Posiadanie polisy zdrowotnej w trakcie studiów jest bardzo przydatne, o ile zakres takiego ubezpieczenia będzie odpowiednio dobrany. Sprawdzamy, na co mogą liczyć studenci i doktoranci w różnym wieku.

Studia to bardzo specyficzny okres w życiu człowieka. Jedni potrzebują na skończenie tego etapu edukacji 5 lat, a inni znacznie więcej. Jednak bez względu na liczbę semestrów czy tryb studiowania warto już wtedy zabezpieczyć się finansowo na wypadek komplikacji zdrowotnych. Okazuje się, że polisa zdrowotna wcale nie jest ogromnym wydatkiem, a pozwala ominąć kolejki w publicznych placówkach NFZ i zapłacić znacznie mniej za konsultacje u lekarza specjalisty.

Polisa dla studenta – kluczowy wiek 26 lat

Studentów możemy podzielić na dwie grupy wiekowe – pierwsza to osoby w wieku 18-26 lat, które rozpoczęły studia zaraz po maturze. Do osiągnięcia tego wieku student lub doktorant korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach bądź opiekunach prawnych.

Druga grupa to osoby, które zaczęły studia w wieku późniejszym lub zdecydowały się na kilka kierunków i przekroczyły 26. rok życia. To także ci, którzy kontynuują naukę w ramach studiów doktoranckich. Te osoby nie mogą liczyć już na ubezpieczenie od rodziców lub np. z tytułu alimentów lub renty rodzinnej. Studentów i doktorantów, którzy ukończyli 26. rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, do polisy zdrowotnej zgłasza uczelnia i odprowadza za nich składkę. Ale muszą najpierw napisać odpowiedni wniosek.

Studenci po 26. roku życia mogą korzystać z darmowej opieki medycznej w sytuacji gdy także:

 • są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę;
 • prowadzą własną działalność gospodarczą;
 • posiadają prawo do renty lub emerytury;
 • są bezrobotni i zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Problem zaczyna się, gdy student świadczy pracę w oparciu o tzw. umowę śmieciową, która nie zapewnia ubezpieczenia zdrowotnego. W sytuacji zachorowania szybki dostęp do lekarza jak i samo leczenie są kosztowne.

Polisa na uczelni – jaki wybór?

Studenta po 26. roku życia może ubezpieczać uczelnia. Jest to najczęściej ubezpieczenieNNW – od następstw nieszczęśliwych wypadków. NNW na uczelni gwarantuje wsparcie finansowe z tytułu poważnego zachorowania, wypadku komunikacyjnego czy doznanej kontuzji, ale już niekoniecznie zapewnia dostęp do lekarza czy sfinansowanie zakupu wybranych leków.  

Przystępując do ubezpieczenia na uczelni, student musi w oświadczeniu spełnić kilka warunków, m.in.:

 • nie podlegać ubezpieczeniu jako członek rodziny, np. rodzica lub współmałżonka,
 • nie prowadzić działalności gospodarczej,
 • nie pracować na umowę – w tym zlecenie,
 • nie pobierać świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego,
 • nie pobierać stypendium sportowego,
 • nie pobierać renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku stałego wyrównawczego lub gwarantowanego zasiłku okresowego z pomocy społecznej,
 • nie mieć uprawnień do pobierania świadczeń alimentacyjnych,
 • nie posiadać statusu rolnika.
Oferta PZU dla Politechniki Wrocławskiej
• w 3 różnych wariantach cenowych – 25 zł, 45 zł, 50 zł miesięcznie,
• na 3 różne sumy ubezpieczenia – 15 000 zł, 25 000 zł i 30 000 zł.
• dla studentów, doktorantów, uczestników obozów studenckich, kadry i pracowników uczelnianych.

Główna wada polisy zdrowotnej na uczelni to określony czas ochrony. Umowa polisowa trwa do ukończenia studiów lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich. 


Prywatna polisa zdrowotna daje znacznie więcej – zapewnia ochronę przez cały okres trwania umowy. Można dzięki temu przerwać studia, zakończyć je przed czasem, czy zmienić kierunek. Większość towarzystw ubezpieczeniowych nie stosuje tego rodzaju ograniczeń wiekowych. Część z nich kieruje swoje produkty ubezpieczeniowe po prostu do określonej grupy wiekowej np. 18 – 65 lat (InterRisk) lub maksymalnie do 69. roku życia (AXA). 

PAMIĘTAJ!
Ubezpieczenie na uczelni nie wyklucza nabycia prywatnej polisy zdrowotnej. W sytuacji, gdy wsparcie obu polis dubluje się – np. w sytuacji pobytu w szpitalu – ubezpieczony może liczyć na podwójne świadczenie.

Cena polisy zdrowotnej dla studenta

Rozpiętość cenowa jest naprawdę spora. Możemy znaleźć dobre oferty poniżej 50 zł, jak również zainwestować więcej np. ok. 100 lub 200 zł. 

Miesięczny koszt polisy zdrowotnej dla studenta

PolisaBadaniaLekarze specjaliściSkładka
TU Zdrowiet19016od 32 zł
Signal Iduna11015od 62 zł
InterRisk8918od 65 zł
AXA339od 68 zł
Inter Polska17364od 125 zł

Oprac. rankomat.pl

Składka miesięczna, która wahać się może w granicach 32 zł do nawet 245 zł miesięcznie. W ramach polisy zdrowotnej ubezpieczony student może otrzymać dostęp kilkudziesięciu lekarzy specjalistów i kilkuset badań.
 

Co zapewnia prywatna polisa zdrowotna?

Rozpiętość cenowa jest spora, podobnie jak oferowany zakres ochrony. Nie zawsze dostęp do większej liczby lekarzy specjalistów będzie jedynym kryterium wyboru. Sprawdźmy, jak wygląda przykładowa oferta plisy zdrowotnej - ubezpieczenie Inter Polska.

Towarzystwo oferuje produkt Inter Vision w czterech wariantach. We wszystkich porównywalny jest dostęp do lekarzy, m.in.: chirurga, alergologa, ginekologa, internisty, kardiologa, laryngologa, neurologa, okulisty, ortopedy, pediatry i urologa.

Inter Polska zapewnia też szereg badań (ponad 170), w tym: cholesterol, cytologię, EKG, morfologię, RTG, rezonans magnetyczny i tomografię komputerową.

W ramach prywatnej polisy zdrowotnej Inter Vision dostępne finansowane są również inne zdarzenia, jak:

 • szczepienia - przeciw grypie i chorobom tropikalnym,
 • wizyty domowe - 1 wizyta na zdarzenie,
 • pakiet assistance medyczny.

Prywatną polisę zdrowotną można poszerzyć o umowy dodatkowe, dzięki czemu ubezpieczenie będzie dopasowane do indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych. Studenci i doktoranci w polisie Inter Vision mogą wybrać nie tylko wariant, le i poszczególne zdarzenia, jak:

 • medycyna pracy,
 • NNW,
 • operacje,
 • powtórną opinię medyczną,
 • rehabilitację,
 • leczenie za granicą,
 • zabiegi protetyczne w NNW,
 • pobyt w szpitalu,
 • poważne zachorowanie,
 • dentystykę.

Tym samym polisa zdrowotna ma znacznie szersze zastosowanie niż ubezpieczenie gwarantowane z uczelni. A przy tym nie obowiązuje tu okres ważności umowy - tak polisa może trwać nawet do 69. roku życia, pod warunkiem regularnego opłacania składek.

Taka polisa zapewni przede wszystkim finansowe pokrycie kosztów leczenia czy korzystania z usług medycznych. Wyjątkiem są tylko niektóre skrajne sytuacje, jak zarażenie wirusem HIV, choroba alkoholowa, chirurgia plastyczna i zaburzenia psychiczne. Wyłączone z ochrony są również wypadki doznane podczas wyczynowego uprawiania sportu czy w wyniku prowadzenia pojazdu bez wymaganych pozwoleń.

Ważne informacje

1. Studenci na uczelni otrzymują możliwość ubezpieczenia NNW, które nie ułatwia dostępu do opieki zdrowotnej

2. Można posiadać dwa ubezpieczenia – NNW i zdrowotne, które zapewniają wypłatę świadczenia nawet w razie tego samego zdarzenia

3. Polisa zdrowotna ma szeroki zakres wiekowy, dzięki czemu studenci nie muszą obawiać się ograniczenia wiekowego po ukończeniu 26. roku życia

4. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne nie jest drogie i kosztuje od ok. 30 zł miesięcznie