Ubezpieczenie ochronne ma na celu pomoc finansową w razie wypadku. Z takiej polisy możemy otrzymać pieniądze za długi pobyt w szpitalu, zdiagnozowanie choroby, operację, a nawet ukąszenie.

Ochronna polisa na życie przyda się bez względu na wysokość naszych dochodów. Takie ubezpieczenie możemy kupić od 30 zł rocznie (dla dziecka),od 30 zł miesięcznie (dla dorosłego),za pośrednictwem pracodawcy czy bez pośrednictwa agenta. 

Sprawdzamy na konkretnych przykładach, komu i jakie przyda się ochronne ubezpieczenie w razie życiowych trudności.

Ubezpieczenie ochronne – na czym polega?

W swoim podstawowym zakresie ubezpieczenie na życie zabezpiecza naszych bliskich na wypadek naszej niespodziewanej śmierci. Wówczas otrzymują świadczenie w wysokości ustalonej przez nas w umowie sumy ubezpieczenia, np. 50 000 lub 250 000 zł. 

W sytuacji, gdy zależy nam na szerszym zakresie ochrony, musimy zastanowić się nad zakupem odpowiednich umów dodatkowych – możemy wybrać jedną, dowolnie przez nas wybraną, jak i kilka tych, które uznamy za najbardziej potrzebne.

Umowa dodatkowa może zapewnić nam ochronę m.in. w sytuacji:

 • wypadku komunikacyjnego,
 • pobytu w szpitalu,
 • operacji chirurgicznej,
 • zdiagnozowania nowotworu złośliwego,
 • zdiagnozowania poważnej choroby,
 • złamania kości.

Ubezpieczenia na życie różnią się również od siebie pod względem czasu trwania umowy. Tutaj mamy również bardzo szerokie możliwości. Nasza ochrona może trwać zarówno 12 miesięcy, jak i nawet 20 czy 30 lat. 

Ważna jest również liczba osób ubezpieczonych. Możemy oczywiście nabyć ochronę wyłącznie dla siebie, ale możemy także włączyć w umowę kilka osób, np. partnera oraz dzieci. Maksymalnie możemy ubezpieczyć 10 osób. 
Oferty ubezpieczeniowe różnią się również od siebie ze względu na grupę wiekową, do jakiej są kierowane. Wśród polis na życie możemy znaleźć oferty dla dzieci (polisa posagowa, NNW),dla dorosłych (indywidualna, grupowa),jak i dla seniorów (bezterminowa).

Ubezpieczenie NNW zabezpiecza dzieci, które uczęszczają do żłobka, przedszkola oraz szkoły. Polisa zapewnia ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków. Osoby dorosłe mają do wyboru oferty spośród ubezpieczeń indywidualnych oraz grupowych. Polisa indywidualna jest produktem, na który decydujemy się samodzielnie i to my sami wybieramy ubezpieczyciela, wysokość sumy ubezpieczenia, zakres ochrony, jak i czas trwania umowy. 

W przypadku ubezpieczenia grupowego – zakup możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem większego podmiotu, najczęściej naszego pracodawcy, ale również operatora sieci komórkowej czy banku. Polisa grupowa jest produktem gotowym, którego nie możemy w żaden sposób zmienić. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy, oferuje nam szeroki zakres ochrony, ale przy tym musimy pamiętać o dość niskiej sumie ubezpieczenia, jaka charakteryzuje tego typu polisy.

Ubezpieczenia ochronne różnią się również od siebie pod względem ankiety medycznej. Może być ona bardzo szczegółowa, może łączyć się z koniecznością wizyty u lekarza w celu zbadania stanu zdrowia, jak i oferta może nie wymagać od nas wypełniania żadnego formularza dotyczącego zdrowia. Ostatnie rozwiązanie jest najmniej korzystne, ponieważ brak wiedzy o naszym stanie zdrowia stanowi o wyższej cenie z uwagi na wyższe ryzyko ubezpieczenia nas.

Przed zakupem ubezpieczenia ochronnego warto sprawdzić również zapis o wyłączeniach odpowiedzialności. Jest to zapis, który precyzyjnie określa okoliczności zdarzenia polisowego, które sprawią, że ubezpieczyciel nie wypłaci należnego odszkodowania. Wyłączenia odpowiedzialności dotyczą zdarzeń, w których ubezpieczony miał wpływ na swoją szkodę, zatem nie otrzymamy świadczenia gdy uszczerbek na zdrowiu powstał wskutek m.in.:

 • próby samobójczej, 
 • prowadzenia samochodu pod wpływem środków odurzających,
 • przebywania na terenie państwa, w którym toczą się działania wojenne.

Pamiętajmy również o różnicach dotyczących składki. Ubezpieczenie nie musi oznaczać tylko miesięcznej częstotliwości opłacania składki. Wiele firm ubezpieczeniowych oferuje również składkę kwartalną, półroczną oraz roczną. Dzięki temu możemy ustalić termin płatności w momencie najbardziej dla nas dogodnym (np. kwartalna, gdy otrzymujemy premie kwartalne lub roczna, gdy spodziewamy się premii rocznej lub zwrotu z podatku).

Czym różnią się od siebie ubezpieczenia ochronne?

W oparciu o różne przykłady ofert, przyjrzyjmy się jakie mamy możliwości do wyboru w zakresie ubezpieczeń ochronnych. Pamiętajmy o tym, że oferty dotyczące konkretnego rodzaju ochrony, w różnych firmach ubezpieczeniowych mogą znacznie się od siebie różnić, zatem warto wcześniej dokonać porównania różnych produktów, by znaleźć najlepsze rozwiązanie dla siebie.

Rodzaje ochronnych ubezpieczeń na życie

PolisaIndywidualnaRodzinnaGrupowaNNW szkolneBezterminowaBez agenta

Liczba
ubezpieczonych

1-21-101-211-21
Częstotliwość
opłacania składki
miesięczna
roczna

miesięczna
kwartalna
półroczna
roczna

miesięcznarocznamiesięczna
kwartalna
półroczna
roczna
miesięczna
kwartalna
półroczna
roczna

Wiek
ubezpieczonego

18-71 lat1-66 lat18-do rozwiązania
umowy z pracodawcą
do 25 lat18--dożywotnio18-50 lat

Możliwość dokupienia
umów dodatkowych

Szczegółowa
ankieta medyczna

Przykładowa
polisa

MetLife
MetLife na Życie

Nationale Nederlanden
Ochrona Jutra

PZU
P Plus
Compensa
NNW Dziecka
zyciedirect.pl
TU Europa
Aviva
Smart Life

Wysokość
składki

od 50 zł miesięcznieok. 150 zł miesięcznieok. 50 zł miesięcznieod 33 zł rocznieod 7 zł miesięcznieod 21 zł miesięcznie

Tabela 1. Opracowanie własne.

Indywidualne ubezpieczenie ochronne na życie MetLife 

Polisa ochronna w wariancie indywidualnym to propozycja dla 1 lub 2 osób dorosłych. Współubezpieczonym może być małżonek, a także partner.

Przykładem takiego ubezpieczenia jest MetLife Na Życie. W podstawowej wersji (zgon ubezpieczonego) miesięczna składka wynosi od 50 zł miesięcznie. MetLife oferuje do podstawy 14 umów dodatkowych, m.in.: 

 • Pobyt w Szpitalu,
 • Wsparcie w Chorobie,
 • Diagnoza Nowotworu,
 • Konsultacja Medyczna,
 • Uszkodzenie Ciała po Wypadku,
 • Renta dla Bliskich,
 • Bezpieczne Dziecko Premium,

Umowa trwa minimum 12 miesięcy i jest automatycznie przedłużana. Umowa w wersji podstawowej wygasa z chwilą osiągnięcia przez ubezpieczonego 71 lat. Poszczególne rozszerzenia mogą wygasać szybciej z uwagi na wyższe ryzyko, np. zdiagnozowania choroby czy wypadku.

Rodzinne ubezpieczenie ochronne na życie Nationale Nederlanden

Polisa rodzinna to połączenie wariantu indywidualnego i grupowego. Z jednej strony możemy samodzielnie zwiększać lub zmniejszać liczbę rozszerzeń, a z drugiej objąć ochroną nawet 10 osób. Warunkiem jest przynależność tych osób do wspólnego gospodarstwa domowego.

Przykładową polisą ochronną dla całej rodziny jest Nationale Nederlanden Ochrona Jutra. Umowa jest zawierana na 10 lat i kończy się z osiągnięciem przez ubezpieczonego 66 lat. 

Zaletą takiego ubezpieczenia jest możliwość dopasowania indywidualnej ochrony dla każdego członka rodziny. Dziecku przyda się pakiet NNW, a rodzicom polisa na wypadek zdiagnozowania poważnej choroby.

Wysokość składki zależy od kilku czynników, jak suma ubezpieczenia i wiek. Osoba w wieku 35 lat zapłaci za polisę 150 zł miesięcznie – w tym zgon i niezdolność do wykonywania pracy z odszkodowaniem na poziomie 300 000 zł.

Grupowe ubezpieczenie ochronne na życie PZU

Polisa grupowa, jaką oferuje grupa PZU – PZU P Plus jest ofertą skierowaną do większych firm, które zatrudniają powyżej 30 pracowników. Ochroną mogą zostać objęci pracownicy między 16 a 69 rokiem życia. Ochrona dotyczyć będzie nieszczęśliwych wypadków, chorób oraz trudnych życiowych sytuacji. Zakres ochrony można rozszerzyć w wybranym kierunku, jednak zależne jest to od umowy, jaką podpisał nasz pracodawca z ubezpieczycielem i co dokładnie w ramach tej umowy możemy zyskać.

W tym przypadku nie trzeba wypełniać szczegółowej ankiety medycznej. Umowa trwa minimum 12 miesięcy i jest automatycznie przedłużana do momentu zakończenia umowy pracownika z pracodawcą.

Ubezpieczenie ochronne NNW dla dziecka Compensa

Polisa dla dziecka NNW to w rzeczywistości ubezpieczenie grupowe. W tym przypadku możemy liczyć na niską składkę i gotowy zakres ochrony, a także brak szczegółowej ankiety medycznej.  

Przykładowo, polisa Compensa NNW Szkolne obejmuje:

 • zgon wskutek nieszczęśliwego wypadku, 
 • zgon wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru, 
 • pobyt w szpitalu,
 • pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • pogryzienie przez psa lub kota, 
 • ukąszenie przez żmiję lub użądlenia, 
 • zwrot kosztów operacji plastycznych poniesionych wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Umowa z ubezpieczycielem jest zawierana na 12 miesięcy, więc ochrona trwa także przez okres ferii i wakacji. Jednak ograniczeniem może być zakres terytorialny – tylko w obrębie granic kraju.

Koszt ochronnej polisy NNW dla dziecka w Compensie wynosi od 33 do 95 zł rocznie. Ostateczna kwota zależy od wybranego wariantu.  

Ubezpieczenie ochronne bezterminowe zyciedirect.pl 

Propozycją dla osoby w podeszłym wieku jest ubezpieczenie bezterminowe. To konstrukcja oparta na polisie grupowej –bez ankiety medycznej i samodzielnie wybieranych dodatków.

Przykładem takiego ubezpieczenia jest zyciedirect.pl – polisa ochronna od TU Europa. 

Wysokość składki zależy przede wszystkim od wieku ubezpieczonego i sumy ubezpieczenia. Dlatego różnica może wynieść kilkaset złotych miesięcznie. Zakres odszkodowania do z kolei od 4 000 do 300 000 zł.

Umowę ubezpieczenia może zawrzeć każdy, kto skończył 18 lat, ale nie osiągnął wieku 85 lat.

Ubezpieczenie ochronne online Aviva

Zakup ochronnego ubezpieczenia na życie wymaga z reguły spotkania z agentem. Sama polisa składa się z wielu elementów, a ponadto przedmiotem polisy jest zdrowie, którego stan wpływa na wysokość składki. Mimo to na rynku można spotkać ubezpieczenia ochronne, które nie wymagają ani spotkania z agentem, ani wypełniania ankiety medycznej. W dodatku są do kupienia całkowicie online.

Takim ubezpieczeniem jest Aviva Smart Life. To polisa, która łączy w sobie elementy produktu indywidualnego i grupowego. Z jednej strony wybieramy sumę ubezpieczenia, a z drugiej otrzymujemy gotowy zakres ochrony.

Składka w takim ubezpieczeniu zależy od kwoty odszkodowania i wieku. Przykładowo,  22-latek zapłaci 21 zł miesięcznie, a w razie jego zgonu świadczenie wyniesie 25 000 zł. Ale już 42-latek, który wybrał sumę ubezpieczenia w wysokości 100 000 zł, będzie musiał miesięcznie zapłacić za polisę 63 zł.

Ważne informacje

1. Polisa ochronna na życie w podstawowym wariancie pozwala zabezpieczyć finansowo najbliższych na wypadek zgonu ubezpieczonego

2. Ubezpieczenie ochronne jest przeznaczone dla osób w każdej grupie wiekowej

3. Taką polisę można zakupić w wersji indywidualnej lub grupowej

4. Składka zaczyna się od kilkudziesięciu złotych rocznie (NNW dla dziecka),a górny limit ustala TU lub sam ubezpieczony