Jeśli posiadasz ubezpieczenie na wypadek choroby nowotworowej i zostanie ona u Ciebie zdiagnozowania - możesz ubiegać się o świadczenie. Co jednak w sytuacji, gdy przeszedłeś przez chorobę nowotworową lub właśnie chorujesz i chcesz nabyć polisę?

Poniżej dowiesz się, czy możliwy jest zakup ubezpieczenia na życie w sytuacji zachorowania na nowotwór złośliwy.

TU SPRAWDZISZ CENY UBEZPIECZENIA

Czy osoba chora może zakupić ubezpieczenie na życie?

Towarzystwo ubezpieczeniowe zwykle przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej prosi klienta o wypełnienie ankiety medycznej lub wykonanie badań medycznych w celu ustalenia stanu zdrowia na chwilę zawierania umowy.

Każda przebyta choroba lub problemy ze zdrowiem mogą wpływać na zmianę warunków umowy. Stan zdrowia jest dla ubezpieczyciela kluczowy - to na nim opiera ryzyko zachorowania oraz śmierci. Wpływ ma również wiek osoby zainteresowanej zakupem polisy. Im młodszy jesteś, tym lepsze masz możliwości ubezpieczenia. Nie oznacza to, że osoby, którym dokuczają problemy ze zdrowiem mogą nie mieć szansy na zakup ubezpieczenia na życie. Należy jednak pamiętać, że każda sytuacja jest rozpatrywana w oparciu o wskazane informacje i na tej podstawie jest ustalana indywidualnie proponowana składka ubezpieczeniowa.

Osoby chorujące przewlekle mają znacznie mniejsze szanse na ubezpieczenie, szczególnie na określoną sumę pieniędzy. Suma ubezpieczenia w przypadku zachorowania na poważną chorobę może być znacznie niższa, a zakres ochrony podstawowy.

Jak wygląda zakup polisy po przebytej chorobie?

Ubezpieczenie na wypadek nowotworu to oferta skierowania głównie do osób zdrowych, u których choroby nowotworowej wcześniej nie diagnozowano. Wówczas, po zakupie ubezpieczenia, jeśli nowotwór zostanie zdiagnozowany, dojdzie do wypłaty świadczenia. To, ile kosztuje ubezpieczenie na wypadek raka, jaki zakres oferowanej ochrony przedstawia oraz wysokość sumy ubezpieczenia to kwestie, które ustalane są indywidualnie.

Osoby, które leczyły się wcześniej z tytułu nowotworu złośliwego, nie są całkowicie wykluczone z możliwości zakupu polisy. Musisz mieć jednak świadomość, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeniowe sprawdzi Twoją historię chorobową na tej podstawie zadecyduje o warunkach umowy. Wszystko zależy, kiedy wyszedłeś z choroby nowotworowej oraz jaki był jej przebieg.

Na jaki zakres ochrony możesz liczyć?

Osoby zdrowe mogą liczyć na pełny zakres ochrony ubezpieczeniowej, która chronić będzie zarówno z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej, na wypadek poważnej choroby, na wypadek nowotworu, pobytu w szpitalu, operacji chirurgicznej lub uszczerbku na zdrowiu.

Ubezpieczenie na wypadek raka może obejmować transport medyczny, wsparcie finansowe oraz wsparcie psychologa, a także leczenie poza granicami kraju. Polisa może oferować również świadczenie rehabilitacyjne lub pokrywać koszty leczenia.

W przypadku, gdy do ubezpieczyciela zgłasza się osoba, która chorowała na nowotwór np. 15 lat temu - ankieta medyczna może wypaść korzystnie. Jeśli jednak do towarzystwa ubezpieczeniowego zgłoszą się pacjenci onkologiczni w trakcie leczenia to szanse na zakup ubezpieczenia na życie może znacznie spaść. Wówczas niektóre firmy ubezpieczeniowe mogą odmówić zawarcia umowy lub zaoferować wyłącznie podstawową ochronę na wypadek śmierci na określoną kwotę pieniężną.

Jak wysokie świadczenie za chorobę nowotworową?

Z tytułu zachorowania na nowotwór złośliwy możesz liczyć na kilka różnych form wsparcia. Może to być świadczenie pieniężne (wypłacana zostaje wybrana suma ubezpieczenia np. 100 000 zł), zasiłek chorobowy w formie pokrycia kosztów leczenia za granicą, ale i określone usługi w ramach pakietu assistance, np.:

 • transport medyczny,
 • pomoc psychologa,
 • opieka nad dziećmi na czas hospitalizacji,
 • opieka nad zwierzętami domowymi na czas hospitalizacji,
 • dowóz leków do miejsca zamieszkania,
 • wizyta domowa lekarza lub pielęgniarki,
 • infolinia medyczna.

W zależności od wybranej polisy na życie oraz sumy ubezpieczenia, na wypadek nowotworu możesz otrzymać zarówno 5 000 zł, 50 000 zł, jak i 1 000 000 zł. 

Ile zapłacisz za ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na wypadek choroby nowotworowej nie jest drogim rozwiązaniem, jednak koszt składki miesięcznej ustalany jest indywidualnie. Znaczenie ma wiek ubezpieczonego, stan zdrowia w chwili zawierania umowy oraz suma ubezpieczenia i wybrany zakres ochrony.

Dla osób po chorobie nowotworowej koszt ubezpieczenia może być nieco wyższy, a szczegóły poznać można wyłącznie podczas rozmowy z agentem.
 

ILE ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU NOWOTWORU

TU

Kwota świadczenia

Santander – Ubezpieczenie na życie z Pakietem Zdrowotnym

50 000 – 150 000 zł

PZU – Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób

Od 15 000 zł do 1 000 000 zł

PZU – Organizacja leczenia za granicą

do 2 mln euro

ING Bank Śląski – Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

50 000 – 80 000 zł

Nationale-Nederlanden – Ubezpieczenie na wypadek nowotworu

40 000 – 1 000 000 zł

Warta Ochrona – Leczenie za granicą

do 2 mln euro

Allianz – Plan Pełnej Ochrony

do 1 mln zł na wypadek poważnego zachorowania

Signal Iduna – Grupa Otwarta SIGO, wariant Ja i Moje Zdrowie

4 000 – 20 000 zł

ERGO Hestia – Grupa Otwarta

do 20 000 zł

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie ofert z dnia 17.06.2024 r.

TU SPRAWDZISZ CENY UBEZPIECZENIA

Na to zwróć uwagę przed zakupem!

Znajomość treści umowy jest podstawą do jej zawarcia. Musisz pamiętać o tym, że Twoja ochrona ubezpieczeniowa nie zawsze będzie działać w 100%. Towarzystwo ubezpieczeniowe również musi się zabezpieczyć np. na wypadek nieuczciwych praktyk, gdzie dochodzi do prób wyłudzenia odszkodowania, również na wypadek nowotworu złośliwego.

O czym powinieneś pamiętać przed zakupem ubezpieczenia?

 1. Wyłączenia odpowiedzialności - określają one, w jakich okolicznościach ochrona nie zadziała. Jeśli np. rodzaj wykonywanej pracy jest uznany za wysoce ryzykowny, ochrona na wypadek zachorowania może nie zadziałać. Wyłączenia odpowiedzialności dotyczą niekonwencjonalnych metod leczenia, operacji plastycznych oraz chorób wywołanych infekcją HIV.
 2. Karencja - jeśli zdecydujesz się na ubezpieczenie na wypadek raka, a tydzień później zgłosisz się do ubezpieczyciela po odszkodowanie np. z tytułu raka piersi, ubezpieczyciel z pewnością poprosi Cię o dokumentację medyczną w celu ustalenia diagnostyki. Karencja sprawia, że ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z pewnym opóźnieniem, dzięki czemu chroniony jest ubezpieczyciel na początkowym etapie umowy. Karencja, w zależności od zdarzenia polisowego, może trwać 1 miesiąc, jak i 36 miesięcy. Ma zapobiegać sytuacji, w której na ubezpieczenie na wypadek nowotworu decyduje się osoba, u której nowotwór złośliwy został już rozpoznany.

Wypowiedź eksperta

Pamiętaj o tym, że nie możesz zataić informacji o swoim stanie zdrowia przed ubezpieczycielem. Takie postępowanie może skutkować wyłączeniem odpowiedzialności. Gdy będziesz ubiegać się o świadczenie z tytułu poważnej choroby, ubezpieczyciel poprosi Cię o pełną dokumentację medyczną. Na jej podstawie może stwierdzić, że rozpoznanie choroby miało miejsce przed zawarciem umowy. W takim przypadku nie otrzymasz świadczenia z polisy.
Michał Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń nieruchomościMichał Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń nieruchomości

Gdzie znajdziesz dobrą polisę na przyszłość?

Jeśli zależy Ci na dobrej polisie na życie z solidną i niedrogą ochroną ubezpieczeniową, koniecznie porównaj dostępne oferty ubezpieczeniowe. 

Na rynku znajdziesz wiele polis, które chronią również na wypadek chorób nowotworowych. Mogą zapewnić zarówno świadczenia finansowe, ale ochrona może gwarantować również inne formy wsparcia. Dlatego przed podpisaniem umowy warto porównać dostępne opcje. Pomóc może w tym porównywarka ubezpieczeń na życie. Dzięki niej znajdziesz polisę, która uwzględnia nowotwory złośliwe, zapewnia zasiłek pielęgnacyjny i faktycznie zapewni odpowiednią wysokość składki.

Porównywarka ubezpieczeniowa wymaga udzielenia odpowiedzi na kilka istotnych pytań (ile masz lat, jakiej ochrony szukasz, na jakiej sumie ubezpieczenia Ci zależy) i w oparciu o Twoje odpowiedzi przygotowuje najbardziej dopasowane oferty. Dzięki temu możesz zyskać oszczędność w wysokości nawet kilkuset złotych rocznie.
 

TU SPRAWDZISZ CENY UBEZPIECZENIA

Co warto wiedzieć?

1.    Ubezpieczenie na wypadek nowotworu skierowane jest przede wszystkim do osób zdrowych

2.    Ochrona dla osób chorujących na nowotwór złośliwy nie jest niemożliwa, jednak sporo towarzystw ubezpieczeniowych może odmówić zawarcia umowy lub ograniczyć możliwości ochrony

3.    Ochrona na wypadek zachorowania na raka może obejmować świadczenie pieniężne ale również pokryć koszty leczenia za granicą lub zaoferować usługi (np. transport medyczny, dowóz leków)

4.    Przed zakupem ubezpieczenia warto porównać dostępne możliwości, by zaoszczędzić i znaleźć najbardziej dopasowane rozwiązanie
 

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie dla osób chorych na raka

 1. Czy można się ubezpieczyć będąc chorym na raka?

  Osoba chora na nowotwór może spróbować zakupić polisę. Decyzja o zawarciu umowy oraz jej warunkach podejmuje ubezpieczyciel w oparciu o ustalone ryzyko polisowe. W tym celu konieczne będzie wypełnienie ankiety medycznej lub przejście badań lekarskich.

 2. Czy można się ubezpieczyć w czasie choroby?

  Tak, można ubezpieczyć się w trakcie trwania choroby, jednak decyzja o zawarciu umowy jest zależna od towarzystwa ubezpieczeniowego. Znaczenie ma rodzaj choroby, stan zdrowia, wiek ubezpieczonego oraz kilka innych czynników.

 3. Ile kosztuje polisa na raka?

  Ubezpieczenie na wypadek raka może kosztować miesięcznie zarówno 50, jak i 300 zł. Wysokość składki zależna jest od wybranej sumy ubezpieczenia, zakresu ochrony, stanu zdrowia oraz wieku, w jakim decydujesz się na zakup polisy.

 4. Co obejmuje polisa na raka?

  Polisa na raka obejmuje ochroną zarówno zdiagnozowanie nowotworu złośliwego, co stanowi podstawę do otrzymania odszkodowania. Może również dotyczyć leczenia za granicą kraju (opłacany jest lot do placówki medycznej, koszty tłumaczenia dokumentacji medycznej, zakupu niezbędnych leków oraz pobytu osoby towarzyszącej). Pakiet assistance medyczny oferuje określone usługi, np. wizyty domowe lekarza lub pielęgniarki, dowóz leków oraz wsparcie psychologa.

 5. Czy za nowotwór jest odszkodowanie?

  Zdiagnozowanie nowotworu złośliwego może oznaczać podstawę do tego, by zostało wypłacone odszkodowanie. Ochrona na wypadek nowotworów może oznaczać również wsparcie w formie określonych usług, które realizowane są w trudnych chwilach dla osoby ubezpieczonej.