Wybór ubezpieczenia NNW nie jest prosty - każda polisa oferuje inny zakres ochrony, pakiet assistance czy sumę ubezpieczenia. Należy jednak wziąć pod uwagę, że każde dziecko ma zupełnie inne potrzeby, które są uwarunkowane jego stanem zdrowia, wiekiem, jak i sposobem spędzania wolnego czasu. Wśród ofert NNW możemy znaleźć również polisę PZU. Sprawdzamy, co oferuje, dla kogo jest to korzystne rozwiązanie oraz na co zwrócić uwagę przy zakupie polisy.

Polisę NNW możemy zakupić nie tylko w szkole lub placówce, do której uczęszcza nasze dziecko, ale możemy również nabyć ją samodzielnie. Dzięki temu możemy wybrać zarówno zakres ochrony, który uznamy za odpowiedni, jak i wysokość sumy ubezpieczenia. 

Sprawdź polisy NNW szkolne

Czym jest ubezpieczenie NNW szkolne? 

Polisa szkolna NNW to ubezpieczenie chroniące od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest to produkt, który zapewnia świadczenie w określonych sytuacjach, m.in. z tytułu:

 • złamania kości,
 • zwichnięcia,
 • oparzenia/odmrożenia,
 • pogryzienia przez zwierzęta, ukąszenia przez owady,
 • pobytu w szpitalu,
 • rehabilitacji.

To, jak szeroki zakres ochrony otrzyma dziecko, zależne jest od konkretnej polisy, ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe mogą oferować zupełnie różne rozwiązania. Z tego powodu warto dokonywać porównania i wybrać polisę, która posiada odpowiedni zakres ochrony oraz zapewni świadczenia w wysokości, na jakiej najbardziej nam zależy.

Polisa zapewnia ochronę na 12 miesięcy, a składka opłacana jest jednorazowo. Jest to zatem nieduży wydatek, który zapewni zabezpieczenie dla dziecka na najbliższy rok.

Ubezpieczenie NNW można nabyć za pośrednictwem placówki, do której uczęszcza nasza pociecha – może to być zarówno żłobek, klubik dziecięcy, przedszkole, szkoła, jak i studia wyższe. Należy jednak mieć na uwadze, że szkoła będzie oferować polisę, która będzie dostosowana do możliwości finansowych wszystkich rodziców, a co za tym idzie – zakres ochrony może być niższy, podobnie jak niższa będzie suma ubezpieczenia i składka.

Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Rozwiązaniem może być samodzielne poszukanie odpowiedniej oferty. Dzięki temu znajdziemy najlepszą ochronę z sumą ubezpieczenia, która będzie nas satysfakcjonować. Również w sytuacji, w której już się zdecydowaliśmy na zakup polisy za pośrednictwem szkoły, możemy dokupić dodatkowo polisę, którą znajdziemy samodzielnie. Dziecko będzie miało podwójną ochronę i może uzyskać podwójne odszkodowanie z tytułu zdarzenia polisowego.

Co oferuje polisa NNW PZU Edukacja? 

Jednym z rozwiązań dla osób, które są zainteresowane zakupem polisy NNW dla dziecka, jest oferta PZU NNW Edukacja. Jest to ubezpieczenie dla:

 • dzieci - również od dnia narodzin, niezależnie od tego czy dziecko uczęszcza do żłobka, przedszkola czy klubiku dziecięcego, 
 • uczniów szkół podstawowych i średnich.

Ochrona z polisy NNW Edukacja trwa całą dobę i obejmuje zdarzenia, do których doszło w Polsce, jak i za granicą.
Ubezpieczenie zapewnia pomoc w postaci:

 • organizacji pomocy rehabilitacyjnej, pielęgnacyjnej i psychologicznej,
 • zwrotu kosztów leczenia skutków nieszczęśliwego wypadku.

Oprócz tego ochroną z tytułu zgonu zostaje objęte dziecko, jak i jego rodzice.
Ochroną zostaną objęte takie zdarzenia jak:

 • uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia,
 • oparzenia,
 • odmrożenia,
 • wstrząśnienie lub podejrzenie wstrząśnienia mózgu,
 • pogryzienie, pokąsanie, ukąszenia,
 • nagłe zatrucia gazami, substancjami i produktami chemicznymi,
 • porażenie prądem, piorunem.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie NNW PZU Edukacja? 

Świadczenie PZU NNW Edukacja przedstawia bardzo określone warunki umowy. Z całą pewnością produkt ten znajdzie swoich odbiorców, ale dla części osób może nie być wystarczający. 

Ubezpieczenie NNW nie zapewni świadczenia z tytułu zdarzeń, które kwalifikują się do wyłączeń odpowiedzialności. W sytuacji, gdy w ciągu roku polisowego do zdarzenia dojdzie po raz kolejny – po wyczerpaniu limitu świadczeń, ochrona również może ulec wyczerpaniu. 

Dla kogo jest polisa NNW PZU Edukacja? 

Jest to oferta dla osób, które chcą ubezpieczyć swoje dziecko już od jego najmłodszych chwil. Polisa posiada składkę roczną i jest dostępna w kilku wariantach cenowych, dzięki czemu można wybrać opcję, którą uznamy za najlepszą dla nas.

Może to być rozwiązanie również dla tych rodziców, którzy polisę oferowaną przez szkołę uznali za niewystarczającą. Należy jednak pamiętać o tym, że sam zakup ubezpieczenia, powinno poprzedzić się odpowiednią analizą dostępnych ofert. W ten sposób możemy znaleźć produkt, który będzie najbardziej dopasowany do indywidualnych potrzeb naszego dziecka.

Co oferują polisy NNW w innych towarzystwach ubezpieczeniowych? 

Zanim dokonamy zakupu konkretnej oferty, warto wcześniej sprawdzić, jakie opcje mamy do wyboru. Możemy dzięki temu zyskać większe świadczenia dla dziecka lub lepszy pakiet assistance w tej samej cenie. Do wyboru mamy wiele ofert, a każda z nich dostępna jest również w kilku wariantach. 

Koszt polisy NNW

Oferta/koszt składki rocznej 1% trwałego uszczerbku

Pobyt w szpitalu (świadczenie za 1 dzień)

Koszty leczenia/rehabilitacjiZgon
Generali /39 – 191 zł100 – 500 zł

40 – 100 zł 

2 000 – 10 000 zł   15 000 – 55 000 zł
Compensa /59-145 zł 300 – 1 000 zł 

10 – 35 zł 

 4 000 – 8 000 zł 50 000 – 100 000 zł

Signal Iduna /40 – 182 zł

120 – 600 zł 0 – 30 zł   1 200 – 4 000 zł 12 000 – 60 000 zł

Wienner /36 – 214 zł  

100 – 500 zł 80 – 80 zł   0 – 15 000 zł 10 000 – 50 000 zł
Aviva /39 – 299 zł   150 – 700 zł   50 – 100 zł 2 500 – 10 000 zł 19 000 – 70 000 z

Składki roczne na podstawie kalkulacji rankomat.pl z 24.02.2022 r.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie ubezpieczenia NNW dla dziecka? 

Decydując się na zakup polisy szkolnej NNW, warto wiedzieć, na co zwracać uwagę, by nie podjąć zbyt pochopnej decyzji i wybrać ubezpieczenie, które niewiele nam zapewni.

Przede wszystkim zwróćmy uwagę na zakres ochrony i porównajmy go z ofertą konkurencyjnych firm ubezpieczeniowych. Może okazać się, że w podobnej cenie nasze dziecko otrzyma znacznie bardziej solidne zabezpieczenie.

Warto również sprawdzić wysokość SU – to na jej podstawie obliczana jest wysokość świadczenia z tytułu 1% uszczerbku na zdrowiu. Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższego odszkodowania możemy się spodziewać.

Jeśli mamy więcej niż jedno dziecko – możemy również zwrócić uwagę na to, czy ubezpieczyciel oferuje zniżki za więcej niż jedną polisę. Dzięki temu możemy sporo zaoszczędzić.

Kiedy polisa NNW dla dziecka nie zapewni świadczenia? 

Każde ubezpieczenie posiada w swojej umowie punkt, w którym precyzuje w jakich okolicznościach może nie wypłacić odszkodowania. Mowa tu o wyłączeniach odpowiedzialności.

Taki zapis dotyczy również polis szkolnych NNW. W przypadku polisy NNW Edukacja PZU może nie wypłacić pieniędzy, gdy do uszczerbku na zdrowia doszło wskutek m.in.

 • nawykowego (nawrotowego) zwichnięcia stawów, 
 • patologicznego, marszowego złamania kości,
 • spożycia alkoholu lub środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, wyłączenie nie dotyczy sytuacji, gdy stan ubezpieczonego nie miał wpływu na zajście nieszczęśliwego wypadku, 
 • zatrucia ubezpieczonego spowodowanego spożyciem alkoholu, użyciem środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych, 
 • tego, że ubezpieczony popełnił albo usiłował popełnić samobójstwo lub dokonał samookaleczenia, 
 • kierowania przez ubezpieczonego pojazdem silnikowym lub pojazdem innym niż silnikowy, jeśli ubezpieczony nie miał do tego uprawnień.

Świadczenia można również nie otrzymać, gdy zdarzenie polisowe miało miejsce w ciągu roku po raz kolejny i pula sumy ubezpieczenia została wyczerpana. 

Jak rozwiązać umowę w polisie NNW PZU Edukacja? 

Umowa z ubezpieczycielem jest zawierana na 12 miesięcy. Po tym okresie wygasa lub możemy zgłosić chęć kontynuowania ochrony.

Polisę możemy rozwiązać poprzez złożenie wypowiedzenia lub przez nieopłacenie składki w terminie. Warto w tym celu skontaktować się z ubezpieczycielem i sprawdzić, jak powinno wyglądać pismo – wzór znaleźć można na stronie internetowej ubezpieczyciela. Rezygnację możemy przesłać za pomocą e-maila, a także pocztą tradycyjną.

Do rozwiązania umowy będą potrzebne nasze dane osobowe, numer polisy, oświadczenie o rezygnacji z polisy oraz aktualną datę i czytelny podpis.

Gdzie można znaleźć dobrą polisę NNW dla dziecka? 

Warto wiedzieć, że na rynku ubezpieczeniowym jest wiele atrakcyjnych ofert polis szkolnych NNW. To oznacza, że możemy wybrać zarówno wysokość składki, wysokość SU, jak i zakres ochrony, jaki będzie najlepszy dla naszego dziecka. 

Każde dziecko jest inne – może posiadać lepsze lub słabsze zdrowie, być mniej lub bardziej aktywne czy uprawiać w wolnym czasie sport, który może prowadzić do wielu kontuzji. Należy uwzględnić te okoliczności przy wyborze ubezpieczenia.

Dotarcie do odpowiedniej ochrony będzie znacznie bardziej łatwe, gdy skorzystamy z pomocy porównywarki ofert. To narzędzie ułatwi nam znalezienie tylko tych produktów, które faktycznie leżą w kręgu naszych zainteresowań. Wystarczy wypełnić krótki formularz, w którym określamy, czego dokładnie szukamy, a następnie zaczekać na telefon od konsultanta.
 

Ważne informacje

1. Polisa NNW może obejmować dzieci od okresu żłobka do czasu kończenia studiów

2. Oprócz świadczeń finansowych dziecko może również otrzymać inne formy pomocy, jak np. pomoc psychologa czy rehabilitację

3. Dwie polisy NNW to podwójne świadczenie dla naszego dziecka

4. Kluczem do znalezienia dobrej oferty jest porównanie ofert przed ich zakupem

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie NNW dla dziecka

 1. Jak i kiedy należy opłacać składki za polisę NNW PZU Edukacja?

  Składka w polisie PZU NNW Edukacja jest opłacana jednorazowo – w systemie rocznym. Po upływie roku możemy zdecydować się na kontynuowanie ochrony.

 2. Czy możemy kupić dodatkowe ubezpieczenie, jeśli kupiliśmy już polisę oferowaną przez szkołę?

  Tak, nasze dziecko może posiadać kilka różnych ubezpieczeń na życie. Jest tak również w przypadku polis NNW. Dwa ubezpieczenia mogą zapewnić dwa odszkodowania w sytuacji, gdy dojdzie do zdarzenia objętego ochroną.

 3. W jakim wieku dziecko może zostać objęte ochroną w ramach polisy szkolnej NNW PZU Edukacja?

  Dziecko może zostać objęte ochroną od dnia narodzin do momentu ukończenia 25 roku życia. Również dziecko, które nie uczęszcza jeszcze do szkoły może zostać objęte ochroną.

 4. Gdzie i kiedy działa ochrona z polisy szkolnej NNW PZU Edukacja?

  Ochrona dla naszego dziecka działa przez całą dobę i na całym świecie. Dziecko może uzyskać zatem pełną ochronę.