Nasi Klienci oceniają Warta na
1,85
Zostaw opinię

Chociaż ubezpieczenie NNW jest traktowane przez właścicieli pojazdów jako identyczny produkt w każdym towarzystwie, w rzeczywistości ubezpieczyciele określają własne zasady udzielania świadczeń po nieszczęśliwym wypadku oraz zupełnie odmienne kwoty odnoszące się do trwałego uszczerbku na zdrowiu. Sama definicja „nieszczęśliwego wypadku” może być również różnie interpretowana.

OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) Warty podają, co uważane jest przez ubezpieczyciela za nieszczęśliwy wypadek. Zgodnie z zapisami są to trwałe uszczerbki na zdrowiu, rozstrój zdrowia i śmierć. W przypadku zakupienia wariantu NNW Komfort w Warta, uznawana jest także całkowita niezdolność do pracy.

Porównaj ceny OC/AC z NNW »
 

Suma ubezpieczenia NNW Warta ustalana jest indywidualnie z klientem podczas zawierania umowy. Nie może być niższa niż 5 000 zł i wyższa niż 100 000 zł.

NNW Komunikacyjne w Warcie

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest oferowane w towarzystwie Warta w dwóch wariantach – Standard i Komfort. W obu przypadkach, w ramach ubezpieczenia towarzystwo zapewnia jednorazową wypłatę całości świadczenia w przypadku doznania 100% lub wyżej trwałego uszczerbku na zdrowiu i wypłatę świadczenia w odpowiedniej wysokości w stosunku do sumy ubezpieczenia w przypadku uszczerbku mniejszego niż 100%. Zapewnia również ochronę wszystkim pasażerom, nawet jeśli w chwili zdarzenia ich ilość w pojedzie przekraczała ilość miejsc w pojeździe według danych z dowodu rejestracyjnego (Warta ustala wtedy nową sumę ubezpieczenia dla każdej poszkodowanej osoby).

Ubezpieczenie NNW Warta można rozszerzyć o opcję dodatkową: NNW Bezpieczna Rodzina, które w zamian za niewielką dopłatę zapewnia wysokie świadczenia w przypadku śmierci kierowcy w wypadku komunikacyjnym (przy dopłacie 29 zł za rok – 100 tys. zł, a za 49 zł – 150 tys. zł).

Warta Twoje NNW

Oprócz NNW komunikacyjnego, Warta oferuje także indywidualne, dobrowolne Twoje NNW. W jego ramach możesz kupić:

  • pakiet dla Ciebie - ogólne ubezpieczenie NNW dla wszystkich osób, które się do niego kwalifikują, 
  • pakiet dla ucznia - NNW Szkolne dla osób w wieku do 26 lat pobierających naukę.
  • pakiet dla Turysty (RP) - dla osób podróżujących po Polsce.

Powyższe pakiety możesz wykupić również z okazji wydarzeń sportowych lub wycieczek szkolnych. Każdy z nich ma wersję podstawową i dodatkową. 

Zakres ubezpieczenia jest następujący:

Warta Twoje NNW Pakiet dla Ciebie

Świadczenie w następstwie nieszczęśliwego wypadkuSuma ubezpieczenia (SU) i limity
Stały uszczerbek na zdrowiuOdszkodowanie za % stałego uszczerbku
Śmierć100% SU
Naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych25% SU, max. 3 000 zł
Przeszkolenie zawodowe inwalidów25% SU, max. 5 000 zł
Zwrot kosztów dostosowania mieszkaniado 3 000 zł
Assistance:Limit 10 000 zł na zdarzenie

wizyta lekarza

1 wizyta na zdarzenie

transport medyczny

2 usługi na zdarzenie

wizyta pielęgniarki

5 wizyt na zdarzenie

dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

1 usługa na zdarzenie

opieka domowa po hospitalizacji

3 wizyty po 3 godziny na zdarzenie

konsultacja medyczna/infolinia

Bez limitu

wizyta u psychologa

2 wizyty na zdarzenie

opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi

3 dni

opieka nad psami i kotami

3 dni

NNW w Warcie - Pakiet dla ucznia

Przedmiot ubezpieczeniaSuma Ubezpieczenia (SU) i limity
1) Następstwa nieszczęśliwych wypadkówOkreślona w umowie ubezpieczenia
a) stały uszczerbek na zdrowiu% stałego uszczerbku na zdrowiu,
b) pogryzienie przez zwierzęta, ukąszenia, użądlenia1% SU
c) śmierć w wyniku wypadku100% SU
d) śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego150% SU
e) śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki szkolnej200% SU
f) naprawa lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych25% SU, maksymalnie 3 000 zł
g) zasiłek dzienny0,2% SU dziennie, maksymalnie 60 zł dziennie
h) koszty leczenia NNW w Polsce

20% SU (leczenie szpitalne)

5% SU (leczenie ambulatoryjne)

i) dzienne świadczenie szpitalne0,2% SU dziennie, maksymalnie 60 zł dziennie
j) pokrycie nieobecności dziecka na zajęciach dodatkowych Do 500 zł
2. Świadczenia niezwiązane z nieszczęśliwym wypadkiem:
a) śmierć w wyniku nowotworu złośliwego1 000 zł
b) śmierć z powodu wrodzonej wady serca1 000 zł
c) pobyt w szpitalu w wyniku choroby200 zł
d) śmierć rodzica/opiekuna prawnego1 000 zł
3) Usługi assistance (organizacja pomocy), w tym:Limit 10 000 zł na zdarzenie
a) wizyta lekarza1 wizyta na zdarzenie
b) transport medyczny2 usługi na zdarzenie
c) wizyta pielęgniarki5 wizyt na zdarzenie
d) dostawa sprzętu rehabilitacyjnego1 usługa na zdarzenie
e) konsultacja medyczna/ infoliniabez limitu
f) wizyta u psychologa2 wizyty na zdarzenie
g) korepetycje z wybranych przedmiotów5 godzin na zdarzenie
Zakres dodatkowy - Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym20 000 zł

Co warto wiedzieć

NNW to ubezpieczenie dobrowolne, z którego otrzymasz odszkodowanie za obrażenia związane z nieszczęśliwym wypadkiem oraz różne dodatkowe świadczenia, np. assistance, 

Ubezpieczenie NNW możesz dokupić do ubezpieczenia OC, ubezpieczenia domu, ubezpieczenia firmy . Możesz też zakupić zwykłe NNW na cały rok, aczkolwiek w tym przypadku lepiej sprawdzi się ubezpieczenie na życie

NNW może być obowiązkowe w określonych sytuacjach, np. podczas wyjazdu na wycieczkę szkolną czy przed amatorskimi zawodami sportowymi. NNW będzie też wymagane w szkole podstawowej, średniej i wyższej.