Pompa ciepła jest najtańsza, a gaz LPG najdroższy, jeśli chodzi o rachunek za ogrzewanie. W czasach drogiego opału pojawiły się nawet pomysły palenia chrustem. Sprawdzamy o ile podrożało ogrzewanie na przestrzeni zaledwie pół roku między grudniem 2021 r. a czerwcem 2022 r.

Wojna Rosji z Ukrainą, pandemia koronawirusa, inflacja, polityka krajowa, polityka klimatyczna UE – powodów, przez które rosną koszty ogrzewania w Polsce, może być kilka i każdy wybierze dla siebie ten najwygodniejszy. Faktem jest, że zaledwie w 6 miesięcy ceny wielu źródeł ciepła drastycznie skoczyły, nawet o 104 proc.

Na podstawie kalkulatora dostępnego na sanito.pl porównaliśmy przybliżony koszt ogrzewania starego i nowego domu dla 8 źródeł ogrzewania – pompy ciepła gruntowej, pompy ciepła powietrze-woda, gazu ziemnego i płynnego, kotła olejowego, koksu, węgla i biomasy. Założyliśmy, że dom ma powierzchnię 100 mkw. i jest użytkowany przez 3 osoby.

Pierwsza kalkulacja dotyczy cen z grudnia 2021 r., a kolejna z czerwca 2022 r., a więc dokładnie pół roku później.

koszt ogrzewania domu

Co wpływa na koszt ogrzewania domu?

Wysokość rachunku za ogrzewanie to suma kilku czynników. Liczy się przede wszystkim rodzaj budynku. Każdy dom będzie potrzebował innego czasu i innej ilości energii do osiągnięcia odpowiedniej temperatury, określanych w kilowatogodzinach (kWh).

Zapotrzebowanie to względem powierzchni ogrzewanej budynku może wynosić maksymalnie:

 • 200 kWh/m² - starszy nieocieplony dom;
 • 160 kWh/m² - starszy, ale ocieplony dom;
 • 120 kWh/m² - dom budowany obecnie;
 • 70 kWh/m² - dom o podwyższonym standardzie energetycznym (energooszczędny);
 • 15 kWh/m² - dom pasywny.

O kosztach ogrzewania domu decyduje też rodzaj źródła ciepła. Przykładowo, dla nowego domu o powierzchni ogrzewanej 100 m² i w miarę dobrej izolacji cieplnej, o zapotrzebowaniu na ciepło 90 kWh/m², koszty jego ogrzewania liczy się wg wzoru 100m² x 90 kWh/m²·rok = 9000 kWh/rok. To oznacza, że tyle ciepła muszą oddać grzejniki do pomieszczeń.

Ceny brutto 1 kWh ciepła (stan na 24.11.2021 r.) wahają się od 0,44 zł dla pompy ciepła powietrze do 3,72 zł za olej opałowy. Pół roku później (stan na 01.06.2022 r.) to już od 0,49 zł do 6,85 zł dla tych samych źródeł ciepła – podaje portal cena-pradu.pl.

Ile kosztuje ogrzanie domu pompą ciepła?

Najtańsze okazuje się ogrzewanie domu za pomocą pompy ciepła. Tyle że inwestycja w takie źródło ogrzewania z montażem to 40-50 tys. zł. Co w zamian? Rachunki na poziomie 2200 zł w nowym i 3000 zł w starym budownictwie. Rocznie. Koszt instalacji pompy ciepła powietrze-woda wynosi od 20 000 zł do 40 000 zł z montażem, a za ogrzewanie domu zapłacimy średnio od 2600 zł do ponad 3600 zł dla domu 100 m2 i 3 lokatorach. Też rocznie.

W 6 miesięcy koszt ogrzewania gruntową pompą ciepła wzrósł o 700 zł dla starego domu i 400 zł rocznie dla nowego. Dla pompy ciepła powietrze-woda wzrosty wyniosły odpowiednio 600 zł i 400 zł.

Nie licząc kosztów inwestycji, tańszym wariantem pompy ciepła w późniejszym użytkowaniu jest ta umieszczona w gruncie. Zasada jej działania jest bardzo prosta – urządzenie pobiera odnawialną energię cieplną z gruntu. Wadą takiego rozwiązania jest konieczność wygospodarowania części ogrodu, a zaletami niska emisja gazów cieplarnianych, stała dostawa ciepłej wody i oszczędność w dłuższej perspektywie czasu.

Wariant droższy to pompa ciepła powietrze-woda. Do ogrzewania wykorzystuje energię skumulowaną w powietrzu i przekształcają ją w ciepło do ogrzewania wnętrz oraz przygotowywania ciepłej wody. Taka instalacja nie wymaga wykonania żadnych prac w gruncie.

Ogrzewanie pompą ciepła – roczny koszt 

Budynek

STARY DOM  
po termomodernizacji 
NOWY DOM

Rok

2021202220212022

Pompa ciepła, gruntowa 

2386 zł3062 zł1705 zł2188 zł

Pompa  ciepła, powietrze-woda

3088 zł3675 zł2206 zł2625 zł

Kalkulacja na sanito.pl 6.12.2021 i 6.6.2022 r. dla domu 100 m2 zamieszkanego przez 3 osoby.

Alternatywnym rozwiązaniem jest ogrzewanie domu pompą ciepła, do której prąd pozyskujemy z instalacji fotowoltaicznej. W porównaniu z piecem gazowym, pompa ciepła jest o wiele tańsza w użytkowaniu, a dodatkowo na zakup i montaż fotowoltaiki można uzyskać dofinansowanie. Przed tym można też sprawdzić w kalkulatorze przykładowe ceny instalacji fotowoltaicznej dla swojego domu czy firmy i samemu ocenić, czy taka forma ogrzewania będzie dla nas korzystna.

Oblicz koszt instalacji fotowoltaiki

Ile kosztuje ogrzanie domu węglem?

Rachunek za ogrzewanie domu paliwami kopalnianymi będzie wyższy od pompy ciepła. Przy wykorzystaniu węgla zapłacimy średnio 5417 zł (stare budownictwo) i 3869 zł (nowe budownictwo). Inwestycja w kocioł węglowy jest znacznie mniejsza od pompy. Na taki piec wydamy nawet 10 000 zł i więcej. Podobny koszt dotyczy właścicieli domów opalanych koksem i ekogroszkiem, ale rachunki będą znacznie wyższe – 7200 zł dla starego domu z termoizolacją i 5143 zł w nowym budownictwie za cały sezon grzewczy.

W 6 miesięcy koszt ogrzewania węglem wzrósł o 2100 zł dla starego domu i 1800 zł rocznie dla nowego. Wariant ogrzewania na koks lub ekogroszek to podwyżka o ponad 100 proc., a dokładnie o 3700 zł i 2600 zł rocznie w zależności od typu budynku.

Do wysokich rachunków za ogrzewanie domu węglem trzeba doliczyć konieczność zakupu, magazynowania i gromadzenia odpadów. Koks to węgiel przetworzony i pozbawiony smolistych substancji lotnych, więc jest bezdymny, ale ma trudny zapłon. Ekogroszek cechuje niewielka emisja pyłów i tlenków węgla, nadaje się do wielu kotłów, w tym takich z palnikiem rynnowym, tłokowym i retortowym.

Ogrzewanie węglowe – roczny koszt 

Budynek

STARY DOM  
po termomodernizacji 
NOWY DOM

Rok

2021202220212022

Węgiel 

3360 zł5417 zł2400 zł3869 zł

Koks/ekogroszek

3519 zł7200 zł2513 zł5143 zł

Kalkulacja na sanito.pl 6.12.2021 i 6.6.2022 r. dla domu 100 m2 zamieszkanego przez 3 osoby.

Ile kosztuje ogrzanie domu biomasą?

Droższa od pompy i węgla jest biomasa. Za roczne ogrzewanie domu 100 mkw. tym typem paliwa zapłacimy według stawek z czerwca 2022 r. średnio 7467 zł w starym budownictwie i 5333 zł w nowym.

W porównaniu z cenami z grudnia 2021 r. roczne ogrzanie starego budynku 100 m2 po termoizolacji podrożało o 2800 zł, a nowego o 2000 zł.

Biomasa to paliwo odnawialne pochodzenia roślinnego, np. z wierzby wiciowej, słomy czy ziaren zbóż. Może to być również drewno przetworzone, jak brykiet (sprasowane), pellet (granulkowane) czy pył drzewny (zmielone).

Największą zaletą biomasy jest brak emisji dwutlenku węgla. Wadami – stosunkowo małą gęstość surowca, utrudniającą jego transport, magazynowanie i dozowanie oraz mniejsza niż w przypadku paliw kopalnych wartość energetyczna surowca.

Ogrzewanie biomasą – roczny koszt 

Budynek

STARY DOM  
po termomodernizacji 
NOWY DOM

Rok

2021202220212022

Biomasa/pellet 

4652 zł7467 zł3323 zł5333 zł

Kalkulacja na sanito.pl 6.12.2021 i 6.6.2022 r. dla domu 100 m2 zamieszkanego przez 3 osoby.

Ile kosztuje ogrzanie domu olejem opałowym?

Jeśli mamy kocioł olejowy, zapłacimy wyższy rachunek za ogrzewanie domu, niż w przypadku pompy ciepła, węgla czy biomasy. To średnio prawie 10 000 zł (w starym budownictwie) i nieco ponad 7000 zł (w nowym budownictwie) za sezon grzewczy.

W porównaniu z cenami z grudnia 2021 r. roczne ogrzanie olejem opałowym starego budynku 100 m2 po termoizolacji podrożało o 1100 zł, a nowego o 800 zł.

Ogrzewanie olejem jest wygodne, bo sterowane i automatycznie, oraz higieniczne – w porównaniu do węgla. Prawidłowo funkcjonujące kotły olejowe nie emitują toksycznych spalin, są mało awaryjne, ale nie zawsze mają wysoki współczynnik sprawności. Jeśli sprawność wynosi poniżej 80%, wtedy trzeba liczyć się z wyższym rachunkiem za domowe ciepło. Kotły olejowe to też niemała inwestycja. W zależności od wspomnianej sprawności, ale i wyglądu cena waha się do 4000 zł do 25 000 zł.

Ogrzewanie olejem opałowym – roczny koszt 

Budynek

STARY DOM  
po termomodernizacji 
NOWY DOM

Rok

2021202220212022

Olej opałowy 

8727 zł9837 zł6233 zł7026 zł

Kalkulacja na sanito.pl 6.12.2021 i 6.6.2022 r. dla domu 100 m2 zamieszkanego przez 3 osoby.

Ile kosztuje ogrzanie domu gazem?

Gaz był najdroższy w grudniu 2021 r., ale już pół roku później stawki oscylują na poziomie 6678 dla starego domu i 4470 zł (gaz ziemny) oraz analogicznie 5526 zł i 3947 zł (gaz płynny).

Co zaskakujące, gaz płynny jest jedynym źródłem ciepła, które w przeciągu 6 miesięcy potaniało i to prawie o 100 proc. zarówno dla starego, jak i nowego budownictwa.

Skąd tak duża różnica w cenie gazu ziemnego i płynnego? Jednym z powodów jest koszt wytworzenia każdego z paliw i cena u dystrybutora. Instalacja grzewcza na gaz płynny (LPG) wymaga postawienia przydomowego zbiornika. Koszt takiej instalacji dochodzi do 20 000 zł. Koszt instalacji grzewczej na gaz ziemny to ok. połowa tej kwoty.

Ogrzewanie gazowe – roczny koszt 

Budynek

STARY DOM  
po termomodernizacji 
NOWY DOM

Rok

2021202220212022

Gaz ziemny

5219 zł6678 zł3728 zł4770 zł

Gaz płynny

10 349 zł5526 zł7392 zł3947 zł

Kalkulacja na sanito.pl 6.12.2021 i 6.6.2022 r. dla domu 100 m2 zamieszkanego przez 3 osoby.

Ogrzewanie a polisa mieszkaniowa – na co uważać? 

Kiedy chcemy ubezpieczyć dom, posiadane źródło ciepła nie ma znaczenia dla towarzystwa, ale może mieć znaczenie dla wysokości płaconej składki. Łatwo to wyjaśnić na poniższym przykładzie: 

W domu wycenianym na 500 000 zł zakup pompy ciepła z montażem to koszt nawet 50 000 zł, co podnosi wartość całej nieruchomości do poziomu 550 000 zł. To z kolei wyższa kwota maksymalne odszkodowania, jakie może wypłacić TU, przez co składka może wzrosnąć, ale symbolicznie – o kilka do kilkunastu złotych rocznie. 

Znaczenie dla właścicieli ubezpieczonych domów powinien mieć za to rodzaj kotła, a właściwie rodzaj opału. Zwykle za kradzież węgla towarzystwa nie wypłacają odszkodowania. Materiał opałowy jest jednym z wyłączeń odpowiedzialności. 

W polisie mieszkaniowej warto zwrócić uwagę na dostępne ryzyka. W przypadku domów i urządzeń grzewczych kluczowy jest zakres ochrony, który powinien zawierać pożar, zalanie czy wybuch, ale także obejmować wszystkie elementy budynku (mury i stałe elementy są w podstawie, wyposażenie wymaga dokupienia umowy dodatkowej).

Ważne informacje

1. Pompa ciepła gruntowa jest najtańszym sposobem ogrzewania domu, ale zarazem najdroższym w instalacji 

2. Ogrzewanie węglowe jest względnie tanie w instalacji i użytkowaniu, ale mało komfortowe i nieekologicznie 

3. Piec i instalację grzewczą można chronić w ramach ubezpieczenia całej nieruchomości 

4. Ubezpieczenie domu nie chroni materiału opałowego w razie kradzieży 

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ogrzewanie i ubezpieczenie domu

 1. Czy mogę ubezpieczyć piec i instalację grzewczą?

  Tak, ale w ramach całej nieruchomości. Przy kosztownych wydatkach na instalacje warto zmienić wysokość sumy ubezpieczenia w polisie. W tym celu wystarczy skontaktować się z TU.

 2. Piec to ruchomość domowa czy element stały?

  Element stały, bo nie dość że jest ciężki, to wymaga użycia narzędzi do demontażu i transportu. 

 3. Czy pakiet home assistance obejmuje awarie pieca?

  Tak, o ile pakiet zawiera pomoc odpowiedniego fachowca typu technik instalacji grzewczych. Warto pamiętać, że home assistance ma zastosowanie dopiero po okresie gwarancji udzielonej przez producenta pieca czy instalacji.