Ubezpieczenie grupowe Uniqa jest dostępne w niskiej cenie i zapewnia szeroką ochronę, nie tylko na wypadek śmierci, ale także w innych sytuacjach, np. gdy zdiagnozowano poważną chorobę lub płatnik składek stracił zdolność do wykonywania obowiązków zawodowych. Jak wysokie odszkodowanie zapewnia polisa? Na co uważać przed zawarciem umowy? Podpowiadamy.

Ubezpieczenie grupowe jest produktem ochronnym, który od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem oraz zaufaniem wśród Polaków. Pracownicy decydują się na zakup takiej polisy ze względu na łatwą dostępność to łatwy zakup, niską cenę i stosunkowo szeroki zakres ochrony.

Tzw. „grupówka” różni się od indywidualnej polisy na życie przede wszystkim zawartością w formie gotowego pakietu. Dla jednych będzie to zaletą, a dla innych wadą. Na przykładzie oferty grupy ubezpieczeniowej AXA przyjrzyjmy się ubezpieczeniu grupowemu z bliska.

Na czym polega ubezpieczenie grupowe?

Ubezpieczenie grupowe to rozwiązanie skierowane do osób, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub prowadzą własną działalność gospodarczą. Osoby, które mają umowę o dzieło lub umowę zlecenie, mogą skorzystać z tzw. otwartej polisy grupowej. Produkt ten zawiera szereg świadczeń i pakietów podobnych do tych, które są oferowane w zakładach pracy.

Klasyczną polisę grupową wykupuje się za pośrednictwem pracodawcy. Czasami zdarza się, że jest ona dostępna bez żadnych dodatkowych opłat, razem z innymi benefitami, takimi jak np. karta Multisport. Zainteresowany ma zwykle kilka opcji do wyboru – są to gotowe pakiety przygotowane przez TU dla pracowników danej firmy. Ubezpieczenie grupowe zapewnia wsparcie finansowe na wypadek różnych nieprzewidzianych sytuacji, takich jak śmierć, poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu, czy też urodzenie dziecka. Działa podobnie jak polisa indywidualna, ale to, co wyróżnia te dwa produkty, to czas trwania umowy, a także wysokość składki miesięcznej i sumy ubezpieczenia.

Co oferuje ubezpieczenie grupowe w TU Uniqa?

Ubezpieczenie grupowe w TU Uniqa jest dostępne w dwóch wariantach – dla grup liczących od 3 do 30 osób oraz dla zespołów pracowniczych, w których skład wchodzi powyżej 30 osób. Polisa „Ochrona z Plusem” zapewnia wsparcie finansowe oraz świadczenia medyczne w różnych trudnych sytuacjach życiowych. Składa się ona z zakresu podstawowego, uzgadnianego z pracodawcą, a także pakietów dodatkowych, które zainteresowany może samodzielnie dobrać i dokupić. Ochrona działa całą dobę, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie grupowe TU Uniqa – zakres podstawowy

Polisa grupowa TU Uniqa w wersji podstawowej gwarantuje zakres ochrony odpowiedni dla specyfiki danej branży oraz charakteru pracy, jaką wykonują zatrudnieni w przedsiębiorstwie pracownicy. Ubezpieczenie chroni na wypadek:

 • leczenia specjalistycznego,
 • operacji medycznej,
 • pobytu w szpitalu,
 • poważnego zachorowania (np. na bakteryjne zapalenie opon mózgowych, chorobę Parkinsona, niewydolność nerek, zapalenie mózgu lub zawał serca),
 • uszczerbku na zdrowiu powstałego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu,
 • uszczerbku lub uszkodzenia ciała powstałego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • wystąpienia niezdolności do pracy,
 • śmierci ubezpieczonego.

Dodatkowo płatnik składek ma zapewnione również konsultacje lekarzy specjalistów oraz świadczenia medyczne i opiekuńcze.
 

Ubezpieczenie grupowe TU Uniqa – zakres ochrony w wariancie podstawowym

Warunki niezbędne do zawarcia umowy

Minimum 3 pracowników w firmie
Ochrona dla płatnika składek

Odszkodowanie przysługuje, gdy doszło do: leczenia specjalistycznego, operacji medycznej, pobytu w szpitalu, poważnego zachorowania, śmierci, uszczerbku na zdrowiu powstałego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu, uszczerbku lub uszkodzenia ciała powstałego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, wystąpienia niezdolności do pracy.

Ochrona dla rodziny płatnika składek

Tak, do ubezpieczenia można włączyć bliskich

Czas trwania umowy

1 rok — po upływie tego czasu umowa jest przedłużana o kolejny rok, na tych samych warunkach

Ocena ryzyka ubezpieczeniowego

Ubezpieczyciel może zażądać informacji o stanie zdrowia
Wysokość składki

Jest ustalana podczas podpisywania umowy, zależy od czynników takich jak: częstotliwość opłacania składek, liczba, struktura zawodowa, wiek oraz płeć osób, które przystępują do ubezpieczenia, ryzyko ubezpieczeniowe, wysokość sumy ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia.

Tabela 1. Opracowanie własne, na podstawie oferty towarzystwa ubezpieczeniowego TU Uniqa z dnia 19.01.2022 r.

Ubezpieczenie grupowe TU Uniqa – zakres dodatkowy

Polisę grupową TU Uniqa da się dostosować do potrzeb oraz bieżącej sytuacji życiowej. Ubezpieczyciel oferuje dodatkowe pakiety, które rozszerzają ochronę lub podwyższają sumę ubezpieczenia, takie jak np.:

 • Badania Profilaktyczne – z pakietu można skorzystać, gdy płatnik składek chce wykonać badanie ogólne moczu lub morfologię. Ubezpieczyciel pokrywa także koszty wykonania badań takich jak cholesterol całkowity, glukoza na czczo, EKG, PSA całkowite oraz cytologia szyjki macicy,
 • Medycyna bez Granic – w ramach tej umowy płatnik składek może liczyć na szybką diagnozę, drugą opinię medyczną, a także sfinansowanie leczenia oraz opieki kontrolnej za granicą. Świadczenie obejmuje także organizację i pokrycie kosztów badań diagnostycznych realizowanych do roku od daty udokumentowanego podejrzenia poważnego stanu chorobowego,
 • Pomoc na Raka – jeśli w czasie trwania umowy ubezpieczeniowej u płatnika składek zostanie zdiagnozowany nowotwór, TU zorganizuje oraz pokryje koszt konsultacji onkologicznych i badań diagnostycznych. Dodatkowo poszkodowany może liczyć na wysokie odszkodowanie, tj. 100% sumy ubezpieczenia w przypadku nowotworu złośliwego typu I/niezłośliwego guza mózgu lub 25% sumy ubezpieczenia, gdy zachorowano na raka złośliwego typu II lub nowotwór in situ,
 • Telekonsultacje medyczne – w sytuacji, gdy istnieje uzasadniona potrzeba medyczna, aby skorzystać z teleporady u internisty, alergologa, dermatologa, diabetologa, endokrynologa, ginekologa, kardiologa, onkologa, wenerologa lub pediatry, płatnik składek może skorzystać z takiej usługi bezpłatnie.

Dla kogo ubezpieczenie grupowe w TU Uniqa to dobre rozwiązanie?

Ubezpieczenie grupowe w TU Uniqa to dość korzystne rozwiązanie dla każdego pracownika. TU oferuje wariant podstawowy polisy z szeroką ochroną oraz wiele pakietów dodatkowych, dzięki którym można dostosować produkt do aktualnej sytuacji oraz potrzeb. Z rozwiązania mogą skorzystać w szczególności osoby, które już założyły rodzinę – ubezpieczyciel zapewnia bowiem wiele rodzajów świadczeń dotyczących zdrowia i życia nie tylko płatnika składek, ale także jego bliskich.

Należy jednak pamiętać o tym, że ubezpieczenie grupowe nie zapewnia nam wysokich kwot odszkodowania, ani stałej ochrony. Jeśli zdecydujemy się odejść z firmy lub zostaniemy zwolnieni - stracimy naszą ochronę. Dlatego warto zastanowić się nad tym, jaka ochrona byłaby dla nas najbardziej korzystna. Dla wielu osób najlepszym rozwiązaniem będzie dopasowana indywidualna polisy na życie. 

Jakie są wady i zalety polisy grupowej?

Największą zaletą każdej polisy grupowej jest minimum formalności oraz przystępny koszt zakupu – pracownik nie musi analizować wielu ofert na rynku, otrzymuje on od pracodawcy gotową propozycję ubezpieczenia w atrakcyjnej, bo wynegocjowanej z TU cenie. Zakres ochrony jest podobny jak w ubezpieczeniach indywidualnych – płatnik składek może liczyć na odszkodowanie zarówno w sytuacji, gdy doszło do śmierci, jak i w przypadku innych zdarzeń, np. gdy urodziło się dziecko lub u ubezpieczonego zdiagnozowano poważną chorobę.

Jeśli chodzi o wady ubezpieczeń grupowych, jedną z nich jest krótki czas trwania ochrony – umowę podpisuje się zwykle na rok. Polisy te nie są aż tak elastyczne jak produkty indywidualne oraz cechuje je niższa suma ubezpieczenia. Jako minus można wymienić również  konieczność opłacenia składki za zdarzenia, które niekoniecznie muszą wystąpić – tego typu ubezpieczenia oferują automatycznie np. świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, a przecież nie wszyscy planują powiększanie rodziny.

Na co zwracać uwagę przy zakupie polisy grupowej?

Przed zakupem każdej polisy, w tym także ubezpieczenia grupowego, należy zwrócić uwagę na kwestie takie jak:

 • częstotliwość opłacania składek – czynnik ten ma wpływ na ostateczny koszt zakupu polisy,
 • limity świadczeń – niektóre TU oferują świadczenia w ramach określonego limitu; warto się co do tego upewnić, by nie narażać się na dodatkowe wydatki,
 • okres karencji – karencja to zabezpieczenie ubezpieczyciela przed nadużyciami ze strony klienta. W przypadku niektórych zdarzeń może ona wynieść jedynie 3 miesiące, natomiast inne będą się wiązać z nawet 2-letnią karencją,
 • sposób oceny ryzyka ubezpieczeniowego – TU może sobie zastrzec w umowie, że przed podpisaniem dokumentów osoba zainteresowana musi wypełnić ankietę medyczną. Ubezpieczyciel może także skierować ubezpieczonego na odpowiednie badania, które potwierdzą jego stan zdrowia,
 • suma ubezpieczenia – od tego parametru zależy wysokość odszkodowania otrzymanego w sytuacji, gdy doszło do wystąpienia zdarzenia określonego w umowie. Z jednej strony warto, by był on jak najwyższy, ale z drugiej nie pozostanie to bez wpływu na ostateczną cenę polisy,
 • wyłączenia odpowiedzialności – warto dokładnie sprawdzić, w jakich sytuacjach ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania,
 • zakres ochrony – dostępne na rynku produkty są bardzo różnorodne, nie każdemu będzie odpowiadać to, co oferuje wariant podstawowy danego ubezpieczenia,
 • zasady kontynuowania ubezpieczenia po odejściu z firmy.

Kiedy Uniqa może nie wypłacić odszkodowania?

Kiedy TU Uniqa może odmówić wypłaty świadczenia, mimo że pracownik ma wykupioną polisę grupową? Istnieją okoliczności zdarzeń polisowych, w których TU może odmówić wypłaty pieniędzy. Oto przykładowe wyłączenia odpowiedzialności:  

 • branie udziału w bójkach lub protestach,
 • choroba AIDS lub zakażenie wirusem HIV,
 • masowe skażenie chemiczne, biologiczne lub radioaktywne,
 • nadużywanie alkoholu,
 • nieprzestrzeganie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych lub regulaminu pracy,
 • popełnienie przestępstwa,
 • samobójstwo lub próba samobójcza,
 • przebywanie na terenie państwa, w którym toczą się działania wojenne,
 • samookaleczenie,
 • stosowanie niezaleconych przez lekarza leków, narkotyków, środków odurzających, psychoaktywnych lub psychotropowych,
 • świadomy i dobrowolny udział w działaniach wojennych, zbrojnych, aktach terroryzmu lub zamieszkach,
 • uprawianie ryzykownych sportów,
 • zatajenie istotnych informacji o stanie zdrowia podczas podpisywania umowy.

Przed podpisaniem umowy warto zapoznać się z tym punktem w umowie. Pomoże to uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek na przyszłość. 

Co oprócz ubezpieczenia grupowego TU Uniqa?

Po ubezpieczenie grupowe sięgają chętnie wszyscy pracownicy, zarówno Ci bezdzietni, jak i tacy, którzy założyli duże rodziny. Taki produkt jest niedrogi, a jednocześnie zapewnia odszkodowanie w różnych nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach, dzięki czemu można dobrze zadbać o bliskich oraz o siebie.

W sytuacji, gdy zależy nam na jeszcze lepszej ochronie, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dokupić dodatkowo polisę indywidualną. Ten typ produktu ubezpieczeniowego wiąże się z większą elastycznością oraz jeszcze wyższymi kwotami odszkodowań. Dodatkowo warto zainteresować się także ubezpieczeniem NNW dla dziecka, chyba że jest już w pakiecie z dotychczas wykupionym. Dla niektórych osób bardzo atrakcyjne będą również polisy posagowe oraz inwestycyjne, łączące możliwość oszczędzania z pomnażaniem kapitału

Ewelina Ratajczak, ekspert Rankomat

Warto jednak uwzględnić własne, indywidualne potrzeby względem planowania przyszłości. Najlepszym rozwiązaniem będzie odpowiednio dopasowana oferta indywidualnej polisy na życie. Takie ubezpieczenie możemy znaleźć z pomocą porównywarki ubezpieczeniowej.

Porównywarka wymaga od nas wypełnienia krótkiej ankiety, w której podajemy dokładne parametry produktu, którego szukamy i na tej podstawie przygotowywana jest dla nas oferta. Dzięki temu możemy zaoszczędzić nie tylko środki, którymi dysponujemy na zakup polisy, ale również sporo wolnego czasu. Samodzielne szukanie ubezpieczenia na życie może zająć nam wiele godzin, jeśli będziemy chcieli wnikliwie czytać warunki wszystkich poszczególnych ofert. 

Ważne informacje

1. Polisa grupowa to niedrogie rozwiązanie ochronne o szerokim zakresie ochrony i niskiej sumie ubezpieczenia

2. Grupa ubezpieczeniowa Uniqa umożliwia zakup grupówki zarówno mniejszym, jak i większym firmom

3. W ramach polisy Uniqa można nabyć również ochronę dodatkową

4. Bez porównania ofert możemy zdecydować zbyt pochopnie o zakupie polisy, czego w przyszłości możemy żałować

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie grupowe Uniqa

 1. W jakim wieku można przystąpić do polisy grupowej w TU Uniqa?

  Do ubezpieczenia może przystąpić każdy, kto jest w wieku pomiędzy 16 a 69 lat oraz jest zatrudniony w miejscu pracy, w którym pracodawca oferuje możliwość zakupu polisy TU Uniqa. 

 2. Czy można rozszerzyć ochronę w polisie grupowej TU Uniqa?

  Tak, poza wariantem podstawowym dostępne są także dodatkowo płatne pakiety – ubezpieczony może dokupić dowolny z nich, zgodnie z potrzebami.

 3. Czy polisa grupowa w TU Uniqa może objąć ochroną również bliskich?

  Tak, grupowym ubezpieczeniem Uniqa można objąć współmałżonka lub partnera, a także dorosłe dzieci. Bardzo często polisy grupowe oferują taką możliwość. Niedużym kosztem można w ten sposób objąć ochroną swoich najbliższych. 

 4. Czy ochronę z polisy TU Uniqa można kontynuować po odejściu z pracy?

  Istnieje możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia. Taką chęć należy zgłosić ubezpieczycielowi oraz warto omówić warunki kontynuacji ubezpieczenia. Oferta indywidualna może znacznie różnić się od tego, co oferuje polisa grupowa.

 5. Gdzie można sprawdzić warunki ubezpieczenia grupowego w TU Uniqa?

  Wszystkie istotne informacje dotyczące ubezpieczenia zostały zawarte w OWU. W dokumencie wymienione są wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, które zwalniają ubezpieczyciela z obowiązku wypłacenia odszkodowania, porusza on także kwestie karencji, sumy ubezpieczenia oraz częstotliwości opłacania składek i ich wysokości.