Nawet szeroki zakres ochrony w wykupionej polisie mieszkaniowej nie zagwarantuje nam odszkodowania. Dlatego warto zajrzeć do OWU i obecnych tam wyłączeń odpowiedzialności, aby przekonać się w jakich sytuacjach nie ma co liczyć na wypłatę świadczenia. Ale spokojnie, sytuacji tych nie jest dużo i dotyczą one głównie umyślnej winy lokatora.

Wyłączenia odpowiedzialności to wykaz sytuacji i ryzyk, za które ubezpieczony lokator nie otrzyma świadczenia. Ich liczba uzależniona jest od wybranego zakresu ochrony. Wyłączenia odpowiedzialności dotyczą umowy podstawowej, a także każdej umowy dodatkowej.

Wielu ubezpieczonych decyduje się na polisę mieszkaniową od ryzyk wszystkich. Tyle że wykupienie ubezpieczenia w formule All Risk nie oznacza uniknięcia wyłączeń odpowiedzialności. To właśnie wyłączenia w OWU są tymi wyjątkami, za które towarzystwo nie wypłaci pieniędzy z polisy.

W innej wersji polisy – od ryzyk nazwanych – wyłączeń jest znacznie więcej. Ich liczba zależy od wybranej oferty ubezpieczenia, a łącznie to nawet kilkadziesiąt sytuacji zajścia szkody.

szkoda bez odszkodowania z polisy mieszkaniowej

Odszkodowanie za pożar? To zależy od okoliczności

Aby uzyskać odszkodowanie z polisy mieszkaniowej, nie wystarczy jej posiadanie. Trzeba też spełnić szereg wymagań stawianych przez towarzystwo, np.:

 • zamykać drzwi i okna,
 •    
 • zlecać regularne przeglądy kominiarskie,
 •    
 • posiadać drzwi wejściowe w odpowiednich parametrach,
 •    
 • nie przechowywać w pomieszczeniach gospodarczych sprzętu RTV i AGD,
 •    
 • nie prowadzić w nieruchomości działalności gospodarczej.

Niestosowanie się do zaleceń ubezpieczyciela spowoduje, że uzyskanie odszkodowanie będzie znacznie trudniejsze lub niemożliwe. Najwięcej ograniczeń jest w przypadku pożaru czy kradzieży, ale też stłuczenia przedmiotów szklanych czy szkód spowodowanych przez samych lokatorów.

Lokatorzy zajmujący dom i mieszkanie swoim działaniem mogą przyczynić się do niewypłacenia pieniędzy z polisy, nawet jeśli wykupili odpowiednie rozszerzenie, jak:

 • szkoda na mieniu osoby bliskiej,
 •    
 • uszkodzenie ciała środkami pirotechnicznymi,
 •    
 • wymiana szyby w dziełach sztuki,
 •    
 • szkoda umyślna, np. zalanie.

Kradzież z włamaniem czy bez włamania ma znaczenie

Jednym z najczęstszych wyłączeń odpowiedzialności stosowanych przez ubezpieczycieli jest kradzież zwykła, czyli taka, która nie nosi znamion włamania w postaci wyłamanego zamka w drzwiach czy wybitej szyby.  

Ale nawet, jeśli ślady włamania są, może okazać się, że za niektóre skradzione przedmioty odszkodowanie nie zostanie przyznane. Takimi przedmiotami są zwykle:

 • rękopisy,
 •    
 • trofea myśliwskie,
 •    
 • broń,
 •    
 • złoto w sztabach,
 •    
 • materiał opałowy,
 •    
 • przedmioty, których ilość wskazuje na przeznaczenie handlowe.

Kradzież, nawet z włamaniem, nie liczy się też w przypadku niektórych pomieszczeń, jak niezabudowane balkony i tarasy, garaże blaszane czy nieruchomości gospodarcze (chlew, kurnik, stodoła). Problemy z uzyskaniem wypłaty z polisy mogą pojawić się również w razie kradzieży przedmiotów z domku letniskowego.

przedmioty nie chronione w polisie mieszkaniowej

Karencja, czyli brak odpowiedzialności TU przez krótki czas

Część towarzystw stosuje karencję, czyli czasowe wyłączenie odpowiedzialności za niektóre zdarzenia losowe. Najczęściej karencją objęta jest powódź – jeśli wydarzy się w ciągu pierwszych 30 dni od zawarcia umowy polisowej, towarzystwo nie wypłaci świadczenia. Karencja na powódź może być zniesiona, jeśli ubezpieczony będzie kontynuował umowę w tej samej firmie.

Innym zdarzeniem losowym z karencją jest poważne zachorowanie w ramach pakietu NNW lokatora. Tu brak odpowiedzialności towarzystwa może wynosić aż 60 dni. Krótsza karencja, bo 15-dniowa, stosowana jest też w przypadku szkód spowodowanych spływem wód po zboczach, naporem śniegu czy zalaniem nieruchomości osoby trzeciej (OC w życiu prywatnym).

Wypłata świadczenia – tak, ale do pewnej granicy

Oprócz wyłączeń całkowitych i czasowych, towarzystwa stosują też limity odpowiedzialności. To oznacza, że świadczenie jest wypłacane do górnej, ustalonej w OWU, wartości.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
           

Limity odpowiedzialności w polisie mieszkaniowej

           
rodzaj limituwartośćzdarzenie i polisa
KWOTA3 000 złutrata wody
           zalanie
500 złgotówka
           rozbój
800 złochrona mienia
           assistance
300 złtelefon
           rabunek
20 000 złsprzęt elektroniczny
           przepięcie
WAGA5 kgdron
           OC w życiu prywatnym
ODLEGŁOŚĆ100 kmzakwaterowanie zastępcze
           assistance
PROCENT30% SUdzieła sztuki
           pożar
WIEK55 latpoważne zachorowanie
           NNW
CZAS72 hdozór zniszczonego mienia
           assistance
OBJĘTOŚĆ100 lpojemność akwarium
           stłuczenie

Tabela. 1 Oprac. własne na podstawie OWU kilku ubezpieczycieli. Każde TU posiada własne limity na różne zdarzenia ubezpieczeniowe.

PAMIĘTAJ!
Lektura dokumentu Ogólnych Warunków Ubezpieczenia to absolutna podstawa, aby polisa mieszkaniowa nie okazała się rozczarowaniem z powodu zaniżonego odszkodowania lub nawet jego braku.

Polisę mieszkaniową można kupić na odległość, bez pośrednictwa agenta, dlatego warto w formularzu do zakupu polisy wskazać tylko prawdziwe informacje. Ubezpieczając dom z drewna jako murowany czy zaniżając wartość nieruchomości trzeba liczyć się  z tym, że polisa spełni swojego zadania, czyli ochrony finansowej na wypadek szkody.

Ważne informacje

 1. Wyłączenia odpowiedzialności dotyczą umowy podstawowej, a także każdej umowy dodatkowej
 2. Jedna polisa mieszkaniowa może zawierać nawet kilkadziesiąt wyłączeń odpowiedzialności
 3. Oprócz wyłączeń ubezpieczyciele stosują też limity odpowiedzialności oraz karencję
 4. Wszystkie wyłączenia znajdują się w dokumencie OWU dołączonym do polisy