Nasi Klienci oceniają Warta na
1,70
Zostaw opinię

Ubezpieczenie pojazdu w ramach autocasco w Warta ma z pewnością wiele zalet. Należy do nich kompleksowa ochrona od wszystkich zdarzeń (all risks), niezależna od wybranego wariantu.

Porównaj ceny ubezpieczenia OC / AC »

Innym, równie istotnym atutem AC w Warta jest zakres terytorialny ubezpieczenia. Obowiązuje ono na terenie Polski i Europy i jako jedno z niewielu towarzystw - Warta uwzględnia kradzież samochodu na terenie państw wyłonionych z byłego ZSRR i Turcji. Należy jednak podkreślić, że szkoda ta musi mieć miejsce w europejskiej części państw.

Warianty ubezpieczenia AC w Warcie

 • Standard – ta wersja ubezpieczenia autocasco jest przeznaczona dla samochodów starszych, które mają więcej niż 6 lat. Warta nie wskazuje tu jednak żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o górną granicę wieku pojazdu. W tym wariancie właściciel ma zapewnioną ochronę od wszelkich ryzyk, brak ustalonej minimalnej wartości szkody oraz ubezpieczenie od kradzieży, włamania i dewastacji. Za dodatkową opłatą i w formie opcjonalnej, polisę tą można poszerzyć o odnawialną sumę ubezpieczenia, naprawę na oryginalnych częściach i bez uwzględniania amortyzacji, liczenie kosztów napraw według stawek autoryzowanych stacji obsługi oraz zniesienie udziałów własnych.
   
 • Komfort – ta wersja z kolei, oferowana jest dla pojazdów, których wiek nie przekracza 6 lat. Jest to polisa w pełni kompleksowa, zapewniająca całkowite ubezpieczenie samochodu. W jej ramach właściciel może liczyć na ochronę od wszelkich ryzyk, brak szkody minimalnej, zabezpieczenie przed kradzieżą, włamaniem i dewastacją, odnawialną sumę ubezpieczenia, brak amortyzacji, obliczanie kosztów naprawy na podstawie stawek w autoryzowanych warsztatach, brak udziałów własnych, stałą sumę ubezpieczenia, dla nowych pojazdów 3-letnią gwarancję wypłaty odszkodowania wyliczanego na podstawie ceny z faktury, zabezpieczenia bagażu oraz Assistance w wariancie Złotym.
Ważne! Autocasco w Warcie nie obejmuje przywłaszczenia w rozumieniu art. 284 Kodeksu karnego, czyli w sytuacji, gdy pożyczasz komuś auto, a ta osoba Ci go nie zwróci, Autocasco tego nie pokryje.

Ubezpieczenie od ryzyk nienazwanych - co to oznacza?

W skrócie oznacza to, że Warta bierze odpowiedzialność za wszystkie szkody, które nie zostały wymienione w paragrafach o wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczeniowej. W przypadku obu wariantów firma nie odpowiada za szkody:

 • spowodowane umyślnie lub poprzez rażące niedbalstwo, 
 • powstałe, gdy pojazd nie był dopuszczony do ruchu, 
 • gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, 
 • spowodowane, gdy kierujący był pod wpływem alkoholu albo innych substancji odurzających, 
 • powstałe podczas jazd wyścigowych, konkursowych oraz podczas treningów do nich, 
 • kradzieżowe, gdy pozostawiono kluczyki w aucie bez nadzoru, 
 • powstałe poprzez zassanie wody do silnika,
 • polegające na zniszczeniu ogumienia,
 • spowodowane niewłaściwym doborem paliwa,
 • powstałe w pojeździe użytym jako narzędzie przestępstwa. 
Przykład. Jeżeli szkodę w Twoim pojeździe spowodował gryzoń, przegryzając przewody, a w dokumencie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia nie ma nic na temat szkód spowodowanych przez gryzonie, zwierzęta lub poprzez przegryzienie kabli, towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje szkodę. 

Oprócz tego w wariancie Komfort nie ubezpieczysz samochodów zarejestrowanych poza RP oraz samochodów w szkołach jazdy i wynajmowanych zarobkowo.

Czytaj więcej: Czym jest ubezpieczenie all risk?

Ubezpieczenie samochodów w leasingu

Jeżeli spojrzeć na konstrukcję zakresu ochrony ubezpieczeniowej Autocasco w Warcie, można stwierdzić, że polisa świetnie sprawdzi się jako ubezpieczenie samochodu w leasingu. Jej zakres i warunki są skierowane do klientów, którzy chcą kupić ubezpieczenie i o nic się nie martwić.

Dodatkowo wariant Komfort oferuje Gwarantowaną Sumę Ubezpieczenia nawet do 3 lat od daty podpisania umowy. Można nią objąć pojazdy, których:

 • okres eksploatacji nie przekracza 36 miesięcy, 
 • wartość pojazdu nie przekracza 300 000 zł, 
 • klient nie będzie używał w celu zarobkowego przewozu osób, 
 • właściciel posiada oryginał faktury zakupu. 

Gwarantowana Suma Ubezpieczenia jest dość wartościowym wariantem w sytuacji ubezpieczenia auta w leasingu. 

Leasing ma pewne wymagania, jeśli chodzi o zabezpieczenie swojego mienia. Instytucja finansująca leasing zażąda najpewniej:

 • gwarantowanej sumy ubezpieczenia, 
 • zniesienia udziałów własnych i franszyz,
 • zniesienia amortyzacji, 

W wariancie Standard wszelkie pomniejszenia odszkodowania można wyłączyć za dopłatą. W wariancie Komfort to wszystko jest włączone domyślnie.