Porównaj oferty i kup polisę taniej przez Internet

Wolisz porozmawiać? Skorzystaj z pomocy jednego z naszych 200 agentów

#zostańwdomu

Ubezpieczenie GAP jest skierowane do osób kupujących samochód na kredyt lub korzystających z leasingu. Zapewnia ochronę przed utratą wartości pojazdu w czasie. Polisa pokrywa różnicę pomiędzy pozostałymi do spłaty ratami, a kwotą odszkodowania wypłaconego z AC.

rzeczoznawca przygotowujący wycenę
Porównaj ceny OC i AC
CUR_URL:https://rankomat.pl/samochod/ubezpieczenie-gap-co-to-jest

Odszkodowanie z polisy OC lub AC może nie pokryć wszystkich kosztów związanych z utratą auta. Jeśli pojazd zostanie skradziony lub jego naprawa będzie nieopłacalna, pozostałe do spłaty raty będziemy musieli opłacić  z własnych środków. Aby uniknąć strat finansowych, wystarczy mieć ubezpieczenie GAP. Wyjaśniamy, jak działa i ile kosztuje taka polisa, a także na co zwrócić uwagę przy jej zakupie.

Jak działa ubezpieczenie GAP w praktyce?

Kupując samochód na kredyt lub korzystając z leasingu oprócz OC, obowiązkowo musimy również zawrzeć AC. Jednocześnie obie polisy mogą okazać się niewystarczające w razie kradzieży lub stwierdzenia szkody całkowitej pojazdu (sytuacji, w której zwykle w ocenie ubezpieczyciela koszty naprawy auta przekroczą 70 % jego wartości rynkowej). Pełną ochronę zapewnia jedynie ubezpieczenie GAP.

Pan Adam zaciągnął kredyt samochodowy na kwotę 100 000 zł. Po trzech latach użytkowania pojazd został skradziony. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło z AC 45 000 zł, ponieważ tyle wynosiła wartość rynkowa auta na dzień powstania szkody. Z kolei różnica w wysokości 55 000 zł, pomiędzy wartością rynkową samochodu, a kwotą wypłaconego odszkodowania – została pokryta z ubezpieczenia GAP. Dzięki temu Pan Adam przeznaczył rekompensatę z polisy na spłatę pozostałych rat kredytu.

W ramach ubezpieczenia GAP, odszkodowanie jest wypłacane w razie kradzieży lub stwierdzenia szkody całkowitej samochodu. Kredytobiorca lub leasingobiorca otrzyma dwie wypłaty (z polisy AC i GAP). W przypadku całkowitego zniszczenia pojazdu nie ma znaczenia, czy byliśmy poszkodowanym bądź sprawcą.

Jakie są rodzaje ubezpieczenia GAP?

Istnieją 3 rodzaje ubezpieczenia GAP: fakturowy, finansowy oraz indeksowy. Oprócz tego, kredytobiorcy i leasingobiorcy samochodów mogą skorzystać z polisy GAP Casco. Jakie są różnice pomiędzy tymi formami ochrony?

  • GAP fakturowy

Jest to najdroższy rodzaj ubezpieczenia GAP. Polega na tym, że ubezpieczyciel wypłaca różnicę pomiędzy ceną samochodu zawartą na fakturze, a jego wartością rynkową z dnia kradzieży bądź wypadku.

Pani Anna spłacała leasing o wartości 60 000 zł. Jednak po dwóch latach auto zostało skradzione. Wówczas wartość rynkowa pojazdu wynosiła 35 000 zł. W ramach ubezpieczenia GAP, towarzystwo ubezpieczeniowe pokryło różnicę i wypłaciło odszkodowanie w wysokości 25 000 zł.
  • GAP finansowy

To najtańszy rodzaj ubezpieczenia GAP. Jest bardzo pomocny przy leasingu z niskim wkładem własnym, a także z wysoką kwotą wykupu pojazdu. W ramach umowy towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa różnicę pomiędzy pozostałymi do spłaty ratami leasingu, a kwotą odszkodowania wypłaconego z AC.

Pan Mariusz wziął samochód w leasing. Po czterech lat opłacania rat wskutek wypadku drogowego, ubezpieczyciel stwierdził szkodę całkowitą pojazdu. W wyniku umowy zawartej z bankiem, do spłaty pozostało 25 000 zł. Odszkodowanie z AC wyniosło 15 000 zł. Z kolei w ramach ubezpieczenia GAP, towarzystwo ubezpieczeniowe pokryło brakującą różnicę w wysokości 10 000 zł.
  • GAP indeksowy

Ten rodzaj ubezpieczenia GAP jest popularny w przypadku krótkich umów leasingowych (zawieranych na 2-3 lata). Polega na tym, że ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w wysokości 20-30% wartości skradzionego lub zniszczonego samochodu (w zależności od warunków określonych w umowie).

Pan Jan w ramach leasingu użytkuje samochód wart 100 000 zł. W razie kradzieży lub szkody całkowitej, towarzystwo ubezpieczeniowe z polisy GAP wypłaci mu odszkodowanie w wysokości od 20 000 do 30 000 zł (20-30% wartości pojazdu).

Osoby będące w trakcie spłaty leasingu, mogą dodatkowo zabezpieczyć się za pomocą GAP Casco. Wystarczy zawrzeć odpowiedni aneks do umowy. Tego typu polisa pokrywa różnicę pomiędzy wypłatą z ubezpieczenia OC/AC (w przypadku szkód całkowitych powiększoną o wartość wraku),a sumą ubezpieczenia AC ważnego na moment zawarcia umowy.

Ile kosztuje ubezpieczenie GAP?

Cena ubezpieczenia GAP waha się od 0,4% do 1,2% wartości pojazdu rocznie. Najczęściej umowa zawierana jest na rok, a składka jest doliczana do raty kredytu lub leasingu. Zwykle koszt zakupu polisy wynosi:

  • GAP finansowy – cena ubezpieczenia wynosi 0,4-0,5% wartości pojazdu rocznie.
  • GAP indeksowy – cena ubezpieczenia wynosi 0,7-0,8% wartości pojazdu rocznie.
  • GAP fakturowy – cena ubezpieczenia wynosi 0,7-1,2% wartości pojazdu rocznie.

W przypadku samochodu o wartości 100 000 zł, cena ubezpieczenia GAP wynosi od 400 do 1200 zł rocznie. Ostateczny koszt zakupu polisy jest określany indywidualnie przez firmy leasingowe, banki czy towarzystwa ubezpieczeniowe.

Ile wynosi suma ubezpieczenia GAP?

Instytucje finansowe indywidualnie określają wysokość sumy ubezpieczenia GAP. W prezentowanych przez nas przykładach, wahają się od 45 000 do aż 1 000 000 zł. Polisę można zawrzeć na okres od 12 do 120 miesięcy.

Przykładowe sumy ubezpieczenia GAP w różnych instytucjach finansowych

Instytucja finansowa

Suma ubezpieczenia GAP

Okres ubezpieczenia GAP

Benefia45 000 zł36 miesięcy
Compensa
 
60 000-80 000 zł36 miesięcy
PKO Leasing100 000-200 000 zł12-120 miesięcy
PZU50 000-1 000 00012-72 miesiące

Źródło: rankomat.pl

Ubezpieczenie GAP – na co zwrócić uwagę?

Przed zakupem ubezpieczenia GAP, należy uważnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU). Warto dokładnie sprawdzić, czy ubezpieczyciel gwarantuje wypłatę odszkodowania w razie kradzieży samochodu, a także ile wynosi wysokość rekompensaty. Przydatne będzie również zapoznanie się z dodatkowymi świadczeniami, jak np. wynajem auta zastępczego.

Bardzo ważnym elementem zawartym w OWU są również wyłączenia ochrony w ubezpieczeniu GAP. Niektórzy ubezpieczyciele wymagają, aby wiek pojazdu nie przekraczał 5 lat, a wartość była wyższa niż 600 000 zł.

Ubezpieczenie GAP – czy to się opłaca?

Nowe samochody tracą na wartości bardzo szybko – średnio po trzech latach użytkowania jest ona o 50% niższa niż w dniu zakupu w salonie. Dzięki ubezpieczeniu GAP w razie kradzieży lub szkody całkowitej, kredytobiorca lub leasingobiorca nie będzie musiał spłacać z własnych środków pozostałych do końca umowy rat.

Ryzyko potencjalnych strat finansowych w razie kradzieży bądź braku opłacalności naprawy samochodu, jest bardzo wysokie. Warto więc do comiesięcznej raty kredytu czy leasingu dopłacić kilkadziesiąt złotych. Jednocześnie przed zakupem ubezpieczenia GAP należy dokładnie zapoznać się z OWU.

Co warto wiedzieć?

  1. Ubezpieczenie GAP chroni przed utratą wartości samochodu.
  2. Ubezpieczenie GAP jest skierowane do kredytobiorców i leasingobiorców samochodowych.
  3. Ubezpieczenie GAP chroni przed kradzieżą i szkodą całkowitą samochodu.
  4. Ubezpieczenie GAP płaci się w ratach wraz z kredytem lub leasingiem.