Ubezpieczenie NNW dla dziecka to produkt, który może oferować zupełnie inny zakres ochrony w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Zatem to, czy składkę zapłacimy w jednej czy w innej firmie ubezpieczeniowej – może mieć ogromne znaczenie. Sprawdzamy ofertę PZU NNW Edukacja.

Przed podjęciem decyzji o wyborze polisy, kluczowe jest porównanie różnych ofert. Każda z nich może oferować ochronę, która będzie najbardziej potrzebna naszemu dziecku. Dlatego przed wyborem ubezpieczenia, warto zastanowić się dobrze nad tym, jakiej ochrony oczekujemy dla naszego dziecka?

Sprawdź polisy NNW szkolne

Czym jest ubezpieczenie NNW szkolne? 

Ubezpieczenie szkolne NNW to rozwiązanie, którego zadaniem jest wsparcie finansowe w przypadku następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest to produkt, który zapewnia świadczenie w określonych sytuacjach, m.in. z tytułu:

 • złamania kości,
 • zwichnięcia,
 • poważnego zachorowania,
 • oparzenia/odmrożenia,
 • pogryzienia przez zwierzęta, ukąszenia przez owady,
 • pobytu w szpitalu,
 • rehabilitacji.

To, jak szeroki zakres ochrony otrzyma dziecko, zależne jest od konkretnej polisy, ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe mogą oferować zupełnie różne rozwiązania. Z tego powodu warto dokonywać porównania i wybrać polisę, która posiada odpowiedni zakres ochrony oraz zapewni świadczenia w wysokości, na jakiej najbardziej nam zależy.

Polisa zapewnia ochronę na 12 miesięcy, a składka opłacana jest jednorazowo. Jest to zatem nieduży wydatek, który zapewni zabezpieczenie dla dziecka na najbliższy rok. 

Ubezpieczenie NNW można nabyć za pośrednictwem placówki, do której uczęszcza nasza pociecha – może to być zarówno żłobek, klubik dziecięcy, przedszkole, szkoła, jak i studia wyższe. Należy jednak mieć na uwadze, że szkoła będzie oferować polisę, która będzie dostosowana do możliwości finansowych wszystkich rodziców, a co za tym idzie – zakres ochrony może być niższy, podobnie jak niższa będzie suma ubezpieczenia i składka.

Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Rozwiązaniem może być samodzielne poszukanie odpowiedniej oferty. Dzięki temu znajdziemy najlepszą ochronę z sumą ubezpieczenia, która będzie nas satysfakcjonować. Również w sytuacji, w której już się zdecydowaliśmy na zakup polisy za pośrednictwem szkoły, możemy dokupić dodatkowo polisę, którą znajdziemy samodzielnie. Dziecko będzie miało podwójną ochronę i może uzyskać podwójne odszkodowanie z tytułu zdarzenia polisowego.

Co oferuje polisa NNW PZU Edukacja?  

Ubezpieczenie oferowane przez towarzystwo PZU NNW Edukacja to polisa, która może objąć ochroną dzieci od chwili narodzin. Z ochrony skorzystać mogą zatem maluchy uczęszczające do żłobka, ale również przedszkola i szkoły. Ochrona może trwać maksymalnie do momentu ukończenia 25 lat.

Dziecko zostaje zabezpieczone przez całą dobę i na całym świecie. Jeśli zatem dojdzie np. do złamania w szkole lub podczas wakacji za granicą – ubezpieczony otrzyma należne świadczenie.

Polisę nabyć mogą rodzice lub opiekunowi prawni dziecka, a składka opłacana jest jednorazowo – raz w roku. Umowa zawierana jest na 12 miesięcy i po upływie tego czasu, można przedłużyć ochronę o kolejny rok. 

Ubezpieczenie zapewnia pomoc w postaci:

 • organizacji pomocy rehabilitacyjnej, pielęgnacyjnej i psychologicznej,
 • zwrotu kosztów leczenia skutków nieszczęśliwego wypadku.

Oprócz tego ochroną z tytułu zgonu zostaje objęte dziecko, jak i jego rodzice.

Ochroną zostaną objęte takie zdarzenia jak:

 • uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia,
 • oparzenia,
 • odmrożenia,
 • wstrząśnienie lub podejrzenie wstrząśnienia mózgu,
 • pogryzienie, pokąsanie, ukąszenia,
 • nagłe zatrucia gazami, substancjami i produktami chemicznymi,
 • porażenie prądem, piorunem.

PZU Edukacja nie posiada limitów w zakresie zwrotu kosztów rehabilitacji, operacji chirurgicznych, czy leczenia. W przypadku, gdy dojdzie do uszkodzenia okularów dziecka, które było wynikiem nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczyciel oferuje zwrot kosztów w wysokości 500 zł. 

Warto dodać, że PZU Edukacja oferuje również pakiet assistance. W ramach takiej ochrony dziecko może mieć zapewnione m.in.:

 • wsparcie psychologa,
 • transport medyczny,
 • pomoc pielęgnacyjną po zabiegu chirurgicznym,
 • indywidualne lekcje w miejscu zamieszkania przy nieobecności w szkole dłuższej niż 10 dni,
 • dostawę drobnego sprzętu rehabilitacyjnego,
 • domowe wizyty lekarza lub pielęgniarki.

Co oferują polisy NNW w innych towarzystwach ubezpieczeniowych? 

Zanim przejdziemy do porównania różnych ofert, warto zastanowić się nad tym – co najbardziej może zagrażać naszemu dziecku oraz jaką kwotę chcemy przeznaczyć na składkę roczną.

Jeśli nasze dziecko ma słabą odporność i często łapie infekcje – warto pomyśleć o ochronie na wypadek pobytu w szpitalu, z kolei w sytuacji, gdy nasze dziecko jest bardzo aktywne i np. czas wolny spędza jeżdżąc na deskorolce – istotne będzie wysokie świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

Zwracajmy uwagę na to, co oprócz podstawowych świadczeń oferuje polisa NNW i do kogo jest skierowana. Część ofert proponuje ochronę wyłącznie dla dzieci w szkole podstawowej, inne obejmują ochroną również osoby do 20 lub 26 roku życia.

Polisa NNW może zapewnić świadczenie z tytułu śmierci rodzica, pokrycie koszty odbudowy zębów stałych czy opłacenie kosztów związanych z operacją plastyczną.
 

Co oferują różne polisy NNW

TUNieszczęśliwy wypadek1% uszczerbku na zdrowiu

Pobyt w szpitalu (świadczenie za każdy dzień)

Leczenie szpitalneWysokość składki od

TUZ Ubezpieczenia

10 000 zł100 zł20 złDo 1 000 zł29 zł

Generali

15 000 zł100 zł40 zł2 000 zł37 zł

Proama

15 000 zł100 zł40 zł2 000 zł37 zł

TUZ Ubezpieczenia

20 000 zł200 zł40 złDo 2 000 zł39 zł

Allianz

19 000 zł150 zł50 zł (maksymalnie 30 dni)2 000 zł39 zł

UNIQA

25 000 zł150 zł30 zł2 000 zł41 zł

Compensa

70 000 zł400 zł1 500 zł (jednorazowo)6 000 zł100 zł

UNIQA

80 000 zł500 zł60 zł5 000 zł117 zł

Compensa

100 000 zł1 000 zł3 000 zł (jednorazowo)8 000 zł171 zł

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie kalkulacji rankomat.pl

Na co zwrócić uwagę przy zakupie ubezpieczenia NNW dla dziecka? 

Decydując się na zakup polisy szkolnej NNW, warto wiedzieć, na co zwracać uwagę, by nie podjąć zbyt pochopnej decyzji i wybrać ubezpieczenie, które niewiele nam zapewni.

Przede wszystkim zwróćmy uwagę na zakres ochrony i porównajmy go z ofertą konkurencyjnych firm ubezpieczeniowych. Może okazać się, że w podobnej cenie nasze dziecko otrzyma znacznie bardziej solidne zabezpieczenie.

Warto również sprawdzić wysokość SU – to na jej podstawie obliczana jest wysokość świadczenia z tytułu 1% uszczerbku na zdrowiu. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższego odszkodowania możemy się spodziewać.

Jeśli mamy więcej niż jedno dziecko – możemy również zwrócić uwagę na to, czy ubezpieczyciel oferuje zniżki za więcej niż jedną polisę. Dzięki temu możemy sporo zaoszczędzić.

Kiedy polisa NNW dla dziecka nie zapewni świadczenia? 

Podpisanie umowy powinno poprzedzać zapoznanie się z treścią dokumentu OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia), gdzie znaleźć można informację o zgłaszaniu roszczenia ale i okolicznościach zdarzenia, w których ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania.

Dzieje się tak np. gdy dojdzie do wyłączenia odpowiedzialności. Są to okoliczności wypadku lub innego zdarzenia polisowego, w których ubezpieczony mógł świadomie działać na swoją szkodę lub podjął się ryzykownych zachowań. Ochrona może zostać wyłączona, w sytuacji, gdy do uszczerbku na zdrowiu dojdzie wskutek:

 • prowadzenia pojazdu bez wymaganych uprawnień,
 • bójek, rozruchów, protestów,
 • ataków terrorystycznych,
 • popełnienia lub próby popełnienia czynu prawnie zabronionego.

Wszystkie wyłączenia odpowiedzialności powinny znajdować się w dokumencie OWU i warto zapoznać się z nimi przed podpisaniem umowy.

Świadczenie może również nie zostać wypłacone w przypadku, gdy działa karencja. Zazwyczaj w przypadku ubezpieczeń, gdzie umowa trwa 12 miesięcy, karencja nie obowiązuje lub jest stosunkowo krótka. Jeśli ubezpieczyciel przyjmie 30-dniową karencję oznacza to, że wypadek, który miał miejsce tydzień po podpisaniu umowy, nie zapewni dziecku świadczenia.

Warto zwrócić również uwagę na limity świadczeń. Określają one ile razy w ciągu roku polisowego może przysługiwać świadczeń z tytułu konkretnego zdarzenia. To ważne, szczególnie, jeśli dziecko jest bardzo aktywne – jeśli polisa przewiduje 2 odszkodowania w ciągu roku z tytułu złamania kości, to kolejne złamanie nie będzie gwarantowało wypłaty świadczenia.

Gdzie można znaleźć dobrą polisę NNW dla dziecka? 

Ubezpieczenie NNW szkolne można kupić w placówce szkolnej, do której uczęszcza dziecko lub nabyć samodzielnie. Polisa kupiona w szkole to najczęściej niezbyt trafiony zakup. Dzieje się tak ze względu na to, że oferta musi być dopasowana do możliwości finansowych wszystkich rodziców, co oznacza, że proponowane ubezpieczenie może dotyczyć niższej półki cenowej.

Najbardziej korzystnym rozwiązaniem jest samodzielne znalezienie oferty NNW dla dziecka. Możemy sami sprawdzić dostępne możliwości i dokonać selekcji wielu ofert, ale i skorzystać z pomocy porównywarki, która porówna oferty w oparciu o nasze wskazówki. W ten sposób możemy szybko i łatwo dotrzeć do najbardziej atrakcyjnych ubezpieczeń szkolnych. Dzięki temu zaoszczędzimy czas oraz pieniądze. 
 

Ważne informacje

1. Polisa NNW może obejmować dzieci od okresu żłobka do czasu kończenia studiów

2. Oprócz świadczeń finansowych dziecko może również otrzymać inne formy pomocy, jak np. pomoc psychologa czy rehabilitację

3. Dwie polisy NNW to podwójne świadczenie dla naszego dziecka

4. Kluczem do znalezienia dobrej oferty jest porównanie ofert przed ich zakupem

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie NNW dla dziecka

 1. Jak i kiedy należy opłacać składki za polisę NNW PZU Edukacja?

  Składka w polisie PZU NNW Edukacja jest opłacana jednorazowo – w systemie rocznym. Po upływie roku możemy zdecydować się na kontynuowanie ochrony.

 2. Czy możemy kupić dodatkowe ubezpieczenie, jeśli kupiliśmy już polisę oferowaną przez szkołę?

  Tak, nasze dziecko może posiadać kilka różnych ubezpieczeń na życie. Jest tak również w przypadku polis NNW. Dwa ubezpieczenia mogą zapewnić dwa odszkodowania w sytuacji, gdy dojdzie do zdarzenia objętego ochroną.

 3. W jakim wieku dziecko może zostać objęte ochroną w ramach polisy szkolnej NNW PZU Edukacja?

  Dziecko może zostać objęte ochroną od dnia narodzin do momentu ukończenia 25 roku życia. Również dziecko, które nie uczęszcza jeszcze do szkoły może zostać objęte ochroną.

 4. Gdzie i kiedy działa ochrona z polisy szkolnej NNW PZU Edukacja?

  Ochrona dla naszego dziecka działa przez całą dobę i na całym świecie. Dziecko może uzyskać zatem pełną ochronę. 

 5. Czy polisa NNW oferowana przez szkołę się opłaca?

  Nie zawsze. Warto zapoznać się dokładnie z ofertą tego ubezpieczenia i porównać polisę z innymi, które możemy nabyć samodzielnie. Dzięki temu możemy w niedrogi sposób zapewnić dziecku szeroki zakres ochrony.