Nasi Klienci oceniają Warta na
1,71
Zostaw opinię

W zależności od potrzeb i wymagań klientów, towarzystwo Warta podzieliło ofertę ubezpieczenia turystycznego na produkty dla osób podróżujących rekreacyjne, jak i tych wyjeżdżających do pracy. 

Porównaj teraz najlepsze ubezpieczenia turystyczne »

Ochrona z WARTA Travel to z gwarancja pokrycia kosztów leczenia oraz pomoc w kraju lub za granicą, zabezpieczenie pracowników wyjeżdżających w delegację (WARTA Business Travel), NNW - zapewnieniemświadczeń poszkodowanym po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku w czasie wyjazdu (także w przypadku sportowców zawodowych) oraz wypłata świadczeń dla osób trzecich, pokrzywdzonych przez Ubezpieczonego (OC).

WARTA Travel plus

Ubezpieczenie WARTA Travel plus jest przeznaczone dla osób oczekujących gwarancji pokrycia kosztów leczenia w przypadku nagłego zachorowania oraz wystąpienia nieszczęśliwego wypadku podczas podróży. Ochrona w ramach Warta Travel plus zawiera również organizację pomocy w ramach usług assistance STANDARD.

Towarzystwo Warta oferuje dodatkowo:

  • assistance SUPER,
  • OC z pokryciem szkód wyrządzonych osobom trzecim,
  • ubezpieczenie bagażu od utraty, uszkodzenia lub zniszczenia - w tym sprzętu narciarskiego (podróże na terenie RP i za granicą),
  • pokrycie kosztów kontynuacji leczenia w Polsce skutków urazów, które zostały odniesione w podróży za granicą,
  • pokrycie kosztów kontynuacji leczenia w miejscu zamieszkania (po wypadku w Polsce),
  • zwrot kosztów w przypadku anulowania biletu podróżnego, odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej i noclegu (dla wyjeżdżających za granicę),
  • pokrycie kosztów odwołania lub opóźnienia lotu (dla podroży w Polsce i dla wyjeżdżających za granicę),
  • możliwość skorzystania ze specjalnego pakietu dla narciarzy SKI PLUS (w Polsce i za granicą),
  • pokrycie kosztów akcji ratunkowej w Polsce (amatorskie uprawianie narciarstwa i/lub uprawianie sportów ekstremalnych).

WARTA Business Travel

Oferta WARTA Business Travel została przeznaczona dla pracodawców i właścicieli firm i obejmuje ochroną ich pracowników, przebywających w delegacji. W ramach tego ubezpieczenia towarzystwo Warta gwarantuje kompleksowe zabezpieczenie wielu zdarzeń, z dopasowaniem zakresu świadczeń do profilu pracownika firmy. Atutem ubezpieczenia Warta Bussines Travel jest fakt, że składki pobierane są tylko za wykorzystany okres ochrony. Ubezpieczyciel może również zapewnić pomoc organizacyjną dla menedżerów.

Warta NNW

NNW Warta stanowi elastyczne zabezpieczenie przed skutkami nieszczęśliwych wypadków i zapewnia pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji lub operacji plastycznej. Ochrona obejmuje zdarzenia wynikłe zarówno w kraju jak i za granicą. Podczas zawierania umowy klient towarzystwa Warta ma możliwość wyboru opcji dodatkowych i trzech sposobów wyliczenia świadczenia.

OC w życiu prywatnym

Tą formę ochrony w ubezpieczeniu turystycznym Warta poleca się osobom fizycznym, które chcą ochronić siebie i domowników pozostających z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym, przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Umowa OC w życiu prywatnym Warty daje ochronę w przypadku zdarzeń zaistniałych na terytorium Polski. Można ją rozszerzyć na zagranicę - bez USA i Kanady (Warta Dom Plus) lub na wszystkie kraje świata, włącznie z USA i Kanadą (Warta Dom Komfort Plus).