Osoby, które przeszły chorobę nowotworową również mogą ubezpieczyć na przyszłość siebie oraz swoich bliskich. Sprawdźmy, czy przebyta choroba ma wpływ na cenę ubezpieczenia oraz jak znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie. Zabezpieczenie się na wypadek raka nie musi kosztować dużo, a można zyskać nawet 2 000 000 euro na leczenie za granicą.

Co dzieje się jednak w sytuacji, gdy u kogoś choroba już się pojawiła i ta osoba chciałaby zakupić polisę na życie? Zobaczmy, jak stan zdrowia wpływa na możliwość zakupu ubezpieczenia.

Czy można kupić ubezpieczenie po chorobie nowotworowej?

Osoby, które przeszły chorobę nowotworową w przeszłości mogą kupić ubezpieczenie na życie. Jednak taki stan rzeczy jest nie bez znaczenia dla ubezpieczyciela. 

Przebycie choroby nowotworowej stwarza ryzyko ponownego zachorowania. W takim przypadku cena składki dla wybranego ubezpieczenia może być wyższa. Towarzystwo ubezpieczeniowe może zaoferować inne warunki umowy – niższą sumę ubezpieczenia, mniejszy zakres ochrony lub wyższą składkę.

Warto wiedzieć również, co oprócz stanu zdrowia wpływa na cenę polisy. Są to przede wszystkim wiek ubezpieczonego, wybrana suma ubezpieczenia, ale również wykonywany zawód. Wyższą składkę zapłaci zatem kierowca zawodowy, który skończył 50 lat, niż 30-letni programista, który pracuje zdalnie.

Co zapewnia ubezpieczenie na życie po chorobie nowotworowej?

Standardowo ubezpieczenie na życie można nabyć w wersji podstawowej oraz rozszerzonej. Opcja podstawowa zabezpiecza na wypadek śmierci ubezpieczonego – w takiej sytuacji jego bliscy otrzymują określoną sumę pieniędzy. Można jednak dowolnie rozszerzyć zakres ochrony poprzez zakup odpowiednich umów dodatkowych, np. na wypadek pobytu w szpitalu czy poważnego zachorowania i takie zdarzenia będą podstawą do otrzymania odszkodowania.

Dobrze będzie zatem zastanowić się nad tym, jakiej ochrony oczekuje się względem ubezpieczenia oraz czy zależy nam na tym, by ubezpieczenie zapewniało nam wsparcie finansowe w trudnych chwilach, było zabezpieczeniem dla najbliższych nam osób czy ma być formą oszczędzania na przyszłość?

Czy umowy dodatkowe chronią na wypadek raka?

Ubezpieczenie na życie może być dobrym pomysłem na zabezpieczenie się na wypadek wystąpienia choroby nowotworowej. Polisa na życie może zapewnić nie tylko wsparcie finansowe, ale również pomoc innego rodzaju, jak np. transport medyczny czy dowóz leków. 

Wiele towarzystw ubezpieczeniowych posiada w swojej ofercie rozszerzenie ochrony dotyczące poważnego zachorowania oraz ochrony na wypadek raka. Są to dwie zupełnie różne umowy dodatkowe, choć z pozoru mogą wydawać się podobne. Ochrona na wypadek poważnego zachorowania zapewnia świadczenie z tytułu zdiagnozowania jednej z kilkunastu lub kilkudziesięciu różnych chorób (dokładna lista chorób powinna znajdować się w dokumencie OWU). Wśród nich można wymienić m.in. zawał serca, udar mózgu, chorobę Parkinsona, ale również niektóre choroby nowotworowe.

W przypadku umowy dodatkowej, która ma zabezpieczyć pojawienie się raka, pomoc może wyglądać już zupełnie inaczej. Polisa na wypadek choroby nowotworowej może zapewnić wysokie świadczenie z tytułu zdiagnozowania choroby, ale również pomoże zorganizować leczenie oraz zapewni dodatkowe konsultacje u specjalisty.

Oprócz powyższych umów dodatkowych warto zainteresować się również zakupem pakietu assistance, który także może pomóc w tak trudnej sytuacji, jaką jest zdiagnozowanie raka.

Assistance może zapewnić m.in.:

 • transport medyczny,
 • dowóz leków,
 • pomoc w opiece nad dziećmi w czasie hospitalizacji,
 • pomoc w zorganizowaniu rehabilitacji,
 • pomoc psychologa,
 • domową wizytę lekarza lub pielęgniarki.

Innym rozwiązaniem może być osobna umowa dodatkowa, która dotyczy leczenia za granicą kraju. Taką ofertę posiada np. towarzystwo ubezpieczeniowe Aviva. W ramach pakietu ubezpieczony może liczyć na wsparcie finansowe o wysokości nawet 2 000 000 euro, które pokryją koszty związane z zorganizowaniem leczenia w wybranych placówkach na całym świecie. Polisa opłaca zarówno tłumacza, jak i pobyt osoby towarzyszącej podczas leczenia. Dodatkowo ubezpieczyciel pokrywa koszty zakupu leków i zapewnia opiekę medyczną po leczeniu.

Jak na cenę ubezpieczenia wpływa choroba nowotworowa?

Przed zawarciem umowy z ubezpieczycielem należy wykonać badania lekarskie lub wypełnić ankietę medyczną. Jest to forma zabezpieczenia dla ubezpieczyciela na wypadek chęci wyłudzenia odszkodowania.

W obu przypadkach można spodziewać się pytania odnośnie przebytej choroby nowotworowej. W takiej sytuacji nie należy zatajać informacji o swoim stanie zdrowia – ubezpieczyciel i tak może mieć wgląd w naszą dokumentację medyczną

Przejście choroby nowotworowej może, ale nie musi mieć wpływ na cenę ubezpieczenia. Przede wszystkim wszystko zależy od rodzaju nowotworu, jak również okresu, w jakim przechodziło się przez chorobę. Jeśli osoba zainteresowana zakupem ubezpieczenia przeszła chorobę nowotworową w dzieciństwie lub miała rozpoznany niezłośliwy typ raka, może nie odczuć różnicy w cenie składki. 

Jednak w przypadku, gdy choroba pojawiła się w ostatnich latach i dotyczyła nowotworu złośliwego – cena składki z pewnością będzie wyższa.

Ile kosztuje ubezpieczenie od choroby nowotworowej?

Koszt ubezpieczenia na życie może stanowić kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Jednak ubezpieczenie na wypadek raka to już dodatkowa opłata związana z zakupem umowy dodatkowej. Cena składki będzie jednak ustalana indywidualnie w oparciu o wiek klienta, jego stan zdrowia oraz wybraną sumę ubezpieczenia. 

Na cenę składki wpływ ma również sama oferta. Warto więc poświęcić chwilę na to, by porównać dostępne możliwości. Zobaczmy ile mogą kosztować ubezpieczenia w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych.

Koszt ubezpieczenia od choroby nowotworowej w Nationale Nederlanden

Nationale Nederlanden
Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

Zdarzenie

Wariant PodstawowyWariant RozszerzonyWariant Pełny

Wybrane nowotwory złośliwe damskie

TakNieNie

Wszystkie nowotwory złośliwe

NieTakTak

Wybrane dodatkowe choroby nowotworowe

NieNieTak

Zdiagnozowanie choroby

500 000 zł500 000 zł500 000 zł

Cena składki

150 zł250 zł320 zł

Tab.1 Opracowanie własne.

Towarzystwo ubezpieczeniowe Nationale Nederlanden oferuje możliwość ochrony na kwotę pół miliona złotych. Pieniądze z polisy można przeznaczyć na leczenie za granicą, leczenie, które nie podlega refundacji lub prywatną opiekę medyczną.

Warianty ubezpieczenia od choroby nowotworowej w PZU

PZU
Na wypadek nowotworu

Zdarzenie

Wariant IWariant IIWariant III

Nowotwór złośliwy

25 000 zł50 000 zł100 000 zł

Niezłośliwy guz mózgu

25 000 zł50 000 zł100 000 zł

Dodatkowa opinia medyczna

TakTakTak

Tab.2 Opracowanie własne.Towarzystwo ubezpieczeniowe PZU indywidualnie podchodzi do obliczenia składki. Osoba zainteresowana zakupem ich polisy ma do wyboru trzy warianty, o różnych sumach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na raka – ceny oraz SU

Polisa

SUSkładka

ERGO Hestia Otwarte ubezpieczenie grupowe

17 000 złOd 100 zł miesięcznie

Nationale Nederlanden Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

500 000 złod 150 zł miesięcznie

Warta polisa w razie wypadku lub choroby

600 000 złObliczana indywidualnie

PZU Na wypadek nowotworu

100 000 złObliczana indywidualnie

Tabela 3. Opracowanie własne.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem polisy na życie?

Zanim dojdzie do podpisania umowy z agentem, warto dokładnie zapoznać się z treścią umowy. Jest kilka ważnych punktów, które należy sprawdzić wcześniej.

Są to przede wszystkim:

 • wyłączenia odpowiedzialności,
 • karencja,
 • ograniczenia i limity.

Wyłączenie odpowiedzialności opisuje okoliczności zdarzenia polisowego, w którym towarzystwo ubezpieczeniowe może odstąpić od warunków umowy i nie wypłacić należnego odszkodowania. Dzieje się tak np. gdy do uszczerbku na zdrowiu dochodzi wskutek prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu lub z powodu bójki.

Karencja z kolei to czas pomiędzy spotkaniem z agentem i zawarciem umowy, a rozpoczęciem pełnej ochrony w danym zakresie. Przykładowo – karencja z tytułu urodzenia dziecka wynosi najczęściej 10 miesięcy. To uniemożliwia zakupu ubezpieczenia wyłącznie w celu otrzymania pieniędzy z polisy z tytułu wystąpienia określonego zdarzenia.

Ograniczenia i limity dotyczą liczby świadczeń oraz usług, jakie oferuje ubezpieczyciel. Mogą one być określone kwotą lub liczbą, jaka przysługuje ubezpieczonemu. Jeśli zdecydujemy się na zakup pakietu assistance i będziemy chcieli skorzystać z pomocy psychologa, to pomoc ta może być świadczona w oparciu o przewidzianą kwotę np. 1000 zł. 

Przed podpisaniem umowy warto również zwrócić uwagę na to, czy zgadzają się wszystkie najważniejsze dla nas elementy naszego ubezpieczenia – wysokość sumy ubezpieczenia, czas trwania umowy czy liczba umów dodatkowych. W czasie rozmowy z agentem możemy zmienić decyzję o wybranym dotychczas ubezpieczeniu, a wybór innej polisy może oznaczać, że zmieni się również zakres ubezpieczenia.

Alicja Orłowska, ekspert Rankomat

Gdzie kupić ubezpieczenie na życie po chorobie nowotworowej?

Po chorobie nowotworowej  warto zadbać o dobrze dopasowaną ochronę, która będzie spersonalizowana według naszych oczekiwań.

Najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy porównywarki ubezpieczeniowej. Jest to narzędzie, które pomoże nam w sposób łatwy i szybki dotrzeć do wielu atrakcyjnych ofert. Wystarczy wypełnić krótki formularz, w którym zaznaczamy to, co najbardziej interesuje nas w poszukiwanej polisie, a następnie podać numer telefonu. Dzięki temu po opracowaniu oferty, skontaktuje się z nami konsultant.

Warto dodać, że rozmowa z konsultantem nie jest zobowiązująca. Dzięki takiej rozmowie możemy dowiedzieć się o przygotowanej ofercie oraz umówić spotkanie z agentem.

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie po chorobie nowotworowej jest możliwe, ale może różnić się zarówno pod kątem ceny, jak i zakresu ochrony

2. Przed zawarciem umowy konieczne są badania lekarskie lub ankieta medyczna, w której należy podać informacje o swoim stanie zdrowia

3. Na cenę ubezpieczenia wpływa nie tylko stan zdrowia osoby zainteresowanej zakupem, ale również jej wiek, a także wybrana suma ubezpieczenia

4. Najlepszym sposobem na znalezienie odpowiedniej oferty jest skorzystanie z pomocy porównywarki ubezpieczeniowej, która pomaga dotrzeć do najbardziej atrakcyjnych polis na życie

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie po chorobie nowotworowej

 1. Czy warto zdecydować się na zakup polisy bez badań lekarskich?

  Polisa na życie bez badań lekarskich różni się znacząco od pozostałych ofert ubezpieczeniowych. Takie ubezpieczenie może zaoferować nam znacznie mniej – niższą sumę ubezpieczenia oraz mniejszy zakres ochrony. Świadczenie z polisy bez badań lekarskich będzie zatem niewysokie. Warto się zastanowić nad zakupem takiego ubezpieczenia, by w przyszłości nie żałować swojej decyzji.

 2. Czy mając polisę indywidualną i grupową można otrzymać dwa odszkodowania?

  Tak, pod warunkiem, że obie polisy obejmują ochroną te samo zdarzenie polisowe. Jeśli zatem indywidualna polisa na życie oraz polisa grupowa w miejscu pracy zapewniają ochronę na raka – ubezpieczony może liczyć na dwa odszkodowania w sytuacji, gdy choroba zostanie zdiagnozowana.

 3. Czy można kupić tylko umowę dotyczącą choroby nowotworowej?

  Nie, polisa na raka jest umową dodatkową do umowy podstawowej. Może to jednak być jedyna umowa dodatkowa, na jaką się zdecydujemy. 

 4. Jak długo trwa ochrona ubezpieczenia na raka?

  Czas trwania umowy to indywidualna decyzja ubezpieczyciela. Najczęściej tego rodzaju umowa jest jednak zawierana na 5 lat, bez względu na to, na jak długo zawarta była umowa podstawowa. Ochronę można przedłużyć po upływie tego czasu.