Żeby płacić za polisę życiową jak najmniej, trzeba spełnić określone warunki. Ostateczna cena będzie zależała od ubezpieczenia, ale i samego ubezpieczonego. Sprawdź, kiedy za polisę zapłacisz 30, 50 lub powyżej 100 złotych miesięcznie.

Oszczędność na składce w ubezpieczeniu na życia może okazać się zgubna. Wtedy ubezpieczenie chroni finansowo tylko na niektóre zdarzenia i zapewnia niskie odszkodowanie. To nie znaczy, że trzeba popadać w skrajność i decydować się za przesadnie drogą polisą, która po jakimś czasie może okazać się zbyt dużym obciążeniem finansowym. 

Dzięki wcześniejszemu porównaniu ofert można znaleźć ofertę z najlepszym stosunkiem ceny do jakości. Najpierw jednak warto wiedzieć, od czego będzie zależała płacona składka. 

Jak znaleźć najtańsze ubezpieczenie na życie?

Szukanie najtańszej oferty – większość osób kieruje się właśnie ceną – należy zacząć od porównania ofert. Dzięki temu oszczędzamy nawet kilkaset złotych miesięcznie na ubezpieczeniu. Jak to możliwe? Porównywarka ubezpieczeń na życie online pozwala zestawić ze sobą polisy różnych towarzystw. Oferty różnią się ceną i niektórymi ustawieniami, które możemy dopasować do swoich preferencji.

Działanie porównywarki polis na życie jest proste:

 • wpisujemy w dołączony formularz dane ubezpieczenia (kogo ma dotyczyć polisa, na jaką kwotę, w jakich sytuacjach ma chronić, na jak długo),
 • otrzymujemy wstępne oferty ubezpieczenia, które można jeszcze modyfikować pod kątem zakresu ochrony czy sumy ubezpieczenia,
 • wybieramy kilka przykładowych ofert różnych towarzystw,
 • agenci wybranych towarzystw kontaktują się z nami telefonicznie w celu omówienia szczegółów i spotkania,
 • na spotkaniu z agentem możemy zdecydować się na zawarcie umowy lub dopytać o niejasne zapisy ubezpieczenia.

Jednorazowe porównanie online pozwala na otrzymanie kilku ofert. Załóżmy, że chcemy ubezpieczenie na życie dla siebie z zakresem obejmującym naszą śmierć, trwałe inwalidztwo, nieszczęśliwy wypadek (NNW) i ciężkie zachorowanie. Interesuje nas ubezpieczenie ochronne terminowe na kwotę 300 000 zł.

Otrzymujemy po chwili od kilku do nawet ponad 20 ofert – część z nich zawiera identyczne lub bardzo podobne ustawienia dla szerszego wyboru. Na przykładzie 5 ubezpieczeń widać wyraźnie możliwą różnicę w cenie, która waha się od 20 do 200 zł miesięcznie. Są to jednak minimalne składki, które mogą ulec zmianie, na co wpływa wiele czynników opisanych niżej.

Niektóre z wyświetlanych składek mają charakter ochrony, inne inwestycyjny, gdzie składka może być wyższa, ale dzięki umowie na kilka lat, mniej odczuwalna dla portfela.

Zestawienie najtańszych polis na życie

Przykładowa kalkulacja na rankomat.pl. Ceny obowiązujące w dniu 3.9.2019 r.

Poszczególne ubezpieczenia z porównywarki możesz porównać, zastawiając ze sobą ich główne wytyczne. Weźmy dla przykładu dwie najtańsze oferty ubezpieczenia na życie – Generali ze składką od 20 zł miesięcznie i Nationale-Nederlanden za minimum 39 zł miesięcznie. 

Okazuje się, że w droższej ofercie Nationale-Nederlanden (Ochrona Jutra) ubezpieczonym może być osoba w przedziale wieku 1-65 lat, a minimalna suma ubezpieczenia wynosi 1000 zł. Sama polisa ma charakter ochronno-inwestycyjny, a kwota 39 zł miesięcznie dotyczy zakresu podstawowego, przy czym minimalną wysokość składki inwestycyjnej towarzystwo ustala na poziomie 50 zł. Ochrona dotyczy też dziecka i współmałżonka.

W tańszej ofercie Generali (Generali, z myślą o życiu) za 20 zł miesięcznie. Zakres jest także podstawowy (śmierć ubezpieczonego) z minimalną sumą ubezpieczenia na poziomie 1000 zł. To także polisa ochronno-inwestycyjna. Polisa kończy się w chwili osiągnięcia przez ubezpieczonego 75 lat. Ochrona dotyczy też dziecka, ale współmałżonka już nie.

porównanie najtańszych ubezpieczeń na życie

Porównanie na rankomat.pl. w dniu 3.9.2019 r.

Zakres i suma, czyli od czego zależy cena polisy na życie?

Ubezpieczenie na życie możesz kupić w wersji All Risk, czyli rozszerzone o wszystkie możliwe zdarzenia ubezpieczeniowe, wzbogacone o pakiety medyczne, usługi assistance, a w nich nawet zajęcia z instruktorem fitness. Jednak za taką polisę słono zapłacisz. Ubezpieczenie z najbogatszą ochroną może kosztować nawet kilkaset złotych miesięcznie. W dodatku części świadczeń nie będziesz miał szansy wykorzystać, np. wypłata po urodzeniu dziecka, jeśli jesteś już w starszym wieku i nie planujesz powiększenia rodziny. Nie przydadzą się także prywatne lekcje dla dzieci w przypadku ich choroby, jeśli wszystkie zakończyły już edukację.

Możesz również zdecydować się na zakup podstawowej wersji ochrony. Polisa zapewni ochronę zwykle na 1 zdarzenie. Taki wariant dla osoby młodej i cieszącej się dobrym zdrowiem do wydatek ok. 30 zł miesięcznie.

Jak zakres ochrony wpływa na jakość polisy życiowej?

Ochrona podstawowaMożliwe rozszerzenia
 • zgon naturalny
 • zgon w wypadku komunikacyjnym
 • zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • uraz ciała (NNW)
 • poważne zachorowanie
 • trwałe inwalidztwo
 • wypadek przy pracy
 • leczenie szpitalne
 • rehabilitacja
 • operacja chirurgiczna
 • medyczne assistance
 • narodziny dziecka

Oprac. własne.

Na cenę polisy życiowej wpływa też suma ubezpieczenia, czyli maksymalna kwota, jaką otrzymasz za wypadek, złamaną rękę czy operację chirurgiczną (w przypadku śmierci świadczenie otrzymują bliscy, czyli uposażeni). Suma ubezpieczenia jest inna dla każdego zdarzenia, a samo odszkodowanie wypłacane na różnych zasadach, np.

 • zgon (bez względu na przyczynę) – SU od 10 000 do nawet 2 000 000 zł, świadczenie wypłacane jednorazowo uposażonym w kolejności – współmałżonek, dzieci, rodzice, dalsi krewni/uposażeni;
   
 • nieszczęśliwy wypadek – SU liczona procentowo według tabeli dołączonej do regulaminu polisy, świadczenie wynosi od 1 do 100% w zależności od urazu, wypłacane jednorazowo;
   
 • poważne zachorowanie – SU 0d 10 000 do 500 000 zł pod zdiagnozowaniu choroby zaliczanej przez ubezpieczyciela do ciężkiej (nowotwór, zawał serca, udar mózgu i  inne),świadczenie wypłacane jednorazowo lub w miesięcznych ratach pozwalających na sfinansowanie wydatków na leczenie;
   
 • leczenie szpitalne – SU od 10 do 100 zł liczona za każdy dzień pobytu w szpitalu z powodu choroby czy nieszczęśliwego wypadku, świadczenie naliczane od 3 dnia pobytu do 90, 180 dni (lub więcej decyduje oferta ubezpieczyciela),wypłata jednorazowa po okazaniu towarzystwu wypisu ze szpitala;
   
 • rehabilitacja – SU od 1000 do 10 000 zł na pokrycie wydatków związanych z zakupem sprzętu ortopedycznego lub zajęć z rehabilitantem, świadczenie wypłacane jednorazowo;
   
 • operacja chirurgiczna – SU do 100 000 zł, świadczenie wypłacane po operacji, jego wysokość może zależeć od klasy operacji (informacja w dokumencie OWU) i wynieść np. 10%, 25% czy 50% sumy ubezpieczenia;
   
 • medyczne assistance –  realizacja usług zawartych w pakiecie, np. domowa wizyta lekarza i pielęgniarki, dowóz leków, transport medyczny do i ze szpitala, infolinia medyczna, pomoc psychologa.

Ale zakres ochrony i suma ubezpieczenia to jeszcze nie wszystko. Liczy się też rodzaj polisy na życie, jaki wybierzesz. Do wyboru jest ubezpieczenie ochronne, oszczędnościowe, inwestycyjne, posagowe dla dziecka, NNW dla dziecka, indywidualne, grupowe, terminowe i bezterminowe.

Jak rodzaj polisy wpływa na wysokość składki?

Z reguły tańsze są polisy grupowe niż indywidualne. Tzw. „grupówki” znajdziesz w miejscu pracy czy w szkole dla swojego dziecka. Niższa składka wynika z objęciem tym samym ryzykiem większej liczby osób, przez co oferta jest identyczna dla wszystkich. Z drugiej strony nie możesz w polisie grupowej zmieniać ani zakresu ochrony, ani sumy ubezpieczenia. A także dodawać bliskich jako współubezpieczonych w trakcie trwania umowy. Ponadto w grupowych polisach zakres jest wąski, a kwota odszkodowania niska, a w razie odejścia z pracy, kończy się takie ubezpieczenie.

Większą składkę zapłacisz za polisę oszczędnościową, inwestycyjna i posagową niż ochronną. Dzieje się tak, ponieważ część wpłacanych środków trafia na konto polisowe w celu gromadzenia lub pomnażania składki. 

I jeszcze jeden czynnik brany pod uwagę przy wyliczaniu składki – czas trwania umowy. Jeśli zdecydujesz się na umowę terminową, zapłacisz mniej lub zyskasz lepsze warunki. Polisy bezterminowe są dedykowane głównie osobom starszym, z gorszą kondycja zdrowotną, mają wąski zakres ochrony i niskie sumy ubezpieczenia.

Z czasem trwania umowy związana jest też częstotliwość opłacania składki. Niektóre towarzystwa oferują zniżki 3-5% przy płatności za polisę za cały rok czy półrocze z góry.

Najbardziej optymalnym wyborem będzie zatem indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie zawierające 3-5 rozszerzeń na sumę ubezpieczenia 300 000 – 500 000 zł opłacane co najmniej raz na kwartał. Poszczególne elementy polisy będą inne w zależności od sytuacji finansowej, posiadanych zobowiązań (kredyty) i sytuacji rodzinnej.

Tania polisa na życie zależy od ubezpieczonego

To jasne, że wybrany zakres ochrony i wysokość odszkodowania będzie determinował wysokość składki, ale to niejedyne czynniki wpływające na cenę ubezpieczenia. Sporo zależy od tego, w jakim wieku i stanie zdrowia będziesz zawierał umowę z towarzystwem.

To, jak zmienia się cena polisy na życie w zależności od wieku, widać dokładnie na przykładzie ubezpieczenia bezterminowego dla 1 osoby. Tu, aby utrzymać składkę na podobnym poziomie, trzeba liczyć się z obniżaniem sumy ubezpieczenia.

Wiek ubezpieczonego a miesięczna składka

Wiek

50 lat60 lat70 lat80 lat85 lat

Suma ubezpieczenia

50 000 zł40 000 zł30 000 zł20 000 zł15 000 zł

Składka

196 zł247 zł316 zł412 zł445 zł

Ceny składki miesięcznej na podstawie kalkulatora zyciedirect.pl.

W pokazanej wyżej bezterminowej polisie nie jest wymagana ankieta medyczna. Tak, aby do ubezpieczenia mogły przystąpić przede wszystkim osoby starsze, nawet w wieku 85 lat. Dla nich terminowa polisa życiowa jest już niedostępna, bo maksymalny wiek wynosi w takim wariancie 71-75 rok życia.

W ubezpieczeniu terminowym jednym z wymogów jest pozytywne przejście ankiety medycznej. To szczegółowy formularz, w którym ubezpieczyciel pyta o stan zdrowia, przebyte choroby (także wśród najbliższych),nałogi itp. Jeśli odpowiedź na któreś z pytań wzbudzi  podejrzenia ze strony TU, zostaniesz skierowany na z góry opłacone badania lekarskie, które potwierdzą stan zdrowia. I na tej podstawie ubezpieczyciel oceni czy i na ją sumę ubezpieczenie zaoferuje polisę.

PAMIĘTAJ!
W ankiecie medycznej podawaj tylko informacje zgodne z prawdą. Ubezpieczyciel może uzyskać wzgląd w historię chorobową i cofnąć decyzję o przyznaniu odszkodowania, np. jeśli zataiłeś chorobę nowotworową w chwili zawierania umowy.

Najtańsza polisa na życie będzie wtedy, gdy jesteś przed 30-tką i cieszysz się dobrym zdrowiem. Nawet, jeśli masz ten sam zakres ochrony i sumę ubezpieczenia, co osoba w wieku 40, 50 czy 60 lat.

Oceń stronę
4,36