Postanowiłeś kupić ubezpieczenie na życie? Chcesz znaleźć produkt, który zapewni Tobie i Twojej rodzinie odpowiednią ochronę ubezpieczeniową przez wiele lat. Jak dokonać właściwego wyboru, gdy zaczynasz się gubić w gąszczu ofert?

mężczyzna i kobieta na spacerze
Porównaj ceny

Polisa na życie może być: terminowa, bezterminowa, na dożycie, inwestycyjna, ochronna, oszczędnościowa... Z jej pomocą zgromadzisz kapitał, ochronisz swoje zdrowie oraz zagwarantujesz finansową pomoc rodzinie na wypadek Twojej śmierci. Aby ułatwić Ci wybór, podpowiadamy, jaki charakter ma każda z nich.

Przede wszystkim ochrona życia i zdrowia

Polisa na życie powinna przede wszystkim zapewnić Twojej rodzinie finansowe środki w sytuacji, gdy sam nie będziesz w stanie tego zrobić. Czyli w przypadku Twojej śmierci. Ten typ ochrony oferowany jest w każdym ubezpieczeniu na życie (bez względu na jego rodzaj). W większości towarzystw otrzymasz również gwarancję wypłaty pieniędzy po wypadku, którego skutkiem będzie inwalidztwo lub ciężka choroba.

Dodatkowo polisa na życie może zapewnić Ci środki na leczenie szpitalne i rehabilitację oraz różnego rodzaju usługi assistance (np. dostarczenie leków, opiekę nad dziećmi na czas Twojej choroby, dojazdy rehabilitanta do domu, prywatne lekcje dla Twojego dziecka po jego poważnym zachorowaniu lub wypadku).

Towarzystwa ubezpieczeniowe nie poprzestają na wyłącznej ochronie ubezpieczającego (czyli osoby, która zawiera umowę). Jedna polisa może gwarantować bezpieczeństwo jej partnera lub całej rodziny. Im szerszy zakres ochrony wybierzesz, tym większe bezpieczeństwo finansowe zapewnisz wszystkim jej członkom. Pamiętaj jednak, że wiązać się to będzie z wyższą składką ubezpieczeniową.

Oszczędzanie i inwestowanie

Interesuje Cię nie tylko ochrona życia, ale również bezpieczne oszczędzanie? Bez problemu kupisz taką polisę. Dzięki niej będziesz mógł np. zapewnić dziecku prywatną edukację czy lepszy życiowy start (tzw. polisy posagowe). Możesz także gromadzić oszczędności dla siebie. Po określonym w umowie czasie – lub nawet wcześniej – wypłacisz gotówkę i przeznaczysz ją na dowolny cel, np. zakup samochodu, wymarzone wakacje czy spłatę kredytu.

Oferta ubezpieczeń na życie nie kończy się na formie oszczędnościowej. Na odważnych czekają również polisy inwestycyjne. Ubezpieczenie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym to połączenie polisy na życie oraz inwestowania w TFI (Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych). Składka ubezpieczeniowa jest w nich dzielona na dwie części – jedna zapewnia wypłatę odpowiedniej sumy ubezpieczenia w razie Twojej śmierci, a druga służy do wykupienia jednostek uczestnictwa w UFK (Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych). Te z kolei są inwestowane w TFI. Pomimo zapewnienia wypłaty gwarantowanej (na wypadek śmierci ubezpieczonego),powinieneś mieć na uwadze ryzyko inwestycyjne – zysk nie jest gwarantowany.

Polisa terminowa czy na całe życie?

Ubezpieczenia na życie różnią się również długością trwania umowy. Zanim zdecydujesz się na określony typ ochrony, przemyśl, jak długo będziesz chciał w nią inwestować (lub raczej – jak długo będzie Ci ona potrzebna).

Masz do wyboru polisy:

  • terminowe: zawierasz umowę np. na 5, 10 czy 15 lat;
  • bezterminowe – czyli do końca życia. Niektórzy ubezpieczyciele wyznaczają w nich górny pułap wieku, np. 85 lat, po którym przechodzi się na tryb bezskładkowy. Wówczas ochrona nadal działa, ale nie trzeba już opłacać składek;
  • na dożycie: w umowie określa się wiek, po przekroczeniu którego otrzymasz wcześniej zgromadzone środki finansowe, np. po przejściu na emeryturę.