Chcesz zabezpieczyć swoje zdrowie, przyszłość, komfort życia, ale nie wiesz jak to zrobić? Najlepszym rozwiązaniem jest ubezpieczenie zdrowotne, jednak liczba ofert dostępnych na rynku ubezpieczeniowym jest tak duża, że łatwo się pogubić.

Zadanie jest tym trudniejsze, że większość z nas nie ma na co dzień do czynienia z takimi pojęciami jak na karencja, wyłączenia odpowiedzialności czy sumy ubezpieczenia, przez co łatwo dokonać zbyt pochopnego wyboru. Podpowiadamy więc, na co zwrócić uwagę przy zakupie polisy zdrowotnej. Najpierw przyjrzymy się konstrukcji samego ubezpieczenia, a następnie sprawdzimy przykładzie zawartość polisy w różnych wariantach ochrony. Wszystko w oparciu o przykładowe ubezpieczenie dostępne w rankingu polis zdrowotnych – Inter Vision (TU Inter Polska).

Ubezpieczeniowe know-how

Zadaniem polisy zdrowotnej jest ochrona zdrowia przez zapewnienie odpowiednich środków finansowych potrzebnych na leczenie czy zrealizowanie świadczenia medycznego Tyle że polisa polisie nierówna, w związku z czym różne produkty mogą oferować zupełnie co innego. W oparciu o polisę Inter Vision (TU Inter Polska) łatwiej będzie nam zrozumieć, na co zwracać uwagę przed zakupem

1. WIEK UBEZPIECZONEGO

W ubezpieczeniach zdrowotnych ma on spore znaczenie. Tak jest również w przypadku polisy Inter Vision. Im jesteśmy starsi, tym większe prawdopodobieństwo śmierci, zachorowania na raka, zawału serca czy udaru mózgu. Dlatego ubezpieczyciel będzie wymagać od nas wypełnienia ankiety medycznej, której zadaniem jest ustalenie stanu zdrowia. W oparciu o ankietę określana jest później suma ubezpieczenia. W polisie Inter Vision maksymalny wiek ubezpieczonego przy zawieraniu umowy wynosi 60 lat.

2. CZAS TRWANIA UMOWY 

W przypadku polisy zdrowotnej to najczęściej rok, podobnie jak w przypadku ubezpieczenia Inter Vision. Po tym czasie ubezpieczony ma możliwość kontynuowania ochrony przez kolejne 12 miesięcy.

3. OPŁACANIE SKŁADKI 

Jednorazowo lub w ratach. W Inter Vision jest dostępnych kilka częstotliwości: 

 • miesięczna, 
 • kwartalna, 
 • półroczna,
 • roczna. 

Tutaj spore znaczenie ma również sama cena składki – możemy wybrać tanie ubezpieczenie i dzięki temu ponosić koszty każdego miesiąca z uwagi na jego niewysoką cenę albo zdecydować się również na droższą opcję i wówczas wybrać sposób płatności w momencie, który finansowo jest dla nas najbardziej dogodny, jak np. w chwili otrzymania zwrotu z podatku – większy zastrzyk gotówki pozwoli nam bez problemu opłacić składkę roczną.

4. WYSOKOŚĆ SKŁADKI 

Jest zależna od kilku czynników. To głównie zakres wybranej ochrony (wariant podstawowy czy rozszerzony), jak i nasz wiek. Im wcześniej się zdecydujemy na zakup polisy, tym korzystniejszą otrzymamy ofertę

5. UMOWY DODATKOWE 

Rozszerzenia do umowy podstawowej. Dotyczą również ubezpieczeń zdrowotnych – możemy dodatkowo nabyć rozszerzenie dotyczące chorób odkleszczowych, pobytu w szpitalu czy opieki po hospitalizacji. Dodatki są wykupywane osobno albo w ramach wariantów ochrony (patrz tabela poniżej).

Zakres ochrony sprawdź przed zakupem polisy

Zakres ochrony, jaką może zapewnić polisa zdrowotna to kwestia towarzystwa ubezpieczeniowego – każde może oferować w podobnej cenie coś zupełnie innego. Część towarzystw ubezpieczeniowych taką możliwość daje poprzez umowy dodatkowe, inne z kolei oferują po prostu kilka wariantów cenowych.

W przypadku towarzystwa ubezpieczeniowego Inter Polska mamy do wyboru wariant Basic, Silver, Gold oraz Diamond

Inter Vison – zakres zależy od wariantu

zdarzenieBASICSILVERGOLDPLATINUM
Koszty ambulatoryjnych konsultacji lekarskich
1)
Koszty ambulatoryjnie przeprowadzonych badań laboratoryjnych
Koszty ambulatoryjnie przeprowadzonych badań diagnostycznych
Koszty profilaktycznego przeglądu stanu zdrowia
Assistance
Koszty leczenia dentystycznego
Koszty leczenia ortodontycznego
2)
Koszty środków pomocniczych
3)
Dzienny zasiłek szpitalny

100 zł 
1-90
dni

150 zł
1-90
dni

200 zł
1-90
dni

Koszty domowych wizyt lekarskich
4)
Koszty zabiegów protetycznych
Koszty leków
5)

pozostałe leki
po potrąceniu refundacji NFZ
do 500 zł 

pozostałe leki
po potrąceniu refundacji NFZ
do 700 zł 

Koszty zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych
Koszty ambulatoryjnego leczenia psychoterapeutycznego

1) z wyłączeniem lekarza dentysty, lekarza rehabilitacji medycznej oraz lekarza medycyny pracy
2) koszty materiałów i robocizny objęte są ochroną w przypadku ubezpieczonych do 18. roku życia
3) koszt zakupu lub wypożyczenia środków pomocniczych koniecznych do zastosowania w związku z zabiegiem chirurgicznym wykonywanym w trakcie leczenia szpitalnego
4) internistów, pediatrów i lekarzy rodzinnych, w wyniku nieszczęśliwego wypadku i nagłego zachorowania
5) INTER Polska pokrywa koszty leków aktualnie zarejestrowanych i dopuszczonych do obrotu w Polsce, koniecznych do zastosowania przez Ubezpieczonego. Leki muszą zostać zlecone przez lekarza i zakupione w aptece.

Tabela 1. Na podstawie OWU Inter Vision.
 

W każdym z wariantów pakiet Assistance zawiera 9 tych samych świadczeń. To:

 • wizyta domowa lekarza,
 • transport medyczny,
 • wizyta pielęgniarki, 
 • pomoc psychologa,
 • organizacja procesu rehabilitacyjnego,
 • organizacja wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
 • dostawa leków,
 • organizacja opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi,
 • infolinia medyczna.

Kiedy nie będzie odszkodowania?

Kolejnymi bardzo ważnymi punktami, na które powinniśmy zwrócić uwagę przed zakupem są wyłączenie odpowiedzialności oraz karencja. Bez wiedzy na temat obu rzeczy – w ogóle nie powinniśmy podpisywać umowy na zakup ubezpieczenia.

Wyłączenia odpowiedzialności to sytuacje, w których ubezpieczyciel daje sobie prawo do niewypłacenia nam świadczenia. W przypadku oferty Inter Polska są to m.in. szkody oraz choroby powstałe wskutek: 

 • stosowania naukowo nieuznanych metod badań, leczenia oraz leków niedopuszczonych do stosowania w Polsce;
 • leczenia kuracyjnego, sanatoryjnego oraz pobytów rehabilitacyjnych;
 • pobytu w domu opieki lub innej placówce opiekuńczo–leczniczej lub leczniczo–pielęgnacyjnej, w której Ubezpieczony przebywa z przyczyn medycznych, rodzinnych lub społecznych;
 • zakażenia wirusem HIV;
 • leczenia i następstw zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS); 
 • choroby alkoholowej;
 • diagnozowania i leczenia niepłodności;
 • leczenia z zakresu medycyny estetycznej, kosmetyki;
 • leczenia z zakresu chirurgii plastycznej, chyba że jest uzasadniona z medycznego punktu widzenia;
 • zatrucia spowodowanego spożywaniem alkoholu, używaniem narkotyków i innych substancji uznanych za nielegalne oraz środków odurzających, zażyciem środków farmakologicznych niezapisanych przez lekarza lub samowolnym przekroczeniem dawek lekarstw powszechnie stosowanych w lecznictwie;
 • leczenia odwykowego (w tym także zabiegów odwykowych i odtruwających) łącznie z kuracją odwykową;
 • leczenia przez osoby bliskie (współmałżonka, rodziców, rodzeństwo lub dzieci).

Ważna jest również karencja, czyli moment, po którym dopiero zaczyna obowiązywać pełna ochrona. W Inter Vision karencja trwa 3 miesiące od podpisania umowy z ubezpieczycielem.

Ważne informacje

1. Przed zakupem polisy zdrowotnej porównajmy ze sobą kilka różnych ofert

2. Towarzystwo INTER Polska oferuje możliwość zakupu ubezpieczenia zdrowotnego w 4 wariantach

3. Przed podpisaniem umowy zwróćmy uwagę na wyłączenia odpowiedzialności oraz karencję

4. Karencja w INTER Polska trwa aż 3 miesiące