Płyta indukcyjna może zostać zniszczona w skutek stłuczenia, pożaru, powodzi, przepięcia i wielu innych zdarzeń. Wyjaśniamy, w jaki sposób można ubezpieczyć takie urządzenie i ile to kosztuje.

Płyty indukcyjne cieszą się coraz większą popularnością z uwagi na estetykę wykonania i łatwość utrzymania czystości. Taki sprzęt AGD to wydatek rzędu minimum kilkuset złotych, a często kilku tysięcy, dlatego warto  pomyśleć o odpowiednim ubezpieczeniu – przede wszystkim od stłuczenia i od przepięcia.

Czym jest płyta indukcyjna? 

Płyta indukcyjna, czy też kuchnia indukcyjna, to popularny sprzęt gospodarstwa domowego służący do przyrządzania potraw, działający w oparciu o szybkozmienne pole magnetyczne. Najbardziej charakterystycznym elementem urządzenia jest płaska płyta, na której ustawia się naczynia. Najczęściej jest ona szklana, ale możemy spotkać się także z płytami ceramicznymi lub ze szkła ceramicznego. 

Dla towarzystw ubezpieczeniowych materiał, z jakiego zbudowana jest płyta indukcyjna, nie ma większego znaczenia. W polisie mieszkaniowej urządzenie to zalicza się do wmontowanych na stałe urządzeń AGD, a przy ubezpieczeniu od stłuczenia płyty ceramiczne traktowane są tak samo, jak płyty ceramiczne.  

Jak ubezpieczyć płytę indukcyjną?

Każda zakupiona w sklepie płyta indukcyjna podlega gwarancji, najczęściej dwuletniej. Sprzedawcy oferują też jej wydłużone wersje, za które trzeba dodatkowo zapłacić, ale zyskuje się w ten sposób pewność, że w wady produkcyjne, które wyjdą po dłuższym czasie, zostaną naprawione na koszt producenta.

Płyta indukcyjna może również zostać włączona w polisę dla przedsiębiorców, ale tylko w sytuacjach, w których faktycznie stanowi ona część wyposażenia firmy (np. w biurowej kuchni wykorzystywanej przez pracowników).

Płyty indukcyjne, z których korzystamy w domu, mogą także zostać ubezpieczone z polisy mieszkaniowej. Najczęściej są chronione już w ramach podstawowej polisy, chociaż nie przed wszystkimi zagrożeniami.

Ubezpieczenie płyty indukcyjnej z polisy firmowej

Wśród przedsiębiorców, którzy mogą włączyć płytę indukcyjną w polisę mieszkaniową, znajdują się np. właściciele restauracji, pensjonatów czy hoteli. Takie ubezpieczenie może chronić przed standardowym pakietem zdarzeń losowych, czyli m. in. przed stłuczeniem czy przepięciem. 

Niektóre towarzystwa chronią również sprzęt firmowy przed uszkodzeniami wynikającymi z wad fabrycznych czy też zniszczeniami spowodowanymi przez pracowników. Decydując się na taki wariant polisy warto poszukać oferty o szerokim zakresie ochrony, żeby przygotować się na każdą okoliczność. 

Ubezpieczenie płyty indukcyjnej w ramach polisy mieszkaniowej

Podstawowa polisa mieszkaniowa zawsze zabezpiecza finansowo mury, czyli samą nieruchomość i najczęściej też tzw. elementy stałe, chociaż nie jest to żelazna reguła. Ta kwestia jest o tyle istotna, że płytę indukcyjną zalicza się najczęściej do przytwierdzonych na stałe części wyposażenia (nie jest to tzw. ruchomość domowa). Koniecznie więc sprawdźmy, czy polisa, którą się interesujemy, w podstawowym wariancie chroni również elementy stałe.

Od czego można ubezpieczyć płytę indukcyjną?

W polisie mieszkaniowej elementy stałe, czyli m. in. płyty indukcyjne, są chronione przed tymi samymi zdarzeniami, co mury. Podstawowe ubezpieczenie zabezpiecza nas finansowo najczęściej przed kilkoma bądź kilkunastoma zdarzeniami losowymi typu pożar, uderzenie pioruna, porywisty wiatr, itd. 

Jeśli interesuje nas jak najszersza ochrona mienia, powinniśmy wykupić polisę zawierającą większą liczbę ryzyk, np. 30, a także określone dodatki, wśród których warto zwrócić szczególną uwagę na: 

 • stłuczenie elementów szklanych – podstawowe ubezpieczenie najczęściej nie obejmuje sytuacji, w których stłuczeniu ulegnie lustro, akwarium, kolektor słoneczny czy właśnie płyta indukcyjna. Ochrona taka jest jednak możliwa po wykupieniu dodatku;
   
 • przepięcie – płyta indukcyjna nie jest zbudowana tylko ze szkła. To również dość skomplikowany mechanizm zasilany prądem, który może zostać zniszczony w skutek skoków napięcia. Towarzystwa często wyróżniają dwa rodzaje przepięcia: wywołane uderzeniem pioruna i powstałe z innych przyczyn;
   
 • zalanie – cenne rozszerzenie chroniące nas przed wyciekami wody z instalacji wodno-kanalizacyjnej czy grzewczej;
   
 • powódź – ten dodatek zapewni nam ochronę przed podtopieniami wywołanymi przez czynniki atmosferyczne. Pamiętajmy, że powódź i zalanie to dwa odrębne zdarzenia;
   
 • Home Assistance – katalog usług, które towarzystwo zobowiązuje się świadczyć ubezpieczonemu w określonych sytuacjach. Obejmuje m. in. darmowe interwencje specjalistów od sprzętu RTV/AGD przy drobnych awariach. 

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu płyty indukcyjnej

Wyłączenia odpowiedzialności to, najprościej mówiąc, ograniczenia polisy, czyli zbiór konkretnych sytuacji, w których ubezpieczenie nie zadziała. Wśród standardowych zapisów tego typu stosowanych przez większość towarzystw można wymienić:

 • nieprawidłowe podłączenie lub niewłaściwe użytkowanie sprzętu;
 • drobne zarysowania, poplamienia czy odbarwienia elementów szklanych;
 • awaria będąca skutkiem niedopełnienia obowiązku przeglądu technicznego, np. przeglądu instalacji elektrycznej;
 • tzw. rażące niedbalstwo, czyli np. pozostawienie czajnika na włączonej płycie indukcyjnej;
 • celowe zniszczenie sprzętu;
 • niewłaściwa konserwacja i czyszczenie urządzeń;
 • przepięcie zaistniałe podczas remontu lub budowy;
 • szkody powstałe podczas akcji ratowniczej lub transportu mienia;
 • awarie podlegające gwarancji lub szkody powstałe w skutek wad fabrycznych po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego.

Wśród ograniczeń stosowanych w polisach mieszkaniowych znajdziemy również limity kwotowe, ilościowe czy procentowe. Za przykład weźmy tutaj pakiet Home Assistance, w którym interwencja danego specjalisty może mieć miejsce tylko kilka razy w roku, a jednostkowa wartość naprawy nie może przekroczyć podanej kwoty.

Od czego zależy cena ubezpieczenia płyty indukcyjnej?

Pierwszym z kluczowych czynników wpływających na cenę polisy mieszkaniowej jest wartość nieruchomości, czyli w tym przypadku suma wartości domu lub mieszkania oraz jego elementów stałych. Mówiąc bardziej obrazowo, więcej zapłacimy za ubezpieczenie domu wartego 500 000 zł wykończonego na wysokim standardzie (okna, parkiety, kominek, itd.) oraz posiadającego bogate wyposażenie (płyta indukcyjna, drogie meble w zabudowie, itd.) niż kawalerki z podstawowym wyposażeniem. Składkę może zwiększyć także włączenie w polisę ruchomości domowych, czyli mienia, które często warte jest kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy złotych.

Na wysokość składki silnie wpływa również zakres ochrony, czyli liczba ryzyk w podstawie i rozszerzeń, w tym rozszerzeń istotnych dla ochrony płyty indukcyjnej, jak wspomniane już stłuczenie przedmiotów szklanych, przepięcie, Home Assistance, powódź i zalanie.

Znaczenie dla ceny za polisę mieszkaniową mają również inne kryteria, jak:

 • lokalizacja,
 • kondygnacja,
 • rodzaj budownictwa,
 • wiek nieruchomości,
 • historia ubezpieczenia,
 • stopień palności konstrukcji i poszycia dachowego,
 • prowadzenie w nieruchomości działalności gospodarczej,
 • zabezpieczenia własne przed kradzieżą.

W przypadku ubezpieczenia nieruchomości tylko od zdarzeń losowych, ubezpieczenie kuchenki minimalnie wpłynie na wysokość składki. Podnieść ją natomiast mogą dokupione rozszerzenia, jak stłuczenie elementów szklanych. Sprawdziliśmy, jak wygląda to na konkretnych liczbach.

Ile kosztuje ubezpieczenie płyty indukcyjnej?

Porównaliśmy ceny dwóch wariantów polisy pod katem ochrony płyty indukcyjnej: podstawowego ubezpieczenia murów i elementów stałych (zdarzenia losowe) oraz ubezpieczenia rozszerzonego o stłuczenie elementów szklanych. Wszystkie kalkulacje przeprowadziliśmy dla mieszkania o powierzchni 80 m2 i wartości 700 000 zł.

Średni koszt podstawowego ubezpieczenia takiego mieszkania to 259 zł w skali roku. Jeśli poszerzymy je o kluczowe dla kuchni indukcyjnej stłuczenie, to średni koszt wyniesie 295 zł. 

Przykładowe ubezpieczenie płyty indukcyjnej z polisy mieszkaniowej

TUPolisa podstawowaPolisa rozszerzona - o stłuczenie

mtu24.pl

197 zł278 zł

Proama

215 zł222 zł

Link4

248 zł284 zł

Generali

280 zł290 zł

Inter Polska

353 zł403 zł
średnio259 zł

295 zł

Tabela 1. Źródło: rankomat.pl (stan na: 27.01.2021 r.).

Ważne informacje

1. Przedłużona gwarancja, polisa mieszkaniowa i polisa firmowa – to trzy sposoby na ubezpieczenie płyty indukcyjnej

2. W polisach mieszkaniowych płyta indukcyjna zaliczana jest do stałych elementów wyposażenia nieruchomości

3. Z perspektywy płyty indukcyjnej kluczowym rozszerzeniem polisy mieszkaniowej jest stłuczenie elementów szklanych

4. Płytę indukcyjną warto też chronić na wypadek przepięcia, zalania, powodzi i awarii (pakiet Home Assistance)