Otwarte ubezpieczenie grupowe, czyli tzw. otwarte grupy to propozycja dla osób, które wykonują wolny zawód. Polisę mogą wykupić artyści, copywriterzy, dziennikarze, graficy komputerowi i inni freelancerzy. Jak skorzystać z tego rozwiązania? Podpowiadamy.

Kiedy myślimy o ubezpieczeniu się na życie – mamy różne opcje wśród ofert ubezpieczeniowych. Jednak najczęściej wybierane są polisy indywidualne oraz grupowe. Ochronę grupową można coraz częściej nabyć w miejscu pracy, ale również w banku czy w salonie operatora sieci komórkowej.

Co to jest otwarta grupa?

Otwarta grupa to produkt ubezpieczeniowy podobny do grupowych ubezpieczeń na życie, oferowanych za pośrednictwem pracodawcy. Z rozwiązania mogą skorzystać osoby wykonujące wolne zawody bądź zatrudnione na podstawie umowy zlecenie, a także przedsiębiorcy. W ramach programu ubezpieczeń można uzyskać wsparcie finansowe w wielu trudnych sytuacjach, zarówno zagrażających zdrowiu, jak i życiu.

W odróżnieniu od popularnych „grupówek” – otwarte ubezpieczenie grupowe można zakupić poza miejscem pracy
Zwykłe ubezpieczenie grupowe charakteryzuje to, że w zakupie bierze udział podmiot pośredniczący, czyli najczęściej firma, która nas zatrudnia. W przypadku, gdy np. nie mamy stałego pracodawcy, ponieważ wykonujemy zlecenia dla rożnych klientów lub wykonujemy wolny zawód – fotografa czy tłumacza – nie mamy możliwości nabycia polisy oferowanej przez pracodawcę.

Towarzystwa ubezpieczeniowe wzięły jednak pod uwagę potrzeby osób, wykonujących taki rodzaj pracy, tworząc dla nich otwarte ubezpieczenie grupowe. W ramach polisy można nabyć podobny rodzaj ochrony w niewysokiej cenie.

Kto może przystąpić do otwartej polisy na życie?

Na rynku pracy jest obecnie wiele wolnych zawodów. Do tej grupy pracowników należą osoby, które wykonują pracę w oparciu o konkretne zlecenia – np. dziennikarze, graficy, copywriterzy, reporterzy, pisarze czy muzycy. Oczywiście, część z tych osób mogłaby śmiało założyć własną, jednoosobową działalność i wówczas kupić grupówkę dla małych firm, jednak spora część tych osób z uwagi na brak płynności finansowej miałaby problem z regularnym płaceniem składek ZUS i innych zobowiązań. 

Składki takie jak ubezpieczenie zdrowotne czy składki emerytalne wymagają stałego dochodu, a taki niekoniecznie może być np. w przypadku fotografa, który dopiero w sezonie letnim wykonuje najwięcej sesji zdjęciowych z powodu największej liczby ślubów. Podobnie, jak praca reportera, który tworząc reportaż – musi poświęcić na zebranie materiału kilka tygodni, a czasem kilka miesięcy.

Kto oferuje otwarte polisy na życie?

Na przykładzie kilku ofert przyjrzyjmy się ofercie otwartych ubezpieczeń grupowych: ERGO Hestia oraz Generali.

ERGO Hestia to ubezpieczenie, które w wariancie podstawowym może zapewnić ochronę osobom do 70 roku życia. Polisa zapewnia ochronę na wypadek pobytu w szpitalu, uszczerbku na zdrowiu oraz poważnego zachorowania. Ochroną objęta jest również śmierć ubezpieczonego, która stanowi pdostawę do wypłaty bliskim odszkodowania.

Składka kosztować nas będzie od 55 zł do 100 zł. Ubezpieczony w ramach tej polisy może również zyskać:  

 • świadczenie z tytułu urodzenia dziecka,
 • świadczenie z tytułu śmierci rodziców,
 • ochronę podstawową dla dziecka.

Z kolei oferta towarzystwa ubezpieczeniowego Generali to polisa, która może kosztować od 68 do 140 zł. Ubezpieczenie ochroną obejmuje osoby do 67 roku życia. Zapewnia również ochronę na wypadek pobytu w szpitalu lub uszczerbku na zdrowiu.

Składka kosztować nas będzie od 55 zł do 100 zł. Ubezpieczony w ramach tej polisy może również zyskać:  

 • świadczenie z tytułu urodzenia dziecka,
 • świadczenie z tytułu śmierci rodziców,
 • ochronę podstawową oraz dodatkową dla dziecka.

Ile kosztują otwarte ubezpieczenia grupowe?

Ceny przystąpienia do grupy otwartej zaczynają się już od kilkudziesięciu złotych miesięcznie – taki produkt ubezpieczeniowy oferuje swoim klientom np. ERGO Hestia, gdzie najtańsza polisa kosztuje 55 zł. Ubezpieczyciel proponuje kilka różnych wariantów cenowych, w których suma ubezpieczenia wynosi 22 000 zł, 30 000 zł oraz 65 000 zł. Ostateczny koszt wykupienia ubezpieczenia grupowego zależy jednak nie tylko od sumy ubezpieczenia, ale także od takich czynników, jak:

 • czas trwania umowy – w przypadku, gdy umowa jest podpisywana na dłużej, można liczyć na korzystne warunki ubezpieczenia;
 • wiek ubezpieczonego – im młodsza osoba, tym niższa składka;
 • zakres ochrony – im szerszy wariant ochrony oraz większa liczba członków rodziny objęta polisą, tym wyższa cena polisy.

Oferta otwartych ubezpieczeń grupowych ERGO Hestia

Składka miesięczna

55 zł75 zł100 zł

Zgon ubezpieczonego

22 000 zł30 000 zł65 000 zł

Poważne zachorowanie

4 000 zł5 000 zł17 000 zł

Niezdolność do pracy

8 000 zł10 000 zł25 000 zł

Pobyt w szpitalu

40 zł/dzień45 zł/dzień100 zł/dzień

Uszczerbek na zdrowiu 1%

250 zł300 zł700 zł

Czas trwania polisy

do 70 roku życiado 70 roku życiado 70 roku życia

Tab. 1 Opracowanie własne

Towarzystwo ubezpieczeniowe ERGO Hestia  oferuje składki od 55 do 100 zł. Otwarte ubezpieczenie grupowe tej firmy zapewnia kompleksową ochronę na każdą kieszeń. Sprawdźmy, jak wygląda ochrona w innym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Oferta otwartych ubezpieczeń grupowych Generali

Składka miesięczna

68 zł93 zł140 zł

Zgon ubezpieczonego

35 000 zł40 000 zł70 000 zł

Poważne zachorowanie

2 000 zł3 000 zł6 000 zł

Niezdolność do pracy

10 000 zł20 000 zł25 000 zł

Pobyt w szpitalu

45 zł/dzień45 zł/dzień60 zł/dzień

Uszczerbek na zdrowiu 1%

300 zł400 zł550 zł

Czas trwania polisy

do 67 roku życiado 67 roku życiado 67 roku życia

Tab. 2 Opracowanie własne

Koszt otwartego ubezpieczenia grupowego w towarzystwie Generali oferuje polisę w cenie od 55 do 140 zł. Ubezpieczenie może objąć ochroną osoby do 67 roku życia. 

Jakie ograniczenia w otwartych ubezpieczeniach na życie?

Także otwarte polisy grupowe posiadają pewne ograniczenia. Oprócz standardowych wyłączeń odpowiedzialności, warto zwrócić uwagę na karencję. To czas od zawarcia umowy, w którym polisa na dane zdarzenia nie działa.

Przykładowo, jeśli ubezpieczony popełni samobójstwo, to świadczenie z polisy zostanie wypłacone pod warunkiem, że do zdarzenie doszło po minimum 24 miesiącach od zakupu polisy. Inne zdarzenia, niekoniecznie ze skutkiem śmiertelnym, są obarczone krótszą karencją, np. półroczną, jak poważne zachorowanie, uszczerbek na zdrowiu czy pobyt w szpitalu spowodowany chorobą.

Karencja na 9-10 miesięcy występuje w przypadku urodzenia dziecka. To krócej niż w indywidualnych polisach na życie, gdzie taki okres wynosi zazwyczaj 12 miesięcy.

W jakich sytuacjach nie działa ochrona z otwartej polisy grupowej?

Istnieją sytuacje, w których odpowiedzialność ubezpieczyciela oferującego polisę otwartą grupową jest wyłączona. Przykładowe z nich to:

 • popełnienie przez ubezpieczonego samobójstwa w okresie 24 miesięcy od podpisania umowy ubezpieczeniowej;
 • popełnienie lub usiłowanie popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa umyślnego; 
 • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających, odurzających środków;
 • udział ubezpieczonego w działaniach wojennych, zamieszkach, strajkach i rozruchach;
 • uprawianie ryzykownych dyscyplin sportowych (paralotniarstwo, spadochroniarstwo, nurkowanie, sporty walki, sporty lotnicze, sporty motorowe, alpinizm itd.).

Pełną listę wyłączeń odpowiedzialności można zawsze znaleźć w OWU, czyli w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

Gdzie kupić otwarte ubezpieczenie grupowe?

Otwarte ubezpieczenie grupowe można kupić bezpośrednio u towarzystwa ubezpieczeniowego, które oferuje taki produkt. Wśród nich można wymienić firmy, takie jak AXA, Generali, Warta oraz Allianz. W celu spisania umowy ubezpieczeniowej można się skontaktować z przedstawicielami telefonicznie lub drogą online. Ten drugi sposób jest o wiele szybszy i wygodniejszy — po wybraniu interesującego wariantu, wystarczy pobrać i wypełnić wniosek o zawarcie ubezpieczenia. Następnie dokument musi zostać zeskanowany i przesłany mailem do ubezpieczyciela. 

Inny sposób na zakupienie otwartego ubezpieczenia grupowego to skorzystanie z porównywarki polis. Narzędzie pozwoli szybko zestawić ze sobą kilka ofert różnych ubezpieczycieli i wybrać spośród nich te najbardziej odpowiadające indywidualnym oczekiwaniom. Po określeniu swoich potrzeb i dokonaniu selekcji użytkownik otrzymuje oferty jedynie od tych towarzystw ubezpieczeniowych, których oferta jest zgodna z jego wymaganiami. Umowę można podpisać zdalnie lub podczas spotkania z doradcą reprezentującym daną firmę ubezpieczeniową.

Czy warto przystąpić do otwartego ubezpieczenia na życie?

Z całą pewnością spora grupa osób będzie takim rozwiązaniem usatysfakcjonowana. Jest to dobre rozwiązanie z uwagi na niewysoką cenę, a w zawodach, które przynoszą nieregularne dochody – taki układ jest korzystny.

Otwarte ubezpieczenie grupowe może zapewniać szeroki zakres ochrony, jak i pozwala włączyć bliskie osoby w ochronę polisową. Jednak nie dla każdego będzie to odpowiednia polisa.

Pamiętajmy o tym, że ubezpieczenia grupowe – czy oferowane w miejscu pracy, czy też w ramach otwartej polisy grupowej – charakteryzują się niską sumą ubezpieczenia. Zatem te osoby, które oczekują wyższych świadczeń lub zabezpieczenia na większą sumę pieniędzy – powinny rozważyć opcję indywidualnej polisy na życie. Wśród indywidualnych ubezpieczeń mamy do wyboru zarówno te, które będą nas chronić przez 5 lat, jak i takie – które zapewnią nam ochronę nawet na 30 lat. 

Zakres ochrony możemy całkowicie spersonalizować, zatem jeśli obawiamy się konkretnego ryzyka, np. zdiagnozowania nowotworu – możemy wybrać tylko takie rozszerzenie ochrony. Dopasować możemy również wysokość sumy ubezpieczenia – może to być zarówno 100 000 zł, 300 000 zł, jak i 1 000 0000 zł. 

Przed zakupem ubezpieczenia – bez względu na to, czy jesteśmy zdecydowani na otwarte ubezpieczenie grupowe, czy na polisę indywidualną – porównajmy dostępne oferty. Dzięki temu możemy znaleźć bardziej korzystne rozwiązania, jak sporo zaoszczędzić.

Ważne informacje

1. Zakup tradycyjnego ubezpieczenia grupowego jest możliwe za pośrednictwem pracodawcy

2. Osoby wykonujące wolne zawody (np. tłumacz, fotograf czy copywriter) z powodu wykonywania zleceń – tracą możliwość zakupu grupówki w miejscu pracy,

3. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe z myślą o wolnych zawodach stworzyły otwarte ubezpieczenia grupowe,

4. Przed zakupem należy porównać dostępne oferty, by uniknąć przepłacenia i znaleźć rozwiązanie najbardziej dopasowane do swoich potrzeb
 

FAQ - najczęściej zadawane pytania o otwarte ubezpieczenia grupowe

 1. Ile wynosi przykładowa karencja w ubezpieczeniu w otwartej grupie?

  Okres karencji zależy od zdarzenia określonego w umowie. Dla sytuacji takich jak leczenie szpitalne, czy też poważne zachorowanie, może wynosić 2-3 miesiące, tymczasem odszkodowanie z tytułu urodzenia dziecka przysługuje dopiero po 9-12 miesiącach od wykupienia polisy.

 2. Czy polisę w otwartej grupie można kontynuować po upływie okresu ochrony?

  Tak, po upływie okresu ochrony możliwa jest dalsza kontynuacja ubezpieczenia na indywidualnych warunkach, podobnie jak ma to miejsce w przypadku zakładowych ubezpieczeń grupowych.

 3. Czy polisę w otwartej grupie mogą wykupić osoby wykonujące zawód podwyższonego ryzyka?

  Tak, jednak w takich sytuacjach może być konieczna dodatkowa ocena ryzyka i co za tym idzie, modyfikacja warunków ubezpieczenia. Zawarcie ubezpieczenia będzie możliwe dopiero po uzyskaniu akceptacji ze strony firmy ubezpieczeniowej.

 4. Czy do polisy w otwartej grupie mogą przystąpić rolnicy?

  Tak, wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje otwarte polisy grupowe również dla rolników. Dotychczas rolnicy mogli się ubezpieczyć wyłącznie poprzez indywidualne polisy na życie.