Ubezpieczenie na wypadek udaru mózgu stanowi ważny dodatek do podstawowej polisy na życie. Tym bardziej że statystyki są zatrważające – pokazują one, iż udar jest jedną z głównych przyczyn trwałego kalectwa oraz przyczynia się do aż 30 000 zgonów rocznie w Polsce. Jak ubezpieczyć się na wypadek udaru mózgu? Co zrobić, żeby otrzymać odszkodowanie z tego tytułu? Na co uważać, kupując polisę? Sprawdzamy, kto oferuje taki produkt i na jakich warunkach.

Szybkie rozpoznanie udaru oraz leczenie są niezwykle ważne. Często niezbędna jest również długotrwała rehabilitacja. Sprawdź z nami, jak w tak trudnych chwilach może pomóc Ci ubezpieczenie na życie.

Co powinieneś wiedzieć o udarze mózgu?

Na początku warto, żebyś wiedział, jaka jest dokładna definicja udaru mózgu, jaką opisuje ubezpieczyciel. Jako przykład zobacz opis, jaki możesz znaleźć w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) towarzystwa ubezpieczeniowego Nationale-Nederlanden:

Udar mózgu to nagłe, ogniskowe uszkodzenie mózgu powstałe w następstwie zaburzeń krążenia mózgowego, powodujące powstanie trwałych ubytków neurologicznych utrzymujących się przez okres co najmniej 60 dni od chwili rozpoznania udaru mózgu. 

Rozpoznanie musi zostać poparte świeżymi zmianami w obrazie tomografii komputerowej (CT) lub rezonansu magnetycznego (MRI). Zakres ubezpieczenia nie obejmuje zawału mózgu lub krwawienia śródczaszkowego spowodowanego zewnętrznym urazem. Ubezpieczeniem nie są także objęte jakiekolwiek epizody przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA).

Definicja ubezpieczyciela opisuje zarówno stopień udaru, jak i badania, które musisz wykonać w celu rozpoznania. To może ułatwić Ci na przyszłość zgłoszenie roszczenia, ponieważ niezbędne będzie przesłanie kompletu dokumentacji medycznej, zatem w załączeniu wniosku o wypłatę świadczenia powinno zawierać wyniki CT oraz MRI.

Jak wyglądają objawy?

Najczęstsze objawy udaru mózgu to:

 • dyzartria – zaburzenie mowy,
 • nagły, bardzo silny ból głowy,
 • niedowład kończyny górnej i/lub dolnej,
 • osłabienie mięśni twarzy, manifestujące się np. poprzez asymetryczne opadnięcie kącika ust,
 • trudności w połykaniu i mówieniu, wynikające z osłabienia mięśni języka i gardła,
 • zaburzenia równowagi i koordynacji ruchów,
 • zaburzenia widzenia (w tym także całkowita utrata widzenia),
 • zaburzenia lub utrata przytomności.

Objawy udaru mózgu zależą od tego, która część tego narządu została uszkodzona. Mogą się one także nasilać i ustępować falowo. W 1/3 przypadków do udaru dochodzi podczas snu, a chory zauważa u siebie jego objawy po przebudzeniu.

Jakich konsekwencji możesz się spodziewać?

W leczeniu udaru mózgu najbardziej liczy się czas. Im szybciej po wystąpieniu Twoich objawów zostanie wdrożone odpowiednie leczenie, tym lepsze rokowania. Zbyt późna reakcja może doprowadzić do trwałego kalectwa, a nawet zgonu – tylko w samej Polsce co 6,5 minuty ktoś doznaje udaru mózgu, natomiast aż 30 000 Polaków co roku umiera z tego powodu.

Co się przyczynia do wystąpienia udaru?

W medycynie wyróżnia się dwa główne typy udaru: niedokrwienny i krwotoczny. Do niedokrwiennego udaru mózgu, który jest częstszy, dochodzi wskutek wystąpienia niedrożności tętnic zaopatrujących mózg w krew. Tak się dzieje np. w przebiegu miażdżycy. Przyczyną udaru niedokrwiennego może być także zator, czyli zablokowanie tętnicy przez skrzeplinę. Natomiast jeśli chodzi o udar krwotoczny, do jego powstania dochodzi w wyniku pęknięcia ściany tętnicy mózgowej i wylewu.

Czy polisa na życie może jakoś pomóc?

Jak uchronić się przed udarem mózgu w przyszłości? Profilaktyka polega na zmianach dotychczasowego stylu życia. Kluczowe jest:

 • leczenie chorób, które zwiększają ryzyko wystąpienia udaru mózgu, takich jak np. cukrzyca lub miażdżyca,
 • ograniczenie palenia papierosów i spożywania alkoholu,
 • wprowadzenie diety bogatej w warzywa, owoce, ryby, chude mięso, chude lub półtłuste przetwory mleczne, 
 • unikanie produktów bogatych w tłuszcze nasycone, tłuszcze utwardzane i cukier,
 • zwiększenie aktywności fizycznej.

Ponieważ nie sposób przewidzieć, u kogo wystąpi choroba niedokrwienna, wykupienie ubezpieczenia na wypadek udaru jest także dobrym sposobem ochrony. Gdzie kupić taką polisę? Oferta ubezpieczeniowa w tym zakresie daje sporo możliwości do wyboru:

 • PZU– w ramach umowy dodatkowej (na wypadek poważnego zachorowania) TU zapewnia wsparcie finansowe, gdy zostanie zdiagnozowany udar mózgu lub zawał serca. Ubezpieczenie może kupić osoba, która nie ukończyła 70 lat. Rozszerzenie jest dostępne w dowolnym momencie trwania polisy głównej, ale TU wymaga uzupełnienia krótkiej ankiety medycznej przed sfinalizowaniem formalności,
 • Nationale-Nederlanden – TU oferuje ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania, które chroni także w sytuacji, kiedy doszło do wystąpienia udaru. Ubezpieczony może liczyć na świadczenie w wysokości od 10 do 100% SU, w zależności od stopnia uszkodzenia mózgu,
 • Allianz– w ramach polisy Bezpieczne życie ubezpieczyciel zapewnia wsparcie dla chorujących na udar mózgu nawet wtedy, gdy ubezpieczony nie miał wykupionego rozszerzenia do polisy. Zakres ochrony zależy od wybranego wariantu – poza odszkodowaniem z tytułu zdiagnozowania choroby niedokrwiennej mózgu ubezpieczony może liczyć np. na świadczenie w razie  śmierci rodziców lub partnera, TU gwarantuje też odszkodowanie na wypadek pobytu w szpitalu oraz leczenia operacyjnego i specjalistycznego, a także pomaga w organizacji transportu medycznego, rehabilitacji i zakupie sprzętu rehabilitacyjnego,
 • Generali – posiadacze polisy na życie Z myślą o życiu mogą liczyć na dodatkowe ubezpieczenie na wypadek wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu. TU wypłaca odszkodowanie także z tytułu pobytu w szpitalu lub śmierci w wyniku choroby niedokrwiennej,
 • Pru – ubezpieczyciel zapewnia wsparcie w ramach polisy dodatkowej na wypadek poważnego zachorowania, w tym także po rozpoznaniu udaru. Wysokość świadczenia wynosi od 25% do 100% SU, w zależności od stopnia uszkodzenia struktur neurologicznych.

Ubezpieczenie na wypadek udaru mózgu – przegląd ofert wybranych TU

TU

Szczegóły

PZU
(Umowa dodatkowa do polisy na życie)

wsparcie finansowe przysługuje, gdy zdiagnozowano udar mózgu lub zawał serca
Nationale-Nederlanden
(Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania)
 

ochrona przysługuje w sytuacji, gdy zdiagnozowano udar. Świadczenie wynosi od 10 do 100% SU, w zależności od stopnia uszkodzenia mózgu

Allianz
(Twoje życie)
 

wsparcie finansowe przysługuje, gdy zdiagnozowano udar mózgu

Generali
(Z myślą o życiu PLUS)
 

ochrona przysługuje w sytuacji wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu. TU wypłaca odszkodowanie także z tytułu pobytu w szpitalu lub śmierci w wyniku choroby niedokrwiennej

Pru
(Ubezpieczenie dodatkowe kompleksowej ochrony na wypadek poważnego zachorowania)

wsparcie finansowe przysługuje, gdy zdiagnozowano udar mózgu, wysokość świadczenia wynosi od 25% do 100% SU, w zależności od stopnia uszkodzenia mózgu

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych z dnia 21.09.2023 r.

Kiedy możesz nie dostać odszkodowania?

Warto również dodać, że powinieneś zwrócić uwagę przy wyborze polisy na punkt w umowie, który określa wyłączenia oraz ograniczenia odpowiedzialności. Są to okoliczności zdarzenia, w których TU ma prawo odstąpić od warunków umowy i nie wypłaci Ci wówczas odszkodowania.

Najczęściej dotyczą one zatajania bardzo ważnych informacji o stanie zdrowia, ale również sytuacje, w których działałeś świadomie na własną niekorzyść – np. gdy do wypadku samochodowego doszło wskutek prowadzenia pod wpływem alkoholu. Inne wykluczenia spotykane w dokumentach OWU:

 • napad przejściowy (do 24 h) niedokrwienia centralnego układu nerwowego,
 • udaru niepozostawiający trwałego ubytku w funkcjonowaniu centralnego układu nerwowego,
 • uszkodzenie mózgu spowodowane urazem.

Przykładowo, PZU może odmówić wypłaty pieniędzy w sytuacji, gdy dojdzie do drugiego i każdego kolejnego przypadku objętego ochroną oraz, gdy zataisz ważne informacje o swoim stanie zdrowia. Jeżeli w Twoim przypadku udar już wystąpił przed zakupem ubezpieczenia – ubezpieczyciel również może odmówić należnych pieniędzy.

O czym musisz pamiętać, żeby otrzymać świadczenie?

Najczęściej towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania. Część polis może jednak oferować wypłatę w systemie ratalnym, co jest korzystne w sytuacjach, gdy np. ubezpieczony spłaca wysoki kredyt, a decyduje się na kosztowną rehabilitację.

Przewidywany czas oczekiwania na świadczenie to najczęściej nie dłużej niż 30 dni od przesłania zgłoszenia roszczenia. W tej sytuacji dobrze, żebyś znał całą procedurę, jaką wymaga ubezpieczyciel, czyli przesłanie kompletu dokumentów. 

Procedury są już indywidualną decyzją towarzystwa ubezpieczeniowego. Część firm oczekuje zgłoszenia telefonicznego, inne z kolei dodatkowo umożliwiają kontakt za pośrednictwem maila lub SMS-a, jak np. PZU. 

Ważne jest również to, co dokładnie powinieneś złożyć ubezpieczycielowi. Znajomość tych procedur ułatwi Ci zgłoszenie, ponieważ brak części dokumentów będzie skutkować wydłużeniem procesu wypłaty pieniędzy.

Najczęściej ubezpieczyciel będzie oczekiwał:

 • wniosku o wypłatę świadczenia,
 • karty wypisu ze szpitala,
 • kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • numeru posiadanej polisy,
 • dokumentacji medycznej (wyniki badań, dokumentacja leczenia ambulatoryjnego).

Wniosek o wypłatę świadczenia oraz pełną listę niezbędnych dokumentów znaleźć możesz najczęściej na stronie swojego ubezpieczyciela. 

Ważne informacje

1. Polisa na życie w swoim podstawowym zakresie chroni życie ubezpieczonego

2. Rozszerzenie dotyczące ochrony na wypadek poważnego zachorowania jest możliwe poprzez zakup umowy dodatkowej

3. Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania można przeznaczyć na dowolny cel, np. prywatne leczenie lub kosztowną rehabilitację

4. Przed zakupem warto sprawdzić zapis w umowie o wyłączeniu odpowiedzialności oraz procedurach zgłaszania roszczenia

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie od udaru mózgu

 1. Czy polisa na wypadek udaru mózgu obejmuje ochroną również inne choroby?

  Tak, zazwyczaj polisa ta chroni także na wypadek wystąpienia zawału serca. Niektóre TU oferują również szerszy zakres – tak jest np. w przypadku Aviva. Ubezpieczyciel gwarantuje odszkodowanie nie tylko z tytułu udaru czy zawału serca, ale także w sytuacji, gdy zdiagnozowano nowotwory złośliwe wymienione w OWU, łagodny nowotwór mózgu, infekcyjne zapalenie wsierdzia, a także niektóre choroby układu odpornościowego, oddechowego, pokarmowego i nerwowego. Kompletna lista oraz definicje chorób zostały zawarte w ogólnych warunkach umowy.

 2. Jak wysokie świadczenie można otrzymać z tytułu udaru mózgu?

  Polisa na wypadek udaru mózgu zapewnia wysokie świadczenie, które można przeznaczyć na dowolnie wybrany cel – np. prywatne leczenie lub kosztowną rehabilitację. Wysokość odszkodowania zależy jednak od tego, jak poważne są skutki choroby niedokrwiennej mózgu. Jeśli ubytki w strukturach neurologicznych nie są zbyt duże, może ono wynieść około 10-25% SU, natomiast gdy w wyniku udaru doszło do bardzo poważnych konsekwencji, ubezpieczony może liczyć na wypłatę 100% SU.

  Ile może wynieść suma ubezpieczenia w takiej polisie? Przykładowo, w Generali samo wystąpienie udaru mózgu wiąże się z odszkodowaniem 10 000, 50 000 lub 100 000 złotych (w zależności od wybranego wariantu). Natomiast trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku choroby niedokrwiennej mózgu upoważnia do świadczenia w wysokości 18 750, 22 500 lub 45 000 złotych (w zależności od wybranego wariantu).

 3. Czy można dostać dwa odszkodowania z powodu udaru mózgu?

  Jeśli ubezpieczony posiadał dwa ubezpieczenia na wypadek wystąpienia udaru mózgu (np. jedno indywidualne i drugie grupowe – z pracy), może otrzymać dwa odszkodowania. Warunkiem jest, by obie polisy posiadały w swoim zakresie umowy konkretne zdarzenie polisowe.

 4. Czy można kupić tylko ochronę na wypadek choroby niedokrwiennej mózgu?

  Ubezpieczenie na wypadek udaru mózgu stanowi dodatkową umowę w standardowej polisie zdrowotnej lub na życie. Aby uzyskać ochronę, trzeba zatem podpisać umowę podstawową.

 5. Jakie są pierwsze objawy udaru?

  Objawy udaru, które powinny Cię zaniepokoić to przede wszystkim: silny ból głowy, odrętwienie połowy ciała, problemy z mówieniem oraz niedowład kończyn. Możesz zaobserwować również problemy z mówieniem, połykaniem czy widzeniem. W niektórych przypadkach dochodzi także do utraty przytomności.

 6. Ile odszkodowania za udar mózgu?

  Wysokość świadczenia zależna jest od tego, na jaką polisę się zdecydowałeś. Możesz zatem otrzymać 1 000 zł, jak i 50 000 zł. Na kwotę odszkodowania wpływ ma rozszerzenie ochrony oraz suma ubezpieczenia.