Szeroki wybór umów dodatkowych dotyczących zdrowia pracownika, możliwość objęcia ochroną rodziny pracownika i ochrona ubezpieczeniowa przez całą dobę to polisa grupowa Allianz w skrócie. Umowa może być zawarta dla grupy liczącej co najmniej 3 pracowników.

Ubezpieczenia grupowe, które można zakupić w miejscu pracy, cieszą się dużym powodzeniem. Głównym powodem jest niska cena i umiarkowany zakres ochrony. Wielu pracowników ceni sobie prostą konstrukcję takiego produktu, bo nie muszą decydować o wielu szczegółach, a także przechodzić kłopotliwej ankiety medycznej. Jest to też dobre rozwiązanie dla tych osób, które nie wybrały jeszcze indywidualnej polisy na życie, a chcą zabezpieczyć swoją najbliższą przyszłość.

Jednak oferty popularnych grupówek mogą bardzo różnić się od siebie i niekoniecznie oferta, którą złoży nam pracodawca, okaże się dla nas korzystna. Na przykładzie firmy Allianz przyjrzyjmy się, co możemy zyskać i czy jest to rozwiązanie dla każdego z nas.

Na czym polega ubezpieczenie grupowe?

Polisa grupowa pod wieloma względami różni się od ubezpieczeń indywidualnych. Przede wszystkim jest to produkt ochronny, który zakupić możemy wyłącznie za pośrednictwem naszego pracodawcy. Jeśli firma, w której pracujemy, współpracuje z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym – to mamy szansę kupić ubezpieczenie.

Przy zakupie ubezpieczenia grupowego nie mamy właściwie wpływu na nic – poza wyborem wariantu cenowego. Jest to gotowy produkt o określonych zasadach, których nie jesteśmy w stanie zmodyfikować do swoich konkretnych potrzeb.

Polisa grupowa na życie zapewnia:

 • umiarkowany zakres ochrony,
 • niski koszt ubezpieczenia,
 • niewysoką sumę ubezpieczenia,
 • krótki czas trwania umowy (12 miesięcy).

Z całą pewnością szeroki zakres ochrony należy bardziej do plusów niż minusów ubezpieczenia. W niewysokiej cenie możemy otrzymać wsparcie finansowe w sytuacji, gdy trafimy do szpitala, urodzimy dziecko, umrze nam bliska osoba czy poważnie zachorujemy. Świadczenia nie będą jednak wysokie, ponieważ sumy ubezpieczenia w tego rodzaju polisach nie należą do wysokich. Jest to zatem pomoc bardziej doraźna, a jeśli zależy nam na bardziej solidnym wsparciu – warto zainteresować się ubezpieczeniem indywidualnym. 

Należy również podkreślić fakt, że grupówki nie da się modyfikować. Zatem np. osoba samotna, która nie planuje powiększania rodziny i nie posiada już rodziców – z tych dwóch form ochrony nie skorzysta, lecz nie może z nich zrezygnować. W sytuacji, gdy komuś z nas zależałoby na rozbudowaniu konkretnego rozszerzenia ochrony – np. na wypadek zdiagnozowania nowotworu – również nie mamy takiej możliwości. 

Polisa grupowa Allianz Rodzina – co zawiera?

Allianz Rodzina to produkt ochronny, który zapewnia dostosowanie zakresu ochrony do potrzeb oraz możliwości osób, które chcą przystąpić do ubezpieczenia, szeroki wybór wśród umów dodatkowych, możliwość zapewnienia ochrony również dla rodziny pracownika oraz możliwość kontynuowania polisy na zasadach indywidualnych, np. po odejściu z firmy.

Do ubezpieczenia przystąpić mogą te firmy, które zatrudniają min. 3 pracowników. Produkt jest dedykowany nie tylko dla osób posiadających rodzinę, ale skorzystać z ochrony mogą również single. 

Możemy otrzymać wsparcie od ubezpieczyciela m.in. w sytuacjach:

 • niezdolności do samodzielnej egzystencji spowodowanej chorobą lub wypadkiem,
 • uszczerbku na zdrowiu, spowodowanym wypadkiem,
 • poważnego zachorowania (np. nowotwór złośliwy, udar mózgu, zawał serca, niewydolność nerek, stwardnienie rozsiane),
 • zgonu (również zgonu w następstwie wypadku, wypadku komunikacyjnego, zawału serca lub udaru mózgu),
 • inwalidztwa,
 • leczenia szpitalnego,
 • leczenia operacyjnego, 
 • leczenia powikłań pooperacyjnych,
 • niezdolności do pracy z powodu choroby zawodowej.

Jeżeli zdecydujemy się objąć ochroną naszą rodzinę, wówczas otrzymamy wsparcie w następujących sytuacjach:

 • urodzenie się dziecka,
 • poważne zachorowanie współmałżonka,
 • uszczerbek na zdrowiu współmałżonka spowodowany wypadkiem,
 • poważne zachorowanie dziecka,
 • śmierć współmałżonka,
 • śmierć współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierć ojca, matki, teściowej lub teścia,
 • śmierć dziecka,
 • osierocenie dziecka,
 • wypłata renty miesięcznej w wypadku osierocenia dziecka.

Możemy również otrzymać świadczenie opiekuńcze, które jest dodatkową formą wsparcia. W ramach tej opcji możemy liczyć np. na transport medyczny, pomoc w opiece nad dzieckiem czy pomoc domową po hospitalizacji.

Istotny jest również fakt, że ochrona dotyczy osób zatrudnionych, zatem polisę mogą kupić zarówno osoby, które ukończyły 20, jak i 50 lat. To ważny plus ubezpieczeń grupowych, ponieważ w przypadku ubezpieczeń indywidualnych – nasz wiek ma ważne znaczenie i podwyższa cenę składki.

Polisa grupowa Allianz – pakiety zdrowotne

Oprócz standardowej grupówki możemy również mieć możliwość zakupu pakietu zdrowotnego w firmie Allianz. Sprawdźmy zatem jakie pakiety mamy do wyboru i co nam oferują. Taka forma dodatkowej ochrony zapewni nam wsparcie w zakresie zdrowotnym zarówno finansowo, jak i w formie assistance. 

Allianz Opieka Zdrowotna 

Pakiet oferuje:

 • możliwość skorzystania z ponad 2000 placówek na terenie całej Polski,
 • swobodne korzystanie z usług – bezgotówkowo lub w ramach refundacji (wg limitów określonych w OWU),
 • szybki dostęp do pomocy medycznej,
 • kompleksową opiekę medyczną,
 • całodobowe wsparcie w zakresie informacji medycznych w ramach infolinii medycznej.

W ramach tego pakietu zdrowotnego nabyć możemy również umowy dodatkowe, które zwiększą nasz zakres ochrony. Allianz oferuje m.in. opiekę stomatologiczną, leczenie operacyjne, chirurgię jednego dnia, koszty leczenia za granicą czy pobyt i rekonwalescencję w sanatorium.

Allianz Opieka Szpitalna

Możemy również wybrać pakiet, który gwarantuje nam najwyższą jakość ochrony w zakresie opieki szpitalnej. Jest to rozwiązanie dobre dla tych osób, które wiedzą, że w przyszłości czeka je konkretna operacja. Pakiet zapewni nam:

 • dostęp do szerokiego zakresu procedur operacyjnych, z możliwością wyboru odpowiedniego wariantu,
 • leczenie szpitalne w zakresie planowanych zabiegów operacyjnych w Polsce,
 • zorganizowanie i pokrycie kosztów planowanych zabiegów wg cennika refundacyjnego określonego w umowie ubezpieczenia w sytuacji, gdy klient skorzysta ze szpitala, z którym Allianz nie ma podpisanej umowy,
 • pokrycie kosztów związanych z procesem diagnostycznym, trwającym od chwili przyjęcia do szpitala i kosztów związanych bezpośrednio z planowanym zabiegiem operacyjnym (leki, znieczulenie oraz niezbędne materiały).

W sytuacji, gdy chorujemy w pewnym zakresie, co w przyszłości może skutkować operacją – np. mamy wrzody żołądka czy chorą tarczycę – jest to rozwiązanie, które warto wziąć pod uwagę. Należy jednak pamiętać o tym, by sprawdzić wyłączenia odpowiedzialności i dowiedzieć się czy posiadane dzisiaj schorzenie nie wyklucza ochrony w zakresie operacyjnym za kilka lat.

Koniec polisy grupowej i indywidualna kontynuacja – opłaca się?

Powiedzmy, że zdecydowaliśmy się na polisę, którą zaoferował nam nasz pracodawca. Jednak po pewnym czasie postanowiliśmy się zwolnić z firmy, w której pracujemy lub dostaliśmy lepszą ofertę pracy. Czy to oznacza, że musimy zrezygnować z ubezpieczenia?

Polisę Allianz można kontynuować w takiej sytuacji, jednak przechodzi ona w formę ubezpieczenia indywidualnego i może znacząco zmienić zakres swojej ochrony. Warunkiem jest posiadanie polisy minimum 3 miesiący.

Allianz zastrzega, że zakres odpowiedzialności w indywidualnej umowie ubezpieczenia zależy od zakresu, którym objęty był pracownik w zakładzie pracy.

PAMIĘTAJ!
Kontynuacja polisy na życie w obrębie 1 towarzystwa nie zawsze będzie korzystnym rozwiązaniem dla ubezpieczonego. Wzrost ceny nie zawsze będzie wprost proporcjonalny do zakresu ochrony i sum ubezpieczenia.

Wady i zalety ubezpieczenia grupowego

Czy ubezpieczenie grupowe jest zatem opłacalne? Zastanówmy się analizując swoje realne potrzeby: czy planujemy powiększyć rodzinę, czy istnieje ryzyko poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu czy śmierci bliskiej osoby?

Pamiętać powinniśmy o tym, że w przypadku polisy grupowej część naszej składki może być kierowana na ochronę, która kompletnie nas nie dotyczy – np. świadczenie z tytułu urodzenia dziecka. Nie mamy możliwości rezygnacji z tego rozszerzenia, zatem opłacamy coś, co z góry wiemy, że nam się nie przyda.

Ubezpieczenie grupowe ma swoje plusy i minusy, na które warto zwrócić uwagę przed zakupem. Wśród plusów są to:

 • niska cena składki,
 • prosty sposób zakupu,
 • szeroki zakres ochrony.

Są jednak również minusy, o których również musimy pamiętać:

 • niska suma ubezpieczenia,
 • krótki czas trwania ochrony,
 • brak wyboru.

Nie zmienia to jednak faktu, że każdy z nas może posiadać dwa ubezpieczenia. Zarówno, gdy posiadamy już polisę indywidualną – możemy dokupić grupówkę, gdy oferuje nam ją pracodawca, jak i na odwrót – posiadając już grupówkę, możemy pomyśleć o solidniejszej ochronie na długie lata i kupić również polisę indywidualną. Dwa ubezpieczenia to dwa odszkodowania na przyszłość, zatem korzyści są podwójne. 

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie grupowe możemy kupić wyłącznie za pośrednictwem pracodawcy

2. Polisa grupowa Allianz oferuje kilka pakietów dodatkowych, które umożliwiają zwiększenie zakresu ochrony

3. Zakup grupówki wiąże się z brakiem wyboru, co może oznaczać, że ominą nas inne, bardziej korzystne rozwiązania

4. Możemy posiadać dwa ubezpieczenia i czerpać z nich podwójne korzyści