Tylko w 2022 roku ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym odszkodowania z OC na kwotę 9,9 mld zł, co oznacza wzrost o 6% w stosunku rok do roku. Średnia wartość jednej likwidowanej szkody wyniosła 9 199 zł – wynika z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Osoby poszkodowane w wyniku działania innego kierowcy mogą liczyć na wypłatę odszkodowania z OC sprawcy. Jak przebiega proces likwidacji szkody i na co uważać, by otrzymać odszkodowanie o odpowiedniej wysokości?

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Do kogo przypisane jest ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC jest przypisane do samochodu, a nie do konkretnej osoby. W praktyce oznacza to, że wypłata odszkodowania zostanie zrealizowana z polisy pojazdu niezależnie od tego, czy był prowadzony przez właściciela, czy też przez innego kierowcę.

Co dzieje się wtedy ze zniżkami OC? Niestety, traci je właściciel samochodu, a nie osoba, która doprowadziła do stłuczki czy wypadku. Możliwość odzyskania od niej rekompensaty zależy jedynie od dobrych chęci. Ewentualnie możesz dochodzić swoich praw na drodze sądowej, choć nie ma gwarancji, że uda Ci się odzyskać różnicę między obecną wysokością składki a tą sprzed stłuczki.

Kto może otrzymać odszkodowanie z OC sprawcy?

Z ubezpieczenia OC mogą zostać zaspokojone roszczenia związane ze szkodami rzeczowymi i osobowymi. Pierwsze z nich dotyczą uszkodzonego mienia (np. drugiego samochodu uczestniczącego w zdarzeniu). Szkody rzeczowe oznaczają natomiast pewien uszczerbek na zdrowiu poszkodowanej osoby.

Na odszkodowanie z OC sprawcy może liczyć nie tylko drugi kierowca, który ucierpiał na skutek działania sprawcy. Należy się ono również:

 • pasażerom znajdującym się w aucie sprawcy i poszkodowanego,
 • pieszym lub rowerzystom, którzy zostali potrąceni w wyniku zdarzenia.

Konkretny zakres odszkodowania zależy od tego, do jakiej konkretnie szkody doszło podczas kolizji czy wypadku.

Szkoda osobowa

To uszczerbek na zdrowiu fizycznym lub psychicznym. Odszkodowanie ma za zadanie zadośćuczynić za doznany ból, a także zrekompensować związane z tym koszty, czyli w szczególności koszty leczenia i rehabilitacji. W grę wchodzi również konieczność pokrycia kosztów dojazdu do szpitali, a nawet utraconych zarobków. Osobie poszkodowanej może też zostać przyznana renta.

Szkoda rzeczowa

Kryje się pod nią uszkodzenie samochodu. Może zostać zlikwidowana poprzez wypłacenie odszkodowania pokrywającego koszty naprawy. Jeśli dojdzie do szkody całkowitej, czyli auto nie będzie nadawało się do naprawy, poszkodowany otrzyma kwotę będącą różnicą między wartością pojazdu a wartością wraku. W ramach likwidacji szkody rzeczowej poszkodowany może rościć sobie prawo także do:

 • zwrotu kosztu holowania do warsztatu,
 • zwrotu kosztu wypożyczenia samochodu zastępczego,
 • zwrotu kosztu rzeczy znajdujących się w samochodzie podczas zdarzenia.

Są dwa sposoby likwidacji szkody z OC. Metoda kosztorysowa zakłada wypłatę gotówki, którą samodzielnie dysponuje osoba poszkodowana, aby przywrócić samochód do stanu sprzed zdarzenia. W ramach metody serwisowej właściciel uszkodzonego pojazdu odstawia auto do konkretnego warsztatu i odbiera po naprawie. Poszkodowanego nie dotyczy rozliczenie, bo odbywa się wtedy między warsztatem a ubezpieczycielem.

Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Wypadek śmiertelny

Jeśli poszkodowana w wypadku osoba umrze na skutek odniesionych w nim obrażeń, odszkodowanie z polisy OC sprawcy przysługuje jej najbliższym. Może ono dotyczyć zwrotu kosztów pogrzebu, zadośćuczynienia za stratę, a nawet dodatkowego odszkodowania, jeśli śmierć członka rodziny pogorszyła ich sytuację majątkową.

Jak zgłosić szkodę z OC sprawcy?

Aby zgłosić szkodę z OC sprawcy, najpierw warto krok po kroku wykonać poniższe czynności. Może to pomóc w szybszym otrzymaniu odszkodowania.

Sprawdź terminy przedawnienia

Wbrew pozorom, wcale nie musisz zgłaszać szkody bezpośrednio z miejsca zdarzenia. Możesz to zrobić w dowolnym momencie, pamiętając o obowiązujących terminach przedawnienia, które wynoszą:

 • przy stłuczce skutkującej szkodą rzeczową – 3 lata od momentu zauważenia szkody i ustalenia, kim jest sprawca zdarzenia. Nie może to być jednak więcej niż 10 lat od zdarzenia, podczas którego powstała szkoda,
 • przy wypadku – 20 lat od dnia zdarzenia.

Ustal właściwe towarzystwo ubezpieczeniowe

W standardowym trybie likwidacji szkody powinno się ją zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia, z którym ma podpisaną umowę ubezpieczenia OC. Pytanie o to powinno być zatem jednym z pierwszych po wystąpieniu szkody. Informacja o numerze polisy i odpowiedzialnym za nią ubezpieczycielu powinna znaleźć się w oświadczeniu spisanym na miejscu zdarzenia razem z takimi informacjami, jak:

 • dane osobowe i kontaktowe obu stron,
 • szczegółowe dane obu pojazdów,
 • jasno określone okoliczności zdarzenia,
 • dokładny opis powstałych szkód.

Sprawdź, czy możesz skorzystać z BLS

W przyspieszeniu wypłaty odszkodowania może pomóc system BLS (bezpośredniej likwidacji szkody). Jak to działa? Zgłaszasz szkodę do swojego ubezpieczyciela i dostajesz odszkodowanie. Rozliczenie pomiędzy towarzystwami odbywa się już bez Twojego udziału, zatem wszystko przebiega sprawniej.

Są jednak pewne ograniczenia BLS-u. Po pierwsze, obaj ubezpieczyciele (sprawcy i poszkodowanego) muszą uczestniczyć w tym programie. Po drugie, wartość szkody nie może przekroczyć maksymalnego limitu, który zwykle wynosi 5 000 zł.

Co powinno zawierać zgłoszenie szkody z OC?

Każdy ubezpieczyciel wymaga załączenia innych informacji i dokumentów do zgłoszenia szkody. Wszystkie z nich zgadzają się jednak w następujących kwestiach:

 • data i miejsce zdarzenia,
 • dane wszystkich uczestników zdarzenia – imię, nazwisko, PESEL, numer prawa jazdy, informacje kontaktowe,
 • dane świadków zdarzenia, jeśli występują,
 • dane pojazdów – model i marka, numer rejestracyjny, numer VIN,
 • dane polisy sprawcy – numer ubezpieczenia OC i nazwa towarzystwa, z którym została zawarta umowa,
 • okoliczności zdarzenia – np. w formie oświadczenia podpisanego przez obie strony, rysunku ułatwiającego orientację w tym, co zaszło, lub notatki policyjnej ze zdarzenia,
 • dokumentacja fotograficzna – w zależności od konkretnych wytycznych, należy sfotografować m.in. przód i tył pojazdu z obu stron, szczegółowe miejsce szkody i obszar wokół niej, a nawet miejsce zdarzenia,
 • dodatkowe dokumenty – np. dokumentacja medyczna.

Gdzie zgłosić szkodę z OC sprawcy?

W każdym towarzystwie mogą obowiązywać nieco inne zasady dotyczące zgłaszania szkód. Dla ułatwienia, zebraliśmy w tabeli informacje o przebiegu likwidacji szkody u największych ubezpieczycieli.

Jak zgłosić szkodę z OC w różnych firmach?

Ubezpieczyciel

Wskazówki rankomat.pl

Jak wysłać zgłoszenie szkody z OC sprawcy online lub telefonicznie?

Adres pocztowy

Warta

Zgłoszenie szkody Warta

●       telefonicznie pod numerem 502 308 308 lub 801 308 308

●       mailowo: szkody@warta.pl

●       za pomocą formularza internetowego:
https://www.warta.pl/pomoc-i-obsluga/zgloszenie-szkody/formularz-majatek/#/dla-ciebie/pojazd/informacje-o-zdarzeniu

●       za pomocą Messengera: https://tiny.pl/w6w42

TUiR „WARTA" S.A.

Skrytka Pocztowa nr 1020,

00-950 Warszawa 1

Link4

Zgłoszenie szkody LINK4

●       telefonicznie pod numerem 22 444 444 44

●       za pomocą formularza internetowego: https://www.link4.pl/claimzone/registration#/flow/moto_oc/step_one

Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

ul. Postępu 15

02-676 Warszawa

TUZ Ubezpieczenia

Zgłoszenie szkody TUZ Ubezpieczenia

●       telefonicznie pod numerem 22 327 60 60

●       mailowo: zgłoszenie@tuz.pl

●       przy pomocy formularza internetowego: https://tuz.pl/likwidacja-szkod/zglos-szkode/

Centrum Obsługi Korespondencji

ul. Prażmowskiego 15

26-600 Radom

Wiener

-

●       telefonicznie pod numerem: 22 469 69 69

●       mailowo: kontakt@wiener.pl

●       przy pomocy formularza internetowego: https://zgloszenie.wiener.pl/pojazd/policyInfo

Wiener TU S.A Vienna Insurance Group

ul. Wołoska 22A

02-675 Warszawa

Proama

Zgłoszenie szkody Proama

●       telefonicznie pod numerem 815 815 815

●       mailowo: szkody@proama.pl

●       przy pomocy formularza internetowego: https://szkody.proama.pl/claimonweb/frontend/#/

Proama

ul. Postępu 15b

02-676 Warszawa

Generali

Zgłoszenie szkody Generali

●       pod numerem telefonu 913 913 913

●       mailowo: szkody@generali.pl

●       przy pomocy formularza internetowego: https://moje.generali.pl/claimonweb/frontend/#/

Generali

ul. Postępu 15b,

02-676 Warszawa

PZU

Zgłoszenie szkody PZU

●       telefonicznie pod numerem 801 102 102 lub 22 566 55 55

●       mailowo: kontakt@pzu.pl

●       przy pomocy formularza: https://zgloszenie.pzu.pl/#/

●       przy pomocy wideochatu: https://porozmawiaj.video.pzu.pl/video/pzu/

PZU S.A.

Aleja Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

UNIQA

Zgłoszenie szkody UNIQA

●       telefonicznie pod numerem 801 597 597 lub 42 66 66 500

●       mailowo: centrum.pomocy@uniqa.pl

●       przy pomocy formularza internetowego: https://www.uniqa.pl/szkody-i-roszczenia/

UNIQA TU S.A.

Jednostka Skanująco-Indeksująca

ul. Gdańska 13

290-520Łódź

Benefia

Zgłoszenie szkody Benefia

●       telefonicznie pod numerem +48 (22) 212 20 30

●       przy pomocy formularza internetowego: https://zgloszenie.benefia.pl/

Benefia

Aleje Jerozolimskie 162A

02-342 Warszawa

mtu24 i You Can Drive

Zgłoszenie szkody mtu24.pl

●       przy pomocy formularza internetowego: https://zgloszenieszkody.ergohestia.pl/#/wizard/step1?brand=ihestia

STU Ergo Hestia SA

ul. Hestii 1

81-731 Sopot

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?

Harmonogram działań ubezpieczyciela po wystąpieniu szkody jest regulowany nie tylko wewnętrzną polityką firmy, lecz również polskim prawem. Zgodnie z nim towarzystwo musi podjąć niezbędne działania w ciągu maksymalnie:

 • 7 dni od zgłoszenia zdarzenia – poinformowanie osoby poszkodowanej o tym, że zarejestrowano szkodę,
 • 30 dni od zgłoszenia zdarzenia – wypłata odszkodowania poszkodowanym.

Jeśli 30 dni to za mało, by ustalić wszystkie niezbędne kwestie związane z tym, kto ponosi odpowiedzialność za powstanie szkody, ubezpieczyciel może wydłużyć ten okres do maksymalnie 90 dni. Jeśli okoliczności te zostaną potwierdzone wcześniej, wypłata odszkodowania powinna nastąpić w ciągu 14 dni od momentu, w którym ustalono ostateczny przebieg wydarzeń.

Jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Otrzymanie decyzji ubezpieczyciela nie oznacza od razu, że wszystko jest przesądzone. Jeśli nie zgadzasz się z przyznaną wypłatą odszkodowania, możesz się od niej odwołać, a jeśli to nie przyniesie oczekiwanego rezultatu – także wejść na drogę sądową.

Na odwołanie masz sporo czasu, bo 3 lata po kolizji i 20 lat po wypadku. Mimo wszystko im szybciej się za to zabierzesz, tym większe masz szanse na powodzenie. Przed złożeniem odwołania zapoznaj się z informacjami znajdującymi się w OWU polisy lub bezpośrednio na stronie ubezpieczyciela. Każde towarzystwo ma własne zasady, których trzeba się trzymać.

Pamiętaj, że nie wystarczy tylko napisać, że nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela. Musisz uzasadnić swoje stanowisko dobrymi argumentami, które świadczą na Twoją korzyść. Mogą to być np. faktury albo opinia zatrudnionego na własny koszt rzeczoznawcy.

Ścieżka sądowa to już ostateczność, na którą warto się decydować tylko wtedy, gdy w grę wchodzą duże pieniądze. Wiąże się bowiem z wysokimi kosztami procesowymi i nie daje pewności, czy uda Ci się wygrać. Wszystko pozostaje w rękach sędziego, który bezstronnie przeanalizuje dostarczone dowody obu stron.

Jak zgłosić ubezpieczycielowi szkodę z OC sprawcy? – Co warto wiedzieć

 1. W przypadku kolizji drogowej poszkodowany ma 3 lata na zgłoszenie szkody od momentu jej powstania, a wypadku 20 lat.
 2. Ubezpieczyciel ma 30 dni na podjęcie decyzji o przyznaniu lub odmowie wypłaty odszkodowania.
 3. Jeśli stłuczka jest niegroźna, można ze sprawcą spisać oświadczenie o kolizji zamiast wzywać policję na miejsce zdarzenia.
 4. Jeśli doszło do wypadku drogowego, trzeba na miejsce zdarzenia wezwać policję.

FAQ – najważniejsze pytania o zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi z OC sprawcy

 1. Jak wysokie odszkodowanie można uzyskać z ubezpieczenia OC sprawcy?

  To zależy od rozmiaru szkód. Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z OC sprawcy, powinno pokryć zarówno koszty naprawy pojazdu, jak i potencjalnego leczenia poszkodowanych. Jednak wysokość rekompensaty reguluje ustawa. W przypadku szkód rzeczowych maksymalna kwota wypłacona przez towarzystwo może wynieść 1,05 mln euro, a szkód osobowych 5,21 mln euro.

 2. Gdzie zgłosić szkodę, aby otrzymać odszkodowanie z OC sprawcy?

  Najczęściej, aby otrzymać odszkodowanie z OC sprawcy, należy skontaktować się z ubezpieczycielem, w którym aktualnie ma on ubezpieczony samochód. Jednak można skorzystać z innego rozwiązania, jeśli szkody nie są poważne, a towarzystwa obu uczestników zdarzenia należą do systemu Bezpośredniej Likwidacji Szkody (BLS). Wówczas wystarczy zgłosić się do swojej firmy ubezpieczeniowej, która wypłaci nam odszkodowanie, a następnie rozliczy się z ubezpieczycielem sprawcy.

 3. Czy można otrzymać odszkodowanie, jeśli sprawca nie ma ważnego OC?

  Tak. Jeśli sprawca kolizji lub wypadku nie ma ważnego OC, należy wezwać na miejsce zdarzenia policję. Notatka sporządzona przez funkcjonariuszy jest podstawą do ubiegania się o odszkodowanie. Przed zgłoszeniem szkody wystarczy udać się z nią do dowolnego ubezpieczyciela, a następnie sprawą zajmie się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Następnie z tej instytucji otrzymamy odszkodowanie.

 4. Jak długo trwa likwidacja szkody z OC?

  Zgodnie z ustawą, towarzystwo po zgłoszeniu szkody ma 30 dni na wydanie decyzji. W wyjątkowych sytuacjach termin może ulec przedłużeniu do 90 dni. Jeśli uszkodzenia samochodu nie są poważne, ubezpieczyciel może przeprowadzić uproszczoną likwidację szkody. Wtedy nie odbędą się oględziny auta, a wysokość odszkodowania zostanie określona na podstawie dokumentacji dostarczonej przez poszkodowanego. Wówczas firma ubezpieczeniowa powinna wypłacić rekompensatę w ciągu kilku dni.

 5. Kiedy trzeba wezwać policję na miejsce zdarzenia?

  Należy obowiązkowo wezwać policję, gdy w wyniku zdarzenia doszło do uszczerbku na zdrowiu u osób poszkodowanych i zostały wezwane inne służby – pogotowie ratunkowe lub straż pożarna. Jest to również konieczne, gdy strony zdarzenia nie mogą dojść do porozumienia w kwestii związanej ze sprawstwem. Należy to również zrobić, jeśli sprawca zbiegnie z miejsca zdarzenia, sprawia wrażenie nietrzeźwego, a także odmawia okazania dokumentu tożsamości i polisy OC.

 6. Kiedy warto spisać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej?

  Dla własnego bezpieczeństwa najlepiej zrobić to po każdej stłuczce i zdarzeniu drogowym, niezależnie od zakresu szkód.

 7. Jakie dokumenty są potrzebne do likwidacji szkody z OC sprawcy?

  To zależy od wymagań konkretnego ubezpieczyciela sprawcy. Najpewniej będziesz jednak potrzebować numeru polisy OC i nazwy towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy, numeru rejestracyjnego, marki i modelu samochodu sprawcy, szczegółowego opisu okoliczności zdarzenia, a także oświadczenia o zdarzeniu drogowym, które zostało podpisane przez poszkodowanego i sprawcę.

 8. Jaką metodę likwidacji szkody wybrać?

  To zależy od Twoich indywidualnych preferencji. Metoda kosztorysowa (gotówkowa) zapewnia wypłatę w formie gotówki, którą należy przeznaczyć na naprawę samochodu. Jej atutami są stosunkowo krótki proces likwidacji, niższa cena OC w takim wariancie, a także korzyść finansowa, jeśli uda Ci się wykonać część pracy samodzielnie. Z drugiej strony, towarzystwo może zaniżyć wartość szkody, przez co nie uda Ci się zlikwidować szkody z samego odszkodowania.

  Alternatywę dla tej opcji stanowi likwidacja serwisowa (warsztatowa). W tym przypadku nie martwisz się gotówką, bo warsztat rozliczy się z ubezpieczycielem. Nie ma więc szansy na to, że zabraknie pieniędzy na wszystkie naprawy. Do wad tego rozwiązania należą dość długi czas oczekiwania oraz możliwość podwyższenia składki OC.

 9. Czy można zgłosić szkodę u swojego ubezpieczyciela?

  eśli i Twój ubezpieczyciel, i ubezpieczyciel sprawcy oferują system BLS (bezszkodowej likwidacji szkody), możesz z niego skorzystać i zgłosić szkodę do swojego towarzystwa.