Już za moment kolejny rok szkolny – a co za tym idzie – również wybór ochrony dla uczniów w postaci ubezpieczenia NNW. Szkoły wyręczają nas w tym zakresie, przygotowując ofertę konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Taka propozycja nie musi wszystkim odpowiadać – i słusznie, bo za podobną kwotę można mieć zacznie więcej.

Duża część rodziców zapomina o tym, że ubezpieczenieNNW można zakupić samodzielnie, bez pośrednictwa szkoły. Czyli indywidualnie ustalić zakres ochrony, wysokość sumy ubezpieczenia i składki oraz wybrać firmę ubezpieczeniową. Wśród wielu dostępnych ofert znajduje się produkt PZU dedykowany uczniom. Sprawdzamy, co oferuje i czy jest wart swojej ceny.

Sprawdź polisy NNW szkolne

Szkolna polisa z PZU, czyli na co się zdecydować?

PZU ma wiele do zaoferowania w kwestii ubezpieczeń NNW. Osobą ubezpieczoną może być dziecko na różnym etapie edukacji: przedszkola, szkoły podstawowej, szkoły średniej i na studiach. Ochroną dotyczy również dzieci w okresie żłobka.

Dla różnych grup wiekowych obowiązywać będzie inny zakres ochrony, dopasowany do indywidualnych potrzeb wiekowych. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków PZU to elastyczny model ochrony – można wybrać nie tylko odpowiednią opcję NNW dla dziecka, ale ochroną objąć wszystkich członków rodziny – zarówno w zakresie zdrowotnym, jak i wypadkowym.

Oferta dla uczniów podstawówki i studentów powinna różnić się od siebie ze względu na chociażby inny rodzaj aktywności – w późniejszym wieku rośnie ryzyko wystąpienia kontuzji, zmieniają się zainteresowania, a uprawianie aktywności fizycznej nierzadko sprowadza się do wspinaczki górskiej. Dlatego sprawdziliśmy ofertę PZU pod kątem ubezpieczonego w różnym wieku – ucznia i studenta.

Ochrona NNW dla dzieci i młodzieży

Dla młodszych PZU przygotowało sprofilowaną ofertę NNW PZU Edukacja Ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży. Polisa skierowana jest do dzieci:

 • w żłobkach, przedszkolach oraz klubach dziecięcych,
 • uczniów podstawówek oraz szkół ponadpodstawowych,
 • wychowanków domów dziecka i ognisk wychowawczych,
 • podopiecznych świetlić oraz innych placówek przeznaczonych dla dzieci i młodzieży.

Ochrona dotyczy zarówno czasu spędzonego w szkole, jak i poza nią – w domu, na wakacjach, na wyjazdach czy podczas uprawiania sportów. PZU zapewnia również ochronę dla tych dzieci, które uprawiają sporty wysokiego ryzyka.

Ubezpieczenie działa wtedy, gdy dziecko dozna nieszczęśliwego wypadku i pogorszy się jego stan zdrowia. Będzie dotyczyło to zarówno urazów, chorób, jak i pobytu w szpitalu. W zakres ochrony wchodzi także pogryzienie przez zwierzęta, pokąsania lub ukąszenie.

W sytuacji nieszczęśliwego wypadku ubezpieczyciel wypłaca ustalone świadczenia oraz zapewnia środki na pokrycie zakupu sprzętu ortopedycznego, odbudowy stomatologicznej stałych zębów oraz przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych. Dziecko może również uzyskać inne formy pomocy z zakresu assistance, do których należą:

 • wizyty domowe lekarza lub pielęgniarki,
 • transport medyczny,
 • pomoc psychologiczna,
 • pomoc rehabilitacyjna,
 • pomoc pielęgnacyjna po okresie hospitalizacji,
 • dowóz leków oraz drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego,
 • indywidualna nauka na czas zwolnienia lekarskiego dłuższego niż 10 dni,
 • infolinia medyczna.

Polisa szkolna NNW dla studentów

NNW PZU Edukacja Ubezpieczenie dla Studentów to z kolei rozwiązanie dla osób uczących się i pełnoletnich – zatem nie tylko studentów, ale również uczniów szkół policealnych.

Ubezpieczony otrzymuje ochronę zarówno w czasie nauki na uczelni lub w szkole, jak i poza nią – w drodze do domu, w czasie zajęć pozauczelnianych, pozaszkolnych, czy wolnym od zajęć. Ochrona działa również podczas uprawiania sportów – także tych wysoce kontuzjogennych.

Ochrona obejmuje pogorszenie się zdrowia w wyniku nieszczęśliwego wypadku, dotyczy mi.in. złamań, zwichnięć, wstrząśnienia mózgu czy krwotoku śródczaszkowego. Nieszczęśliwy wypadek uprawnia do wypłaty świadczenia, jak również innych form wsparcia od ubezpieczyciela. Oprócz wypłaty odszkodowania PZU zwraca koszty:

 • zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • odbudowy stomatologicznej zębów stałych,
 • przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych.

W szkole czy poza szkołą – gdzie po polisę NNW?

Teoretycznie o ubezpieczenie dziecka nie należy się martwić, ponieważ to szkoła oferuje gotowe propozycje. W praktyce wygląda to tak, że dyrektor placówki podpisuje umowę z jednym towarzystwem, którego produkt jest następnie sprzedawany rodzicom na zżeraniu klasowym.

Taka polisa to nic innego jak ubezpieczenie grupowe, gdzie co prawda składka wygląda bardzo atrakcyjnie (rocznie ok. 50 zł lub mniej), jednak w efekcie rodzic nie ma wpływu ani na wybór wartościowych dodatków, jak uprawianie sportu na zawodach, ani nie ma co liczyć na wysokie odszkodowanie.

Na tym tle oferta PZU wygląda o wiele korzystniej, a jeszcze lepiej jeśli ją zestawić z innymi ofertami NNW. Tutaj kluczowe jest porównywanie ofert ze sobą. Choć cenowo mogą wydawać się podobne – ich zakres będzie znacząco się różnił. Pomóc w tym może ranking ubezpieczeniowy, pozwalający znaleźć więcej ofert, poznać ceny oraz zakres.

Co proponują inne towarzystwa w polisach NNW?

TUCena składki odSuma ubezpieczenia1% trwałego uszczerbku na zdrowiuPobyt w szpitalu za każdy dzieńKoszty leczenia lub rehabilitacji
PROAMA
Ubezpieczenie NNW
 

30 zł

15 000 – 55 000 zł100 – 550 zł2000 – 10 000 zł
WIENER
Oświata
 

34 zł

10 000 – 50 000 zł100 – 500 zł20 – 40 zł1000 – 15 000 zł

UNIQA
Indywidualne ubezpieczenie szkolne NNW

35 zł

10 000 – 50 000 zł100 – 500 zł30 – 50 zł2000 – 5000 zł
SIGNAL IDUNA Bezpieczne Dziecko

37 zł

10 000 – 50 000 zł100 – 500 zł30 zł1000 – 4000 zł
GENERALI
bezpieczni.pl
 

38 zł

12 000 – 50 000 zł120 – 500 zł20 – 100 zł1200 – 7500 zł
COMPENSA NNW Dziecka

44 zł

25 000 – 70 000 zł140 – 450 zł10 – 20 zł4000 – 6000 zł

Tabela 1. Na podstawie rankingu NNW rankomat.pl.

Warto mieć świadomość, że zakupu możemy dokonać samodzielnie lub – jeśli już kupiliśmy w szkole polisę NNW dla naszego dziecka – możemy zakupić dodatkową samodzielnie. Ubezpieczenie NNW wymaga najczęściej jednorazowej składki, dzięki czemu nie jest to dla nas wysoki koszt. Dziecko jednak może uzyskać podwójne wsparcie – odszkodowanie otrzyma z obu polis.

Ważne informacje

1. Polisa NNW może obejmować dzieci od okresu żłobka do czasu ukończenia studiów

2. Oprócz świadczeń finansowych dziecko może również otrzymać inne formy pomocy, jak np. pomoc psychologa czy rehabilitację

3. Dwie polisy NNW to podwójne świadczenie dla naszego dziecka

4. Kluczem do znalezienia dobrej oferty jest porównanie ofert przed ich zakupem