Większość pacjentów jest uprawniona do korzystania z darmowej opieki zdrowotnej. Jednak z uwagi na zawodność systemu NFZ sporo osób decyduje się na prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Powodem jest nski koszt takiej polisy – za TU Zdrowie zapłacimy zaledwie 32 zł miesięcznie.

Długi czas oczekiwania na wizytę, konieczność skierowania do specjalisty, niedostateczne warunki badania w przychodniach publicznych to główne powody, które kierują Polaków do prywatnych gabinetów lekarskich. Zdecydowanie bardziej korzystnym rozwiązaniem jest zakup polisy zdrowotnej – wychodzi taniej i sprawniej. Przyjrzyjmy się zatem ofercie firmy ubezpieczeniowej TU Zdrowie.

TU Zdrowie – co zyskujemy?

Firma ubezpieczeniowa TU Zdrowie działa od blisko 10 lat na polskim rynku ubezpieczeniowym. Grupa skupia się wyłącznie na polisach zdrowotnych, co pozwala w pełni poświęcić się temu konkretnemu rodzajowi ubezpieczeń.

Produkt jest formą ubezpieczenia indywidualnego i zapewnia ochronę zdrowia w postaci:

 • darmowych wizyt u wybranych specjalistów, 
 • darmowe badania diagnostyczne,
 • szybki czas realizacji wizyt – często tego samego dnia lub w ciągu kilku dni roboczych.

TU Zdrowie współpracuje z dużymi sieciami prywatnych placówek jak np. Polmed czy Scanmed. Oznacza to, że dostęp do lekarzy konkretnych specjalizacji, jak i badań diagnostycznych nie będzie trudny. Ale skorzystać z usług lekarzy czy z badań można tylko na terenie Polski.

UWAGA!
W ramach umowy ubezpieczenia TU ZDROWIE nie wymaga skierowania lekarza opieki podstawowej do lekarza opieki specjalistycznej. 

Suma ubezpieczenia dla świadczeń pieniężnych wynosi 100 000 zł w jednym roku ubezpieczeniowym.
Przyszli ubezpieczeni mają do wyboru opcję podstawową (Basic) i rozszerzoną (Prestige). 

TU Zdrowie – ważne terminy

Umowa polisy zdrowotnej trwa 12 miesięcy z możliwością kontynuowania ochrony na kolejny rok. Maksymalny wiek, w jakim możemy przystąpić do zakupu polisy to 70 lat.

Skierowania na badania diagnostyczne zachowują ważność przez 3 miesiące od daty wystawienia, skierowania na zabiegi rehabilitacyjne i leczenie szpitalne 1 miesiąc od daty wystawienia.

Jeśli korzystamy ze świadczenia medycznego umawianego przez infolinię i nie wskazujemy konkretnego lekarza lub konkretnej placówki medycznej, TU Zdrowie gwarantuje wykonanie usługi medycznej:

 • w ciągu 24 godzin – opieka podstawowa;
 • w ciągu 3 dni – porada lekarza specjalisty;
 • w ciągu 120 godzin – dotyczy lekarzy specjalności takich jak: anestezjolog, chirurg naczyniowy, chirurg onkolog, hematolog, lekarz chorób zakaźnych, nefrolog, nefrolog dziecięcy, neurochirurg, onkolog, proktolog, pulmonolog, reumatolog

Wariant podstawowy TU Zdrowie – 199 badań i 16 lekarzy

Wysokość składki zależy od nas samych – w zależności od tego, na jaki zakres ochrony się zdecydujemy i czy wybierzemy opcję Assistance. Wysokość składki zaczyna się od kwoty 32 zł miesięcznie. W jej ramach możemy liczyć na:

 • nielimitowane porady lekarskie w ramach opieki podstawowej i zabiegi pielęgniarskie,
 • nielimitowane konsultacje lekarskie,
 • nielimitowane zabiegi lekarskie i inne usługi wykonywane przez lekarzy specjalistów,
 • nielimitowane konsultacje profesorskie.

To także wizyty domowe czy profilaktyczny przegląd stanu zdrowia czy dostęp do badań różnego rodzaju, jak:

 • laboratoryjne,
 • radiologiczne (RTG),
 • czynnościowe,
 • ultrasonograficzne (USG),
 • endoskopowe,
 • tomografii komputerowej,
 • rezonansu magnetycznego.

TU Zdrowie Basic – wybrany zakres

lekarzebadaniainne
 • chirurg
 • internista
 • laryngolog
 • neurolog
 • okulista
 • pediatra
 • urolog
 • cholesterol
 • cytologia ginekologiczna
 • EKG
 • morfologia
 • RTG
 • szczepienia przeciw grypie

Tabela 1. Na podstawie OWU TU Zdrowie.

Wariant rozszerzony TU Zdrowie – 466 badań i 40 lekarzy

Polisa skierowana jest do tych osób, którym zależy na bardziej kompleksowej ochronie. Wysokość składki zwiększa się – zaczyna się w granicach 168 zł miesięcznie i jest uzależniona od wybranych rozszerzeń i dodatków. 

W przypadku tej polisy ubezpieczony może skorzystać z pomocy:

 • lekarzy 40 specjalizacji;
 • 466 badań diagnostycznych;
 • nielimitowanej rehabilitacji;
 • nielimitowanych wizyt domowych;
 • szczepień przeciwko grypie, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B, odrze, różyczce, śwince, odkleszczowemu zapaleniu mózgu i opon mózgowych.

TU Zdrowie Basic – wybrany zakres

lekarzebadaniainne

Zakres wariantu Basic 
oraz dodatkowo:

 • alergolog
 • ortopeda
 • kardiolog
 • ginekolog

Zakres wariantu Basic
oraz dodatkowo:

 • rezonans magnetyczny

Szczepienia:

 • przeciw grypie
 • WZW typu A i B
 • odra, różyczka, świnka
 • odkleszczowe zapalenie opon mózgowych i mózgu
   
 • wizyty domowe (nielimitowane)
 • rehabilitacja (nielimitowane)

Tabela 1. Na podstawie OWU TU Zdrowie.

W tych sytuacjach prywatna polisa nie zadziała

Ubezpieczenie TU Zdrowie jest ograniczone karencją, czyli czasowym wyłączeniem odpowiedzialności. Karencją na 3 miesiące jest np. planowe leczenie szpitalne. Natomiast z zakresu ubezpieczenia całkowicie wyłączone jest leczenie szpitalne przeprowadzane w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia. 

WAŻNE!
Karencja nie obowiązuje w przypadku kontynuacji umowy ubezpieczenia w kolejnym roku w takim samym, lub mniejszym zakresie ochrony.

TU Zdrowie nie zrealizuje świadczenia w kilku okolicznościach, jak m.in.:

 • wprowadzenie i występowanie stanu wyjątkowego, stanu wojennego, wojny lub działań wojennych;
 • wada fizyczną lub psychiczna ujawnioną przed 1. rokiem życia spowodowana chorobami genetycznymi, wcześniactwem lub uszkodzeniem okołoporodowym;
 • spożycie alkoholu, środków uzależniających lub odurzających;
 • niepłodność (leczenie i diagnozowanie).

Polisa TU Zdrowie – nasz typ

Rozpiętość cenowa, jaką znajdziemy w rankingu ubezpieczeń wskazuje, że polisę zdrowotną znaleźć możemy zarówno w niższej kwocie – rzędu 30-40 zł miesięcznie, jak i wyższej – 160-245 zł miesięcznie. 

Oferta TU Zdrowie wygląda bardzo korzystnie zwłaszcza w wariancie rozszerzonym. Dostęp do prawie 500 badań to najwyższy wynik w całym zestawieniu. Liczba lekarzy jest już mniej imponująca, bo lepszą ofertę po tym kątem ma Inter Polska (w obu wariantach) i InterRisk (Antidotum Plus).

Cenowo TU Zdrowie jest najtańszym z zestawionych produktów, przynajmniej w wersji podstawowej, a w rozszerzonej ustępuje tylko polisie Inter Polska (Vision) za 245 zł miesięcznie.

Ważne informacje

1. Prywatna polisa zdrowotna to wybór pomiędzy 2 wariantami różniącymi się ceną i zakresem ochrony

2. Wariant rozszerzony zawiera od 190 do aż 466 różnych badań i dostęp do 40 lekarzy różnych specjalizacji

3. TU Zdrowie to umowa z ubezpieczycielem zawierana na okres 12 miesięcy

4. Wybór wariantu ubezpieczenia warto dopasować do swojego wieku, stanu zdrowia, trybu życia, wykonywanego zawodu i chorób występujących wśród najbliższych