Żeby płacić za polisę życiową jak najmniej, trzeba spełnić określone warunki. Ostateczna cena będzie zależała od ubezpieczenia, ale i samego ubezpieczonego. Sprawdź, kiedy za polisę zapłacisz 30, 50 lub powyżej 100 złotych miesięcznie.

Oszczędność na składce w ubezpieczeniu na życia może okazać się zgubna. Wtedy ubezpieczenie chroni finansowo tylko na niektóre zdarzenia i zapewnia niskie odszkodowanie. To nie znaczy, że trzeba popadać w skrajność i decydować się za przesadnie drogą polisą, która po jakimś czasie może okazać się zbyt dużym obciążeniem finansowym. 

Dzięki wcześniejszemu porównaniu ofert można znaleźć ofertę z najlepszym stosunkiem ceny do jakości. Najpierw jednak warto wiedzieć, od czego będzie zależała płacona składka. 

Jak znaleźć najtańsze ubezpieczenie na życie?

Szukanie najtańszej oferty – większość osób kieruje się właśnie ceną – należy zacząć od porównania ofert. Dzięki temu oszczędzamy nawet kilkaset złotych miesięcznie na ubezpieczeniu. Jak to możliwe? Porównywarka ubezpieczeń na życie online pozwala zestawić ze sobą polisy różnych towarzystw. Oferty różnią się ceną i niektórymi ustawieniami, które możemy dopasować do swoich preferencji.

Działanie porównywarki polis na życie jest proste:

 • wpisujemy w dołączony formularz dane ubezpieczenia (kogo ma dotyczyć polisa, na jaką kwotę, w jakich sytuacjach ma chronić, na jak długo),
 • otrzymujemy wstępne oferty ubezpieczenia, które można jeszcze modyfikować pod kątem zakresu ochrony czy sumy ubezpieczenia,
 • wybieramy kilka przykładowych ofert różnych towarzystw,
 • agenci wybranych towarzystw kontaktują się z nami telefonicznie w celu omówienia szczegółów i spotkania,
 • na spotkaniu z agentem możemy zdecydować się na zawarcie umowy lub dopytać o niejasne zapisy ubezpieczenia.

Jednorazowe porównanie online pozwala na otrzymanie kilku ofert. Załóżmy, że chcemy ubezpieczenie na życie dla siebie z zakresem obejmującym naszą śmierć, trwałe inwalidztwo, nieszczęśliwy wypadek (NNW) i ciężkie zachorowanie. Interesuje nas ubezpieczenie ochronne terminowe na kwotę 300 000 zł.

Otrzymujemy po chwili od kilku do nawet ponad 20 ofert – część z nich zawiera identyczne lub bardzo podobne ustawienia dla szerszego wyboru. Na przykładzie 5 ubezpieczeń widać wyraźnie możliwą różnicę w cenie, która waha się od 20 do 200 zł miesięcznie. Są to jednak minimalne składki, które mogą ulec zmianie, na co wpływa wiele czynników opisanych niżej.

Niektóre z wyświetlanych składek mają charakter ochrony, inne inwestycyjny, gdzie składka może być wyższa, ale dzięki umowie na kilka lat, mniej odczuwalna dla portfela.

Zestawienie najtańszych polis na życie

Przykładowa kalkulacja na rankomat.pl. Ceny obowiązujące w dniu 3.9.2019 r.

Poszczególne ubezpieczenia z porównywarki możesz porównać, zastawiając ze sobą ich główne wytyczne. Weźmy dla przykładu dwie najtańsze oferty ubezpieczenia na życie – Generali ze składką od 20 zł miesięcznie i Nationale-Nederlanden za minimum 39 zł miesięcznie. 

Okazuje się, że w droższej ofercie Nationale-Nederlanden (Ochrona Jutra) ubezpieczonym może być osoba w przedziale wieku 1-65 lat, a minimalna suma ubezpieczenia wynosi 1000 zł. Sama polisa ma charakter ochronno-inwestycyjny, a kwota 39 zł miesięcznie dotyczy zakresu podstawowego, przy czym minimalną wysokość składki inwestycyjnej towarzystwo ustala na poziomie 50 zł. Ochrona dotyczy też dziecka i współmałżonka.

W tańszej ofercie Generali (Generali, z myślą o życiu) za 20 zł miesięcznie. Zakres jest także podstawowy (śmierć ubezpieczonego) z minimalną sumą ubezpieczenia na poziomie 1000 zł. To także polisa ochronno-inwestycyjna. Polisa kończy się w chwili osiągnięcia przez ubezpieczonego 75 lat. Ochrona dotyczy też dziecka, ale współmałżonka już nie.

porównanie najtańszych ubezpieczeń na życie

Porównanie na rankomat.pl. w dniu 3.9.2019 r.

Zakres i suma, czyli od czego zależy cena polisy na życie?

Ubezpieczenie na życie możesz kupić w wersji All Risk, czyli rozszerzone o wszystkie możliwe zdarzenia ubezpieczeniowe, wzbogacone o pakiety medyczne, usługi assistance, a w nich nawet zajęcia z instruktorem fitness. Jednak za taką polisę słono zapłacisz. Ubezpieczenie z najbogatszą ochroną może kosztować nawet kilkaset złotych miesięcznie. W dodatku części świadczeń nie będziesz miał szansy wykorzystać, np. wypłata po urodzeniu dziecka, jeśli jesteś już w starszym wieku i nie planujesz powiększenia rodziny. Nie przydadzą się także prywatne lekcje dla dzieci w przypadku ich choroby, jeśli wszystkie zakończyły już edukację.

Możesz również zdecydować się na zakup podstawowej wersji ochrony. Polisa zapewni ochronę zwykle na 1 zdarzenie. Taki wariant dla osoby młodej i cieszącej się dobrym zdrowiem do wydatek ok. 30 zł miesięcznie.

Jak zakres ochrony wpływa na jakość polisy życiowej?

Ochrona podstawowaMożliwe rozszerzenia
 • zgon naturalny
 • zgon w wypadku komunikacyjnym
 • zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • uraz ciała (NNW)
 • poważne zachorowanie
 • trwałe inwalidztwo
 • wypadek przy pracy
 • leczenie szpitalne
 • rehabilitacja
 • operacja chirurgiczna
 • medyczne assistance
 • narodziny dziecka

Oprac. własne.

Na cenę polisy życiowej wpływa też suma ubezpieczenia, czyli maksymalna kwota, jaką otrzymasz za wypadek, złamaną rękę czy operację chirurgiczną (w przypadku śmierci świadczenie otrzymują bliscy, czyli uposażeni). Suma ubezpieczenia jest inna dla każdego zdarzenia, a samo odszkodowanie wypłacane na różnych zasadach, np.

 • zgon (bez względu na przyczynę) – SU od 10 000 do nawet 2 000 000 zł, świadczenie wypłacane jednorazowo uposażonym w kolejności – współmałżonek, dzieci, rodzice, dalsi krewni/uposażeni;
   
 • nieszczęśliwy wypadek – SU liczona procentowo według tabeli dołączonej do regulaminu polisy, świadczenie wynosi od 1 do 100% w zależności od urazu, wypłacane jednorazowo;
   
 • poważne zachorowanie – SU 0d 10 000 do 500 000 zł pod zdiagnozowaniu choroby zaliczanej przez ubezpieczyciela do ciężkiej (nowotwór, zawał serca, udar mózgu i  inne), świadczenie wypłacane jednorazowo lub w miesięcznych ratach pozwalających na sfinansowanie wydatków na leczenie;
   
 • leczenie szpitalne – SU od 10 do 100 zł liczona za każdy dzień pobytu w szpitalu z powodu choroby czy nieszczęśliwego wypadku, świadczenie naliczane od 3 dnia pobytu do 90, 180 dni (lub więcej decyduje oferta ubezpieczyciela), wypłata jednorazowa po okazaniu towarzystwu wypisu ze szpitala;
   
 • rehabilitacja – SU od 1000 do 10 000 zł na pokrycie wydatków związanych z zakupem sprzętu ortopedycznego lub zajęć z rehabilitantem, świadczenie wypłacane jednorazowo;
   
 • operacja chirurgiczna – SU do 100 000 zł, świadczenie wypłacane po operacji, jego wysokość może zależeć od klasy operacji (informacja w dokumencie OWU) i wynieść np. 10%, 25% czy 50% sumy ubezpieczenia;
   
 • medyczne assistance –  realizacja usług zawartych w pakiecie, np. domowa wizyta lekarza i pielęgniarki, dowóz leków, transport medyczny do i ze szpitala, infolinia medyczna, pomoc psychologa.

Ale zakres ochrony i suma ubezpieczenia to jeszcze nie wszystko. Liczy się też rodzaj polisy na życie, jaki wybierzesz. Do wyboru jest ubezpieczenie ochronne, oszczędnościowe, inwestycyjne, posagowe dla dziecka, NNW dla dziecka, indywidualne, grupowe, terminowe i bezterminowe.

Jak rodzaj polisy wpływa na wysokość składki?

Z reguły tańsze są polisy grupowe niż indywidualne. Tzw. „grupówki” znajdziesz w miejscu pracy czy w szkole dla swojego dziecka. Niższa składka wynika z objęciem tym samym ryzykiem większej liczby osób, przez co oferta jest identyczna dla wszystkich. Z drugiej strony nie możesz w polisie grupowej zmieniać ani zakresu ochrony, ani sumy ubezpieczenia. A także dodawać bliskich jako współubezpieczonych w trakcie trwania umowy. Ponadto w grupowych polisach zakres jest wąski, a kwota odszkodowania niska, a w razie odejścia z pracy, kończy się takie ubezpieczenie.

Większą składkę zapłacisz za polisę oszczędnościową, inwestycyjna i posagową niż ochronną. Dzieje się tak, ponieważ część wpłacanych środków trafia na konto polisowe w celu gromadzenia lub pomnażania składki. 

I jeszcze jeden czynnik brany pod uwagę przy wyliczaniu składki – czas trwania umowy. Jeśli zdecydujesz się na umowę terminową, zapłacisz mniej lub zyskasz lepsze warunki. Polisy bezterminowe są dedykowane głównie osobom starszym, z gorszą kondycja zdrowotną, mają wąski zakres ochrony i niskie sumy ubezpieczenia.

Z czasem trwania umowy związana jest też częstotliwość opłacania składki. Niektóre towarzystwa oferują zniżki 3-5% przy płatności za polisę za cały rok czy półrocze z góry.

Najbardziej optymalnym wyborem będzie zatem indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie zawierające 3-5 rozszerzeń na sumę ubezpieczenia 300 000 – 500 000 zł opłacane co najmniej raz na kwartał. Poszczególne elementy polisy będą inne w zależności od sytuacji finansowej, posiadanych zobowiązań (kredyty) i sytuacji rodzinnej.

Ile kosztuje najtańsza polisa na życie Uniqa?

Najtańsza polisa na życie Uniqa kosztuje 40 złotych. W ramach tego ubezpieczenia przysługuje ochrona dla osoby ubezpieczonej (polisa nie obejmuje partnera życiowego ani dzieci), odszkodowanie z tytułu śmierci w wysokości 30 000 złotych oraz świadczenia z tytułu poważnego zachorowania i niezdolności do pracy w kwocie 6 000 złotych. Dzienne świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu dla tego wariantu wynosi 30–60 złotych, natomiast odszkodowanie z tytułu poniesienia uszczerbku na zdrowiu – 300 złotych.

Gdyby zwiększyć składkę miesięczną o 25 złotych, ochrona obejmuje nie tylko ubezpieczonego, ale i jego partnera życiowego oraz dzieci.

Wariant polisy ze składką miesięczną w wysokości 95 złotych obejmuje ochronę dla ubezpieczonego, jego partnera życiowego i dzieci oraz gwarantuje najwyższe pułapy odszkodowań. Świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego wynosi aż 50 000 złotych, odszkodowanie z tytułu poważnego zachorowania 10 000 złotych, a z tytułu niezdolności do pracy – aż 20 000 złotych. Jeśli chodzi o wsparcie podczas pobytu w szpitalu, ubezpieczony może liczyć na od 50 do 100 złotych dziennie (w zależności od przyczyny hospitalizacji), natomiast świadczenie finansowe w sytuacji poniesienia uszczerbku na zdrowiu wynosi 450 złotych.

Ubezpieczenie na życie Uniqa – porównanie różnych wariantów polisy

Wysokość składki40 zł65 zł

95 zł

Ochrona także dla partnera ubezpieczonego

nietaktak

Ochrona także dla dzieci ubezpieczonego

taktaktak

Odszkodowanie za zgon

30 000 zł25 000 zł50 000 zł

Odszkodowanie z tytułu poważnego zachorowania

6 000 zł7 000 zł10 000 zł

Odszkodowanie za niezdolność do pracy w wyniku wypadku

6 000 zł5 000 zł20 000 zł

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu w wyniku choroby

30 zł dziennie35 zł dziennie50 zł dziennie

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu w wyniku wypadku

60 zł dziennie70 zł dziennie100 zł dziennie

Odszkodowanie za wypadek – 1%

300 zł250 zł450 zł

Tabela 1. Opracowanie własne na postawie kalkulatora ubezpieczeń na życie Rankomat.

Ile kosztuje najtańsza polisa na życie Generali?

Towarzystwo ubezpieczeniowe Generali oferuje swoim klientom polisę w cenie od 20 złotych miesięcznie. Polisa za 68 złotych miesięcznie  gwarantuje ochronę dla ubezpieczonego, jego partnera życiowego oraz dzieci. Wysokość odszkodowania z tytułu śmierci wynosi 35 000 złotych, natomiast w sytuacji poważnego zachorowania przysługuje świadczenie równe 2 000 złotych. Ubezpieczyciel gwarantuje także świadczenie finansowe z tytułu niezdolności do pracy wynikającej z wypadku (w wysokości aż 10 000 złotych) oraz dzienne świadczenia pobytu w szpitalu (od 45 do 90 złotych).

zainteresowanemu zależy na świadczeniu z tytułu zgonu w wysokości 70 000 złotych, to taka polisa będzie go kosztować 140 złotych miesięcznie. W tym wariancie wszystkie świadczenia są podwyższone oraz ochroną objęci są nie tylko ubezpieczony, ale także jego życiowy partner oraz dzieci.

Ubezpieczenie na życie Generali – porównanie różnych wariantów polisy

Wysokość składki68 zł90 zł

140 zł

Ochrona także dla partnera ubezpieczonego

taktaktak

Ochrona także dla dzieci ubezpieczonego

taktaktak

Odszkodowanie za zgon

35 000 zł40 000 zł70 000 zł

Odszkodowanie z tytułu poważnego zachorowania

2 000 zł3 000 zł6 000 zł

Odszkodowanie za niezdolność do pracy w wyniku wypadku

10 000 zł20 000 zł25 000 zł

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu w wyniku choroby

45 zł dziennie45 zł dziennie60 zł dziennie

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu w wyniku wypadku

90 zł dziennie90 zł dziennie120 zł dziennie

Odszkodowanie za wypadek – 1%

300 zł400 zł550 zł

Tabela 2. Opracowanie własne na postawie kalkulatora ubezpieczeń na życie Rankomat.

Ile kosztuje najtańsza polisa na życie Ergo Hestia?

Cena najtańszej polisy wynosi 30 złotych miesięcznie. W ramach ubezpieczenia zagwarantowana jest ochrona podstawowa ubezpieczonego, tj. odszkodowanie z tytułu śmierci (w wysokości równej 25 000 złotych) oraz świadczenie z tytułu poniesienia uszczerbku na zdrowiu. Polisa obejmuje również sytuacje, w których do śmierci doszło w wyniku wypadku, zawału serca lub udaru mózgu.

Osoby, którym zależy na większej liczbie świadczeń oraz możliwości ubezpieczenia partnera życiowego z pewnością zainteresuje polisa ze składką wynoszącą 50 złotych. Co prawda odszkodowanie z tytułu zgonu jest w niej niższe (wynosi 10 000 złotych), ale za to ubezpieczyciel gwarantuje dodatkowe świadczenia, np. z tytułu poważnego zachorowania (3 000 złotych) czy też za każdy dzień pobytu w szpitalu (od 40 do 120 złotych).

Jeszcze bardziej wymagający klienci mogą sięgnąć po polisę Dla rodziny/Dla Nas ze składką 60 złotych miesięcznie. W ramach większych wariantów ochrony przysługują jeszcze wyższe świadczenia finansowe (odszkodowanie z tytułu zgonu wynosi 35 000 złotych). Dodatkowo ubezpieczony może liczyć na odszkodowanie z tytułu niezdolności do pracy w wyniku wypadku.

Ubezpieczenie na życie Ergo Hestia – porównanie różnych wariantów polisy

Wysokość składki30 zł50 zł

60 zł

Ochrona także dla partnera ubezpieczonego

taktaktak

Ochrona także dla dzieci ubezpieczonego

nie

taktak

Odszkodowanie za zgon

25 000 zł10 000 zł35 000 zł

Odszkodowanie z tytułu poważnego zachorowania

-3 000 zł8 000 zł

Odszkodowanie za niezdolność do pracy w wyniku wypadku

--15 000 zł

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu w wyniku choroby

-

40 zł dziennie60 zł dziennie

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu w wyniku wypadku

-120 zł dziennie160 zł dziennie

Odszkodowanie za wypadek – 1%

300 zł300 zł450 zł

Tabela 3. Opracowanie własne na postawie kalkulatora ubezpieczeń na życie Rankomat.

Ile kosztuje najtańsza polisa na życie Signal Iduna?

Najtańsza polisa na życie kosztuje 25 złotych, jest to wariant podstawowy dla jednej osoby. W ramach ubezpieczenia gwarantowane jest odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego w wysokości 20 000 złotych. Inne przysługujące świadczenia to:

 • odszkodowanie z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku – od 40 do 60 000 złotych, w zależności od rodzaju wypadku;
 • świadczenie z tytułu śmierci w wyniku wypadku przy pracy – 60 000 złotych;
 • świadczenie z tytułu śmierci w wyniku zawału serca lub udaru mózgu – 30 000 złotych.

Dodatkowo ubezpieczyciel oferuje wsparcie finansowe, jeśli ubezpieczony poniósł trwały uszczerbek na zdrowiu (od 100 do 200 złotych, w zależności od przyczyny).
Ubezpieczenie Ja moje życie jest dostępne w pięciu różnych wariantach, różniących się między sobą wysokością świadczeń. Cena ubezpieczenia o szerszym zakresie może wynieść od 39 do 99 złotych miesięcznie, w zależności od dobranych elementów. 

Ubezpieczenie na życie Signal Iduna – porównanie różnych wariantów polisy

Wysokość składki25 zł39 zł

99 zł

Ochrona także dla partnera ubezpieczonego

nienietak

Ochrona także dla dzieci ubezpieczonego

nie

nietak

Odszkodowanie za zgon

20 000 zł20 000 zł35 000 zł

Odszkodowanie z tytułu poważnego zachorowania

-4 000 zł7 000 zł

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu w wyniku choroby

-

20 zł dziennie35 zł dziennie

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu w wyniku wypadku

-40 zł dziennie70 zł dziennie

Odszkodowanie za wypadek – 1%

100-200 zł100-200 zł175-350 zł

Tabela 4. Opracowanie własne na postawie kalkulatora ubezpieczeń na życie Rankomat.

Ile za najtańsze ubezpieczenie w indywidualnej polisie na życie?

Ile kosztuje najtańsze ubezpieczenie w indywidualnej polisie na życie? To zależy od charakteru ubezpieczenia. Jeśli polisa ma jedynie charakter ochronny, jej cena jest niższa, tymczasem w przypadku ubezpieczenia mieszanego, np. ochronno-oszczędnościowego lub ochronno-inwestycyjnego składka miesięczna jest wyższa. Wynika to z faktu, że jej część jest odkładana lub inwestowana.

Osoby, którym zależy na zabezpieczeniu finansowym przyszłości, chętnie wybierają polisę mieszaną. W perspektywie długofalowej okazuje się, że pozwala ona oszczędzić dużo środków, które później mogą zostać przeznaczone na wkład własny w mieszkanie, studia dla dziecka, nowy samochód lub wakacje za granicą.
W tabeli poniżej zostały zebrane oferty najtańszych towarzystw ubezpieczeniowych, uwzględniając również polisy o charakterze oszczędnościowym i inwestycyjnym. Ukazuje ona, że najtańszą ofertą na rynku może się pochwalić towarzystwo ubezpieczeniowe Allianz, jednak oferowana polisa nie daje możliwości oszczędzania/inwestowania, nie obejmuje również innych osób niż ubezpieczony. Tymczasem najdroższa polisa, MetLife Gwarantowana Ochrona to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ochroną na wypadek całkowitego i trwałego inwalidztwa. Co prawda polisa nie pozwala na odkładanie środków, jednak gwarantuje wysokie odszkodowanie oraz możliwość podłączenia do polisy dziecka i dokupienia dodatkowych pakietów, np. świadczenia z tytułu zdiagnozowania nowotworu.

Jeśli chodzi o polisy o charakterze ochronno-inwestycyjnym lub ochronno-oszczędnościowym, na uwagę zasługuje produkt ubezpieczeniowy Nationale Nederlanden – Ochrona Jutra. Ubezpieczenie cechuje niska cena (minimalna składka wynosi 39 złotych miesięcznie) oraz atrakcyjna opcja oszczędzania na przyszłość (minimalna składka inwestycyjna/oszczędnościowa wynosi 50 złotych). Co ciekawe, ubezpieczyciel oferuje nawet do 1 000 000 złotych w razie niezdolności ubezpieczonego do pracy – dzięki temu jego bliscy (zarówno życiowy partner, jak i dzieci) mogą liczyć na nieocenione wsparcie finansowe w trudnej sytuacji.

Najtańsze ubezpieczenie na życie – przegląd ofert różnych TU

TUPolisaOchrona dla współmałżonkaOchrona dla dzieciMinimalna składka - wersja ochronna

Minimalna składka - wersja oszczędnościowa / inwestycyjna

Allianz

Plan na Start10

Signal Iduna

JA moje życie29
Signal IdunaMY nasze życietaktak39
Nationale-NederladenOchrona Jutrataktak

39

50

Uniqa

Dla mnie40

Nationale-Nederladen

Ochrona PLUS40

Prudential

Komfort Życiatak40
AllianzPlan na dziś i jutrotak50100

Metlife

Metlife na Życietaktak50

Allianz

Plan Pełnej Ochronytak50

Ergo Hestia

Wariant 56+tak50

Ergo Hestia

Dla mnie i dzieckatak50

Generali

Profamilia70

Aviva

Nowa Perspektywataktak8075

Metlife

Start5580

Prudential

Oszczędności bez Obaw165

Metlife

Gwarantowana Ochronatak200

Tabela 5. Opracowanie własne na podstawie ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych z dnia 14.06.2021 r.

Tania polisa na życie zależy od ubezpieczonego

Często kluczowym kryterium, które wpływa na cenę, jest wiek oraz stan zdrowia ubezpieczonego – i tak, osoba 30-letnia otrzyma korzystniejszą ofertę od seniora. Dla osób, które mają dużą rodzinę, bardzo istotne będzie także to, ile osób można objąć ochroną.

Warto wybierać takie produkty ubezpieczeniowe, które poza podstawowym zakresem ochrony oferują również świadczenia na wypadek poważnego zachorowania oraz z tytułu poniesienia uszczerbku na zdrowiu – u wielu ubezpieczycieli nie trzeba dużo dopłacać, by uzyskać taki pakiet, a kiedyś w przyszłości może się on okazać nieocenioną pomocą 

– mówi Alicja Orłowska, ekspert Rankomat.

To, jak zmienia się cena polisy na życie w zależności od wieku, widać dokładnie na przykładzie ubezpieczenia bezterminowego dla 1 osoby. Tu, aby utrzymać składkę na podobnym poziomie, trzeba liczyć się z obniżaniem sumy ubezpieczenia.

Wiek ubezpieczonego a miesięczna składka

Wiek

50 lat60 lat70 lat80 lat85 lat

Suma ubezpieczenia

50 000 zł40 000 zł30 000 zł20 000 zł15 000 zł

Składka

196 zł247 zł316 zł412 zł445 zł

Ceny składki miesięcznej na podstawie kalkulatora zyciedirect.pl.

Oceń stronę
4,35