Nasi Klienci oceniają Link4 na
2,28
Zostaw opinię

Jeżeli dojdzie do szkody samochodowej najlepiej skontaktować się z Link4 jak najszybciej. Wystarczy zadzwonić z miejsca zdarzenia i podać odpowiednie informacje. W sprawach mniej pilnych zdarzenie można także zgłosić w ciągu 24 godzin przez Internet.

Porównaj ceny OC i AC

Jak wygląda proces likwidacji szkody w Link4? Krok po kroku 

1. a) Zgłoszenie telefoniczne

Osoby, które chcą zlikwidować szkodę z polisy Link4 mogą zadzwonić pod nr tel. 22 444 44 44 i podać następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • numer rejestracyjny pojazdu.

Podczas rozmowy szkoda zostanie zarejestrowana, a poszkodowany otrzyma poradę dotyczącą ścieżki jej likwidacji. Konsultant Link4 ustali także, czy będzie potrzebna pomoc drogowa. Jeśli pojazd nie nadaje się do dalszej jazdy, zostanie odholowany w ramach Programu Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony (pomoc udzielana jest przez 24 godziny na dobę).

1. b) Zgłoszenie online

Zdarzenie można także zgłosić przez Internet w ciągu 24 godzin od jego wystąpienia. Wystarczy w tym celu przejść na stronę ubezpieczyciela https://www.link4.pl/claims/zgloszenie i wybrać jedną z czterech opcji (w zależności od rodzaju szkody):

 • zgłoszenie szkody komunikacyjnej,
 • zgłoszenie szkody BLS,
 • zgłoszenie szkody w nieruchomości,
 • zgłoszenie szkody osobowej.

Formularz Link4 służący do zgłoszenia szkody jest bardzo intuicyjny i przeprowadzi nas przez kolejne etapy rejestracji krok po kroku. Aby usprawnić ten proces, Link4 prosi o wcześniejsze przygotowanie:

 • dowodu rejestracyjnego pojazdu, 
 • oświadczenia z miejsca zdarzenia lub danych uzyskanych od policji (dotyczy szkód zgłaszanych z OC i AC - jeśli poszkodowany je posiada),
 • numeru konta do wpłaty odszkodowania.
O tym, jak przygotować prawidłowe oświadczenie sprawcy kolizji, przeczytasz na stronie https://rankomat.pl/samochod/co-zawiera-oswiadczenie-wypadkowe. Zamieściliśmy na niej również do pobrania wzór właściwego oświadczenia o zdarzeniu drogowym.

2. Merytoryczna analiza zgłoszenia szkody w Link4

Po zgłoszeniu szkody, w pierwszej kolejności Link4 weryfikuje umowę ubezpieczenia (potwierdza jej zawarcie) oraz sprawdza czy zdarzenie jest objęte jego odpowiedzialnością. W tym celu gromadzi odpowiednią dokumentację. Aby mógł zająć stanowisko w sprawie wypłaty odszkodowania, potrzebuje m.in.:

 • potwierdzenia okoliczności zdarzenia przez sprawcę lub Policję,
 • uzupełnienia akt szkody o odpowiednie dokumenty (jeśli będzie taka potrzeba, poszkodowany zostanie o tym poinformowany). 
Status swojej szkody można sprawdzać na bieżąco na stronie https://www.link4.pl/claimzone/status#/login, natomiast korzystając ze strony https://www.link4.pl/strefa-klienta-link4/wyslij-dokumenty-szkodowe można przesłać do Link4 wymagane dokumenty, zdjęcia itp.

3. Oszacowanie rozmiaru szkody w Link4

Wartość szkód polegających na uszkodzeniu pojazdu / mienia ubezpieczyciel szacuje na dwa sposoby:

 • W przypadku niewielkich szkód (prostych) wycena może opierać się na porozumieniu Link4 z poszkodowanym. Nie ma wówczas konieczności przeprowadzenia oględzin;
 • W przypadku tzw. szkód złożonych konieczna może być wizyta Mobilnego Rzeczoznawcy, który sporządzi odpowiednią dokumentację (wykona m.in. zdjęcia i pomiar uszkodzeń czy pomiar lakieru) i wyceni wartość odszkodowania.

Jeśli Link4 zdecyduje, że do wyceny szkody potrzebna będzie wizyta rzeczoznawcy, przedstawiciel ubezpieczyciela uzgodni z poszkodowanym lub osobą przez niego upoważnioną termin oraz miejsce oględzin.

W przypadku szkody na osobie Link4 ustala wartość odszkodowania na podstawie opinii medycznej niezależnego lekarza. Może on dokonać np. analizy dokumentacji medycznej, którą otrzyma od poszkodowanego. Czasami jednak (w przypadkach medycznie uzasadnionych) konieczne jest  zorganizowanie komisji lekarskiej i na podstawie jej ustaleń oszacowanie wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu lub innych następstw wypadku.

Decyzja o wypłacie odszkodowania następuje po zebraniu dokumentacji niezbędnej do określenia odpowiedzialności Link4 oraz wartości zgłoszonych roszczeń. Towarzystwo przekazuje wówczas  poszkodowanemu pisemną informację końcową.

Warto pamiętać, że duży wpływ na czas likwidacji szkody ma aktywność osoby poszkodowanej. Jest ona zobowiązana do przekazania wszystkich niezbędnych dokumentów oraz udzielenia wyczerpujących informacji odnośnie zgłoszonego roszczenia na każdym etapie likwidacji szkody.