Nasi Klienci oceniają Warta na
1,71
Zostaw opinię

Dokument wypowiedzenia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC można znaleźć na stronie Warty, w serwisie wypowiadamoc.pl lub napisać go samodzielnie. Wybór właściwej drogi zależy wyłącznie od Ciebie.

Porównaj ceny OC/AC »

Kiedy trzeba wysłać wypowiedzenie OC do Warty?

Sytuacji, w których możesz chcieć złożyć wypowiedzenie OC do TUiR Warta, może być kilka. Najpopularniejsze z nich to:

 • chcesz przejść gdzie indziej,
 • gdy otrzymałeś automatyczne wznowienie OC.

Gdy chcesz zmienić ubezpieczyciela, musisz wysłać wypowiedzenie OC najpóźniej na dzień przed jego końcem, przy czym liczy się data wpływu do ubezpieczyciela, nie data wysyłki. Nic nie stoi na przeszkodzie, by złożyć dokument nawet . 

Uwaga! Jeśli wypowiesz OC na dzień przed końcem okresu ochrony i nie zawrzesz innej polisy OC, zostaniesz bez ubezpieczenia i w razie kontroli zapłacisz karę za brak OC. 

Jeśli chodzi o tzw. podwójne OC, zbędną polisę możesz wypowiedzieć, kiedy tylko chcesz, ale radzimy zrobić to jak najszybciej. Towarzystwo ubezpieczeniowe, które ją wystawiło, zażąda zapłaty za okres jej obowiązywania. 

Przykład. 1 stycznia zaczyna Ci się OC wznowione automatycznie. Składasz wypowiedzenie 14 stycznia. Za okres od 1 stycznia do 14 stycznia towarzystwo ubezpieczeniowe będzie wymagało zapłaty. 

Pozostałe sytuacje, jak zrzeczenie się OC lub odstąpienie od umowy zawarcia OC, to inne czynności prawne i nie należy ich mylić w wypowiedzeniem.  

Zanim ostatecznie zdecydujesz się na zmianę ubezpieczyciela, sprawdź jego ofertę na przedłużenie umowy OC i porównaj ją z propozycjami innych towarzystw ubezpieczeniowych. Najwygodniej dokonasz tego w kalkulatorze OC/AC rankomat.pl.

Porównaj ceny OC/AC »

Co powinien zawierać dokument wypowiedzenia umowy OC?

Żeby wypowiedzenie OC było skuteczne, musi zawierać informacje pozwalające na identyfikację ubezpieczonego, przedmiotu ubezpieczenia oraz polisy OC. Towarzystwo ubezpieczeniowe Warta musi wiedzieć, kto wypowiada polisę, jaką polisę i co ta polisa chroni. W dokumencie zawrzyj następujące dane 

 • informacje o tym, że chcemy wypowiedzieć umowę i na jakiej podstawie,
 • imiona i nazwiska wszystkich właścicieli lub nazwę firmy, dokładne adresy,
 • PESEL lub REGON,
 • markę pojazdu, jego model oraz nr rejestracyjny,
 • numer umowy, z której chcemy zrezygnować,
 • własnoręczny podpis właściciela lub właścicieli.

Gdzie wysłać wypowiedzenie OC w Warcie? 

 • pocztą (wysyłając list polecony na adres towarzystwa),

Adres towarzystwa ubezpieczeniowego Warta to: 

TUiR WARTA S.A.
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

 • mailowo (na adres: wypowiedzeniaOC@warta.pl) - formularz wypowiedzenia znajdziesz na stronie Warta (https://www.warta.pl/obsluga/wypowiedzenie-umowy)
 • osobiście w najbliższej placówce Warta,
 • poprzez formularz internetowy https://www.warta.pl/pomoc-i-obsluga/formularz-wypowiedzenie-umowy-oc/?produkt=samochod. 

Jeżeli wypowiedzenie ma zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej (np. email), podpisany własnoręcznie formularz należy sfotografować lub zeskanować i dopiero wtedy przesłać do Warty.

Uwaga! Dokument wypowiedzenia OC bez własnoręcznego podpisu posiadacza pojazdu jest nieważny. Jeśli samochód posiada dwóch/kilku właścicieli, na oświadczeniu powinien podpisać się każdy z nich.

Co warto wiedzieć?

 • Wypowiedzenie OC można złożyć tylko w określonych ustawą sytuacjach, a więc na koniec obowiązywania ubezpieczenia lub w sytuacji wystąpienia tzw. podwójnego OC. 
 • Możesz odstąpić od umowy ubezpieczenia zawartej na odległość w ciągu 30 dni od jej zawarcia, a 7 dni, gdy ubezpieczenie zawarto na firmę, 
 • Wypowiedzenie OC w Warcie jest bezpłatne. 
 • Gdy chcesz zmienić ubezpieczyciela, porównaj przed tym ceny ubezpieczeń w kalkulatorze rankomat.pl.