• gwarancja terminów wykonania usług ambulatoryjnych
  • infolinia 24h
  • w przypadku niewywiązania się przez 24h Infolinię z podanych gwarancji wypłata 100% poniesionego przez Ubezpieczonego kosztu usługi

Polisa zdrowotna TU ZDROWIE Polisa Zdrowie

Zakres

ochrony

Wariant

podstawowy

Wariant

rozszerzony

Liczba lekarzy**

16

40

alergolog

-

chirurg

endokrynolog

-

ginekolog

-

internista

kardiolog

-

laryngolog

neurolog

okulista

ortopeda

-

pediatra

reumatolog

0

urolog

Liczba badań**

199

478

cholesterol

cytologia ginekologiczna

EKG

mammografia

morfologia

RTG

rezonans magnetyczny

-

tomografia komputerowa

-

-

Szczepienia


grypa


grypa,
7 innych chorób***

Wizyty domowe

-


bez limitu

Rehabilitacja

-


bez limitu

Assistance medyczny

-

-

Składka miesięczna

32 zł

168 zł

*widoczne warianty dotyczą następujących produktów ubezpieczeniowych TU ZDROWIE (Basic i Prestige)

TU ZDROWIE ważne informacje

Maksymalny wiek przystąpienia - nieukończone 70 lat

Czas trwania umowy - 12 miesięcy

Polisa zdrowotna TU ZDROWIE - składka

Wysokość składki - zmiana możliwa w każdą rocznicę

Składka minimalna - brak

Częstotliwość opłacania składki - miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna