Nasi Klienci oceniają Link4 na
2,86
Zostaw opinię

W Link4 można ubezpieczyć podróże po całym świecie. Jednocześnie zdecydowanie bardziej opłaca się kupić ubezpieczenie turystyczne na dłuższy wyjazd zagraniczny niż krajowy. W tym towarzystwie polisy na krótkie wycieczki są o wiele droższe.
 

Ubezpieczenie Link4 oferuje ochronę dla podróży zagranicznych oraz krajowych. Polisą można objąć też dom i mieszkanie oraz mienie się w nich znajdujące, a pozostawiane na czas wyjazdu. Link4 zapewnia także wsparcie w razie zachorowania na Covid-19 podczas podróży. 

Porównaj teraz najlepsze ubezpieczenia turystyczne »

W Link4 każdy klient samodzielnie ustala zakres ochrony ubezpieczenia turystycznego. Oznacza to, że ma bardzo dużą swobodę w określeniu sum gwarantowanych poszczególnych świadczeń, co oczywiście wpływa na cenę polisy. Sprawdziliśmy, czy warto ubezpieczyć się w tym towarzystwie, a także jak jego oferta wypada na tle innych ubezpieczycieli.

Co obejmuje ubezpieczenie turystyczne Link4?

W Link4 można ubezpieczyć zarówno podróż krajową, jak i zagraniczną – w wariancie Polska, Europa i basen Morza Śródziemnego lub Świat. Ta ostatnia zapewnia ochronę na terenie wszystkich państw świata z wyłączeniem Polski i kraju rezydencji. Wariant Europa działa natomiast w każdym państwie europejskim, z wyjątkiem Polski i Kraju rezydencji, oraz krajach nieeuropejskich położonych w Basenie Morza Śródziemnego (tj. w Algierii, Egipcie, Izraelu, Libanie, Libii, Maroku, Syrii i Tunezji), a także na Azorach i Wyspach Kanaryjskich.

Niezależnie od wybranego zakresu terytorialnego polisy, klient samodzielnie dobiera składniki ochrony oraz gwarantowane sumy ubezpieczenia. Każdy z wariantów ubezpieczenia zawiera także elementy stałe. Podczas podróży zagranicznej ochrona musi obejmować ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy assistance oraz NNW. Wraz z ubezpieczeniem podróży w Polsce klient Link4 powinien natomiast wykupić ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy assistance. 

Do podstawowego pakietu Podróże Polska można dobrać dodatkowo:

 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego,
 • ubezpieczenie sprzętu sportowego,
 • ubezpieczenie mienia pozostawionego w domu na czas podróży,
 • rozszerzenie o amatorskie uprawianie sportów zimowych,
 • rozszerzenie o amatorskie uprawianie sportów wysokiego ryzyka.

Natomiast wariant Podróże Europa i Świat, obok obowiązkowego ubezpieczenia kosztów leczenia, może zawierać dowolny z ww. dodatków, a ponadto polisę NNW oraz:

 • ubezpieczenie na wypadek odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej,
 • rozszerzenie o wykonywanie pracy fizycznej za granicą,
 • rozszerzenie o choroby przewlekłe.

Dokupienie dowolnego dodatku skutkuje oczywiście wzrostem wysokości składki ubezpieczeniowej. Na tę ostatnią wpływa również zakres terytorialny ochrony oraz czas trwania podróży. Co istotne, towarzystwo Link4 wylicza składkę według algorytmu, który zdecydowanie premiuje: podróże zagraniczne, polisy o dłuższym okresie ważności, ubezpieczenia z szerokim zakresem ochrony. Przeanalizujmy zatem, ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne Link4 w zależności od swojej konstrukcji.

Jak działa ubezpieczenie turystyczne Link4 Podróże Polska?

Na ubezpieczenie podróżne na terenie Polski składa się ochrona kosztów leczenia z limitem 25 lub 50 tys. zł oraz polisa NNW z sumą ubezpieczenia 10 lub 50 tys. zł. Do tego można dokupić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym z limitem 50, 100, 200, 300, 400 lub 500 tys. zł, które pozwoli uchronić się na wypadek wyrządzenia szkody na mieniu lub zdrowiu osób trzecich. W przypadku ubezpieczenia bagażu podróżnego oraz ubezpieczenia sprzętu sportowego suma ubezpieczenia może wynosić 2500 lub 5000 zł, natomiast limit dla ochrony mienia pozostawionego w domu to zawsze 5000 zł (ubezpieczenie mienia stałego i ruchomego od pożaru i zdarzeń losowych) i 10 000 zł (ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem lub rabunku).

Za działającą w Polsce jednodniową polisę Link4, która składa się jedynie z ubezpieczenia KL oraz polisy NNW gwarantujących najniższe dostępne sumy ubezpieczenia, trzeba zapłacić 27 zł (cena dla kupujących online). Skorzystanie z dodatkowych elementów wiąże się już tylko z nieznacznym podniesieniem składki. Przykładowo, kompleksowe ubezpieczenie, które zawiera dodatkowo polisę OC z limitem 500 tys. zł oraz ochronę bagażu i sprzętu sportowego z limitem 5 tys. zł, kosztuje 27,94 zł. Jeśli klient chciałby przy tym jeszcze ubezpieczyć mienie pozostawione w domu oraz uprawianie sportów zimowych, składka wyniesie 29,66 zł (oferta aktualna 08.02.2022 r.)

Oferta ubezpieczenia Link4 jest znacznie bardziej opłacalna przy dłuższym wyjeździe. W przypadku 7-dniowej podróży za kompleksową ochronę trzeba zapłacić ok. 60 zł, natomiast podróży 14-dniowej – 100 zł. 

Jak działa ubezpieczenie turystyczne Link4 Europa i Świat?

Oferta ubezpieczenia wyjazdu za granicę nie różni się aż tak bardzo od propozycji polisy krajowej. Wszystkie elementy ochrony, z wyjątkiem oczywiście ubezpieczenia kosztów leczenia, mają tutaj takie same limity odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jak już wcześniej wspomniano, występują również dodatkowo rozszerzenia, w postaci ubezpieczenia: następstw chorób przewlekłych, odwołania wyjazdu oraz pracy fizycznej. Należy przy tym podkreślić, że dostępnych jest aż osiem różnych sum gwarantowanych dla kosztów leczenia – od 50 do 800 tys. złotych. Co ważne, wszystkie potencjalne parametry polisy wyglądają tak samo, niezależnie, czy celem wyjazdu jest kraj europejski, czy też pozaeuropejski. Wybrana destynacja ma jednak oczywiście wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej.

Poniższa tabela przedstawia najważniejsze parametry i ceny ubezpieczenia turystycznego Link4 w zależności od wybranych składników ochrony. By ułatwić ocenę atrakcyjności oferty, utworzyliśmy cztery warianty polisy, różniące się w zakresie czterech najważniejszych elementów ochrony.

Porównanie zakresu ochrony i ceny ubezpieczenia Link4 Europa oraz Świat

Suma ubezpieczeniaZakres ochrony
Opcja 1Opcja 2Opcja 3Opcja 4

Ubezpieczenie KL i assistance

50 000 zł

+

200 000 zł

+

500 000 zł

+

800 000 zł

+

NNW

10 000 zł

+

50 000 zł

+

+

+

OC w życiu prywatnym

50 000 zł

+

+

200 000 zł

+

500 000 zł

+

Amatorskie uprawianie sportów

+

+

+

Ubezpieczenie bagażu

2 500 zł

+

+

5 000 zł

+

+

Ubezpieczenie sprzętu sportowego

2 500 zł

+

5 000 zł

+

+

Składka za 1 dzień ochrony

Wariant Europa

14,47 zł

35,20 zł

49.68 zł

54,64 zł

Wariant Świat

21,42 zł

52,89 zł

75,28 zł

83,33 zł

Składka za 7 dni ochrony

Wariant Europa

24,88 zł

79,17 zł

135,98 zł

155,65 zł

Wariant Świat

41,44 zł

142,09 zł

231,34 zł

263,51 zł

Źródło: Link4, oferta aktualna 08.02.2022 r.

Dla wyjeżdżających do krajów europejskich optymalnym wyborem może być opcja 1, czyli wariant z najniższą sumą ubezpieczenia, natomiast dla podróżujących poza Europę lepszy będzie "bogatszy" zakres ochrony. Ubezpieczenie zawierające jedynie podstawowe elementy ochrony nie zabezpieczy dobrze żadnego wyjazdu, nawet do sąsiedniej Słowacji czy Niemiec. Wariant z najwyższą sumą ubezpieczenia może przydać się natomiast w kraju z drogą służbą zdrowia, czyli na przykład w Japonii czy Kanadzie.

Warto podkreślić, że największy wpływ na zmianę składki ma wybór limitów finansowych dla ubezpieczenia kosztów leczenia. W przypadku pozostałych składników polisy, zwiększanie sum gwarantowanych wiąże się ze wzrostem dziennej składki w wysokości od kilku do kilkudziesięciu groszy.

Znacznie większy wzrost ceny powoduje za to rozszerzenie polisy o ochronę pracy fizycznej, czy też uprawianie sportów wysokiego ryzyka: każdy z tych dodatków podnosi koszt 7-dniowego ubezpieczenia o 171 zł (Europa) lub 309 zł (Świat). W zależności od wariantu polisy, rozszerzenie o choroby przewlekłe to dodatkowy koszt w wysokości około 80 zł, natomiast amatorskie uprawianie sportów około 30 zł – w przypadku ochrony na całym świecie stawki wzrastają mniej więcej dwukrotnie.

Ubezpieczenie turystyczne Link4 a polisy innych ubezpieczycieli

Aby ocenić opłacalność oferty ubezpieczenia turystycznego Link4, zestawiliśmy ją z dostępnymi na rynku propozycjami innych ubezpieczycieli. W analizach uwzględniliśmy dwa utworzone warianty polisy podróżnej: Polska oraz Europa, a także dwa ubezpieczenia dostępne w kalkulatorze rankomat.pl, które przy zbliżonej wysokości składki gwarantują możliwie najwyższe sumy ubezpieczeniowe.

Porównanie ubezpieczenia Link4 z innymi ubezpieczycielami

Zakres ochrony

Link4 Europa

Generali 

AXA Assistance

Ubezpieczenie KL i assistance 500 000 zł500 000 zł40 mln zł
Ubezpieczenie NNW50 000 zł50 000 zł150 000 zł
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym200 000 zł200 000 zł1,5 mln zł
Ubezpieczenie bagażu 5 000 zł1 000 zł6 000 zł
Składka za 7 dni ochrony 74,50 zł57,00 zł87,15 zł

Źródło: Link4, rankomat.pl Oferty aktualne na dzień 08.02.2022 r.

Z powyższego zestawienia wynika, że na rynku dostępne są bardziej atrakcyjne polisy niż ubezpieczenie turystyczne Link4. Oferta tego ubezpieczyciela wypada mniej korzystnie pod względem ochrony na terenie Europy, bowiem konkurencyjne polisy z podobnym zakresem ochrony są tańsze (np. Generali 57 zł). Dokładając ok. 15 złotych więcej i kupując np. polisę AXA Assistance, można uzyskać już znacznie wyższe sumy ubezpieczenia.

Należy podkreślić, że obliczenia dotyczą ubezpieczenia 7-dniowego wyjazdu w celach rekreacyjnych, przy założeniu, że ubezpieczony nie korzysta z żadnych dodatkowych rozszerzeń. Wydłużenie terminu podróży, czy też wykupienie dodatkowych elementów ochrony może mieć wpływ na ocenę opłacalności polisy. Poza tym, inne ubezpieczenia sprawdzają się w czasie urlopu narciarskiego, inne podczas wyjazdu do pracy fizycznej, a jeszcze inne przy beztroskim wypoczynku. Dlatego też warto skorzystać z porównywarki ubezpieczeń podróżnych i za jej pośrednictwem znaleźć optymalną dla siebie ofertę polisy podróżnej.

Co warto wiedzieć?

 1. Ubezpieczenie turystyczne Link4 działa w Polsce i za granicą.
 2. Ubezpieczenie turystyczne Link4 jest znacznie tańsze w przypadku podróży za granicę.
 3. Ubezpieczenie turystyczne Link4 jest znacznie droższe w przypadku krótkich wyjazdów. 
 4. Zakres ochrony w Link4 można bardzo elastycznie dopasować do celu i miejsca wyjazdu.