Nasi Klienci oceniają Warta na
2,07
Zostaw opinię

Chociaż ubezpieczenie NNW jest traktowane przez właścicieli pojazdów jako identyczny produkt w każdym towarzystwie, w rzeczywistości ubezpieczyciele określają własne zasady udzielania świadczeń po nieszczęśliwym wypadku oraz zupełnie odmienne kwoty odnoszące się do trwałego uszczerbku na zdrowiu. Sama definicja „nieszczęśliwego wypadku” może być również różnie interpretowana.

OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) Warty podają, co uważane jest przez ubezpieczyciela za nieszczęśliwy wypadek. Zgodnie z zapisami są to trwałe uszczerbki na zdrowiu, rozstrój zdrowia i śmierć. W przypadku zakupienia wariantu NNW Komfort w Warta, uznawana jest także całkowita niezdolność do pracy.

Porównaj ceny OC/AC z NNW »
 

Suma ubezpieczenia NNW Warta ustalana jest indywidualnie z klientem podczas zawierania umowy. Nie może być niższa niż 5 000 zł i wyższa niż 100 000 zł.

Warianty ubezpieczenia NNW w Warcie

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest oferowane w towarzystwie Warta w dwóch wariantach –Standard i Komfort. W obu przypadkach, w ramach ubezpieczenia towarzystwo zapewnia jednorazową wypłatę całości świadczenia w przypadku doznania 100% lub wyżej trwałego uszczerbku na zdrowiu i wypłatę świadczenia w odpowiedniej wysokości w stosunku do sumy ubezpieczenia w przypadku uszczerbku mniejszego niż 100%. Zapewnia również ochronę wszystkim pasażerom, nawet jeśli w chwili zdarzenia ich ilość w pojedzie przekraczała ilość miejsc w pojeździe według danych z dowodu rejestracyjnego (Warta ustala wtedy nową sumę ubezpieczenia dla każdej poszkodowanej osoby).

Ubezpieczenie NNW Warta można rozszerzyć o opcję dodatkową: NNW Bezpieczna Rodzina, które w zamian za niewielką dopłatę zapewnia wysokie świadczenia w przypadku śmierci kierowcy w wypadku komunikacyjnym (przy dopłacie 29 zł za rok – 100 tys. zł, a za 49 zł – 150 tys. zł).