Posiadanie polisy zdrowotnej w trakcie studiów jest bardzo przydatne, o ile zakres takiego ubezpieczenia będzie odpowiednio dobrany. Sprawdzamy, na co mogą liczyć studenci i doktoranci w różnym wieku.

Studia to bardzo specyficzny okres w życiu człowieka. Jedni potrzebują na skończenie tego etapu edukacji 5 lat, a inni znacznie więcej. Jednak bez względu na liczbę semestrów czy tryb studiowania warto już wtedy zabezpieczyć się finansowo na wypadek komplikacji zdrowotnych. Okazuje się, że polisa zdrowotna wcale nie jest ogromnym wydatkiem, apozwala ominąć kolejki w publicznych placówkach NFZ i zapłacić znacznie mniej za konsultacje u lekarza specjalisty.

Polisa dla studenta – kluczowy wiek 26 lat

Studentów możemy podzielić na dwie grupy wiekowe – pierwsza to osoby w wieku 18-26 lat, które rozpoczęły studia zaraz po maturze. Do osiągnięcia tego wieku student lub doktorant korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach bądź opiekunach prawnych.

Druga grupa to osoby, które zaczęły studia w wieku późniejszym lub zdecydowały się na kilka kierunków i przekroczyły 26. rok życia. To także ci, którzy kontynuują naukę w ramach studiów doktoranckich. Te osoby nie mogą liczyć już na ubezpieczenie od rodziców lub np. z tytułu alimentów lub renty rodzinnej. Studentów i doktorantów, którzy ukończyli 26. rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, do polisy zdrowotnej zgłasza uczelnia i odprowadza za nich składkę. Ale muszą najpierw napisać odpowiedni wniosek.

Studenci po 26. roku życia mogą korzystać z darmowej opieki medycznej w sytuacji gdy także:

 • są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę;
 • prowadzą własną działalność gospodarczą;
 • posiadają prawo do renty lub emerytury;
 • są bezrobotni i zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Problem zaczyna się, gdy student świadczy pracę w oparciu o tzw. umowę śmieciową, która nie zapewnia ubezpieczenia zdrowotnego. W sytuacji zachorowania szybki dostęp do lekarza jak i samo leczenie są kosztowne.

Polisa na uczelni – jaki wybór?

Studenta po 26. roku życia może ubezpieczać uczelnia. Jest to najczęściej ubezpieczenie NNW – od następstw nieszczęśliwych wypadków. NNW na uczelni gwarantuje wsparcie finansowe z tytułu poważnego zachorowania, wypadku komunikacyjnego czy doznanej kontuzji, ale już niekoniecznie zapewnia dostęp do lekarza czy sfinansowanie zakupu wybranych leków.  

Przystępując do ubezpieczenia na uczelni, student musi w oświadczeniu spełnić kilka warunków, m.in.:

 • nie podlegać ubezpieczeniu jako członek rodziny, np. rodzica lub współmałżonka,
 • nie prowadzić działalności gospodarczej,
 • nie pracować na umowę – w tym zlecenie,
 • nie pobierać świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego,
 • nie pobierać stypendium sportowego,
 • nie pobierać renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku stałego wyrównawczego lub gwarantowanego zasiłku okresowego z pomocy społecznej,
 • nie mieć uprawnień do pobierania świadczeń alimentacyjnych,
 • nie posiadać statusu rolnika.

Główna wada polisy zdrowotnej na uczelni to określony czas ochrony. Umowa polisowa trwa do ukończenia studiów lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich. 

Prywatna polisa zdrowotna daje znacznie więcej – zapewnia ochronę przez cały okres trwania umowy. Można dzięki temu przerwać studia, zakończyć je przed czasem, czy zmienić kierunek. Większość towarzystw ubezpieczeniowych nie stosuje tego rodzaju ograniczeń wiekowych. Część z nich kieruje swoje produkty ubezpieczeniowe po prostu do określonej grupy wiekowej np. 18 – 60 lat (Signal Iduna) lub maksymalnie do 75. roku życia (Medicover). 

PAMIĘTAJ!
Ubezpieczenie na uczelni nie wyklucza nabycia prywatnej polisy zdrowotnej. W sytuacji, gdy wsparcie obu polis dubluje się – np. w sytuacji pobytu w szpitalu – ubezpieczony może liczyć na podwójne świadczenie.

Cena polisy zdrowotnej dla studenta

Rozpiętość cenowa jest naprawdę spora. Możemy znaleźć dobre oferty poniżej 60 zł, jak również zainwestować więcej np. ok. 100 lub 300 zł. Cena nie stanowi o jakości polisy, ale o zakresie usług, jakie oferuje. Część ubezpieczeń zdrowotnych będzie gwarantować możliwość skorzystania z pomocy 6 lekarzy różnych specjalizacji, inne z kolei umożliwią dostęp do 77 różnych specjalistów. 

PRZYKŁADOWE OFERTY PRYWATNYCH UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH

TU

Liczba lekarzy

Liczba badań

Wizyty domowe

Składka miesięczna

Signal Iduna – Pełnia Zdrowia Direct+

6

85

-

Od 55 zł

Signal Iduna – POLMED wariant podstawowy

15

110

Tak

Od 75 zł

Signal Iduna – Start+ wariant podstawowy

15

110

Tak

Od 99 zł

INTER Ubezpieczenia – INTER VISION Basic

77

412

Tak

Od 149 zł

Signal Iduna – Pełnia zdrowia Direct+ Pakiet Rodzinny

6

85

Nie

Od 192 zł

INTER Ubezpieczenia – INTER VISION Silver

77

412

Tak

Od 198 zł

INTER Ubezpieczenia – INTER VISION Gold

77

416

Tak

Od 208 zł

Signal Iduna – Pełnia zdrowia POLMED Pakiet Rodzinny

15

110

Tak

Od 259 zł

INTER Ubezpieczenia – INTER VISION Diamond

77

416

Tak

Od 301 zł

Medicover

67

880

Tak

Od 335 zł

MediSky – Karta Zdrowotna

Bez limitu

Bez limitu

Tak

Od 295 zł

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie danych rankomat.pl z dnia 28.09.2023 r.

Najtańsze rozwiązanie może zatem kosztować 55 zł miesięcznie, najdroższe to wydatek rzędu 335 zł za miesiąc. Polisa zdrowotna dla studenta powinna być wybrana z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb osoby uczącej się. Oferty posiadają różny zakres usług, który powinien wpisywać się dokładnie w to, czego potrzebuje student.

Co zapewnia prywatna polisa zdrowotna?

Rozpiętość cenowa jest spora, podobnie jak oferowany zakres ochrony. Nie zawsze dostęp do większej liczby lekarzy specjalistów będzie jedynym kryterium wyboru. Sprawdźmy, jak wygląda przykładowa oferta plisy zdrowotnej - ubezpieczenie Inter Polska.

Towarzystwo oferuje produkt Inter Vision w czterech wariantach. We wszystkich porównywalny jest dostęp do lekarzy, m.in.: chirurga, alergologa, ginekologa, internisty, kardiologa, laryngologa, neurologa, okulisty, ortopedy, pediatry i urologa.

Inter Polska zapewnia też szereg badań (ponad 416), w tym: cholesterol, cytologię, EKG, morfologię, RTG, rezonans magnetyczny i tomografię komputerową.

W ramach prywatnej polisy zdrowotnej Inter Vision dostępne finansowane są również inne zdarzenia, jak:

 • szczepienia - przeciw grypie i chorobom tropikalnym,
 • wizyty domowe - 1 wizyta na zdarzenie,
 • pakiet assistance medyczny.

Prywatną polisę zdrowotną można poszerzyć o umowy dodatkowe, dzięki czemu ubezpieczenie będzie dopasowane do indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych. Studenci i doktoranci w polisie Inter Vision mogą wybrać nie tylko wariant, le i poszczególne zdarzenia, jak:

 • medycyna pracy,
 • NNW,
 • operacje,
 • powtórną opinię medyczną,
 • rehabilitację,
 • leczenie za granicą,
 • zabiegi protetyczne w NNW,
 • pobyt w szpitalu,
 • poważne zachorowanie,
 • dentystykę.

Tym samym polisa zdrowotna ma znacznie szersze zastosowanie niż ubezpieczenie gwarantowane z uczelni. A przy tym nie obowiązuje tu okres ważności umowy - tak polisa może trwać nawet do 60. roku życia, pod warunkiem regularnego opłacania składek.

Taka polisa zapewni przede wszystkim finansowe pokrycie kosztów leczenia czy korzystania z usług medycznych. Wyjątkiem są tylko niektóre skrajne sytuacje, jak zarażenie wirusem HIV, choroba alkoholowa, chirurgia plastyczna i zaburzenia psychiczne. Wyłączone z ochrony są również wypadki doznane podczas wyczynowego uprawiania sportu czy w wyniku prowadzenia pojazdu bez wymaganych pozwoleń.

Warto również rozważyć inne rozwiązania, które oferują firmy Signal Iduna, MediSky czy Medicover. Porównanie ofert jest kluczowe, gdy chcemy sprawdzić, co oferują poszczególne produkty.

Gdzie znaleźć najlepsze rozwiązanie?

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla studenta to produkt, który oferuje wiele firm oraz towarzystw ubezpieczeniowych. Znalezienie odpowiedniej polisy może stanowić wyzwanie, gdy nie orientujemy się w tym, co mogą w ogóle oferować tego typu ubezpieczenia.

Porównania ofert można oczywiście dokonać samodzielnie. Jest to jednak proces długi i żmudny - trzeba wyszukać firmy, które posiadają w ofercie ubezpieczenie zdrowotne dla studenta, następnie sprawdzić dostępne warianty i porównać je z pozostałymi. Szybko można się w tym pogubić.

Ułatwieniem jest możliwość skorzystania z pomocy porównywarki, która dokonuje również porównania innych ofert - ubezpieczenia OC samochodu lub ubezpieczenia podróży. Zadaniem porównywarki jest przedstawienie jak największej liczby ofert, dzięki czemu każdy może znaleźć coś dla siebie w jednym miejscu. W ten sposób możemy zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale i cenny czas.

Ważne informacje

1. Studenci na uczelni otrzymują możliwość ubezpieczenia NNW, które nie ułatwia dostępu do opieki zdrowotnej

2. Można posiadać dwa ubezpieczenia – NNW i zdrowotne, które zapewniają wypłatę świadczenia nawet w razie tego samego zdarzenia

3. Polisa zdrowotna ma szeroki zakres wiekowy, dzięki czemu studenci nie muszą obawiać się ograniczenia wiekowego po ukończeniu 26. roku życia

4. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne nie jest drogie i kosztuje od ok. 55 zł miesięcznie

Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie zdrowotne dla studenta

 1. Ile kosztuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla studenta?

  Koszt takiej polisy zaczyna się w wysokości 55 zł miesięcznie, a maksymalnie wynosić może około 350 zł za miesiąc. Cena zależna jest od zakresu usług, jakie oferuje polisa zdrowotna.

 2. Co obejmuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla studenta?

  Taka polisa zapewnia dostęp do specjalistów, bez wymagania kolejek oraz konieczności skierowania. Skorzystać można również z darmowych badań diagnostycznych i specjalistycznych. Ubezpieczenie zapewnia również darmowe szczepienia przeciw grypie, wizyty domowe lekarza, dodatkową opinię medyczną oraz pakiety specjalizujące się w określonych usługach: psychiatryczne, stomatologiczne czy protetyczne.

 3. Gdzie można kupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla studenta?

  Aby kupić takie ubezpieczenie, warto szukać informacji na stronach poświęconych tematyce ubezpieczeniowej. Pozwalają one skorzystać z pomocy porównywarki ubezpieczeniowej oraz rankingów, które przedstawiają wiele różnych dostępnych rozwiązań. Dzięki temu w jednym miejscu można dowiedzieć się o wielu ofertach i dokonać porównania.