Uraz w postaci złamania ręki może mocno skomplikować nam codzienne funkcjonowanie. Szczególnie, gdy kontuzja dotyczy ręki dominującej oraz w sytuacji, gdy sprawna ręka jest nam niezbędna do wykonywania pracy. Rozwiązaniem w tej sytuacji może być ubezpieczenie na życie. 

Sprawdzamy, jak ubezpieczenia klasyfikują złamania oraz jakiej pomocy możemy oczekiwać. Dzięki takiej analizie z pewnością łatwiej będzie nam podjąć decyzję o zakupie najbardziej odpowiedniej i korzystnej polisy. 


Jaka polisa chroni na wypadek złamania ręki? 

Świadczenie z tytułu złamanej ręki może różnić się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego oraz jego oferty. Ważna jest również wybrana przez nas suma ubezpieczenia, ponieważ na jej podstawie obliczany jest procent przysługujący nam z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

Warto przypomnieć w tym miejscu, że w swoim podstawowym zakresie polisa na życie nie zapewnia ochrony od złamania, w tym celu należy wykupić odpowiednią umowę dodatkową. Pamiętajmy jednak o tym, że złamanie kości może wymagać również pobytu w szpitalu, jak i zabiegu chirurgicznego, co również może być podstawą do wypłaty świadczenia. Odszkodowanie z tytułu kilku zdarzeń może być dla nas wówczas miłym zaskoczeniem. 

W przypadku złamania ręki niezbędnymi lub przydatnymi dodatkami będą:

 • uraz (w ramach pakietu NNW),
 • operacja,
 • rehabilitacja,
 • czasowa niezdolność do wykonywania pracy,
 • assistance medyczne.

Warto podkreślić, że powinniśmy zwracać uwagę na wysokość sumy ubezpieczenia. To na jej podstawie obliczane będzie nasze świadczenie. 

I tak, za uraz (m.in. złamanie ręki) możemy otrzymać 100 zł, ale i 10 000 zł lub więcej. To oczywiście zależy od rodzaju urazu (jakie złamanie ręki) i sumy ubezpieczenia. Suma jest liczona procentowo wg tabeli uszczerbku na zdrowiu.

W przypadku, gdy złamanie ręki jest otwarte i wymaga z przeprowadzeniem operacji chirurgicznej, to za takie zdarzenie możemy otrzymać nawet do 100 000 zł. Choć trzeba liczyć się z tym, że ubezpieczyciele często dzielą operacje na tzw. klasy. Tu złamanie ręki będzie zaliczane to najniższej z klas, ale i tak odszkodowanie powinno wynieść kilkaset lub kilka tysięcy złotych.

Oprócz tego złamanie kości może spowodować konieczność hospitalizacji. Jeśli w szpitalu spędzimy przynajmniej 3 dni bez przerwy, to za każdy dzień ubezpieczyciel wypłaci nawet 100 zł.

Kolejne świadczenie za złamanie ręki otrzymamy za rehabilitację. Tu odszkodowanie wypłacane jest jednorazowo najczęściej w przedziale 1000 – 10 000 zł.

Naturalnie, złamanie dla każdego z nas oznacza coś innego. Dla osób, które np. pracują w biurze – uraz może spowodować dłuższą nieobecność w pracy, ale już dla osób wykonujących pracę wymagającą szczególnej precyzji może oznaczać koniec aktywności zawodowej w dotychczasowym fachu lub – w skrajnych przypadkach – uniemożliwić zarobkowanie. W takiej sytuacji dodatkowe środki mogą być niezwykle ważne. 

Dobrze skonstruowana polisa może zapewnić nam poczucie spokoju i bezpieczeństwa na przyszłość. 

Warto również zwrócić uwagę na pakiet assistance, który nie zapewni nam pomocy finansowej, ale wsparcie w innej postaci – np. załatwi nam szybki transport medyczny czy dowóz leków. Warto więc, by ubezpieczenie było nie tylko ekonomiczne, ale i funkcjonalne w życiu codziennym. 

Wysokość odszkodowania za złamanie ręki

Zdarzenie związane ze złamaniem ręki

Wysokość i warunki odszkodowania

Nieszczęśliwy wypadek

SU liczona procentowo
według tabeli od 1% do 100% w zależności od doznanego urazu

Operacja chirurgiczna

SU do 100 000 zł
wysokość świadczenia liczona zależnie od klasy operacji (np. 10%, 25% lub 50% SU)

Leczenie szpitalne

SU od 10 zł do 500 zł
kwota odszkodowania liczona za każdy dzień pobytu w szpitalu

Rehabilitacja

SU od 1000 zł do 100 000 zł
świadczenie na pokrycie wydatków związanych z kosztami poniesionymi za zakup sprzętu ortopedycznego lub zajęciami z rehabilitantem

Niezdolność do wykonywania pracy

SU ustalana indywidualnie
Wypłata jednorazowa lub w postaci renty

Assistance medyczne

Świadczenie niefinansowe
w postaci realizacji usług medycznych

Tabela 1. Opracowanie własne

Nie tylko suma ubezpieczenia i zakres ochrony jest ważne, ale również rodzaj ubezpieczenia, na jakie się zdecydujemy. Więcej możliwości oferuje nam polisa indywidualna, gdzie mamy duży wpływ na ostateczny całokształt naszej ochrony. W przypadku ubezpieczenia grupowego decydujemy się na gotowy produkt ze wszystkimi jego wadami i zaletami. Taka polisa jest tańsza od indywidualnej, ale oferuje znacznie mniejsze świadczenia.

Złamanie ręki otwarte czy zamknięte? To zasadnicza różnica 

Warto wiedzieć o tym, że medycyna w przypadku złamania ręki rozróżnia trzy rodzaje: złamanie śródręcza, palców oraz nadgarstka. Złamania mogą być zarówno zamknięte, jak i otwarte, a ponadto – mogą wystąpić przemieszczenia lub oderwanie kości. Niezależnie od stopnia złamania, możemy liczyć na pomoc ze strony ubezpieczyciela. 

Do najczęściej spotykanych złamań ręki zaliczyć możemy złamanie palców. Paliczki są zaliczane do niezwykle kruchych kości i mają sporą podatność na urazy. Uraz palców towarzyszy najczęściej takim sportom jak koszykówka czy siatkówka. Złamanie można rozpoznać po bólu, obrzęku, zasinieniu. Na złamanym palcu pojawić się może również krwiak. 

Z kolei złamanie śródręcza jest przypadkiem, na który wpływa najczęściej silne przyciśnięcie, przygniecenie czy uderzenia. To dość „popularny” uraz wśród niektórych grup zawodowych czy sportowych, np. bokserów. Objawami złamanie śródręcza są ostry ból, zasinienie, obrzęk, a nawet zniekształcenie ręki.

Trzeci przypadek to złamanie nadgarstka, które są efektem upadku bezpośrednio na rękę. Urazowi towarzyszy obrzęk oraz ból ręki.

Oprócz tego należy wspomnieć, że każdy z tych urazów może być załamaniem zamkniętym lub otwartym. Złamanie zamknięte z medycznego punktu widzenia skończy się usztywnieniem ręki i założeniem gipsu. W przypadku złamania otwartego pojawia się konieczność przeprowadzenia operacji chirurgicznej, założenie usztywnienia i długa rehabilitacja.

Z punktu widzenia ubezpieczyciela złamanie zamknięte będzie oznaczało wypłatę odszkodowania za 1, a w złamaniu otwartym za 3 lub więcej zdarzeń łącznie.

Ile wynosi przykładowe odszkodowanie za złamaną rękę? 

Zanim zdecydujemy o tym, jaką polisę wybierzemy, sprawdźmy, co dokładnie oferują poszczególne oferty. Każde TU może oferować nieco inną ochronę oraz kwoty świadczeń. Oczywiście, cena polisy wzrośnie wraz z zakupem umowy dodatkowej. Warto jednak wiedzieć o tym, że mamy możliwość zakupu takiego rozszerzenia, które podaruje nam poczucie bezpieczeństwa na przyszłość. Przyjrzyjmy się przykładowym ofertom.

PZU Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek złamania kości

Do polisy podstawowej jako klienci PZU możemy dokupić rozszerzenie dotyczące złamania kości. Taka polisa zapewni nam świadczenie z tytułu m.in. złamania ręki. Wysokość odszkodowania jest uzależniona od wybranej sumy ubezpieczenia.
 

PZU Dodatkowe indywidualne ubezpieczenie na wypadek złamania kości spowodowanego NW

Zdarzenie

Jaki % SU

Jednej albo kilku kości nadgarstka

5%

Jednej albo kilku kości śródręcza

5%

Nasady bliższej kości ramiennej

10%

Nasady dalszej kości łokciowej lub nasady dalszej kości promieniowej

10%

Jednej albo obu kości paliczków kciuka

12%

Trzonu kości ramiennej

20%

Tab. 2 Opracowanie własne na podstawie danych PZU

Warta – Twoje NNW

Ubezpieczenie Twoje NNW obejmuje różne zdarzenia polisowe, również dotyczące złamania górnej kończyny. Kwota odszkodowania jest liczona w oparciu o wybraną przez nas SU.
 

Warta – Twoje NNW

Zdarzenie

Jaki % SU

Złamanie kończyny górnej (bez palców)

3%

Złamanie palca (za każdy palec)

1,5%

Skręcenie/zwichnięcie palców

1%

Tab. 3. Opracowanie własne na podstawie danych zawartych na warta.pl

Generali – NNW Rodzinne

Polisa obejmuje ochroną nie tylko złamania, ale również utratę kończyn oraz inne zdarzenia. Towarzystwo zapewnia wysokie kwoty odszkodowania, jednak te są zależne od wybranej kwoty sumy ubezpieczenia. Im wyższą wybierzemy, tym wyższe świadczenie możemy otrzymać.
 

Generali NNW Rodzinne

Zdarzenie

Jaki % SU

Złamanie kości ramiennej prawej

30%

Złamanie kości ramiennej lewej

25%

Złamanie jednej z kości przedramienia prawej

20%

Złamanie jednej z kości przedramienia lewej

15%

Złamanie obu kości przedramienia prawego

30%

Złamanie obu kości przedramienia lewego

25%

Złamanie kości nadgarstka prawego

10%

Złamanie kości nadgarstka lewego

15%

Tab. 4. Opracowanie własne na podstawie danych zawartych na generali.pl

Czy polisa może pomóc, gdy złamana ręka będzie wymagać rehabilitacji? 

Zrastanie kości przebiega w bardzo różny sposób – zdarza się, że pojawiają się komplikacje. Warto zadbać więc o rehabilitację uszkodzonego miejsca. Takie zabiegi mogą być kosztowne, ale mogą je również opłacać nasze towarzystwa ubezpieczeniowe. 
Gdy dojdzie do złamania kości – TU może wypłacić nam odszkodowanie, ale również pomoc w inny sposób – zorganizować sprzęt niezbędny do rehabilitacji, dowieźć leki, pokryć koszty specjalistycznych badań. Opłacenie rehabilitacji może być zatem bardzo korzystnym rozwiązaniem

Jak duże odszkodowanie za złamanie ręki u dziecka? 

Ochroną na wypadek złamania ręki objąć możemy również nasze dzieci. Najlepszym rozwiązaniem w tym kierunku jest polisa szkolna NNW, która obejmuje ochroną m.in. złamania, ale również i zwichnięcia, pobyt w szpitalu oraz inne zdarzenia. Kwota odszkodowania jest zależna od wybranej oferty oraz sumy ubezpieczenia. 

Oferta NNW dla dziecka

TUZłamanie w obrębie kości ramiennej

Złamanie w obrębie kości przedramienia

Złamanie w obrębie kości nadgarstkaZłamanie w obrębie kości palca
PZU NNW Szkolne5-7%

2-4%

1-3%1-3%

Nationale Nederlanden - Ubezpieczenie dziecka bez przerwy

600 -1 000 zł

Signal Iduna NNW Dzieci i Młodzieży Szkolnej

1,4 – 4,9%1,4 – 2,8%1,4 – 2,8%0,7 – 1,4%

Tab.5. Opracowanie własne.

Odszkodowanie za złamaną rękę z dwóch polis na życie? 

Posiadanie dwóch polis na życie może zapewnić nam podwójne odszkodowanie. Wiele osób może twierdzić, że jest to zbędny wydatek. Warto jednak wiedzieć o tym, że mamy taką możliwość i zapewni nam ona podwójną korzyść. Oczywiście zakup dwóch ubezpieczeń indywidualnych może wydawać się zbędny, jednak posiadanie dwóch polis dotyczy najczęściej różnych produktów – np. polisy indywidualnej i grupowej. 

Takie rozwiązanie może zapewnić nam szerszy zakres ochrony dla polisy podstawowej lub rozszerzyć ochronę, którą już posiadamy. W sytuacji, gdy obie polisy uwzględniają zdarzenie polisowe, jakim jest złamanie ręki, możemy z tego tytułu otrzymać aż dwa świadczenia. 

Kiedy nie będzie odszkodowania za złamanie ręki? 

Należy pamiętać o tym, że towarzystwo ubezpieczeniowe zawsze dokładnie precyzuje, kiedy to nie zapewni ubezpieczonemu należnego świadczenia. Tak działają wyłączenia odpowiedzialności.

Ubezpieczyciel może odmówić zrealizowania odszkodowania, jeśli do wypadku doszło wskutek:

 • prowadzenia pojazdu bez wymaganych uprawnień,
 • brania udziału w bójkach, rozruchach lub protestach,
 • spożywania alkoholu lub innych substancji zmieniających świadomość.

Świadczenie może nie zostać wypłacone w sytuacji, gdy w umowie znajduje się zapis o karencji. Oznacza ona okres ochronny po zawarciu umowy, kiedy to ubezpieczyciel nie ma obowiązku wypłaty odszkodowania. Karencja może trwać od 1 miesiąca do nawet 24 miesięcy. 

Limity świadczeń określają z kolei, ile razy w ciągu roku polisowego możemy otrzymać odszkodowanie z tytułu tego samego zdarzenia. Jeśli przykładowo w ciągu roku przytrafiły nam się dwa złamania – a umowa uwzględnia tylko jedno to firma ubezpieczeniowa nie może wypłacić nam dodatkowego odszkodowania.

Gdzie znaleźć dobre ubezpieczenie na wypadek złamania? 

Najlepszym sposobem na znalezienie odpowiedniej oferty ubezpieczenia na życie jest skorzystanie z narzędzia, jakim jest porównywarka ubezpieczeniowa. To narzędzie, które ułatwi nam dotarcie do wyłącznie atrakcyjnych ofert. Po wypełnieniu krótkiej ankiety zadzwoni do nas konsultant w celu przedstawienia oferty dopasowanej do naszych oczekiwań. Możemy w ten sposób zaoszczędzić zarówno pieniądze, jak i czas, który musielibyśmy poświęcić na wnikliwe czytanie różnych ofert. 

Porównywarka ułatwi nam znalezienie ubezpieczenia, które będzie ekonomicznym rozwiązaniem oraz będziemy mogli nabyć w okazyjnej cenie. To zupełnie zrozumiałe, że każdy z nas chce nabyć ochronę w korzystnej cenie. W tej sytuacji bezsprzecznie pomocna może się okazać skorzystanie z analizy porównywarki polisowej. 

Ważne informacje

1. Złamanie ręki może nas spotkać zarówno w pracy, jak i w domu

2. Polisy na życie rozróżniają złamania na zamknięte, otwarte, stopień urazu oraz inaczej obliczają stopień w zależności czy złamana została prawa czy lewa ręka

3. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższe świadczenie za złamanie ręki

4. Porównanie ofert pozwoli nam znaleźć najbardziej opłacalną ofertę

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na wypadek złamania

 1. Czy odszkodowanie różni się wysokością w zależności czy złamiemy prawą czy lewą rękę

  Tak, ma znaczenie, którą rękę uszkodziliśmy. Ubezpieczyciel może wypłacić większe świadczenie, gdy uszkodzona ręka to nasza ręka dominująca. 

 2. Czy można otrzymać dwa odszkodowania z dwóch ubezpieczeń na życie?

  Tak, pod warunkiem, że oba ubezpieczenia obejmują takie zdarzenie w swoim zakresie ochrony. Jeśli np. posiadamy polisę grupową oraz indywidualną z odpowiednim rozszerzeniem ochrony, to możemy spodziewać się dwóch świadczeń z tytułu złamania.

 3. Gdzie i kiedy obowiązuje ochrona z polisy na życie?

  Ochrona z polisy trwa najczęściej całą dobę na całym świecie. Mogą jednak istnieć odstępstwa od tej reguły w postaci wyłączeń odpowiedzialności oraz różnice te mogą dotyczyć umów dodatkowych. Dlatego warto zwracać uwagę przed podpisaniem umowy, by mieć pewność, gdzie jesteśmy w pełni chronieni. 

 4. Jakie są objawy złamania ręki?

  Złamanie ręki można rozpoznać przez bardzo silny ból, zmniejszenie lub ograniczenie możliwości poruszania nią, opuchnięcie, krwiaki i zasinienia. Może pojawić się również deformacja kończyny. Należy wówczas jak najszybciej udać się do lekarza.

 5. Jak długo leczy się złamanie ręki?

  Leczenie złamania jest zależne od rodzaju złamania oraz innych, indywidualnych uwarunkowań. Proces zrastania się kości wynosi około 6 tygodni. Niektóre złamania nie będą wymagały ingerencji chirurgicznej, a jedynie usztywnienia, z kolei inne mogą potrzebować oprócz unieruchomienia również jednej lub nawet kilku operacji.

 6. Jak długo trwa rehabilitacja po złamaniu ręki?

  Najczęściej rehabilitacja trwać może od 2 do 4 miesięcy, jednak jest to kwestia indywidualna i zależna od naszego stanu zdrowia oraz rodzaju i miejsca złamania.