Porównaj oferty i kup polisę taniej przez Internet

Wolisz porozmawiać? Skorzystaj z pomocy jednego z naszych 200 agentów

#zostańwdomu

Naprawa sprzętu RTV i AGD, interwencje hydraulika czy serwis informatyczny to tylko część udogodnień w ramach Home Assistance. Sprawdzamy, jakie jeszcze korzyści można uzyskać rozszerzając zakres ubezpieczenia o taki dodatek.

Porównaj ceny

Tytułowy pakiet to jeden z najpopularniejszych i najbardziej specyficznych dodatków do polisy mieszkaniowej. Domowe assistance nie jest właściwie ubezpieczeniem, tylko pakietem usług, jakie towarzystwo zobowiązuje się świadczyć klientowi przy zaistnieniu określonych okoliczności i w podanych limitach. Nie mamy tutaj do czynienia z wypłatą jakiegokolwiek odszkodowania, tylko z pokryciem kosztów np. interwencji specjalisty czy organizacji usług. 

Czy Home Assistance trzeba wykupić dodatkowo?

Domowy assistance może być dostępny w podstawowej wersji polisy, ale nie musi. Często ma on charakter rozszerzenia, czyli dodatkowej klauzuli do umowy, której nabycie łączy się z dodatkowym wydatkiem. Towarzystwa ubezpieczeniowe niekiedy przygotowują kilka różnych wariantów assistance, gdzie najmniej rozbudowany włączony jest w podstawę, a pozostałe dostępne są za uiszczeniem dodatkowych opłat.

To, czy domowe assistance znajduje się w podstawie, czy jest odpłatnym dodatkiem, zależy od polityki towarzystwa. Poszczególni ubezpieczyciele inaczej też komponują swoje pakiety usług. Można wskazać więc jedynie ogólne tendencje, ale każda oferta w tym zakresie jest nieco inna. 

PAMIĘTAJ!
Home Assistance nie występuje jako samodzielny produkt ubezpieczeniowy, dlatego, trzeba wybrać polisę mieszkaniową z podstawowym zakresem (ochrona murów przed zdarzeniami losowymi).

Co zawiera pakiet Home Assistance?

Można wyróżnić kilka podstawowych kategorii usług, jakie występują w większości pakietów Home Assistance:

 • interwencje specjalistów: hydraulika, szklarza, murarza, szklarza, informatyka, itd.;
 • działania organizacyjne przy zaistnieniu szkody: zabezpieczenie mienia, zapewnienie transportu lokatorom, zakwaterowanie ich w hotelu, itp.;
 • funkcja informacyjna – całodobowe infolinie: medyczna, remontowo-budowlana, ogólnoinformacyjna i inne;
 • usługi concierge;
 • naprawa sprzętu RTV, AGD i PC;
 • pakiet medyczny – wizyty specjalistów, rehabilitantów, pielęgniarek, dostawy leków, itp..

Wsparcie, jakiego udziela ubezpieczyciel w ramach domowego assistance – nie licząc infolinii – zawsze ograniczone jest pewnymi limitami, zarówno kwotowymi, jak i ilościowymi. Określane są one indywidualnie przez każde towarzystwo i zawsze szczegółowo opisane w OWU polisy.

Jakie są limity w Home Assistance?

Ograniczenia domowego assistance najlepiej wskazać na przykładzie, za który posłuży nam polisa Proama Dom. Spośród wszystkich dostępnych usług wybraliśmy kilka reprezentatywnych dla poszczególnych kategorii. Aby zapoznać się ze wszystkimi, wystarczy zajrzeć do OWU polisy, gdzie są one szczegółowo wypunktowane. 

Pakiet domowy assistance Proamy jest dość rozbudowany. Poza standardowymi usługami (interwencje specjalistów, naprawa sprzętu) można w nim znaleźć np. serwis informatyczny i rowerowy czy pakiet medyczny. Z wyłączeniem usług stricte informacyjnych, wszystkie świadczenia mają swoje limity, zarówno ilościowe, jak i pieniężne.

Przykładowe limity w pakiecie Home Assistance

usługa

limit kwotowy - na 1 zdarzenie

limit zdarzeniowy

Naprawa sprzętu: 
RTV, AGD, PC

600 zł2

Interwencja ślusarza

400 zł1

Infolinia remontowa

nie dotyczybez limitu

Dozór miejsca ubezpieczenia

1000 zł na jedno lub wszystkie zdarzeniałącznie 3 doby dla wszystkich zdarzeń

Przechowanie ocalałego mienia

1500 zł1

Opieka nad dziećmi lub niepełnosprawnymi

150 zł3 dni na jedno zdarzenie lub wszystkie

Odzyskiwanie danych

400 zł1

Wizyta pielęgniarki

500 zł3

Tabela 1. Zakres Home Assistance w polisie Proama Dom. Limity dotyczą umowy na 12 miesięcy.

Czego nie obejmuje domowe assistance?

Kolejnymi ograniczeniami, jakie znajdziemy w każdym Home Assistance, są wyłączenia odpowiedzialności, czyli konkretne sytuacje, w których nie będzie nam udzielone wsparcie towarzystwa. Tutaj również posłużmy się konkretnymi przykładami, tym razem z polisy Inter Lokum, które odnoszą się do wybranych usług wchodzących w skład domowego assistance. 

Towarzystwo może więc uchylić się od udzielenia pomocy, gdy:

 • odpowiedzialność za naprawdę ponosi inny podmiot, np. administracja budynku, pogotowie energetyczne, gazowe albo wodno-kanalizacyjne;
 • interwencja elektryka lub technika urządzeń grzewczych odnosi się do żarówek, lampek kontrolnych i przedłużaczy;
 • usługa miałaby być świadczona poza terytorium Polski;
 • stan poszkodowanego wymaga wezwania pogotowia ratunkowego;
 • mienia ze względu na wagę lub gabaryty nie można przewieźć autem ciężarowym o ładowności do 3,5 tony;
 • wypadek spowodowany był umyślnie przez ubezpieczonego, w przypadku samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa lub skutków samobójstwa, bez względu na aktualny stan poczytalności.

Pełną listę wyłączeń odpowiedzialności znajdziemy w OWU każdej polisy mieszkaniowej. Chociaż nie jest to krótka i łatwa lektura, to zawsze warto wnikliwie się z nią zapoznać.

Ile kosztuje wezwanie hydraulika bez polisy Home Assistance?

Interwencja hydraulika co pewien czas zdarza się w domu czy mieszkaniu. Sprawdźmy, ile kosztowałaby nas taka usługa bez polisy mieszkaniowej zawierającej pakiet Home Assistance. W tabeli uwzględniliśmy uśrednione stawki dla całego kraju, bez podziału na miasta.

Okazuje się, że nawet przy drobnych usterkach za jednozrazowe wezwanie hydraulika zapłacimy minimum 80 zł. Tymczasem pakiet Home Assistance jako dodatek do polisy mieszkaniowej jest często zawarty w podstawie, a jako rozszerzenie zwiększa jej roczny koszt o 50-80 zł, czyli tyle, ile właśnie wezwanie fachowca do cieknącej rury. 

Warto zauważyć, że  Home Assistance to nie tylko hydraulik, ale usługi kilku innych specjalistów oraz pomoc w mniej lub bardziej poważnych sprawach (przeciekanie, zalanie, pożar). 

Ile kosztuje wezwanie hydraulika prywatnie?

Usługa

 Średnia cena

Poszukiwanie przyczyny i miejsca przecieku

80 zł

Czyszczenie syfonu (umywalka, zlew, bidet, pisuar)

80 zł

Doradztwo techniczne

80 zł

Wykonanie odejścia kanalizacyjnego

100 zł

Odpowietrzenie kanalizacji

120 zł

Czyszczenie kanalizacji od 20 do 40 mm

200 zł

Czyszczenie kanalizacji od 50 do 150 mm

250 zł

Tabela 2. Dane na podstawie eurobudowa.pl.

Dla porównania sprawdźmy, jakie wsparcie z zakresu usług hydraulicznych przyniesie domowe assistance w 4 przykładowych towarzystwach: Inter Polska, Proama, Generali i Link4. 

Generali oferuje polisę w dwóch wariantach, dla ryzyk nazwanych i ryzyk wszystkich, a każdy z nich ma inaczej skonstruowany pakiet domowego assistance – stąd dwa różne limity pieniężne. Łącznie w skali roku Generali może pokryć koszty napraw hydraulicznych rzędu 1000 lub 3000 zł. 

Inter Polska łącznie oferuje z tego tytułu 800 zł, Proama 500 zł, a Link4 1500 zł. 

Usługi hydrauliczne w Home Assistance

TULimit interwencji
w skali roku

Limit cenowy
dla jednego zdarzenia

Inter Polska

2400 zł

Proama

1500 zł

Generali

2500/1500 zł w zależności od pakietu

Link4

3500 zł

Tabela 3. Opracowanie własne na podstawie OWU.

Ważne informacje

1. Domowe assistance nie jest ubezpieczeniem, a pakietem usług lub świadczeń

2. Home Assistance dostępny jest jedynie jako element polisy mieszkaniowej – nie występuje jako samodzielny produkt ubezpieczeniowy

3. W zależności od towarzystwa, domowe assistance może być dostępne w podstawie lub jako rozszerzenie

4. Każdy pakiet assistance zawiera limity i wyłączenia odpowiedzialności, które szczegółowe opisane są w OWU polisy