Nasi Klienci oceniają Warta na
1,83
Zostaw opinię

Towarzystwo Warta przygotowało dla osób zainteresowanych ochroną życia i zdrowia szereg produktów ubezpieczeniowych, tak by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Przy wyborze polisy wszystko zależy od naszych potrzeb i oczekiwań.

Porównaj ceny ubezpieczeń na życie »

Ubezpieczenie na życie dla Ciebie i rodziny

Oferta Ubezpieczenia Warta dla Ciebie i Rodziny zapewnia kompleksową ochronę oraz wsparcie finansowe w różnych aspektach życia. Podstawowa umowa ubezpieczenia jest zawierana na okres 12 miesięcy i skierowana do osób w wieku od 18 do 80 lat. Warta oferuje różnorodne warianty dostosowane do potrzeb różnych grup, takich jak rodziny, samotni rodzice, single, pary na starcie oraz osoby powyżej 55. roku życia. Istnieje również wersja VIP, która oferuje jeszcze bardziej rozbudowaną ochronę.

W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia, masz możliwość skorzystać m.in. z organizacji i pokrycia kosztów wizyty lekarskiej, rehabilitacji czy naprawy uszkodzonego roweru. To szczególnie istotne w przypadku wypadków bądź nagłych zachorowań, gdy potrzebna okazuje się szybka i profesjonalna pomoc.

Umowę podstawową da się rozszerzyć o dowolną liczbę umów dodatkowych, takich jak:

 • Zdrowie Plus,
 • Pakiet Onkologiczny,
 • Pakiet Kardiologiczny,
 • Wypadek,
 • Aktywni,
 • Dziecko,
 • COVID-19,
 • Druga Opinia Medyczna,
 • Renta.

Wybierając odpowiedni wariant ubezpieczenia, można otrzymać wypłatę świadczenia również po narodzinach dziecka lub wnuka. To cenna pomoc w czasie, kiedy rodzina musi dostosować się do nowej sytuacji życiowej i finansowej.

Warta Ochrona

Warta Ochrona to ubezpieczenie życia i zdrowia przeznaczone dla całej rodziny, oferujące wsparcie finansowe dla bliskich w przypadku śmierci oraz pomoc w sytuacjach kryzysowych związanych ze zdrowiem. To polisa, którą ubezpieczyciel dostosowuje do indywidualnych oczekiwań. Zapewnia on wysokie wypłaty w przypadku śmierci, wypadku czy poważnej choroby.

Istnieje opcja wybrania okresu trwania umowy, jednak nie może on być krótszy niż 5 lat. Umowę podstawową, obejmującą ubezpieczenie życia, zawiera się na okres nie dłuższy niż do pierwszej rocznicy po ukończeniu 75 lat. Im dłuższy okres trwania umowy, tym korzystniejsza składka dla ubezpieczonego. Polisa skierowana jest do osób w wieku 18-70 lat, a w przypadku dzieci – od ukończonego 1. roku życia do 18. roku życia.

Polisa Warta zapewnia wysokie wypłaty w różnych sytuacjach kryzysowych. Jeśli nastąpi śmierć ubezpieczonego, wysokość wypłaty ustalasz indywidualnie, co pozwala Ci dopasować ochronę do potrzeb Twojej rodziny. Dla przypadków poważnej choroby, takiej jak nowotwór, zawał serca, udar mózgu czy cukrzyca typu I, polisa pokrywa kwotę nawet do 600 000 zł. Ponadto w sytuacji całkowitej niezdolności do pracy możesz otrzymać wypłatę w wysokości nawet 1 mln zł.

Dostępne są 32 umowy dodatkowe dotyczące ubezpieczonego lub współubezpieczonego, które pozwalają rozszerzyć ochronę.

Ubezpieczenie NNW Indywidualne

Aby zapewnić sobie i swojej rodzinie spokój oraz pewność finansową w przypadku nieszczęśliwych wypadków, warto rozważyć ubezpieczenie NNW indywidualne. Warta Twoje NNW dostępne jest w trzech pakietach: pakiet dla Ciebie, pakiet dla Turysty (RP) oraz pakiet dla Ucznia. Każdy z nich pozwala na dostosowanie zakresu do swoich potrzeb.

Pakiet dla Ciebie został stworzony z myślą o osobach aktywnych, w wieku do 67 lat, zamieszkujących na terytorium Polski. Umowa może być zawarta na dowolny okres, jednak maksymalnie na 12 miesięcy.

Polisa ta zapewnia ochronę w przypadku takich zdarzeń jak stały uszczerbek na zdrowiu, śmierć osoby ubezpieczonej, naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, przeszkolenie zawodowe inwalidów oraz zwrot kosztów dostosowania mieszkania po wypadku.

Jeśli zdecydujesz się na zawarcie umowy na 12 miesięcy, ubezpieczenie Warta Twoje NNW oferuje również dodatkowy zakres ochrony. Będzie on obejmował m.in. świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, zasiłek dzienny, koszty leczenia NNW w Polsce, prawo do uzyskania dziennego świadczenia szpitalnego, pokrycie kosztów operacji plastycznej do kwoty 5 000 zł oraz pokrycie kosztów rehabilitacji do kwoty 700 zł.

Warta Twoje NNW obejmuje też Pakiet Assistance, który pozwala m.in. skorzystać z transportu medycznego, wizyty pielęgniarki, dostawy sprzętu rehabilitacyjnego, opieki domowej po hospitalizacji, konsultacji medycznej poprzez infolinię, wizyty u psychologa, opieki nad dziećmi, a także opieki nad psami i kotami. Limit kosztów assistance na zdarzenie, niezależnie od liczby świadczeń, wynosi 10 000 zł. Warto pamiętać, że usługi assistance są dostępne jedynie w przypadku umów zawieranych na 12 miesięcy.

Pakiet dla Ciebie daje możliwość rozszerzenia o dodatkowe ryzyka, takie jak zawał serca, udar mózgu, wykonywanie pracy o zwiększonym ryzyku, uprawianie sportów wysokiego ryzyka, zawodowe uprawianie sportu oraz działania wojenne. Dodatkowo istnieje opcja zwiększenia świadczenia w przypadku stałego uszczerbku na zdrowiu, uwzględniająca współczynnik progresji.

Warta Bezpieczna Przyszłość

Ubezpieczenie Warta Bezpieczna Przyszłość zostało stworzone z myślą o osobach, które planują przyszłość z troską o siebie i swoich najbliższych. Ta oferta łączy w sobie ochronę ubezpieczeniową z możliwością odkładania kapitału. Dzięki temu rozwiązaniu jesteś w stanie zapewnić finansowe zabezpieczenie swoim bliskim na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, jednocześnie odkładając środki na przyszłość.

Zakres obejmuje m.in. wypłatę świadczenia w razie śmierci, a także wsparcie finansowe w chorobie, uszczerbku na zdrowiu czy innych nieprzewidzianych sytuacjach dotyczących życia i zdrowia. W przypadku dożycia do końca trwania umowy Ubezpieczyciel wypłaci ustaloną w polisie kwotę. Wartość wypłaty może być powiększona o udział w zysku ubezpieczyciela.

Polisa jest dostępna dla osób w wieku od 18 do 60 lat. Umowę zawiera się na okres od 10 do 25 lat, zależnie od preferencji klienta. Umowa podstawowa, obejmująca ubezpieczenie życia, może być zawarta na okres nie dłuższy niż do pierwszej rocznicy po ukończeniu 70 lat przez ubezpieczającego.

Do polisy Warta Bezpieczna Przyszłość można dokupić takie umowy dodatkowe jak np. śmierć ubezpieczonego, powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego, pobyt w szpitalu ubezpieczonego w wyniku wypadku, poważne zachorowanie bądź Warta Assistance Medyczny.

Ubezpieczenie do kredytu

Ubezpieczenie do kredytu stanowi doskonałe zabezpieczenie dla Twoich najbliższych przed koniecznością spłaty zadłużenia w przypadku Twojej śmierci lub powstania niezdolności do spłaty kredytu. Oferuje ono szeroki zakres ochrony, który da się dostosować do indywidualnych potrzeb i sytuacji.

Ubezpieczenie może zostać zawarte przez osobę, która ukończyła 18 lat i nie przekroczyła 70 lat w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. Okres trwania umowy ubezpieczenia jest ustalany w polisie i nie może być krótszy niż 5 lat ani dłuższy niż do najbliższej rocznicy polisy przypadającej po osiągnięciu przez ubezpieczonego wieku 100 lat, liczonego od początku okresu ubezpieczenia.

Podstawowy zakres ubezpieczenia do kredytu obejmuje ryzyko śmierci ubezpieczonego. Istnieje opcja rozszerzenia go o umowy dodatkowe, które obejmują: śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku, powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego albo powstanie trwałej i całkowitej niezdolności do pracy w wyniku wypadku.

Ubezpieczenie dziecka Warta Posag

Warta Posag to program oszczędnościowo-ochronny skierowany do rodziców, opiekunów, dziadków i innych osób troszczących się o przyszłość dziecka. Opcja podstawowa gwarantuje wypłatę określonej kwoty na koniec okresu zaznaczonego w polisie.

Jest to doskonała inwestycja w przyszłość dziecka, która może pomóc mu w osiągnięciu ważnych celów życiowych, takich jak edukacja wyższa, rozpoczęcie własnej działalności czy zakup pierwszego mieszkania.

W przypadku gdyby Cię zabrakło, ubezpieczyciel przejmie opłacanie składki do końca trwania umowy. Aby zawrzeć umowę ubezpieczenia, osoba ubezpieczona (czyli rodzic, opiekun prawny, dziadkowie lub chrzestni) nie może mieć więcej niż 55 lat.

Natomiast dziecko, dla którego jest zawierana umowa, nie może mieć więcej niż 15 lat. Minimalny okres, na jaki da się podpisać umowę ubezpieczenia, wynosi 10 lat. Z kolei maksymalny okres umowy może być ustalony nie wcześniej niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia i nie później niż do ukończenia przez nie 25. roku życia.

Co więcej, zakres ochrony da się rozszerzyć o umowy dodatkowe, takie jak: śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku, przejęcie opłacania składki w przypadku niezdolności do pracy ubezpieczonego, renta posagowa ubezpieczonego czy pobyt dziecka w szpitalu.

Jaką ochronę dodatkową oferuje Warta?

W Warcie istnieje możliwość rozszerzenia podstawowej polisy o opcje dodatkowe, które zapewniają jeszcze większą elastyczność i kompleksową ochronę. W poniższej tabeli przedstawiono przykładowe umowy oraz ich charakterystykę.

Warto podkreślić, że dostępnych jest kilkadziesiąt umów, których zakres i oferta mogą różnić się w zależności od polisy podstawowej.

Kiedy ochrona w towarzystwie ubezpieczeniowym Warta może nie zadziałać?

Istnieją pewne sytuacje, w których Warta ma prawo odmówić wypłaty świadczeń. Wyłączenia odpowiedzialności obejmują m.in.:

 • samookaleczenia,
 • poddania się przez ubezpieczonego leczeniu, terapii, zabiegom o charakterze medycznym odbywanym poza kontrolą lekarzy lub innych osób uprawnionych,
 • działania wojenne,
 • czynny udział ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach albo aktach terroru.

Ochrona nie zadziała również, gdy doszło do zatajenia bądź podania nieprawdziwych informacji ubezpieczycielowi przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.

W zależności od umowy może obowiązywać również okres karencji, który oznacza, że świadczenia nie będą dostępne przez określony czas od rozpoczęcia polisy. Przykładowo, jeżeli okres karencji trwa 3 miesiące, to w tym czasie świadczenia nie będą obowiązywać, nawet jeśli dojdzie do zdarzenia polisowego.

Porównaj ofertę Warta z innymi TU 

Wybór odpowiedniego ubezpieczenia stanowi ważny krok w zapewnieniu sobie i swoim bliskim finansowego bezpieczeństwa. Na rynku istnieje wiele towarzystw ubezpieczeniowych, z różnymi ofertami i warunkami. Dlatego warto porównać pakiety dostępne w TU Warta z tymi proponowanymi przez inne towarzystwa, aby znaleźć rozwiązanie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Żeby ułatwić ten proces, skorzystaj z porównywarki ubezpieczeń.

Kalkulator polis pozwala na szybkie i łatwe porównanie ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu. Dzięki temu w prosty sposób sprawdzisz, jakie są różnice w polisach, świadczeniach, cenach i innych aspektach poszczególnych ofert.

Główną korzyścią wynikającą z korzystania z tego narzędzia jest oszczędność czasu. Zamiast samodzielnie przeglądać oferty różnych towarzystw, porównywarka ubezpieczeń umożliwia porównanie wielu opcji jednocześnie. Wystarczy wprowadzić niezbędne informacje, takie jak rodzaj polisy, suma ubezpieczenia, czas trwania umowy itp., a program online przedstawi Ci dostępne rozwiązania. Skorzystaj z porównywarki ubezpieczeń, aby błyskawicznie porównać różne opcje w jednym miejscu. 
 

Ważne informacje

1. Warta jako towarzystwo ubezpieczeniowe ma do zaoferowania różne formy ochrony

2. Ochronę podstawową w Warta można rozszerzyć poprzez zakup wybranych umów dodatkowych 

3. Cenę składki polisowej można poznać podczas spotkania z agentem, jest ona indywidualnie naliczana w oparciu o wybraną ofertę, sumę ubezpieczenia oraz ryzyko ubezpieczeniowe wynikające z wieku oraz stanu zdrowia

4. Zanim wybierzesz konkretną ofertę, porównaj ubezpieczenie z ofertami innych TU, możesz uniknąć przepłacenia za polisę