Przedsiębiorcy często decydują się na zakup auta finansowany za pomocą leasingu. Choć jest to korzystna opcja dla osób prowadzących działalność gospodarczą, to wiąże się też z pewnymi ograniczeniami i wymogami, np. w kwestii zakupu ubezpieczenia.

mężczyzna zawiera umowę leasingu
Porównaj ceny OC i AC
CUR_URL:https://rankomat.pl/samochod/leasing-samochodowy-zalety-wady

Samochód w leasingu jest własnością firmy udzielającej leasingu, a nie osoby, która faktycznie go użytkuje. Warunki dotyczące zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego stawiane są więc przez leasingodawcę, a leasingobiorca musi się do nich dostosować. Wyjaśniamy, jakie są najczęstsze wymogi dotyczące ubezpieczenia pojazdu wziętego w leasing.

Co to jest leasing?

Leasing definiowany jest przez Kodeks cywilny jako umowa, na mocy której „(…) finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.”

W praktyce oznacza to, że auto zakupione w ramach leasingu należy do firmy, która leasingu udzieliła, a przedsiębiorca może z niego korzystać przez określony w umowie czas za określoną w umowie opłatę ratalną. Przeniesienie własności samochodu na leasingobiorcę może nastąpić dopiero po uiszczeniu przez niego wszystkich rat i określonej kwoty wykupu (np. 1% wartości auta).

Leasing na samochód - zalety i wady

Zalety

Wady

 • uproszczone procedury zawierania umowy

 • zazwyczaj Twój wkład własny wynosi 10-20% wartości auta

 • elastyczne warunki uzyskania finansowania

 • samochód nie jest Twoją własnością

 • możliwość zdobycia nawet do kilkunastu procent zniżki na niektóre modele samochodów

 • w większości towarzystw nie gromadzisz zniżek, ponieważ to nie Ty zawierasz umowę ubezpieczeniową

 • szybkie wydanie samochodu, który jest już zarejestrowany

 • bez zgody leasingodawcy nie możesz uzyskać odszkodowania w przypadku kolizji czy kradzieży

 • opłacanie ubezpieczenia samochodu przez leasingodawcę

 • po upływie określonego czasu masz prawo pierwokupu samochodu za umowny procent jego wartości, co nie zawsze się opłaca

 • możliwość pokrycia kosztów napraw i przeglądów przez leasingodawcę

 • nawet jeśli spłaciłeś 99% wartości auta, a towarzystwo leasingowe upada, może grozić Ci zajęcie samochodu przez wierzyciela

 • niższa podstawa naliczania podatku dochodowego, dzięki włączeniu opłat leasigowych w koszty bieżących działań czy amortyzacji

 • jeżeli nie wywiążesz się z warunków umowy, leasingodawca może zerwać porozumienie i w trybie natychmiastowym zażądać zwrotu samochodu

 • rozwój biznesu przy minimalnym zaangażowaniu własnego kapitału

 • nie możesz w samochodzie dokonywać żadnych trwałych modyfikacji

sprawdź ofertę leasingu »

Jakie ubezpieczenie dla auta w leasingu?

Ponieważ właścicielem pojazdu w leasingu jest firma, która go udziela, może ona dyktować warunki związane z zakupem ubezpieczenia. I choć każda firma może mieć własne wymogi, to użytkownik samochodu na pewno musi liczyć się z koniecznością zakupu pełnego pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych, czyli co najmniej OC+AC (a z reguły także NNW).

Z pewnością jest to opcja droższa dla leasingobiorcy niż zakup np. samego OC, ale w efekcie bardziej korzystna dla obu stron umowy leasingowej. Firma ma pewność, że w przypadku uszkodzenia lub kradzieży pojazdu otrzyma odpowiedniej wysokości odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego, natomiast użytkownik samochodu uniknie dzięki temu dodatkowych kosztów, które musiałby ponieść, gdyby nie posiadał pakietu ubezpieczeń.

Dodatkowym uzasadnieniem dla zakupu OC+AC jest fakt, że zdecydowana większość aut w leasingu to pojazdy całkiem nowe lub maksymalnie kilkuletnie. W przypadku takich samochodów, zakup polisy Autocasco zawsze jest wskazany.

Leasingobiorca powinien liczyć się z możliwością narzucenia przez leasingodawcę konkretnych warunków ubezpieczenia AC.

Najczęściej wymagane są:

 • brak udziału własnego,
 • brak franszyzy integralnej,
 • konkretna metoda naprawy pojazdu (najczęściej serwisowa),
 • stała suma ubezpieczenia.

OC+AC dla samochodu w leasingu z reguły wymaga więc zakresu, który znacznie podnosi składkę polisy.

Zakup ubezpieczenia u leasingodawcy – czy to się opłaca?

Firmy, które udzielają leasingu z reguły oferują również konkretną ofertę ubezpieczenia auta. Najczęściej mają jednak podpisaną umowę o współpracy z jednym lub maksymalnie kilkoma towarzystwami ubezpieczeniowymi. Dla użytkownika pojazdu może to oznaczać niewielki wybór, a co za tym idzie, dość spory wydatek. Decydując się na taki wariant, warto pamiętać o sprawdzeniu (o ile to możliwe),jak składka będzie zmieniała się w trakcie trwania umowy leasingowej. Część firm oferuje bowiem stałą składkę przy każdym przedłużeniu polisy w przypadku braku szkód. Inne mogą oferować bardzo atrakcyjną ofertę na start, by w kolejnym roku podnieść ją nawet dwukrotnie.

Przed taką sytuacją użytkownika auta uchronić może jedynie umowa leasingu, pozwalająca na samodzielny zakup polisy w wybranym przez siebie towarzystwie.

Jeśli chodzi o płatność za polisę, to firmy leasingowe są dość elastyczne. Najczęściej istnieje możliwość opłacenia składki jednorazowo lub rozbicia jej na raty, płatne razem z ratami za leasing.

Na szczęście, część firm leasingowych zezwala na zakup ubezpieczenia na własną rękę, o ile spełnia ono ustalone w umowie kryteria. Choć szukanie ubezpieczenia komunikacyjnego samodzielnie może być bardziej czasochłonne, to istnieje spora szansa na znalezienie o wiele korzystniejszej oferty AC (nawet o kilkaset złotych tańszej) niż ta oferowana przez firmę. Warto jednak pamiętać, że przed zakupem polisy, wybraną ofertę należy przedstawić w firmie leasingowej w formie pisemnej.

Umowę ubezpieczenia można podpisać dopiero po akceptacji leasingodawcy. Podpisanie zgody przez leasingodawcę może być jednak opcją dodatkowo płatną.

Przy samodzielnym wyborze oferty ubezpieczeniowej, z reguły nie ma możliwość płatności ratalnej. Firmy leasingowe wymagają opłacenia składki jednorazowo na cały rok.

Auto w leasingu – co po kolizji lub wypadku? 

Jeśli auto ulegnie kolizji, z reguły nie ma większego problemu z likwidacją szkody, ponieważ samochód posiada pełne ubezpieczenie, z szerokim zakresem Autocasco. Pojazd najczęściej trafia więc do warsztatu, gdzie naprawiany jest przy użyciu oryginalnych części.

Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana w przypadku orzeczenia szkody całkowitej, gdy uszkodzenia ocenione są na więcej niż 70% wartości auta. W takim przypadku umowa leasingu wygasa. Kto otrzymuje odszkodowanie i wrak?

Przykład:

Pan Paweł posiada auto w leasingu. W wyniku wypadku ubezpieczyciel orzekł szkodę całkowitą, a szkodę wycenił na 30 tys. zł. Panu Pawłowi pozostało jednak jeszcze 25 tys. do pełnej spłaty leasingu. Dodatkowo, po ustaniu leasingu powinien dopłacić firmie 1 tys. zł wykupu, jako 1% wartości samochodu. Ubezpieczyciel w ramach odszkodowania w pierwszej kolejności przekaże nieopłaconą jeszcze część firmie leasingowej (25 tys. zł i 1 tys. zł wykupu, czyli 26 tys. zł). Pozostałe 4 tys. trafią na konto Pana Pawła, który otrzyma również wrak samochodu i będzie mógł sprzedać go firmie ubezpieczeniowej lub na własną rękę.

Sytuacje takie jak powyższa (wyższa kwota odszkodowania niż zaległej płatności) najczęściej mają miejsce pod koniec trwania umowy leasingowej. Może się jednak okazać, że do szkody całkowitej dojdzie wcześniej, a odszkodowanie nie będzie w stanie pokryć wszystkich zaległości wobec leasingodawcy. W takiej sytuacji użytkownik auta pozostałą część zobowiązania musi pokryć samodzielnie.

Przykład:

Pan Pawłowi pozostało do spłaty 40 tys. na rzecz leasingodawcy. Po wypadku i orzeczeniu szkody całkowitej ubezpieczyciel określił wartość odszkodowania na 30 tys. zł. Cała kwota zostanie przekazana firmie leasingowej, a pozostałe 10 tys. zł Pan Paweł będzie musiał dopłacić z własnej kieszeni.

Istnieje możliwość zakupu ubezpieczenia na taką ewentualność, tzw. ubezpieczenie GAP. Jest to polisa od ryzyka straty finansowej. Pokryje ona pozostałą kwotę konieczną do zapłaty, jeśli odszkodowanie będzie niższe niż zaległości wobec firmy leasingowej.

Samochód w leasingu a zniżki

Warto również wiedzieć, że zbieranie zniżek przez użytkowników aut będących w leasingu działa inaczej niż w przypadku prywatnych właścicieli pojazdów. Ponieważ prawnym właścicielem samochodu w leasingu jest firma, to na nią właśnie zbierane są zniżki. W efekcie, kierowcy który posiada umowę leasingową np. na 3 lata i przez cały ten czas jeździ bezszkodowo, zniżki nie wzrosną.

Działa to oczywiście w obie strony i w przypadku stłuczki leasingobiorca nie straci wypracowanych dotychczas zniżek. Musi jednak liczyć się z tym, że żadna szkoda nie ujdzie uwadze leasingodawcy. Jeśli kierowca spowoduje ich kilka, składka ubezpieczenia w ramach leasingu na kolejny rok z pewnością wzrośnie.

Co warto wiedzieć

 • Formalnym właścicielem auta w leasingu jest firma leasingowa, a nie użytkownik pojazdu.
 • W przypadku leasingu na samochód, wymagany jest zakup pakietu ubezpieczeń OC/AC, z szerokim zakresem Autocasco.
 • Ubezpieczenie można kupić za pośrednictwem firmy udzielającej leasingu lub na własną rękę, o ile firma wyrazi na to zgodę.
 • Odszkodowanie po szkodzie całkowitej auta w leasingu w pierwszej kolejności pokrywa pozostałą do spłaty część leasingu.
 • Użytkownik samochodu nie zbiera, ani nie traci zniżek za bezszkodową jazdę podczas trwania leasingu.
 • W sytuacji różnego rodzaju opóźnień w płatnościach z Twojej winy, musisz liczyć się z tym, że towarzystwo leasingowe zabierze Ci pojazd.