Jaką możliwość mają osoby, które wykonują tzw. „wolne” zawody – np. artyści? Czy osoba z umową o dzieło, która pracuje jako freelancer, może się ubezpieczyć? Sprawdzamy na czym polegają otwarte ubezpieczenia grupowe i dla kogo będą dobrym rozwiązaniem. 

Kiedy myślimy o ubezpieczeniu się na życie – mamy różne opcje wśród ofert ubezpieczeniowych. Jednak najczęściej wybierane są polisy indywidualne oraz grupowe. Ochronę grupową można coraz częściej nabyć w miejscu pracy, ale również w banku czy w salonie operatora sieci komórkowej.

Otwarte ubezpieczenie grupowe – na czym polega?

W odróżnieniu od popularnych „grupówek” – otwarte ubezpieczenie grupowe można zakupić poza miejscem pracy
Zwykłe ubezpieczenie grupowe charakteryzuje to, że w zakupie bierze udział podmiot pośredniczący, czyli najczęściej firma, która nas zatrudnia. W przypadku, gdy np. nie mamy stałego pracodawcy, ponieważ wykonujemy zlecenia dla rożnych klientów lub wykonujemy wolny zawód – fotografa czy tłumacza – nie mamy możliwości nabycia polisy oferowanej przez pracodawcę.

Towarzystwa ubezpieczeniowe wzięły jednak pod uwagę potrzeby osób, wykonujących taki rodzaj pracy, tworząc dla nich otwarte ubezpieczenie grupowe. W ramach polisy można nabyć podobny rodzaj ochrony w niewysokiej cenie.

Kto może przystąpić do otwartej polisy na życie?

Na rynku pracy jest obecnie wiele wolnych zawodów. Do tej grupy pracowników należą osoby, które wykonują pracę w oparciu o konkretne zlecenia – np. dziennikarze, graficy, copywriterzy, reporterzy, pisarze czy muzycy. Oczywiście, część z tych osób mogłaby śmiało założyć własną, jednoosobową działalność i wówczas kupić grupówkę dla małych firm, jednak spora część tych osób z uwagi na brak płynności finansowej miałaby problem z regularnym płaceniem składek ZUS i innych zobowiązań. 

Składki takie jak ubezpieczenie zdrowotne czy składki emerytalne wymagają stałego dochodu, a taki niekoniecznie może być np. w przypadku fotografa, który dopiero w sezonie letnim wykonuje najwięcej sesji zdjęciowych z powodu największej liczby ślubów. Podobnie, jak praca reportera, który tworząc reportaż – musi poświęcić na zebranie materiału kilka tygodni, a czasem kilka miesięcy.

Kto oferuje otwarte polisy na życie?

Na przykładzie kilku ofert przyjrzyjmy się ofercie otwartych ubezpieczeń grupowych: AXA, Generali, Warta i Allianz.

AXA to ubezpieczenie, które w wariancie podstawowym skierowane do osób po 15 roku życia a przed ukończeniem 60 roku życia. W przypadku wariantu rozszerzonego do polisy przystąpić mogą osoby między 15 a 50 rokiem życia. Maksymalny czas ochrony może trwać nie dłużej niż do ukończenia 69 roku życia.

Do polisy nie przystąpią zatem osoby, które weszły już w wiek emerytalny. Jednak pamiętajmy o tym, że czas ochrony uzależniony jest od towarzystwa ubezpieczeniowego, a każde z nich może mieć inne granice wiekowe. Ponadto do polisy AXA przystąpić mogą jedynie te osoby, które nie posiadają innego ubezpieczenia tej firmy.

Oferta podstawowa otwartej polisy na życie AXA to 3 warianty cenowe, gdzie sumy ubezpieczenia wynoszą kolejno 75 000 zł, 95 000 zł oraz 120 000 zł. Składki dla tych trzech produktów to: 37 zł, 49 zł, 59 zł.

Polisa AXA chroni na wypadek śmierci ubezpieczonego, uszczerbku na zdrowiu, pobytu w szpitalu oraz zdiagnozowania poważnej choroby. Kwota wypłacanego odszkodowania jest zależna od tego, jaką sumę ubezpieczenia się wybierze. 

W przypadku wariantu rozszerzonego mamy cztery opcje do wyboru. Ich sumy ubezpieczenia to maksymalnie 150 000 zł. Składka kosztować nas będzie od 55 zł do 99 zł. Tutaj ubezpieczony zyskuje już bardziej rozbudowaną ochronę oraz wsparcie finansowe m.in. w sytuacjach:

 • urodzenie dziecka,
 • śmierć rodziców ubezpieczonego,
 • śmierć współmałżonka,
 • poważne zachorowanie współmałżonka,
 • pobyt w szpitalu współmałżonka,
 • niezdolność do pracy, uszczerbek na zdrowiu,
 • śmierć ubezpieczonego.

Generali oferuje ochronę finansową dla osób między 18 a 65 rokiem życia, a maksymalny czas ochrony może trwać do 80 roku życia. 

Ubezpieczenie dostępne jest w jednym wariancie, ale możemy też otrzymać pakiet assistance, który wzmocni naszą ochronę. Ubezpieczyciel będzie wymagał jednak od nas oświadczenia o stanie zdrowia. 

Warta to 6 pakietów dla osób między 18 a 66 rokiem życia: Singiel, We dwoje, Rodzic z dzieckiem, Rodzina, 55 Plus i VIP.
Ochrona polisowa może trwać najdłużej do 80 roku życia. Przed przystąpieniem do zakupu ubezpieczyciel będzie wymagać od nas wypełnienia ankiety medycznej oraz informacji o stanie zdrowia.

Allianz proponuje 4-letnie umowy dla osób w wieku 16-65 lat. A zatem świadczenie może dotyczyć nawet 69-latków. Do wyboru ubezpieczeni mają 5 pakietów. Każdy z nich zawiera assistance medyczne.

Oferta otwartych ubezpieczeń grupowych

Towarzystwo ubezpieczenioweAXAGeneraliWartaAllianz
Wiek15-55 lat18-65 lat18-66 lat16-65 lat
Warianty

3

 • Dla mnie,
 • Dla mnie i dziecka,
 • Dla mnie i rodziny
1

6

 • Singiel,
 • We dwoje,
 • Rodzic z dzieckiem,
 • Rodzina,
 • 55 Plus,
 • VIP

5

 • Dla ciebie
 • Dla dwojga,
 • Dla rodzica,
 • Dla rodziny,
 • Dla seniora
Assistancetaktaktaktak
Czas trwania ochronymaksymalnie
do 69 roku życia
maksymalnie
do 80 roku życia
maksymalnie
do 80 roku życia
maksymalnie
do 69 roku życia
Oświadczenie kwalifikujące do ubezpieczenia
 • oświadczenie o stanie zdrowia,
 • oświadczenie o wykonywanym zawodzie
 • oświadczenie o stanie zdrowia
 • informacje o stanie zdrowia,
 • ankieta medyczna
 • oświadczenie o stanie zdrowia

Tabela 1. Na podstawie informacji zawartych na stronie otwartegrupy.pl.

Jakie ograniczenia w otwartych ubezpieczeniach na życie?

Także otwarte polisy grupowe posiadają pewne ograniczenia. Oprócz standardowych wyłączeń odpowiedzialności, warto zwrócić uwagę na karencję. To czas od zawarcia umowy, w którym polisa na dane zdarzenia nie działa.

Przykładowo, jeśli ubezpieczony popełni samobójstwo, to świadczenie z polisy zostanie wypłacone pod warunkiem, że do zdarzenie doszło po minimum 24 miesiącach od zakupu polisy. Inne zdarzenia, niekoniecznie ze skutkiem śmiertelnym, są obarczone krótszą karencją, np. półroczną, jak poważne zachorowanie, uszczerbek na zdrowiu czy pobyt w szpitalu spowodowany chorobą.

Karencja na 9-10 miesięcy występuje w przypadku urodzenia dziecka. To krócej niż w indywidualnych polisach na życie, gdzie taki okres wynosi zazwyczaj 12 miesięcy.

Każda karencja jest dla towarzystwa zabezpieczeniem przed falową wypłatą świadczenia z tego samego tytułu.

Ile wynosi karencja w otwartym ubezpieczeniu na życie?

ZdarzenieDługość karencji 
Śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu6 miesięcy
Śmierć ubezpieczonego
Uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu:
- za 100% uszczerbku w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
- za 1 % uszczerbku w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
Pobyt w szpitalu ubezpieczonego
w wyniku choroby - od 1 do 14 dnia i od 15 do 180 dnia
Poważne zachorowanie ubezpieczonego
rozszerzone o konsultacje specjalistyczne (30 wizyt w ciągu 12 miesięcy)
Śmierć rodziców ubezpieczonego
Śmierć rodziców współmałżonka ubezpieczonego
Śmierć dziecka ubezpieczonego
Urodzenie się martwego noworodka
(o ile ciąża trwała min. 22 tygodnie)
Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu 10 miesięcy
Urodzenie się dziecka wymagającego leczenia
- 1-4 punktów w skali Apgar
- 5-8 punktów w skali Apgar
Konsultacje lekarzy specjalistów w przypadku urodzenia dziecka wymagającego leczenia

Tabela 2. Na podstawie AXA Optymalny wybór w wariancie rozszerzonym (dla ubezpieczonych w wieku 15-50 lat).

Czy warto przystąpić do otwartego ubezpieczenia na życie?

Z całą pewnością spora grupa osób będzie takim rozwiązaniem usatysfakcjonowana. Jest to dobre rozwiązanie z uwagi na niewysoką cenę, a w zawodach, które przynoszą nieregularne dochody – taki układ jest korzystny.

Otwarte ubezpieczenie grupowe może zapewniać szeroki zakres ochrony, jak i pozwala włączyć bliskie osoby w ochronę polisową. Jednak nie dla każdego będzie to odpowiednia polisa.

Pamiętajmy o tym, że ubezpieczenia grupowe – czy oferowane w miejscu pracy, czy też w ramach otwartej polisy grupowej – charakteryzują się niską sumą ubezpieczenia. Zatem te osoby, które oczekują wyższych świadczeń lub zabezpieczenia na większą sumę pieniędzy – powinny rozważyć opcję indywidualnej polisy na życie. Wśród indywidualnych ubezpieczeń mamy do wyboru zarówno te, które będą nas chronić przez 5 lat, jak i takie – które zapewnią nam ochronę nawet na 30 lat. 

Zakres ochrony możemy całkowicie spersonalizować, zatem jeśli obawiamy się konkretnego ryzyka, np. zdiagnozowania nowotworu – możemy wybrać tylko takie rozszerzenie ochrony. Dopasować możemy również wysokość sumy ubezpieczenia – może to być zarówno 100 000 zł, 300 000 zł, jak i 1 000 0000 zł. 

Przed zakupem ubezpieczenia – bez względu na to, czy jesteśmy zdecydowani na otwarte ubezpieczenie grupowe, czy na polisę indywidualną – porównajmy dostępne oferty. Dzięki temu możemy znaleźć bardziej korzystne rozwiązania, jak sporo zaoszczędzić.

Ważne informacje

1. Zakup tradycyjnego ubezpieczenia grupowego jest możliwe za pośrednictwem pracodawcy

2. Osoby wykonujące wolne zawody (np. tłumacz, fotograf czy copywriter) z powodu wykonywania zleceń – tracą możliwość zakupu grupówki w miejscu pracy,

3. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe z myślą o wolnych zawodach stworzyły otwarte ubezpieczenia grupowe,

4. Przed zakupem należy porównać dostępne oferty, by uniknąć przepłacenia i znaleźć rozwiązanie najbardziej dopasowane do swoich potrzeb