Likwidacja szkody - postępowanie prowadzone przez zakład ubezpieczeń, polegające na ustaleniu przyczyn oraz odpowiedzialności za powstanie szkody. Ma na celu ustalenie okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia oraz ocenę skali szkód. Zmierza również do ustalenia wysokości odszkodowania. Proces likwidacji szkody obejmuje wszystkie czynności od zgłoszenia szkody do wypłaty/odmowy odszkodowania i ma na celu wyjaśnienie:

  • przyczyn i skutków wypadku;
  • ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń;
  • ustalenie rozmiaru szkody i wysokości odszkodowania;
  • istnienia odpowiedzialności za szkodę osób trzecich;

W procesie likwidacji szkody zakład ubezpieczeń opiera się na opini i dokumentacji stworzonej przez rzeczoznawcę.