Nasi Klienci oceniają Warta na
2,90
Zostaw opinię

Ubezpieczenie pojazdu w ramach autocasco w Warta ma z pewnością wiele zalet. Należy do nich kompleksowa ochrona od wszystkich zdarzeń (all risks), niezależna od wybranego wariantu.

Porównaj ceny ubezpieczenia OC / AC »

Innym, równie istotnym atutem AC w Warta jest zakres terytorialny ubezpieczenia. Obowiązuje ono na terenie Polski i Europy i jako jedno z niewielu towarzystw - Warta uwzględnia kradzież samochodu na terenie państw wyłonionych z byłego ZSRR i Turcji. Należy jednak podkreślić, że szkoda ta musi mieć miejsce w europejskiej części państw.

Klient towarzystwa Warta może wybrać wariant AC:

  • Standard – ta wersja ubezpieczenia autocasco jest przeznaczona dla samochodów starszych, które mają więcej niż 6 lat. Warta nie wskazuje tu jednak żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o górną granicę wieku pojazdu. W tym wariancie właściciel ma zapewnioną ochronę od wszelkich ryzyk, brak ustalonej minimalnej wartości szkody oraz ubezpieczenie od kradzieży, włamania i dewastacji. Za dodatkową opłatą i w formie opcjonalnej, polisę tą można poszerzyć o odnawialną sumę ubezpieczenia, naprawę na oryginalnych częściach i bez uwzględniania amortyzacji, liczenie kosztów napraw według stawek autoryzowanych stacji obsługi oraz zniesienie udziałów własnych.
     
  • Komfort – ta wersja z kolei, oferowana jest dla pojazdów, których wiek nie przekracza 6 lat. Jest to polisa w pełni kompleksowa, zapewniająca całkowite ubezpieczenie samochodu. W jej ramach właściciel może liczyć na ochronę od wszelkich ryzyk, brak szkody minimalnej, zabezpieczenie przed kradzieżą, włamaniem i dewastacją, odnawialną sumę ubezpieczenia, brak amortyzacji, obliczanie kosztów naprawy na podstawie stawek w autoryzowanych warsztatach, brak udziałów własnych, stałą sumę ubezpieczenia, dla nowych pojazdów 3-letnią gwarancję wypłaty odszkodowania wyliczanego na podstawie ceny z faktury, zabezpieczenia bagażu oraz assistance w wariancie Złotym.