Ubezpieczenie grupowe Allianz można wykupić przy pomocy pracodawcy. Polisa zapewnia wsparcie w razie choroby lub wypadku – nie tylko dla pracownika, ale także jego rodziny. Co oferuje to towarzystwo ubezpieczeniowe? Na co trzeba uważać przed zawarciem umowy? Poniżej odpowiadamy na te pytania.

Ubezpieczenia grupowe, które można zakupić w miejscu pracy, cieszą się dużym powodzeniem. Głównym powodem jest niska cena i umiarkowany zakres ochrony. Wielu pracowników ceni sobie prostą konstrukcję takiego produktu, bo nie muszą decydować o wielu szczegółach, a także przechodzić kłopotliwej ankiety medycznej. Jest to też dobre rozwiązanie dla tych osób, które nie wybrały jeszcze indywidualnej polisy na życie, a chcą zabezpieczyć swoją najbliższą przyszłość.

Jednak oferty popularnych grupówek mogą bardzo różnić się od siebie i niekoniecznie oferta, którą złoży nam pracodawca, okaże się dla nas korzystna. Na przykładzie firmy Allianz przyjrzyjmy się, co możemy zyskać i czy jest to rozwiązanie dla każdego z nas.

Na czym polega ubezpieczenie grupowe?

Ubezpieczenie grupowe to polisa, która jest najczęściej oferowana za pośrednictwem pracodawcy. W wielu korporacjach stanowi ono dopełnienie pakietu socjalnego – razem z kartą Multisport oraz karnetami do wykorzystania w firmowej stołówce. Rozwiązanie to stworzono z myślą 0 osobach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, istnieją jednak również tzw. otwarte polisy grupowe, z których mogą skorzystać pracujący na umowie o dzieło lub zlecenie (np. przedstawiciele wolnych zawodów) oraz przedsiębiorcy.

Polisa grupowa działa podobnie jak polisa indywidualna – ubezpieczenie zapewnia ochronę w różnych trudnych życiowych sytuacjach takich jak np. poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu czy też urodzenie dziecka. Różnica polega na  tym, że płatnik składek wybiera pomiędzy gotowymi, mniej elastycznymi ofertami oraz może liczyć na niższy koszt zakupu i – co za tym idzie – niższą sumę ubezpieczenia niż w przypadku ubezpieczeń indywidualnych. Najczęściej jest to kwota rzędu 50 000-100 000 zł. Czas trwania umowy jest krótki – z reguły podpisuje się ją na rok.

Co oferuje ubezpieczenie grupowe w Allianz?

Towarzystwo ubezpieczeniowe Allianz oferuje polisę grupową dostępną w trzech różnych wariantach – Rodzina, NNW oraz Opieka Zdrowotna. Produkty te składają się z gotowych pakietów zdarzeń, które uprawniają do otrzymania odszkodowania. Przyjrzyjmy im się po kolei.

Ubezpieczenie grupowe Allianz Rodzina

Ubezpieczenie grupowe Allianz Rodzina zapewnia wsparcie finansowe dla pracownika i jego rodziny. Ochronę uzyskuje się zarówno w przypadku śmierci, jak i poważnej choroby, uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku oraz leczenia szpitalnego. Do ubezpieczenia przystąpić mogą przedsiębiorstwa, które zatrudniają min. 3 pracowników. Poza odszkodowaniem gwarantuje ono także ciekawe świadczenia opiekuńcze takie jak bezpłatny transport medyczny czy też pomoc w opiece nad dzieckiem. Jeśli płatnik składek odszedł z firmy, za której pośrednictwem zakupiono ubezpieczenie, może mimo tego kontynuować polisę na zasadach indywidualnych.

Ubezpieczenie grupowe Allianz Rodzina – zakres ochrony

Warunki niezbędne do zawarcia umowy

min. 3 pracowników w firmie
posiadanie rodziny nie jest konieczne (polisę mogą wykupić także single)
ochrona dotyczy osób zatrudnionych, bez względu na wiek

Ochrona dla płatnika składek

odszkodowanie przysługuje, gdy doszło do:
niezdolności do samodzielnej egzystencji (w wyniku choroby lub wypadku)
uszczerbku na zdrowiu (w wyniku choroby lub wypadku)
poważnego zachorowania (np. na nowotwór złośliwy)
zgonu (w wyniku wypadku, wypadku komunikacyjnego, zawału serca lub udaru mózgu)
inwalidztwa
leczenia szpitalnego, operacyjnego lub powikłań pooperacyjnych
niezdolności do pracy z powodu choroby zawodowej

Ochrona dla rodziny płatnika składek

wsparcie finansowe przysługuje w następujących sytuacjach:
narodziny dziecka
poważne zachorowanie współmałżonka lub dziecka
uszczerbek na zdrowiu współmałżonka
śmierć współmałżonka, dziecka, ojca, matki, teściowej lub teścia
osierocenie dziecka

Dodatkowe korzyści

świadczenie opiekuńcze – transport medyczny, pomoc domowa po hospitalizacji oraz pomoc w opiece nad dzieckiem

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie oferty towarzystwa ubezpieczeniowego Allianz z dnia 17.01.2022 r.

Grupowe ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie grupowe NNW składa się z 3 gotowych pakietów ochronnych dla pracowników i członków ich rodzin – Komfort, Plus oraz Max. Ochrona obowiązuje przez całą dobę, umowa jest podpisywana na rok. Poza świadczeniami z tytułu śmierci płatnika składek odszkodowanie przysługuje także wtedy, gdy doszło do uszczerbku na zdrowiu lub wstrząśnienia mózgu w wyniku wypadku. Dodatkowo można dokupić rozszerzenie w postaci świadczenia szpitalnego, powtórnej opinii medycznej oraz pakietu assistance.

Ubezpieczenie grupowe Allianz NNW – zakres ochrony

Wariant polisy

KomfortPlusMax

Śmierć w wyniku wypadku

taktaktak

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku

tak (wysokość odszkodowania zależy od rodzaju uszczerbku)tak (wysokość odszkodowania zależy od rodzaju uszczerbku)tak (wysokość odszkodowania zależy od rodzaju uszczerbku)

Wstrząśniecie mózgu w wyniku wypadku

taktaktak

Ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia związane z wypadkiem

taktaktak

Pakiet assistance po wypadku

taktak tak

Odszkodowanie z tytułu pobytu w szpitalu

nietaktak

Sfinansowanie rehabilitacji

nietaktak

Wsparcie finansowe na wypadek niezdolności do pracy

nietaktak

Odszkodowanie z tytułu zawału serca oraz udaru mózgu

nienietak

Opcjonalna powtórna opinia medyczna

taktaktak

Opcjonalny dodatkowy pakiet assistance na wypadek poważnego zachorowania

taktaktak

Opcjonalne OC w życiu prywatnym

taktaktak

Tabela 2. Opracowanie własne na podstawie oferty towarzystwa ubezpieczeniowego Allianz z dnia 17.01.2022 r.

Ubezpieczenie grupowe Allianz Opieka Zdrowotna

Ubezpieczenie grupowe Allianz Opieka Zdrowotna daje możliwość skorzystania z oferty ponad 2000 placówek medycznych na terenie całej Polski – według limitów określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Płatnik składek może liczyć na szybki dostęp do pomocy medycznej oraz całodobowe wsparcie w postaci infolinii medycznej. Ochronę można rozszerzyć poprzez dokupienie dodatkowych pakietów, np. stomatologicznego lub zapewniającego leczenie za granicą. Dostępne są 4 pakiety – indywidualny, partnerski, rodzinny oraz dla rodzica.
 

Ubezpieczenie grupowe Allianz Opieka Zdrowotna – zakres ochrony

Warunki niezbędne do zawarcia umowy

ochrona dotyczy każdego pracownika, a także jego bliskich

Dostępne pakiety  

Indywidualny – dla pracownika
Partnerski – dla pracownika i jego współmałżonka/partnera lub dla pracownika i jego jednego dziecka
Rodzinny – dla pracownika, współmałżonka/partnera oraz dzieci
Dla Rodzica – dla rodziców lub teściów pracownika

Dodatkowe korzyści

bezgotówkowy dostęp do lekarzy, badań i zabiegów ambulatoryjnych
pakiet assistance
pakiet usług opiekuńczych
możliwość rozszerzenia ochrony (np. o pakiet stomatologiczny)

Tabela 3. Opracowanie własne na podstawie oferty towarzystwa ubezpieczeniowego Allianz z dnia 17.01.2022 r.

Dla kogo ubezpieczenie grupowe w Allianz to dobre rozwiązanie?

Ubezpieczenie grupowe w Allianz to dobre rozwiązanie dla każdego pracownika – niezależnie od tego, czy jest singlem, czy już założył rodzinę. TU oferuje wiele ciekawych wariantów polisy, które można dobrać zgodnie z własnymi potrzebami. Co ciekawe, do wykupienia polisy uprawnione są zarówno osoby, które ukończyły 20. rok życia, jak i starsze, np. seniorzy w wieku 50 lat. To odróżnia ten produkt od dostępnych na rynku ubezpieczeń indywidualnych.

Należy jednak podkreślić, że ubezpieczenie grupowe to produkt o ograniczonych możliwościach. Te osoby, które szukają solidnej formy zabezpieczenia swojej przyszłości, mogą potrzebować zupełnie innego ubezpieczenia. Jeśli chcemy wysokiej sumy ubezpieczenia, która zabezpieczy naszych bliskich na wypadek naszej śmierci lub utraty zdolności do pracy, gdy spłacamy kredyt – warto rozważyć zakup indywidualnej polisy na życie.

Trzeba pamiętać również o tym, że polisa grupowa to rozwiązanie tymczasowe – jeśli zdecydujemy się odejść z pracy lub zostaniemy zwolnieni – tracimy naszą ochronę.

Jakie są wady i zalety polisy grupowej?

Największą zaletą polisy grupowej jest minimum formalności – pracownik nie musi się zagłębiać w regulaminy i oferty, ponieważ otrzymuje od pracodawcy gotową propozycję ubezpieczyciela dostosowaną do potrzeb wielu różnych zatrudnionych osób. Kolejne korzyści, jakie wynikają z zakupu tego produktu ubezpieczeniowego, to niska cena składki oraz szeroki zakres ochrony. Świadczenie można otrzymać zarówno w sytuacji, gdy doszło do śmierci, jak i w przypadku innych zdarzeń, np. przy poważnym zachorowaniu, hospitalizacji lub uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku.

Jeśli chodzi o wady polisy grupowej, warto mieć świadomość, że w przypadku tego produktu ubezpieczeniowego część składki jest przeznaczona na ochronę, która może się nie przydać. Przykładowo, odgórnie trzeba opłacić składkę na odszkodowanie za dziecko.

Ubezpieczenie nie jest elastyczne i nie można modyfikować jego zakresu ochrony. Inne minusy to:

 • krótki czas trwania umowy,
 • niska suma ubezpieczenia (w porównaniu z ubezpieczeniem indywidualnym).

Na co zwracać uwagę przy zakupie polisy grupowej?

Przed zakupem każdej polisy, w tym także ubezpieczenia grupowego, należy dokładnie zapoznać się z treścią umowy. W OWU zostały zawarte zapisy o okresie karencji, czyli czasie po podpisaniu porozumienia, kiedy ochrona jeszcze nie obowiązuje. Znajdują się tam także tzw. wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, które zwalniają ubezpieczyciela z obowiązku wypłacenia odszkodowania.

Kiedy Allianz może odmówić wypłacenia odszkodowania?

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia, gdy dojdzie do takich zdarzeń jak:

 • wzięcie udziału w bójce lub proteście,
 • doprowadzenie do wypadku spowodowane prowadzeniem pod wpływem alkoholu,
 • popełnienia samobójstwa lub próby samobójczej,
 • przebywania na terenie państwa, w którym toczą się działania wojenne,
 • zatajenia informacji o stanie zdrowia.

Gdzie znaleźć dobre ubezpieczenie na życie?

Zakup ubezpieczenia na życie powinien być dobrze przemyślany. Warto wziąć pod uwagę swoje osobiste potrzeby, ale i możliwości finansowe. 

Ubezpieczenie grupowe to niedroga forma ochrony w wielu różnych życiowych sytuacjach. Zazwyczaj pracownik nie ma dużego wyboru, jeśli chodzi o jego zakres – dostępnych jest kilka gotowych propozycji opracowanych przez TU, z którym pracodawca podpisał. Z tego powodu wiele osób decyduje się na podwójne ubezpieczenie – wykupienie polisy indywidualnej i grupowej wiąże się z wyższą składką, zarazem jednak stanowi gwarancję otrzymania bardzo wysokiego odszkodowania.

Ewelina Ratajczak, ekspert Rankomat

Dobrej polisy warto szukać na stronach, które w całości poświęcone są tematyce ubezpieczeniowej. Można znaleźć tam poradniki, dzięki którym dowiemy się, jaka polisa będzie dla nas korzystnym rozwiązaniem czy porównywarkę ubezpieczeniową, która ułatwi poszukiwania oferty.
 

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie grupowe możemy kupić wyłącznie za pośrednictwem pracodawcy

2. Polisa grupowa Allianz oferuje kilka pakietów dodatkowych, które umożliwiają zwiększenie zakresu ochrony

3. Zakup grupówki wiąże się z brakiem wyboru, co może oznaczać, że ominą nas inne, bardziej korzystne rozwiązania

4. Możemy posiadać dwa ubezpieczenia i czerpać z nich podwójne korzyści

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie grupowe w Allianz

 1. W jakim wieku można przystąpić do polisy grupowej w Allianz?

  W przypadku tego produktu ubezpieczeniowego nie ma ograniczenia wiekowego – mogą do niego przystąpić wszystkie osoby zatrudnione. Jeśli dana osoba nie była wcześniej nieubezpieczona lub jest nowo zatrudniona, ochrona przysługuje jej od pierwszego dnia miesiąca wskazanego przez pracodawcę.

 2. Czy polisa grupowa Allianz może objąć ochroną również partnera/współmałżonka?

  Tak, zarówno w polisie rodzinnej, jak i w produkcie Allianz Opieka Zdrowotna do ubezpieczenia można włączyć także partnera/współmałżonka.

 3. Gdzie i kiedy obowiązuje ochrona w polisie grupowej Allianz?

  Ochrona obowiązuje przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Jeśli ubezpieczonemu zależy na świadczeniach związanych z zagraniczną opieką medyczną, może dokupić dodatkowe rozszerzenie umowy głównej.  

 4. Kto otrzyma odszkodowanie, jeśli w polisie nie wskaże się osoby uposażonej?

  W takiej sytuacji odszkodowanie przysługuje ustawowym spadkobiercom, czyli małżonkowi, dzieciom lub – jeśli wymienione osoby nie żyją – w dalszej kolejności wnuki, rodzice, rodzeństwo lub dzieci rodzeństwa.