkodowania będą potrzebne odpowiednie okoliczności zdarzenia, np. wyłamany zamek w drzwiach, wybita szyba czy przecięta krata.

Za kradzież zwykłą, czyli bez widocznych śladów włamania, też otrzymamy odszkodowanie, ale z reguły jest ono niższe, tzn. posiada górny limit odpowiedzialności finansowej, np. 30 000 zł.

Z kolei przeszkodą w otrzymaniu odszkodowania za kradzież zwykłą czy z włamaniem może być też rodzaj skradzionego mienia typu broń, trofea myśliwskie, złoto i srebro w sztabach, materiał opałowy czy papiery wartościowe.

Kradzież, nawet z włamaniem, nie liczy się też w przypadku niektórych pomieszczeń, jak niezabudowane balkony i tarasy, garaże blaszane czy nieruchomości gospodarcze (chlew, kurnik, stodoła). Problemy z uzyskaniem wypłaty z polisy mogą pojawić się również w razie kradzieży przedmiotów z domku letniskowego.

Limity odpowiedzialności w polisie mieszkaniowej

Oprócz wyłaczeń odpowiedzialności i karencji, polisa mieszkaniowa to także limity. Te mogą dotyczyć różnych wartości – pieniężnej, wagowej, odległościowej, pojemnościowej czy procentowej. Wybrane przykłady zebraliśmy w tabelce poniżej. Każde TU posiada własne limity na różne zdarzenia ubezpieczeniowe.   

Z limitami mamy najczęściej do czynienia w pakiecie Home Assistance. Ale limitem jest też suma ubezpieczenia (dla murów, stałych elementów i wyposażenia), do której maksymalnie ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie.

PORÓWNAJ CENY

Limity odpowiedzialności w polisie mieszkaniowej

rodzaj limituwartość

czego dotyczy limit

w jakim zdarzeniu występuje limit
KWOTA3 000 zł

utrata wody

zalanie
500 zł

gotówka

rozbój
800 zł

ochrona mienia po szkodzie

home assistance
300 zł

telefon

rabunek
20 000 zł

sprzęt elektroniczny

przepięcie
WAGA5 kg

dron

OC w życiu prywatnym
ODLEGŁOŚĆ100 km

zakwaterowanie zastępcze

home assistance
PROCENT30% SU

dzieła sztuki

pożar
WIEK55 lat

poważne zachorowanie

NNW lokatora
CZAS72 h

dozór zniszczonego mienia

home assistance
OBJĘTOŚĆ100 l

pojemność akwarium

stłuczenie przedmiotów szklanych

Na podstawie OWU różnych ubezpieczycieli.

Brak odszkodowania - jak odwołam się od decyzji ubezpieczyciela?

Jeśli ubezpieczyciel przyznał nam zbyt niskie odszkodowanie lub nie przyznał go wcale, możemy napisać odwołanie od tej decyzji.

Reklamację należy złożyć jak najszybciej, ale nie zawsze warto się spieszyć. Skuteczność odwołania zależy bowiem od posiadanych argumentów, których zebranie może zająć kilka dni czy tygodni. O terminie na złożenie odwołania powiadamia TU, które ponadto ma obowiązek poinformować uprawnionego o przysługującej reklamacji, miejscu jej złożenia, czasie rozpatrywania i sposobie powiadomienia o decyzji.

Reklamację może złożyć osoba poszkodowana czy pełnomocnik osoby poszkodowanej

Ważne informacje

1. Wyłączenia odpowiedzialności dotyczą umowy podstawowej, a także każdej umowy dodatkowej

2. Jedna polisa mieszkaniowa może zawierać nawet kilkadziesiąt wyłączeń odpowiedzialności

3. Oprócz wyłączeń ubezpieczyciele stosują też limity odpowiedzialności oraz karencję

4. Wszystkie wyłączenia znajdują się w dokumencie OWU dołączonym do polisy

FAQ – najczęściej zadawane pytania o odszkodowanie z polisy mieszkaniowej

 1. Czy nie dostanę pieniędzy z polisy za tę samą szkodę?

  Odszkodowanie z polisy mieszkaniowej jest przyznawane za dane zdarzenie do ustalonej kwoty (sumy ubezpieczenia) lub do faktycznej wartości szkody.

 2. Czy wyłączenia odpowiedzialności występują w polisie, którą kontynuuję?

  Zwykle karencja przestaje obowiązywać, jeśli przedłużymy umowę w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym.

 3. Ile czasu TU ma na przyznanie lub odmowę odszkodowania?

  Ubezpieczyciele mają 30 dni na podjęcie decyzji o odszkodowaniu od dnia zgłoszenia szkody. Jeśli zdarzenie wymaga ustalenia dodatkowych okoliczności, wtedy TU ma jeszcze 15 dni na decyzję o wypłacie lub nie tzw. spornej części odszkodowania.

 4. Jak odwołać się od braku odszkodowania z polisy mieszkaniowej?

  Dostępne sposoby odwołania od decyzji firmy ubezpieczeniowej - mailowo, pocztą tradycyjną, osobiście w oddziale towarzystwa ubezpieczeniowego lub  telefonicznie.