Komputer pod każdą postacią, czyli laptop, tablet lub jako urządzenie stacjonarne, można objąć ochroną w ramach polisy mieszkaniowej. Wyjaśniamy, jak należy to zrobić i ile kosztuje takie ubezpieczenie.

Sprzęt komputerowy kupiony jako nowy posiada gwarancję, która ważna jest najczęściej 2 lata, a po przedłużeniu (i dodatkowym opłaceniu) nawet przez 5 lat. W praktyce karta gwarancyjna upoważnia nas do darmowych napraw czy wymiany sprzętu tylko w niektórych sytuacjach. Dlatego, jeśli chcemy zabezpieczyć swój sprzęt przed pożarem, powodzią czy kradzieżą, musimy go ubezpieczyć na taką okoliczność. 

Jak ubezpieczyć komputer?

Gdy komputer jest narzędziem pracy, taki sprzęt można objąć ochroną w ramach ubezpieczenia firmowego - polisę oferuje m.in. PZU czy Allianz. Ale gdy nie prowadzimy działalności gospodarczej lub po prostu posiadamy komputer na użytek prywatny, rozwiązaniem będzie polisa mieszkaniowa

Na rynku dostępne są również dedykowane ubezpieczenia PC i laptopów w formie samodzielnego produktu – taką ofertę ma np. Simplesurance. Jednak takich produktów jest raczej niewiele.

Ubezpieczenie komputera z polisy firmowej

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego jako wyposażenia firmy to propozycja dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W ramach takiej polisy ochroną mogą zostać objęte komputery, a także nośniki danych czy smartfony. Standardowe ubezpieczenie tego typu zabezpieczy nas finansowo przed skutkami licznych zdarzeń losowych i przed kradzieżą z włamaniem. Taka polisa uwzględnia m.in. uszkodzenia wynikające z wad fabrycznych w okresie pogwarancyjnym. 

Dla firm zajmujących się tworzeniem oprogramowania czy agencji reklamowych istotne jest zabezpieczenie wytworów ich pracy, które mają postać niematerialną. W polisach mieszkaniowych dane zapisane w formie cyfrowej najczęściej są wyłączone z ochrony, ale takie ubezpieczenie jest możliwe w niektórych polisach firmowych, np. w PZU.

Ubezpieczenie komputera z polisy mieszkaniowej

Komputer można chronić razem z całym domem czy mieszkaniem. Taką ochronę najczęściej kupimy jako dodatek (tzw. mienie ruchome) do podstawy (mienie nieruchome – mury, instalacje itp.)

Mienie ruchome (inaczej: ruchomości domowe) to nie tylko komputer, ale też wiele innych sprzętów – meble poza zabudową, rzeczy osobiste, gotówkę, biżuterię, sprzęt sportowy, elektroniczny, RTV/AGD, itd. 

Od czego można ubezpieczyć komputer?

Standardowa polisa mieszkaniowa w podstawowym wariancie chroni przed kilkoma bądź kilkunastoma zdarzeniami losowymi, takimi jak pożar, huragan, uderzenie pioruna, upadek samolotu czy uderzenie samochodu. Taki zakres ochrony można poszerzyć, a jeśli rozszerzenia mają zabezpieczyć głównie sprzęt komputerowy, to warto zdecydować się na kolejne dodatki:

1.Przepięcie – towarzystwa wyróżniają przepięcia wywołane uderzeniem pioruna i innymi czynnikami. W obu wariantach uszkodzeniu mogą ulec wszystkie urządzenia zasilane prądem, w tym sprzęt komputerowy.

2. Kradzież z włamaniem – ma miejsce, kiedy złodziej pozostawił w miejscu ubezpieczenia wyraźne ślady swojej obecności, np. wyłamane zamki czy zbitą szybę.

3. Kradzież zwykła – ryzyko dostępne tylko w niektórych towarzystwach. Zachodzi w sytuacji, w której nie pozostawiono śladów kradzieży, czyli np. w sytuacji, w której sprawca dostał się do mieszkania przez uchylone okno.

4. Rabunek – zdarzenie mające miejsce poza miejscem ubezpieczenia, czyli np. na ulicy, połączone z użyciem siły lub groźbą jej użycia. Szczególnie przydatne dla posiadaczy cennych mobilnych urządzeń komputerowych. 

5. Powódź – zagraża praktycznie wszystkim ruchomościom domowym. Powinny się przed nią zabezpieczyć szczególnie osoby mieszkające w domach lub na dolnych kondygnacjach bloków czy kamienic.

6. Zalanie – komputer może zostać zniszczony również przez wycieki nie mające nic wspólnego z siłami przyrody, czyli np. rozszczelnienie rury czy pęknięcie wężyka w pralce.

7. Home Assistance – specyficzny dodatek do polisy, który jest bardziej pakietem usług, niż ubezpieczeniem. W niektórych towarzystwach rozszerzenie to zawiera darmowe interwencje specjalistów od komputerów przy drobnych awariach oraz wsparcie informacyjne (darmową infolinię tematyczną).

Najszerszy zakres ochrony mają polisy w wariancie All Risks. Zabezpieczają one przed wszystkimi możliwymi zdarzeniami poza tymi, które wpisane są w OWU polisy jako wyłączenia odpowiedzialności. Je również można rozszerzyć, ale dostępnych dodatków jest mniej z racji tego, że podstawowy zakres ochrony jest bardzo szeroki.  

Kiedy ubezpieczenie komputera nie zadziała?

Wszystkie polisy mają ograniczenia, wypunktowane i szczegółowo opisane w odpowiednim dziale dokumentu OWU. Wśród powszechnie stosowanych ograniczeń, które przekładają się na ochronę komputerów, można wymienić m. in.:

  • celowe zniszczenie mienia przez ubezpieczonego lub wynikające z jego rażącego niedbalstwa;
  • uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania sprzętu;
  • straty w danych zapisanych na dysku lub programów komputerowych;
  • zniszczenia wywołane użytkowaniem lub przechowywaniem materiałów pirotechnicznych i wybuchowych;
  • szkody będące skutkiem nie dopełnienia obowiązkowych przeglądów (np. pożar wynikający z zapalenia się sadzy, jeśli nie ma ważnego przeglądu kominiarskiego);
  • szkody, które obejmuje gwarancja;
  • przechowywanie sprzętu komputerowego w nieodpowiednim miejscu, np. w budynku gospodarczym lub na balkonie;
  • uszkodzenia powstałe podczas remontu lub transportu mienia;
  • awarie wynikające z wad fabrycznych;
  • zniszczenia sprzętu, który przekroczył określony wiek – dotyczy głównie naturalnego zużycia.

Od czego zależy cena ubezpieczenia komputera?

Na ogólny koszt polisy wpływa kilka czynników, wśród których najważniejsza jest wartość mienia (nieruchomości i wyposażenia), zakres ochrony (liczba ryzyk w podstawie i dodatków), a w mniejszym stopniu rodzaj budownictwa (konstrukcja palna bądź niepalna), lokalizacja (np. położenie w obszarach narażonych na powódź) i kwestie formalno-prawne (działalność gospodarcza, wynajem). 

Wartość komputera, który ma być uwzględniony w polisie jako mienie ruchome, również przekłada się na wysokość składki. Podczas wyceniania ruchomości sumuje się wartość poszczególnych sprzętów. Na tej podstawie ustala się tzw. sumę ubezpieczenia (SU), a ona wpływa bezpośrednio na wysokość składki. Zwykłe komputery warte kilka tysięcy złotych to tylko niewielki procent łącznej SU, więc samo ubezpieczenie komputera nie zwiększa kosztów polisy w sposób istotny. 

Ile kosztuje ubezpieczenie komputera?

Obliczyliśmy, jaka jest różnica cenowa pomiędzy podstawową polisą mieszkaniową (ochrona murów przed zdarzeniami losowymi) a ubezpieczeniem uwzględniającym ruchomości domowe, czyli m. in. sprzęt komputerowy. W drugim przypadku zakres ochrony poszerzyliśmy o kradzież z włamaniem.

Kalkulacja dotyczy 80-metrowego mieszkania w Szczecinie wartego 400 000 zł. W rozszerzonym wariancie polisy SU dla mienia ruchomego wynosi 60 000 zł.  

Średni koszt podstawowej polisy to 186 zł, a rozszerzonej o mienie ruchome i kradzież z włamaniem 425 zł. Wszystkie składki dotyczą rocznego okresu ubezpieczenia. Warto zwrócić uwagę na spore zróżnicowanie cenowe tych samych produktów, co widoczne jest szczególnie w drugiej kalkulacji. Najtańsza podstawowa polisa warta jest 153 zł, a najdroższa 221 zł. W wariancie rozszerzonym ceny wahają się natomiast w granicach od 250 zł do aż 725 zł. Warto więc porównywać ze sobą składki oferowane przez poszczególne towarzystwo – w skali roku pozwoli to nam zaoszczędzić nawet kilkaset złotych. 

Koszt rocznej polisy mieszkaniowej

TUOchrona rozszerzona (obejmuje komputer)

Ochrona podstawowa (bez komputera)

Proama

250 zł168 zł

Generalil

264 zł221 zł

Link4

400 zł175 zł

mtu24.pl

487 zł153 zł

Inter Polska

725 zł212 zł

Tabela 1. Źródło: rankomat.pl (stan na: 30.12.2020 r.).

Ważne informacje

1. Komputer można objąć ubezpieczeniem w ramach polisy mieszkaniowej, firmowej lub dedykowanej
2. Aby polisa dla nieruchomości chroniła również komputer, trzeba wykupić rozszerzenie w postaci ruchomości domowych
3. Ubezpieczenie mieszkania lub domu chroni mienie ruchome przed takimi samymi zdarzeniami, jak mury i elementy stałe
4. Polisy mieszkaniowe rzadko obejmują ochroną oprogramowanie i dane zapisane w pamięci komputera