Złamanie kości może przytrafić się zarówno w pracy, jak podczas uprawiania sportu czy nawet w domu. Tego typu urazy są różne i trudno przewidzieć konsekwencje oraz czas leczenia. Dlatego przy wyborze polisy na życie warto dobrać kilka rozszerzeń, jak operacja, pobyt w szpitalu czy rehabilitacja.

Dzięki posiadaniu właściwej polisy na życie, złamanie ręki może stanowić podstawę do otrzymania kilku świadczeń. Przyjrzyjmy się zatem różnym możliwościom, by znaleźć ofertę dopasowaną do naszych, indywidualnych potrzeb. 

Złamanie ręki otwarte czy zamknięte? To zasadnicza różnica

Medycyna w przypadku złamania ręki rozróżnia trzy rodzaje: złamanie śródręcza, palców oraz nadgarstka. Złamania mogą być zarówno zamknięte, jak i otwarte, a ponadto – mogą wystąpić przemieszczenia lub oderwanie kości.

Do najczęściej spotykanych złamań ręki zaliczyć możemy złamanie palców. Paliczki są zaliczane do niezwykle kruchych kości i mają sporą podatność na urazy. Uraz palców towarzyszy najczęściej takim sportom jak koszykówka czy siatkówka. Złamanie można rozpoznać po bólu, obrzęku, zasinieniu. Na złamanym palcu pojawić się może również krwiak. 

Z kolei złamanie śródręcza jest przypadkiem, na który wpływa najczęściej silne przyciśnięcie, przygniecenie czy uderzenia. To dość „popularny” uraz wśród niektórych grup zawodowych czy sportowych, np. bokserów. Objawami złamanie śródręcza są ostry ból, zasinienie, obrzęk, a nawet zniekształcenie ręki.

Trzeci przypadek to złamanie nadgarstka, które są efektem upadku bezpośrednio na rękę. Urazowi towarzyszy obrzęk oraz ból ręki.

Oprócz tego należy wspomnieć, że każdy z tych urazów może być załamaniem zamkniętym lub otwartym. Złamanie zamknięte z medycznego punktu widzenia skończy się usztywnieniem ręki i założeniem gipsu. W przypadku złamania otwartego pojawia się konieczność przeprowadzenia operacji chirurgicznej, założenie usztywnienia i długa rehabilitacja.

Z punktu widzenia ubezpieczyciela złamanie zamknięte będzie oznaczało wypłatę odszkodowania za 1, a w złamaniu otwartym za 3 lub więcej zdarzeń łącznie.

Jaka polisa chroni na wypadek złamania ręki?

Świadczenie z tytułu złamanej ręki może różnić się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego oraz jego oferty. Ważna jest również wybrana przez nas suma ubezpieczenia, ponieważ na jej podstawie obliczany jest procent przysługujący nam z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

Warto przypomnieć w tym miejscu, że w swoim podstawowym zakresie polisa na życie nie zapewnia ochrony od złamania, w tym celu należy wykupić odpowiednią umowę dodatkową. Pamiętajmy jednak o tym, że złamanie kości może wymagać również pobytu w szpitalu, jak i zabiegu chirurgicznego, co również może być podstawą do wypłaty świadczenia. 

W przypadku złamania ręki niezbędnymi lub przydatnymi dodatkami będą:

 • uraz (w ramach pakietu NNW),
 • operacja,
 • rehabilitacja,
 • czasowa niezdolność do wykonywania pracy,
 • assistance medyczne.

Należy podkreślić, że powinniśmy zwracać uwagę na wysokość sumy ubezpieczenia. To na jej podstawie obliczane będzie nasze świadczenie. 

I tak, za uraz (m.in. złamanie ręki) możemy otrzymać 100 zł, ale i 10 000 zł lub więcej. To zależy od rodzaju urazu (jakie złamanie ręki) i sumy ubezpieczenia. Suma jest liczona procentowo wg tabeli uszczerbku na zdrowiu.

W przypadku, gdy złamanie ręki jest otwarte i wymaga z przeprowadzeniem operacji chirurgicznej, to za takie zdarzenie możemy otrzymać nawet do 100 000 zł. Choć trzeba liczyć się z tym, że ubezpieczyciele często dzielą operacje na tzw. klasy. Tu złamanie ręki będzie zaliczane to najniższej z klas, ale i tak odszkodowanie powinno wynieść kilkaset lub kilka tysięcy złotych.

Oprócz tego złamanie kości może spowodować konieczność hospitalizacji. Jeśli w szpitalu spędzimy przynajmniej 3 dni bez przerwy, to za każdy dzień ubezpieczyciel wypłaci nawet 100 zł.

Kolejne świadczenie za złamanie ręki otrzymamy za rehabilitację. Tu odszkodowanie wypłacane jest jednorazowo najczęściej w przedziale 1000 – 10 000 zł.

Złamanie dla każdego z nas oznacza coś innego. Dla osób, które np. pracują w biurze – uraz może spowodować dłuższą nieobecność w pracy, ale już dla osób wykonujących pracę wymagającą szczególnej precyzji może oznaczać koniec aktywności zawodowej w dotychczasowym fachu lub – w skrajnych przypadkach – uniemożliwić zarobkowanie. W takiej sytuacji dodatkowe środki mogą być niezwykle ważne. 

Warto również zwrócić uwagę na pakiet assistance, który nie zapewni nam pomocy finansowej, ale wsparcie w innej postaci – np. załatwi transport medyczny czy dowóz leków. 

Wysokość odszkodowania za złamanie ręki

Zdarzenie związane ze złamaniem ręki

Wysokość i warunki odszkodowania

Nieszczęśliwy wypadek

SU liczona procentowo
według tabeli od 1% do 100% w zależności od doznanego urazu

Operacja chirurgiczna

SU do 100 000 zł
wysokość świadczenia liczona zależnie od klasy operacji (np. 10%, 25% lub 50% SU)

Leczenie szpitalne

SU od 10 zł do 500 zł
kwota odszkodowania liczona za każdy dzień pobytu w szpitalu

Rehabilitacja

SU od 1000 zł do 100 000 zł
świadczenie na pokrycie wydatków związanych z kosztami poniesionymi za zakup sprzętu ortopedycznego lub zajęciami z rehabilitantem

Niezdolność do wykonywania pracy

SU ustalana indywidualnie
Wypłata jednorazowa lub w postaci renty

Assistance medyczne

Świadczenie niefinansowe
w postaci realizacji usług medycznych

Tabela 1. Opracowanie własne

Nie tylko suma ubezpieczenia i zakres ochrony jest ważne, ale również rodzaj ubezpieczenia, na jakie się zdecydujemy. Więcej możliwości oferuje nam polisa indywidualna, gdzie mamy duży wpływ na ostateczny całokształt naszej ochrony. W przypadku ubezpieczenia grupowego decydujemy się na gotowy produkt ze wszystkimi jego wadami i zaletami. Taka polisa jest tańsza od indywidualnej, ale oferuje znacznie mniejsze świadczenia.

Kiedy nie będzie świadczenia za złamanie ręki?

Nie każde złamanie kości może być podstawą do świadczenia. Istnieją okoliczności, spisane w dokumencie OWU, które jasno precyzują kiedy możemy nie otrzymać odszkodowania. Mówi o tym punkt o wyłączeniach odpowiedzialności.  

Za złamanie ręki nie dostaniemy odszkodowania, jeśli:

 • znajdowaliśmy się pod wpływem alkoholu,
 • znajdowaliśmy się pod wpływem narkotyków lub innych środków,
 • próbowaliśmy popełnić przestępstwo,
 • próbowaliśmy popełnić samobójstwo,
 • uczestniczyliśmy w strajku,
 • uprawialiśmy określoną aktywność sportową, np. wyścigi konne.

Wyłączenia odpowiedzialności często są podobne, ale każde towarzystwo ubezpieczeniowe może posiadać inne. Dlatego warto dokładnie zapoznać się z tym punktem w umowie.

Ile wynosi przykładowe odszkodowanie za złamaną rękę?

Na podstawie tabeli zawartej w dokumencie OWU powinniśmy móc obliczyć przybliżoną kwotę świadczenia. Pamiętajmy jednak, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe liczy to inaczej, zatem ważne są dokumenty potwierdzające nasze złamanie, dokładny opis medyczny, jak i zaświadczenie o pobycie w szpitalu. Każda kość, rodzaj złamania, jak i to – w której ręce doszło do złamania – ma znaczenie. Dla osób praworęcznych – złamanie nadgarstka w lewej ręce jest mniejszym utrudnieniem w życiu codziennym niż gdyby złamany był prawy nadgarstek.

Sprawdźmy, jak złamanie ręki traktowane jest w kilku towarzystwach: Allianz, PZU, Nationale Nederlanden i Warta.

Odszkodowanie za złamanie ręki w Allianz

Grupa ubezpieczeniowa Allianz w tabeli uszczerbku na zdrowiu zestawia aż 29 zdarzeń związanych z uszkodzeniem ręki – rodzaje złamania, jak i możliwość jej amputowania. Suma ubezpieczenia wynosi od 1% do 90%, więc przy posiadaniu polisy z NNW na sumę 100 000 zł możemy otrzymać od 1000 zł do 90 000 zł. Z kolei za złamanie nadgarstka możemy otrzymać 5000 zł, złamanie kości ramiennej 10 000 zł, a za złamanie palca 2000-6000 zł.

Allianz – złamanie ręki

Zdarzenie

Suma ubezpieczenia

Złamanie nadgarstka

5%

Złamanie kciuka

3%

Złamanie kości śródręcza

8%

Amputacja ręki na poziomie nadgarstka

50%

Tabela 2. Opracowanie własne.

Odszkodowanie za złamanie ręki w PZU

Towarzystwo ubezpieczeniowe PZU rozróżnia złamanie ręki na złamanie lewej i prawej ręki. Istotny jest również stopień złamania. Przykładowo, za złamanie trzonu kości ramiennej otrzymamy:

 • 3-15% SU (prawa ręka) i 2-10% (lewa ręka) za zmiany niewielkiego stopnia;
 • 15-30% SU (prawa ręka) i 10-25% (lewa ręka) za zmiany średniego stopnia;
 • 30-55% SU (prawa ręka) i 25-50% (lewa ręka) za zmiany dużego stopnia, w tym przetoki, przewlekłe zapalenie kości, brak zrostu itp.

PZU – złamanie ręki

Zdarzenie

Suma ubezpieczenia – prawa ręka

Suma ubezpieczenia – lewa ręka
Złamanie nadgarstka

1-30%

1-25%
Złamanie kciuka

1-35%

1-33%
Złamanie kości śródręcza

1-20%

1-18%
Złamanie kości w obrębie łokcia

1-50%

1-45%

Tabela 3. Opracowanie własne.

Odszkodowanie za złamanie ręki w Nationale Nederlanden

W przypadku Nationale Nederlanden firma podaje konkretną sumę za złamanie ręki – czy raczej jej określonej części. Kwota jest ustandaryzowana i wynosi 1000 zł i obejmuje:

 • złamanie kości ramiennej,
 • złamanie kości łokciowej,
 • złamanie kości promieniowej,
 • złamanie jednej lub kilku kości nadgarstka,
 • złamanie jednej lub kilku kości śródręcza,
 • złamanie kciuka.

Odszkodowanie za złamanie ręki w TU Warta

Towarzystwo ubezpieczeniowe Warta (podobnie jak PZU) przy obliczaniu wysokości odszkodowania stosuje podział na rękę prawą i lewą oraz stopień jej uszkodzenia. Zdarzenia objęte ochroną finansową dotyczą urazów łopatki, obojczyka, ramienia, stawu łokciowego, nadgarstka, kciuka, palca wskazującego i pozostałych palców.

Warta – złamanie ręki

Zdarzenie

Suma ubezpieczenia – prawa ręka

Suma ubezpieczenia – lewa ręka
Złamanie nadgarstka

1-20%

1-15%
Złamanie kciuka

1-20%

1-18%
Złamanie trzonu kości ramiennej

5-30%

5-25%
Złamanie w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia

1-15%

1-10%

Tabela 4. Opracowanie własne.

Jak duże odszkodowanie za złamanie ręki u dziecka?

Na złamania i urazy najbardziej narażoną grupą są dzieci. Ich aktywność oraz brak umiejętności przewidywania konsekwencji może skutkować wieloma złamaniami w niedługim czasie. 

Według raportu Towarzystwa Zapobiegania Wypadkom RoSPA 16% wszystkich wypadków z udziałem dzieci kończy się właśnie złamaniem. Raport ten dotyczy wyłącznie zdarzeń mających miejsce w domu, podczas gdy równie niebezpiecznym miejscem może okazać się szkoła, podwórko czy wycieczka szkolna.

Z tego właśnie powodu warto rozważyć zakup polisy NNW dla dziecka. Sam koszt jest niewielki, ponieważ wymaga jednorazowej – rocznej składki w wysokości około 50 zł, za to nasza pociecha może zyskać za złamanie ręki w przedziale 100-500 zł za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu. Taka polisa zawiera kilka przydatnych dodatków, w tym leczenie szpitalne (20-100 zł za dzień) i pokrycie kosztów rehabilitacji (1000- 15 000 zł).

Złamanie ręki w ubezpieczeniu NNW dla dziecka

TUSkładka rocznaSuma ubezpieczenia1% trwałego uszczerbku na zdrowiuPobyt w szpitalu za każdy dzieńKoszty leczenia lub rehabilitacji
Generali –bezpieczni.plod 38 zł12 000 – 50 000 zł120 – 500 zł20 – 100 zł1200 – 7500 zł
Compensa – NNW Dzieckaod 44 zł25 000 – 70 000 zł140 – 450 zł10 – 20 zł4000 – 6000 zł
Proama –Ubezpieczenie NNWod 30 zł15 000 – 55 000 zł100 – 550 zł0 zł2000 – 10 000 zł
Signal Iduna – Bezpieczne Dzieckood 37 zł10 000 – 50 000 zł100 – 500 zł30zł1000 – 4000 zł
Wiener – Oświataod 34 zł10 000 – 50 000 zł100 – 500 zł20 – 40 zł1000 – 15 000 zł
TUZ – Bezpieczna Naukaod 24 zł10 000 – 50 000 zł100 – 500 zł10 – 50 zł500 – 2500 zł

Tabela 5. Na podstawie rankingu ubezpieczeń NNW dla dziecka Rankomat. 

Odszkodowanie za złamaną rękę z dwóch polis na życie?

Posiadanie dwóch polis na życie może zapewnić nam podwójne odszkodowanie. Oczywiście zakup dwóch ubezpieczeń indywidualnych może wydawać się zbędny, jednak posiadanie dwóch polis dotyczy najczęściej różnych produktów – np. polisy indywidualnej i grupowej.

Takie rozwiązanie może zapewnić nam szerszy zakres ochrony dla polisy podstawowej lub rozszerzyć ochronę, którą już posiadamy. W sytuacji, gdy obie polisy uwzględniają zdarzenie polisowe, jakim jest złamanie ręki, możemy z tego tytułu otrzymać aż dwa świadczenia.

Ważne informacje

1. Złamanie ręki może nas spotkać zarówno w pracy, jak i w domu

2. Polisy na życie rozróżniają złamania na zamknięte, otwarte, stopień urazu oraz inaczej obliczają stopień w zależności czy złamana została prawa czy lewa ręka

3. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe świadczenie za złamanie ręki

4. Porównanie ofert pozwoli nam znaleźć najbardziej opłacalną ofertę