Głównym zadaniem, jakie ma ubezpieczenie ochronne, jest pomoc finansowa w razie konkretnych sytuacji losowych. Dzięki takiej polisie możemy otrzymać pieniądze z tytułu hospitalizacji, zdiagnozowania ciężkiej choroby, operacji czy nawet pogryzienia przez psa.

Ubezpieczenie ochronne przyda się bez względu na wysokość naszych zarobków. Koszt takiej polisy może zaczynać się od 30 zł rocznie (ubezpieczenie dla dziecka) lub od 50 zł miesięcznie (oferta dla dorosłego). Zakupu możemy dokonać samodzielnie lub za pośrednictwem pracodawcy.

Sprawdzamy na konkretnych przykładach, komu i jakie przyda się ochronne ubezpieczenie w razie życiowych trudności.

Co to jest ubezpieczenie ochronne?

Polisa ochronna jest jednym z rodzajów ubezpieczeń na życie. Jej zadaniem jest zabezpieczenie dla naszych bliskich na wypadek naszej śmierci. Taki rodzaj ochrony na przyszłość jest bardzo ważny, szczególnie, gdy mamy spory wpływ na wysokość dochodu naszej rodziny lub mamy spore zobowiązania finansowe np. w postaci kredytu hipotecznego. W sytuacji, gdyby nas nagle zabrakło, nasz współmałżonek oraz dzieci są zabezpieczone finansowo na wybraną przez nas sumę pieniędzy. 

Polisa może obejmować ochroną również inne zdarzenia, jak nieszczęśliwy wypadek, niezdolność do pracy, narodziny dziecka czy pobyt w szpitalu. Możemy wybrać rozszerzenia według własnych preferencji, dzięki czemu nasza ochrona będzie do nas odpowiednio dopasowana.

Oprócz wsparcia finansowego, możemy liczyć również na pomoc w ramach polisy assistance. Takie rozwiązanie może zapewnić w trudnej sytuacji m.in.:

 • transport medyczny,
 • wizytę domową lekarza lub pielęgniarki,
 • opiekę nad dziećmi w czasie hospitalizacji,
 • opiekę nad zwierzętami domowymi w czasie hospitalizacji,
 • pomoc w zorganizowaniu rehabilitacji,
 • pomoc psychologiczną,
 • dowóz leków.

Wiek, w jakim możemy przystąpić do zakupu polisy, jest zależny od zasad jakie przyjmuje towarzystwo ubezpieczeniowe. Część ubezpieczeń oferuje ochronę dla osób w przedziale wiekowym 18-60, dla innych górną granicą wiekową może być 65 lub 70 lat. Umowy dodatkowe mogą mieć z kolei niższy próg wiekowy, na co warto zwrócić uwagę przed zakupem.

Kiedy przydaje się ubezpieczenie ochronne?

Polisa ochronna powinna zabezpieczać finansowo naszą przyszłość oraz zapewnić naszym bliskim wsparcie, gdy nas zabraknie. Na decyzję o tym, jakie ubezpieczenie wybrać, powinno składać się kilka ważnych aspektów naszego życia.

Powinniśmy wziąć pod uwagę nasze zobowiązania finansowe, jak np. kredyt na mieszkanie. Warto zastanowić się nad tym, co może się stać z naszymi bliskimi w przypadku naszego nagłego odejścia. Oprócz tego ważne jest to, jakie zagrożenie w codziennym życiu dotyczy nas w największym stopniu. Innej ochrony może potrzebować księgowy lub programista, a jeszcze innej zawodowy kierowca lub pracownik branży przemysłowej. Istotne jest również to, jaki stan zdrowia posiadamy oraz jak dbamy o siebie. Musimy również wziąć pod uwagę to, jakim budżetem dysponujemy, jeśli mowa o zakupie ubezpieczenia na życie.

Każdy z nas potrzebuje zupełnie innej ochrony. Dla kogoś istotna może być jak najwyższa suma ubezpieczenia, ktoś inny z kolei będzie wolał bardzo sprecyzowaną ochronę zdrowia lub solidny pakiet assistance. Zabezpieczenie na przyszłość jest potrzebne wszystkim, jednak każdy z nas ma zupełnie inną sytuację życiową, rodzinną oraz finansową. 
Co obejmuje ubezpieczenie ochronne?

Pieniądze z polisy na życie, które są wypłacane po śmierci ubezpieczonego, najczęściej mają na celu pokrycie kosztów pogrzebu. Im wyższa kwota świadczenia, tym większe zabezpieczenie dla bliskich i środki te mogą również służyć do spłacenia zobowiązań finansowych zmarłego lub utrzymania dotychczasowego poziomu życia, jeśli zmarły był jedynym żywicielem rodziny.

Również wtedy, gdy pojawiają się problemy zdrowotne, pieniądze z ubezpieczenia mogą się przydać. Jeśli będziemy wymagali długotrwałej rehabilitacji czy kosztownego leczenia, to w tym celu mogą nam posłużyć środki z odszkodowania. Podstawą do wypłaty świadczenia mogą być m.in.:

 • pobyt w szpitalu,
 • operacja chirurgiczna,
 • poważne zachorowanie,
 • zdiagnozowanie nowotworu złośliwego,
 • urodzenie dziecka,
 • śmierć współmałżonka/rodzica/dziecka,
 • nieszczęśliwy wypadek,
 • niezdolność do pracy.

Jakie są rodzaje ubezpieczeń ochronnych? 

Jeśli decydujemy się na zakup polisy ochronnej, to mamy spory wybór pod względem różnych rodzajów tego produktu. Możemy wybrać ubezpieczenie indywidualne lub grupowe, terminowe lub bezterminowe, ochronę NNW lub polisę posagową dla dziecka.

Sprawdźmy, czym różnią się od siebie poszczególne rodzaje ubezpieczenia ochronnego na życie. Dzięki temu łatwiej będzie podjąć decyzję o tym, które ubezpieczenie będzie dla nas najbardziej korzystnym rozwiązaniem.

Ubezpieczenie indywidualne

Jest to rodzaj polisy, którą wybieramy samodzielnie, a w podstawowej wersji zabezpiecza naszych bliskich na wypadek naszej śmierci. Sami określamy wysokość sumy ubezpieczenia oraz czas trwania umowy. Ochronę można rozszerzyć, decydując się na odpowiednie umowy dodatkowe. Dzięki temu możemy zyskać wsparcie finansowe np. w przypadku poważnego zachorowania.

Ubezpieczenie grupowe

To polisa, którą możemy zakupić za pośrednictwem naszego pracodawcy. Jest to produkt oferujący szeroki zakres ochrony, ale przy niewysokiej sumie ubezpieczenia. Umowa jest zawierana na 12 miesięcy, ale może się zakończyć również z powodu rozwiązany umowy z pracodawcą.

Ubezpieczenie terminowe i bezterminowe

Te polisy różnią się ze względu na czas trwania ochrony polisowej. Umowę zawieramy na określony czas, np. 12 miesięcy lub 5 lat i w przypadku ubezpieczenia terminowego, ochrona będzie trwała dokładnie tyle, ile trwa umowa. Z kolei polisa bezterminowa to produkt, który powstał z myślą o seniorach. Ubezpieczony jest zobowiązany do opłacania składki przez ustalony czas, a ochrona trwa dożywotnio. Świadczenie z polisy bezterminowej mają na celu przede wszystkim zapewnić bliskim środki na pokrycie kosztów związanych z pochówkiem. 

Polisa może również chronić przyszłość naszego dziecka. Możemy zabezpieczyć nasze dziecko finansowo, decydując się na polisę posagową lub zapewnić ochronę od nieszczęśliwych wypadków wybierając ubezpieczenie NNW.

Polisa posagowa

Ubezpieczenie posagowe to forma oszczędzania na przyszłość przy zachowaniu ochrony na wypadek utraty rodzica. Uzbierane środki zostają wypłacone dziecku, gdy osiąga pełnoletność i może ono wykorzystać je na dowolnie wybrany cel – wymarzone studia, zakup samochodu czy mieszkania. Umowa może trwać od 5 do 25 lat.

Ubezpieczenie NNW

To rodzaj ochrony, która zapewni świadczenie w sytuacji, gdy dojdzie do uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku. Dziecko może otrzymać odszkodowanie m.in. z powodu hospitalizacji, upadku z roweru lub pogryzienia przez psa. Umowa jest zawierana na 12 miesięcy.

Ile kosztuje ubezpieczenie ochronne?

Cena polisy ochronnej będzie zależna nie tylko od wybranego rodzaju ubezpieczenia, ale również od towarzystwa ubezpieczeniowego i konkretnej oferty. Przed zakupem warto dokonać analizy dostępnych produktów, by wybrać rozwiązanie dopasowane do naszych potrzeb oraz możliwości finansowych.

Przykładowa oferta ubezpieczeń ochronnych

Polisa

Indywidualna

Grupowa

Bezterminowa

NNW

Posagowa

Liczba ubezpieczonych

1-21-21-211

Częstotliwość opłacania składki

Miesięczna, kwartalna, półroczna, rocznaMiesięcznaMiesięczna, kwartalna, półroczna, rocznaRocznaMiesięczna, kwartalna, półroczna, roczna

Wiek ubezpieczonego

18-71 lat1-66 lat18- dożywotnioDo 25 latDo 25 lat

Możliwość rozszerzenia ochrony

TakNieNieNieNie

Szczegółowa ankieta medyczna

TakNieNieNieNie

Przykładowa polisa

Nationale-Nederlanden na ŻyciePZU P Plus4 Life Direct
Red Sands Life Assurance Company 
Compensa NNW DzieckoWarta Ubezpieczenie dziecka Warta Posag

Wysokość składki

Od 50 zł miesięcznieOd 50 zł miesięcznieSkładka ustalana indywidualnieOk. 30 zł rocznieSkładka ustalana indywidualnie

Tabela 1. Opracowanie własne.

To, ile kosztuje polisa, zależy od wysokości sumy ubezpieczenia, zakresu wybranej przez nas ochrony oraz naszego wieku i ogólnego stanu zdrowia. Zatem im szybciej zdecydujemy się na zakup ochrony, tym lepiej dla nas.

Jak zgłosić szkodę w polisie ochronnej?

Zgłoszenie szkody w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym może wyglądać nieco inaczej. Część ubezpieczycieli woli kontakt telefoniczny, inni z kolei preferują przesyłanie zgłoszeń mailowo. Przed zawarciem umowy polisowej, należy sprawdzić w jaki sposób powinniśmy zawiadomić ubezpieczyciela o powstałej szkodzie.

Szkodę możemy zgłosić:

 • osobiście, jeśli w pobliżu znajduje się biuro naszego ubezpieczyciela,
 • pocztą tradycyjną,
 • telefonicznie,
 • mailowo,
 • poprzez gotowy formularz online.

O czym należy pamiętać przy zgłaszaniu zdarzenia polisowego? Będą nam potrzebne konkretne dokumenty, które poświadczą wystąpienie zdarzenia.

Jakie informacje są niezbędne w formularzu zgłoszenia:

 • nr polisy,
 • datę przystąpienia do ubezpieczenia, 
 • rodzaj ubezpieczenia,
 • dane osobowe,
 • dokumenty potwierdzające zdarzenie (odpis aktu zgonu, notatka policyjna, wypis ze szpitala)

Bardzo ważne jest to, by we wniosku podać numer naszej polisy. Na tej podstawie ubezpieczyciel może nas zidentyfikować. Powinniśmy oczywiście podać również dane osobowe – imię, nazwisko oraz PESEL. 

Istotny jest również opis dotyczący zajścia zdarzenia – okoliczności, data, kogo dotyczy zdarzenie, rodzaj zdarzenia (zgon, operacja chirurgiczna, wypadek drogowy, zdiagnozowanie ciężkiej choroby, urodzenie dziecka). Potrzebne będą również dokumenty, które potwierdzą zaistniałą sytuację.

Kiedy polisa ochronna nie zapewni ochrony?

Istnieją okoliczności, które mogą doprowadzić do tego, że odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Mają na to wpływ:

 • karencja,
 • wyłączenia odpowiedzialności,
 • limity.

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że ochrona ubezpieczeniowa nie rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy. Decyduje o tym karencja. Jest to czas między zawarciem umowy, a rozpoczęciem ochrony w określonym zakresie. Przykładowo – karencja dla pobytu w szpitalu może wynosić 12 miesięcy. Karencja ma na celu uniknięcia próby wyłudzenia odszkodowania w sytuacji, gdy klient wie lub planuje pewne zdarzenia, a dzięki polisie na życie mógłby ubiegać się o świadczenie z tego tytułu.

Bardzo ważne są również okoliczności, w jakich doszło do uszczerbku na zdrowiu. Wyłączenia odpowiedzialności określają, w jakiej sytuacji ubezpieczony na pewno nie otrzyma odszkodowania. Dzieje się tak, jeśli uszczerbek na zdrowiu lub zgon będzie wynikiem:

 • prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających,
 • prowadzenia pojazdu bez posiadania niezbędnych uprawnień,
 • brania udziału w bójkach, rozruchach lub protestach,
 • przebywania na terenie państwa, w którym toczą się działania wojenne.

Oprócz karencji i wyłączeń odpowiedzialności jest jeszcze jedno ważne ograniczenie. Są to limity, które określają ile razy lub na jaką sumę możemy otrzymać odszkodowanie lub inną pomoc z tytułu konkretnego zdarzenia polisowego. 

Czy zakup polisy ochronnej to dobry pomysł?

Polisa ochronna to rozwiązanie, które może nam pomóc w wielu trudnych życiowych momentach. To, w jakim stopniu polisa będzie obejmować nas ochroną, zależy wyłącznie od nas. Warto zatem zwrócić uwagę na różnice między poszczególnymi ofertami, by znaleźć odpowiedni produkt dla siebie. 

Zobaczmy, jakie korzyści mogą dla nas płynąć z ubezpieczenia na życie:

 • wsparcie finansowe dla nas oraz naszych bliskich w sytuacji nagłych zdarzeń losowych, dotyczących życia i zdrowia,
 • polisa na życie może zabezpieczyć finansowo umowę kredytową,
 • zakres ochrony możemy dopasować według własnych preferencji,
 • w łatwy sposób możemy zgłosić roszczenie,
 • nie płacimy podatku za wypłacone świadczenia.

Jak kupić ubezpieczenie ochronne?

Zakup ubezpieczenia ochronnego powinien wiązać się z porównaniem dostępnych ofert. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe może oferować nieco inny model ochrony, co oznacza, że część polis na życie może być dla nas niekorzystna.

Przed zakupem warto skorzystać z pomocy porównywarki ubezpieczeniowej, która ułatwi nam dotarcie do odpowiednej oferty. W krótkim formularzu zawieramy informacje dotyczące tego, jakiego produktu poszukujemy, a na podstawie udzielonych odpowiedzi, zostaje przygotowana dla nas specjalna oferta. Ważne jest, by w formularzu zostawić dane kontaktowe, gdzie będzie mógł do nas przedzwonić konsultant w celu przedstawienia oferty.

Samodzielne porównanie ofert może być dla nas czasochłonne i męczące. Porównywarka może zaoszczędzić nie tylko nasze pieniądze, ale i sporo wolnego czasu. 
 

Ważne informacje

1. Polisa ochronna na życie w podstawowym wariancie pozwala zabezpieczyć finansowo najbliższych na wypadek zgonu ubezpieczonego

2. Ubezpieczenie ochronne jest przeznaczone dla osób w każdej grupie wiekowej

3. Taką polisę można zakupić w wersji indywidualnej lub grupowej

4. Składka zaczyna się od kilkudziesięciu złotych rocznie (NNW dla dziecka), a górny limit ustala TU lub sam ubezpieczony

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie ochronne

 1. Co wyróżnia ubezpieczenie ochronne na tle pozostałych ubezpieczeń?

  Polisa ochronna pozwala nam na zachowanie płynności finansowej w trudnych sytuacjach życiowych. Pieniądze zostają wypłacone, gdy tracimy pracę lub trafimy do szpitala, przez co może ucierpieć nasz budżet.

 2. Jakie są korzyści z ubezpieczenia ochronnego dla bliskich?

  Bliskie nam osoby, dzięki polisie ochronnej, zostają zabezpieczone finansowo na wypadek naszej nagłej śmierci. Nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości, a np. tragiczny wypadek samochodowy może spowodować, że nasze dzieci nie tylko stracą rodzica, ale również stracą dotychczasowy poziom życia. Ta forma wsparcia jest szczególnie ważne wtedy, gdy spłacamy kredyt.

 3. Jakie są korzyści z ubezpieczenia ochronnego dla ubezpieczonego?

  Dzięki ubezpieczeniu ochronnemu możemy zyskać poczucie bezpieczeństwa – w nieprzewidzianych, kryzysowych chwilach możemy liczyć na wsparcie finansowe. Taka pomoc pozwoli nam na opłacenie leczenia, rehabilitacji, zakupu potrzebnego sprzętu lub inny, dobrowolnie wybrany cel.

 4. Kogo można uposażyć w polisie ochronnej?

  Bardzo ważne jest to, by wskazać w umowie z ubezpieczycielem, kto ma zostać naszym uposażonym. Są to osoby, które otrzymają świadczenie z tytułu naszej śmierci. To mogą być nasi krewni, przyjaciele, znajomi czy sąsiedzi. Uposażonym może być również bank. Możemy również ustalić procentowo, jak zostanie podzielona suma ubezpieczenia.

 5. Czy w trakcie trwania umowy mogę zwiększyć zakres ochrony?

  Tak, w czasie trwania umowy możemy zgłosić się do ubezpieczyciela w celu rozszerzenia ochrony. Jeśli nagle uznamy, że nasza polisa jest niewystarczająca, wystarczy zapoznać się z umowami dodatkowymi, jakie oferuje nasz ubezpieczyciel i wybrać odpowiednie rozszerzenie. 

 6. Kiedy rozpoczyna się ochrona i jak długo trwa w ubezpieczeniu ochronnym?

  Okres, w którym rozpoczyna się pełna ochrona, jest dokładnie określony w dokumencie OWU. Karencja może być inna dla każdego zdarzenia objętego ochroną. Koniec ochrony z kolei przypada na moment zakończenia umowy lub wypowiedzenia jej przez jedną ze stron.