Dobra polisa mieszkaniowa to polisa dopasowana do specyfiki nieruchomości oraz indywidualnych potrzeb lokatorów. Za szeroki zakres ochrony trzeba zapłacić nieco więcej, jednak w dłuższej perspektywie decyzja o ubezpieczeniu wszystkich elementów nieruchomości może okazać się strzałem w dziesiątkę.

Garaż, akwarium, zwierzęta domowe, rzeczy osobiste, nagrobek, dom letniskowy – te i wiele innych dóbr mogą być chronione finansowo w ramach polisy mieszkaniowej. Wyjaśniamy, jak skonstruowany jest taki produkt, na co trzeba zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy i jak wysoka powinna być składka. 

Jakie nieruchomości obejmuje polisa mieszkaniowa?

Ubezpieczenie nieruchomości dotyczy domu, mieszkania i tzw. budynku w budowie. Oprócz tego ochroną mogą zostać objęte również innego typu nieruchomości:

 • budynek gospodarczy;
 • garaż, w tym wolnostojący, w bryle domu, w bryle innego budynku, podziemny przypisany do mieszkania, znajdujący się w określonej odległości do nieruchomości;
 • pomieszczenie przynależne do mieszkania, np. piwnica;
 • dom letniskowy;
 • budynek małej architektury, np. altana;
 • ogrodzenie wraz z elementami stałymi;
 • oczko wodne i basen;
 • chodnik i podjazd;
 • nagrobek.

Problematyczne z punktu widzenia plisy są zabudowania nie związane trwale z gruntem, czyli np. szklarnia, tunel foliowy czy metalowy garaż. Trzeba też pamiętać, że aby włączyć do polisy niektóre budynki, muszą one posiadać określone zabezpieczenia, czyli np. szczelne okna i drzwi zamykane na zamek.

PAMIĘTAJ!
Polisa mieszkaniowa może obejmować praktycznie wszystkie rodzaje zabudowań, które znajdują się na posesji, a nawet poza nią (dom letniskowy, garaż i nagrobek).

Jakie zdarzenia losowe może obejmować polisa?

Ubezpieczenie w wersji podstawowej chroni muryelementy stałe w razie zaistnienia określonych zdarzeń losowych. Wyposażenie, czyli inaczej mienie ruchome lub ruchomości domowe, dostępne są jako dodatkowo płatne rozszerzenia.

Pakiet zdarzeń losowych w podstawie polisy mieszkaniowej może składać się zarówno z kilku, jak i ponad 30 ryzyk. Zdarzenia losowe znajdują się w dokumencie OWU. Przykładowo, polisa Link4 Dom zawiera 19 zdarzeń losowych:

 • pożar,
 • uderzenie pioruna,
 • przepięcie,
 • wybuch (eksplozja i implozja),
 • upadek samolotu,
 • huragan,
 • grad,
 • pękanie mrozowe,
 • zalanie (w tym zalanie przez osoby trzecie),
 • powódź,
 • deszcz nawalny,
 • trzęsienie ziemi,
 • obsuwanie się ziemi,
 • zapadanie się ziemi,
 • lawina,
 • napór śniegu,
 • dym i sadza,
 • uderzenie pojazdu mechanicznego,
 • fala dźwiękowa.
WAŻNE!
Część z tych zdarzeń, np. pożar i zalanie, obecne są praktycznie w każdej podstawie ubezpieczenia nieruchomości. Inne, np. powódź, często dostępne są dopiero jako rozszerzenia.

co obejmuje polisa mieszkaniowa

Które rozszerzenia warto dokupić do podstawy ubezpieczenia?

Podstawową umowę polisową można uzupełnić rozszerzeniami, czyli umowami dodatkowymi, które podnoszą cenę polisy, ale z drugiej strony sprawiają, że ubezpieczenie ma szersze zastosowanie. Z reguły rozszerzeniami jest kilka ryzyk, jak:

 • kradzież z włamaniem – aktywność złodziei to jedna z trzech najczęściej spotykanych przyczyn wypłaty odszkodowania z polisy mieszkaniowej, a wyposażenie domu może być warte nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych,
   
 • powódź – żywioł często dostępny jako rozszerzenie, a przecież stanowiący realne i poważne zagrożenie. Dla niektórych lokalizacji ubezpieczenie od powodzi jest wręcz konieczne,
   
 • stłuczenie elementów szklanych – relatywnie tani, ale wartościowy dodatek. Chroni nie tylko okna czy szklane drzwi balkonowe, ale np. akwaria, kabiny prysznicowe i płyty indukcyjne,
   
 • przepięcie – zabezpiecza finansowo praktycznie cały posiadany sprzęt zasilany prądem. Szczególnie przydatne dla osób planujących remont, podczas którego często dochodzi do niebezpiecznych skoków napięcia,
   
 • pokrycie strat wyrządzonych przy akcji ratunkowej – szkody wywołane bezpośrednio przez ogień mogą stanowić tylko część ogólnych szkód wywołanych przez pożar.

W jakich sytuacjach polisa chroni lokatorów?

Dodatki do polisy mieszkaniowej nie muszą skupiać się tylko na zabezpieczeniu nieruchomości i wyposażenia. Towarzystwa oferują również rozszerzenia adresowane do lokatorów. 

Jednym z nich jest OC w życiu prywatnym, który poszerza zakres ochrony o szkody materialne wyrządzone osobom trzecim. Przydaje się on w wielu sytuacjach, ale najczęściej pokrywane są z niego szkody wyrządzone przez dzieci. Do polisy można również dołączyć ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) czy pomoc prawną.

Ciekawym rozszerzeniem jest domowy assistance. Ten pakiet jest nie tyle ubezpieczeniem, co zbiorem usług, z których można korzystać w ramach polisy. Często obejmuje on wsparcie specjalistów przy drobnych domowych naprawach (hydraulika, elektryka czy specjalisty od sprzętu RTV/AGD), infolinie tematyczne czy opiekę medyczną. 

Niezwykle wartościowa może okazać się obecna w domowym assistance opieka na wypadek zaistnienia szkody, czyli np. pożaru. Może ona obejmować m. in.:

 • dozór miejsca zdarzenia,
 • zabezpieczenie ocalałego mienia,
 • transport lokatorów i zakwaterowanie w hotelu,
 • utylizację zniszczonego mienia,
 • opiekę nad dziećmi, osobami niepełnosprawnymi i zwierzętami domowymi.

Każde towarzystwo nieco inaczej komponuje pakiet assistance, a zdarza się też, że jeden ubezpieczyciel oferuje kilka różnych wariantów omawianego rozszerzenia. 

Kiedy z polisy mieszkaniowej nie będzie odszkodowania?

Każda polisa mieszkaniowa uwzględnia okoliczności, w których ubezpieczony nie może liczyć na otrzymanie odszkodowania. Ograniczenia, wymienione dokumencie OWU każdej polisy, dzielą się na czasowe (karencje), stałe i limity odpowiedzialności.

Karencja występuje wtedy, gdy polisa w konkretnym obszarze zaczyna obowiązywać dopiero po pewnym czasie. Najczęściej stosuje się ten zapis w odniesieniu do powodzi, a okres karencyjny to np. 30 dni od podpisania umowy.

Wyłączenia odpowiedzialności mogą mieć charakter ogólny i szczegółowy (w odniesieniu do konkretnych zdarzeń). W jakich sytuacjach mogą one występować? Wymieńmy sobie kilka przykładów:

 • przy szkodach wyrządzonych przez zwierzęta domowe, jeśli zwierzę zaliczane jest do grona gatunków egzotycznych;
 • przy zniszczeniach spowodowanych celowym działaniem lokatorów lub zaistniałych wskutek rażącej niedbałości;
 • kiedy nie dopatrzymy obowiązkowego przeglądu kominiarskiego, co spowoduje zapalenie się sadzy w kominie; 
 • jeśli złodziej wedrze się do mieszkania przez otwarte drzwi lub okno i nie pozostawi żadnych śladów swojej obecności (zniszczeń) – w odniesieniu do kradzieży z włamaniem;
 • kiedy szkoda jest spowodowana niewłaściwym użytkowaniem sprzętu elektrycznego;
 • kiedy stracimy dane w formie cyfrowej.

Limity odpowiedzialności mogą dotyczyć np. liczby interwencji specjalisty (pakiet assistance), minimalnej straty (franszyza redukcyjna – odszkodowanie wypłacane powyżej straty wartej 100 zł), czasu (dozór nieruchomości po szkodzie do 3 dni) czy odległości (transport ocalałego mienia do 100 km). Te informacje również są szczegółowo wymienione w OWU.

Czy opłaca się rozszerzyć zakres ochrony? Symulacje składki

Wielu lokatorów przy wyborze ubezpieczenia nieruchomości kieruje się głównie ceną. Nie zawsze jednak oszczędność na polisie mieszkaniowej będzie się opłacać. Co więcej, różnica w rocznej składce będzie często pozorna. Aby się o tym przekonać, stworzyliśmy dwie przykładowe kalkulacje – dla ubezpieczenia domu i dla mieszkania. 

Ubezpieczany dom jest wolnostojący dom o powierzchni 150 mkw., którego wartość to 500 000 zł. Wyliczenie składki dotyczy 2 wariantów – podstawowego (mury i stałe elementy przed zdarzeniami losowymi) i rozszerzonego (mury, stałe elementy, ruchomości przed zdarzeniami losowymi oraz kradzieżą z włamaniem, powodzią, wandalizmem, dewastacją i stłuczeniem elementów szklanych). 
 
Przykładowa symulacja składki pokazuje, że ubezpieczenie domu w podstawie to koszt średnio 316 zł. Z wybranymi rozszerzeniami trzeba zapłacić przeciętnie 623 zł. W najtańszych wynikach kalkulacji różnica w wysokości składki między podstawą i rozszerzeniem jest minimalna - poniżej 100 zł za rok ochrony.

Ubezpieczenie domu podstawowe czy rozszerzone?

TUPodstawowa polisa:
- mury
- stałe elementy
- zdarzenia losowe

Rozszerzona polisa:
- mury
- stałe elementy
- ruchomości
- zdarzenia losowe
- 5 dodatków

różnica w rocznej składce

Generali

359 zł433 zł74 zł

Proama

255 zł386 zł131 zł

Inter Polska

267 zł771 zł504 zł

Ergo Hestia

384 zł901 zł517 zł

średnio

316 zł623 zł306 zł

Tabela 1. Przykładowe składki dla domu o wartości 500 000 zł na podstawie kalkulacji z dnia 05.11.2019 r.

Z kolei ubezpieczane mieszkanie jest własnościowe i znajduje się w Warszawie, usytuowane na piętrze pośrednim, o powierzchni 80 mkw i ma wartość 300 000 zł. Kalkulacja również w tym przypadku dotyczy 2 wariantów – podstawowego (mury i stałe elementy przed zdarzeniami losowymi) i rozszerzonego (mury, stałe elementy, ruchomości przed zdarzeniami losowymi oraz kradzieżą z włamaniem, powodzią, wandalizmem, dewastacją i stłuczeniem elementów szklanych). 

Za podstawowe ubezpieczenie mieszkania trzeba zapłacić średnio 180 zł, a za wersję rozbudowaną polisy 388 zł. W tym przypadku różnice w najtańszych ofertach są jeszcze mniejsze i wynoszą odpowiednio 38 i 69 zł rocznie. 

Ubezpieczenie mieszkania podstawowe czy rozszerzone?

TUPodstawowa polisa:
- mury
- stałe elementy
- zdarzenia losowe

Rozszerzona polisa:
- mury
- stałe elementy
- ruchomości
- zdarzenia losowe
- 5 dodatków

różnica w rocznej składce

Generali

205 zł243 zł38 zł

Proama

141 zł210 zł69 zł

Inter Polska

236 zł568 zł332 zł

Ergo Hestia

137 zł532 zł395 zł

średnio

180 zł388 zł208 zł

Tabela 2. Przykładowe składki dla mieszkania o wartości 300 000 zł na podstawie kalkulacji z dnia 05.11.2019 r.

Ważne informacje

1. Podstawowe składniki ubezpieczenia nieruchomości to: mury, elementy stałe i ruchomości domowe

2. Polisa może obejmować również liczne budowle i obiekty znajdujące się na posesji, a nawet poza nią

3. Każde rozszerzenie polisy jest dodatkowo płatne, ale zwiększa szansę otrzymania świadczenia za szkodę

4. Ubezpieczenie nieruchomości posiadają ograniczenia w postaci karencji, limitów i wyłączeń odpowiedzialności