Nasi Klienci oceniają Warta na
1,70
Zostaw opinię

Jeżeli poszkodowany zamierza powiadomić o szkodzie ubezpieczyciela za pośrednictwem Internetu, może skorzystać ze specjalnego formularza na stronie Warty. Wystarczy wybrać, a następnie wypełnić i odesłać właściwy formularz.

Porównaj ceny OC / AC »

Aby wypełnić wszystko prawidłowo, niezbędny będzie wgląd do dowodu rejestracyjnego, danych uczestników zdarzenia oraz informacji na temat uszkodzonego pojazdu. Formularz internetowy jest wygodnym rozwiązaniem, które pozwala uniknąć wszelkich nieścisłości, ponieważ podaje się dokładnie te informacje, które są Warcie potrzebne do szybkiego uruchomienia całego procesu likwidacji szkody. Dodatkowo istnieje możliwość załączenia posiadanych dokumentów, jeżeli są one w postaci elektronicznej.

Gdzie zgłosić szkodę w Warcie?

Warta jest jednym z najlepiej zorganizowanych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce, jeśli chodzi o zgłaszanie szkody. Jako pierwsza firma ubezpieczeniowa Warta wprowadziła aplikację mobilną, celem przyspieszenia zarówno procesu sprzedażowego, jak i procesu zgłaszania szkody. Jak zgłosić szkodę w Warcie? 

1. Poprzez aplikację.

Już wspomnieliśmy, że Warto miała aplikację do zgłaszania szkód jako pierwsza w Polsce. W tej kwestii Warta wyznacza trendy. 

Aplikacja Warty umożliwia wykonanie zdjęć przedmiotu ubezpieczenia, a nawet jego wideooględziny, co bardzo przyspiesza proces likwidacji szkody. Gdy okoliczności zdarzenia zostaną potwierdzone, a kwota roszczenia nie będzie budzić zastrzeżeń, likwidacja szkody potrwa krócej niż tydzień. 

2. Formularz online. 

Prawdopodobnie najpopularniejsza droga zgłaszania szkody w Warcie. Możesz na spokojnie usiąść, wypełnić wszystkie pola, dwa razy sprawdzić dane, a po korespondencji pozostaje elektroniczny ślad. Do tego nie musisz tego robić od razu. Na zgłoszenie szkody masz 3 lata, co nie zmienia faktu, że nie warto zwlekać

Formularz zgłoszenia szkody znajdziesz pod adrsem: https://www.warta.pl/pomoc-i-obsluga/zgloszenie-szkody/ . 

Na stronie głównej znajdziesz rodzaje szkód, jakie możesz zgłosić. 

wybierz zgłoszenie szkody warta

Po wybraniu jednego z nich formularz zapyta Cię o:

 • Twoje dane osobowe - imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL lub w przypadku firmy o nazwę, adres siedziby i REGON/NIP, 
 • Dane przedmiotu ubezpieczenia - samochodu, domu, firmy lub osoby,
 • Okoliczności zdarzenia - w jaki sposób doszło do szkody,
Ważne! Przed podaniem okoliczności zdarzenia sprawdź w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, czy Twoja szkoda nie podlega pod wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela. W takiej sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe może obniżyć odszkodowanie, a nawet odmówić uznania roszczenia. 
 • Jakiej formy likwidacji szkody oczekujesz - gotówka, naprawa, usługi assistance etc. 

Po wysłaniu formularza, dostaniesz potwierdzenie zgłoszenia szkody na maila. W nim będzie zawarte imię i nazwisko osoby, która zajmuje się Twoją szkodą, oraz dane kontaktowe do niej. Możesz poprosić o papierowe potwierdzenie zgłoszenia szkody na adres domowy. 

3. Pocztą. 

Jeżeli wszelkie formalności chceszsię załatwić tradycyjną pocztą, komplet dokumentów należy przesłać (najlepiej listem poleconym) na adres:

Dokumenty do szkody w TUiR Warta
TUiR "WARTA" S.A.
Skrytka Pocztowa nr 1020
00-950 Warszawa

Dokumenty do świadczenia z polisy na życie / TUnŻ Warta
TUnŻ "WARTA" S.A.
Skrytka Pocztowa nr 1013
00-950 Warszawa 1

Poczta ma tę jedną zaletę, że przy wysyłaniu korespondencji, otrzymujesz potwierdzenie jej nadania. Często potwierdzenie nadania korespondencji przydaje się np. w procesie odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Niemniej jednak likwidacja szkody drogą pocztową trwa dość długo w porównaniu do innych form zgłoszenia szkody i stopniowo coraz bardziej się od niej odchodzi. Dodać należy fakt, że korespondencja pocztowa generuje makulaturę, więc jeśli zależy Ci na dobru planety, wybierz zgłoszenie szkody przez formularz lub aplikację

4. U agenta stacjonarnego

Technicznie rzecz biorąc zgłoszenie szkody u agenta Warty nie jest odrębną formą, ponieważ agent ubezpieczeniowy, jako osoba lub pracownik, nie może przyjąć Twojego zgłoszenia. Najczęściej posłuży się w tym celu formularzem. 

Co jednak zasługuje na uwagę, to fakt, że agent ubezpieczeniowy Warty pomoże Ci poprawnie zgłosić szkodę. Wiele roszczeń zostaje odrzuconych lub pomniejszonych z uwagi na błędy formalne. Bardzo często zdarza się, że poszkodowani żądają za dużo pieniędzy i w konsekwencji muszą się mierzyć z rzeczoznawcą, albo żądają za mało, przez co zwyczajnie tracą

Dobry agent ubezpieczeniowy racjonalnie oceni sytuację, pomoże wstępnie oszacować wartość szkody i zadba o to, by klient wyszedł zadowolony z załatwienia jego sprawy. 

5. Telefonicznie. 

To najmniej chętnie używana opcja zgłaszania szkody w Warcie i właściwie we wszystkich firmach. Infolinia kojarzy nam się z irytującą muzyczką i długim czasem oczekiwania.

Nadal jednak są sytuacje, w których zgłoszenie szkody przez infolinię Warty to ostatnia deska ratunku. Wydawałoby się, że w Polsce, gdzie 95% gospodarstw domowyc ma dostęp do Internetu, Internet jest wszędzie, ale nie oszukujmy się. Czasem brakuje zasięgu, innym razem jesteśmy w trasie, a jedyne, co mamy pod ręką, to służbowy telefon z klawiaturką i Internetem 3G. Wówczas telefoniczne zgłoszenie szkody w Warcie jest jedyną opcją. 

Aby zgłosić szkodę telefonicznie, zadzwoń pod numer:

 • +48 502 308 308 – z Polski i zagranicy
 • +48 22 23 22 738 lub +48 22 52 22 738 - całodobowe centrum operacyjne

Konsultant odbierze zgłoszenie, poprosi o podanie wszelkich niezbędnych danych oraz o przesłanie - w miarę możliwości - potrzebnych dokumentów, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jakie dane będą potrzebne do zgłoszenia szkody w Warcie?

Ubezpieczyciel przede wszystkim musi ustalić:

 • kto zgłasza szkodę i w czym imieniu,
 • czy ma do tego prawo,
 • jakiego pojazdu dotyczy szkoda. 

W tym celu należy podać następujące dane:

 • Dane osoby zgłaszającej:

- Dla osoby fizycznej - imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, 

- Dla osoby prawnej - nazwę, adres siedziby, REGON/NIP,

Dane osoby ubezpieczonej - właściciela pojazdu, firmy, nieruchomości itd. Jeśli zgłaszający i ubezpieczony to ta sama osoba, wystarczy zaznaczyć checkbox. 

 • Dane przedmiotu ubezpieczenia:

- pojazd - marka, model, rocznik, numer rejestracyjny, numer VIN. Dobrze też znać szacunkową, aktualną wartość rynkową pojazdu dla oszacowania kwoty roszczenia. 

- życie i zdrowie - imię, nazwisko, adres zamieszkania i PESEL osoby poszkodowanej, 

- nieruchomość - adres nieruchomości oraz dane jej właściciela

 • Numer polisy, 
 • Dokument potwierdzający zaistnienie i rozmiar szkody (np. zdjęcia przedmiotu ubezpieczenia lub karta informacyjna ze szpitala).
 • Dane sprawcy (jeśli je masz) - imię, nazwisko, PESEL, nazwa zakładu ubezpieczającego oraz numer polisy, 
 • Dane osobowe świadków zdarzenia.
Ważne! Pobrana i skonfigurowana aplikacja zdejmuje z Ciebie obowiązek podawania danych osobowych. W aplikacji odnajdziesz polise, z której zgłaszasz szkodę, i od razu będzie wiadomo, kto jest zgłaszającym. Aplikacja jest przypisana do danego klienta, co znacznie przyspiesza identyfikację ubezpieczonego i przedmiotu ubezpieczenia.

Jakie dokumenty są potrzebne przy zgłaszaniu szkody w Warcie?

Każde zdarzenie szkodowe musi być należycie udokumentowane. Niekompletna dokumentacja lub całkowity jej brak są bardzo częstymi przyczynami odmowy wypłaty odszkowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Dlaczego firma miałaby nam uwierzyć, że spędziliśmy w szpitalu dwa tygodnie, jeśli nie mamy na to pokwitowania? W skrajnych przypadkach możemy nawet zostać posądzeni o próbę wyłudzenia odszkodowania. 

Dla zabezpieczenia swojego interesu, przedmiotu ubezpieczenia i zadbania o właściwy przebieg liwkidacji szkody, przygotuj następujące dokumenty. 

Jeżeli szkoda dotyczy pojazdu

Nie wszystkie dokumenty będę potrzebne, ale na wezwanie towarzystwa ubezpieczeniowego należy je udostępnić. 

 • Dowód rejestracyjny, 
 • Prawo jazdy,
 • Karta pojazdu (jeśli wydano),
 • Przy kradzieży auta konieczne będzie dostarczenie potwierdzenie zgłoszenia kradzieży z policji, dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu (jeśli wydano), kluczyków i innych tego typu urządzeń,
 • Pisemne oświadczenie sprawcy zdarzenia.
Ważne! Dawniej towarzystwo wymagało dostarczenia kopii notatki policyjnej z miejsca zdarzenia. Obecnie Warta pozyskuje ten dokument bezpośrednio z wskazanej Komedny Policji. 

Jeśli szkoda dotyczy nieruchomości:

Przeważnie wystarczy samo zgłoszenie szkody poprzez formularz lub aplikację oraz dokumentacja zdjęciowa. Przy dużych szkoda konieczna może okazać się ekspertyza niezależnego rzeczoznawcy majątkowego (gdyby trzeba było się odwołać od decyzji).

Jeśli szkoda dotyczy ubezpieczenia na życie

Pakiety ochrony zdrowia i życia w Warcie są dość szerokie i w zależności od zdarzenia, mogą być potrzebne różne dokumenty. 

 • Zgon ubezpieczonego/członka rodziny - skrócony odpis aktu zgonu,
 • Zgon w wypadku komunikacyjnym
 • Uszczerbek w wyniku nieszczęsliwego wypadku - karta informacyjna ze szpitala oraz inne dokumenty potwierdzające okoliczności zdarzenia (np. wypadku drogowego),
 • Leczenie szpitalne - potwierdzenie rozpoznania jednostki chorobowej i karta informacyjna, 
 • Złamanie kończyny - zdjęcia z prześwietlenia wraz z opisem,
 • assistance medyczny - przed zamówieniem usług z assistance medycznego skonsultuj się z ubezpieczycielem. Bez konsultacji nie możesz podejmować działań a poniesione koszty mogą nie zostać zwrócone. Po konsultacji zbieraj wszystkie pokwitowania na świadczone usługi.  
Ważne! Przy świadczeniach, w których konieczna była hospitalizacja najczęściej towarzystwo ubezpieczeniowe występuje bezpośrednio do NFZ o udostępnienie danych pacjenta i informacji o leczeniu. Na wszelki wypadek warto jednak mieć dokumenty ze szpitala ze sobą. 

Co warto wiedzieć?

 • Na zgłoszenie szkody u każdego ubezpieczyciela masz 3 lata od dnia zaistnienia szkody i 10 lat, jeśli szkoda była wynikiem przestępstwa,
 • Co do zasady jeśli żadne okoliczności nie stoją temu na przeszkodzie, towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni od dnia zgłoszenia szkody na jej rozpatrzenie i likwidację. O przedłużeniu tego terminu powinno Cię poinformować oraz podać powód. 
 • W Warcie możesz zgłosić szkodę na pięć sposobów: poprzez aplikację, formularz online, u agenta, pocztą lub telefonicznie, 
 • Przy zgłaszaniu szkody miej ze sobą wszystkie dokumenty, które potwierdzają okoliczności zdarzenia i jego rozmiar. W trakcie procesu likwidacji dokumentuj wszelkie istotne wydarzenia. Dokumentacja może się nie przydać, ale warto ją mieć.