Większość przedsiębiorców decyduje się na zawarcie umowy w leasingu operacyjnym. Zazwyczaj jest on tańszy i korzystniejszy od finansowego. Niestety, nie zawsze. Okazuje się, że leasing operacyjny nie jest opcją dla każdego. Kto zatem skorzysta na umowie leasingu finansowego?

Przeprowadziliśmy porównanie leasingu operacyjnego i finansowego, wyodrębniając cztery kluczowe różnice pomiędzy nimi. Nasze zestawienie przedstawiamy na przykładzie firmowego samochodu, który należy do najczęstszych przedmiotów leasingu. Podpowiadamy także, jak zawnioskować o ofertę leasingową oraz jak ubezpieczyć pojazd w leasingu.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Co to jest leasing?

Leasing jest korzystną formą na początku prowadzenia działalności, a także w czasie największego rozwoju firmy. Leasing to umowa między finansującym, czyli leasingodawcą, a korzystającym, czyli leasingobiorcą. Polega on na przekazaniu przedmiotu w użytkowanie drugiej stronie w zamian za opłatę rat leasingowych. 

Najbardziej znane przykłady leasingów dotyczą samochodów. Jednak wielu przedsiębiorców korzysta z leasingu także przy maszynach, lokalach, liniach produkcyjnych, sprzęcie biurowym i komputerach. 

Czym jest leasing operacyjny?

Leasing operacyjny, inaczej usługowy polega na przekazaniu w użytkowanie środka trwałego w zamian za opłacanie rat leasingowych. Przedmiot leasingu pozostaje we własności leasingodawcy, przy czym może on dokonać odpisów amortyzacyjnych. Po zakończeniu umowy leasingobiorca może także wykupić przedmiot leasingu. 

Wszelkie opłaty tj. czynsz leasingowy, opłaty wstępne i inne wydatki niezbędne do utrzymania przedmiotu leasingu, korzystający może wpisać w koszty uzyskania przychodu.

Podatek VAT jest doliczany do każdej raty leasingowej, ponieważ leasing operacyjny jest traktowany jako usługa. Korzystający ma prawo w każdej chwili wypowiedzieć umowę i oddać przedmiot.

Przykład leasingu operacyjnego

Pani Marlena prowadzi działalność gospodarczą. Jest agentem nieruchomości i samochód jest jej niezbędny do pracy. Zdecydowała się na jego zakup, jednak nie miała środków, aby zapłacić z góry za samochód. Zdecydowała się na leasing operacyjny. Wybrała model pojazdu (Skoda Fabia) oraz złożyła wniosek do firmy leasingowej. Otrzymała pozytywną decyzję i podpisała umowę. Uiściła opłatę wstępną i wliczyła ją w koszty uzyskania przychodu. Obecnie spłaca raty leasingowe, płaci za ubezpieczenie oraz utrzymanie pojazdu, co także wlicza w koszty. Nie dokonuje spisów amortyzacyjnych, ponieważ samochód nie należy do jej środków trwałych. Po zakończeniu umowy Pani Marlena zamierza wykupić pojazd na własność.

Czym jest leasing finansowy?

Leasing finansowy, inaczej kapitałowy, inwestycyjny także polega na przekazaniu w użytkowanie środka trwałego w zamian za opłacanie rat leasingowych. Jednak przedmiot leasingu jest zapisany jako środek trwały leasingobiorcy. Podobnie jak w przypadku leasingu operacyjnego, może on dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Po zakończeniu umowy leasingobiorca ma możliwość wykupienia przedmiotu leasingu. 

W leasingu inwestycyjnym rata leasingowa jest podzielona na dwie części – kapitałową i odsetkową. Część kapitałowa jest traktowana jako spłata wartości początkowej przedmiotu leasingu, natomiast część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy. Podatek VAT musi zostać zapłacony z góry przy zawarciu umowy, ponieważ leasing finansowy jest traktowany jako dostawa towarów. 

Przykład leasingu finansowego

Pan Andrzej prowadzi piekarnię. Rozwija swój biznes, dlatego potrzebuje nowego dostawczego samochodu, którym firma będzie dostarczała towar do sklepów. Pan Andrzej zdecydował, że skorzysta z leasingu finansowego. Dzięki temu mógł wpisać nowego Mercedesa Sprintera w środki trwałe, może dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Na początku jednak musiał zapłacił podatek VAT z góry oraz część kapitałową. Części kapitałowej nie mógł wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Obecnie płaci raty, na które składa się część odsetkowa. Tę część może odliczyć. Po zakończeniu umowy leasingu pan Andrzej zostanie właścicielem Mercedesa.

Leasing a podatek VAT - na raty czy w całości?

Umowę leasingu zawierają nie tylko przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą, ale to właśnie oni stanowią największy odsetek leasingobiorców. Powód takiego stanu rzeczy jest oczywisty: mają mniej środków własnych na finansowanie firmy. Co za tym idzie, starają się zminimalizować wszystkie początkowe wydatki. Dla nich najodpowiedniejszą formą umowy będzie więc leasing operacyjny.

W leasingu operacyjnym podatek VAT nalicza się stopniowo, z uwzględnieniem każdej raty. Gdyby przedsiębiorca wybrał leasing finansowy, całość podatku musiałby zapłacić wraz z pierwszą ratą leasingową.

Jakie są wady i zalety leasingu operacyjnego?

Leasing operacyjny umożliwia wrzucenie prawie wszystkich wydatków z nim powiązanych w koszty uzyskania przychodu. Dodamy więc do nich: opłatę początkową (tzw. czynsz inicjalny, który w przypadku auta może wynosić od 10-20% jego wartości netto), ratę leasingową, wszystkie prowizje, opłaty manipulacyjne i koszty ponoszone na co dzień (np. wydatki na paliwo), ale odpisu amortyzacyjnego dokonamy tylko przy leasingu finansowym (gdzie przedsiębiorca jest od początku posiadaczem przedmiotu leasingu). W leasingu operacyjnym jest to niemożliwe, ponieważ to leasingodawca jest właścicielem pojazdu i zapisuje auto w swojej ewidencji jako środek trwały.

Minusem leasingu finansowego jest możliwość dodania do kosztów uzyskania przychodu wyłącznie odsetek od rat leasingowych, nie zaś – całej raty.

Czy leasing finansowy jest lepszy dla małych podatników?

Jeżeli przedmiotem leasingu jest samochód ciężarowy i umowa leasingu zawierana jest przezmałego podatnika (mały podatnik VAT to podmiot, u którego wartość sprzedaży razem z podatkiem nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości wyrażonej w złotych, odpowiadającej równowartości: 1 200 000 euro lub 45 000 euro- w zależności od prowadzonej działalności),warto skorzystać z jednorazowej amortyzacji, dostępnej w leasingu finansowym (bardzo korzystnej ze względu na podatek).

Jaki jest czas spłaty przedmiotu leasingu?

Umowa w leasingu operacyjnym zawierana jest na okres nie krótszy niż 40% czasu amortyzacji środka trwałego. Na przykład, dla samochodu osobowego będzie to ok. dwóch lat. W przypadku leasingu finansowego, jedynym warunkiem jest zawarcie umowy na czas określony. Nie podaje się tutaj minimalnego okresu jej trwania. Pozostaje więc on do indywidualnych ustaleń pomiędzy przedsiębiorcą i firmą leasingową.

Który przedsiębiorca powinien wybrać leasing finansowy?

Nasze porównanie jednoznacznie potwierdza, że dla większości osób prowadzących działalność gospodarczą wybór leasingu operacyjnego będzie atrakcyjniejszy. Kto zatem powinien wybrać wariant finansowy? Z pewnością przedsiębiorca, który:

 • chce być właścicielem przedmiotu leasingu od początku trwania umowy,
 • woli odliczyć całość podatku VAT od razu,
 • preferuje krótszy czas trwania leasingu (niż 40% okresu amortyzacji),
 • wybiera przedmiot leasingu z innym niż 23% VAT (np. auto używane, kupione na fakturę VAT marża),
 • nie ma możliwości zawarcia umowy leasingu operacyjnego z powodu niskiej stawki amortyzacji i zastosowania w tym przypadku bardzo wysokiego wykupu przedmiotu leasingu.

Jak skorzystać z oferty leasingowej?

Jesteś przedsiębiorcą i potrzebujesz nowego samochodu? Nie stać cię jednak na wyłożenie pełnej kwoty za nowy zakup od razu? Warto zastanowić się nad ofertą leasingu. Jeżeli chcesz wziąć w leasing samochód osobowy lub dostawczy, to procedura wnioskowania o leasing jest uproszczona. Prostsza forma dotyczy także niekiedy ciągników siodłowych, maszyn budowlanych czy rolniczych. Trzeba przygotować swoje dane:

 • NIP, REGON, 
 • dowód osobisty właściciela, współwłaścicieli, czasem także wymagany jest dowód współmałżonka (przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, jawnej), 
 • wniosek leasingowy (zawarte w nim informacje o majątku i zobowiązaniach przedsiębiorcy). 

Jeżeli jednak będziesz musiał skorzystać ze standardowej procedury wnioskowania o leasing, do powyższych informacji firma poprosi o dołączenie: 

 • PIT-36, 
 • CIT-8, 
 • bilansu i rachunku wyników, 
 • oświadczenie o dochodzie i przychodzie za ostatni miesiąc, 
 • zaświadczenie o braku zaległości podatkowych z Urzędu Skarbowego i ZUS, 
 • opinie banku obsługującego rachunek firmowy,  a także opinie innych firm leasingowych o spłatach rat, 
 • oświadczenia majątkowe. 

Jakie czynniki mają wpływ na wysokość raty leasingowej?

Zarówno w przypadku leasingu finansowego, jak i leasingu operacyjnego wysokość miesięcznej raty jest uzależniona od szeregu czynników. Należą do nich:

 • marka, model i wartość samochodu, który będzie przedmiotem leasingu,
 • wysokość wkładu własnego,
 • planowany roczny limit kilometrów,
 • okres trwania umowy leasingu operacyjnego lub finansowego,
 • status klienta – przedsiębiorcy, którzy korzystali z leasingu wcześniej, mogą otrzymać ofertę na korzystniejszych warunkach.
Wiele firm oferujących samochody w leasingu pozwala wyliczyć orientacyjną wysokość raty leasingowej za pomocą specjalnych narzędzi – kalkulatorów leasingu. Są one dostępne na stronach internetowych firm leasingowych.

Czy wynajem długoterminowy może być alternatywą dla leasingu?

Kredyt i leasing to dwie najpopularniejsze formy finansowania. Możliwości jest jednak więcej, a przykładem może być wynajem długoterminowy. Czy opłaca się rozważyć tę opcję zamiast leasingu?

Wynajem długoterminowy różni się od leasingu warunkami, na jakich samochód zostanie udostępniony klientowi. W trakcie negocjacji warunków umowy najczęściej nie pojawia się temat opłaty wstępnej. Użytkownik nie musi spodziewać się żadnych dodatkowych kosztów poza ustaloną opłatą za korzystanie z pojazdu – nie zajmuje go ubezpieczenie samochodu czy obowiązkowy przegląd, bo to leży po stronie firmy oferującej pojazd.

Różnic między wynajmem długoterminowym a leasingiem jest więcej. Firma proponująca wynajem długoterminowy może narzucić bardziej rygorystyczne warunki korzystania z pojazdu, np. w zakresie maksymalnego przebiegu. Przedmiot leasingu może stać się własnością klienta. W przypadku wynajmu długoterminowego taka możliwość nie jest przewidziana – po rozwiązaniu umowy użytkownik musi zwrócić samochód właścicielowi.

Czym leasing różni się od kredytu?

Leasing jest porównywany nie tylko do wynajmu długoterminowego, ale również kredytu. Główne różnice między tymi produktami dotyczą:

 • Formalności i dostępności. Aby otrzymać kredyt na samochód, przedsiębiorca najczęściej musi dostarczyć zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatku i składek ZUS. Bank może też wymagać, aby firma istniała np. dłużej niż rok. Pod tym względem dużo lepiej wypada leasing – formalności są ograniczone do minimum.
 • Długości trwania umowy. Umowa kredytu może być dłuższa niż umowa leasingu. Z drugiej strony przedsiębiorca może skorzystać z unikalnego rozwiązania, jakim są wakacje kredytowe, które są niedostępne w przypadku leasingu.
 • Kosztów. Mimo że nie zawsze leasing jest droższy niż kredyt, to często właśnie leasingobiorcy muszą zapłacić więcej. Wyższe koszty rekompensowane są jednak brakiem zamrożenia środków firmowych. Kredyt – w przeciwieństwie do leasingu – obniża przy tym zdolność kredytową.
O opłacalności leasingu względem kredytu warto zdecydować po przeprowadzeniu indywidualnej symulacji kosztów, uwzględniając przy tym potrzeby i możliwości finansowe firmy.

Jak wygląda ubezpieczenie przedmiotu leasingu?

Leasingobiorca jest zobowiązany do ubezpieczenia przedmiotu leasingu na warunkach określonych przez leasingodawcę. Obowiązek ubezpieczenia obejmuje zarówno korzystający z leasingu operacyjnego, jak i finansowego. Najczęściej warunki przy samochodach, jakich wymaga leasing są następujące: 

 • nieredukcyjna suma ubezpieczenia (suma ubezpieczenia nie może być pomniejszania o wypłacone wcześniej odszkodowanie w ciągu roku polisowego),
 • stała suma ubezpieczenia (suma ubezpieczenia z dnia zawarcia polisy jest taka sama przez cały rok polisowy),
 • brak udziałów własnych, franszyz redukcyjnych i integralnych (ubezpieczyciel wypłaci całość odszkodowania),
 • zniesienie amortyzacji (brak potrącania wartości zużycia części),
 • serwis ASO (likwidacja szkody wyłącznie w autoryzowanym serwisie),
 • opłata składki jednorazowa (brak możliwości rozłożenia płatności na raty).
Firmy leasingowe proponują swoim klientom ubezpieczenie na podstawie umów zawartych z ubezpieczycielami. Możesz zaakceptować tę ofertę i ją opłacić. Jeżeli jednak będzie ona za droga, możesz poszukać korzystniejszej oferty, m.in. za pośrednictwem kalkulatora OC i AC rankomat.pl. Jednak musisz pamiętać o koniecznych warunkach umowy.

Firma leasingowa może także mieć listę towarzystw, których polisy jest w stanie zaakceptować. Jeżeli zdecydujesz się na ubezpieczenie zewnętrzne, leasingodawca może naliczyć dodatkową opłatę. Może to być ok. 200 – 300 zł. 

Warto zwrócić uwagę na taki zapis w umowie. Warunkiem ubezpieczenia zewnętrznego jest także właściwy czas. Polisę trzeba zawrzeć, przesłać do leasingu, opłacić nawet 30 dni przed końcem trwania ubezpieczenia. Wynika to także z postanowień umowy. Jeżeli leasingobiorca nie dotrzyma terminu, leasingodawca wystawi swoją polisę i nie przyjmie spóźnionego ubezpieczenia zewnętrznego. 

Czy warto skorzystać z ubezpieczenia GAP?

Leasingodawcy często oferują ubezpieczenie GAP, czyli ubezpieczenie, które zadziała w przypadku kradzieży lub szkody całkowitej samochodu. Dzięki niemu ubezpieczony otrzymuje kwotę, która rekompensuje straty finansowe związane z utratą wartości pojazdu w czasie. W rezultacie w trakcie trwania umowy leasingowej, kiedy auto straci na wartości, a autocasco pokryje wartość rynkową pojazdu, z polisy GAP zostanie wypłacona różnica między wartością z faktury a wartością rynkową pojazdu w chwili zdarzenia. 

Ubezpieczenia GAP nie wymaga każdy leasingodawca. Aby jednak przekonać się o korzyściach płynących z jego posiadania, wystarczy wyobrazić sobie taką sytuację: umowa leasingowa jest podpisana na 120 tys. zł, a po kradzieży przedmiotu leasingu (samochodu) z AC ubezpieczyciel wypłaca kwotę 80 tys. zł. Bez GAP różnicę musiałby pokryć leasingobiorca, spłacając dalej raty leasingowe. Zwłaszcza dla małych firm może to być spore finansowe obciążenie

Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Gap jest polecany szczególnie przy leasingach, ponieważ przy szkodzie całkowitej kwota z autocasco może nie wystarczyć na spłatę należności firmie leasingowej. Często leasingodawcy proponują to dobrowolne ubezpieczenie. Koszt zostaje wliczony do rat leasingowych. 

Co warto wiedzieć

 1. Warto skorzystać z leasingu samochodu na początku prowadzenia firmy lub w największej fazie jej rozwoju.
 2. Dla większości przedsiębiorców korzystniejszy jest leasing operacyjny.
 3. Z leasingu finansowego powinien skorzystać przedsiębiorca, który od początku chce być właścicielem auta i odliczyć cały VAT.
 4. Większość firm leasingowych proponuje objąć auto ubezpieczeniem GAP.
   

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy ubezpieczenie auta w leasingu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

  Dla przedsiębiorców nie bez znaczenia jest możliwość ujęcia składki ubezpieczenia w kosztach uzyskania przychodu. Jak to wygląda w przypadku leasingu? W całości w kosztach można uwzględnić składkę OC. W przypadku ubezpieczeń dodatkowych (np. AC) obowiązują limity, które mają zastosowanie przy pojazdach osobowych droższych niż 150 tys. zł lub 225 tys. zł – w przypadku samochodu elektrycznego.

 2. Czy leasing jest dostępny wyłącznie dla klientów biznesowych?

  Leasing, jako forma finansowania inwestycji, jest szczególnie popularny wśród przedsiębiorców. Nie oznacza to jednak, że z leasingu nie mogą skorzystać konsumenci. Niektóre firmy działające na rynku proponują klientom indywidualnym leasing na samochody osobowe, przy czym warunki różnią się od tych, które są oferowane klientom biznesowym.

 3. Czy warto korzystać z leasingu?

  Mniej formalności niż przy kredycie, większa elastyczność przy ustalaniu wysokości raty leasingu czy możliwość uniknięcia zamrożenia środków – to główne atuty leasingu. Tę formę finansowania doceniają też przedsiębiorcy, dla których priorytetem jest dostęp do aut, które zostały wyprodukowane w ciągu ostatnich lat. O opłacalności leasingu warto jednak zdecydować po porównaniu tej formy finansowania z innymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku.

 4. Czy Polski Ład zmieni zasady funkcjonowania leasingu?

  W Polskim Ładzie znalazły się regulacje dotyczące leasingu. Główna zmiana dotyczy sprzedaży samochodu wykupionego do majątku prywatnego. Zgodnie z zapowiadanymi zmianami taka konstrukcja przepisów uniemożliwi przedsiębiorcom sprzedaż auta poleasingowego bez zapłaty podatku PIT po upływie 6 miesięcy.