Bierzesz auto w leasing. Masz stały wydatek, który wpisujesz do kosztów uzyskania przychodu, i nowiuśki samochód prosto z salonu za 140 000 zł. Jeździsz sobie spokojnie do czasu, gdy pewnego dnia  po Twojej wymarzonej Toyocie C-HR na parkingu zostaje puste miejsce. Ukradli Ci samochód. Co robić? 

Nieprzypadkowo firma leasingowa wymaga zakupu odpowiedniego ubezpieczenia. Jako właściciel przedmiotu leasingu przez cały okres trwania umowy, chce zabezpieczyć swoje mienie. A Ty, jako osoba biorąca leasing, jesteś zobowiązany do dbania o ten przedmiot również poprzez zakup ubezpieczenia. 

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Zdarza się, że w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w wysokości wartości rynkowej pojazdu. Leasing będzie domagał się zwrotu kwoty pozostałej do spłaty. Jeśli od początku trwania umowy leasingowej wartość Twojego auta spadnie o 20%, różnicę będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni

Tu z pomocą przychodzi ubezpieczenie GAP, którego rodzajem jest ubezpieczenie do wartości fakturowej.

Czytaj więcej: Ubezpieczenie samochodu w leasingu

Czym jest ubezpieczenie RTI?

Ubezpieczenie RTI (Return to Invoice) to polisa, w której odszkodowanie w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu jest wyrównane do wartości fakturowej auta. RTI jest jednym z rodzajów umowy ubezpieczenia GAP. 

Ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection) jest z kolei polisą zabezpieczającą przed utratą wartości pojazdu. 

Czytaj więcej: Ubezpieczenie typu GAP – co to takiego? | Rankomat.pl 

Czym się różni ubezpieczenie RTI od ubezpieczenia GAP?

Zasadniczo ubezpieczenie RTI jest jednym z rodzajów ubezpieczenia GAP, więc trudno mówić o różnicach między nimi. Różnice występują pomiędzy poszczególnymi rodzajami ubezpieczenia GAP. Rodzaje ubezpieczenia GAP to:

 • GAP finansowy - firma ubezpieczeniowa pokrywa różnicę pomiędzy kwotą leasingu pozostałą do spłaty, a odszkodowaniem AC,
 • GAP Casco - wyrównanie odszkodowania do sumy ubezpieczenia w AC, 
 • GAP indeksowy - ubezpieczyciel wypłaca określony procent wartości auta; z reguły jest to najtańszy rodzaj ubezpieczenia GAP,
 • GAP fakturowy - czyli RTI właśnie. Najdroższe, ale najlepsze ubezpieczenie GAP. 

Ile kosztuje ubezpieczenie do wartości fakturowej?

Ubezpieczenie RTI jest najdroższym rodzajem ubezpieczenia GAP, ponieważ niesie ze sobą ryzyko najwyższej dopłaty do odszkodowania. 

W przypadku samochodów nowych po trzech latach użytkowania wartość pojazdu może spaść nawet o połowę. Dla samochodu o wartości 100 000 zł oznacza to różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu a wartością fakturową w wysokości 50 000 zł. Porównajmy to z innymi rodzajami ubezpieczenia GAP. 

Wartość fakturowa pojazdu: 100 000 zł

Okres finansowania: 60 miesięcy

Okres eksploatacji pojazdu: 36 miesięcy

Suma ubezpieczenia Autocasco: 60 000 zł

Wartość pojazdu w dniu szkody: 50 000 zł

Wartość rat pozostałych do spłaty w dniu szkody: 57 300 zł

W przypadku szkody całkowitej ubezpieczyciel wypłaci 50 000 zł, czyli kwotę odpowiadającą wartości rynkowej pojazdu z dnia wystąpienia szkody. 

Rodzaj ubezpieczenia GAPPotencjalna dopłata
GAP FinansowyWedług zasad GAP finansowego ubezpieczenie pokryje różnicę pomiędzy odszkodowaniem z AC, a kwotą pozostałą do spłaty. W tym przypadku - 7300 zł
GAP CascoPolisa pokryje różnicę pomiędzy wartością rynkową a sumą ubezpieczenia autocasco na polisie AC, czyli 10 000 zł
GAP IndeksowySuma ubezpieczenia GAP w tym przypadku wynosi 25% wartości początkowej pojazdu, czyli 25 000 zł
GAP FakturowyUbezpieczenie GAP RTI pokryje różnicę między wartością pojazdu z dnia szkody (50 000 zł) a wartością z faktury, czyli 100 000 zł. Odszkodowanie wyniesie 50 000 zł. 

Oznacza to, że w razie szkody całkowitej czy kradzieży, kwota wypłacona z wymaganego przez finansującego ubezpieczenia Autocasco może nie wystarczyć na spłatę pozostałych rat kredytu czy leasingu. 

Ile kosztuje ubezpieczenie GAP?

Rodzaj ubezpieczenia GAP

Średni koszt (% wartości pojazdu)

GAP finansowy

0,4 - 0,5

GAP indeksowy

0,7 - 0,8

GAP fakturowy

0,7 - 1,2

GAP Casco

0,3 - 0,53

Źródło: opracowanie własne rankomat.pl

Oblicz cenę ubezpieczenia GAP w Defend Insurance

Ile zatem kosztuje ubezpieczenie RTI? 

Przykład. Według danych fmleasing.pl najczęściej leasingowanym pojazdem w 2021 r. byłą Toyota Corolla o średniej wartości 114 900 zł. Ubezpieczenie RTI w wysokości 0,7 - 1,2% wartości pojazdu kosztowałoby 804,3 - 1378,8 zł.

Czy warto mieć ubezpieczenie RTI?

Nowe samochody tracą na wartości bardzo szybko – średnio po trzech latach użytkowania jest ona o 50% niższa niż w dniu zakupu w salonie. Zaraz po przekroczeniu bram salonu auto traci ok. 11% wartości. Dzięki ubezpieczeniu GAP w razie kradzieży lub szkody całkowitej, kredytobiorca lub leasingobiorca nie będzie musiał spłacać z własnych środków pozostałych do końca umowy rat. 

Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Również bez finansowania ubezpieczenie RTI jest korzystne, ponieważ pozwala uzyskać odszkodowanie do wysokości wartości początkowej pojazdu. 

Kiedy nie dostaniesz odszkodowania z ubezpieczenia RTI?

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych zakres ubezpieczenia OC jest taki sam dla wszystkich polis. Jednak polisa RTI to ubezpieczenie dobrowolne, co oznacza, że ubezpieczyciel może dowolnie kształtować warunki wypłaty odszkodowania. Klient, podpisując umowę, godzi się na te warunki. Najpopularniejszymi wyłączeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela w ubezpieczeniach GAP są:

 • wina umyślna lub rażące niedbalstwo - ubezpieczyciel odmówi wypłacenia odszkodowania, jeśli celowo, rozmyślnie lub przez nieuwagę doprowadzisz do szkody, 
 • pojazdem kierowała osoba bez uprawnień - gdy np. Twoje dziecko bez prawa jazdy wsiądzie za kółko i spowoduje wypadek, ubezpieczyciel odmówi wypłaty, 
 • prowadzenie pod wpływem alkoholu albo narkotyków, 
 • pojazd wykorzystano jako narzędzie przestępstwa
 • szkoda całkowita dotyczy pojazdu nielegalnie sprowadzonego do Polski. 

Czy Autocasco może zastąpić ubezpieczenie GAP?

Część firm ubezpieczeniowych ma w ofercie ubezpieczenie Autocasco z gwarantowaną sumą ubezpieczenia za dopłatą. W Generali możesz wykupić taką ochronę na czas trwania polisy AC (czyli 12 miesięcy), jeśli wartość auta nie przekracza 300 000 zł. PZU również utrzyma stałą sumę ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy AC. 

W firmie Uniqa stała suma ubezpieczenia jest dostępna w podstawowej ochronie standardowo dla aut maksymalnie trzyletnich lub jako opcja dla aut w wieku 4-10 lat. 

Nadal trzeba mieć na uwadze, że w większości firm minimalny okres trwania leasingu to 2 lata. Jednoroczne umowy AC, nawet ze stałą sumą ubezpieczenia, nie pokryją utraty wartości pojazdu. Na uwagę zasługuje Warta, która oferuje Gwarantowaną Sumę Ubezpieczenia przez 3 lata, jeśli będziesz wznawiać ubezpieczenie AC w tejże firmie. Dla leasingów krótszych niż 36 miesięcy to ubezpieczenie może zastąpić GAP. Nie zastąpi jednak ubezpieczenia straty finansowej, gdy okres trwania umowy leasingu jest dłuższy np. 48 czy 60 miesięcy.

Oblicz cenę ubezpieczenia GAP w Defend Insurance

Co warto wiedzieć?

 • Ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection) to ubezpieczenie chroniące klienta przed utratą wartości pojazdu w czasie. 
 • W przypadku kradzieży pojazdu lub szkody całkowitej, ubezpieczenie GAP wyrówna odszkodowanie do wartości zawartej w umowie ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie RTI (Return to Invoice) jest najbogatszym, ale i najdroższym, rodzajem ubezpieczenia GAP. Taka polisa wyrówna poszkodowanemu różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu z dnia szkody a wartością z faktury.
 • Nowe samochody tracą średnio 11% wartości zaraz po wyjechaniu z salonu, 20-30% w ciągu pierwszego roku i nawet 50% po trzech latach. 
 • Warto mieć ubezpieczenie GAP szczególnie w przypadku nowych, drogich pojazdów, gdy mieszkasz w niebiezpiecznych miejscach i obawiasz się kradzieży, albo często podróżujesz po autostradach, gdzie ryzyko szkody całkowitej (z uwagi na prędkość) jest wyższe.
 • Cena ubezpieczenia GAP RTi zależy od wartości z dnia zakupu pojazdu. 
   

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie do wartości fakturowej

 1. Czy dostanę pieniądze z AC na auto w leasingu?

  Nie. Podczas zawierania umowy ubezpieczenia samochodu w leasingu, podpisujesz cesję na leasing. Firma leasingowa jako właściciel pojazdu jest podmiotem ubezpieczonym w umowie ubezpieczenia. Nawet jeśli jest to leasing finansowy i wpisujesz auto do środków trwałych firmy, to firma leasingowa jest jego właścicielem. Oznacza to, że przy szkodzie całkowitej lub kradzieży, to leasing dostanie pieniądze. 

 2. Czy ubezpieczenie GAP przyda się tylko w leasingu?

  Nie. Kredytobiorcy też z niego skorzystają. Możesz je także wykupić dla siebie, jeśli planujesz użytkować auto przez dłuższy czas, a obawiasz się utraty wartości. 

 3. W jakiej firmie kupię ubezpieczenie RTI?

  Przykładami firm oferujących ubezpieczenia GAP i ubezpieczenia RTI w Polsce są m. in. Defend Insurance, Cardif Assurances Risques Divers S.A., czy PZU. Ubezpieczenie GAP najprawdopodobniej zaproponuje Ci także sam leasing podczas zawierania umowy. 
   

 4. Kiedy opłaca się GAP?

  Na ubezpieczeniu GAP oraz RTI skorzystają leasingobiorcy biorący w leasing drogie samochody z wysoką wpłatą własną. GAP indeksowy będzie najlepszy do krótkich umów leasingowych. GAP fakturowy tym bardziej zyskuje na wartości, im dłużej trwa umowa leasingowa. GAP finansowy przyda się osobom, które mają sporo rat do spłaty.