Miałeś stłuczkę i jesteś poszkodowanym? W takim przypadku należy zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy, które następnie wypłaci ci odszkodowanie. Sprawdziliśmy krok po kroku, jak to zrobić.
 

Jeśli stłuczka była niegroźna i nikt nie dostał obrażeń, nie trzeba wzywać policji. Zamiast tego możesz spisać ze sprawcą kolizji oświadczenie, w którym potwierdzi on swoją winę. Należy to jednak zrobić bardzo uważnie, aby później uniknąć problemów z wypłatą odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Kiedy nie trzeba wzywać policji na miejsce kolizji?

Jeśli doszło do niegroźnej stłuczki, czyli kolizji drogowej, w której auta nie są poważnie uszkodzone i nikt nie został ranny, to na miejsce nie trzeba wzywać policji. Natomiast gdy dojdzie do wypadku drogowego, w którym ucierpieli ludzie (np. odnieśli obrażenia ciała), to wówczas zgodnie z przepisami trzeba powiadomić służby (oprócz policji, także pogotowie). 

Jeżeli doszło do niegroźnej stłuczki, można spisać z jej sprawcą oświadczenie, w którym weźmie on odpowiedzialność za jej spowodowanie na siebie. Jednak gdy druga strona ma inną wizję odnośnie przyczyn kolizji, warto wezwać policję. Dzięki temu możemy uniknąć problemów z wypłatą odszkodowania przez ubezpieczyciela – wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Co powinno zawierać oświadczenie o zdarzeniu drogowym?

Oświadczenie sprawcy kolizji powinno zawierać następujące dane:

 • dane osobowe uczestników kolizji (imiona i nazwiska sprawcy oraz poszkodowanego, adresy, numery telefonów, a także dane wynikające z prawa jazdy – numery dokumentów, daty wydania i ważności),
 • dane z polisy sprawcy (nazwa firmy ubezpieczeniowej i numer polisy OC – jako poszkodowany koniecznie zwróć uwagę na okres ubezpieczenia, polisa musi być ważna!),
 • dane ewentualnych świadków kolizji (wystarczą imiona i nazwiska oraz numer telefonu),
 • w miarę dokładny opis zdarzenia (można narysować szkic z układem drogi, kierunkami jazdy samochodów, pozycjami aut w momencie kolizji, znakami drogowymi i sygnalizacją świetlną oraz nazwami ulic) z uwzględnieniem widocznych uszkodzeń poszkodowanego pojazdu,
 • podpisy kierujących pojazdami.

Jak kontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy?

Po spisaniu wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym lub orzeczeniu winy przez policję, powinieneś skontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy zdarzenia. Możesz to zrobić osobiście, zgłaszając się do oddziału danej firmy ubezpieczeniowej, telefonicznie, dzwoniąc na infolinię towarzystwa lub online przez internet. Która forma jest najwygodniejsza? 

W przypadku jeśli szkoda jest poważna, tzn. gdy auto wymaga odholowania, najrozsądniej jest zadzwonić do ubezpieczyciela od razu z miejsca kolizji. Firmy ubezpieczeniowe mają podpisane umowy z podmiotami świadczącymi usługi assistance na terenie całego kraju, dlatego – niezależnie od lokalizacji – pomoc drogowa powinna pojawić się maksymalnie do godziny od zgłoszenia takiej potrzeby. Kierowca holownika najczęściej może zrobić pierwsze zdjęcia po szkodzie, co ułatwi proces jej likwidacji.

Jeśli jednak doszło jedynie do względnie niedużych uszkodzeń i możesz kontynuować podróż autem, nie ma potrzeby kontaktowania się od razu po wypadku. W takiej sytuacji radzimy zgłosić szkodę online poprzez formularz na stronie ubezpieczyciela sprawcy. Jest to wygodna forma poinformowania o zdarzeniu, ponieważ unikasz wielu minut straconych w kolejce oczekujących na połączenie z ubezpieczycielem, a jednocześnie możesz samodzielnie uzupełnić niezbędne we wniosku dane odnośnie Ciebie i sprawcy. 

Jakie są terminy zgłoszenia szkody z OC?

Zgodnie z art. 819 § 1 kodeksu cywilnego, mamy 3 lata na zgłoszenie likwidacji szkody towarzystwu ubezpieczeniowemu sprawcy (choć w przypadku szkody na osobie, która jest wynikiem przestępstwa, ten termin jest wydłużony aż do 20 lat). W rankomat.pl zachęcamy do możliwie szybkiego kontaktu z ubezpieczycielem najlepiej w ciągu kilku dni od zaistnienia zdarzenia. Szkody mają tendencje do zwiększania się z upływem czasu. Lepiej więc naprawić pojazd zanim ten pokolizyjny defekt przyczyni się do poważniejszej awarii lub – co gorsza – kolejnej stłuczki.

Sprawdźmy, jak wygląda likwidacja szkody w różnych towarzystwach, które są na rynku ubezpieczeniowym. Poniżej znajdziesz sposoby zgłoszenia szkody wraz z numerami telefonów i adresami największych ubezpieczycieli.

Likwidacja szkody w Warcie

Na stronie internetowej towarzystwa można znaleźć informacje, co należy przygotować przed zgłoszeniem szkody. Są to:

 • informacje dotyczące danych osobowych uczestników zdarzenia, 
 • dowód rejestracyjny, 
 • informacje dotyczące przedmiotu szkody, dokumentacja medyczna, jeżeli doszło do uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu. 

Warto także skorzystać z instrukcji wykonania dokumentacji fotograficznej – zdjęcia, jakie należy wykonać to: 

 • zdjęcie poglądowe przodu pojazdu, 
 • tyłu pojazdu, 
 • drugiej strony przodu i tyłu pojazdu, 
 • strefy uszkodzenia, zdjęcie szczegółowe uszkodzenia, 
 • zdjęcie przebiegu pojazdu, 
 • zdjęcie dowodu rejestracyjnego, 
 • zdjęcie VIN

Jeżeli uszkodzona jest szyba również należy zrobić zdjęcie poglądowe, zdjęcie szczegółowe z białą kartką od wewnątrz, zdjęcie z oznaczeniem szyby, a także zdjęcie czujników przy lusterku wstecznym, jeżeli występują. 

Warta na swojej stronie internetowej informuje, żeby od razu zapobiec powiększaniu się szkody, jeśli to możliwe. Należy zabezpieczyć mienie, można od razu zrobić dokumentację fotograficzną. Jeżeli szkoda jest wynikiem popełnienia przestępstwa należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby, wezwać policję. Jeżeli potrzebujesz od razu assistance, należy zadzwonić na infolinię. Zgłosić szkodę można za pośrednictwem: 

 • formularza na stronie internetowej, 
 • zadzwonić na infolinię, 
 • napisać na komunikatorze  Messenger na Facebooku,
 • wysłać korespondencję papierową. 

We wszystkich przypadkach podanie szczegółowych danych i udostępnienie niezbędnych dokumentów (zdjęcia pojazdu, dowodu rej., prawa jazdy, oświadczenia sprawcy, notatki policyjnej, oświadczenia z numerem konta), przyspieszy realizację likwidacji szkody. Polecane jest korzystanie ze zgłaszania szkody online – podanie maila przyspieszy wysyłkę korespondencji, a co za tym idzie decyzję ubezpieczyciela o wypłacie odszkodowania. 

Po zgłoszeniu nastąpi analiza merytoryczna po stronie ubezpieczyciela. Gromadzi on dokumenty, może poprosić o dosłanie dodatkowych. Dokumenty można przesłać także poprzez stronę Warty lub wysyłając mailem. Należy pamiętać, aby wpisać numer szkody, to pozwoli na szybkie przekierowanie dokumentacji do właściwej osoby. Zazwyczaj Warta wysyła do sprawcy prośbę o potwierdzenie okoliczności szkody. Jeżeli likwidator uzna, że wymagane są oględziny, umówi się z poszkodowanym i obejrzy samochód.

Na końcu ubezpieczyciel w oparciu o zgromadzone dokumenty podejmie decyzję o przyjęciu odpowiedzialności i kwocie wypłaty. Klient otrzyma decyzję oraz odszkodowanie na podany przez siebie numer konta.

numer telefonu do Warty:

502 308 308 lub 801 308 308

adres email:

szkody@warta.pl

link do formularza internetowego:

https://warta.pl/warta-izi/?_ga=2.201646548.434341464.1587307284-560345366.1586417052#/app/policydata

link do zgłoszenia na Messengerze:
https://www.messenger.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.messenger.com%2Ft%2F276204879530326%2F%3Fmessaging_source%3Dsource%253Apages%253Amessage_shortlink

adres korespondencyjny:

TUiR „WARTA" S.A. 
Skrytka Pocztowa nr 1020, 
00-950 Warszawa 1

Likwidacja szkody w Link4

Szkodę w Link4 można zgłosić dzwoniąc na infolinię lub samodzielnie przez internet. LINK4 na swojej stronie internetowej udostępnia formularz do zgłoszenia szkody. Jest to Internetowa Rejestracja Szkody. Wypełnienie zajmie ok. 10 min. Niezbędne będzie przygotowanie:

 • dowodu rejestracyjnego swojego pojazdu, 
 • oświadczenia z miejsca zdarzenia lub dane uzyskane z policji, 
 • numer konta do wypłaty odszkodowania. 

Po otrzymaniu zgłoszenia likwidator weryfikuje potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia oraz sprawdza odpowiedzialność towarzystwa za szkodę. Na pewno będzie chciał potwierdzić okoliczności szkody u sprawcy lub zasięgnąć informacji w jednostce policji, jeżeli była na miejscu zdarzenia. Następnie w przypadku małej szkody Mobilny Rzeczoznawca może zdecydować o braku konieczności oględzin. Przy szkodach złożonych Mobilny Rzeczoznawca dokonuje pełnych oględzin oraz wycenia wartość odszkodowania. Na końcu likwidator podejmuje decyzję o wysokości odszkodowania. 

Przesyła dokument do poszkodowanego i zleca przelew na jego konto.

Na stronie internetowej można także sprawdzić status szkody lub dosłać niezbędne dokumenty. Jest także miejsce na przesłanie odwołania, zgłoszenie próby wyłudzenia odszkodowania, wniosek o rozłożenie regresu na raty lub odwołanie regresu.

numer telefonu:

22 444 444 44

link do zgłoszenia szkody:

https://www.link4.pl/claimzone/registration#/flow/moto_oc/step_one

adres korespondencyjny:

Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
ul. Postępu 15
02-676 Warszawa

Likwidacja szkody w TUZ Ubezpieczenia

Na stronie TUZ-u można znaleźć informacje, aby po zaistnieniu szkody zabezpieczyć mienie przed dalszą szkodą oraz powiadomić towarzystwo o szkodzie, najpóźniej w terminie obowiązującym według prawa. Można znaleźć także informację, że szkodę może zgłosić poszkodowany z umowy ubezpieczenia, ubezpieczający, inna osoba upoważniona przez ubezpieczającego lub poszkodowanego. 

Szkodę można zgłosić na 3 sposoby – internetowo, telefonicznie lub pocztą tradycyjną. Przed zgłoszeniem warto przygotować: 

 • nr polisy OC sprawcy kolizji, 
 • datę i miejsce zdarzenia, 
 • dane osobowe i teleadresowe osoby ubezpieczonej, 
 • dane osobowe i teleadresowe osoby poszkodowanej, 
 • nr rejestracyjny pojazdu sprawcy kolizji, 
 • nr rejestracyjny pojazdu poszkodowanego, 
 • rodzaj uszkodzeń pojazdu, okoliczności zdarzenia, 
 • dane adresowe jednostki policji interweniującej na miejscu zdarzenia (o ile policja była powiadomiona o zdarzeniu), 
 • miejsce, gdzie mogą odbyć się oględziny pojazdu (miejsce i czas oględzin pojazdu zostanie potwierdzone przez mobilnego rzeczoznawcę, który skontaktuje się w ciągu 7 dni od zarejestrowania szkody przez konsultanta infolinii TUZ TUW).

Po zgłoszeniu szkody opiekun przekaże informacje mailowo lub listownie o wymaganych dokumentach. Przesłanie ich niezwłocznie przyspieszy proces likwidacji szkody. W ciągu 7 dni nastąpi kontakt ze strony towarzystwa w celu oszacowania strat. Zakład ubezpieczeń ma 30 dni na podjęcie decyzji o odmowie lub wypłacie odszkodowania.

Kwota odszkodowania zostanie przelana na podane przez poszkodowanego konto lub przekazem pocztowym. Przekaz pocztowy jest dłuższą i mniej wygodną formą wypłaty odszkodowania.

numer telefonu:

22 327 60 60 

adres email:

zgłoszenie@tuz.pl

link do zgłoszenia online:

https://tuz.pl/likwidacja-szkod/zglos-szkode/

adres korespondencyjny:

Centrum Obsługi Korespondencji
ul. Prażmowskiego 15
26-600 Radom

Likwidacja szkody w Wiener

Poszkodowany przez ubezpieczonego w firmie Wiener mają dwie możliwości – mogą zgłosić szkodę poprzez formularz internetowy na stronie lub zadzwonić na infolinię. W formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej należy podać:

 • dane osobowe poszkodowanego i sprawcy, 
 • dane dotyczące przedmiotu szkody – nr rej., marka, okoliczności zdarzenia, dane świadków zdarzenia, miejsce postoju poszkodowanego pojazdu celem oględzin. 
 • Warto także dołączyć niezbędne dokumenty do likwidacji tj.: 
 • dowód rejestracyjny, 
 • prawo jazdy, 
 • oświadczenie o zdarzeniu drogowym lub notatkę policyjną, 
 • zdjęcia uszkodzonego samochodu. 

Można dołączyć je w formularzu lub wysłać mailem po otrzymaniu numeru szkody. Jest także możliwość skserowania ich i wysłania pocztą tradycyjną. Wiener prosi także o wypełnienie druku zgłoszenia szkody i podpisanie go. Druk jest dostępny na stronie internetowej towarzystwa. Zgłoszenie szkody może potrwać ok. 20 minut. 

Wiener informuje, że proces likwidacji szkody to trzy kroki – zgłoszenie szkody, ocena rzeczoznawcy i wypłata odszkodowania.

numer telefonu:

22 469 69 69 

adres email:

kontakt@wiener.pl

link do zgłoszenia szkody:

https://www.wiener.pl/pl-oc-komunikacyjne-pl

adres korespondencyjny:

Wiener TU S.A Vienna Insurance Group
ul. Wołoska 22A
02-675 Warszawa

Likwidacja szkody w Proamie 

Na stronie Proamy można znaleźć szereg przydatnych informacji. Znajduje się tam instrukcja wykonania dokumentacji fotograficznej. Należy wykonać dwa zdjęcia po przekątnych pojazdu, tak by było widać tablice rejestracyjne, zdjęcia uszkodzeń pojazdu, a także zdjęcia licznika, deski rozdzielczej, wewnętrznej części drzwi kierowcy i numeru VIN pojazdu. Przed zgłoszeniem szkody należy przygotować: 

 • dowód rejestracyjny swojego pojazdu, 
 • dane osobowe uczestników zdarzenia, 
 • oświadczenie sprawcy i dokumentację fotograficzną. 

Szkodę można zgłosić poprzez formularz online lub telefonicznie. Wypełnianie formularza może potrwać około 15 min. W ciągu 48 godzin rzeczoznawca zadzwoni, aby ustalić termin i miejsce oględzin. Na spotkaniu z rzeczoznawcą należy wypełnić druk zgłoszenia oraz okazać niezbędne dokumenty. Wtedy nie trzeba wysyłać ich samodzielnie. Wycena kosztów naprawy będzie gotowa za 5 dni roboczych, w skomplikowanych sytuacjach w ciągu 7 dni roboczych. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji, towarzystwo wyda decyzję o przyznaniu lub odmowie wypłaty odszkodowania.

W razie wątpliwości Proama udostępnia maila, na który można wysyłać pytania lub dosyłać niezbędne dokumenty. Zawsze należy podać w tytule wiadomości numer zgłoszenia. 

numer telefonu:

815 815 815

adres email:

szkody@proama.pl

link do zgłoszenia szkody:

https://www.generali.pl/claims/register?execution=e1s1

adres korespondencyjny:

Proama
ul. Postępu 15b
02-676 Warszawa

Likwidacja szkody w Generali

Szkodę można zgłosić poprzez formularz internetowy. Do tego zachęca Generali na swojej stronie. Po zgłoszeniu poszkodowany otrzymamy SMS z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia i numerem sprawy. Niezbędne dokumenty można załączyć od razu przy zgłoszeniu lub później mailem albo na stronie internetowej w miejscu: doślij dokumenty do szkody. Można także przesłać kserokopie na adres towarzystwa pocztą tradycyjną. Generali wyliczy kwotę świadczenia, jeżeli będzie potrzebna wizyta rzeczoznawcy umówi się on na spotkanie. Potem po weryfikacji i  analizie Generali podejmie decyzję o wypłacie lub odmowie odszkodowania. Prześlą ją mailem oraz poszkodowany otrzyma informację SMS.

numer telefonu:

913 913 913

adres email:

szkody@generali.pl

link do zgłoszenia szkody:

https://www.generali.pl/claims/register?execution=e1s1

adres korespondencyjny:

Generali 
ul. Postępu 15b, 
02-676 Warszawa

Likwidacja szkody w PZU

PZU oferuje wiele możliwości zgłoszenia szkody. Można to zrobić przez formularz online, skorzystać z czatu wideo, zadzwonić na infolinię, wysłać SMS z prośbą o telefon, udać się do oddziału, umówić spotkanie z agentem lub wysłać email. Przed zgłoszeniem należy przygotować:

 • skan lub zdjęcie dowodu rejestracyjnego,
 • oświadczenie sprawcy (lub notatkę policyjną, o którą opiekun poprosi policję),
 • numer konta bankowego do wypłaty odszkodowania.

Po zgłoszeniu szkody można sprawdzać jej status, przy zgłaszaniu należy podać hasło do szkody, aby potem łatwo się zalogować i sprawdzić na jakim etapie jest szkoda.
PZU wprowadziło innowację na rynek. W formularzu internetowym należy zaznaczyć dokładne elementy uszkodzenia, oznaczyć ich zaawansowanie. Dzięki temu system sam przeliczy kwotę odszkodowania. Jeżeli poszkodowany zgadza się z tą wyceną, może od razu ją zaakceptować, a pieniądze otrzymać na konto. 

numer telefonu:

801 102 102
22 566 55 55 

adres email:

kontakt@pzu.pl

link do zgłoszenia szkody:

https://zgloszenie.pzu.pl/#/

SMS o treści SZKODA na numer 4102

link do czatu wideo:

https://porozmawiaj.video.pzu.pl/video/pzu/

adres korespondencyjny:

PZU S.A.
Aleja Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa

Likwidacja szkody w UNIQA

Uniqa oferuje swoim klientom możliwość zgłoszenia szkody poprzez formularz internetowy, rozmowę telefoniczną, mailem lub listownie.

Najszybszą formą zgłoszenia jest formularz online. Warto także od razu załączyć niezbędne dokumenty. Wtedy likwidacja szkody przebiegnie sprawniej. Jeżeli jednak ktoś woli zgłosić szkodę metodą tradycyjną, na stronie Uniqa jest druk do pobrania i wypełnienia. Ten formularz oraz kserokopie niezbędnych dokumentów należy wysłać pocztą tradycyjną.

numer telefonu:

801 597 597, 42 66 66 500 

adres email:

centrum.pomocy@uniqa.pl

link do zgłoszenia szkody:

https://www.uniqa.pl/obsluga-i-kontakt/likwidacja-szkod/elektroniczne-zglaszanie-szkod

adres korespondencyjny:

UNIQA TU S.A.
Jednostka Skanująco-Indeksująca
ul. Gdańska 13
290-520 Łódź

Likwidacja szkody w Benefii

W Benefii działa uproszczona likwidacja szkody. Po zgłoszeniu, przesłaniu niezbędnych dokumentów i zdjęć uszkodzonego pojazdu, likwidator może podjąć decyzję o odszkodowaniu. Poszkodowany może otrzymać pieniądze bez wizyty rzeczoznawcy.

Jeżeli jednak okaże się, że rzeczoznawca musi dokonać oględzin, prześle potem kosztorys naprawy. Jeżeli zaproponowana kwota wystarczy na naprawę pojazdu, należy kosztorys zaakceptować. W ramach potrzeby Benefia wskaże warsztat, który może naprawić szkodę. Można także wybrać warsztat samemu. Likwidator podejmie decyzję o przyjęciu odpowiedzialności za zdarzenie i wyda decyzję. Jest ona przesyłana listownie lub mailem. 

Benefia umożliwia klientom zgłoszenie szkody poprzez formularz online oraz telefonicznie. 

numer telefonu:

+48 (22) 212 20 30 

link do zgłoszenia szkody:

https://zgloszenie.benefia.pl/

adres korespondencyjny:

Benefia
Aleje Jerozolimskie 162A
02-342 Warszawa

Likwidacja szkody w mtu24 i You Can Drive

mtu24 i You Can Drive należą do grupy Ergo Hestia, dlatego też likwidacja przebiega podobnie jak we wszystkich systemach Ergo Hestii. Szkodę można zgłosić przez formularz internetowy i jest to najprostszy oraz najszybszy sposób. Przed zgłoszeniem należy przygotować:

 • imię i nazwisko lub nazwę firmy, 
 • PESEL lub REGON,
 • numer polisy,
 • numer telefonu,
 • adres do korespondencji,
 • adres e-mail.

W Ergo Hestii można aktywować swoje konto do zgłoszenia szkody, aby potem łatwo można było się do niego zalogować i sprawdzać status szkody, dosyłać brakujące dokumenty. 

W wielu przypadkach zadziała uproszczona likwidacja szkód. Rzeczoznawca nie będzie musiał przyjeżdżać. Jeżeli jednak zajdzie taka konieczność, Ergo Hestia ma do dyspozycji Likwidatorów Mobilnych, którzy mogą przyjechać na oględziny maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych. Zapewniają oni profesjonalne wsparcie i pomagają w wypełnianiu niezbędnych formalności. Inną możliwością zgłoszenia jest kontakt z przedstawicielem Ergo Hestii w placówce. 

link do zgłoszenia szkody:

https://zgloszenieszkody.ergohestia.pl/#/wizard/step1?brand=ihestia

adres korespondencyjny:

STU Ergo Hestia SA
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

Co warto wiedzieć?

 1. Na zgłoszenie likwidacji szkody z OC poszkodowany ma 3 lata od jej wystąpienia.
 2. Ubezpieczyciel ma 30 dni na podjęcie decyzji o przyznaniu lub odmowie wypłaty odszkodowania.
 3. Jeśli stłuczka jest niegroźna, można ze sprawcą spisać oświadczenie o kolizji zamiast wzywać policję.
 4. Jeśli doszło do wypadku drogowego, trzeba na miejsce wezwać policję.
   

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi

 1. Jak wysokie odszkodowanie można uzyskać z ubezpieczenia OC sprawcy?

  To zależy od rozmiaru szkód. Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z OC sprawcy, powinno pokryć zarówno koszty naprawy pojazdu, jak i potencjalnego leczenia poszkodowanych. Jednak wysokość rekompensaty reguluje ustawa. W przypadku szkód rzeczowych maksymalna kwota wypłacona przez towarzystwo może wynieść 1,05 mln euro, a szkód osobowych 5,21 mln euro.
 2. Gdzie zgłosić szkodę, aby otrzymać odszkodowanie z OC sprawcy?

  Najczęściej, aby otrzymać odszkodowanie z OC sprawcy, należy skontaktować się z ubezpieczycielem, w którym aktualnie ma on ubezpieczony samochód. Jednak można skorzystać z innego rozwiązania, jeśli szkody nie są poważne, a towarzystwa obu uczestników zdarzenia należą do systemu Bezpośredniej Likwidacji Szkody (BLS). Wówczas wystarczy zgłosić się do swojej firmy ubezpieczeniowej, która wypłaci nam odszkodowanie, a następnie rozliczy się z ubezpieczycielem sprawcy.
 3. Czy można otrzymać odszkodowane, jeśli sprawca nie ma ważnego OC

  Tak. Jeśli sprawca kolizji lub wypadku nie ma ważnego OC, należy wezwać na miejsce zdarzenia policję. Notatka sporządzona przez funkcjonariuszy jest podstawą do ubiegania się o odszkodowanie. Wystarczy udać się z nią do dowolnego ubezpieczyciela, który przekażę likwidację szkody Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (UFG). Następnie z tej instytucji otrzymamy odszkodowanie.
 4. Jak długo trwa likwidacja szkód z OC?

  Zgodnie z ustawą, towarzystwo na likwidację szkody od momentu jej zgłoszenia ma 30 dni. W wyjątkowych sytuacjach termin może ulec przedłużeniu do 90 dni. Jeśli uszkodzenia samochodu nie są poważne, ubezpieczyciel może przeprowadzić uproszczona likwidację szkody. Wtedy nie odbędą się oględziny auta, a wysokość odszkodowania zostanie określona na podstawie dokumentacji dostarczonej przez poszkodowanego. Wówczas firma ubezpieczeniowa powinna wypłacić rekompensatę w ciągu kilku dni.