Ile dopłaty do gazu – to pytanie zadaje sobie wielu Polaków, którzy z coraz większym niepokojem spoglądają na rosnące koszty ogrzewania. Dowiedz się, czy możesz ubiegać się o dofinansowanie rachunku za gaz i ile wyniesie takie wsparcie finansowe w 2024 roku.

Konflikt między Rosją i Ukrainą przyniósł wiele negatywnych skutków ekonomicznych, m.in. wzrost cen paliw kopalnych, w tym gazu ziemnego. W okresie zimowym odczuwają to szczególnie osoby ogrzewające mieszkania piecami gazowymi. Tak zmieniły się stawki za ogrzewanie domu na przestrzeni 2021 i 2022 roku.

W 2023 r. obowiązuje ustawa, zgodnie z którą ceny gazu są zamrożone i naliczane według stawki z roku 2022. To oznacza, od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 sprzedawcy gazu mają obowiązek w rozliczeniach z odbiorcami stosować cenę maksymalną za gaz w wysokości 200,17 zł/MWh.

W 2024 r. będziesz mógł liczyć także na dofinansowanie do gazu, a w szczególności zamrożenie cen energii, dodatek węglowy, dodatek gazowy, dodatek na pellet, dodatek osłonowy i dofinansowanie do wymiany pieca.

Z dopłat do gazu, czyli stosowania niższej taryfy mimo wyższych cen aktualnych, ma skorzystać 300 000 gospodarstw domowych. Sprawdź, czy zaliczasz się do tego grona.

WAŻNE!
W 2024 r. ceny gazu i innych źródeł ciepła nie zmienią się do 30.06.2024 r. Zamrożone stawki dotyczą tylko limitu zużycia energii - wtedy maksymalna cena za prąd wyniesie 412 zł/MWh. Po przekroczeniu limitu będzie to już 693 zł/MWh). Limity wynoszą 1,5 MWh dla gospodarstw domowych, 1,8 MWh dla gospodarstw domowych, w których jest osoba z niepełnosprawnością i 2 MWh dla posiadaczy Kart Dużej Rodziny oraz rolników.

Czym jest dodatek do gazu?

W grudniu 2022 roku weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. Ustawa zawiera 3 kluczowe informacje:

1. „Zamrożenie” cen gazu na poziomie 200,17 zł/MWh – od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku sprzedawcy gazu nie mogą oferować go za stawkę, która przekracza ustawowy pułap.
2. Przywrócenie stawki VAT na gaz – w 2022 roku wynosił on 0%, a początku stycznia 2023 roku wzrósł do 23%.
3. Dofinansowanie w formie zwrotu podatku - gospodarstwa domowe i inne podmioty, które spełnią określone kryteria, mogą ubiegać się o dofinansowanie do gazu, a w właściwie o zwrot podatku.

Dodatek do gazu ziemnego jest więc niczym innym, jak zwrotem podatku VAT, który wraz z nowym rokiem został przywrócony (wcześniej zniesiono go w ramach tarczy antykryzysowej). Nie zmienia to w niczym faktu, że warto się o niego ubiegać, ponieważ będzie to istotna oszczędność dla osób ogrzewających mieszkania piecami gazowymi. 

Realizacją założeń wspomnianej wyżej ustawy będą się zajmowały samorządy.

Dla kogo dodatek do gazu 2024?

O zwrot VAT-u za gaz mogą się ubiegać gospodarstwa domowe oraz tzw. obiorcy wrażliwi, czyli m. in. szkoły, przedszkola, placówki medyczne czy wspólnoty mieszkaniowe. Jeśli chcesz otrzymać zwrot, musisz spełnić trzy podstawowe kryteria:

1. Podstawowe źródło ogrzewania w twoim domu lub mieszkaniu musi być zasilane gazem. Nie otrzymasz więc zwrotu, jeśli tylko grzejesz wodę gazem albo posiadasz kuchenkę gazową, to za mało. 
2. Twój piec gazowy został wpisany lub zgłoszony do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
3. Spełniasz kryterium dochodowe, które jest analogiczne względem dodatku osłonowego.

Zmiany, które weszły w życie od stycznia mają na celu ochronę najuboższych, czyli osób o niskich dochodach. Warunkiem koniecznym jest więc określony pułap dochodowy:

 • 2 100 zł – twój średni dochód miesięczny, jeśli prowadzisz jednoosobowe gospodarstwo domowe; 
 • 1 500 zł – średni dochód miesięczny na osobę, jeśli mieszkasz w wieloosobowym gospodarstwie domowym.

Podane kwoty obliczane są na podstawie:

 • zarobków z 2022 roku – jeśli wniosek złożysz do 31 lipca 2024 roku;
 • zarobków z 2023 roku – jeśli wniosek złożysz od dnia 1 sierpnia 2024 roku do 28 lutego 2025 roku.

Przy obliczaniu średniego miesięcznego dochodu od zarobków odejmuje się alimenty płacone na rzecz innych osób. Na dochód mogą składać się:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych przez: artykuły 27, 30 b, 30 c, 30 e, 30 f ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych; pomniejszone o: koszty przychodu, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
 • dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • dochody z gospodarstwa rolnego;
 • dochody z działalności opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Kryterium dochodowe weryfikowane jest tylko wtedy, kiedy składasz pierwszy wniosek o zwrot podatku. Przy kolejnym wnioskowaniu procedura jest więc uproszczona.

Ile wynosi dofinansowanie do gazu?

Dopłata do gazu procentowo jest jednakowa dla wszystkich, którzy złożą wniosek i spełnią wyznaczone kryteria. Otrzymujesz po prostu z powrotem VAT, który pierwotnie był doliczony do twojej faktury (na fakturze możesz sprawdzić, jaka to dokładnie była kwota). Przypomnijmy, że dla gazu stawka podatku VAT od początku roku 2023 wynosi 23 proc. (stawka tego podatku od lutego 2022 wynosiła 0%).

Oczywiście, większy zwrot uzyskają gospodarstwa domowe, które zużywają więcej gazu, a więc ostateczna kwota zwrotu za każdym razem będzie inna – zawsze jednak proporcjonalna do opłat.

PRZYKŁAD
Jeśli na twojej fakturze za gaz widnieje kwota 123 zł, zwrot podatku wyniesie 28 zł, a jeśli jest to 1230 zł, otrzymasz 283 zł zwrotu.

Jak wypełnić wniosek o dopłatę do gazu?

Refundacją VAT-u za gaz zajmują się samorządy. Wniosek o nią możesz złożyć po otrzymaniu pierwszej w 2024 roku faktury za gaz – masz na to 30 dni od jej uzyskania. Wypełnienie formularza jest stosunkowo proste, ponieważ trzeba tam umieścić tylko podstawowe informacje.

Wniosek możesz złożyć na piśmie do urzędu, do którego jesteś przyporządkowany ze względu na lokalizację. Możesz też skorzystać z oficjalnej aplikacji mObywatel (do pobrania na stronie www.gov.pl), co jest równoznaczne z pisemnym zawnioskowaniem. Trzecią alternatywą jest listowne dostarczenie dokumentów.

We wniosku powinny się znaleźć następujące informacje:

 • twoje imię i nazwisko;
 • obywatelstwo;
 • numer PESEL;
 • seria i numer dowodu osobistego;
 • dokładny adres zamieszkania, wraz z kodem pocztowym;
 • dane kontaktowe;
 • numer rachunku bankowego, na który urząd ma przelać zwrot VAT-u;
 • listę dokumentów, które załączasz do składanego wniosku.

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku o zwrot VAT-u za gaz?

Żeby wniosek o refundację VAT-u za zużyty gaz był kompletny, powinien zawierać konkretne załączniki. Wśród nich znajdują się:

 • kopia umowy podpisanej z dostawcę gazu,
 • kopia faktury za gaz;
 • dowód opłacenia faktury za gaz.

W określonych sytuacjach wśród wymaganych załączników mogą się znaleźć:

 • dowód zasądzenia alimentów;
 • informacje o dochodach uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego;
 • informacje o przyznanym stypendium;
 • informacja o przyznanym zasiłku macierzyńskim.

Ubezpieczenie nieruchomości od gazu

Podstawowy wariant polisy mieszkaniowej chroni mury i ewentualnie elementy stałe od kilku, kilkunastu lub ponad dwudziestu zdarzeń losowych, a wśród tych zdarzeń najczęściej znajduje się wybuch gazu, co jednak zawsze powinieneś sprawdzić w OWU. 

Ubezpieczenie możesz dodatkowo poszerzyć o ruchomości domowe, żeby zabezpieczyć finansowo również meble, sprzęt RTV/AGD, komputer, smartfon, ubrania, gotówkę, dokumenty, ozdoby i wiele innych przedmiotów, które przechowujesz w domu. 

Z perspektywy ochrony przed wybuchem gazu przydatnym rozszerzeniem będzie dla ciebie również pakiet Home Assistance. Dzięki niemu uzyskasz prawo m. in. do darmowego wsparcia po zaistnieniu dużej szkody, a do takich szkód zalicza się przecież eksplozje. Towarzystwo może wówczas zapewnić ci wsparcie w postaci:

 • zabezpieczenia, transportu i przechowywania ocalałego mienia;
 • utylizacji mienia zniszczonego;
 • transportu i zakwaterowania lokatorów;
 • opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, dziećmi i zwierzętami domowymi.

Oczywiście, wszystkie te usługi świadczone są do określonych limitów ilościowych, czasowych lub pieniężnych, niemniej jednak zawsze jest to spore wsparcie w kryzysowej sytuacji.

Ochrona finansowa na wypadek wybuchu gazu nie działa we wszystkich możliwych sytuacjach. Rekompensaty z ubezpieczenia nie uzyskasz np. wtedy, kiedy nie posiadasz aktualnego przeglądu instalacji gazowej, nieprawidłowo ją konserwowałeś lub też doszło do tzw. rażącego niedbalstwa. Te i inne mniej oczywiste wyłączenia odpowiedzialności zawsze znajdują się w OWU polisy i koniecznie musisz się z nimi zapoznać.

Za szkody powstałe w skutek wybuchu gazu możesz uzyskać odszkodowanie, które w pełni je zrekompensuje. Warunkiem koniecznym jest jednak zadeklarowanie właściwych sum ubezpieczenia (SU), czyli precyzyjna wycena mienia, które ubezpieczasz. SU ustala się osobno dla murów, elementów stałych i ruchomości domowych. 

Sprawdziliśmy, ile aktualnie kosztuje ubezpieczenie 60-metrowego mieszkania (mury i elementy stałe) wartego pół miliona złotych. Kalkulację przeprowadziliśmy dla podstawowego zakresu ochrony, który uwzględnia pożar, wybuch gazu i inne zdarzenia losowe.

W wariancie od ryzyk nazwanych taka polisa kosztuje od 170 zł do 351 zł. Opcja od ryzyk wszystkich (All Risks) jest nieco droższa – oferty mieszczą się przedziale 265-514 zł. Wszystkie podane kwoty odnoszą się do roku obowiązywania polisy, a poszczególne propozycje różnią się w minimalny sposób, głównie wliczonymi w cenę dodatkami.

 Ubezpieczenie mieszkania od wybuchu gazu – porównanie

 TU

 W cenie

 Roczna składka

 Ubezpieczenia od ryzyk nazwanych 

Mtu24.pl

-

170 zł

Europa Ubezpieczenia

Home Assistance, dewastacja

198 zł

Mtu24.pl

Home Assistance

215 zł

Benefia

Home Assistance

222 zł

Wiener

Home Assistance, dewastacja

256 zł

Proama

Home Assistance, dewastacja

266 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja

271 zł

Generali

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny

301 zł

Inter Polska

Home Assistance, dewastacja

351 zł

 Ubezpieczenia od ryzyk wszystkich (All Risks) 

Europa Ubezpieczenia

Home Assistance, dewastacja, powódź

265 zł

Benefia

Home Assistance, przedmioty szklane

266 zł

Wiener

Home Assistance, dewastacja, powódź, przedmioty szklane

368 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja

407 zł

Proama

Home Assistance, dewastacja, przedmioty szklane

485 zł

Inter Polska

Home Assistance, dewastacja

494 zł

Generali

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny, przedmioty szklane

514 zł

Kalkulacja na rankomat.pl z 10.01.2024 r. dla mieszkania 60 m2 za 500 000 zł.

PORÓWNAJ CENY

Gdzie ubezpieczyć dom i mieszkanie od wybuchu gazu?

Ubezpieczenie od wybuchu gazu, wielu innych zdarzeń losowych i ryzyk kradzieżowych możesz kupić online, m. in. za pośrednictwem porównywarki polis. To nie tylko najprostszy sposób na nabycie ubezpieczenia, ale też na zaoszczędzenie nawet kilkuset złotych rocznie.

Porównywarka ubezpieczeń działa w bardzo prosty sposób. Chcesz z niej skorzystać? Musisz tylko:

1. Uzupełnić formularz o: rodzaj nieruchomości, jej powierzchnię użytkową, rok budowy, dokładny adres, itp.

2. Wprowadzić dodatkowe informacje o: formie własności, twoim wieku, liczbie szkód z ostatnich lat, dacie wejścia w życie ubezpieczenia.

3. Wybrać mienie, które ma być chronione z polisy – czy tylko mury i elementy stałe, czy również ruchomości domowe (wyposażenie).

4. Do podstawowego zakresu dobrać ryzyka dodatkowe – powódź, OC w życiu prywatnym, kradzież (z włamaniem), stłuczenie (przedmiotów szklanych).

5. Określić wartość poszczególnych rodzajów mienia – zadeklaruj osobne sumy ubezpieczenia dla murów, elementów stałych i ewentualnie ruchomości.

6. Zaznaczyć, jakie zabezpieczenia własne posiadasz – jeśli chcesz ubezpieczyć się też od kradzieży z włamaniem.

7. Opcjonalnie podać adres mailowy – możesz na niego wysłać wyniki kalkulacji, żeby móc do nich wrócić w dowolnej chwili.

8. Zatwierdzić wprowadzone dane i przejrzeć tabelę z uporządkowanymi ofertami od takich ubezpieczycieli, jak: Proama, Generali, Link4, Wiener, Benefia, TU Europa, Inter Polska, mtu24.pl, Nationale-Nederlanden czy Allianz.

9.  Wybrać tę ofertę, która najbardziej ci odpowiada.

10. Uzupełnić dane osobowe niezbędne do realizacji transakcji oraz wybrać najwygodniejszą z twojej perspektywy formę płatności za polisę – BLIK, przelew online, PayPo, karta płatnicza debetowa lub kredytowa, Google Pay.

Ważne informacje

1. Dofinansowanie do gazu jest w praktyce zwrotem 23-procentowego podatku VAT

2. O zwrot podatku za gaz mogą ubiegać się gospodarstwa domowe o niskim dochodzie oraz wrażliwi odbiorcy, np. szkoły

3. Dofinansowanie do gazu jest dedykowane właścicielom lokali ogrzewanych gazem, a nie tylko posiadającym kuchenki gazowe

4. Ubezpieczenie od wybuchu gazu dostępne jest w podstawowym wariancie polisy mieszkaniowej

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o dopłaty do gazu i ubezpieczenie

 1. Ile kosztuje ogrzewanie gazowe 2024?

  W grudniu 2022 roku uchwalono ustawę, w której „zamrożono” cenę gazu. Zgodnie z jej treścią od 1 stycznia do końca grudnia 2023 roku gaz w Polsce może być sprzedawany końcowym odbiorcom za stawkę, która nie przekracza 200,17 zł/MWh. Ceny nie mogą więc pójść w górę przez najbliższych 12 miesięcy. Zamrożenie cen gazu zostało przedłużone do końca czerwca 2024 roku pod warunkiem nieprzekroczenia limitu zużycia przez gospodarstwo domowe.

 2. Ile wynosi VAT na gaz?

  Od stycznia bieżącego roku przywrócony został 23% VAT na gaz ziemny. Zwolnione z tej opłaty są jednak najuboższe gospodarstwa domowe oraz odbiorcy wrażliwi (np. szkoły, szpitale, przedszkola, wspólnoty mieszkaniowe), jeśli oczywiście złożą odpowiedni wniosek.

 3. Ile wynosi kryterium dochodowe w dopłacie za gaz?

  W jednoosobowym gospodarstwie domowym średni miesięczny dochód nie może przekroczyć 2100 zł. W gospodarstwie wieloosobowym stawka wynosi 1500 zł. Podmioty, które nie przekraczają tych progów, mogą ubiegać się o zwrot VAT-u za gaz.

 4. Jak otrzymać dofinansowanie do gazu ziemnego?

  Jeśli spełniamy wymagane kryteria, wystarczy tylko złożyć odpowiedni wniosek, co można zrobić i w klasyczny sposób, czyli pisemnie w odpowiednim urzędzie, listownie, albo online, za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

 5. Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku o zwrot VAT-u za gaz?

  Do wniosku o refundację podatku VAT za gaz powinny być załączone trzy dokumenty: kopia umowy podpisanej z gazownią, kopia faktury za gaz, a także dowód opłacenie tejże faktury. W wyjątkowych przypadkach niezbędne są dodatkowe załączniki, jak np. potwierdzenie zasądzonych alimentów.

 6. Ile kosztuje ubezpieczenie nieruchomości od wybuchu gazu?

  Przed tym zdarzeniem chroni już podstawowy, a więc ekonomiczny wariant ubezpieczenia nieruchomości. Najtańsze polisy mieszkaniowe mogą kosztować nawet 100 zł w skali roku, najczęściej jest to jednak 200-400 zł za 12 miesięcy ubezpieczenia.