Nasi Klienci oceniają Warta na
2,08
Zostaw opinię

Dokument wypowiedzenia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC można znaleźć na stronie Warty, w serwisie wypowiadamoc.pl lub napisać go samodzielnie. Wybór właściwej drogi zależy wyłącznie od Ciebie.

Porównaj ceny OC/AC »

Pamiętaj, że:

 • Wypowiedzenie złożone na koniec okresu ochrony OC powinno dotrzeć do Warta nie później niż na jeden dzień przed upływem terminu, na który umowa ubezpieczenia została zawarta. Jeśli wysyłasz dokument pocztą (listem poleconym),za datę jego wpływu uznaje się dzień nadania pisma.
 • Nie musisz składać do ubezpieczyciela wypowiedzenia polisy OC otrzymanej od zbywcy pojazdu oraz OC krótkoterminowego. Takie umowy wygasają automatycznie po upływie okresu, na jaki zostały zawarte.
 • Wypowiedzenie OC zbywcy pojazdu możesz złożyć (jeśli nie chcesz kontynuować jego umowy) w dowolnym momencie.

Zanim ostatecznie zdecydujesz się na zmianę ubezpieczyciela, sprawdź jego ofertę na przedłużenie umowy OC i porównaj ją z propozycjami innych towarzystw ubezpieczeniowych:


Co powinien zawierać dokument wypowiedzenia umowy OC?

 • informacje o tym, że chcemy wypowiedzieć umowę i na jakiej podstawie,
 • imiona i nazwiska wszystkich właścicieli lub nazwę firmy, dokładne adresy,
 • PESEL lub REGON,
 • markę pojazdu, jego model oraz nr rejestracyjny,
 • numer umowy, z której chcemy zrezygnować,
 • własnoręczny podpis właściciela lub właścicieli.

Dokument wypowiedzenia OC w Warta można przekazać ubezpieczycielowi:

 • pocztą (wysyłając list polecony na adres towarzystwa),
 • mailowo (na adres: wypowiedzeniaOC@warta.pl) - formularz wypowiedzenia znajdziesz na stronie Warta (https://www.warta.pl/obsluga/wypowiedzenie-umowy)
 • osobiście w najbliższej placówce Warta.

Jeżeli wypowiedzenie ma zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej (np. email),podpisany własnoręcznie formularz należy sfotografować lub zeskanować i dopiero wtedy przesłać do Warty.

Uwaga! Dokument wypowiedzenia OC bez własnoręcznego podpisu posiadacza pojazdu jest nieważny. Jeśli samochód posiada dwóch/kilku właścicieli, na oświadczeniu powinien podpisać się każdy z nich.