Porównaj oferty i kup polisę taniej przez Internet

Wolisz porozmawiać? Skorzystaj z pomocy jednego z naszych 200 agentów

#zostańwdomu

W sytuacji, gdy pracodawca oferuje zakup ubezpieczenia grupowego AXA, zatrudniony ma szansę na uzyskanie szerokiego zakresu ochrony w niskiej cenie. Jednak równie ważną kwestią jest niska suma ubezpieczenia i ewentualne wyłączenia.

Porównaj ceny
CUR_URL:https://rankomat.pl/zycie/axa-ubezpieczenie-grupowe-co-zawiera-polisa

Ubezpieczenie grupowe jest produktem ochronnym, który od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem oraz zaufaniem wśród Polaków. Pracownicy decydują się na zakup takiej polisy ze względu na łatwą dostępność to łatwy zakup, niską cenę i stosunkowo szeroki zakres ochrony.

Tzw. „grupówka” różni się od indywidualnej polisy na życie przede wszystkim zawartością w formie gotowego pakietu. Dla jednych będzie to zaletą, a dla innych wadą. Na przykładzie oferty grupy ubezpieczeniowej AXA przyjrzyjmy się ubezpieczeniu grupowemu z bliska.

Polisa grupowa – co zapewnia pracownikowi?

Dzięki ubezpieczeniu grupowemu omija nas konieczność podejmowania trudnej decyzji o wyborze konkretnego produktu, ponieważ pracodawca za pośrednictwem TU oferuje gotowy produkt z ustalonymi ryzykami, wysokością odszkodowania i składką.

Dodatkowo zobowiązujemy się umową maksymalnie na 12 miesięcy, po czym możemy kontynuować ochronę na kolejny rok. Zyskujemy również ochronę w szerokim zakresie - świadczenie otrzymamy m.in. za pobyt w szpitalu, narodzin dziecka, wypadku czy poważnego zachorowania, jednak warto zaznaczyć, że świadczenia nie będą należały do wysokich z uwagi na niską sumę ubezpieczenia.

Może być jednak tak, że część ochrony uznamy za kompletnie zbędną i w tym celu moglibyśmy zrezygnować z konkretnego rozszerzenia. Taki ruch w przypadku ubezpieczeń grupowych nie jest możliwy. Przykładowo – pracownik, który nie planuje powiększać rodziny – nie będzie potrzebować wsparcia w momencie narodzin dziecka, a środki które są na tę ochronę przeznaczane – warto byłoby zainwestować w ochronę np. na wypadek poważnych chorób. Możliwości modyfikacji polisy grupowej niestety nie mamy, zatem decydując się na grupówkę – płacimy za gotowy produkt zarówno z ochroną, której chcemy, jak i tą, która jest nam zbędna.

Towarzystwo ubezpieczeniowe AXA oferuje dwa rozwiązania w zakresie ubezpieczeń grupowych – dla małych i większych firm. Sprawdźmy, co oferują oba te produkty.

Grupowa polisa na życie AXA dla małej firmy 

Ubezpieczenie AXA Ochrona z Plusem jest to produkt ochronny skierowany do niedużych firm, które zatrudniają od 3 do 20 osób. Czas trwania w przypadku tej polisy grupowej to 1 rok.

W przypadku tego ubezpieczenia najbardziej przekonującym argumentem do zakupu jest niska cena, jaką ponosimy za ochronę. Składka zaczyna się od kwoty 10 zł. Częstotliwość opłacania ubezpieczenia zależy od nas samych – może być zarówno miesięczna, kwartalna, półroczna, jak i roczna. 

Kwotę składki potrąca z naszego wynagrodzenia nasz pracodawca. Dzięki temu nie musimy pamiętać o terminie płacenia składki. Dzięki polisie AXA Ochrona z Plusem dla małej firmy uzyskujemy ochronę finansową na wypadek 14 zdarzeń:

 • śmierci ubezpieczonego,
 • śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy,
 • śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierci  ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego,
 • śmierci ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu,
 • urodzenia się dziecka,
 • urodzenia się dziecka wymagającego leczenia,
 • śmierci rodziców ubezpieczonego,
 • śmierci współmałżonka,
 • niezdolności ubezpieczonego do pracy,
 • poważnego zachorowania ubezpieczonego,
 • pobytu w szpitalu ubezpieczonego,
 • operacji medyczna ubezpieczonego,
 • uszkodzenia ciała ubezpieczonego.

Przed zakupem ubezpieczenia warto zwrócić uwagę na wyłączenia odpowiedzialności. Są to okoliczności zdarzeń objętych ochroną, które zapewniają ubezpieczycielowi szansę na to, by świadczenia nie wypłacić. W przypadku polisy grupowej AXA nie wypłaci odszkodowania w przypadku urazu lub śmierci doznanych wskutek:

 • świadomego i dobrowolnego udziału w działaniach wojennych, zbrojnych, aktach terroryzmu, przemocy lub zamieszkach, chyba że udział ten był podyktowany stanem wyższej konieczności, obrony koniecznej lub wykonywania czynności służbowych,
 • popełnienia przez ubezpieczonego samobójstwa w okresie 2 lat od daty objęcia ochroną ubezpieczeniową.

Znajomość wyłączeń odpowiedzialności jest niezwykle przydatna w sytuacji, gdy chcemy ubiegać się o wypłatę świadczenia – musimy wiedzieć, czy okoliczności zdarzenia są objęte ochroną.

Grupowa polisa na życie AXA dla średniej i dużej firmy 

Ten produkt ochronny (również AXA Ochrona z Plusem) skierowany jest do firm, które zatrudniają ponad 20 osób. Zakres ochrony jest ten sam, co w wariancie dla małych firm. Czas ochrony dotyczy również 1 roku z możliwością kontynuacji. 

Składki również odprowadzane są przez naszego pracodawcę. Pracownicy w ten sposób unikają pamiętania o terminach płatności składek. 

W przypadku polisy AXA dla średnich i większych firm również należy pamiętać o sprawdzeniu wyłączeń odpowiedzialności. Dzięki temu unikniemy nieprzyjemnych niespodzianek na przyszłość. 

Polisa grupowa AXA – jakie pakiety zdrowotne?

Pracownik ma również możliwość zakupu pakietów zdrowotnych, które zwiększą zakres jego ochrony. Oczywiście pod warunkiem, że pracodawca taki zakup umożliwia. Wybrać możemy spośród trzech wariantów: AXA MED, AXA Vitalite oraz AXA NNW. Przyjrzyjmy się temu, co oferują poszczególne produkty.

Polisa na życie AXA MED – dostęp do 26 lekarzy specjalistów

Ta polisa ma za zadanie zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczonemu, przede wszystkim w zakresie zdrowotnym.

Ubezpieczenie oferuje nam 3 warianty ochronne – Podstawowy, Rozszerzony oraz VIP, różniące się oczywiście od siebie pod względem ceny składki miesięcznej.

Jak większość polis zdrowotnych na rynku ubezpieczeniowym – polisa AXA MED zapewnia ubezpieczonemu całodobową informację medyczną za pomocą infolinii. Dodatkowo, w ramach wszystkich 3 wariantów ubezpieczony ma zapewnioną podstawową opiekę lekarską, w zakres czego wchodzą darmowe wizyty i internisty, pediatry oraz lekarza rodzinnego. Wizyty realizowane są w przeciągu 24 godzin od zgłoszenia takiej potrzeby.

Największą różnicę między wariantami stanowi dostęp do lekarzy specjalistów:

 • PODSTAWOWY zapewnia wizyty u lekarzy 7 różnych specjalizacji – chirurg ogólny, dermatolog, ginekolog, laryngolog, neurolog, okulista i urolog),
 • ROZSZERZONY umożliwia wizyty u 24 specjalistów,
 • VIP – u 26 lekarzy specjalistów – wśród nich jest to m.in. lekarz alergolog, anestezjolog, endokrynolog, hematolog, kardiolog, nefrolog czy proktolog.

Ubezpieczenie w każdym z wymienionych wariantów zapewnia także zabiegi ambulatoryjne (np. cytologię, szycie rany, płukanie uszu, płukanie zatok, usuwanie ciała obcego z oka, pomiar ciśnienia śródgałkowego, komputerowe badanie wzroku czy cewnikowanie). Wszystkie trzy opcje ochronne mają również zapewnioną 24-godzinną pomoc ambulatoryjną.

Wariant Rozszerzony oraz VIP zapewniają dodatkowo również testy alergologiczne, odczulanie, założenie opatrunku gipsowego czy iniekcję dostawową.

Z kolei wizyty domowe lekarza przewidziane są wyłącznie do ubezpieczonych w ramach opcji VIP.

Polisa AXA Vitalite – darmowa mammografia i rezonans

Ten rodzaj polisy posiada trzy warianty cenowe – A, B i C, gdzie opcja A jest wersją podstawową, B – średnią, a C – rozszerzoną.

Ten produkt ochronny ma zagwarantować nam możliwość darmowego korzystania z usług internisty, pediatry czy lekarza pierwszego kontaktu, a także specjalistów (m.in. dermatologa, ginekologa czy kardiologa). Poszczególne warianty różnią się od siebie zakresem, zatem warto sprawdzać dokładnie co możemy otrzymać w ramach wybranego pakietu.

Posiadanie polisy Vitalite uprawnia nas również do wykonywania badań za darmo, dotyczy to zarówno badań podstawowych, biochemicznych, jak i bardziej specjalistycznych. 
W skład oferty wchodzą również badania, które należą do droższych – np. mammografia czy rezonans magnetyczny. 

Polisa AXA NNW – 500 zł za pobyt na intensywnej terapii

Innym z kolei rozwiązaniem ochronnym jest ubezpieczenie NNW. Jest to ochrona przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Dzięki tej polisie możemy zarówno skorzystać z wsparcia finansowego po doznanym urazie, ale również wykorzystać pomoc innego rodzaju np. pomoc w zorganizowaniu zaleconej rehabilitacji.

AXA NNW bardzo dokładnie precyzuje stopień procentowy uszczerbku na zdrowiu, a szczegółowe informacje znaleźć możemy w tabeli w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Dzięki dokładnemu zapoznaniu się z ich treścią, możemy dowiedzieć się m.in., że za pobyt w szpitalu ubezpieczony może otrzymać kwotę 500 zł – za pobyt na OIOM-ie, 250 zł za pobyt nie dłuższy niż 7 dni, z kolei 500 zł za pobyt dłuższy niż 7 dni.

Koniec polisy grupowej i indywidualna kontynuacja – opłaca się?

Przed zakupem ubezpieczenia grupowego musimy pamiętać o jeszcze jednej ważnej sprawie – grupówka będzie nas chronić przez najbliższy rok lub do czasu rozwiązania umowy z naszym pracodawcą. W sytuacji, gdy nabędziemy polisę grupową, a po miesiącu otrzymamy lepszą ofertę pracy w innej firmie – nasza ochrona może przepaść.

Firmy ubezpieczeniowe w takiej sytuacji oferują możliwość kontynuowania ochrony w podobnym zakresie, jednak już na warunkach ubezpieczenia indywidualnego. Tutaj należy jednak pamiętać, że te dwa produkty mogą znacząco różnić się od siebie i nie odpowiadać naszym oczekiwaniom.

Wady i zalety ubezpieczenia grupowego

Jak widać – ubezpieczenia grupowe posiadają swoje plusy i minusy i nie każdy z nas zdecydowałby się na zakup takiego rozwiązania.

Do plusów grupówki należą z pewnością:

 • niska, przystępna cena,
 • łatwy, bezproblemowy zakup,
 • szeroki zakres ochrony.

Z kolei wśród minusów znajdziemy:

 • krótki czas trwania ochrony,
 • brak możliwości wyboru,
 • niska suma ubezpieczenia.

Zastanówmy się zatem dobrze zanim zdecydujemy się na zakup grupówki, ponieważ niski koszt polisy grupowej zwykle stawia nas bliżej plusów tego ubezpieczenia, przez co ostatecznie decydujemy się na zakup. Wystarczyłoby jednak zainwestować niewiele więcej w indywidualną ochronę, którą możemy dokładnie sobie spersonalizować.

Ważne informacje

1. Polisa grupowa to niedrogie rozwiązanie ochronne o szerokim zakresie ochrony i niskiej sumie ubezpieczenia

2. Grupa ubezpieczeniowa AXA umożliwia zakup grupówki zarówno małych, jak i dużym firmom

3. W ramach polisy AXA można nabyć również ochronę dodatkową

4. Bez porównania ofert możemy zdecydować zbyt pochopnie o zakupie polisy, czego w przyszłości możemy żałować