Nasi Klienci oceniają Link4 na
2,27
Zostaw opinię

W Link4 można ubezpieczyć podróże po całym świecie. Jednocześnie zdecydowanie bardziej opłaca się kupić ubezpieczenie turystyczne na dłuższy wyjazd zagraniczny niż krajowy. W tym towarzystwie polisy na krótkie wycieczki są o wiele droższe.
 

Ubezpieczenie Link4 oferuje ochronę dla podróży zagranicznych oraz krajowych. Polisą można objąć też dom i mieszkanie oraz mienie się w nich znajdujące, a pozostawiane na czas wyjazdu. Link4 zapewnia także wsparcie w razie zachorowania na Covid-19 podczas podróży. 

Porównaj teraz najlepsze ubezpieczenia turystyczne »

W Link4 każdy klient samodzielnie ustala zakres ochrony ubezpieczenia turystycznego. Oznacza to, że ma bardzo dużą swobodę w określeniu sum gwarantowanych poszczególnych świadczeń, co oczywiście wpływa na cenę polisy. Sprawdziliśmy, czy warto ubezpieczyć się w tym towarzystwie, a także jak jego oferta wypada na tle innych ubezpieczycieli.

Spis treści:

Co obejmuje ubezpieczenie turystyczne Link4?

Jak działa ubezpieczenie turystyczne Link4 Podróże Polska?

Jak działa ubezpieczenie turystyczne Link4 Europa i Świat?

Ubezpieczenie turystyczne Link4 a polisy innych ubezpieczycieli

Co obejmuje ubezpieczenie turystyczne Link4?

W Link4 można ubezpieczyć zarówno podróż krajową, jak i zagraniczną – w ramach opcji Europa lub opcji Świat. Ta ostatnia zapewnia ochronę na terenie wszystkich państw świata z wyłączeniem Polski i kraju rezydencji. Wariant Europa działa w każdym państwie europejskim, z wyjątkiem Polski i kraju rezydencji, oraz krajach nieeuropejskich położonych w Basenie Morza Śródziemnego (tj. w Algierii, Egipcie, Izraelu, Libanie, Libii, Maroku, Syrii i Tunezji), a także na Azorach i Wyspach Kanaryjskich.

Niezależnie od wybranego zakresu terytorialnego polisy, klient samodzielnie dobiera składniki ochrony oraz gwarantowane sumy ubezpieczenia. W wariantach: Europa i Świat obowiązkowe jest zawsze ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance (KL), natomiast pakiet Podróże Polska musi zawierać dodatkowo ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). 

Do podstawowego pakietu Podróże Polska można dobrać dodatkowo:

 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego,
 • ubezpieczenie sprzętu sportowego,
 • ubezpieczenie mienia pozostawionego w domu na czas podróży,
 • rozszerzenie o amatorskie uprawianie sportów zimowych,
 • rozszerzenie o amatorskie uprawianie sportów wysokiego ryzyka.

Natomiast wariant Podróże Europa i Świat, obok obowiązkowego ubezpieczenia kosztów leczenia, może zawierać dowolny z sześciu powyższych dodatków, a ponadto polisę NNW oraz:

 • ubezpieczenie na wypadek odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej,
 • rozszerzenie o wykonywanie pracy fizycznej za granicą,
 • rozszerzenie o choroby przewlekłe.

Dokupienie dowolnego dodatku skutkuje oczywiście wzrostem wysokości składki ubezpieczeniowej. Na tę ostatnią wpływa również zakres terytorialny ochrony oraz czas trwania podróży. Co istotne, towarzystwo Link4 wylicza składkę według algorytmu, który zdecydowanie premiuje: podróże zagraniczne, polisy o dłuższym okresie ważności, ubezpieczenia z szerokim zakresem ochrony. Przeanalizujmy zatem, Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne Link4 w zależności od swojej konstrukcji.

Jak działa ubezpieczenie turystyczne Link4 Podróże Polska?

Na ubezpieczenie podróżne na terenie Polski składa się ochrona kosztów leczenia z limitem 25 lub 50 tys. zł oraz polisa NNW z sumą ubezpieczenia 10 lub 50 tys. zł. Do tego można dokupić ubezpieczenie OC z limitem 50, 100, 200, 300, 400 lub 500 tys. zł, które pozwoli uchronić się na wypadek wyrządzenia szkody na mieniu lub zdrowiu osób trzecich. W przypadku ubezpieczenia bagażu podróżnego oraz ubezpieczenia sprzętu sportowego suma ubezpieczenia może wynosić 2500 lub 5000 zł, natomiast limit dla ochrony mienia pozostawionego w domu to zawsze 5000 zł (ubezpieczenie mienia stałego i ruchomego od pożaru i zdarzeń losowych) i 10 000 zł (ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem lub rabunku).

Za działającą w Polsce jednodniową polisę Link4, która składa się jedynie z ubezpieczenia KL oraz polisy NNW gwarantujących najniższe dostępne sumy ubezpieczenia, trzeba zapłacić aż 26,37 zł (cena dla kupujących online). To wysoka kwota, przy czym skorzystanie z dodatkowych elementów wiąże się już tylko z nieznacznym podniesieniem składki. Kompleksowe ubezpieczenie, które zawiera dodatkowo polisę OC z limitem 500 tys. zł oraz ochronę bagażu i sprzętu sportowego z limitem 5 tys. zł, kosztuje „tylko” 27,24 zł. Jeśli klient chciałby przy tym jeszcze ubezpieczyć mieszkanie oraz uprawianie sportów zimowych, składka wyniesie 28,75 zł.

Oferta ubezpieczenia Link4 jest znacznie bardziej opłacalna przy dłuższym wyjeździe. W przypadku 7-dniowej podróży za kompleksową ochronę trzeba zapłacić 89,56 zł, natomiast podróży 14-dniowej – 164,19 zł. 

Jak działa ubezpieczenie turystyczne Link4 Europa i Świat?

Oferta ubezpieczenia wyjazdu za granicę nie różni się aż tak bardzo od propozycji polisy krajowej. Wszystkie elementy ochrony, z wyjątkiem oczywiście ubezpieczenia kosztów leczenia, mają tutaj takie same limity odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jak już wcześniej wspomniano, występują również dodatkowo rozszerzenia, w postaci ubezpieczenia: następstw chorób przewlekłych, odwołania wyjazdu oraz pracy fizycznej. Należy przy tym podkreślić, że dostępnych jest aż osiem różnych sum gwarantowanych dla kosztów leczenia – od 50 do 800 tys. złotych. Co ważne, wszystkie potencjalne parametry polisy wyglądają tak samo, niezależnie, czy celem wyjazdu jest kraj europejski, czy też pozaeuropejski. Wybrana destynacja ma jednak oczywiście wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej.

Poniższa tabela przedstawia najważniejsze parametry i ceny ubezpieczenia turystycznego Link4 w zależności od wybranych składników ochrony. By ułatwić ocenę atrakcyjności oferty, utworzyliśmy cztery warianty polisy, różniące się w zakresie czterech najważniejszych elementów ochrony.

Porównanie wariantów ubezpieczenia Link4 Europa i Świat

Zakres ochrony

Wariant Minimum

Wariant Standard 1

Wariant Standard 2

Wariant Maksimum

Ubezpieczenie KL i assistance
Do 50 000 zł+
Do 300 000 zł+
Do 500 000 zł+
Do 800 000 zł+
Ubezpieczenie NNW
Do 10 000 zł++
Do 50 000 zł++
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
Do 50 000 zł+
Do 200 000 zł++
Do 500 000 zł+
Ubezpieczenie bagażu
Do 2500 zł+
Do 5000 zł++
Składka za 1 dzień ochrony
Wariant Europa

13,98 zł

24,58zł

39,39 zł42,83 zł
Wariant Świat20,40 zł37,75 zł56,69 zł62,28 zł
Składka za 7 dni ochrony
Wariant Europa23,39 zł49,99 zł70,79 zł80,85 zł
Wariant Świat38,26 zł90,52 zł113,50 zł130,09 zł

Źródło: Link4

Dla wyjeżdżających do krajów europejskich optymalnym wyborem będzie wariant Standard 1, natomiast dla podróżujących poza Europę – wariant Standard 2 lub Maksimum. Wariant minimum, czyli opcja zawierająca jedynie podstawowe elementy ochrony, nie zabezpieczy dobrze żadnego wyjazdu, nawet do sąsiedniej Słowacji czy Niemiec. Wariant Maksimum może przydać się natomiast w kraju z drogą służbą zdrowia, czyli na przykład w Japonii czy Kanadzie.

Warto podkreślić, że największy wpływ na zmianę składki ma wybór limitów finansowych dla ubezpieczenia kosztów leczenia. W przypadku pozostałych składników polisy, zwiększanie sum gwarantowanych wiąże się ze wzrostem dziennej składki w wysokości od kilku do kilkudziesięciu groszy.

Znacznie większy wzrost ceny powoduje za to rozszerzenie polisy o ochronę pracy fizycznej, czy też uprawianie sportów wysokiego ryzyka: każdy z tych dodatków podnosi koszt 7-dniowego ubezpieczenia w wariancie Standard 1 o 123,48 zł (Europa) lub 222,32 zł (Świat), a w wariancie Standard 2 odpowiednio o 159,60 zł i 288,68 zł. W zależności od wariantu polisy, rozszerzenie o choroby przewlekłe to dodatkowy koszt w wysokości około 60 lub 80 zł, natomiast amatorskie uprawianie sportów około 18 lub 24 zł – w przypadku ochrony na całym świecie stawki wzrastają mniej więcej dwukrotnie.

Ubezpieczenie turystyczne Link4 a polisy innych ubezpieczycieli

Aby ocenić opłacalność oferty ubezpieczenia turystycznego Link4, zestawiliśmy ją z dostępnymi na rynku propozycjami innych ubezpieczycieli. W analizach uwzględniliśmy dwa utworzone warianty polisy podróżnej: Standard 1 oraz Standard 2, a także dwa ubezpieczenia dostępne w kalkulatorze rankomat.pl, które przy zbliżonej wysokości składki gwarantują możliwie najwyższe sumy ubezpieczeniowe.

Porównanie ubezpieczenia Link4 z innymi ubezpieczycielami

Zakres ochrony

Link4 Standard 1

Link4 Standard 2

Generali

Signal Iduna

Ubezpieczenie KL i assistance 300 000 zł500 000 zł500 000 zł925 689 zł
Ubezpieczenie NNW10 000 zł50 000 zł50 000 zł60 000 zł
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym200 000 zł200 000 zł200 000 zł462 844 zł
Ubezpieczenie bagażu 2 500 zł5 000 zł1 000 zł5 000 zł
Składka za 7 dni ochrony (Europa)38,65 zł67,96 zł56,00 zł80,48 zł
Składka za 7 dni ochrony (Świat)69,53 zł108,33 zł60,00 zł113,19 zł

Źródło: Link4, rankomat.pl

Z powyższego zestawienia wynika, że na rynku dostępne są bardziej atrakcyjne polisy niż ubezpieczenie turystyczne Link4. Oferta tego ubezpieczyciela wypada relatywnie korzystnie pod względem ochrony na terenie Europy, bowiem konkurencyjne polisy ze składką do około 60 zł i 80 zł nie oferują lepszych warunków niż wariant Standard 1 oraz wariant Standard 2. Z drugiej strony, dokładając kilka złotych więcej i kupując polisę Generali lub Signal Iduna, można uzyskać już znacznie wyższe sumy ubezpieczenia. W przypadku ochrony na cały świat, oferta Link4 na tle propozycji wspomnianych towarzystw wypada jednoznacznie mało atrakcyjnie.

Należy podkreślić, że obliczenia dotyczą ubezpieczenia 7-dniowego wyjazdu w celach rekreacyjnych, przy założeniu, że ubezpieczony nie korzysta z żadnych dodatkowych rozszerzeń. Wydłużenie terminu podróży, czy też wykupienie dodatkowych elementów ochrony może mieć wpływ na ocenę opłacalności polisy. Poza tym, inne ubezpieczenia sprawdzają się w czasie urlopu narciarskiego, inne podczas wyjazdu do pracy fizycznej, a jeszcze inne przy beztroskim wypoczynku. Dlatego też warto skorzystać z porównywarki ubezpieczeń podróżnych i za jej pośrednictwem znaleźć optymalną dla siebie ofertę polisy podróżnej.

Co warto wiedzieć?

 1. Ubezpieczenie turystyczne Link4 działa w Polsce i za granicą.
 2. Ubezpieczenie turystyczne Link4 jest znacznie tańsze w przypadku podróży za granicę.
 3. Ubezpieczenie turystyczne Link4 jest znacznie droższe w przypadku krótkich wyjazdów. 
 4. Zakres ochrony w Link4 można bardzo elastycznie dopasować do celu i miejsca wyjazdu.