Nie masz jeszcze pakietu Home Assistance? Możesz mieć kosztowny problem, bo za wezwanie elektryka, ślusarza czy szklarza do usterki trzeba zapłacić co najmniej 100 zł za pojedynczą wizytę. O wiele mniej kosztuje dokupienie domowego assistance do polisy na cały rok.

Czym jest home assistance?

Tytułowy pakiet to jeden z najpopularniejszych i najbardziej specyficznych dodatków do polisy mieszkaniowej.

Domowe assistance nie jest właściwie ubezpieczeniem, tylko pakietem usług, jakie towarzystwo zobowiązuje się świadczyć klientowi przy zaistnieniu określonych okoliczności i w podanych limitach.

Nie mamy tutaj do czynienia z wypłatą jakiegokolwiek odszkodowania, tylko z pokryciem kosztów np. interwencji specjalisty czy organizacji usług.

Przed czym chroni ubezpieczenie assistance domowy?

Assistance domowy kupowany do polisy mieszkaniowej pozwala uniknąć dodatkowych wydatków w wielu sytuacjach związanych z awarią urządzeń i wezwaniem fachowca.

Ubezpieczenie pozwoli pokryć koszty:

 • naprawy pogwarancyjnej,
 • wezwania specjalisty,
 • transportu przedmiotów po szkodzie,
 • przechowania przedmiotów po szkodzie,
 • zakwaterowania lokatorów po szkodzie,
 • transportu roweru po wypadku,
 • opieki nad dziećmi,
 • korepetycji,
 • dostarczenia leków,
 • wizyty lekarza czy pielęgniarki,
 • usług nietypowych (concierge).

Bezkosztowo w ramach assistance możemy korzystać z wybranych infolinii, np. budowlanej czy medycznej.

co gwarantuje home assistance

Dlaczego warto rozważyć zakup ubezpieczenia assistance?

Ubezpieczenie home assistance to bardzo praktyczne rozszerzenie do polisy mieszkaniowej. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że skorzystamy z zakresu tego pakietu, który zawiera z reguły kilkanaście różnych zdarzeń.

Ubezpieczenie assistance to także niski koszt. Za takie rozszerzenie do polisy podstawowej dopłacimy ok. kilkunastu złotych w skali roku.

Assistance w polisie mieszkaniowej ma bardzo szerokie zastosowanie. Pakiet dotyczy zdrowia lokatorów, mienia ruchomego i elementów stałych, zwierząt domowych, samochodu i roweru.

Co zawiera pakiet Home Assistance?

Zakres home assistance jest bardzo zróżnicowany i zależy od konkretnego ubezpieczyciela. Przykładowo, w Inter Polska w polisie Inter Lokum znajdziemy 10 zdarzeń głównych. Pomoc interwencyjna w przypadku szkody całkowitej, która uniemożliwia dalsze zamieszkiwanie budynku obejmuje:

 • transport ocalałego mienia,
 • przechowanie ocalałego mienia,
 • dozór ocalałego mienia,
 • transport powrotny ocalałego mienia,
 • transport osób,
 • zakwaterowanie w hotelu,
 • utylizacja zniszczonego mienia,
 • ekipę sprzątająca po szkodzie w miejscu ubezpieczenia,
 • opieka nad zwierzętami domowymi trzymanymi na terenie miejsca,
 • ubezpieczenia poza domem mieszkalnym,
 • wniesienie i montaż mebli i sprzętu RTV, AGD po szkodzie na skutek pożaru, wybuchu i zalania,
 • koszty wynajmu mieszkania zastępczego.

Przykładowy zakres Home Assistance

zdarzenieszczegóły
Pomoc medyczna

w razie konieczności domowej wizyty lekarza, pielęgniarki,
transportu leków, transportu medycznego

Pomoc interwencyjna

w przypadku utraty lub zniszczenia ubezpieczonego mienia
wskazanego w umowie ubezpieczenia

gdy ubezpieczony dom/mieszkanie wskazane w umowie ubezpieczenia
znajdzie się w stanie wykluczającym dalsze zamieszkiwanie

w przypadku awarii sprzętu AGD, PC, RTV

Usunięcie szkodników

w przypadku konieczności usunięcia gniazd szerszeni i os
lub nagłego pojawienia się karaluchów, prusaków, myszy, szczurów

Awaria drzwi

w przypadku zatrzaśnięcia się drzwi w miejscu ubezpieczenia,
złamania lub zagubienia kluczy do drzwi ubezpieczonego domu lub mieszkania

Awaria instalacji wodnej

pomoc hydraulika w przypadku awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej

Awaria samochodu

w przypadku unieruchomienia pojazdu mechanicznego
należącego do ubezpieczonego

Awaria roweru

w przypadku unieruchomienia roweru należącego do ubezpieczonego

Informacja

dostęp do infolinii tematycznej

Na podstawie OWU Inter Lokum.

Jak kupić ubezpieczenie Home Assistance?

Ubezpieczenie home assistance kupimy przeważnie jako rozszerzenie do podstawy (ochrony murów i stałych elementów od zdarzeń losowych).

Część ubezpieczycieli dodaje Home Assistance do oferty w porównywarce online. Tak jest w przypadku Generali, Proama, Inter Polska, Benefia, Link4 czy mtu24.pl.

Aby kupić ubezpieczenie Home Assistance, wystarczy wybrać z porównywarki ofertę z tym właśnie rozszerzeniem. Przy czym nie w każdym TU pakiet pomocowy będzie składał się z tym samych usług.

PAMIĘTAJ!
Home Assistance nie występuje jako samodzielny produkt ubezpieczeniowy, dlatego, trzeba wybrać polisę mieszkaniową z podstawowym zakresem (ochrona murów przed zdarzeniami losowymi).

Jakie są limity w Home Assistance?

Wsparcie, jakiego udziela ubezpieczyciel w ramach domowego assistance – nie licząc infolinii – zawsze ograniczone jest pewnymi limitami, zarówno kwotowymi, jak i ilościowymi. Określane są one indywidualnie przez każde towarzystwo i zawsze szczegółowo opisane w OWU polisy.

Przykładowo, w polisie Proama Dom, wszystkie świadczenia mają limity zarówno ilościowe, jak i finansowe. Od 150 zł za opiekę nad dziećmi do 1500 zł za przechowanie mienia ocalałego po szkodzie. Albo opieka nad dziećmi do 3 dni czy 1 takie przechowanie. Z wizyty pielęgniarki można skorzystać do kwoty 500 zł lub maksymalnie 3 razy.

Wszystkie limity dotyczą umowy polisy mieszkaniowej na 12 miesięcy.

Przykładowe limity w pakiecie Home Assistance

usługa

limit kwotowy
na 1 zdarzenie

limit zdarzeń

Naprawa sprzętu: 
RTV, AGD, PC

600 zł2

Interwencja ślusarza

400 zł1

Infolinia remontowa

nie dotyczybez limitu

Dozór miejsca ubezpieczenia

1000 zł
na jedno lub wszystkie zdarzenia
łącznie 3 doby
dla wszystkich zdarzeń

Przechowanie ocalałego mienia

1500 zł1

Opieka nad dziećmi lub niepełnosprawnymi

150 zł3 dni
na jedno zdarzenie lub wszystkie

Odzyskiwanie danych

400 zł1

Wizyta pielęgniarki

500 zł3

Na podstawie OWU Proama Dom.

Czego nie obejmuje domowe assistance?

Kolejnymi ograniczeniami, jakie znajdziemy w każdym Home Assistance, są wyłączenia odpowiedzialności, czyli konkretne sytuacje, w których nie będzie nam udzielone wsparcie towarzystwa. Tutaj również posłużmy się konkretnymi przykładami, tym razem z polisy Inter Lokum, które odnoszą się do wybranych usług wchodzących w skład domowego assistance.

Towarzystwo może więc uchylić się od udzielenia pomocy, gdy:

 • odpowiedzialność za naprawdę ponosi inny podmiot, np. administracja budynku, pogotowie energetyczne, gazowe albo wodno-kanalizacyjne;
 • interwencja elektryka lub technika urządzeń grzewczych odnosi się do żarówek, lampek kontrolnych i przedłużaczy;
 • usługa miałaby być świadczona poza terytorium Polski;
 • stan poszkodowanego wymaga wezwania pogotowia ratunkowego;
 • mienia ze względu na wagę lub gabaryty nie można przewieźć autem ciężarowym o ładowności do 3,5 tony;
 • wypadek spowodowany był umyślnie przez ubezpieczonego, w przypadku samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa lub skutków samobójstwa, bez względu na aktualny stan poczytalności.

Pełną listę wyłączeń odpowiedzialności znajdziemy w OWU każdej polisy mieszkaniowej. Chociaż nie jest to krótka i łatwa lektura, to zawsze warto wnikliwie się z nią zapoznać.

Ile kosztuje pakiet Home Assistance?

Sprawdziliśmy, ile kosztowałaby przykładowa polisa mieszkaniowa zawierająca pakiet Home Assistance. W kalkulacji zakładamy, że ubezpieczamy mieszkanie we Wrocławiu wart 670 000 zł. Polisa obejmuje mury, stałe elementy i wyposażenie od zdarzeń losowych.

Zakres cenowy dla polis z pakietem Home Assistance jest dość szeroki. Rocznie to różnica nawet 300 zł, ale droższe oferty ubezpieczeń zawierają zwykle więcej ryzyk, wię prawdopodobieństwo wypłaty odszkodowania jest wyższe

Michał Ratajczak, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w RankomatMichał Ratajczak, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w Rankomat

Roczny koszt polisy mieszkaniowej z Home Assistance

TU

Cena

W zakresie oprócz Home Assistance

Generali

288 zł

NNW lokatora
dewastacja

Wiener

306 zł

dewastacja

Mtu24.pl

313 zł

OC w życiu prywatnym 50 000 zł

Europa

332 zł

dewastacja

Generali

337 zł

OC w życiu prywatnym 100 000 zł
dewastacja
NNW lokatora

Wiener

436 zł

powódź
przedmioty szklane
dewastacja
All Risk

Generali

441 zł

powódź
przedmioty szklane
dewastacja
NNW lokatora
NNW psa i kota
All Risk

Europa

442 zł

przedmioty szklane
All Risk

Generali

510 zł

OC w życiu prywatnym 200 000 zł
przedmioty szklane
dewastacja
NNW lokatora
NNW psa i kota
All Risk

Inter Polska

679 zł

OC w życiu prywatnym 100 000 zł
dewastacja
All Risk

Na podstawie kalkulacji z 07.09.2022 r. dla mieszkanie o wartości 670 000 zł.

PORÓWNAJ CENY

Czy zakup pakietu Home Assistance się opłaca?

Interwencja hydraulika co pewien czas zdarza się w domu czy mieszkaniu. Sprawdźmy, ile kosztowałaby nas taka usługa bez polisy mieszkaniowej zawierającej pakiet Home Assistance. W tabeli uwzględniliśmy uśrednione stawki dla całego kraju, bez podziału na miasta.

Okazuje się, że nawet przy drobnych usterkach za jednozrazowe wezwanie hydraulika zapłacimy minimum 80 zł. Tymczasem pakiet Home Assistance jako dodatek do polisy mieszkaniowej jest często zawarty w podstawie, a jako rozszerzenie zwiększa jej roczny koszt o 50-80 zł, czyli tyle, ile właśnie wezwanie fachowca do cieknącej rury.

Warto zauważyć, że  Home Assistance to nie tylko hydraulik, ale usługi kilku innych specjalistów oraz pomoc w mniej lub bardziej poważnych sprawach (przeciekanie, zalanie, pożar).

Ile kosztuje wezwanie hydraulika prywatnie?

Usługa

 Średnia cena

Poszukiwanie przyczyny i miejsca przecieku

80 zł

Czyszczenie syfonu (umywalka, zlew, bidet, pisuar)

80 zł

Doradztwo techniczne

80 zł

Wykonanie odejścia kanalizacyjnego

100 zł

Odpowietrzenie kanalizacji

120 zł

Czyszczenie kanalizacji od 20 do 40 mm

200 zł

Czyszczenie kanalizacji od 50 do 150 mm

250 zł

Dane na podstawie eurobudowa.pl.

Dla porównania sprawdźmy, jakie wsparcie z zakresu usług hydraulicznych przyniesie domowe assistance w 4 przykładowych towarzystwach: Inter Polska, Proama, Generali i Link4.

Generali oferuje polisę w dwóch wariantach, dla ryzyk nazwanych i ryzyk wszystkich, a każdy z nich ma inaczej skonstruowany pakiet domowego assistance – stąd dwa różne limity pieniężne. Łącznie w skali roku Generali może pokryć koszty napraw hydraulicznych rzędu 1000 lub 3000 zł.

Inter Polska łącznie oferuje z tego tytułu 800 zł, Proama 500 zł, a Link4 1500 zł.

Usługi hydrauliczne w Home Assistance

TULimit interwencji
w skali roku

Limit cenowy
dla jednego zdarzenia

Inter Polska

2400 zł

Proama

1500 zł

Generali

2500/1500 zł w zależności od pakietu

Link4

3500 zł

Opracowanie własne na podstawie OWU.

Jak rozwiązać umowę Home Assistance?

Jeśli home assistance kupujemy do podstawy polisy mieszkaniowej, wtedy rozwiązać trzeba całą umowę z ubezpieczycielem.

Można to zrobić na kilka sposobów. Nowo zawarte ubezpieczenie do 30 dni od wpłacenia składki. Ubezpieczenie już trwające na 30 dni przez zakończeniem umowy – jeśli chcemy np. zmienić TU lub zrezygnować z ochrony. 

A jeśli uznamy, że potrzebujemy dokupić pakiet Home Assistance w trakcie trwania polisy, możemy rozszerzyć zakres w każdą rocznicę umowy (przy polisach dwu i trzyletnich).

W razie chęci rezygnacji czy dokupienia Home Assistance należy skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem.

Gdzie kupić ubezpieczenie Home Assistance?

Najlepszy sposób do zakupu polisy mieszkaniowej od powodzi to porównywarka online. W tym miejscu nie tylko sprawdzimy nawet ponad 50 ofert w 1 kalkulacji, ale też zaoszczędzimy mnóstwo czasu. Narzędzie jest bardzo intuicyjne i wymaga tylko uzupełnienia krótkiego formularza.

Cały zakup polisy mieszkaniowej sprowadza się do kilku czynności. Wystarczy tylko: 

1. Wpisać do formularza kilka informacji o nieruchomości: metraż, wiek, adres, formę własności, a także wiek ubezpieczającego, historię szkód z ostatnich lat oraz termin rozpoczęcia polisy. 

2. Dobrać potrzebne ryzyka – oprócz pakietu Home Assistance to m.in. powódź, OC w życiu prywatnym, kradzież z włamaniem, stłuczenie przedmiotów szklanych. 

3. Zadeklarować sumy ubezpieczenia dla murów, elementów stałych i ewentualnie ruchomości domowych. Kwoty te odpowiadają wysokości odszkodowania. 

4. Podać zabezpieczenia antywłamaniowe, w przypadku chęci rozszerzenia ochrony o kradzież z włamaniem. 

5. Podać adres email, jeśli chcemy szybko wrócić do kalkulacji i zdecydować o zakupie później. 

6. Wybrać jedną z dostępnych ofert TU. Do wyboru mamy polisy mieszkaniowe Proama, Generali, Link4, Wiener, Benefia, Europa, Inter Polska, mtu24.pl, Nationale-Nederlanden czy Allianz

7. Wprowadzić dane osobowe potrzebne do finalizacji transakcji zakupu polisy. 

8. Wybrać formę płatności za składkę ubezpieczeniową (BLIK, przelew online, PayPo, karta płatnicza debetowa lub kredytowa, Google Pay).

Ważne informacje

1. Domowe assistance nie jest ubezpieczeniem, a pakietem usług lub świadczeń

2. Home Assistance dostępny jest jedynie jako element polisy mieszkaniowej – nie występuje jako samodzielny produkt ubezpieczeniowy

3. W zależności od towarzystwa, domowe assistance może być dostępne w podstawie lub jako rozszerzenie

4. Każdy pakiet assistance zawiera limity i wyłączenia odpowiedzialności, które szczegółowe opisane są w OWU polisy

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Home Assistance

 1. Jak zgłosić do TU naprawę telewizora?

  W tym celu wystarczy kontakt z TU. Najszybszym sposobem jest wypełnienie formularz na stronie ubezpieczyciela. Naprawa telewizora będzie możliwa po zakończeniu gwarancji producenta.

 2. Czy usługi z pakietu Home Assistance mogę łączyć?

  Tak, to możliwe, o ile wcześniej nie wyczerpaliśmy limitów odpowiedzialności ustalonych w OWU przez ubezpieczyciela.

 3. Jak długo ważny jest pakiet Home Assistance?

  Home Assistance jest ważne co najmniej 12 miesięcy. Pakiet możemy też kupić na okres 2 lub 3 lat w zależności od oferty TU.

 4. Czy mogę kupić Home Assistance osobno?

  Zwykle Home Assistance jest rozszerzeniem do polisy podstawowej.

 5. Czy Home Assistance działa także poza ubezpieczoną nieruchomością?

  Tak, w przypadku awarii pojazdu mechanicznego czy roweru.

 6. Jaka pomoc fachowca jest zawarta w ubezpieczeniu?

  W zależności od oferty znajdziemy tam standardowo usługi ślusarza, hydraulika, elektryka, dekarza, murarza, szklarza, technika urządzeń grzewczych, sanitarnych i klimatyzacyjnych.

 7. Jak rozwiązać umowę Home Assistance?

  Jeśli Home Assistance kupujemy do podstawy polisy mieszkaniowej, wtedy rozwiązać trzeba całą umowę z ubezpieczycielem. A jeśli uznamy, że potrzebujemy dokupić pakiet Home Assistance w trakcie trwania polisy, możemy rozszerzyć zakres w każdą rocznicę umowy (przy polisach dwu i trzyletnich). W razie chęci rezygnacji czy dokupienia Home Assistance należy skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem.